Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2007-01-30 20:26:07 (GMT)
committer Daniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2007-01-30 20:26:07 (GMT)
commitb5ed02c17fbbc674b906fe6664319337b7366b12 (patch)
treecc7c3e5790e84e07c55aba25a63a8e38e18ae4dd /po/sv.po
parent991e3f9f74d504ab33c310d56042467758132211 (diff)
sv.po: Swedish translation updated
svn path=/trunk/; revision=2280
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po881
1 files changed, 330 insertions, 551 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index cf6d4dd..35d1d78 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-14 01:04+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-01-18 00:24+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-28 20:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-01-30 21:05+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -38,406 +38,6 @@ msgstr "Filen är inte tillgänglig"
msgid "DVI document has incorrect format"
msgstr "DVI-dokumentet har felaktigt format"
-#. this is EOF
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:208
-msgid "unexpected EOF\n"
-msgstr "oväntat filslut\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:429
-#, c-format
-msgid "could not load font `%s'\n"
-msgstr "kunde inte läsa in typsnittet \"%s\"\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:483
-#, c-format
-msgid "could not reload `%s'\n"
-msgstr "kunde inte läsa om \"%s\"\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:710
-#, c-format
-msgid "%s: unsupported DVI format (version %u)\n"
-msgstr "%s: DVI-formatet stöds inte (version %u)\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:870
-msgid "no pages selected\n"
-msgstr "inga sidor valda\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:903
-#, c-format
-msgid "%s: File corrupted, or not a DVI file\n"
-msgstr "%s: Filen är skadad eller inte en DVI-fil\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:984
-#, c-format
-msgid "%s: vf macro had errors\n"
-msgstr "%s: vf-makro innehåller fel\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:987
-#, c-format
-msgid "%s: stack not empty after vf macro\n"
-msgstr "%s: stacken inte tom efter vf-makro\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1012
-#, c-format
-msgid "%s: could not reopen file (%s)\n"
-msgstr "%s: kunde inte öppna filen igen (%s)\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1029
-#, c-format
-msgid "%s: page %d out of range\n"
-msgstr "%s: sidan %d är utanför intervallet\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1036
-#, c-format
-msgid "%s: bad offset at page %d\n"
-msgstr "%s: felaktig position på sidan %d\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1099
-msgid "stack not empty at end of page\n"
-msgstr "stacken är inte tom vid sidslutet\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1286
-msgid "no default font set yet\n"
-msgstr "inget standardtypsnitt är inte inställt än\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1296
-#, c-format
-msgid "requested character %d does not exist in `%s'\n"
-msgstr "begärda tecknet %d finns inte i \"%s\"\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1369
-msgid "enlarging stack\n"
-msgstr "förstorar stack\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1387
-msgid "stack underflow\n"
-msgstr "underflöde i stack\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1501
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1523
-#, c-format
-msgid "font %d is not defined\n"
-msgstr "typsnittet %d är inte definierat\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1563
-#, c-format
-msgid "font %d is not defined in postamble\n"
-msgstr "typsnitt %d är inte definierat i slutledning\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1575
-#, c-format
-msgid "unexpected opcode %d\n"
-msgstr "oväntad opcode %d\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/dviread.c:1581
-#, c-format
-msgid "undefined opcode %d\n"
-msgstr "odefinierad opcode %d\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/font.c:471
-#, c-format
-msgid "%s: no fonts defined\n"
-msgstr "%s: inga typsnitt definierade\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/fontmap.c:589
-#, c-format
-msgid "%s: %d: [%s] requested encoding `%s' does not match vector `%s'\n"
-msgstr "%s: %d: [%s] begärde kodningen \"%s\" som inte matchar vektorn \"%s\"\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/fontmap.c:750
-#, c-format
-msgid "%s: could not load fontmap\n"
-msgstr "%s: kunde inte läsa in typsnittskarta\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/fontmap.c:764
-#, c-format
-msgid "%s: could not set as default encoding\n"
-msgstr "%s: kunde inte ställa in som standardkodning\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/fontmap.c:843
-#, c-format
-msgid "encoding vector `%s' is in use\n"
-msgstr "kodningsvektorn \"%s\" används\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/gf.c:112
-#, c-format
-msgid "GF: invalid opcode %d in character %d\n"
-msgstr "GF: ogiltig opcode %d i tecknet %d\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/gf.c:210
-#, c-format
-msgid "(gf) Character %d: invalid opcode %d\n"
-msgstr "(gf) Tecknet %d: ogiltig opcode %d\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/gf.c:226
-#, c-format
-msgid "(gf) character %d has an incorrect bounding box\n"
-msgstr "(gf) tecknet %d har en felaktig bildbegränsningsruta\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/gf.c:289
-#, c-format
-msgid "%s: bad checksum (expected %u, found %u)\n"
-msgstr "%s: felaktig kontrollsumma (förväntade %u, hittade %u)\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/gf.c:325
-#, c-format
-msgid "%s: junk in postamble\n"
-msgstr "%s: skräp i slutledning\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/gf.c:362
-#, c-format
-msgid "%s: File corrupted, or not a GF file\n"
-msgstr "%s: Filen är skadad eller inte en GF-fil\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/pagesel.c:211
-#, c-format
-msgid "invalid page specification `%s'\n"
-msgstr "ogiltig sidspecifikation \"%s\"\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/pagesel.c:231
-msgid "garbage after DVI page specification ignored\n"
-msgstr "skräp efter DVI-sidspecifikation ignorerades\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/pagesel.c:259
-msgid "more than 10 counters in page specification\n"
-msgstr "fler än 10 räknare i sidspecifikation\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/pagesel.c:261
-msgid "garbage after TeX page specification ignored\n"
-msgstr "skräp efter TeX-sidspecifikation ignorerades\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/paper.c:103
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/paper.c:110
-msgid "custom"
-msgstr "anpassad"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/pk.c:309
-msgid "Bad PK file: More bits than required\n"
-msgstr "Felaktig PK-fil: Fler bitar än vad som krävs\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/pk.c:362
-#, c-format
-msgid "%s: checksum mismatch (expected %u, got %u)\n"
-msgstr "%s: kontrollsumman stämmer inte (förväntade %u, fick %u)\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/pk.c:419
-#, c-format
-msgid "%s: unexpected preamble\n"
-msgstr "%s: oväntad ingress\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/pk.c:502
-#, c-format
-msgid "%s: unexpected end of file (no postamble)\n"
-msgstr "%s: oväntat filslut (ingen slutledning)\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/pk.c:508
-msgid "invalid PK file! (junk in postamble)\n"
-msgstr "ogiltig PK-fil! (skräp i slutledning)\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/pk.c:525
-#, c-format
-msgid "%s: File corrupted, or not a PK file\n"
-msgstr "%s: Filen är skadad eller inte en PK-fil\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/sp-epsf.c:150
-#, c-format
-msgid "%s: malformed value for key `%s'\n"
-msgstr "%s: felformulerat värde för nyckeln \"%s\"\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/sp-epsf.c:161
-#, c-format
-msgid "%s: unknown key `%s' ignored\n"
-msgstr "%s: okänd nyckel \"%s\" ignorerades\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/sp-epsf.c:166
-#, c-format
-msgid "%s: no argument for key `%s', using defaults\n"
-msgstr "%s: inget argument för nyckeln \"%s\", använder standard\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/sp-epsf.c:170
-#, c-format
-msgid "%s: argument `%s' ignored for key `%s'\n"
-msgstr "%s: argumentet \"%s\" ignorerades för nyckeln \"%s\"\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/special.c:242
-#, c-format
-msgid "%s: tried to pop top level layer\n"
-msgstr "%s: försökte komma åt toppnivålagret\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/t1.c:186
-msgid "(t1) failed to reset device resolution\n"
-msgstr "(t1) misslyckades med att återställa enhetsupplösningen\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/t1.c:214
-#, c-format
-msgid "%s: could not encode font\n"
-msgstr "%s: kunde inte koda typsnittet\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/t1.c:452
-#, c-format
-msgid "(t1) unsupported bitmap pad size %d\n"
-msgstr "(t1) bildens storlek stöds inte %d\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tfm.c:177
-#, c-format
-msgid "%s: Checksum mismatch (got %u, expected %u)\n"
-msgstr "%s: Kontrollsumman stämmer inte (fick %u, förväntade %u)\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tfmfile.c:90
-#, c-format
-msgid "%s: Error reading AFM data\n"
-msgstr "%s: Fel vid läsning av AFM-data\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tfmfile.c:180
-#, c-format
-msgid "Warning: TFM file `%s' has suspicious size\n"
-msgstr "Varning: TFM-filen \"%s\" har en misstänkt storlek\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tfmfile.c:230
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tfmfile.c:511
-#, c-format
-msgid "%s: font coding scheme truncated to 40 bytes\n"
-msgstr "%s: schema för typsnittskodning avkapat till 40 byte\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tfmfile.c:290
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tfmfile.c:589
-#, c-format
-msgid "%s: File corrupted, or not a TFM file\n"
-msgstr "%s: Filen är skadad eller inte en TFM-fil\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tt.c:150
-#, c-format
-msgid "(tt) %s: could not load face: %s\n"
-msgstr "(tt) %s: kunde inte läsa in typsnitt: %s\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tt.c:158
-#, c-format
-msgid "(tt) %s: could not create face: %s\n"
-msgstr "(tt) %s: kunde inte skapa typsnittstecken: %s\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tt.c:167
-#, c-format
-msgid "(tt) %s: could not create glyph: %s\n"
-msgstr "(tt) %s: kunde inte skapa tecken: %s\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tt.c:200
-#, c-format
-msgid "(tt) %s: no acceptable map found, using #0\n"
-msgstr "(tt) %s: ingen accepterbar karta hittades, använder #0\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tt.c:213
-#, c-format
-msgid "(tt) %s: could not set resolution: %s\n"
-msgstr "(tt) %s: kunde inte ställa in upplösning: %s\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tt.c:220
-#, c-format
-msgid "(tt) %s: could not set point size: %s\n"
-msgstr "(tt) %s: kunde inte ställa in pekarstorlek: %s\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tt.c:239
-#, c-format
-msgid "(tt) %s: could not load PS name table\n"
-msgstr "(tt) %s: kunde inte läsa in PS-namntabell\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tt.c:264
-#, c-format
-msgid "%s: no encoding vector found, expect bad output\n"
-msgstr "%s: ingen kodningsvektor hittades, förväntar felaktig utdata\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/tt.c:324
-#, c-format
-msgid "(tt) %s: no font metric data\n"
-msgstr "(tt) %s: ingen typsnittenhetsdata\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:148
-msgid "Crashing"
-msgstr "Kraschar"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:158
-#, c-format
-msgid "%s: Error: "
-msgstr "%s: Fel: "
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:165
-msgid "Error"
-msgstr "Fel"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:174
-#, c-format
-msgid "%s: Warning: "
-msgstr "%s: Varning: "
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:181
-msgid "Warning"
-msgstr "Varning"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:190
-#, c-format
-msgid "%s: Fatal: "
-msgstr "%s: Ödesdigert: "
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:197
-msgid "Fatal"
-msgstr "Ödesdigert"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:211
-#, c-format
-msgid "out of memory allocating %u bytes\n"
-msgstr "slut på minne vid allokering av %u byte\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:221
-msgid "attempted to reallocate with zero size\n"
-msgstr "försökte återallokera med noll-storlek\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:224
-#, c-format
-msgid "failed to reallocate %u bytes\n"
-msgstr "misslyckades med att omallokera %u byte\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:233
-msgid "attempted to callocate 0 members\n"
-msgstr "fösökte att callocate 0 medlemmar\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:235
-#, c-format
-msgid "attempted to callocate %u members with size 0\n"
-msgstr "försökte att callocate %u medlemmar med storlek 0\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:239
-#, c-format
-msgid "failed to allocate %ux%u bytes\n"
-msgstr "misslyckades med att allokera %ux%u byte\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/util.c:247
-msgid "attempted to free NULL pointer\n"
-msgstr "försökte frigöra NULL-pekare\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/vf.c:81
-#, c-format
-msgid "%s: Checksum mismatch (expected %u, got %u)\n"
-msgstr "%s: Kontrollsumman stämmer inte (förväntade %u, fick %u)\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/vf.c:129
-#, c-format
-msgid "(vf) %s: could not load font `%s'\n"
-msgstr "(vf) %s: kunde inte läsa in typsnittet \"%s\"\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/vf.c:179
-#, c-format
-msgid "(vf) %s: character %d redefined\n"
-msgstr "(vf) %s: tecknet %d omdefinerat\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/vf.c:202
-#, c-format
-msgid "(vf) %s: no postamble\n"
-msgstr "(vf) %s: ingen slutledning\n"
-
-#: ../backend/dvi/mdvi-lib/vf.c:228
-#, c-format
-msgid "%s: File corrupted, or not a VF file.\n"
-msgstr "%s: Filen är skadad eller inte en VF-fil.\n"
-
#. translators: this is the document security state
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:629
msgid "Yes"
@@ -613,46 +213,55 @@ msgstr "Inget dokument är inläst."
msgid "Broken pipe."
msgstr "Brutet rör."
-#: ../backend/ps/ps-document.c:749
+#: ../backend/ps/ps-document.c:753
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tolk misslyckades."
-#: ../backend/ps/ps-document.c:875
+#: ../backend/ps/ps-document.c:879
#, c-format
msgid "Error while decompressing file “%s”:\n"
msgstr "Fel vid uppackning av filen \"%s\":\n"
-#: ../backend/ps/ps-document.c:933
+#: ../backend/ps/ps-document.c:937
#, c-format
msgid "Cannot open file “%s”.\n"
msgstr "Kan inte öppna filen \"%s\".\n"
-#: ../backend/ps/ps-document.c:938
+#: ../backend/ps/ps-document.c:942
msgid "File is not readable."
msgstr "Filen är inte läsbar."
-#: ../backend/ps/ps-document.c:958
+#: ../backend/ps/ps-document.c:962
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokument inläst."
-#: ../backend/ps/ps-document.c:1059
+#: ../backend/ps/ps-document.c:1063
#, c-format
msgid "Failed to load document “%s”. Ghostscript interpreter was not found in path"
msgstr "Misslyckades att läsa in dokumentet \"%s\". Ghostscript-tolkaren hittades inte i sökvägen"
-#: ../backend/ps/ps-document.c:1071
+#: ../backend/ps/ps-document.c:1075
#, c-format
msgid "Failed to load document “%s”"
msgstr "Misslyckades med att läsa in dokumentet \"%s\""
-#: ../backend/ps/ps-document.c:1247
+#: ../backend/ps/ps-document.c:1251
msgid "Encapsulated PostScript"
msgstr "Inkapslad Postscript"
-#: ../backend/ps/ps-document.c:1248
+#: ../backend/ps/ps-document.c:1252
msgid "PostScript"
msgstr "Postscript"
+# Hmm, stämmer detta? FIXME
+#: ../backend/impress/impress-document.c:294
+msgid "Remote files aren't supported"
+msgstr "Fjärrfiler stöds inte"
+
+#: ../backend/impress/impress-document.c:305
+msgid "Invalid document"
+msgstr "Ogiltigt dokument"
+
#: ../libdocument/ev-attachment.c:303
#: ../libdocument/ev-attachment.c:316
#, c-format
@@ -692,7 +301,7 @@ msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-dokument"
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:409
-#: ../shell/ev-window.c:4388
+#: ../shell/ev-window.c:4566
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
@@ -722,7 +331,7 @@ msgid "Open “%s”"
msgstr "Öppna \"%s\""
#: ../cut-n-paste/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:322
-#: ../shell/ev-navigation-action.c:123
+#: ../shell/ev-navigation-action.c:118
msgid "Empty"
msgstr "Tom"
@@ -772,7 +381,7 @@ msgstr "Kör i presentationsläge"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48
-#: ../shell/ev-window.c:4048
+#: ../shell/ev-window.c:4222
msgid "Best Fit"
msgstr "Bästa anpassning"
@@ -817,7 +426,7 @@ msgid "400%"
msgstr "400%"
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1
-#: ../shell/ev-window.c:3217
+#: ../shell/ev-window.c:3387
#: ../shell/ev-window-title.c:127
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisare"
@@ -902,7 +511,7 @@ msgstr "Åsidosätt dokumentbegränsningar"
msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
msgstr "Åsidosätt dokumentbegränsningar, som till exempel begränsning i att kopiera eller att skriva ut."
-#: ../properties/ev-properties-main.c:107
+#: ../properties/ev-properties-main.c:110
msgid "Document"
msgstr "Dokument"
@@ -1006,19 +615,14 @@ msgstr "_Gör skillnad på gemener/VERSALER"
msgid "Toggle case sensitive search"
msgstr "Växla skiftlägeskänslig sökning"
-#: ../shell/ev-history.c:172
-#, c-format
-msgid "Page: %s"
-msgstr "Sida: %s"
-
-#: ../shell/ev-page-action.c:77
+#: ../shell/ev-page-action.c:76
#, c-format
msgid "(%d of %d)"
msgstr "(%d av %d)"
# Borde buggrapporteras.
#
-#: ../shell/ev-page-action.c:79
+#: ../shell/ev-page-action.c:78
#, c-format
msgid "of %d"
msgstr "av %d"
@@ -1078,20 +682,20 @@ msgstr "Samlar in typsnittsinformation... %3d%%"
msgid "Attachments"
msgstr "Bilagor"
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:253
-#: ../shell/ev-view.c:2790
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:266
+#: ../shell/ev-view.c:2811
msgid "Loading..."
msgstr "Läser in..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:350
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:342
msgid "Print..."
msgstr "Skriv ut..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:733
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:714
msgid "Index"
msgstr "Index"
-#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:678
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:689
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrbilder"
@@ -1115,142 +719,152 @@ msgstr "Rulla vy ned"
msgid "Document View"
msgstr "Dokumentvy"
-#: ../shell/ev-view.c:1408
+#: ../shell/ev-view.c:1411
msgid "Go to first page"
msgstr "Gå till första sidan"
-#: ../shell/ev-view.c:1410
+#: ../shell/ev-view.c:1413
msgid "Go to previous page"
msgstr "Gå till föregående sida"
-#: ../shell/ev-view.c:1412
+#: ../shell/ev-view.c:1415
msgid "Go to next page"
msgstr "Gå till nästa sida"
-#: ../shell/ev-view.c:1414
+#: ../shell/ev-view.c:1417
msgid "Go to last page"
msgstr "Gå till sista sidan"
-#: ../shell/ev-view.c:1416
+#: ../shell/ev-view.c:1419
msgid "Go to page"
msgstr "Gå till sidan"
-#: ../shell/ev-view.c:1418
+#: ../shell/ev-view.c:1421
msgid "Find"
msgstr "Sök"
-#: ../shell/ev-view.c:1445
+#: ../shell/ev-view.c:1448
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Gå till sida %s"
-#: ../shell/ev-view.c:1450
+#: ../shell/ev-view.c:1453
#, c-format
msgid "Go to %s on file “%s”"
msgstr "Gå till %s i filen \"%s\""
-#: ../shell/ev-view.c:1453
+#: ../shell/ev-view.c:1456
#, c-format
msgid "Go to file “%s”"
msgstr "Gå till filen \"%s\""
-#: ../shell/ev-view.c:1462
+#: ../shell/ev-view.c:1465
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr "Starta %s"
-#: ../shell/ev-view.c:1852
+#: ../shell/ev-view.c:1855
msgid "End of presentation. Press Escape to exit."
msgstr "Slut på presentationen. Tryck Escape för att avsluta."
-#: ../shell/ev-view.c:2510
+#: ../shell/ev-view.c:2527
msgid "Jump to page:"
msgstr "Gå till sidan:"
#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
#. contains plural cases.
-#: ../shell/ev-view.c:4084
+#: ../shell/ev-view.c:4135
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "%d hittades på denna sida"
msgstr[1] "%d hittades på denna sida"
-#: ../shell/ev-view.c:4093
+#: ../shell/ev-view.c:4144
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% återstår att söka igenom"
-#: ../shell/ev-window.c:1151
+#: ../shell/ev-window.c:725
+#, c-format
+msgid "Page %s - %s"
+msgstr "Sida %s - %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:727
+#, c-format
+msgid "Page %s"
+msgstr "Sida %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1254
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan inte öppna dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1245
+#: ../shell/ev-window.c:1414
msgid "Open Document"
msgstr "Öppna dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1300
+#: ../shell/ev-window.c:1469
#, c-format
msgid "Couldn't create symlink “%s”: %s"
msgstr "Kunde inte skapa symboliska länken \"%s\": %s"
-#: ../shell/ev-window.c:1325
+#: ../shell/ev-window.c:1494
msgid "Cannot open a copy."
msgstr "Kan inte öppna en kopia."
-#: ../shell/ev-window.c:1605
+#: ../shell/ev-window.c:1775
#, c-format
msgid "Failed to create file “%s”: %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa filen \"%s\": %s"
-#: ../shell/ev-window.c:1632
+#: ../shell/ev-window.c:1802
#, c-format
msgid "The file could not be saved as “%s”."
msgstr "Filen kunde inte sparas som \"%s\"."
-#: ../shell/ev-window.c:1654
+#: ../shell/ev-window.c:1824
msgid "Save a Copy"
msgstr "Spara en kopia"
-#: ../shell/ev-window.c:1735
+#: ../shell/ev-window.c:1905
msgid "Failed to print document"
msgstr "Misslyckades med att skriva ut dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1854
-#: ../shell/ev-window.c:2039
+#: ../shell/ev-window.c:2024
+#: ../shell/ev-window.c:2209
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift stöds inte på denna skrivare."
-#: ../shell/ev-window.c:1964
-#: ../shell/ev-window.c:2090
+#: ../shell/ev-window.c:2134
+#: ../shell/ev-window.c:2260
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
-#: ../shell/ev-window.c:2029
+#: ../shell/ev-window.c:2199
msgid "Generating PDF is not supported"
msgstr "Generering av PDF stöds inte"
-#: ../shell/ev-window.c:2041
+#: ../shell/ev-window.c:2211
#, c-format
msgid "You were trying to print to a printer using the “%s” driver. This program requires a PostScript printer driver."
msgstr "Du försökte skriva ut till en skrivare med hjälp av \"%s\"-drivrutinen. Detta program kräver en Postscript-skrivardrivrutin."
-#: ../shell/ev-window.c:2099
+#: ../shell/ev-window.c:2269
msgid "Pages"
msgstr "Sidor"
#. Toolbar-only
-#: ../shell/ev-window.c:2466
-#: ../shell/ev-window.c:3862
+#: ../shell/ev-window.c:2636
+#: ../shell/ev-window.c:4032
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Lämna helskärmsläget"
-#: ../shell/ev-window.c:2838
+#: ../shell/ev-window.c:3008
msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Verktygsradsredigerare"
-#: ../shell/ev-window.c:3213
+#: ../shell/ev-window.c:3383
#, c-format
msgid ""
"Document Viewer.\n"
@@ -1259,28 +873,28 @@ msgstr ""
"Dokumentvisare.\n"
"Använder poppler %s (%s)"
-#: ../shell/ev-window.c:3241
+#: ../shell/ev-window.c:3411
msgid "Evince is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
msgstr "Evince är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:3245
+#: ../shell/ev-window.c:3415
msgid "Evince is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
msgstr "Evince distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för ytterligare information.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:3249
+#: ../shell/ev-window.c:3419
msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med Evince. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA\n"
-#: ../shell/ev-window.c:3273
+#: ../shell/ev-window.c:3443
#: ../shell/main.c:284
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:3276
+#: ../shell/ev-window.c:3446
msgid "© 1996-2007 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2007 Författarna av Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:3282
+#: ../shell/ev-window.c:3452
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander\n"
@@ -1289,329 +903,329 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"tp-sv@listor.tp-sv.se"
-#: ../shell/ev-window.c:3779
+#: ../shell/ev-window.c:3949
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"
-#: ../shell/ev-window.c:3780
+#: ../shell/ev-window.c:3950
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"
-#: ../shell/ev-window.c:3781
+#: ../shell/ev-window.c:3951
msgid "_View"
msgstr "_Visa"
-#: ../shell/ev-window.c:3782
+#: ../shell/ev-window.c:3952
msgid "_Go"
msgstr "_Gå"
-#: ../shell/ev-window.c:3783
+#: ../shell/ev-window.c:3953
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#. File menu
-#: ../shell/ev-window.c:3786
-#: ../shell/ev-window.c:3958
+#: ../shell/ev-window.c:3956
+#: ../shell/ev-window.c:4128
msgid "_Open..."
msgstr "_Öppna..."
-#: ../shell/ev-window.c:3787
+#: ../shell/ev-window.c:3957
msgid "Open an existing document"
msgstr "Öppna ett befintligt dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:3789
+#: ../shell/ev-window.c:3959
msgid "Open a _Copy"
msgstr "Öppna en _kopia"
-#: ../shell/ev-window.c:3790
+#: ../shell/ev-window.c:3960
msgid "Open a copy of the current document in a new window"
msgstr "Öppna en kopia av aktuellt dokument i ett nytt fönster"
-#: ../shell/ev-window.c:3792
-#: ../shell/ev-window.c:3960
+#: ../shell/ev-window.c:3962
+#: ../shell/ev-window.c:4130
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Spara en kopia..."
-#: ../shell/ev-window.c:3793
+#: ../shell/ev-window.c:3963
msgid "Save a copy of the current document"
msgstr "Spara en kopia av aktuellt dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:3795
+#: ../shell/ev-window.c:3965
msgid "Print Set_up..."
msgstr "Utskriftsinställnin_gar..."
-#: ../shell/ev-window.c:3796
+#: ../shell/ev-window.c:3966
msgid "Setup the page settings for printing"
msgstr "Konfigurera sidinställningar för utskrift"
-#: ../shell/ev-window.c:3798
+#: ../shell/ev-window.c:3968
msgid "_Print..."
msgstr "Skriv _ut..."
-#: ../shell/ev-window.c:3799
+#: ../shell/ev-window.c:3969
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut detta dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:3801
+#: ../shell/ev-window.c:3971
msgid "P_roperties"
msgstr "_Egenskaper"
-#: ../shell/ev-window.c:3810
-#: ../shell/ev-window.c:3812
+#: ../shell/ev-window.c:3980
+#: ../shell/ev-window.c:3982
msgid "Select _All"
msgstr "Markera _allt"
-#: ../shell/ev-window.c:3815
+#: ../shell/ev-window.c:3985
msgid "_Find..."
msgstr "_Sök..."
-#: ../shell/ev-window.c:3816
+#: ../shell/ev-window.c:3986
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Sök ett ord eller en fras i dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:3818
+#: ../shell/ev-window.c:3988
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Sök _nästa"
-#: ../shell/ev-window.c:3820
+#: ../shell/ev-window.c:3990
msgid "Find Pre_vious"
msgstr "Sök _föregående"
-#: ../shell/ev-window.c:3822
+#: ../shell/ev-window.c:3992
msgid "T_oolbar"
msgstr "_Verktygsrad"
-#: ../shell/ev-window.c:3824
+#: ../shell/ev-window.c:3994
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Rotera _vänster"
-#: ../shell/ev-window.c:3826
+#: ../shell/ev-window.c:3996
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Rotera _höger"
-#: ../shell/ev-window.c:3831
+#: ../shell/ev-window.c:4001
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Förstora dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:3834
+#: ../shell/ev-window.c:4004
msgid "Shrink the document"
msgstr "Krymp dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:3836
+#: ../shell/ev-window.c:4006
msgid "_Reload"
msgstr "_Läs om"
-#: ../shell/ev-window.c:3837
+#: ../shell/ev-window.c:4007
msgid "Reload the document"
msgstr "Läs om dokumentet"
#. Go menu
-#: ../shell/ev-window.c:3841
+#: ../shell/ev-window.c:4011
msgid "_Previous Page"
msgstr "_Föregående sida"
-#: ../shell/ev-window.c:3842
+#: ../shell/ev-window.c:4012
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå till föregående sida"
-#: ../shell/ev-window.c:3844
+#: ../shell/ev-window.c:4014
msgid "_Next Page"
msgstr "_Nästa sida"
-#: ../shell/ev-window.c:3845
+#: ../shell/ev-window.c:4015
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå till nästa sida"
-#: ../shell/ev-window.c:3847
+#: ../shell/ev-window.c:4017
msgid "_First Page"
msgstr "_Första sidan"
-#: ../shell/ev-window.c:3848
+#: ../shell/ev-window.c:4018
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå till första sidan"
-#: ../shell/ev-window.c:3850
+#: ../shell/ev-window.c:4020
msgid "_Last Page"
msgstr "_Sista sidan"
-#: ../shell/ev-window.c:3851
+#: ../shell/ev-window.c:4021
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå till sista sidan"
#. Help menu
-#: ../shell/ev-window.c:3855
+#: ../shell/ev-window.c:4025
msgid "_Contents"
msgstr "_Innehåll"
-#: ../shell/ev-window.c:3858
+#: ../shell/ev-window.c:4028
msgid "_About"
msgstr "_Om"
-#: ../shell/ev-window.c:3863
+#: ../shell/ev-window.c:4033
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Lämna helskärmsläget"
#. View Menu
-#: ../shell/ev-window.c:3914
+#: ../shell/ev-window.c:4084
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Verktygsrad"
-#: ../shell/ev-window.c:3915
+#: ../shell/ev-window.c:4085
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Visa eller dölj verktygsraden"
-#: ../shell/ev-window.c:3917
+#: ../shell/ev-window.c:4087
msgid "Side _Pane"
msgstr "Sido_panel"
-#: ../shell/ev-window.c:3918
+#: ../shell/ev-window.c:4088
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Visa eller dölj sidopanelen"
-#: ../shell/ev-window.c:3920
+#: ../shell/ev-window.c:4090
msgid "_Continuous"
msgstr "_Sammanhängande"
-#: ../shell/ev-window.c:3921
+#: ../shell/ev-window.c:4091
msgid "Show the entire document"
msgstr "Visa hela dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:3923
+#: ../shell/ev-window.c:4093
msgid "_Dual"
msgstr "_Dubbel"
-#: ../shell/ev-window.c:3924
+#: ../shell/ev-window.c:4094
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Visa två sidor på en gång"
-#: ../shell/ev-window.c:3926
+#: ../shell/ev-window.c:4096
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Helskärm"
-#: ../shell/ev-window.c:3927
+#: ../shell/ev-window.c:4097
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Expandera fönstret så att det fyller skärmen"
-#: ../shell/ev-window.c:3929
+#: ../shell/ev-window.c:4099
msgid "_Presentation"
msgstr "_Presentation"
-#: ../shell/ev-window.c:3930
+#: ../shell/ev-window.c:4100
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Kör dokumentet som en presentation"
-#: ../shell/ev-window.c:3932
+#: ../shell/ev-window.c:4102
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Bästa anpassning"
-#: ../shell/ev-window.c:3933
+#: ../shell/ev-window.c:4103
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "Gör så att det aktuella dokumentet fyller fönstret"
-#: ../shell/ev-window.c:3935
+#: ../shell/ev-window.c:4105
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Anpassa till sid_bredd"
-#: ../shell/ev-window.c:3936
+#: ../shell/ev-window.c:4106
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "Gör så att det aktuella dokumentet fyller bredden på fönstret"
#. Links
-#: ../shell/ev-window.c:3943
+#: ../shell/ev-window.c:4113
msgid "_Open Link"
msgstr "_Öppna länk"
-#: ../shell/ev-window.c:3945
+#: ../shell/ev-window.c:4115
msgid "_Go To"
msgstr "_Gå till"
-#: ../shell/ev-window.c:3947
+#: ../shell/ev-window.c:4117
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Öppna i nytt _fönster"
-#: ../shell/ev-window.c:3949
+#: ../shell/ev-window.c:4119
msgid "_Copy Link Address"
msgstr "_Kopiera länkadress"
-#: ../shell/ev-window.c:3951
+#: ../shell/ev-window.c:4121
msgid "_Save Image As..."
msgstr "_Spara bild som..."
-#: ../shell/ev-window.c:3953
+#: ../shell/ev-window.c:4123
msgid "Copy _Image"
msgstr "Kopiera _bild"
-#: ../shell/ev-window.c:3988
+#: ../shell/ev-window.c:4162
msgid "Page"
msgstr "Sida"
-#: ../shell/ev-window.c:3989
+#: ../shell/ev-window.c:4163
msgid "Select Page"
msgstr "Välj sida"
-#: ../shell/ev-window.c:4001
+#: ../shell/ev-window.c:4173
msgid "Zoom"
msgstr "Zooma"
-#: ../shell/ev-window.c:4003
+#: ../shell/ev-window.c:4175
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Justera zoomnivån"
-#: ../shell/ev-window.c:4013
+#: ../shell/ev-window.c:4185
msgid "Navigation"
msgstr "Navigering"
-#: ../shell/ev-window.c:4015
+#: ../shell/ev-window.c:4187
msgid "Back"
msgstr "Bakåt"
# Denna måste testas
-#: ../shell/ev-window.c:4017
+#: ../shell/ev-window.c:4189
msgid "Move across visited pages"
msgstr "Flytta mellan besökta sidor"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:4031
+#: ../shell/ev-window.c:4205
msgid "Previous"
msgstr "Föregående"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:4036
+#: ../shell/ev-window.c:4210
msgid "Next"
msgstr "Nästa"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:4040
+#: ../shell/ev-window.c:4214
msgid "Zoom In"
msgstr "Zooma in"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:4044
+#: ../shell/ev-window.c:4218
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zooma ut"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:4052
+#: ../shell/ev-window.c:4226
msgid "Fit Width"
msgstr "Anpassa till bredd"
-#: ../shell/ev-window.c:4357
+#: ../shell/ev-window.c:4535
msgid "The image could not be saved."
msgstr "Bilden kunde inte sparas."
-#: ../shell/ev-window.c:4376
+#: ../shell/ev-window.c:4554
msgid "Save Image"
msgstr "Spara bild"
-#: ../shell/ev-window.c:4431
+#: ../shell/ev-window.c:4609
msgid "Unable to open attachment"
msgstr "Kunde inte öppna bilagan"
-#: ../shell/ev-window.c:4478
+#: ../shell/ev-window.c:4656
msgid "The attachment could not be saved."
msgstr "Bilagan kunde inte sparas."
-#: ../shell/ev-window.c:4502
+#: ../shell/ev-window.c:4680
msgid "Save Attachment"
msgstr "Spara bilaga"
@@ -1648,7 +1262,7 @@ msgstr "[FIL...]"
msgid "GNOME Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisare för GNOME"
-#: ../shell/main.c:311
+#: ../shell/main.c:310
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisaren Evince"
@@ -1668,6 +1282,173 @@ msgstr "Miniatyrbildskommando för PDF-dokument"
msgid "Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus thumbnailer documentation for more information."
msgstr "Giltigt kommando plus argument för skaparen av miniatyrbilder av PDF-dokument. Se nautilus-dokumentationen om miniatyrbildsskapare för mer information."
+#~ msgid "unexpected EOF\n"
+#~ msgstr "oväntat filslut\n"
+#~ msgid "could not load font `%s'\n"
+#~ msgstr "kunde inte läsa in typsnittet \"%s\"\n"
+#~ msgid "could not reload `%s'\n"
+#~ msgstr "kunde inte läsa om \"%s\"\n"
+#~ msgid "%s: unsupported DVI format (version %u)\n"
+#~ msgstr "%s: DVI-formatet stöds inte (version %u)\n"
+#~ msgid "no pages selected\n"
+#~ msgstr "inga sidor valda\n"
+#~ msgid "%s: File corrupted, or not a DVI file\n"
+#~ msgstr "%s: Filen är skadad eller inte en DVI-fil\n"
+#~ msgid "%s: vf macro had errors\n"
+#~ msgstr "%s: vf-makro innehåller fel\n"
+#~ msgid "%s: stack not empty after vf macro\n"
+#~ msgstr "%s: stacken inte tom efter vf-makro\n"
+#~ msgid "%s: could not reopen file (%s)\n"
+#~ msgstr "%s: kunde inte öppna filen igen (%s)\n"
+#~ msgid "%s: page %d out of range\n"
+#~ msgstr "%s: sidan %d är utanför intervallet\n"
+#~ msgid "%s: bad offset at page %d\n"
+#~ msgstr "%s: felaktig position på sidan %d\n"
+#~ msgid "stack not empty at end of page\n"
+#~ msgstr "stacken är inte tom vid sidslutet\n"
+#~ msgid "no default font set yet\n"
+#~ msgstr "inget standardtypsnitt är inte inställt än\n"
+#~ msgid "requested character %d does not exist in `%s'\n"
+#~ msgstr "begärda tecknet %d finns inte i \"%s\"\n"
+#~ msgid "enlarging stack\n"
+#~ msgstr "förstorar stack\n"
+#~ msgid "stack underflow\n"
+#~ msgstr "underflöde i stack\n"
+#~ msgid "font %d is not defined\n"
+#~ msgstr "typsnittet %d är inte definierat\n"
+#~ msgid "font %d is not defined in postamble\n"
+#~ msgstr "typsnitt %d är inte definierat i slutledning\n"
+#~ msgid "unexpected opcode %d\n"
+#~ msgstr "oväntad opcode %d\n"
+#~ msgid "undefined opcode %d\n"
+#~ msgstr "odefinierad opcode %d\n"
+#~ msgid "%s: no fonts defined\n"
+#~ msgstr "%s: inga typsnitt definierade\n"
+#~ msgid "%s: %d: [%s] requested encoding `%s' does not match vector `%s'\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s: %d: [%s] begärde kodningen \"%s\" som inte matchar vektorn \"%s\"\n"
+#~ msgid "%s: could not load fontmap\n"
+#~ msgstr "%s: kunde inte läsa in typsnittskarta\n"
+#~ msgid "%s: could not set as default encoding\n"
+#~ msgstr "%s: kunde inte ställa in som standardkodning\n"
+#~ msgid "encoding vector `%s' is in use\n"
+#~ msgstr "kodningsvektorn \"%s\" används\n"
+#~ msgid "GF: invalid opcode %d in character %d\n"
+#~ msgstr "GF: ogiltig opcode %d i tecknet %d\n"
+#~ msgid "(gf) Character %d: invalid opcode %d\n"
+#~ msgstr "(gf) Tecknet %d: ogiltig opcode %d\n"
+#~ msgid "(gf) character %d has an incorrect bounding box\n"
+#~ msgstr "(gf) tecknet %d har en felaktig bildbegränsningsruta\n"
+#~ msgid "%s: bad checksum (expected %u, found %u)\n"
+#~ msgstr "%s: felaktig kontrollsumma (förväntade %u, hittade %u)\n"
+#~ msgid "%s: junk in postamble\n"
+#~ msgstr "%s: skräp i slutledning\n"
+#~ msgid "%s: File corrupted, or not a GF file\n"
+#~ msgstr "%s: Filen är skadad eller inte en GF-fil\n"
+#~ msgid "invalid page specification `%s'\n"
+#~ msgstr "ogiltig sidspecifikation \"%s\"\n"
+#~ msgid "garbage after DVI page specification ignored\n"
+#~ msgstr "skräp efter DVI-sidspecifikation ignorerades\n"
+#~ msgid "more than 10 counters in page specification\n"
+#~ msgstr "fler än 10 räknare i sidspecifikation\n"
+#~ msgid "garbage after TeX page specification ignored\n"
+#~ msgstr "skräp efter TeX-sidspecifikation ignorerades\n"
+#~ msgid "custom"
+#~ msgstr "anpassad"
+#~ msgid "Bad PK file: More bits than required\n"
+#~ msgstr "Felaktig PK-fil: Fler bitar än vad som krävs\n"
+#~ msgid "%s: checksum mismatch (expected %u, got %u)\n"
+#~ msgstr "%s: kontrollsumman stämmer inte (förväntade %u, fick %u)\n"
+#~ msgid "%s: unexpected preamble\n"
+#~ msgstr "%s: oväntad ingress\n"
+#~ msgid "%s: unexpected end of file (no postamble)\n"
+#~ msgstr "%s: oväntat filslut (ingen slutledning)\n"
+#~ msgid "invalid PK file! (junk in postamble)\n"
+#~ msgstr "ogiltig PK-fil! (skräp i slutledning)\n"
+#~ msgid "%s: File corrupted, or not a PK file\n"
+#~ msgstr "%s: Filen är skadad eller inte en PK-fil\n"
+#~ msgid "%s: malformed value for key `%s'\n"
+#~ msgstr "%s: felformulerat värde för nyckeln \"%s\"\n"
+#~ msgid "%s: unknown key `%s' ignored\n"
+#~ msgstr "%s: okänd nyckel \"%s\" ignorerades\n"
+#~ msgid "%s: no argument for key `%s', using defaults\n"
+#~ msgstr "%s: inget argument för nyckeln \"%s\", använder standard\n"
+#~ msgid "%s: argument `%s' ignored for key `%s'\n"
+#~ msgstr "%s: argumentet \"%s\" ignorerades för nyckeln \"%s\"\n"
+#~ msgid "%s: tried to pop top level layer\n"
+#~ msgstr "%s: försökte komma åt toppnivålagret\n"
+#~ msgid "(t1) failed to reset device resolution\n"
+#~ msgstr "(t1) misslyckades med att återställa enhetsupplösningen\n"
+#~ msgid "%s: could not encode font\n"
+#~ msgstr "%s: kunde inte koda typsnittet\n"
+#~ msgid "(t1) unsupported bitmap pad size %d\n"
+#~ msgstr "(t1) bildens storlek stöds inte %d\n"
+#~ msgid "%s: Checksum mismatch (got %u, expected %u)\n"
+#~ msgstr "%s: Kontrollsumman stämmer inte (fick %u, förväntade %u)\n"
+#~ msgid "%s: Error reading AFM data\n"
+#~ msgstr "%s: Fel vid läsning av AFM-data\n"
+#~ msgid "Warning: TFM file `%s' has suspicious size\n"
+#~ msgstr "Varning: TFM-filen \"%s\" har en misstänkt storlek\n"
+#~ msgid "%s: font coding scheme truncated to 40 bytes\n"
+#~ msgstr "%s: schema för typsnittskodning avkapat till 40 byte\n"
+#~ msgid "%s: File corrupted, or not a TFM file\n"
+#~ msgstr "%s: Filen är skadad eller inte en TFM-fil\n"
+#~ msgid "(tt) %s: could not load face: %s\n"
+#~ msgstr "(tt) %s: kunde inte läsa in typsnitt: %s\n"
+#~ msgid "(tt) %s: could not create face: %s\n"
+#~ msgstr "(tt) %s: kunde inte skapa typsnittstecken: %s\n"
+#~ msgid "(tt) %s: could not create glyph: %s\n"
+#~ msgstr "(tt) %s: kunde inte skapa tecken: %s\n"
+#~ msgid "(tt) %s: no acceptable map found, using #0\n"
+#~ msgstr "(tt) %s: ingen accepterbar karta hittades, använder #0\n"
+#~ msgid "(tt) %s: could not set resolution: %s\n"
+#~ msgstr "(tt) %s: kunde inte ställa in upplösning: %s\n"
+#~ msgid "(tt) %s: could not set point size: %s\n"
+#~ msgstr "(tt) %s: kunde inte ställa in pekarstorlek: %s\n"
+#~ msgid "(tt) %s: could not load PS name table\n"
+#~ msgstr "(tt) %s: kunde inte läsa in PS-namntabell\n"
+#~ msgid "%s: no encoding vector found, expect bad output\n"
+#~ msgstr "%s: ingen kodningsvektor hittades, förväntar felaktig utdata\n"
+#~ msgid "(tt) %s: no font metric data\n"
+#~ msgstr "(tt) %s: ingen typsnittenhetsdata\n"
+#~ msgid "Crashing"
+#~ msgstr "Kraschar"
+#~ msgid "%s: Error: "
+#~ msgstr "%s: Fel: "
+#~ msgid "Error"
+#~ msgstr "Fel"
+#~ msgid "%s: Warning: "
+#~ msgstr "%s: Varning: "
+#~ msgid "Warning"
+#~ msgstr "Varning"
+#~ msgid "%s: Fatal: "
+#~ msgstr "%s: Ödesdigert: "
+#~ msgid "Fatal"
+#~ msgstr "Ödesdigert"
+#~ msgid "out of memory allocating %u bytes\n"
+#~ msgstr "slut på minne vid allokering av %u byte\n"
+#~ msgid "attempted to reallocate with zero size\n"
+#~ msgstr "försökte återallokera med noll-storlek\n"
+#~ msgid "failed to reallocate %u bytes\n"
+#~ msgstr "misslyckades med att omallokera %u byte\n"
+#~ msgid "attempted to callocate 0 members\n"
+#~ msgstr "fösökte att callocate 0 medlemmar\n"
+#~ msgid "attempted to callocate %u members with size 0\n"
+#~ msgstr "försökte att callocate %u medlemmar med storlek 0\n"
+#~ msgid "failed to allocate %ux%u bytes\n"
+#~ msgstr "misslyckades med att allokera %ux%u byte\n"
+#~ msgid "attempted to free NULL pointer\n"
+#~ msgstr "försökte frigöra NULL-pekare\n"
+#~ msgid "%s: Checksum mismatch (expected %u, got %u)\n"
+#~ msgstr "%s: Kontrollsumman stämmer inte (förväntade %u, fick %u)\n"
+#~ msgid "(vf) %s: could not load font `%s'\n"
+#~ msgstr "(vf) %s: kunde inte läsa in typsnittet \"%s\"\n"
+#~ msgid "(vf) %s: character %d redefined\n"
+#~ msgstr "(vf) %s: tecknet %d omdefinerat\n"
+#~ msgid "(vf) %s: no postamble\n"
+#~ msgstr "(vf) %s: ingen slutledning\n"
+#~ msgid "%s: File corrupted, or not a VF file.\n"
+#~ msgstr "%s: Filen är skadad eller inte en VF-fil.\n"
#~ msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
#~ msgstr "© 1996-2005 Författarna av Evince"
#~ msgid "_Previous"
@@ -1698,8 +1479,6 @@ msgstr "Giltigt kommando plus argument för skaparen av miniatyrbilder av PDF-do
#~ "synlig som standard."
#~ msgid "Not found"
#~ msgstr "Hittades inte"
-#~ msgid "Open document"
-#~ msgstr "Öppna dokument"
#~ msgid "Toolbar editor"
#~ msgstr "Verktygsradsredigerare"
#~ msgid "Properties..."