Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/help
diff options
context:
space:
mode:
authorTommi Vainikainen <thv@iki.fi>2006-09-16 18:28:13 (GMT)
committer Tommi Vainikainen <tvainika@src.gnome.org>2006-09-16 18:28:13 (GMT)
commitdbf0d456b6db9e4c826657e8de83c74a45250296 (patch)
treea29670e6a3bf34532640b00df0e6a8925a6d73af /help
parentbfd0e1c1a3f9563be765a89d93abf917a5c10634 (diff)
Added Finnish translation Added fi to DOC_LINGUAS
2006-09-16 Tommi Vainikainen <thv@iki.fi> * fi/figures/evince_start_window.png, fi/fi.po: Added Finnish translation * Makefile.am: Added fi to DOC_LINGUAS
Diffstat (limited to 'help')
-rw-r--r--help/ChangeLog6
-rw-r--r--help/Makefile.am2
-rw-r--r--help/fi/.cvsignore1
-rw-r--r--help/fi/fi.po859
-rw-r--r--help/fi/figures/evince_start_window.pngbin0 -> 16351 bytes
5 files changed, 867 insertions, 1 deletions
diff --git a/help/ChangeLog b/help/ChangeLog
index e3705b7..09b499d 100644
--- a/help/ChangeLog
+++ b/help/ChangeLog
@@ -1,3 +1,9 @@
+2006-09-16 Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>
+
+ * fi/figures/evince_start_window.png, fi/fi.po: Added Finnish
+ translation
+ * Makefile.am: Added fi to DOC_LINGUAS
+
2006-09-03 Francisco Javier F. Serrador <serrador@openshine.com>
* es/es.po: Updated Spanish translation by Jorge Gonzalez.
diff --git a/help/Makefile.am b/help/Makefile.am
index a2d0e4d..68f1490 100644
--- a/help/Makefile.am
+++ b/help/Makefile.am
@@ -6,4 +6,4 @@ DOC_ENTITIES = legal.xml
DOC_INCLUDES =
DOC_FIGURES = figures/evince_start_window.png
-DOC_LINGUAS = bg el es fr it nl ru sr uk
+DOC_LINGUAS = bg el es fi fr it nl ru sr uk
diff --git a/help/fi/.cvsignore b/help/fi/.cvsignore
new file mode 100644
index 0000000..f6c86f4
--- /dev/null
+++ b/help/fi/.cvsignore
@@ -0,0 +1 @@
+evince.xml
diff --git a/help/fi/fi.po b/help/fi/fi.po
new file mode 100644
index 0000000..4b9cf85
--- /dev/null
+++ b/help/fi/fi.po
@@ -0,0 +1,859 @@
+# Finnish translation of Evince manual.
+#
+# Copyright © Tommi Vainikainen, 2006
+# Copyright © Flammie Pirinen, 2006. (merged from gucharmap translation)
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: evince 0.5.2\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-09-10 17:24+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-09-16 21:11+0300\n"
+"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
+"Language-Team: Finnish\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: C/evince.xml:25(title)
+msgid "Evince Document Viewer Manual"
+msgstr "Evince-asiakirjakatselimen käyttöohje"
+
+#: C/evince.xml:27(para)
+msgid ""
+"The Evince Document Viewer application enables you to view documents of "
+"various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript "
+"files"
+msgstr "Evince-asiakirjakatselimella voi katsella mm. PDF- ja PostScript-muotoisia asiakirjoja"
+
+#: C/evince.xml:33(year)
+msgid "2005"
+msgstr "2005"
+
+#: C/evince.xml:34(holder) C/evince.xml:91(para)
+msgid "Nickolay V. Shmyrev"
+msgstr "Nickolay V. Shmyrev"
+
+#: C/evince.xml:37(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: C/evince.xml:38(holder) C/evince.xml:61(orgname)
+msgid "Sun Microsystems"
+msgstr "Sun Microsystems"
+
+#: C/evince.xml:49(publishername) C/evince.xml:67(orgname)
+#: C/evince.xml:92(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "Gnomen dokumentointiprojekti"
+
+#: C/evince.xml:2(para)
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Tätä asiakirjaa saa kopioida, jakaa edelleen ja/tai muokata Free Software "
+"Foundationin julkaiseman GNU Free Documentation Licensen (GFDL) version 1.1 "
+"tai valinnaisesti myöhemmän version mukaisesti, ilman vaatimuksia "
+"muuttamattomista osioista ja etu- tai takakansiteksteistä. Kopion GFDL:stä "
+"voi nähdä napsauttamalla <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">tätä "
+"linkkiä</ulink>, tai lukemalla ohjeen mukana toimitetun COPYING-DOCS-nimisen "
+"tiedoston."
+
+#: C/evince.xml:12(para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr "Tämä käyttöohje on osa Gnomen käyttöohjekokoelmaa ja levitetään GFDL-lisenssin alaisena. Jos haluat levittää tätä käyttöohjetta erillään kokoelmasta, voit tehdä sen liittämällä lisenssin kopion ohjeen mukaan, kuten lisenssin luku 6 sanelee."
+
+#: C/evince.xml:19(para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr "Monet tuotteiden ja palveluiden nimet ovat tuotemerkkejä. Gnomen dokumentointiprojektissa nämä nimet pyritään kirjoittamaan suuraakkosin tai isolla alkukirjaimella, sikäli kun projektin jäsenet tietävät kyseisistä tuotemerkeistä."
+
+#: C/evince.xml:35(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "ASIAKIRJA TARJOTAAN SELLAISENAAN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA KIRJATTUA TAI KONKLUDENTTISTA RAJATONTA TAKUUTA ASIAKIRJAN TAI SEN MUOKATUN VERSION VIRHEETTÖMYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TÄYSI VASTUU ASIAKIRJAN TAI SEN MUOKATUN VERSION LAADUSTA, TARKKUUDESTA JA TOIMIVUUDESTA ON KÄYTTÄJÄLLÄ. JOS ASIAKIRJA TAI SEN MUOKATTU VERSIO OSOITTAUTUU JOLLAKIN TAVALLA VIRHEELLISEKSI, KÄYTTÄJÄ (EI ALKUPERÄINEN KIRJOITTAJA TAI MUU TEKIJÄ) VASTAA PALVELUJEN, KORJAUSTEN TAI OIKAISUJEN KUSTANNUKSISTA. TÄMÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE ON EROTTAMATON OSA LISENSSIÄ. ASIAKIRJAN TAI SEN MUOKATTUJEN VERSIOIDEN KÄYTTÖ ON SALLITTUA VAIN TÄMÄN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN NOJALLA; SEKÄ"
+
+#: C/evince.xml:55(para)
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "MISSÄÄN OLOSUHTEISSA TAI MINKÄÄN OIKEUSLAITOKSEN ALAISUUDESSA, NIIN OIKEUSLOUKKAUKSISSA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), SOPIMUS TAI MUUTOIN, ASIAKIRJAN TAI SEN MUOKATUN VERSION TEKIJÄ, ALKUPERÄINEN KIRJOITTAJA, KUKAAN AVUSTAJAISTA, KUKAAN LEVITTÄJÄ TAIKKA KUKAAN TARJOAJA EI OLE VASTUUSSA KENELLEKKÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, TAPATURMAISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT LIIKEARVON MENETYKSESTÄ, TYÖN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOKONEVIRHEESTÄ TAI -HÄIRIÖSTÄ TAIKKA MISTÄÄN MUUSTA VAHINGOSTA TAI MENETYKSESTÄ, JOKA ILMENEE TAI LIITTYY ASIAKIRJAN TAI SEN MUOKATUN VERSION KÄYTTÖÖN EDES SILLOIN KUN OSAPUOLTA ON OLLUT TIETOINEN TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA."
+
+#: C/evince.xml:28(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr "ASIAKIRJA SEKÄ MUOKATUT VERSIOT ASIAKIRJASTA TARJOTAAN GNU FREE DOCUMENTATION LICENSEN EHDOIN SEKÄ YMMÄRTÄEN ETTÄ: <placeholder-1/>"
+
+#: C/evince.xml:59(firstname)
+msgid "Sun"
+msgstr "Sun"
+
+#: C/evince.xml:60(surname)
+msgid "GNOME Documentation Team"
+msgstr "Gnomen dokumentointiryhmä"
+
+#: C/evince.xml:64(firstname)
+msgid "Nickolay V."
+msgstr "Nickolay V."
+
+#: C/evince.xml:65(surname)
+msgid "Shmyrev"
+msgstr "Shmyrev"
+
+#: C/evince.xml:68(email)
+msgid "nshmyrev@yandex.ru"
+msgstr "nshmyrev@yandex.ru"
+
+#: C/evince.xml:88(revnumber)
+msgid "Evince Document Viewer Manual V1.0"
+msgstr "Evince-asiakirjakatselimen käyttöohje v1.0"
+
+#: C/evince.xml:89(date)
+msgid "2005-04-06"
+msgstr "2005-04-06"
+
+#: C/evince.xml:97(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 0.2 of Evince Document Viewer"
+msgstr "Tämä käyttöohje kuvaa Evince-asiakirjakatselimen version 0.2"
+
+#: C/evince.xml:100(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Palaute"
+
+#: C/evince.xml:101(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer "
+"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:"
+"gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Ilmoittaaksesi viasta tai tehdäksesi ehdotuksen Evince-asiakirjakatselimeen "
+"taikka tähän käyttöohjeeseen liittyen, seuraa ohjeita <ulink url=\"ghelp:"
+"gnome-feedback\" type=\"help\">Gnomen palautesivulla</ulink>."
+
+#: C/evince.xml:108(primary)
+msgid "Evince Document Viewer"
+msgstr "Evince-asiakirjakatselin"
+
+#: C/evince.xml:111(primary)
+msgid "evince"
+msgstr "evince"
+
+#: C/evince.xml:119(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Johdanto"
+
+#: C/evince.xml:120(para)
+msgid ""
+"The <application>Evince Document Viewer</application> application enables "
+"you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) "
+"files and PostScript files. <application>Evince Document Viewer</"
+"application> follows Freedesktop.org and GNOME standards to provide "
+"integration with Desktop Environment."
+msgstr "<application>Evince-asiakirjakatselimella</application> voit katsoa asiakirjoja eri tiedostomuodoissa kuten Portable Document Format (PDF) ja PostScript. <application>Evince-asiakirjakatselin</application> noudattaa Freedesktop.org- ja Gnome-standardeja ja sulautuu sen ansiosta luontevasti työpöytäympäristöön."
+
+#: C/evince.xml:127(title)
+msgid "Getting Started"
+msgstr "Aloittaminen"
+
+#: C/evince.xml:130(title)
+msgid "To Start Evince Document Viewer"
+msgstr "Evince-asiakirjakatselimen käynnistäminen"
+
+#: C/evince.xml:131(para)
+msgid ""
+"<application>Evince Document Viewer</application> starts when you open a "
+"document such as a PDF or PostScript file."
+msgstr ""
+"<application>Evince-asiakirjakatselin</application> käynnistyy kun avaat "
+"asiakirjan kuten PDF- tai PostScript-tiedoston."
+
+#: C/evince.xml:132(para)
+msgid ""
+"Alternatively, you can start <application>Evince Document Viewer</"
+"application> from the command line, with the command: <command>evince</"
+"command>."
+msgstr ""
+"Vaihtoehtoisesti voit käynnistää <application>Evince-asiakirjakatselimen</"
+"application> komentoriviltä komennolla: <command>evince</command>."
+
+#: C/evince.xml:137(title)
+msgid "When You Start Evince Document Viewer"
+msgstr "Kun käynnistät Evince-asiakirjakatselimen"
+
+#: C/evince.xml:138(para)
+msgid ""
+"When you start <application>Evince Document Viewer</application>, the "
+"following window is displayed."
+msgstr ""
+"Kun käynnistät <application>Evince-asiakirjakatselimen</application>, "
+"seuraava ikkuna ilmaantuu näkyviin."
+
+#: C/evince.xml:142(title)
+msgid "Evince Document Viewer Window"
+msgstr "Evince-asiakirjakatselimen ikkuna"
+
+#: C/evince.xml:149(phrase)
+msgid ""
+"Shows Evince Document Viewer main window. Contains titlebar, menubar, "
+"toolbar and display area. Menubar contains File, Edit, View, Go and Help "
+"menus."
+msgstr "Näkymä Evince-asiakirjakatselimen pääikkunasta. Ikkuna sisältää otsikkopalkin, valikkopalkin, työkalupalkin sekä näyttöalueen. Valikkopalkki sisältää Tiedosto-, Muokkaa-, Näkymä-, Mene- ja Ohje-valikot."
+
+#: C/evince.xml:155(para)
+msgid ""
+"The <application>Evince Document Viewer</application> window contains the "
+"following elements:"
+msgstr ""
+"<application>Evince-asiakirjakatselimen</application> ikkuna sisältää "
+"seuraavat osat:"
+
+#: C/evince.xml:159(term) C/evince.xml:207(para)
+msgid "Menubar"
+msgstr "Valikkopalkki"
+
+#: C/evince.xml:161(para)
+msgid ""
+"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
+"with documents in <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr ""
+"Valikkopalkin valikot sisältävät kaikki komennot, joita tarvitset "
+"asiakirjojen kanssa työskennellessä <application>Evince-"
+"asiakirjakatselimella</application>."
+
+#: C/evince.xml:165(term)
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Työkalupalkki"
+
+#: C/evince.xml:167(para)
+msgid ""
+"The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the "
+"menubar."
+msgstr ""
+"Työkalupalkki sisältää tärkeimmät valikkopalkista löytyvistä komennoista."
+
+#: C/evince.xml:171(term)
+msgid "Display area"
+msgstr "Näyttöalue"
+
+#: C/evince.xml:173(para)
+msgid "The display area displays the document."
+msgstr "Asiakirja on näkyvissä näyttöalueella."
+
+#: C/evince.xml:187(para)
+msgid "UI Component"
+msgstr "Käyttöliittymäkomponentti"
+
+#: C/evince.xml:189(para)
+msgid "Action"
+msgstr "Toiminto"
+
+#: C/evince.xml:194(para)
+msgid "Window"
+msgstr "Ikkuna"
+
+#: C/evince.xml:198(para)
+msgid ""
+"Drag a file into the <application>Evince Document Viewer</application> "
+"window from another application such as a file manager."
+msgstr ""
+"Vedä tiedosto <application>Evince-asiakirjakatselimen</application> ikkunaan "
+"toisesta sovelluksesta kuten tiedostonhallinnasta."
+
+#: C/evince.xml:201(para)
+msgid "Double-click on the file name in the file manager"
+msgstr "Kaksoisnapsauta tiedostonimeä tiedostonhallinnassa"
+
+#: C/evince.xml:208(para) C/evince.xml:235(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
+msgstr ""
+"Valitse <menuchoice><guimenu>Tiedosto</guimenu><guimenuitem>Avaa</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:212(para)
+msgid "Shortcut keys"
+msgstr "Pikanäppäimet"
+
+#: C/evince.xml:213(para)
+msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+msgstr "Paina <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+
+#: C/evince.xml:178(para)
+msgid ""
+"In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the "
+"same action in several ways. For example, you can open a document in the "
+"following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" "
+"rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec "
+"colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></"
+"tgroup></informaltable>"
+msgstr "<application>Evince-asiakirjakatselimessa</application> voit suorittaa samoja toimintoja useilla tavoilla. Esimerkiksi voit avata asiakirjan seuraavilla tavoin: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></tgroup></informaltable>"
+
+#: C/evince.xml:219(para)
+msgid "This manual documents functionality from the menubar."
+msgstr "Tämä käyttöohje opastaa toiminnallisuuden valikkopalkista käsin."
+
+#: C/evince.xml:227(title)
+msgid "Usage"
+msgstr "Käyttö"
+
+#: C/evince.xml:231(title)
+msgid "To Open a File"
+msgstr "Tiedoston avaaminen"
+
+#: C/evince.xml:232(para)
+msgid "To open a File, perform the following steps:"
+msgstr "Tiedosto avataan seuraavasti:"
+
+#: C/evince.xml:239(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Load file</guilabel> dialog, select the file you want to "
+"open."
+msgstr ""
+"Valitse avattava tiedosto <guilabel>Avaa tiedosto</guilabel> -"
+"valintaikkunassa."
+
+#: C/evince.xml:244(para)
+msgid ""
+"Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Evince Document Viewer</"
+"application> displays the name of the document in the titlebar of the window."
+msgstr ""
+"Napsauta <guibutton>Avaa</guibutton>. <application>Evince-asiakirjakatselin</"
+"application> näyttää asiakirjan nimen ikkunan otsikkopalkissa."
+
+#: C/evince.xml:249(para)
+msgid ""
+"To open another document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. "
+"<application>Evince Document Viewer</application> opens each file in a new "
+"window."
+msgstr "Avataksesi toisen asiakirjan valitse jälleen <menuchoice><guimenu>Tiedosto</guimenu><guimenuitem>Avaa</guimenuitem></menuchoice>. <application>Evince-asiakirjakatselin</application> avaa jokaisen tiedoston uuteen ikkunaan."
+
+#: C/evince.xml:252(para)
+msgid ""
+"If you try to open a document with format that <application>Evince Document "
+"Viewer</application> does not recognize, the application displays an error "
+"message."
+msgstr "Mikäli yrität avata <application>Evince-asiakirjakatselimella</application> asiakirjan, jonka tiedostomuotoa ei tunnisteta, sovellus näyttää virheilmoituksen."
+
+#: C/evince.xml:258(title)
+msgid "To Navigate Through a Document"
+msgstr "Asiakirjan selaus"
+
+#: C/evince.xml:259(para)
+msgid "You can navigate through a file as follows:"
+msgstr "Voit selata tiedoston läpi seuraavin tavoin:"
+
+#: C/evince.xml:262(para)
+msgid ""
+"To view the next page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>Next Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Katsoaksesi seuraavaa sivua, valitse <menuchoice><guimenu>Siirry</guimenu><guimenuitem>Seuraava sivu</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:266(para)
+msgid ""
+"To view the previous page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>Previous Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Katsoaksesi edellistä sivua, valitse <menuchoice><guimenu>Siirry</guimenu><guimenuitem>Edellinen sivu</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:270(para)
+msgid ""
+"To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Katsoaksesi asiakirjan ensimmäistä sivua, valitse <menuchoice><guimenu>Siirry</guimenu><guimenuitem>Ensimmäinen sivu</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:274(para)
+msgid ""
+"To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Katsoaksesi asiakirjan viimeistä sivua, valitse <menuchoice><guimenu>Siirry</guimenu><guimenuitem>Viimeinen sivu</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:278(para)
+msgid ""
+"To view a particular page, enter the page number or page label in the text "
+"box on the toolbar, then press <keycap>Return</keycap>."
+msgstr "Katsoaksesi tiettyä sivua, syötä sivunumero taikka sivun nimi tekstikenttään työkalupalkissa ja paina <keycap>Return</keycap>."
+
+#: C/evince.xml:285(title)
+msgid "To Scroll a Page"
+msgstr "Sivun selaus"
+
+#: C/evince.xml:286(para)
+msgid ""
+"To display the page contents that are not currently displayed in the display "
+"area, use the following methods:"
+msgstr "Näyttääksesi sivun sisällöstä sen osan, joka ei juuri nyt näy näyttöalueessa, käytä seuraavia menetelmiä:"
+
+#: C/evince.xml:289(para)
+msgid "Use the arrow keys or space key on the keyboard."
+msgstr "Käytä nuolinäppäimiä tai välilyöntiä näppäimistöltä."
+
+#: C/evince.xml:292(para)
+msgid ""
+"Drag the display area in the opposite direction to the direction in which "
+"you want to scroll. For example, to scroll down the page, drag the display "
+"area upwards in the window."
+msgstr "Vedä näyttöaluetta vastakkaiseen suuntaan selattavan suunnan kanssa. Esimerkiksi selataksesi alaspäin vedä näyttöaluetta ylöspäin ikkunassa."
+
+#: C/evince.xml:295(para)
+msgid "Use the scrollbars on the window."
+msgstr "Käytä ikkunan vierityspalkkeja."
+
+#: C/evince.xml:302(title)
+msgid "To Change the Page Size"
+msgstr "Sivukoon muuttaminen"
+
+#: C/evince.xml:303(para)
+msgid ""
+"You can use the following methods to resize a page in the "
+"<application>Evince Document Viewer</application> display area:"
+msgstr "Voit käyttää seuraavia tapoja sivukoon muuttamiseksi <application>Evince-asiakirjakatselimen</application> näyttöalueessa:"
+
+#: C/evince.xml:308(para)
+msgid ""
+"To increase the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Sivukokoa kasvatetaan valitsemalla <menuchoice><guimenu>Näkymä</"
+"guimenu><guimenuitem>Lähennä</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:313(para)
+msgid ""
+"To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Sivukokoa pienennetään valitsemalla <menuchoice><guimenu>Näkymä</"
+"guimenu><guimenuitem>Loitonna</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:318(para)
+msgid ""
+"To resize a page to have the same width as the <application>Evince Document "
+"Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Fit page width</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Sivun leveys muutetaan samaksi kuin <application>Evince-asiakirjakatselimen</"
+"application> näyttöalue valitsemalla <menuchoice><guimenu>Näkymä</"
+"guimenu><guimenuitem>Sovita sivun leveys</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:323(para)
+msgid ""
+"To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</"
+"application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Sivun koko sovitetaan <application>Evince-asiakirjakatselimen</application> "
+"näyttöalueeseen valitsemalla <menuchoice><guimenu>Näkymä</"
+"guimenu><guimenuitem>Paras sovitus</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:328(para)
+msgid ""
+"To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to "
+"have the same width and height as the screen, choose "
+"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></"
+"menuchoice>. To resize the <application>Evince Document Viewer</application> "
+"window to the original size, click on the <guibutton>Exit Full Screen</"
+"guibutton> button."
+msgstr "Suurentaaksesi <application>Evince-asiakirjakatselimen</application> ikkunan kokoa ruudun leveyteen ja korkeuteen valitse <menuchoice><guimenu>Näkymä</guimenu><guimenuitem>Kokoruutu</guimenuitem></menuchoice>. Palauttaaksesi <application>Evince-asiakirjakatselimen</application> ikkunan alkuperäiseen kokoon, napsauta <guibutton>Lopeta kokoruutu</guibutton> -painiketta."
+
+#: C/evince.xml:336(title)
+msgid "To View Pages or Document Structure"
+msgstr "Sivujen ja asiakirjarakenteen katselu"
+
+#: C/evince.xml:337(para)
+msgid "To view bookmarks or pages, perform the following steps:"
+msgstr "Katsellaksesi kirjanmerkkejä tai tiettyjä sivuja, tee seuraavat toimenpiteet:"
+
+#: C/evince.xml:341(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Sidebar</"
+"guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
+msgstr "Valitse <menuchoice><guimenu>Näkymä</guimenu><guimenuitem>Sivupaneeli</guimenuitem></menuchoice> tai paina <keycap>F9</keycap>."
+
+#: C/evince.xml:346(para)
+msgid ""
+"Use the drop-down list in the side-pane header to select whether to display "
+"document structure or pages in the side pane."
+msgstr "Valitse sivupaneeliotsikon alasvetoluettelosta näytetäänkö asiakirjarakenne vaiko sivut sivupaneelissa."
+
+#: C/evince.xml:351(para)
+msgid ""
+"Use the side-pane scrollbars to display the required item or page in the "
+"side pane."
+msgstr "Käytä sivupaneelin vierityspalkkia näyttääksesi tarvittavan kohdan tai sivun sivupaneelissa."
+
+#: C/evince.xml:356(para)
+msgid ""
+"Click on an entry to navigate to that location in the document. Click on a "
+"page to navigate to that page in the document."
+msgstr "Napsauta haluamaasi kohtaa siirtyäksesi siihen. Napsuta sivua siirtyäksesi kyseiselle sivulle asiakirjassa."
+
+#: C/evince.xml:362(title)
+msgid "To View the Properties of a Document"
+msgstr "Asiakirjan ominaisuuksien katselu"
+
+#: C/evince.xml:363(para)
+msgid ""
+"To view the properties of a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Näyttääksesi asiakirjan ominaisuudet valitse <menuchoice><guimenu>Tiedosto</guimenu><guimenuitem>Ominaisuudet</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:369(para)
+msgid ""
+"The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays all information available"
+msgstr "<guilabel>Ominaisuudet</guilabel>-ikkunassa näkyy kaikki saatavilla oleva tieto"
+
+#: C/evince.xml:375(title)
+msgid "To Print a Document"
+msgstr "Asiakirjan tulostaminen"
+
+#: C/evince.xml:376(para)
+msgid ""
+"To print a Document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Tulostaaksesi asiakirjan valitse <menuchoice><guimenu>Tiedosto</"
+"guimenu><guimenuitem>Tulosta</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:380(para)
+msgid ""
+"If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the "
+"author of the document has disabled the print option for this document. To "
+"enable the print option, you must enter the master password when you open "
+"the document. See <xref linkend=\"evince-password\"/> for more information "
+"about password-protected files."
+msgstr "Mikäli <guimenuitem>Tulosta</guimenuitem> ei ole valittavissa valikosta, asiakirjan tekijä on estänyt tämän asiakirjan tulostamisen. Asiakirja voidaan tulostaa, jos sitä avattaessa syötetään pääsalasanan. Katso kappaleesta <xref linkend=\"evince-password\"/> lisätietoa salasanasuojatuista tiedostoista."
+
+#: C/evince.xml:384(para)
+msgid ""
+"The <guilabel>Print</guilabel> dialog has the following tabbed sections:"
+msgstr "<guilabel>Tulosta</guilabel>-valintaikkunassa on seuraavat välilehdet:"
+
+#: C/evince.xml:390(link) C/evince.xml:406(title)
+msgid "Job"
+msgstr "Työ"
+
+#: C/evince.xml:395(link) C/evince.xml:428(title) C/evince.xml:430(guilabel)
+msgid "Printer"
+msgstr "Tulostin"
+
+#: C/evince.xml:400(link) C/evince.xml:522(title)
+msgid "Paper"
+msgstr "Paperi"
+
+#: C/evince.xml:408(guilabel)
+msgid "Print range"
+msgstr "Tulostusalue"
+
+#: C/evince.xml:410(para)
+msgid ""
+"Select one of the following options to determine how many pages to print:"
+msgstr "Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista määrittämään kuinka monta sivua tulostetaan:"
+
+#: C/evince.xml:413(guilabel)
+msgid "All"
+msgstr "Kaikki"
+
+#: C/evince.xml:414(para)
+msgid "Select this option to print all of the pages in the document."
+msgstr "Valitse tämä vaihtoehto kun haluat tulostaa kaikki asiakirjan sivut."
+
+#: C/evince.xml:417(guilabel)
+msgid "Pages From"
+msgstr "Sivuja mistä"
+
+#: C/evince.xml:418(para)
+msgid ""
+"Select this option to print the selected range of pages in the document. Use "
+"the spin boxes to specify the first page and last page of the range."
+msgstr "Valitse tämä vaihtoehto tulostaaksesi valitun alueen asiakirjan sivuista. Määritä ensimmäinen ja viimeinen tulostettava sivu säätimillä."
+
+#: C/evince.xml:432(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the "
+"document."
+msgstr "Valitse alasvetoluettelosta käytettävä tulostin."
+
+#: C/evince.xml:434(para)
+msgid ""
+"The <guilabel>Create a PDF document</guilabel> option is not supported in "
+"this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr "Tämä versio <application>Evince-asiakirjakatselimesta</application> ei tue vaihtoehtoa <guilabel>Luo PDF-asiakirja</guilabel>."
+
+#: C/evince.xml:440(guilabel)
+msgid "Settings"
+msgstr "Asetukset"
+
+#: C/evince.xml:442(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
+msgstr "Valitse alasvetoluettelosta tulostimen asetukset."
+
+#: C/evince.xml:444(para)
+msgid ""
+"To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For "
+"example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed "
+"printing, if this functionality is supported by the printer."
+msgstr "Muokataksesi tulostimen asetuksia napsauta <guibutton>Muokkaa</guibutton>. Voit esimerkiksi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kaksipuoleisen tulostuksen taikka ajastaa tulostuksen mikäli tulostin tukee sitä."
+
+#: C/evince.xml:448(guilabel)
+msgid "Location"
+msgstr "Sijainti"
+
+#: C/evince.xml:450(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
+msgstr "Valitse alasvetoluettelosta yksi seuraavista tulostuskohteista:"
+
+#: C/evince.xml:455(guilabel)
+msgid "CUPS"
+msgstr "CUPS"
+
+#: C/evince.xml:457(para)
+msgid "Print the document to a CUPS printer."
+msgstr "Tulosta asiakirja CUPS-tulostimella."
+
+#: C/evince.xml:461(para)
+msgid ""
+"If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the "
+"only entry in this drop-down list."
+msgstr "Mikäli valittu tulostin on CUPS-tulostin, <guilabel>CUPS</guilabel> on ainoa vaihtoehto tässä alasvetoluettelossa."
+
+#: C/evince.xml:468(guilabel)
+msgid "lpr"
+msgstr "lpr"
+
+#: C/evince.xml:470(para)
+msgid "Print the document to a printer."
+msgstr "Tulosta asiakirja tulostimella."
+
+#: C/evince.xml:476(guilabel)
+msgid "File"
+msgstr "Tiedosto"
+
+#: C/evince.xml:478(para)
+msgid "Print the document to a PostScript file."
+msgstr "Tulosta asiakirja PostScript-tiedostoon."
+
+#: C/evince.xml:481(para)
+msgid ""
+"Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify "
+"the name and location of the PostScript file."
+msgstr "Napsauta <guibutton>Tallenna nimellä</guibutton> määrittääksesi PostScript-tiedoston nimen ja sijainnin tiedostonvalintaikkunassa."
+
+#: C/evince.xml:487(guilabel)
+msgid "Custom"
+msgstr "Mukautettu"
+
+#: C/evince.xml:489(para)
+msgid "Use the specified command to print the document."
+msgstr "Käytä erillistä komentoa asiakirjan tulostamiseen."
+
+#: C/evince.xml:492(para)
+msgid ""
+"Type the name of the command in the text box. Include all command-line "
+"arguments."
+msgstr "Syötä komento ja käytettävät argumentit tekstikenttään."
+
+#: C/evince.xml:500(guilabel)
+msgid "State"
+msgstr "Tila"
+
+#: C/evince.xml:502(para) C/evince.xml:508(para) C/evince.xml:514(para)
+msgid ""
+"This functionality is not supported in this version of <application>Evince "
+"Document Viewer</application>."
+msgstr "Tämä versio <application>Evince-asiakirjakatselimesta</application> ei tue tätä toimintoa."
+
+#: C/evince.xml:506(guilabel)
+msgid "Type"
+msgstr "Tyyppi"
+
+#: C/evince.xml:512(guilabel)
+msgid "Comment"
+msgstr "Kommentti"
+
+#: C/evince.xml:524(guilabel)
+msgid "Paper size"
+msgstr "Paperikoko"
+
+#: C/evince.xml:526(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to "
+"print the document."
+msgstr "Valitse alasvetoluettelosta paperikoko, jolle haluat asiakirjan tulostaa."
+
+#: C/evince.xml:529(guilabel)
+msgid "Width"
+msgstr "Leveys"
+
+#: C/evince.xml:531(para)
+msgid ""
+"Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-"
+"down list to change the measurement unit."
+msgstr "Määritä paperin leveys tällä säätimellä. Valitse viereistä alasvetoluettelosta mittayksikkö."
+
+#: C/evince.xml:534(guilabel)
+msgid "Height"
+msgstr "Korkeus"
+
+#: C/evince.xml:536(para)
+msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
+msgstr "Määritä paperin korkeus tällä säätimellä."
+
+#: C/evince.xml:539(guilabel)
+msgid "Feed orientation"
+msgstr "Syöttösuunta"
+
+#: C/evince.xml:541(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the "
+"printer."
+msgstr "Valitse alasvetoluettelosta paperin syöttösuunta tulostimessa."
+
+#: C/evince.xml:544(guilabel)
+msgid "Page orientation"
+msgstr "Sivun suunta"
+
+#: C/evince.xml:546(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
+msgstr "Valitse alasvetoluettelosta sivun suunta."
+
+#: C/evince.xml:549(guilabel)
+msgid "Layout"
+msgstr "Asemointi"
+
+#: C/evince.xml:551(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout "
+"that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
+msgstr "Valitse alasvetoluettelosta sivun asemointi. Valittua asemointia voi tarkastella <guilabel>Esikatselu</guilabel>-ruudussa."
+
+#: C/evince.xml:554(guilabel)
+msgid "Paper Tray"
+msgstr "Paperilokero"
+
+#: C/evince.xml:556(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
+msgstr "Valitse alasvetoluettelosta paperilokero"
+
+#: C/evince.xml:566(title)
+msgid "To Copy a Document"
+msgstr "Asiakirjan kopiointi"
+
+#: C/evince.xml:567(para)
+msgid "To copy a file, perform the following steps:"
+msgstr "Tiedosto kopioidaan seuraavasti:"
+
+#: C/evince.xml:571(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a Copy</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Valitse <menuchoice><guimenu>Tiedosto</guimenu><guimenuitem>Tallenna kopio</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:576(para)
+msgid ""
+"Type the new filename in the <guilabel>Filename</guilabel> text box in the "
+"<guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog."
+msgstr ""
+"Kirjoita uusi tiedostonimi <guilabel>Tiedostonimi</guilabel>-tekstikenttään "
+"<guilabel>Tallenna kopio</guilabel> -valintaikkunassa."
+
+#: C/evince.xml:579(para)
+msgid ""
+"If necessary, specify the location of the copied document. By default, "
+"copies are saved in your home directory."
+msgstr ""
+"Määritä kopioidun asiakirjan sijainti mikäli se on tarpeen. Oletusarvoisesti "
+"kopiot tallennetaan kotihakemistoosi."
+
+#: C/evince.xml:584(para)
+msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
+msgstr "Napsauta <guibutton>Tallenna</guibutton>."
+
+#: C/evince.xml:593(title)
+msgid "To Work With Password-Protected Documents"
+msgstr "Työskentely salasanasuojatuilla asiakirjoilla"
+
+#: C/evince.xml:594(para)
+msgid "An author can use the following password levels to protect a document:"
+msgstr "Asiakirjan suojaamiseen voi käyttää seuraavia salasanatasoja:"
+
+#: C/evince.xml:599(para)
+msgid "User password that allows others only to read the document."
+msgstr "Käyttäjäsalasana sallii muiden ainoastaan lukea asiakirjaa."
+
+#: C/evince.xml:603(para)
+msgid ""
+"Master password that allows others to perform additional actions, such as "
+"print the document."
+msgstr "Pääsalasana sallii muiden tehdä muita toimintoja kuten tulostaa asiakirjan."
+
+#: C/evince.xml:607(para)
+msgid ""
+"When you try to open a password-protected document, <application>Evince "
+"Document Viewer</application> displays a security dialog. Type either the "
+"user password or the master password in the <guilabel>Enter document "
+"password</guilabel> text box, then click <guibutton>Open Document</"
+"guibutton>."
+msgstr "Kun yrität avata salasanasuojatun asiakirjan, <application>Evince-asiakirjakatselin</application> näyttää turvakyselyn. Syötä joko käyttäjä- tai pääsalasana <guilabel>Syötä salasana</guilabel> -tekstikenttään ja napsauta <guibutton>Avaa asiakirja</guibutton>."
+
+#: C/evince.xml:614(title)
+msgid "To Close a Document"
+msgstr "Asiakirjan sulkeminen"
+
+#: C/evince.xml:615(para)
+msgid ""
+"To close a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Sulkeaksesi asiakirjan valitse <menuchoice><guimenu>Tiedosto</"
+"guimenu><guimenuitem>Sulje</guimenuitem</menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:617(para)
+msgid ""
+"If the window is the last <application>Evince Document Viewer</application> "
+"window open, the application exits."
+msgstr ""
+"Mikäli ikkuna on viimeinen <application>Evince-asiakirjakatselimen</"
+"application> avoinna oleva ikkuna, sovellus lopetetaan."
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/evince.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2006\n"
+"Flammie Pirinen <flammie@iki.fi>, 2006"
diff --git a/help/fi/figures/evince_start_window.png b/help/fi/figures/evince_start_window.png
new file mode 100644
index 0000000..ff457f4
--- /dev/null
+++ b/help/fi/figures/evince_start_window.png
Binary files differ