Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorClytie Siddall <clyties@src.gnome.org>2005-08-01 07:59:33 (GMT)
committer Clytie Siddall <clyties@src.gnome.org>2005-08-01 07:59:33 (GMT)
commit07f9bae219984c18cd9add5faf75744efbfc87b1 (patch)
tree0a8c80737fac2540eb4d63a01a94887e360e07e7
parent5e2fe15d5965ed397f8bb3631c77926abba3ee99 (diff)
vi.po: Updated Vietnamese translation.
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/vi.po8
2 files changed, 8 insertions, 4 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index 7c23434..6809210 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2005-08-01 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
+
+ * vi.po: Updated Vietnamese translation.
+
2005-07-30 Nikos Charonitakis <charosn@her.forthnet.gr>
* el.po: Updated Greek translation by
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index ff03c5c..f5fbef3 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evince Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-30 05:29+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-30 23:14+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-01 17:28+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -559,7 +559,7 @@ msgstr "Không tìm thấy."
#: ../shell/ev-view.c:2651
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
-msgstr ""%3d%% còn lại cần tìm kiếm."
+msgstr "%3d%% còn lại cần tìm kiếm."
#: ../shell/ev-window.c:539
msgid "Unable to open document"
@@ -657,7 +657,7 @@ msgid ""
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
msgstr "Evince được phân phối vì mong muốn nó hữu ích\n"
-"nhưng KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có\N
+"nhưng KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có\n"
"TÍNH THƯƠNG MẠI hay CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO CẢ.\n"
"Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.\n"
@@ -670,7 +670,7 @@ msgstr "Bạn nên nhận một bản sao của Quyền Công Chung Gnu\n"
"cùng với trình Evince; nếu không thì hãy viết thư cho Tổ chức Phần mềm:\n"
"Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330,\n"
-Boston, MA 02111-1307 USA (Mỹ)\n"
+"Boston, MA 02111-1307 USA (Mỹ)\n"
#: ../shell/ev-window.c:2397 ../shell/main.c:189
msgid "Evince"