Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorMarcel Telka <marcel@telka.sk>2005-06-25 23:45:27 (GMT)
committer Marcel Telka <marcel@src.gnome.org>2005-06-25 23:45:27 (GMT)
commitf16ed0f1ba9d5bef6f5579e26f6b479da2be2db2 (patch)
tree9f892c0274d1caebb06593b4caf6fbf6358fdb61 /po/sk.po
parent59c1e77d6e6f2ff72a50d6e73ffdbbbc605a6b47 (diff)
Added Slovak translation by Mário Vrablanský.
2005-06-25 Marcel Telka <marcel@telka.sk> * sk.po: Added Slovak translation by Mário Vrablanský.
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po989
1 files changed, 989 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
new file mode 100644
index 0000000..e2b59ab
--- /dev/null
+++ b/po/sk.po
@@ -0,0 +1,989 @@
+# Slovak translation of evince.
+# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the evince package.
+# Mário Vrablanský <vrablansky@gmail.com>, 2005.
+#
+# $Id$
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: evince\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2005-06-24 18:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-25 03:10+0000\n"
+"Last-Translator: Mário Vrablanský <vrablansky@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
+msgid "_Remove Toolbar"
+msgstr "Odst_rániť lištu nástrojov"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:555
+msgid "Separator"
+msgstr "Oddeľovač"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:2802
+msgid "Best Fit"
+msgstr "Prispôsobiť"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
+msgid "Fit Page Width"
+msgstr "Prispôsobiť šírke strany"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
+msgid "50%"
+msgstr "50%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
+msgid "75%"
+msgstr "75%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
+msgid "100%"
+msgstr "100%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
+msgid "125%"
+msgstr "125%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
+msgid "150%"
+msgstr "150%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
+msgid "175%"
+msgstr "175%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
+msgid "200%"
+msgstr "200%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
+msgid "300%"
+msgstr "300%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
+msgid "400%"
+msgstr "400%"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:1
+msgid "*"
+msgstr "*"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:2
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Heslo:"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:1
+msgid "<b>Author:</b>"
+msgstr "<b>Autor:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:2
+msgid "<b>Created:</b>"
+msgstr "<b>Vytvorené:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:3
+msgid "<b>Creator:</b>"
+msgstr "<b>Tvorca:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:4
+msgid "<b>Format:</b>"
+msgstr "<b>Formát:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:5
+msgid "<b>Keywords:</b>"
+msgstr "<b>Kľúčové slová:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:6
+msgid "<b>Modified:</b>"
+msgstr "<b>Modifikované:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:7
+msgid "<b>Number of Pages:</b>"
+msgstr "<b>Počet strán:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:8
+msgid "<b>Optimized:</b>"
+msgstr "<b>Optimalizované:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:9
+msgid "<b>Producer:</b>"
+msgstr "<b>Vyrobil:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:10
+msgid "<b>Security:</b>"
+msgstr "<b>Bezpečnosť:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:11
+msgid "<b>Subject:</b>"
+msgstr "<b>Predmet:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:12
+msgid "<b>Title:</b>"
+msgstr "<b>Nadpis:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:13
+msgid "Fonts"
+msgstr "Písma"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:14
+msgid "General"
+msgstr "Hlavný"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:15 ../shell/ev-window.c:2551
+msgid "Properties"
+msgstr "Vlastnosti"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:592
+msgid "Document Viewer"
+msgstr "Prehliadač dokumentov"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:2 ../shell/main.c:97
+msgid "Evince Document Viewer"
+msgstr "Evince Prehliadač dokumentov"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:3
+msgid "View multipage documents"
+msgstr "Zobraziť viacstranové dokumenty"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:1
+msgid "Default sidebar size"
+msgstr "Implicitná veľkosť bočného panelu"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:2
+msgid "Show sidebar by default"
+msgstr "Implicitne zobraziť bočný panel"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:3
+msgid "Show statusbar by default"
+msgstr "Implicitne zobraziť stavovú lištu"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:4
+msgid "Show toolbar by default"
+msgstr "Implicitne zobraziť lištu nástrojov"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:5
+msgid ""
+"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
+"default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of the "
+"window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink smaller "
+"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
+"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
+"possible relative to the window's size."
+msgstr ""
+"Bočný panel je panel na boku, ktorý obsahuje Index a náhľady. "
+"Implicitná velkosť nastavuje šírku bočného panelu v pixeloch od strany "
+"okna. Bude prijaté ľubovolné celé číslo. Bočný panel nikdy nebude menší ako "
+"veľkosť textu potrebná pre zobrazenie náhľadov alebo indexov. Velké hodnoty "
+"spôsobia, že bočný panel zaberie len toľko miesta pre zobrazovanie strany "
+"koľko bude možné podľa veľkosti okna."
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:6
+msgid ""
+"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
+"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
+"sidebar not visible by default"
+msgstr ""
+"Bočný panel je panel na boku, ktorý obsahuje index a náhľady. Dve booleanovské "
+"možnosti true spôsobí, že bočný panel bude implicitne viditeľný a false spôsobí "
+", že implicitne viditeľný nebude."
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:7
+msgid ""
+"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
+"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
+"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
+msgstr ""
+"Stavová lišta je štandartná lišta umiestnená dole, obsahujúca ďalšie informácie "
+"o odkazoch a iných akciách. Dve booleanovské možnosti true spôsobí, že stavová "
+"lišta bude implicitne viditeľná a false spôsobí ,že implicitne viditeľná nebude."
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:8
+msgid ""
+"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
+"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
+"toolbar not visible by default."
+msgstr ""
+"Lišta nástrojov je horná lišta, ktorá obsahuje ovládanie navigácie a ovládanie "
+"priblíženia. Dve booleanovské možnosti true spôsobí, že lišta nástrojov bude "
+"implicitne viditeľná a false spôsobí, že implicitne viditeľná nebude."
+
+#. translators: this is the document security state
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:495
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#. translators: this is the document security state
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:498
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:665
+msgid "No name"
+msgstr "Bez mena"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:30
+msgid "BBox"
+msgstr "BBox"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:31
+msgid "Letter"
+msgstr "Letter"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:32
+msgid "Tabloid"
+msgstr "Tabloid"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:33
+msgid "Ledger"
+msgstr "Ledger"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:34
+msgid "Legal"
+msgstr "Legal"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:35
+msgid "Statement"
+msgstr "Statement"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:36
+msgid "Executive"
+msgstr "Executive"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:37
+msgid "A0"
+msgstr "A0"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:38
+msgid "A1"
+msgstr "A1"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:39
+msgid "A2"
+msgstr "A2"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:40
+msgid "A3"
+msgstr "A3"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:41
+msgid "A4"
+msgstr "A4"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:42
+msgid "A5"
+msgstr "A5"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:43
+msgid "B4"
+msgstr "B4"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:44
+msgid "B5"
+msgstr "B5"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:45
+msgid "Folio"
+msgstr "Folio"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:46
+msgid "Quarto"
+msgstr "Quarto"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:47
+msgid "10x14"
+msgstr "10x14"
+
+#: ../ps/ps-document.c:136
+msgid "No document loaded."
+msgstr "Nie je nahratý žiadny dokument."
+
+#: ../ps/ps-document.c:596
+msgid "Broken pipe."
+msgstr "Broken pipe."
+
+#: ../ps/ps-document.c:778
+msgid "Interpreter failed."
+msgstr "Interpreter failed."
+
+#. report error
+#: ../ps/ps-document.c:900
+#, c-format
+msgid "Error while decompressing file %s:\n"
+msgstr "Chyba pri dekomprimácii súboru %s:\n"
+
+#: ../ps/ps-document.c:956
+#, c-format
+msgid "Cannot open file %s.\n"
+msgstr "Nemôžem otvoriť súbor %s.\n"
+
+#: ../ps/ps-document.c:958
+msgid "File is not readable."
+msgstr "Súbor nie je na čítanie"
+
+#: ../ps/ps-document.c:978
+msgid "Document loaded."
+msgstr "Dokument je nahratý."
+
+#: ../ps/ps-document.c:1231
+msgid "Encapsulated PostScript"
+msgstr "Encapsulated PostScript"
+
+#: ../ps/ps-document.c:1232
+msgid "PostScript"
+msgstr "PostScript"
+
+#: ../dvi/dvi-document.c:89
+msgid "File not available"
+msgstr "Súbor nie je dostupný"
+
+#: ../dvi/dvi-document.c:102
+msgid "DVI document has incorrect format"
+msgstr "Dokument DVI nemá správny formát"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:148
+msgid "Search string"
+msgstr "Hľadať reťazec"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:149
+msgid "The name of the string to be found"
+msgstr "Názov reťazca, ktorý sa má hľadať "
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:162
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Rozlišovať veľké a malé písmená"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:163
+msgid "TRUE for a case sensitive search"
+msgstr "TRUE (Áno) pre rozlišovanie veľkých a malých písmen"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:170
+msgid "Highlight color"
+msgstr "Farba pre zvýrazňovanie"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:171
+msgid "Color of highlight for all matches"
+msgstr "Farba pre zvýrazňovanie všetkých výsledkov"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:177
+msgid "Current color"
+msgstr "Aktuálna farba"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:178
+msgid "Color of highlight for the current match"
+msgstr "Farba pre zvýrazňovanie pre aktuálny výsledok"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:300
+msgid "F_ind:"
+msgstr "_Nájsť"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:306
+msgid "_Previous"
+msgstr "_Predchádzajúci"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:308
+msgid "_Next"
+msgstr "_Nasledujúci"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:321
+msgid "C_ase Sensitive"
+msgstr "Rozlišovať veľké a malé písmená"
+
+#: ../shell/ev-application.c:126
+msgid "Open document"
+msgstr "Otvoriť dokument"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:174
+msgid "Unknown MIME Type"
+msgstr "Neznámy typ MIME"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:185
+#, c-format
+msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
+msgstr "Unhandled MIME type: '%s'"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:235 ../shell/ev-document-types.c:306
+msgid "All Documents"
+msgstr "Všetky dokumenty"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:250 ../shell/ev-document-types.c:322
+msgid "PostScript Documents"
+msgstr "Dokumenty v PostScripte"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:257 ../shell/ev-document-types.c:330
+msgid "PDF Documents"
+msgstr "Dokumenty PDF"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:263 ../shell/ev-document-types.c:337
+msgid "DVI Documents"
+msgstr "Dokumenty DVI"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:269 ../shell/ev-document-types.c:344
+msgid "Images"
+msgstr "Obrázky"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:275 ../shell/ev-document-types.c:351
+msgid "Djvu Documents"
+msgstr "Dokumenty Djvu"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:281 ../shell/ev-document-types.c:361
+msgid "All Files"
+msgstr "Všetky súbory"
+
+#: ../shell/ev-page-action.c:168
+#, c-format
+msgid "(%d of %d)"
+msgstr "(%d of %d)"
+
+#: ../shell/ev-page-action.c:170
+#, c-format
+msgid "of %d"
+msgstr "z %d"
+
+#: ../shell/ev-password-view.c:111
+msgid ""
+"This document is locked and can only be read by entering the correct "
+"password."
+msgstr "Dokument je zamknutý a je možné ho čítať až po zadaní správneho hesla "
+
+#: ../shell/ev-password-view.c:120
+msgid "_Unlock Document"
+msgstr "_Odomknúť dokument"
+
+#: ../shell/ev-password.c:88
+msgid "Unable to find glade file"
+msgstr "Nemôžem nájsť súbor glade"
+
+#: ../shell/ev-password.c:90
+#, c-format
+msgid ""
+"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
+"complete."
+msgstr "Súbor glade %s nebol nájdený. Prosím skontrolujte či je vaša inštalácia "
+"kompletná."
+
+#: ../shell/ev-password.c:104
+msgid "Password required"
+msgstr "Heslo je potrebné"
+
+#: ../shell/ev-password.c:105
+#, c-format
+msgid ""
+"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
+"opened."
+msgstr "Dokument <i>%s</i> je zamknutý a pre otvorenie vyžaduje "
+"heslo."
+
+#: ../shell/ev-password.c:142
+msgid "Incorrect password"
+msgstr "Nesprávne heslo"
+
+#: ../shell/ev-properties.c:148
+msgid "Name"
+msgstr "Meno"
+
+#: ../shell/ev-properties.c:227
+msgid "None"
+msgstr "Žiadny"
+
+#: ../shell/ev-properties.c:247
+#, c-format
+msgid "Gathering font information... %3d%%"
+msgstr "Zhromažďujem informácie o písmach... %3d%%"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:242
+msgid "Loading..."
+msgstr "Nahrávam..."
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304 ../shell/ev-window.c:2548
+msgid "Print..."
+msgstr "Tlačiť..."
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:657
+msgid "Index"
+msgstr "Index"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:638
+msgid "Thumbnails"
+msgstr "Náhľady"
+
+#: ../shell/ev-view.c:989
+#, c-format
+msgid "Go to page %s"
+msgstr "Choď na stranu %s"
+
+#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
+#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
+#. contains plural cases.
+#: ../shell/ev-view.c:2481
+#, c-format
+msgid "%d found on this page"
+msgid_plural "%d found on this page"
+msgstr[0] "%d nájdených na tejto strane"
+msgstr[1] "%d nájdený na tejto strane"
+msgstr[2] "%d nájdené na tejto strane"
+
+#: ../shell/ev-view.c:2491
+msgid "Not found"
+msgstr "Nebol nájdený"
+
+#: ../shell/ev-view.c:2493
+#, c-format
+msgid "%3d%% remaining to search"
+msgstr "Zostáva vyhľadať %3d%%"
+
+#: ../shell/ev-window.c:539
+msgid "Unable to open document"
+msgstr "Nemôžem otvoriť dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:586
+msgid "Document Viewer - Password Required"
+msgstr "Prehliadač dokumentov - Heslo je potrebné"
+
+#: ../shell/ev-window.c:588
+#, c-format
+msgid "%s - Password Required"
+msgstr "%s - Heslo je potrebné"
+
+#: ../shell/ev-window.c:705 ../shell/ev-window.c:930
+msgid "Loading document. Please wait"
+msgstr "Nahrávam dokument. Prosím čakajte"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1088
+#, c-format
+msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
+msgstr "Súbor nemôže byť uložený ako \"%s\"."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1112
+msgid "Save a Copy"
+msgstr "Uložiť kópiu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1220
+msgid "Print"
+msgstr "Tlačiť"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1224
+msgid "Pages"
+msgstr "Strany"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1252
+msgid "Printing is not supported on this printer."
+msgstr "Tlač na tejto tlačiarni nie je podporovaná"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1255
+#, c-format
+msgid ""
+"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
+"requires a PostScript printer driver."
+msgstr ""
+"Pokúsili ste sa tlačiť na tlačiarni pomocou ovládača \"%s\". Tento program "
+"vyźaduje ovládač tlačiarne PostScript."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1321
+msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
+msgstr "\"Hľadanie\" nie je podporované pre tento dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1323
+msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
+msgstr "Hľadanie textu je podporované iba pre dokumenty PDF."
+
+#. Toolbar-only
+#: ../shell/ev-window.c:1550 ../shell/ev-window.c:2616
+msgid "Leave Fullscreen"
+msgstr "Opustiť režim celej obrazovky"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1846
+msgid "Toolbar editor"
+msgstr "Editor lišty nástrojov"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2130
+#, c-format
+msgid ""
+"PostScript and PDF File Viewer.\n"
+"Using poppler %s (%s)"
+msgstr ""
+"Prehliadač PostScript a PDF.\n"
+"Používa poppler %s (%s)"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2153
+msgid ""
+"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+msgstr ""
+"Evince je free software; môžete ho redistribuovať a/alebo modifikovať\n"
+"za podmienok GNU General Public License publikovaných\n"
+"Free Software Foundation; a to buď verzie licencie 2, alebo\n"
+"(podľa vášho uváženia) ľubovolnej neskoršej verzie.\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2157
+msgid ""
+"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+msgstr ""
+"Evince je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný,\n"
+"ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY a to ani bez predpokladanej záruky PREDAJNOSTI,\n "
+"alebo VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL.Pre ďalšie podrobnosti viz. \n"
+"GNU General Public License.\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2161
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+msgstr ""
+"Kópiu GNU General Public License ste mali dostať spolu s Evince;\n"
+"ak sa tak nestalo napíšte na Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2185 ../shell/main.c:92
+msgid "Evince"
+msgstr "Evince"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2188
+msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
+msgstr "© 1996-2005 Autori Evince"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2194
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Mário Vrablanský <vrablansky@gmail.com"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2535
+msgid "_File"
+msgstr "_Súbor"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2536
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Upraviť"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2537
+msgid "_View"
+msgstr "_Zobraziť"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2538
+msgid "_Go"
+msgstr "Í_sť"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2539
+msgid "_Help"
+msgstr "_Pomocník"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2543
+msgid "Open an existing document"
+msgstr "Otvoriť existujúci dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2545
+msgid "_Save a Copy..."
+msgstr "_Uložiť kópiu..."
+
+#: ../shell/ev-window.c:2546
+msgid "Save the current document with a new filename"
+msgstr "Uložiť aktuálny dokument pod novým názvom"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2549
+msgid "Print this document"
+msgstr "Vytlačiť tento dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2552
+msgid "View the properties of this document"
+msgstr "Ukázať vlastnosti tohto dokumentu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2555
+msgid "Close this window"
+msgstr "Zavrieť okno"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2560
+msgid "Copy text from the document"
+msgstr "Kopírovať text z dokumentu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2562
+msgid "Select _All"
+msgstr "Vybr_ať všetko"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2563
+msgid "Select the entire page"
+msgstr "Vybrať celú stranu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2566 ../shell/ev-window.c:2624
+msgid "Find a word or phrase in the document"
+msgstr "Hladať slovo alebo frázu v dokumente"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2568
+msgid "Find Ne_xt"
+msgstr "Hladať _ďalšiu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2569
+msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
+msgstr "Hladať následujúci výskyt slova alebo frázy"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2571
+msgid "T_oolbar"
+msgstr "Lišta nástr_ojov"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2572
+msgid "Customize the toolbar"
+msgstr "Upraviť lištu nástrojov"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2574
+msgid "Rotate _Left"
+msgstr "Otočiť doľava"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2575
+msgid "Rotate the document to the left"
+msgstr "Otočiť dokument doľava"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2577
+msgid "Rotate _Right"
+msgstr "Otočiť doprava"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2578
+msgid "Rotate the document to the right"
+msgstr "Otočiť dokument doprava"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2583 ../shell/ev-window.c:2645
+#: ../shell/ev-window.c:2648
+msgid "Enlarge the document"
+msgstr "Zväčšiť dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2586 ../shell/ev-window.c:2651
+msgid "Shrink the document"
+msgstr "Zmenšiť dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2588
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Znovu načítať"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2589
+msgid "Reload the document"
+msgstr "Znovu načítať dokument"
+
+#. Go menu
+#: ../shell/ev-window.c:2593
+msgid "_Previous Page"
+msgstr "_Predchádzajúca strana"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2594
+msgid "Go to the previous page"
+msgstr "Choď na predchádzajúcu stranu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2596
+msgid "_Next Page"
+msgstr "Ďa_lšia Strana"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2597
+msgid "Go to the next page"
+msgstr "Choď na ďalšiu stranu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2599
+msgid "_First Page"
+msgstr "_Prvá strana"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2600
+msgid "Go to the first page"
+msgstr "Choď na prvú stranu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2602
+msgid "_Last Page"
+msgstr "_Pos_ledná strana"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2603
+msgid "Go to the last page"
+msgstr "Choď na poslednú stranu"
+
+#. Help menu
+#: ../shell/ev-window.c:2607
+msgid "_Contents"
+msgstr "Ob_sah"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2608
+msgid "Display help for the viewer application"
+msgstr "Zobraziť nápovedu k aplikácii prehliadača"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2611
+msgid "_About"
+msgstr "_O aplikácii"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2612
+msgid "Display credits for the document viewer creators"
+msgstr "Zobraziť kredity autorov prehliadača dokumentov"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2617
+msgid "Leave fullscreen mode"
+msgstr "Opustiť režim celej obrazovky"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2627 ../shell/ev-window.c:2633
+#: ../shell/ev-window.c:2642
+msgid "Scroll one page forward"
+msgstr "Posúvať o jednu stranu dopredu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2630 ../shell/ev-window.c:2636
+#: ../shell/ev-window.c:2639
+msgid "Scroll one page backward"
+msgstr "Posúvať o jednu stranu dozadu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2654
+msgid "Focus the page selector"
+msgstr "Aktivovať výber strán"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2657
+msgid "Go ten pages backward"
+msgstr "Choď o desať strán dozadu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2660
+msgid "Go ten pages forward"
+msgstr "Choď o desať strán dopredu"
+
+#. View Menu
+#: ../shell/ev-window.c:2667
+msgid "_Toolbar"
+msgstr "_Lišta nástrojov"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2668
+msgid "Show or hide the toolbar"
+msgstr "Zobraziť alebo skryť lištu nástrojov"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2670
+msgid "_Statusbar"
+msgstr "_Stavová lišta"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2671
+msgid "Show or hide the statusbar"
+msgstr "Zobraziť alebo skryť stavovú lištu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2673
+msgid "Side _pane"
+msgstr "Bočný _panel"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2674
+msgid "Show or hide the side pane"
+msgstr "Zobraziť alebo skryť bočný panel"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2676
+msgid "_Continuous"
+msgstr "_Súvislý"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2677
+msgid "Show the entire document"
+msgstr "Zobraziť celý dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2679
+msgid "_Dual"
+msgstr "_Duálny"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2680
+msgid "Show two pages at once"
+msgstr "Zobraziť dve strany naraz"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2682
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "_Celá obrazovka"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2683
+msgid "Expand the window to fill the screen"
+msgstr "Zväčšiť okno tak, aby zaplnilo celú obrazovku"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2685
+msgid "_Presentation"
+msgstr "_Prezentácia"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2686
+msgid "Run document as a presentation"
+msgstr "Spustiť dokument ako prezentáciu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2688
+msgid "_Best Fit"
+msgstr "_Prispôsobiť"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2689
+msgid "Make the current document fill the window"
+msgstr "Nechať aktuálny dokument vyplniť okno"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2691
+msgid "Fit Page _Width"
+msgstr "Prispôsobiť šírke strany"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2692
+msgid "Make the current document fill the window width"
+msgstr "Nechať aktuálny dokument vyplniť širku okna"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2751
+msgid "Page"
+msgstr "Strana"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2752
+msgid "Select Page"
+msgstr "Zvoliť stranu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2764
+msgid "Zoom"
+msgstr "Zväčšenie"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2766
+msgid "Adjust the zoom level"
+msgstr "Upraviť úroveň zväčšenia"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:2782
+msgid "Previous"
+msgstr "Predchádzajúca"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:2788
+msgid "Next"
+msgstr "Ďalšia"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:2792
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Priblížiť"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:2797
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Oddialiť"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:2807
+msgid "Fit Width"
+msgstr "Prispôsobiť šírke"
+
+#: ../shell/main.c:41
+msgid "The page of the document to display."
+msgstr "Strana dokumentu, ktorú zobraziť."
+
+#: ../shell/main.c:41
+msgid "PAGE"
+msgstr "STRANA"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:1
+msgid ""
+"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
+"creation of new thumbnails"
+msgstr ""
+"Dostupné booleanovské možnosti, true povolí náhľady a false zakáže "
+"vytváranie nových náhľadov"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
+msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
+msgstr "Povoliť vytváranie náhľadov PDF dokumentov"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:3
+msgid "Thumbnail command for PDF Documents"
+msgstr "Príkaz náhľadu pre PDF dokumenty"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:4
+msgid ""
+"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
+"thumbnailer documentation for more information."
+msgstr ""
+"Platný príkaz a argumenty pre náhľady PDF dokumentu. Pre ďalšie "
+"informácie pozri dokumentáciu k Nautilusu."
+