Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/help
diff options
context:
space:
mode:
authorAndre Klapper <a9016009@gmx.de>2009-03-09 00:34:23 (GMT)
committer Andre Klapper <aklapper@src.gnome.org>2009-03-09 00:34:23 (GMT)
commited45181993c9ff936fc76bc0e3cfa678178396dd (patch)
tree01bde29d67424d24109821854054ddf57b7082a9 /help
parent9285923a2baa5ab1fcb1f0c773ce54d9c97c76d0 (diff)
Added Czech translation by Martin Picek.
2009-03-09 Andre Klapper <a9016009@gmx.de> * cs/cs.po: * Makefile.am: Added Czech translation by Martin Picek. svn path=/trunk/; revision=3523
Diffstat (limited to 'help')
-rw-r--r--help/ChangeLog5
-rw-r--r--help/Makefile.am2
-rw-r--r--help/cs/cs.po1240
3 files changed, 1246 insertions, 1 deletions
diff --git a/help/ChangeLog b/help/ChangeLog
index 11a455c..37b6fa4 100644
--- a/help/ChangeLog
+++ b/help/ChangeLog
@@ -1,3 +1,8 @@
+2009-03-09 Andre Klapper <a9016009@gmx.de>
+
+ * cs/cs.po:
+ * Makefile.am: Added Czech translation by Martin Picek.
+
2009-03-02 Philip Withnall <philip@tecnocode.co.uk>
* en_GB/en_GB.po: Updated British English translation.
diff --git a/help/Makefile.am b/help/Makefile.am
index 0923e59..1a06a62 100644
--- a/help/Makefile.am
+++ b/help/Makefile.am
@@ -8,4 +8,4 @@ DOC_ENTITIES = legal.xml
DOC_INCLUDES =
DOC_FIGURES = figures/evince_start_window.png
-DOC_LINGUAS = bg ca de el en_GB es eu fi fr it ja nl oc pt_BR ru sr sv uk zh_CN
+DOC_LINGUAS = bg ca cs de el en_GB es eu fi fr it ja nl oc pt_BR ru sr sv uk zh_CN
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..85b22c5
--- /dev/null
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,1240 @@
+# Czech translation of evince
+# Copyright (C) YEAR THE evince COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the evince package.
+# Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>, 2009.
+# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2009. (mikroopravy)
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: evince\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-03-08 17:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-08 12:16+0100\n"
+"Last-Translator: Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/evince.xml:155(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/evince_start_window.png'; "
+"md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/evince_start_window.png'; "
+"md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
+
+#: C/evince.xml:25(title)
+msgid "Evince Document Viewer Manual"
+msgstr "Příručka k prohlížeči dokumentů Evince"
+
+#: C/evince.xml:27(para)
+msgid ""
+"The Evince Document Viewer application enables you to view documents of "
+"various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript "
+"files"
+msgstr ""
+"Aplikace prohlížeč dokumentů Evince umožňuje prohlížení dokumentů v různých "
+"formátech souborů, jako jsou Portable Document Format (PDF) nebo PostScript."
+
+#: C/evince.xml:33(year)
+msgid "2005"
+msgstr "2005"
+
+#: C/evince.xml:34(holder) C/evince.xml:100(para)
+msgid "Nickolay V. Shmyrev"
+msgstr "Nickolay V. Shmyrev"
+
+#: C/evince.xml:37(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: C/evince.xml:38(holder) C/evince.xml:61(orgname)
+msgid "Sun Microsystems"
+msgstr "Sun Microsystems"
+
+#: C/evince.xml:49(publishername) C/evince.xml:67(orgname)
+#: C/evince.xml:93(para) C/evince.xml:101(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "Dokumentační projekt GNOME"
+
+#: C/evince.xml:2(para)
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License (GFDL) ve verzi 1.1 nebo v jakékoli další verzi "
+"vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů "
+"předních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod "
+"<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v souboru "
+"COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou."
+
+#: C/evince.xml:12(para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato příručka je součástí sbírky příruček GNOME šířených za podmínek licence "
+"GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šířit odděleně od sbírky, musíte "
+"přiložit kopii licence dle popisu v oddílu 6 dané licence."
+
+#: C/evince.xml:19(para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných názvů určených k zviditelnění produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"členové Dokumentačního projektu GNOME jsou si vědomi skutečnosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na začátku."
+
+#: C/evince.xml:35(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÁN V PODOBĚ „JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, "
+"NEPOSKYTUJÍ SE ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÁ "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÝ, NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, "
+"NEBO NEPORUŠENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPŘESNOSTI A ŠPATNÉHO PROVEDENÍ "
+"DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZE, NESETE VY. POKUD JE TENTO DOKUMENT NEBO "
+"JEHO UPRAVENÁ VERZE VADNÁ V JAKÉMKOLIV SMYSLU, VY (NIKOLIV PŮVODCE, AUTOR "
+"NEBO JAKÝKOLIV PŘISPĚVATEL) PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁKLADY NA "
+"NUTNÉ ÚPRAVY, OPRAVY ČI SLUŽBY. TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE PŘEDSTAVUJE "
+"ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ PODLE TÉTO DOHODY "
+"POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"
+
+#: C/evince.xml:55(para)
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+
+#: C/evince.xml:28(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÉ VERZE JSOU ŠÍŘENY V SOULADU SE ZNĚNÍM LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÁSLEDUJÍCÍM USTANOVENÍM: <placeholder-1/>"
+
+#: C/evince.xml:59(firstname)
+msgid "Sun"
+msgstr "Sun"
+
+#: C/evince.xml:60(surname)
+msgid "GNOME Documentation Team"
+msgstr "Dokumentační tým GNOME"
+
+#: C/evince.xml:64(firstname)
+msgid "Nickolay V."
+msgstr "Nickolay V."
+
+#: C/evince.xml:65(surname)
+msgid "Shmyrev"
+msgstr "Shmyrev"
+
+#: C/evince.xml:68(email)
+msgid "nshmyrev@yandex.ru"
+msgstr "nshmyrev@yandex.ru"
+
+#: C/evince.xml:88(revnumber)
+msgid "Evince Document Viewer Manual V1.1"
+msgstr "Příručka k prohlížeči dokumentů Evince V1.1"
+
+#: C/evince.xml:89(date)
+msgid "2008-04-05"
+msgstr "5.4.2008"
+
+#: C/evince.xml:91(para)
+msgid "Niels Giesen"
+msgstr "Niels Giesen"
+
+#: C/evince.xml:92(para)
+msgid "Claude Paroz"
+msgstr "Claude Paroz"
+
+#: C/evince.xml:97(revnumber)
+msgid "Evince Document Viewer Manual V1.0"
+msgstr "Příručka k prohlížeči dokumentů Evince V1.0"
+
+#: C/evince.xml:98(date)
+msgid "2005-04-06"
+msgstr "6.4.2005"
+
+#: C/evince.xml:106(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 0.2 of Evince Document Viewer"
+msgstr "Tato příručka popisuje prohlížeč dokumentů ve verzi 0.2"
+
+#: C/evince.xml:109(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/evince.xml:110(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer "
+"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:"
+"gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci "
+"Evince nebo této příručce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url="
+"\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Zpětná vazba GNOME</ulink>."
+
+#: C/evince.xml:117(primary)
+msgid "Evince Document Viewer"
+msgstr "Prohlížeč dokumentů Evince"
+
+#: C/evince.xml:120(primary)
+msgid "evince"
+msgstr "evince"
+
+#: C/evince.xml:128(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Úvod"
+
+#: C/evince.xml:129(para)
+msgid ""
+"The <application>Evince Document Viewer</application> application enables "
+"you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) "
+"files and PostScript files. <application>Evince Document Viewer</"
+"application> follows Freedesktop.org and GNOME standards to provide "
+"integration with Desktop Environment."
+msgstr ""
+"Aplikace <application>prohlížeč dokumentů Evince</application> umožňuje "
+"prohlížení dokumentů v různých formátech souborů, jako jsou Portable "
+"Document Format (PDF) nebo PostScript. <application>Prohlížeč dokumentů "
+"Evince</application> ctí standardy Freedesktop.org a GNOME, aby zajistil "
+"integraci s pracovním prostředím."
+
+#: C/evince.xml:136(title)
+msgid "Getting Started"
+msgstr "Začínáme"
+
+#: C/evince.xml:139(title)
+msgid "To Start Evince Document Viewer"
+msgstr "Spuštění prohlížeče dokumentů Evince"
+
+#: C/evince.xml:140(para)
+msgid ""
+"<application>Evince Document Viewer</application> starts when you open a "
+"document such as a PDF or PostScript file."
+msgstr ""
+"<application>Prohlížeč dokumentů Evince</application> je spuštěn, otevřete-"
+"li dokument, jakým jsou například soubory typu PDF nebo PostScript."
+
+#: C/evince.xml:141(para)
+msgid ""
+"Alternatively, you can start <application>Evince Document Viewer</"
+"application> from the command line, with the command: <command>evince</"
+"command>."
+msgstr ""
+"<application>Prohlížeč dokumentů Evince</application> můžete spouštět také z "
+"příkazové řádky pomocí příkazu <command>evince</command>."
+
+#: C/evince.xml:146(title)
+msgid "When You Start Evince Document Viewer"
+msgstr "Když spustíte prohlížeč dokumentů Evince…"
+
+#: C/evince.xml:147(para)
+msgid ""
+"When you start <application>Evince Document Viewer</application>, the "
+"following window is displayed."
+msgstr ""
+"Když spustíte <application>prohlížeč dokumentů Evince</application>, zobrazí "
+"se následující okno."
+
+#: C/evince.xml:151(title)
+msgid "Evince Document Viewer Window"
+msgstr "Okno prohlížeče dokumentů Evince"
+
+#: C/evince.xml:158(phrase)
+msgid ""
+"Shows Evince Document Viewer main window. Contains titlebar, menubar, "
+"toolbar and display area. Menubar contains File, Edit, View, Go and Help "
+"menus."
+msgstr ""
+"Zobrazuje hlavní okno prohlížeče dokumentů Evince. Obsahuje záhlaví, "
+"nabídkovou lištu, nástrojovou lištu a oblast zobrazování. Nabídková lišta "
+"obsahuje nabídky Soubor, Upravit, Zobrazit, Přejít a Nápověda."
+
+#: C/evince.xml:164(para)
+msgid ""
+"The <application>Evince Document Viewer</application> window contains the "
+"following elements:"
+msgstr ""
+"Okno <application>prohlížeče dokumentů Evince</application> obsahuje "
+"následující prvky:"
+
+#: C/evince.xml:168(term) C/evince.xml:216(para)
+msgid "Menubar"
+msgstr "Nabídková lišta"
+
+#: C/evince.xml:170(para)
+msgid ""
+"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
+"with documents in <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr ""
+"Nabídky nabídkové lišty obsahují všechny příkazy potřebné k práci s "
+"dokumenty v <application>prohlížeči dokumentů Evince</application>."
+
+#: C/evince.xml:174(term)
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Nástrojová lišta"
+
+#: C/evince.xml:176(para)
+msgid ""
+"The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the "
+"menubar."
+msgstr "Nástrojová lišta obsahuje vybrané příkazy z nabídkové lišty."
+
+#: C/evince.xml:180(term)
+msgid "Display area"
+msgstr "Oblast zobrazování"
+
+#: C/evince.xml:182(para)
+msgid "The display area displays the document."
+msgstr "V oblasti zobrazování se zobrazují dokumenty."
+
+#: C/evince.xml:196(para)
+msgid "UI Component"
+msgstr "Komponenta uživatelského rozhraní"
+
+#: C/evince.xml:198(para) C/evince.xml:646(para)
+msgid "Action"
+msgstr "Činnost"
+
+#: C/evince.xml:203(para)
+msgid "Window"
+msgstr "Okno"
+
+#: C/evince.xml:207(para)
+msgid ""
+"Drag a file into the <application>Evince Document Viewer</application> "
+"window from another application such as a file manager."
+msgstr ""
+"Přetáhnutí souboru do okna <application>prohlížeče dokumentů Evince</"
+"application> z jiné aplikace, například ze správce souborů."
+
+#: C/evince.xml:210(para)
+msgid "Double-click on the file name in the file manager"
+msgstr "Dvojité kliknutí na název souboru ve správci souborů."
+
+#: C/evince.xml:217(para) C/evince.xml:244(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
+msgstr ""
+"Vybrání <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Otevřít…</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:221(para)
+msgid "Shortcut keys"
+msgstr "Klávesové zkratky"
+
+#: C/evince.xml:222(para)
+msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+msgstr ""
+"Stisknutí <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+
+#: C/evince.xml:187(para)
+msgid ""
+"In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the "
+"same action in several ways. For example, you can open a document in the "
+"following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" "
+"rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec "
+"colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></"
+"tgroup></informaltable>"
+msgstr ""
+"V <application>prohlížeči dokumentů Evince</application> lze jednu činnost "
+"vykonávat několika způsoby. Například otevírat dokumenty je možné těmito "
+"způsoby: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep="
+"\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname="
+"\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></tgroup></"
+"informaltable>"
+
+#: C/evince.xml:228(para)
+msgid "This manual documents functionality from the menubar."
+msgstr "Tato příručka popisuje funkce nabídkové lišty."
+
+#: C/evince.xml:236(title)
+msgid "Usage"
+msgstr "Používání"
+
+#: C/evince.xml:240(title)
+msgid "To Open A Document"
+msgstr "Otevření dokumentu"
+
+#: C/evince.xml:241(para)
+msgid "To open a document, perform the following steps:"
+msgstr "Chcete-li otevřít dokument, proveďte následující kroky:"
+
+#: C/evince.xml:248(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Open Document</guilabel> dialog, select the file you want "
+"to open."
+msgstr ""
+"V dialogovém okně <guilabel>Otevřít dokument</guilabel> vyberte soubor, jenž "
+"chcete otevřít."
+
+#: C/evince.xml:253(para)
+msgid ""
+"Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Evince Document Viewer</"
+"application> displays the name of the document in the titlebar of the window."
+msgstr ""
+"Klikněte na <guibutton>Otevřít</guibutton>. <application>Prohlížeč dokumentů "
+"Evince</application> v záhlaví okna zobrazí název dokumentu."
+
+#: C/evince.xml:258(para)
+msgid ""
+"To open another document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. "
+"<application>Evince Document Viewer</application> opens each file in a new "
+"window."
+msgstr ""
+"Chcete-li otevřít další dokument, vyberte znovu <menuchoice><guimenu>Soubor</"
+"guimenu><guimenuitem>Otevřít…</guimenuitem></menuchoice>. "
+"<application>Prohlížeč dokumentů Evince</application> otevírá všechny "
+"soubory v nových oknech."
+
+#: C/evince.xml:261(para)
+msgid ""
+"If you try to open a document with format that <application>Evince Document "
+"Viewer</application> does not recognize, the application displays an error "
+"message."
+msgstr ""
+"Jestliže se pokoušíte otevřít dokument ve formátu, se kterým "
+"<application>prohlížeč dokumentů Evince</application> neumí pracovat, "
+"aplikace zobrazí chybovou zprávu."
+
+#: C/evince.xml:267(title)
+msgid "To Navigate Through a Document"
+msgstr "Pohyb dokumentem"
+
+#: C/evince.xml:268(para)
+msgid "You can navigate through a file as follows:"
+msgstr "Dokumentem se lze pohybovat následujícími způsoby:"
+
+#: C/evince.xml:271(para)
+msgid ""
+"To view the next page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>Next Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li zobrazit následující stránku, vyberte <menuchoice><guimenu>Přejít</"
+"guimenu><guimenuitem>Následující stránka</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:275(para)
+msgid ""
+"To view the previous page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>Previous Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li zobrazit předchozí stránku, vyberte <menuchoice><guimenu>Přejít</"
+"guimenu><guimenuitem>Předchozí stránka</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:279(para)
+msgid ""
+"To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li zobrazit první stránku dokumentu, vyberte "
+"<menuchoice><guimenu>Přejít</guimenu><guimenuitem>První stránka</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:283(para)
+msgid ""
+"To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li zobrazit poslední stránku dokumentu, vyberte "
+"<menuchoice><guimenu>Přejít</guimenu><guimenuitem>Poslední stránka</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:287(para)
+msgid ""
+"To view a particular page, enter the page number or page label in the text "
+"box on the toolbar, then press <keycap>Return</keycap>."
+msgstr ""
+"Chcete-li zobrazit určitou stránku, zadejte její číslo nebo nadpis do "
+"textového políčka v nástrojové liště a stiskněte <keycap>Enter</keycap>"
+
+#: C/evince.xml:294(title)
+msgid "To Scroll a Page"
+msgstr "Posouvání se stránkou"
+
+#: C/evince.xml:295(para)
+msgid ""
+"To display the page contents that are not currently displayed in the display "
+"area, use the following methods:"
+msgstr ""
+"Chcete-li zobrazit obsah stránek, které právě nejsou vidět v oblasti "
+"zobrazování, proveďte jednu z následujících činností:"
+
+#: C/evince.xml:298(para)
+msgid "Use the arrow keys or space key on the keyboard."
+msgstr "Použijte směrové šipky nebo mezerník na klávesnici."
+
+#: C/evince.xml:301(para)
+msgid ""
+"Drag the display area by clicking with the middle mouse button somewhere in "
+"the document and then moving the mouse. For example, to scroll down the "
+"page, drag the display area upwards in the window."
+msgstr ""
+"Posuňte oblast zobrazování kliknutím prostředním tlačítkem myši někam do "
+"dokumentu a jejím tažením. Například, chcete-li se posunout dolů, táhněte "
+"myší směrem nahoru."
+
+#: C/evince.xml:304(para)
+msgid "Use the scrollbars on the window."
+msgstr "Použijte posuvníky okna."
+
+#: C/evince.xml:311(title)
+msgid "To Change the Page Size"
+msgstr "Změna velikosti stránky"
+
+#: C/evince.xml:312(para)
+msgid ""
+"You can use the following methods to resize a page in the "
+"<application>Evince Document Viewer</application> display area:"
+msgstr ""
+"Změnu velikosti stránky v oblasti zobrazování <application>prohlížeče "
+"dokumentů Evince</application> můžete provést následujícími způsoby:"
+
+#: C/evince.xml:317(para)
+msgid ""
+"To increase the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li zvětšit velikost stránky, vyberte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</"
+"guimenu><guimenuitem>Zvětšit</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:322(para)
+msgid ""
+"To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li zmenšit velikost stránky, vyberte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</"
+"guimenu><guimenuitem>Zmenšit</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:327(para)
+msgid ""
+"To resize a page to have the same width as the <application>Evince Document "
+"Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Fit page width</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li nastavit velikost stránky na stejnou šířku, jako má oblast "
+"zobrazování <application>prohlížeče dokumentů Evince</application>, "
+"zaškrtněte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Přizpůsobit "
+"šířce stránky</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:332(para)
+msgid ""
+"To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</"
+"application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li nastavit velikost stránky tak, aby se vešla do oblasti zobrazování "
+"<application>prohlížeče dokumentů Evince</application>, zaškrtněte "
+"<menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Přizpůsobit</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:337(para)
+msgid ""
+"To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to "
+"have the same width and height as the screen, choose "
+"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></"
+"menuchoice>. To resize the <application>Evince Document Viewer</application> "
+"window to the original size, click on the <guibutton>Exit Full Screen</"
+"guibutton> button."
+msgstr ""
+"Chcete-li nastavit šířku a výšku okna <application>prohlížeče dokumentů "
+"Evince</application> dle obrazovky, zaškrtněte "
+"<menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Přes celou obrazovku</"
+"guimenuitem></menuchoice>. Chcete-li nastavit okno <application>prohlížeče "
+"dokumentů Evince</application> na původní velikost, klikněte na tlačítko "
+"<guibutton>Opustit celou obrazovku</guibutton>."
+
+#: C/evince.xml:345(title)
+msgid "To View Pages or Document Structure"
+msgstr "Zobrazení struktury stránky nebo dokumentu"
+
+#: C/evince.xml:346(para)
+msgid "To view bookmarks or pages, perform the following steps:"
+msgstr "Chcete-li zobrazit záložky nebo stránky, proveďte následující kroky:"
+
+#: C/evince.xml:350(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Sidebar</"
+"guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
+msgstr ""
+"Zaškrtněte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Postranní "
+"lišta</guimenuitem></menuchoice>, nebo stiskněte <keycap>F9</keycap>."
+
+#: C/evince.xml:355(para)
+msgid ""
+"Use the drop-down list in the side-pane header to select whether to display "
+"document structure or pages in the side pane."
+msgstr ""
+"Použijte rozbalovací seznam v záhlaví postranní lišty a zvolte, zda se v ní "
+"má zobrazit struktura dokumentu nebo stránky."
+
+#: C/evince.xml:360(para)
+msgid ""
+"Use the side-pane scrollbars to display the required item or page in the "
+"side pane."
+msgstr ""
+"Použijte posuvníky postranní lišty, aby se v ní zobrazila požadovaná "
+"položka či stránka."
+
+#: C/evince.xml:365(para)
+msgid ""
+"Click on an entry to navigate to that location in the document. Click on a "
+"page to navigate to that page in the document."
+msgstr ""
+"Klikněte na položku a přesunete se na místo v dokumentu. Klikněte na stránku "
+"a v dokumentu se na ni posunete."
+
+#: C/evince.xml:371(title)
+msgid "To View the Properties of a Document"
+msgstr "Zobrazení vlastností dokumentu"
+
+#: C/evince.xml:372(para)
+msgid ""
+"To view the properties of a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li zobrazit vlastnosti dokumentu, vyberte "
+"<menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Vlastnosti</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:378(para)
+msgid ""
+"The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays all information available"
+msgstr ""
+"Dialogové okno <guilabel>Vlastnosti</guilabel> zobrazuje všechny dostupné "
+"informace."
+
+#: C/evince.xml:384(title)
+msgid "To Print a Document"
+msgstr "Tisk dokumentu"
+
+#: C/evince.xml:385(para)
+msgid ""
+"To print a Document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li dokument vytisknout, vyberte <menuchoice><guimenu>Soubor</"
+"guimenu><guimenuitem>Tisk…</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:389(para)
+msgid ""
+"If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the "
+"author of the document has disabled the print option for this document. To "
+"enable the print option, you must enter the master password when you open "
+"the document. See <xref linkend=\"evince-password\"/> for more information "
+"about password-protected files."
+msgstr ""
+"Jestliže nemůžete v nabídce položku <guimenuitem>Tisk…</guimenuitem> vybrat, "
+"autor dokumentu možnost tisku tohoto dokumentu zakázal. Chcete-li tuto "
+"možnost povolit, musíte při otevírání dokumentu zadat hlavní heslo. Chcete-"
+"li se o heslem chráněných souborech dovědět více, přečtěte si <xref linkend="
+"\"evince-password\"/>."
+
+#: C/evince.xml:393(para)
+msgid ""
+"The <guilabel>Print</guilabel> dialog has the following tabbed sections:"
+msgstr "Dialogové okno <guilabel>Vytisknout</guilabel> má následující sekce:"
+
+#: C/evince.xml:399(link) C/evince.xml:415(title)
+msgid "Job"
+msgstr "Úloha"
+
+#: C/evince.xml:404(link) C/evince.xml:437(title) C/evince.xml:439(guilabel)
+msgid "Printer"
+msgstr "Tiskárna"
+
+#: C/evince.xml:409(link) C/evince.xml:531(title)
+msgid "Paper"
+msgstr "Papír"
+
+#: C/evince.xml:417(guilabel)
+msgid "Print range"
+msgstr "Rozsah tisku"
+
+#: C/evince.xml:419(para)
+msgid ""
+"Select one of the following options to determine how many pages to print:"
+msgstr ""
+"Zvolte jednu z následujících možností, abyste určili, kolik stránek se bude "
+"tisknout:"
+
+#: C/evince.xml:422(guilabel)
+msgid "All"
+msgstr "Vše"
+
+#: C/evince.xml:423(para)
+msgid "Select this option to print all of the pages in the document."
+msgstr "Zvolte tuto možnost, chctete-li vytisknout všechny stránky dokumentu."
+
+#: C/evince.xml:426(guilabel)
+msgid "Pages From"
+msgstr "Stránky od"
+
+#: C/evince.xml:427(para)
+msgid ""
+"Select this option to print the selected range of pages in the document. Use "
+"the spin boxes to specify the first page and last page of the range."
+msgstr ""
+"Zvolte tuto možnost, chcete-li vytisknout vybraný rozsah stránek dokumentu. "
+"Použijte číselníky k zadání první a poslední stránky rozsahu."
+
+#: C/evince.xml:441(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the "
+"document."
+msgstr ""
+"Tento rozbalovací seznam použijte k výběru tiskárny, pomocí níž chcete tisk "
+"dokumentu provést."
+
+#: C/evince.xml:443(para)
+msgid ""
+"The <guilabel>Create a PDF document</guilabel> option is not supported in "
+"this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr ""
+"Volba <guilabel>Vytvořit dokument PDF</guilabel> není v této verzi "
+"<application>prohlížeče dokumentů Evince</application> podporována."
+
+#: C/evince.xml:449(guilabel)
+msgid "Settings"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: C/evince.xml:451(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
+msgstr "Tento rozbalovací seznam použijte k nastavení vlastností tiskárny."
+
+#: C/evince.xml:453(para)
+msgid ""
+"To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For "
+"example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed "
+"printing, if this functionality is supported by the printer."
+msgstr ""
+"Chcete-li nastavit tiskárnu, klikněte na <guibutton>Nastavit</guibutton>. "
+"Například můžete povolit či zakázat duplexní tisk či plánované odložení "
+"tisku, pokud vaše tiskárna tyto funkce podporuje."
+
+#: C/evince.xml:457(guilabel)
+msgid "Location"
+msgstr "Umístění"
+
+#: C/evince.xml:459(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
+msgstr ""
+"Tento rozbalovací seznam použijte k volbě jednoho z následujících cílů tisku:"
+
+#: C/evince.xml:464(guilabel)
+msgid "CUPS"
+msgstr "CUPS"
+
+#: C/evince.xml:466(para)
+msgid "Print the document to a CUPS printer."
+msgstr "Tisk dokumentu pomocí tiskárny CUPS."
+
+#: C/evince.xml:470(para)
+msgid ""
+"If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the "
+"only entry in this drop-down list."
+msgstr ""
+"Je-li vybraná tiskárna tiskárnou CUPS, <guilabel>CUPS</guilabel> je jedinou "
+"položkou v rozbalovacím seznamu."
+
+#: C/evince.xml:477(guilabel)
+msgid "lpr"
+msgstr "lpr"
+
+#: C/evince.xml:479(para)
+msgid "Print the document to a printer."
+msgstr "Tisk dokumentu pomocí tiskárny."
+
+#: C/evince.xml:485(guilabel)
+msgid "File"
+msgstr "Soubor"
+
+#: C/evince.xml:487(para)
+msgid "Print the document to a PostScript file."
+msgstr "Tisk dokumentu do souboru PostScript."
+
+#: C/evince.xml:490(para)
+msgid ""
+"Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify "
+"the name and location of the PostScript file."
+msgstr ""
+"Klikněte na <guibutton>Uložit jako</guibutton>, chcete-li zobrazit dialogové "
+"okno, kam lze zadat název a umístění souboru PosctScript."
+
+#: C/evince.xml:496(guilabel)
+msgid "Custom"
+msgstr "Vlastní"
+
+#: C/evince.xml:498(para)
+msgid "Use the specified command to print the document."
+msgstr "Použít zadaný příkaz k tisku dokumentu."
+
+#: C/evince.xml:501(para)
+msgid ""
+"Type the name of the command in the text box. Include all command-line "
+"arguments."
+msgstr ""
+"Do vstupního pole zadejte název příkazu včetně všech jeho argumentů "
+"příkazové řádky."
+
+#: C/evince.xml:509(guilabel)
+msgid "State"
+msgstr "Stav"
+
+#: C/evince.xml:511(para) C/evince.xml:517(para) C/evince.xml:523(para)
+msgid ""
+"This functionality is not supported in this version of <application>Evince "
+"Document Viewer</application>."
+msgstr ""
+"Tato funkce není touto verzí <application>prolížeče dokumentů Evince</"
+"application> podporována."
+
+#: C/evince.xml:515(guilabel)
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: C/evince.xml:521(guilabel)
+msgid "Comment"
+msgstr "Komentář"
+
+#: C/evince.xml:533(guilabel)
+msgid "Paper size"
+msgstr "Velikost papíru"
+
+#: C/evince.xml:535(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to "
+"print the document."
+msgstr ""
+"Tento rozbalovací seznam použijte k volbě velikosti papíru, na který chcete "
+"dokument vytisknout."
+
+#: C/evince.xml:538(guilabel)
+msgid "Width"
+msgstr "Šířka"
+
+#: C/evince.xml:540(para)
+msgid ""
+"Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-"
+"down list to change the measurement unit."
+msgstr ""
+"Tento číselník použijte k zadání šířky stránky. Vedlejší rozbalovací seznam "
+"použijte ke změně jednotky."
+
+#: C/evince.xml:543(guilabel)
+msgid "Height"
+msgstr "Výška"
+
+#: C/evince.xml:545(para)
+msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
+msgstr "Tento číselník použijte k zadání výšky papíru."
+
+#: C/evince.xml:548(guilabel)
+msgid "Feed orientation"
+msgstr "Orientace zásobníku"
+
+#: C/evince.xml:550(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the "
+"printer."
+msgstr "Tento rozbalovací seznam použijte k volbě orientace papíru v tiskárně."
+
+#: C/evince.xml:553(guilabel)
+msgid "Page orientation"
+msgstr "Orientace stránky"
+
+#: C/evince.xml:555(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
+msgstr "Tento rozbalovací seznam použijte k volbě orientace stránky."
+
+#: C/evince.xml:558(guilabel)
+msgid "Layout"
+msgstr "Rozvržení"
+
+#: C/evince.xml:560(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout "
+"that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
+msgstr ""
+"Tento rozbalovací seznam použijte k volbě rozvržení stránky. V oblasti "
+"<guilabel>Náhled</guilabel> se zobrazuje náhled vybraného rozvržení."
+
+#: C/evince.xml:563(guilabel)
+msgid "Paper Tray"
+msgstr "Přihrádka na papír"
+
+#: C/evince.xml:565(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
+msgstr "Tento rozbalovací seznam použijte k volbě přihrádky na papír."
+
+#: C/evince.xml:575(title)
+msgid "To Copy a Document"
+msgstr "Kopírování dokumentu"
+
+#: C/evince.xml:576(para)
+msgid "To copy a file, perform the following steps:"
+msgstr "Chcete-li zkopírovat soubor, proveďte následující kroky:"
+
+#: C/evince.xml:580(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a Copy</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Vyberte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Uložit kopii…</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:585(para)
+msgid ""
+"Type the new filename in the <guilabel>Filename</guilabel> text box in the "
+"<guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog."
+msgstr ""
+"V dialogu <guilabel>Uložit kopii</guilabel> zadejte do vstupního pole "
+"<guilabel>Název souboru</guilabel> nový název souboru."
+
+#: C/evince.xml:588(para)
+msgid ""
+"If necessary, specify the location of the copied document. By default, "
+"copies are saved in your home directory."
+msgstr ""
+"Je-li to potřeba, zadejte umístění zkopírovaného dokumentu. Dle výchozího "
+"nastavení se kopie ukládají do vašeho domovského adresáře."
+
+#: C/evince.xml:593(para)
+msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
+msgstr "Klikněte na <guibutton>Uložit</guibutton>."
+
+#: C/evince.xml:602(title)
+msgid "To Work With Password-Protected Documents"
+msgstr "Práce s dokumenty chráněnými heslem"
+
+#: C/evince.xml:603(para)
+msgid "An author can use the following password levels to protect a document:"
+msgstr ""
+"Autor dokumentu může k ochraně dokumentu použít následující úrovně "
+"zaheslování:"
+
+#: C/evince.xml:608(para)
+msgid "User password that allows others only to read the document."
+msgstr "Uživatelské heslo umožňující ostatním číst dokument."
+
+#: C/evince.xml:612(para)
+msgid ""
+"Master password that allows others to perform additional actions, such as "
+"print the document."
+msgstr ""
+"Hlavní heslo umožňující ostatním provádět další činnosti, jako je tisk "
+"dokumentu."
+
+#: C/evince.xml:616(para)
+msgid ""
+"When you try to open a password-protected document, <application>Evince "
+"Document Viewer</application> displays a security dialog. Type either the "
+"user password or the master password in the <guilabel>Enter document "
+"password</guilabel> text box, then click <guibutton>Open Document</"
+"guibutton>."
+msgstr ""
+"Když se pokoušíte otevřít heslem chráněný dokument, <application>prohlížeč "
+"dokumentů Evince</application> zobrazuje bezpečnostní dialog. Do vstupního "
+"políčka <guilabel>Zadejte heslo k dokumentu</guilabel> zadejte buď "
+"uživatelské nebo hlavní heslo a pak klikněte na <guibutton>Otevřít dokument</"
+"guibutton>."
+
+#: C/evince.xml:623(title)
+msgid "To Close a Document"
+msgstr "Zavření dokumentu"
+
+#: C/evince.xml:624(para)
+msgid ""
+"To close a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li dokument zavřít, vyberte <menuchoice><guimenu>Soubor</"
+"guimenu><guimenuitem>Zavřít</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:626(para)
+msgid ""
+"If the window is the last <application>Evince Document Viewer</application> "
+"window open, the application exits."
+msgstr ""
+"Je-li zavírané okno posledním otevřeným oknem <application>prohlížeče "
+"dokumentů Evince</application>, aplikace bude ukončena."
+
+#: C/evince.xml:635(title)
+msgid "Shortcuts"
+msgstr "Klávesové zkratky"
+
+#: C/evince.xml:636(para)
+msgid ""
+"Below is a list of all shortcuts present in <application>Evince Document "
+"Viewer</application>:"
+msgstr ""
+"Níže je seznam všech klávesových zkratek dostupných v "
+"<application>prohlížeči dokumentů Evince</application>:"
+
+#: C/evince.xml:644(para)
+msgid "Shortcut"
+msgstr "Klávesová zkratka"
+
+#: C/evince.xml:651(keycap) C/evince.xml:655(keycap) C/evince.xml:659(keycap)
+#: C/evince.xml:663(keycap) C/evince.xml:667(keycap) C/evince.xml:671(keycap)
+#: C/evince.xml:676(keycap) C/evince.xml:682(keycap) C/evince.xml:701(keycap)
+#: C/evince.xml:747(keycap)
+msgid "Ctrl"
+msgstr "Ctrl"
+
+#: C/evince.xml:651(keycap)
+msgid "O"
+msgstr "O"
+
+#: C/evince.xml:652(para)
+msgid "Open an existing document"
+msgstr "Otevřít existující dokument"
+
+#: C/evince.xml:655(keycap)
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+#: C/evince.xml:656(para)
+msgid "Save a copy of the current document"
+msgstr "Uložit kopii aktuálního dokumentu"
+
+#: C/evince.xml:659(keycap)
+msgid "P"
+msgstr "P"
+
+#: C/evince.xml:660(para)
+msgid "Print document"
+msgstr "Tisknout dokument"
+
+#: C/evince.xml:663(keycap)
+msgid "W"
+msgstr "W"
+
+#: C/evince.xml:664(para)
+msgid "Close window"
+msgstr "Zavřít okno"
+
+#: C/evince.xml:667(keycap)
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
+#: C/evince.xml:668(para)
+msgid "Copy selection"
+msgstr "Zkopírovat výběr"
+
+#: C/evince.xml:671(keycap)
+msgid "A"
+msgstr "A"
+
+#: C/evince.xml:672(para)
+msgid "Select All"
+msgstr "Vybrat vše"
+
+#: C/evince.xml:676(keycap)
+msgid "F"
+msgstr "F"
+
+#: C/evince.xml:677(para)
+msgid "<keycap>/</keycap> (slash)"
+msgstr "<keycap>/</keycap> (lomítko)"
+
+#: C/evince.xml:679(para)
+msgid "Find a word or phrase in the document"
+msgstr "Najít v dokumentu slovo či frázi"
+
+#: C/evince.xml:682(keycap)
+msgid "G"
+msgstr "G"
+
+#: C/evince.xml:683(para)
+msgid "Find next"
+msgstr "Najít další"
+
+#: C/evince.xml:687(para)
+msgid ""
+"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> (plus sign)"
+msgstr ""
+"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> (symbol plus)"
+
+#: C/evince.xml:688(keycap)
+msgid "+"
+msgstr "+"
+
+#: C/evince.xml:689(keycap)
+msgid "="
+msgstr "="
+
+#: C/evince.xml:691(para)
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Zvětšit"
+
+#: C/evince.xml:695(para)
+msgid ""
+"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> (minus sign)"
+msgstr ""
+"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> (symbol minus)"
+
+#: C/evince.xml:696(keycap)
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
+#: C/evince.xml:698(para)
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Zmenšit"
+
+#: C/evince.xml:701(keycap)
+msgid "R"
+msgstr "R"
+
+#: C/evince.xml:702(para)
+msgid "Reload the document"
+msgstr "Obnovit dokument"
+
+#: C/evince.xml:706(keycap) C/evince.xml:731(keycap)
+msgid "Page Up"
+msgstr "Page Up"
+
+#: C/evince.xml:707(para)
+msgid "Go to the previous page"
+msgstr "Přejít na předchozí stránku"
+
+#: C/evince.xml:710(keycap) C/evince.xml:735(keycap)
+msgid "Page Down"
+msgstr "Page Down"
+
+#: C/evince.xml:711(para)
+msgid "Go to the next page"
+msgstr "Přejít na následující stránku"
+
+#: C/evince.xml:715(keycap) C/evince.xml:723(keycap)
+msgid "Space"
+msgstr "Mezerník"
+
+#: C/evince.xml:716(keycap) C/evince.xml:723(keycap) C/evince.xml:725(keycap)
+#: C/evince.xml:731(keycap) C/evince.xml:735(keycap)
+msgid "Shift"
+msgstr "Shift"
+
+#: C/evince.xml:716(keycap) C/evince.xml:724(keycap)
+msgid "Backspace"
+msgstr "Backspace"
+
+#: C/evince.xml:717(keycap) C/evince.xml:725(keycap)
+msgid "Return"
+msgstr "Enter"
+
+#: C/evince.xml:719(para)
+msgid "Scroll forward"
+msgstr "Posunout vpřed"
+
+#: C/evince.xml:727(para)
+msgid "Scroll backward"
+msgstr "Posunout zpět"
+
+#: C/evince.xml:732(para)
+msgid "Go a bunch of pages up"
+msgstr "Přejít o několik stránek nahoru"
+
+#: C/evince.xml:736(para)
+msgid "Go a bunch of pages down"
+msgstr "Přejít o několik stránek dolů"
+
+#: C/evince.xml:739(keycap)
+msgid "Home"
+msgstr "Home"
+
+#: C/evince.xml:740(para)
+msgid "Go to the first page"
+msgstr "Přejít na první stránku"
+
+#: C/evince.xml:743(keycap)
+msgid "End"
+msgstr "End"
+
+#: C/evince.xml:744(para)
+msgid "Go to the last page"
+msgstr "Přejít na poslední stránku"
+
+#: C/evince.xml:747(keycap)
+msgid "L"
+msgstr "L"
+
+#: C/evince.xml:748(para)
+msgid "Go to page by number or label"
+msgstr "Přejít na stránku dle čísla stránky nebo nadpisu"
+
+#: C/evince.xml:751(keycap)
+msgid "F1"
+msgstr "F1"
+
+#: C/evince.xml:752(para)
+msgid "Help"
+msgstr "Nápověda"
+
+#: C/evince.xml:755(keycap)
+msgid "F5"
+msgstr "F5"
+
+#: C/evince.xml:756(para)
+msgid "Run document as presentation"
+msgstr "Spustit dokument jako prezentaci"
+
+#: C/evince.xml:759(keycap)
+msgid "F9"
+msgstr "F9"
+
+#: C/evince.xml:760(para)
+msgid "Show or hide the side pane"
+msgstr "Zobrazit nebo skrýt postranní lištu"
+
+#: C/evince.xml:763(keycap)
+msgid "F11"
+msgstr "F11"
+
+#: C/evince.xml:764(para)
+msgid "Toggle fullscreen mode"
+msgstr "Přepnout režim celé obrazovky"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/evince.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>, 2009"