Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorArtur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>2005-07-24 13:54:24 (GMT)
committer Artur Flinta <aflinta@src.gnome.org>2005-07-24 13:54:24 (GMT)
commit29f806d038436ec90576a7629f914e6c80381955 (patch)
tree1034fd1d08f11ad0df4a797b962bfa26f626aefa /po/pl.po
parent2ddb5f18484aa0ad0517bc2ed367e273cb4f0312 (diff)
Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2005-07-24 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org> * pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po1014
1 files changed, 1014 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..346b609
--- /dev/null
+++ b/po/pl.po
@@ -0,0 +1,1014 @@
+# Polish translation of Evince.
+# Copyright (C) 2005 THE Evince'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the Evince package.
+# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
+# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
+# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
+# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
+# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
+# translators@gnomepl.org
+# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
+# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 2005.
+# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005.
+#
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: evince\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2005-07-24 15:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-02 17:49+0200\n"
+"Last-Translator: Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>\n"
+"Language-Team: Polish <translators@gnomepl.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
+"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
+msgid "_Remove Toolbar"
+msgstr "_Usuń pasek narzędziowy"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:555
+msgid "Separator"
+msgstr "Separator"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:2993
+msgid "Best Fit"
+msgstr "Dopasuj"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
+msgid "Fit Page Width"
+msgstr "Dopasuj do szerokości"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
+msgid "50%"
+msgstr "50%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
+msgid "75%"
+msgstr "75%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
+msgid "100%"
+msgstr "100%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
+msgid "125%"
+msgstr "125%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
+msgid "150%"
+msgstr "150%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
+msgid "175%"
+msgstr "175%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
+msgid "200%"
+msgstr "200%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
+msgid "300%"
+msgstr "300%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
+msgid "400%"
+msgstr "400%"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:592
+msgid "Document Viewer"
+msgstr "Przeglądarka dokumentów"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:2 ../shell/main.c:218
+msgid "Evince Document Viewer"
+msgstr "Przeglądarka dokumentów Evince"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:3
+msgid "View multipage documents"
+msgstr "Wyświetla wielostronnicowe dokumenty"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:1
+msgid "*"
+msgstr "*"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:2
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Hasło:"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:1
+msgid "<b>Author:</b>"
+msgstr "<b>Autor:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:2
+msgid "<b>Created:</b>"
+msgstr "<b>Utworzono:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:3
+msgid "<b>Creator:</b>"
+msgstr "<b>Twórca:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:4
+msgid "<b>Format:</b>"
+msgstr "<b>Format:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:5
+msgid "<b>Keywords:</b>"
+msgstr "<b>Słowa kluczowe:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:6
+msgid "<b>Modified:</b>"
+msgstr "<b>Zmodyfikowano:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:7
+msgid "<b>Number of Pages:</b>"
+msgstr "<b>Ilość stron:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:8
+msgid "<b>Optimized:</b>"
+msgstr "<b>Optymalizacja:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:9
+msgid "<b>Producer:</b>"
+msgstr "<b>Producent:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:10
+msgid "<b>Security:</b>"
+msgstr "<b>Zabezpieczenia:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:11
+msgid "<b>Subject:</b>"
+msgstr "<b>Temat:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:12
+msgid "<b>Title:</b>"
+msgstr "<b>Tytuł:</b>"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:1
+msgid "Default sidebar size"
+msgstr "Domyślny rozmiar paska bocznego"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:2
+msgid "Show sidebar by default"
+msgstr "Domyślne wyświetlanie paska bocznego"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:3
+msgid "Show statusbar by default"
+msgstr "Domyślne wyświetlanie paska stanu"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:4
+msgid "Show toolbar by default"
+msgstr "Domyślne wyświetlanie paska narzędziowego"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:5
+msgid ""
+"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
+"default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of the "
+"window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink smaller "
+"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
+"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
+"possible relative to the window's size."
+msgstr ""
+"Pasek boczny jest elementem zawierającym indeks i listę miniatur. Domyślny "
+"rozmiar ustawia szerokość paska w pikselach licząc od krawędzi okna. Może "
+"być to dowolna liczba całkowita. Pasek boczny nigdy nie będzie węższy od "
+"rozmiaru pozwalającego wyświetlić miniatury lub indeks. Duże wartości "
+"spowodują, że pasek zajmie największy możliwy obszar w zależności od "
+"szerokości głównego okna."
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:6
+msgid ""
+"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
+"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
+"sidebar not visible by default"
+msgstr ""
+"Pasek boczny jest elementem zawierającym indeks i listę miniatur. Dostępne "
+"są dwie opcje: prawda uczyni pasek domyślnie widocznym, natomiast fałsz "
+"uczyni pasek domyślnie ukrytym"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:7
+msgid ""
+"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
+"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
+"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
+msgstr ""
+"Pasek stanu jest standardowym paskiem na dole wyświetlającym dodatkowe "
+"informacje o odnośnikach i innych działaniach. Dostępne są dwie opcje, "
+"prawda uczyni pasek domyślnie widocznym, natomiast fałsz - domyślnie "
+"niewidocznym."
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:8
+msgid ""
+"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
+"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
+"toolbar not visible by default."
+msgstr ""
+"Pasek narzędziowy jest górnym paskiem zawierającym elementy nawigacyjne i "
+"sterujące powiększeniem. Dostępne są dwie opcje, prawda uczyni pasek "
+"narzędziowy domyślnie widocznym, natomiast fałsz - domyślnie niewidocznym."
+
+#: ../dvi/dvi-document.c:91
+msgid "File not available"
+msgstr "Plik nie jest dostępny"
+
+#: ../dvi/dvi-document.c:104
+msgid "DVI document has incorrect format"
+msgstr "Dokument DVI ma niewłaściwy format"
+
+#. translators: this is the document security state
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:524
+msgid "Yes"
+msgstr "Tak"
+
+#. translators: this is the document security state
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:527
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:697
+msgid "No name"
+msgstr "Bez nazwy"
+
+#: ../properties/ev-properties-main.c:114
+msgid "Document"
+msgstr "Dokument"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:173
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
+
+# Rozmiar papieru
+#: ../ps/gsdefaults.c:30
+msgid "BBox"
+msgstr "BBox"
+
+# Rozmiar papieru
+#: ../ps/gsdefaults.c:31
+msgid "Letter"
+msgstr "Letter"
+
+# Rozmiar papieru
+#: ../ps/gsdefaults.c:32
+msgid "Tabloid"
+msgstr "Tabloid"
+
+# Rozmiar papieru
+#: ../ps/gsdefaults.c:33
+msgid "Ledger"
+msgstr "Ledger"
+
+# Rozmiar papieru
+#: ../ps/gsdefaults.c:34
+msgid "Legal"
+msgstr "Legal"
+
+# Rozmiar papieru
+#: ../ps/gsdefaults.c:35
+msgid "Statement"
+msgstr "Statement"
+
+# Rozmiar papieru
+#: ../ps/gsdefaults.c:36
+msgid "Executive"
+msgstr "Executive"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:37
+msgid "A0"
+msgstr "A0"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:38
+msgid "A1"
+msgstr "A1"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:39
+msgid "A2"
+msgstr "A2"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:40
+msgid "A3"
+msgstr "A3"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:41
+msgid "A4"
+msgstr "A4"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:42
+msgid "A5"
+msgstr "A5"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:43
+msgid "B4"
+msgstr "B4"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:44
+msgid "B5"
+msgstr "B5"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:45
+msgid "Folio"
+msgstr "Folio"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:46
+msgid "Quarto"
+msgstr "Quarto"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:47
+msgid "10x14"
+msgstr "10x14"
+
+#: ../ps/ps-document.c:136
+msgid "No document loaded."
+msgstr "Nie wczytano dokumentu."
+
+#: ../ps/ps-document.c:602
+msgid "Broken pipe."
+msgstr "Uszkodzony potok."
+
+#: ../ps/ps-document.c:784
+msgid "Interpreter failed."
+msgstr "Błąd interpretera."
+
+#. report error
+#: ../ps/ps-document.c:906
+#, c-format
+msgid "Error while decompressing file %s:\n"
+msgstr "Błąd podczas dekompresji pliku %s:\n"
+
+#: ../ps/ps-document.c:962
+#, c-format
+msgid "Cannot open file %s.\n"
+msgstr "Nie można otowrzyć pliku %s.\n"
+
+#: ../ps/ps-document.c:964
+msgid "File is not readable."
+msgstr "Nie można odczytać pliku."
+
+#: ../ps/ps-document.c:984
+msgid "Document loaded."
+msgstr "Wczytano dokument."
+
+#: ../ps/ps-document.c:1235
+msgid "Encapsulated PostScript"
+msgstr "Encapsulated PostScript"
+
+#: ../ps/ps-document.c:1236
+msgid "PostScript"
+msgstr "PostScript"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:148
+msgid "Search string"
+msgstr "Wyszukiwany tekst"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:149
+msgid "The name of the string to be found"
+msgstr "Tekst, który ma zostać znaleziony"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:162
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:163
+msgid "TRUE for a case sensitive search"
+msgstr "Ustawione dla rozróżniania wilekości liter przy wyszukiwaniu"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:170
+msgid "Highlight color"
+msgstr "Kolor podświetlenia"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:171
+msgid "Color of highlight for all matches"
+msgstr "Kolor, którym będą podświetlone znalezione frazy"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:177
+msgid "Current color"
+msgstr "Bieżący kolor"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:178
+msgid "Color of highlight for the current match"
+msgstr "Kolor, którym zostanie podświetlone bieżące wystąpienie frazy"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:300
+msgid "F_ind:"
+msgstr "Z_najdź:"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:306
+msgid "_Previous"
+msgstr "_Poprzedni"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:308
+msgid "_Next"
+msgstr "_Następny"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:321
+msgid "C_ase Sensitive"
+msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:60
+msgid "Unknown MIME Type"
+msgstr "Nieznany typ MIME"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:71
+#, c-format
+msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
+msgstr "Nieobsługiwany typ MIME: \"%s\""
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:133
+msgid "All Documents"
+msgstr "Wszystkie dokumenty"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:141
+msgid "PostScript Documents"
+msgstr "Dokumenty PostScript"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:149
+msgid "PDF Documents"
+msgstr "Dokumenty PDF"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:158
+msgid "Images"
+msgstr "Obrazy"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:167
+msgid "DVI Documents"
+msgstr "Dokumenty DVI"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:177
+msgid "Djvu Documents"
+msgstr "Dokumenty Djvu"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:185
+msgid "All Files"
+msgstr "Wszystkie pliki"
+
+#: ../shell/ev-page-action.c:168
+#, c-format
+msgid "(%d of %d)"
+msgstr "(%d z %d)"
+
+#: ../shell/ev-page-action.c:170
+#, c-format
+msgid "of %d"
+msgstr "z %d"
+
+#: ../shell/ev-password.c:88
+msgid "Unable to find glade file"
+msgstr "Nie można odnaleźć pliku glade"
+
+#: ../shell/ev-password.c:90
+#, c-format
+msgid ""
+"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
+"complete."
+msgstr ""
+"Nie można odnaleźć pliku glade %s. Należy sprawdzić poprawność instalacji."
+
+#: ../shell/ev-password.c:104
+msgid "Password required"
+msgstr "Wymagane hasło"
+
+#: ../shell/ev-password.c:105
+#, c-format
+msgid ""
+"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
+"opened."
+msgstr ""
+"Dokument <i>%s</i> jest zablokowany, otworzenie go wymaga podania hasła."
+
+#: ../shell/ev-password.c:142
+msgid "Incorrect password"
+msgstr "Nieprawidłowe hasło"
+
+#: ../shell/ev-password-view.c:111
+msgid ""
+"This document is locked and can only be read by entering the correct "
+"password."
+msgstr ""
+"Ten dokument jest zablokowany, jego wczytanie wymaga podania prawidłowego "
+"hasła."
+
+#: ../shell/ev-password-view.c:120
+msgid "_Unlock Document"
+msgstr "Odblok_uj dokument"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:61 ../shell/ev-window.c:2736
+msgid "Properties"
+msgstr "Właściwości"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:92
+msgid "General"
+msgstr "Ogólne"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:102
+msgid "Fonts"
+msgstr "Czcionki"
+
+#: ../shell/ev-properties-fonts.c:95
+msgid "Name"
+msgstr "Nazwa"
+
+#: ../shell/ev-properties-fonts.c:106
+#, c-format
+msgid "Gathering font information... %3d%%"
+msgstr "Zbieranie informacji o czcionce... %3d%%"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:242
+msgid "Loading..."
+msgstr "Wczytywanie..."
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304 ../shell/ev-window.c:2733
+msgid "Print..."
+msgstr "Wydrukuj..."
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:657
+msgid "Index"
+msgstr "Indeks"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:638
+msgid "Thumbnails"
+msgstr "Miniatury"
+
+#: ../shell/ev-view.c:1039
+#, c-format
+msgid "Go to page %s"
+msgstr "Przejdź do strony %s"
+
+#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
+#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
+#. contains plural cases.
+#: ../shell/ev-view.c:2605
+#, c-format
+msgid "%d found on this page"
+msgid_plural "%d found on this page"
+msgstr[0] "%d wystąpienie na tej stronie"
+msgstr[1] "%d wystąienia na tej strone"
+msgstr[2] "%d wystąpień na tej stronie"
+
+#: ../shell/ev-view.c:2615
+msgid "Not found"
+msgstr "Nie znaleziono"
+
+#: ../shell/ev-view.c:2617
+#, c-format
+msgid "%3d%% remaining to search"
+msgstr "%3d%% pozostałych do przeszukania"
+
+#: ../shell/ev-window.c:539
+msgid "Unable to open document"
+msgstr "Nie można otworzyć dokumentu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:586
+msgid "Document Viewer - Password Required"
+msgstr "Przeglądarka dokumentów - wymagane hasło"
+
+#: ../shell/ev-window.c:588
+#, c-format
+msgid "%s - Password Required"
+msgstr "%s - wymagane hasło"
+
+#: ../shell/ev-window.c:723 ../shell/ev-window.c:1031
+msgid "Loading document. Please wait"
+msgstr "Wczytywanie dokumentu. Proszę czekać"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1042
+msgid "Open document"
+msgstr "Wybór pliku do odczytu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1182
+#, c-format
+msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
+msgstr "Nie można zapisać pliku jako \"%s\"."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1206
+msgid "Save a Copy"
+msgstr "Zapis kopii"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1320
+msgid "Print"
+msgstr "Wydrukuj"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1324
+msgid "Pages"
+msgstr "Strony"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1352
+msgid "Printing is not supported on this printer."
+msgstr "Drukowanie nie jest możliwe na tej drukarce."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1355
+#, c-format
+msgid ""
+"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
+"requires a PostScript printer driver."
+msgstr ""
+"Próba wydruku z użyciem sterownika \"%s\". Ten program wymaga drukarki ze "
+"sterownikiem PostScript."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1423
+msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
+msgstr "Wyszukiwanie w tym dokumencie jest niedostępne"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1425
+msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
+msgstr "Wyszukiwanie tekstu jest obsługiwane tylko w dokumentach PDF."
+
+#. Toolbar-only
+#: ../shell/ev-window.c:1652 ../shell/ev-window.c:2801
+msgid "Leave Fullscreen"
+msgstr "Opuść tryb pełnoekranowy"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1961
+msgid "Toolbar editor"
+msgstr "Edytor paska narzędziowego"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2313
+#, c-format
+msgid ""
+"PostScript and PDF File Viewer.\n"
+"Using poppler %s (%s)"
+msgstr ""
+"Przeglądarka plików Postscript i PDF.\n"
+"Używa poppler %s (%s)"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2336
+msgid ""
+"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+msgstr ""
+"Evince jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej\n"
+"i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU,\n"
+"wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej\n"
+"Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2340
+msgid ""
+"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+msgstr ""
+"Evince program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on\n"
+"użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej\n"
+"gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH\n"
+"ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do\n"
+"Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2344
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+msgstr ""
+"Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz\n"
+"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);\n"
+"jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple\n"
+"Place, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2368 ../shell/main.c:189
+msgid "Evince"
+msgstr "Evince"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2371
+msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
+msgstr "© 1996-2005 Autorzy Evince"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2377
+msgid "translator-credits"
+msgstr "GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2720
+msgid "_File"
+msgstr "_Plik"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2721
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edycja"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2722
+msgid "_View"
+msgstr "_Widok"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2723
+msgid "_Go"
+msgstr "_Przejdź"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2724
+msgid "_Help"
+msgstr "Pomo_c"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2728
+msgid "Open an existing document"
+msgstr "Otwiera istniejący dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2730
+msgid "_Save a Copy..."
+msgstr "_Zapisz kopię..."
+
+#: ../shell/ev-window.c:2731
+msgid "Save the current document with a new filename"
+msgstr "Zapisuje bieżący dokument pod inną nazwą"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2734
+msgid "Print this document"
+msgstr "Drukuje bieżący dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2737
+msgid "View the properties of this document"
+msgstr "Wyświetla właściwości dokumentu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2740
+msgid "Close this window"
+msgstr "Zamyka to okno"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2745
+msgid "Copy text from the document"
+msgstr "Kopiuje tekst z dokumentu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2747
+msgid "Select _All"
+msgstr "Z_aznacz wszystko"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2748
+msgid "Select the entire page"
+msgstr "Zaznacza całą stronę"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2751 ../shell/ev-window.c:2809
+msgid "Find a word or phrase in the document"
+msgstr "Wyszukiuje w dokumencie podane słowo lub wyrażenie"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2753
+msgid "Find Ne_xt"
+msgstr "Znajdź _następne"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2754
+msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
+msgstr "Wyszukuje ponowne wystąpienie tego samego tekstu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2756
+msgid "T_oolbar"
+msgstr "Pasek _narzędziowy"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2757
+msgid "Customize the toolbar"
+msgstr "Dostosowuje pasek narzędziowy"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2759
+msgid "Rotate _Left"
+msgstr "Obróć w _lewo"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2760
+msgid "Rotate the document to the left"
+msgstr "Obraca dokument w lewo"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2762
+msgid "Rotate _Right"
+msgstr "Obróć w p_rawo"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2763
+msgid "Rotate the document to the right"
+msgstr "Obraca dokument w prawo"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2768 ../shell/ev-window.c:2830
+#: ../shell/ev-window.c:2833 ../shell/ev-window.c:2848
+msgid "Enlarge the document"
+msgstr "Powiększa widok dokumentu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2771 ../shell/ev-window.c:2836
+#: ../shell/ev-window.c:2851
+msgid "Shrink the document"
+msgstr "Zmniejsza widok dokumentu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2773
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Przeładuj"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2774
+msgid "Reload the document"
+msgstr "Wczytuje ponownie bieżący dokument"
+
+#. Go menu
+#: ../shell/ev-window.c:2778
+msgid "_Previous Page"
+msgstr "_Poprzednia strona"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2779
+msgid "Go to the previous page"
+msgstr "Przechodzi do poprzedniej strony"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2781
+msgid "_Next Page"
+msgstr "_Następna strona"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2782
+msgid "Go to the next page"
+msgstr "Przechodzi do następnej strony"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2784
+msgid "_First Page"
+msgstr "Pie_rwsza strona"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2785
+msgid "Go to the first page"
+msgstr "Przechodzi do pierwszej strony"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2787
+msgid "_Last Page"
+msgstr "_Ostatnia strona"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2788
+msgid "Go to the last page"
+msgstr "Przechodzi do ostatniej strony"
+
+#. Help menu
+#: ../shell/ev-window.c:2792
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Zawartość"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2793
+msgid "Display help for the viewer application"
+msgstr "Wyświetla pomoc programu Evince"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2796
+msgid "_About"
+msgstr "_Informacje o..."
+
+#: ../shell/ev-window.c:2797
+msgid "Display credits for the document viewer creators"
+msgstr "Wyświetla informacje o twórcach przeglądarki dokumentów"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2802
+msgid "Leave fullscreen mode"
+msgstr "Opuszcza tryb pełnoekranowy"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2812 ../shell/ev-window.c:2818
+#: ../shell/ev-window.c:2827
+msgid "Scroll one page forward"
+msgstr "Przewija do przodu o jedną stronę"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2815 ../shell/ev-window.c:2821
+#: ../shell/ev-window.c:2824
+msgid "Scroll one page backward"
+msgstr "Przewija do tyłu o jedną stronę"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2839
+msgid "Focus the page selector"
+msgstr "Skupienie na znaczniku strony"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2842
+msgid "Go ten pages backward"
+msgstr "Przewija do tyłu o dziesięć stron"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2845
+msgid "Go ten pages forward"
+msgstr "Przewija do przodu o dziesięć stron"
+
+#. View Menu
+#: ../shell/ev-window.c:2858
+msgid "_Toolbar"
+msgstr "Pasek _narzędziowy"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2859
+msgid "Show or hide the toolbar"
+msgstr "Wyświetla lub ukrywa pasek narzędziowy"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2861
+msgid "_Statusbar"
+msgstr "Pasek _stanu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2862
+msgid "Show or hide the statusbar"
+msgstr "Wyświetla lub ukrywa pasek stanu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2864
+msgid "Side _pane"
+msgstr "Panel _boczny"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2865
+msgid "Show or hide the side pane"
+msgstr "Wyświetla lub ukrywa boczny panel"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2867
+msgid "_Continuous"
+msgstr "_Ciągły"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2868
+msgid "Show the entire document"
+msgstr "Wyświetla cały dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2870
+msgid "_Dual"
+msgstr "Po_dwójny"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2871
+msgid "Show two pages at once"
+msgstr "Pokazuje dwie strony naraz"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2873
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "Pełny _ekran"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2874
+msgid "Expand the window to fill the screen"
+msgstr "Wyświetla dokument w trybie pełnoekranowym"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2876
+msgid "_Presentation"
+msgstr "_Prezentacja"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2877
+msgid "Run document as a presentation"
+msgstr "Wyświetla dokument jako prezentację"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2879
+msgid "_Best Fit"
+msgstr "_Najlepsze dopasowanie"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2880
+msgid "Make the current document fill the window"
+msgstr "Dopasowuje rozmiar dokumentu do rozmiaru okna"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2882
+msgid "Fit Page _Width"
+msgstr "Dopasowanie do _szerokości"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2883
+msgid "Make the current document fill the window width"
+msgstr "Dopasowuje szerokość dokumentu do szerokości okna"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2942
+msgid "Page"
+msgstr "Strona"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2943
+msgid "Select Page"
+msgstr "Wybiera stronę"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2955
+msgid "Zoom"
+msgstr "Powiększenie"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2957
+msgid "Adjust the zoom level"
+msgstr "Dostosowuje powiększenie dokumentu"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:2973
+msgid "Previous"
+msgstr "Poprzednie"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:2979
+msgid "Next"
+msgstr "Następne"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:2983
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Powiększ"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:2988
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Zmniejsz"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:2998
+msgid "Fit Width"
+msgstr "Dopasuj do szerokości"
+
+#: ../shell/main.c:47
+msgid "The page of the document to display."
+msgstr "Strona do wyświetlenia."
+
+#: ../shell/main.c:47
+msgid "PAGE"
+msgstr "Strona"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:1
+msgid ""
+"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
+"creation of new thumbnails"
+msgstr ""
+"Dostępne są dwie opcje: prawda włącza miniatury, fałsz blokuje tworzenie "
+"nowych miniatur"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
+msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
+msgstr "Włącza tworzenie miniatur dokumentów PDF"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:3
+msgid "Thumbnail command for PDF Documents"
+msgstr "Polecenie tworzenia miniatur dla dokumentów PDF"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:4
+msgid ""
+"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
+"thumbnailer documentation for more information."
+msgstr ""
+"Prawidłowe polecenie wraz z parametrami dla generatora miniatur PDF. Więcej "
+"informacji można znaleźć w dokumentacji generatora miniatur Nautilusa."