Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-07-02 03:48:07 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-07-02 03:48:07 (GMT)
commit9422113ffd8c20bde81a6641a8422aceebea993f (patch)
tree0e2fa5d78c6eddc908434a1351e66be339e66aa4
parent95a24493ab498834f8be9a70045abe9bb4b39b50 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 52 of 52 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po14
1 files changed, 7 insertions, 7 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index b510690..499dfe8 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-28 00:32-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-20 03:18+0200\n"
-"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-01 18:51+0200\n"
+"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -198,11 +198,11 @@ msgstr "Թաքցնել դարակը"
#: webactivity.py:490
msgid "The initial page was configured"
-msgstr ""
+msgstr "Մեկնարկման էջը կոնֆիգուրացված է"
#: webactivity.py:494
msgid "The default initial page was configured"
-msgstr ""
+msgstr "Բաց թողնված մեկնարկման էջը կոնֆիգուրացված է"
#: webactivity.py:655
msgid "Download in progress"
@@ -232,15 +232,15 @@ msgstr "Հիմնաէջ"
#: webtoolbar.py:294
msgid "Select as initial page"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրել որպես մեկնարկման էջ"
#: webtoolbar.py:299
msgid "Reset initial page"
-msgstr ""
+msgstr "Մեկնարկման էջը բերել սկզբնական վիճակի"
#: webtoolbar.py:305
msgid "Library"
-msgstr ""
+msgstr "Գրադարան"
#: webtoolbar.py:338
msgid "Back"