Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Nylander <po@danielnylander.se>2006-03-08 10:07:20 (GMT)
committer Daniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2006-03-08 10:07:20 (GMT)
commitc14d842a684dfcd50ead7af0aec1e84915a2e131 (patch)
treeef24fbc9d0d08df64dd6731b7fe07ba9713375de /po/sv.po
parent96852fbc06ed138962d160a087e1371ac7a8910c (diff)
Swedish translation updated.
2006-03-08 Daniel Nylander <po@danielnylander.se> * sv.po: Swedish translation updated.
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po872
1 files changed, 436 insertions, 436 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 3b7ac1c..e7e3971 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,6 +1,7 @@
# Swedish messages for evince.
-# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
#
# $Id$
#
@@ -12,14 +13,23 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: evince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-17 22:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-09-17 22:40+0200\n"
-"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
-"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-03-08 11:05+0100\n"
+"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+#: ../comics/comics-document.c:148
+msgid "File corrupted."
+msgstr "Fil skadad."
+
+#: ../comics/comics-document.c:184
+#, c-format
+msgid "No images found in archive %s"
+msgstr "Inga bilder hittades i arkivet %s"
+
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
msgid "_Remove Toolbar"
msgstr "_Ta bort verktygsrad"
@@ -29,7 +39,8 @@ msgid "Separator"
msgstr "Avskiljare"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3053
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48
+#: ../shell/ev-window.c:3066
msgid "Best Fit"
msgstr "Bästa anpassning"
@@ -74,6 +85,7 @@ msgid "400%"
msgstr "400%"
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1
+#: ../shell/ev-window-title.c:126
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisare"
@@ -82,18 +94,14 @@ msgid "View multipage documents"
msgstr "Visa dokument med flera sidor"
#: ../data/evince-password.glade.h:1
-msgid "*"
-msgstr "*"
-
-#: ../data/evince-password.glade.h:2
msgid "Remember password for this session"
msgstr "Kom ihåg lösenordet under denna session"
-#: ../data/evince-password.glade.h:3
+#: ../data/evince-password.glade.h:2
msgid "Save password in keyring"
msgstr "Spara lösenordet i nyckelring"
-#: ../data/evince-password.glade.h:4
+#: ../data/evince-password.glade.h:3
msgid "_Password:"
msgstr "_Lösenord:"
@@ -151,29 +159,13 @@ msgstr "Åsidosätt dokumentbegränsningar"
#: ../data/evince.schemas.in.h:2
msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
-msgstr ""
-"Åsidosätt dokumentbegränsningar, som till exempel begränsning i att kopiera "
-"eller att skriva ut."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:3
-msgid "Show toolbar by default"
-msgstr "Visa verktygsraden som standard"
+msgstr "Åsidosätt dokumentbegränsningar, som till exempel begränsning i att kopiera eller att skriva ut."
-#: ../data/evince.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
-"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
-"toolbar not visible by default."
-msgstr ""
-"Verktygsraden är den översta raden som innehåller kontroller för navigering "
-"och inzoomning. Två booleska alternativ, sant gör verktygsraden synlig som "
-"standard medans falskt gör verktygsraden inte synlig som standard."
-
-#: ../dvi/dvi-document.c:89
+#: ../dvi/dvi-document.c:91
msgid "File not available"
msgstr "Filen är inte tillgänglig"
-#: ../dvi/dvi-document.c:102
+#: ../dvi/dvi-document.c:104
msgid "DVI document has incorrect format"
msgstr "DVI-dokumentet har felaktigt format"
@@ -319,90 +311,95 @@ msgstr "10×14"
msgid "No document loaded."
msgstr "Inget dokument är inläst."
-#: ../ps/ps-document.c:584
+#: ../ps/ps-document.c:590
msgid "Broken pipe."
msgstr "Brutet rör."
-#: ../ps/ps-document.c:766
+#: ../ps/ps-document.c:774
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tolk misslyckades."
-#: ../ps/ps-document.c:892
+#: ../ps/ps-document.c:900
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Fel vid uppackning av filen %s:\n"
-#: ../ps/ps-document.c:952
+#: ../ps/ps-document.c:960
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Kan inte öppna filen %s.\n"
-#: ../ps/ps-document.c:957
+#: ../ps/ps-document.c:965
msgid "File is not readable."
msgstr "Filen är inte läsbar."
-#: ../ps/ps-document.c:977
+#: ../ps/ps-document.c:985
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokument inläst."
-#: ../ps/ps-document.c:1074
+#: ../ps/ps-document.c:1082
+#, c-format
+msgid "Failed to load document '%s'. Ghostscript interpreter was not found in path"
+msgstr "Misslyckades att läsa in dokumentet \"%s\". Ghostscript-tolkaren hittades inte i sökvägen"
+
+#: ../ps/ps-document.c:1094
#, c-format
msgid "Failed to load document '%s'"
msgstr "Misslyckades med att läsa in dokumentet \"%s\""
-#: ../ps/ps-document.c:1216
+#: ../ps/ps-document.c:1267
msgid "Encapsulated PostScript"
msgstr "Inkapslad Postscript"
-#: ../ps/ps-document.c:1217
+#: ../ps/ps-document.c:1268
msgid "PostScript"
msgstr "Postscript"
-#: ../shell/eggfindbar.c:148
+#: ../shell/eggfindbar.c:158
msgid "Search string"
msgstr "Söksträng"
-#: ../shell/eggfindbar.c:149
+#: ../shell/eggfindbar.c:159
msgid "The name of the string to be found"
msgstr "Namnet på strängen som ska hittas"
-#: ../shell/eggfindbar.c:162
+#: ../shell/eggfindbar.c:172
msgid "Case sensitive"
msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"
-#: ../shell/eggfindbar.c:163
+#: ../shell/eggfindbar.c:173
msgid "TRUE for a case sensitive search"
msgstr "SANT för en skiftlägeskänslig sökning"
-#: ../shell/eggfindbar.c:170
+#: ../shell/eggfindbar.c:180
msgid "Highlight color"
msgstr "Färgmarkeringsfärg"
-#: ../shell/eggfindbar.c:171
+#: ../shell/eggfindbar.c:181
msgid "Color of highlight for all matches"
msgstr "Färg för färgmarkering av alla träffar"
-#: ../shell/eggfindbar.c:177
+#: ../shell/eggfindbar.c:187
msgid "Current color"
msgstr "Aktuell färg"
-#: ../shell/eggfindbar.c:178
+#: ../shell/eggfindbar.c:188
msgid "Color of highlight for the current match"
msgstr "Färg för färgmarkering av den aktuella träffen"
-#: ../shell/eggfindbar.c:301
+#: ../shell/eggfindbar.c:319
msgid "F_ind:"
msgstr "S_ök:"
-#: ../shell/eggfindbar.c:307
+#: ../shell/eggfindbar.c:325
msgid "_Previous"
msgstr "_Föregående"
-#: ../shell/eggfindbar.c:311
+#: ../shell/eggfindbar.c:329
msgid "_Next"
msgstr "_Nästa"
-#: ../shell/eggfindbar.c:325
+#: ../shell/eggfindbar.c:343
msgid "C_ase Sensitive"
msgstr "_Gör skillnad på gemener/VERSALER"
@@ -423,23 +420,27 @@ msgstr "Alla dokument"
msgid "PostScript Documents"
msgstr "Postscript-dokument"
-#: ../shell/ev-document-types.c:149
+#: ../shell/ev-document-types.c:150
msgid "PDF Documents"
msgstr "PDF-dokument"
-#: ../shell/ev-document-types.c:158
+#: ../shell/ev-document-types.c:159
msgid "Images"
msgstr "Bilder"
-#: ../shell/ev-document-types.c:167
+#: ../shell/ev-document-types.c:169
msgid "DVI Documents"
msgstr "DVI-dokument"
-#: ../shell/ev-document-types.c:177
+#: ../shell/ev-document-types.c:179
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Djvu-dokument"
-#: ../shell/ev-document-types.c:185
+#: ../shell/ev-document-types.c:189
+msgid "Comic Books"
+msgstr "Serietidningar"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:197
msgid "All Files"
msgstr "Alla filer"
@@ -461,29 +462,24 @@ msgstr "Lösenord krävs"
#: ../shell/ev-password.c:84
#, c-format
-msgid ""
-"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
-"opened."
-msgstr ""
-"Dokumentet <i>%s</i> är låst och kräver ett lösenord innan det kan öppnas."
+msgid "The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be opened."
+msgstr "Dokumentet <i>%s</i> är låst och kräver ett lösenord innan det kan öppnas."
#: ../shell/ev-password.c:149
msgid "Enter password"
msgstr "Ange lösenord"
-#: ../shell/ev-password.c:244
+#: ../shell/ev-password.c:252
#, c-format
msgid "Password for document %s"
msgstr "Lösenord för dokumentet %s"
-#: ../shell/ev-password.c:326
+#: ../shell/ev-password.c:334
msgid "Incorrect password"
msgstr "Felaktigt lösenord"
#: ../shell/ev-password-view.c:111
-msgid ""
-"This document is locked and can only be read by entering the correct "
-"password."
+msgid "This document is locked and can only be read by entering the correct password."
msgstr "Detta dokument är låst och kan endast läsas om rätt lösenord anges."
#: ../shell/ev-password-view.c:120
@@ -511,15 +507,16 @@ msgstr "Typsnitt"
msgid "Gathering font information... %3d%%"
msgstr "Samlar in typsnittsinformation... %3d%%"
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:254 ../shell/ev-view.c:1823
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:254
+#: ../shell/ev-view.c:2081
msgid "Loading..."
msgstr "Läser in..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:316
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:318
msgid "Print..."
msgstr "Skriv ut..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:669
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:686
msgid "Index"
msgstr "Index"
@@ -527,7 +524,27 @@ msgstr "Index"
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrbilder"
-#: ../shell/ev-view.c:1167
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:42
+msgid "Scroll Up"
+msgstr "Rulla upp"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:43
+msgid "Scroll Down"
+msgstr "Rulla ned"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:49
+msgid "Scroll View Up"
+msgstr "Rulla vy upp"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:50
+msgid "Scroll View Down"
+msgstr "Rulla vy ned"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:536
+msgid "Document View"
+msgstr "Dokumentvy"
+
+#: ../shell/ev-view.c:1250
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Gå till sida %s"
@@ -535,82 +552,75 @@ msgstr "Gå till sida %s"
#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
#. contains plural cases.
-#: ../shell/ev-view.c:2911
+#: ../shell/ev-view.c:3284
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "%d hittades på denna sida"
msgstr[1] "%d hittades på denna sida"
-#: ../shell/ev-view.c:2921
-msgid "Not found"
-msgstr "Hittades inte"
-
-#: ../shell/ev-view.c:2923
+#: ../shell/ev-view.c:3293
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% återstår att söka igenom"
-#: ../shell/ev-window.c:567
+#: ../shell/ev-window.c:585
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan inte öppna dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1063
+#: ../shell/ev-window.c:1123
msgid "Open Document"
msgstr "Öppna dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1183
+#: ../shell/ev-window.c:1202
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Filen kunde inte sparas som \"%s\"."
-#: ../shell/ev-window.c:1227
+#: ../shell/ev-window.c:1246
msgid "Save a Copy"
msgstr "Spara en kopia"
-#: ../shell/ev-window.c:1380
-msgid "Print"
-msgstr "Skriv ut"
-
-#: ../shell/ev-window.c:1384
-msgid "Pages"
-msgstr "Sidor"
-
-#: ../shell/ev-window.c:1412
+#: ../shell/ev-window.c:1311
msgid "Generating PDF is not supported"
msgstr "Generering av PDF stöds inte"
-#: ../shell/ev-window.c:1423
+#: ../shell/ev-window.c:1320
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift stöds inte på denna skrivare."
-#: ../shell/ev-window.c:1426
+#: ../shell/ev-window.c:1323
#, c-format
-msgid ""
-"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
-"requires a PostScript printer driver."
-msgstr ""
-"Du försökte skriva ut till en skrivare med hjälp av \"%s\"-drivrutinen. "
-"Detta program kräver en Postscript-skrivardrivrutin."
+msgid "You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program requires a PostScript printer driver."
+msgstr "Du försökte skriva ut till en skrivare med hjälp av \"%s\"-drivrutinen. Detta program kräver en Postscript-skrivardrivrutin."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1368
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
-#: ../shell/ev-window.c:1500
+#: ../shell/ev-window.c:1374
+msgid "Pages"
+msgstr "Sidor"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1435
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "\"Sök\"-funktionen kommer inte att fungera med detta dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1502
+#: ../shell/ev-window.c:1437
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Sökning efter text stöds endast i PDF-dokument."
#. Toolbar-only
-#: ../shell/ev-window.c:1734 ../shell/ev-window.c:2879
+#: ../shell/ev-window.c:1668
+#: ../shell/ev-window.c:2870
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Lämna helskärmsläget"
-#: ../shell/ev-window.c:2067
+#: ../shell/ev-window.c:1997
msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Verktygsradsredigerare"
-#: ../shell/ev-window.c:2441
+#: ../shell/ev-window.c:2373
#, c-format
msgid ""
"PostScript and PDF File Viewer.\n"
@@ -619,7 +629,7 @@ msgstr ""
"Visare för Postscript- och PDF-filer.\n"
"Använder poppler %s (%s)"
-#: ../shell/ev-window.c:2464
+#: ../shell/ev-window.c:2396
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -635,7 +645,7 @@ msgstr ""
"Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
"någon senare version.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2468
+#: ../shell/ev-window.c:2400
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
@@ -648,7 +658,7 @@ msgstr ""
"ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License\n"
"för ytterligare information.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2472
+#: ../shell/ev-window.c:2404
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
@@ -659,257 +669,281 @@ msgstr ""
"Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place,\n"
"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2496 ../shell/main.c:259
+#: ../shell/ev-window.c:2428
+#: ../shell/main.c:259
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:2499
+#: ../shell/ev-window.c:2431
msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2005 Författarna av Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:2505
+#: ../shell/ev-window.c:2437
msgid "translator-credits"
msgstr ""
+"Daniel Nylander\n"
"Christian Rose\n"
-"Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"
+"Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se"
-#: ../shell/ev-window.c:2809
+#: ../shell/ev-window.c:2799
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"
-#: ../shell/ev-window.c:2810
+#: ../shell/ev-window.c:2800
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"
-#: ../shell/ev-window.c:2811
+#: ../shell/ev-window.c:2801
msgid "_View"
msgstr "_Visa"
-#: ../shell/ev-window.c:2812
+#: ../shell/ev-window.c:2802
msgid "_Go"
msgstr "_Gå"
-#: ../shell/ev-window.c:2813
+#: ../shell/ev-window.c:2803
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#. File menu
-#: ../shell/ev-window.c:2816
+#: ../shell/ev-window.c:2806
msgid "_Open..."
msgstr "_Öppna..."
-#: ../shell/ev-window.c:2817
+#: ../shell/ev-window.c:2807
msgid "Open an existing document"
msgstr "Öppna ett befintligt dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:2819
+#: ../shell/ev-window.c:2809
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Spara en kopia..."
-#: ../shell/ev-window.c:2821
+#: ../shell/ev-window.c:2810
+msgid "Save a copy of the current document"
+msgstr "Spara en kopia av aktuellt dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2812
msgid "_Print..."
msgstr "Skriv _ut..."
-#: ../shell/ev-window.c:2822
+#: ../shell/ev-window.c:2813
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut detta dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:2824
+#: ../shell/ev-window.c:2815
msgid "P_roperties"
msgstr "_Egenskaper"
-#: ../shell/ev-window.c:2832
+#: ../shell/ev-window.c:2823
msgid "Select _All"
msgstr "Markera _allt"
-#: ../shell/ev-window.c:2835
+#: ../shell/ev-window.c:2826
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Sök ett ord eller en fras i dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2837
+#: ../shell/ev-window.c:2828
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Sök _nästa"
-#: ../shell/ev-window.c:2839
+#: ../shell/ev-window.c:2830
msgid "T_oolbar"
msgstr "_Verktygsrad"
-#: ../shell/ev-window.c:2841
+#: ../shell/ev-window.c:2832
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Rotera _vänster"
-#: ../shell/ev-window.c:2843
+#: ../shell/ev-window.c:2834
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Rotera _höger"
-#: ../shell/ev-window.c:2848
+#: ../shell/ev-window.c:2839
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Förstora dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2851
+#: ../shell/ev-window.c:2842
msgid "Shrink the document"
msgstr "Krymp dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2853
+#: ../shell/ev-window.c:2844
msgid "_Reload"
msgstr "_Läs om"
-#: ../shell/ev-window.c:2854
+#: ../shell/ev-window.c:2845
msgid "Reload the document"
msgstr "Läs om dokumentet"
#. Go menu
-#: ../shell/ev-window.c:2858
+#: ../shell/ev-window.c:2849
msgid "_Previous Page"
msgstr "_Föregående sida"
-#: ../shell/ev-window.c:2859
+#: ../shell/ev-window.c:2850
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå till föregående sida"
-#: ../shell/ev-window.c:2861
+#: ../shell/ev-window.c:2852
msgid "_Next Page"
msgstr "_Nästa sida"
-#: ../shell/ev-window.c:2862
+#: ../shell/ev-window.c:2853
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå till nästa sida"
-#: ../shell/ev-window.c:2864
+#: ../shell/ev-window.c:2855
msgid "_First Page"
msgstr "_Första sidan"
-#: ../shell/ev-window.c:2865
+#: ../shell/ev-window.c:2856
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå till första sidan"
-#: ../shell/ev-window.c:2867
+#: ../shell/ev-window.c:2858
msgid "_Last Page"
msgstr "_Sista sidan"
-#: ../shell/ev-window.c:2868
+#: ../shell/ev-window.c:2859
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå till sista sidan"
#. Help menu
-#: ../shell/ev-window.c:2872
+#: ../shell/ev-window.c:2863
msgid "_Contents"
msgstr "_Innehåll"
-#: ../shell/ev-window.c:2875
+#: ../shell/ev-window.c:2866
msgid "_About"
msgstr "_Om"
-#: ../shell/ev-window.c:2880
+#: ../shell/ev-window.c:2871
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Lämna helskärmsläget"
#. View Menu
-#: ../shell/ev-window.c:2921
+#: ../shell/ev-window.c:2922
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Verktygsrad"
-#: ../shell/ev-window.c:2922
+#: ../shell/ev-window.c:2923
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Visa eller dölj verktygsraden"
-#: ../shell/ev-window.c:2924
+#: ../shell/ev-window.c:2925
msgid "Side _Pane"
msgstr "Sido_panel"
-#: ../shell/ev-window.c:2925
+#: ../shell/ev-window.c:2926
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Visa eller dölj sidopanelen"
-#: ../shell/ev-window.c:2927
+#: ../shell/ev-window.c:2928
msgid "_Continuous"
msgstr "_Sammanhängande"
-#: ../shell/ev-window.c:2928
+#: ../shell/ev-window.c:2929
msgid "Show the entire document"
msgstr "Visa hela dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2930
+#: ../shell/ev-window.c:2931
msgid "_Dual"
msgstr "_Dubbel"
-#: ../shell/ev-window.c:2931
+#: ../shell/ev-window.c:2932
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Visa två sidor på en gång"
-#: ../shell/ev-window.c:2933
+#: ../shell/ev-window.c:2934
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Helskärm"
-#: ../shell/ev-window.c:2934
+#: ../shell/ev-window.c:2935
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Expandera fönstret så att det fyller skärmen"
-#: ../shell/ev-window.c:2936
+#: ../shell/ev-window.c:2937
msgid "_Presentation"
msgstr "_Presentation"
-#: ../shell/ev-window.c:2937
+#: ../shell/ev-window.c:2938
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Kör dokumentet som en presentation"
-#: ../shell/ev-window.c:2939
+#: ../shell/ev-window.c:2940
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Bästa anpassning"
-#: ../shell/ev-window.c:2940
+#: ../shell/ev-window.c:2941
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "Gör så att det aktuella dokumentet fyller fönstret"
-#: ../shell/ev-window.c:2942
+#: ../shell/ev-window.c:2943
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Anpassa till sid_bredd"
-#: ../shell/ev-window.c:2943
+#: ../shell/ev-window.c:2944
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "Gör så att det aktuella dokumentet fyller bredden på fönstret"
-#: ../shell/ev-window.c:3002
+#. Links
+#: ../shell/ev-window.c:2951
+msgid "_Open Link"
+msgstr "_Öppna länk"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2953
+msgid "_Go To"
+msgstr "_Gå till"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2955
+msgid "_Copy Link Address"
+msgstr "_Kopiera länkadress"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3015
msgid "Page"
msgstr "Sida"
-#: ../shell/ev-window.c:3003
+#: ../shell/ev-window.c:3016
msgid "Select Page"
msgstr "Välj sida"
-#: ../shell/ev-window.c:3015
+#: ../shell/ev-window.c:3028
msgid "Zoom"
msgstr "Zooma"
-#: ../shell/ev-window.c:3017
+#: ../shell/ev-window.c:3030
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Justera zoomnivån"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3033
+#: ../shell/ev-window.c:3046
msgid "Previous"
msgstr "Föregående"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3039
+#: ../shell/ev-window.c:3052
msgid "Next"
msgstr "Nästa"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3043
+#: ../shell/ev-window.c:3056
msgid "Zoom In"
msgstr "Zooma in"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3048
+#: ../shell/ev-window.c:3061
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zooma ut"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3058
+#: ../shell/ev-window.c:3071
msgid "Fit Width"
msgstr "Anpassa till bredd"
+#: ../shell/ev-window-title.c:140
+#, c-format
+msgid "%s - Password Required"
+msgstr "%s - Lösenord krävs"
+
#: ../shell/main.c:50
msgid "The page of the document to display."
msgstr "Sidan att visa i dokumentet."
@@ -923,12 +957,8 @@ msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisaren Evince"
#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:1
-msgid ""
-"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
-"creation of new thumbnails"
-msgstr ""
-"Booleska alternativ tillgängliga, sant aktiverar skapande av miniatyrbilder "
-"och falskt inaktiverar skapandet av nya miniatyrbilder"
+msgid "Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the creation of new thumbnails"
+msgstr "Booleska alternativ tillgängliga, sant aktiverar skapande av miniatyrbilder och falskt inaktiverar skapandet av nya miniatyrbilder"
#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
@@ -939,372 +969,342 @@ msgid "Thumbnail command for PDF Documents"
msgstr "Miniatyrbildskommando för PDF-dokument"
#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
-"thumbnailer documentation for more information."
-msgstr ""
-"Giltigt kommando plus argument för skaparen av miniatyrbilder av PDF-"
-"dokument. Se nautilus-dokumentationen om miniatyrbildsskapare för mer "
-"information."
-
-#~ msgid "Open document"
-#~ msgstr "Öppna dokument"
-
-#~ msgid "Toolbar editor"
-#~ msgstr "Verktygsradsredigerare"
-
-#~ msgid "_Open"
-#~ msgstr "_Öppna"
-
-#~ msgid "Properties..."
-#~ msgstr "Egenskaper..."
-
-#~ msgid "Default sidebar size"
-#~ msgstr "Standardstorlek på sidopanelen"
+msgid "Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus thumbnailer documentation for more information."
+msgstr "Giltigt kommando plus argument för skaparen av miniatyrbilder av PDF-dokument. Se nautilus-dokumentationen om miniatyrbildsskapare för mer information."
+
+msgid "*"
+msgstr "*"
+
+msgid "Show toolbar by default"
+msgstr "Visa verktygsraden som standard"
+
+msgid "Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes toolbar not visible by default."
+msgstr "Verktygsraden är den översta raden som innehåller kontroller för navigering och inzoomning. Två booleska alternativ, sant gör verktygsraden synlig som standard medans falskt gör verktygsraden inte synlig som standard."
+
+msgid "Not found"
+msgstr "Hittades inte"
+
+msgid "Open document"
+msgstr "Öppna dokument"
-#~ msgid "Show sidebar by default"
-#~ msgstr "Visa sidopanelen som standard"
+msgid "Toolbar editor"
+msgstr "Verktygsradsredigerare"
+
+msgid "Properties..."
+msgstr "Egenskaper..."
-#~ msgid "Show statusbar by default"
-#~ msgstr "Visa statusraden som standard"
+msgid "Default sidebar size"
+msgstr "Standardstorlek på sidopanelen"
-#~ msgid ""
-#~ "Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
-#~ "default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of "
-#~ "the window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink "
-#~ "smaller than the size of the text required to display Thumbnails or "
-#~ "Index. Large values will cause the sidebar to take up as much of the page "
-#~ "display area as possible relative to the window's size."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sidoraden är sidoobjektet som innehåller index- och "
-#~ "miniatyrbildslistorna. Standardstorleken ställer in sidoradens bredd i "
-#~ "bildpunkter från sidan på fönstret. Alla heltal godtas. Sidoraden kommer "
-#~ "aldrig att bli mindre än storleken på texten som krävs för att visa "
-#~ "miniatyrbilder eller index. Stora värden kommer att orsaka att sidoraden "
-#~ "tar upp så mycket av sidvisningsområdet som möjligt relativt fönstrets "
-#~ "storlek."
+msgid "Show sidebar by default"
+msgstr "Visa sidopanelen som standard"
-#~ msgid ""
-#~ "Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
-#~ "boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
-#~ "sidebar not visible by default"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sidoraden är sidoobjektet som innehåller index- och "
-#~ "miniatyrbildslistorna. Två booleska alternativ, sant gör sidoraden synlig "
-#~ "som standard medan falskt gör sidoraden inte synlig som standard"
+msgid "Show statusbar by default"
+msgstr "Visa statusraden som standard"
-#~ msgid ""
-#~ "Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
-#~ "about links and other actions. Two boolean options, true makes the "
-#~ "statusbar visible by default while false makes sidebar not visible by "
-#~ "default."
-#~ msgstr ""
-#~ "Statusraden är den nedersta standardraden som visar ytterligare "
-#~ "information om länkar och andra åtgärder. Två booleska alternativ, sant "
-#~ "gör statusraden synlig som standard medan falskt gör sidoraden inte "
-#~ "synlig som standard."
+msgid "Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of the window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink smaller than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as possible relative to the window's size."
+msgstr "Sidoraden är sidoobjektet som innehåller index- och miniatyrbildslistorna. Standardstorleken ställer in sidoradens bredd i bildpunkter från sidan på fönstret. Alla heltal godtas. Sidoraden kommer aldrig att bli mindre än storleken på texten som krävs för att visa miniatyrbilder eller index. Stora värden kommer att orsaka att sidoraden tar upp så mycket av sidvisningsområdet som möjligt relativt fönstrets storlek."
-#~ msgid "Unknown font type "
-#~ msgstr "Okänd typsnittstyp "
+msgid "Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes sidebar not visible by default"
+msgstr "Sidoraden är sidoobjektet som innehåller index- och miniatyrbildslistorna. Två booleska alternativ, sant gör sidoraden synlig som standard medan falskt gör sidoraden inte synlig som standard"
-#~ msgid "Unable to find glade file"
-#~ msgstr "Kan inte hitta glade-fil"
+msgid "Statusbar is the standard bottom bar that display additional information about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar visible by default while false makes sidebar not visible by default."
+msgstr "Statusraden är den nedersta standardraden som visar ytterligare information om länkar och andra åtgärder. Två booleska alternativ, sant gör statusraden synlig som standard medan falskt gör sidoraden inte synlig som standard."
-#~ msgid ""
-#~ "The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation "
-#~ "is complete."
-#~ msgstr ""
-#~ "Glade-filen, %s, kan inte hittas. Kontrollera att din installation är "
-#~ "komplett."
+msgid "Unknown font type "
+msgstr "Okänd typsnittstyp "
-#~ msgid "Document Viewer - Password Required"
-#~ msgstr "Dokumentvisare - Lösenord krävs"
+msgid "Unable to find glade file"
+msgstr "Kan inte hitta glade-fil"
-#~ msgid "%s - Password Required"
-#~ msgstr "%s - Lösenord krävs"
+msgid "The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is complete."
+msgstr "Glade-filen, %s, kan inte hittas. Kontrollera att din installation är komplett."
-#~ msgid "Loading document. Please wait"
-#~ msgstr "Läser in dokument. Var vänlig vänta"
+msgid "Document Viewer - Password Required"
+msgstr "Dokumentvisare - Lösenord krävs"
-#~ msgid "Save the current document with a new filename"
-#~ msgstr "Spara det aktuella dokumentet med ett nytt filnamn"
+msgid "Loading document. Please wait"
+msgstr "Läser in dokument. Var vänlig vänta"
-#~ msgid "View the properties of this document"
-#~ msgstr "Visa egenskaperna för detta dokument"
+msgid "Save the current document with a new filename"
+msgstr "Spara det aktuella dokumentet med ett nytt filnamn"
-#~ msgid "Close this window"
-#~ msgstr "Stäng detta fönster"
+msgid "View the properties of this document"
+msgstr "Visa egenskaperna för detta dokument"
-#~ msgid "Copy text from the document"
-#~ msgstr "Kopiera text från dokumentet"
+msgid "Close this window"
+msgstr "Stäng detta fönster"
-#~ msgid "Select the entire page"
-#~ msgstr "Markera hela sidan"
+msgid "Copy text from the document"
+msgstr "Kopiera text från dokumentet"
-#~ msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
-#~ msgstr "Sök nästa förekomst av ordet eller frasen"
+msgid "Select the entire page"
+msgstr "Markera hela sidan"
-#~ msgid "Customize the toolbar"
-#~ msgstr "Anpassa verktygsraden"
+msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
+msgstr "Sök nästa förekomst av ordet eller frasen"
-#~ msgid "Rotate the document to the left"
-#~ msgstr "Rotera dokumentet åt vänster"
+msgid "Customize the toolbar"
+msgstr "Anpassa verktygsraden"
-#~ msgid "Rotate the document to the right"
-#~ msgstr "Rotera dokumentet åt höger"
+msgid "Rotate the document to the left"
+msgstr "Rotera dokumentet åt vänster"
-#~ msgid "Display help for the viewer application"
-#~ msgstr "Visa hjälp för visarprogrammet"
+msgid "Rotate the document to the right"
+msgstr "Rotera dokumentet åt höger"
-#~ msgid "Display credits for the document viewer creators"
-#~ msgstr "Visa tack till skaparna av dokumentvisaren"
+msgid "Display help for the viewer application"
+msgstr "Visa hjälp för visarprogrammet"
-#~ msgid "Scroll one page forward"
-#~ msgstr "Rulla en sida framåt"
+msgid "Display credits for the document viewer creators"
+msgstr "Visa tack till skaparna av dokumentvisaren"
-#~ msgid "Scroll one page backward"
-#~ msgstr "Rulla en sida bakåt"
+msgid "Scroll one page forward"
+msgstr "Rulla en sida framåt"
-#~ msgid "Focus the page selector"
-#~ msgstr "Fokusera sidväljaren"
+msgid "Scroll one page backward"
+msgstr "Rulla en sida bakåt"
-#~ msgid "Go ten pages backward"
-#~ msgstr "Gå tio sidor bakåt"
+msgid "Focus the page selector"
+msgstr "Fokusera sidväljaren"
-#~ msgid "Go ten pages forward"
-#~ msgstr "Gå tio sidor framåt"
+msgid "Go ten pages backward"
+msgstr "Gå tio sidor bakåt"
-#~ msgid "_Statusbar"
-#~ msgstr "_Statusrad"
+msgid "Go ten pages forward"
+msgstr "Gå tio sidor framåt"
-#~ msgid "Show or hide the statusbar"
-#~ msgstr "Visa eller dölj statusraden"
+msgid "_Statusbar"
+msgstr "_Statusrad"
-#~ msgid "Author:"
-#~ msgstr "Författare:"
+msgid "Show or hide the statusbar"
+msgstr "Visa eller dölj statusraden"
-#~ msgid "Created:"
-#~ msgstr "Skapad:"
+msgid "Author:"
+msgstr "Författare:"
-#~ msgid "Creator:"
-#~ msgstr "Skapare:"
+msgid "Created:"
+msgstr "Skapad:"
-#~ msgid "Format:"
-#~ msgstr "Format:"
+msgid "Creator:"
+msgstr "Skapare:"
-#~ msgid "Keywords:"
-#~ msgstr "Nyckelord:"
+msgid "Format:"
+msgstr "Format:"
-#~ msgid "Modified:"
-#~ msgstr "Ändrad:"
+msgid "Keywords:"
+msgstr "Nyckelord:"
-#~ msgid "Number of Pages:"
-#~ msgstr "Antal sidor:"
+msgid "Modified:"
+msgstr "Ändrad:"
-#~ msgid "<b>Number of pages:</b>"
-#~ msgstr "<b>Antal sidor:</b>"
+msgid "Number of Pages:"
+msgstr "Antal sidor:"
-#~ msgid "Number of pages:"
-#~ msgstr "Antal sidor:"
+msgid "<b>Number of pages:</b>"
+msgstr "<b>Antal sidor:</b>"
-#~ msgid "Optimized:"
-#~ msgstr "Optimerad:"
+msgid "Number of pages:"
+msgstr "Antal sidor:"
-#~ msgid "Producer:"
-#~ msgstr "Producent:"
+msgid "Optimized:"
+msgstr "Optimerad:"
-#~ msgid "Security:"
-#~ msgstr "Säkerhet:"
+msgid "Producer:"
+msgstr "Producent:"
-#~ msgid "Subject:"
-#~ msgstr "Ämne:"
+msgid "Security:"
+msgstr "Säkerhet:"
-#~ msgid "Title:"
-#~ msgstr "Titel:"
+msgid "Subject:"
+msgstr "Ämne:"
-#~ msgid "%d of %d"
-#~ msgstr "%d av %d"
+msgid "Title:"
+msgstr "Titel:"
-#~ msgid "PostScript and PDF File Viewer."
-#~ msgstr "Visare för Postscript- och PDF-filer."
+msgid "%d of %d"
+msgstr "%d av %d"
-#~ msgid "© 1996-2006 The Evince authors"
-#~ msgstr "© 1996-2006 Författarna av Evince"
+msgid "PostScript and PDF File Viewer."
+msgstr "Visare för Postscript- och PDF-filer."
-#~ msgid "© 1996-2007 The Evince authors"
-#~ msgstr "© 1996-2007 Författarna av Evince"
+msgid "© 1996-2006 The Evince authors"
+msgstr "© 1996-2006 Författarna av Evince"
-#~ msgid "Toolbar"
-#~ msgstr "Verktygsrad"
+msgid "© 1996-2007 The Evince authors"
+msgstr "© 1996-2007 Författarna av Evince"
-#~ msgid "<span size=\"smaller\"> </span>"
-#~ msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Verktygsrad"
-#~ msgid "Show sidebar by default."
-#~ msgstr "Visa sidopanelen som standard."
+msgid "<span size=\"smaller\"> </span>"
+msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
-#~ msgid "Show statusbar by default."
-#~ msgstr "Visa statusraden som standard."
+msgid "Show sidebar by default."
+msgstr "Visa sidopanelen som standard."
-#~ msgid "Show toolbar by default."
-#~ msgstr "Visa verktygsraden som standard."
+msgid "Show statusbar by default."
+msgstr "Visa statusraden som standard."
-#~ msgid "The default sidebar size."
-#~ msgstr "Standardstorleken på sidopanelen."
+msgid "Show toolbar by default."
+msgstr "Visa verktygsraden som standard."
-#~ msgid "Error while scanning file %s\n"
-#~ msgstr "Fel vid genomsökning av filen %s\n"
+msgid "The default sidebar size."
+msgstr "Standardstorleken på sidopanelen."
-#~ msgid "The file is not a PostScript document."
-#~ msgstr "Filen är inte ett Postscript-dokument."
+msgid "Error while scanning file %s\n"
+msgstr "Fel vid genomsökning av filen %s\n"
-#~ msgid "Many..."
-#~ msgstr "Många..."
+msgid "The file is not a PostScript document."
+msgstr "Filen är inte ett Postscript-dokument."
-#~ msgid "Not so many..."
-#~ msgstr "Inte så många..."
+msgid "Many..."
+msgstr "Många..."
-#~ msgid "Reset the zoom level to the default value"
-#~ msgstr "Återställ zoomnivån till standardvärdet"
+msgid "Not so many..."
+msgstr "Inte så många..."
-#~ msgid "Selection Caret"
-#~ msgstr "Markeringsmarkör"
+msgid "Reset the zoom level to the default value"
+msgstr "Återställ zoomnivån till standardvärdet"
-#~ msgid "Single"
-#~ msgstr "Ensam"
+msgid "Selection Caret"
+msgstr "Markeringsmarkör"
-#~ msgid "Show the document one page at a time"
-#~ msgstr "Visa dokumentet en sida i taget"
+msgid "Single"
+msgstr "Ensam"
-#~ msgid "Multi"
-#~ msgstr "Flera"
+msgid "Show the document one page at a time"
+msgstr "Visa dokumentet en sida i taget"
-#~ msgid "Find Next"
-#~ msgstr "Sök nästa"
+msgid "Multi"
+msgstr "Flera"
-#~ msgid "Zoom _In"
-#~ msgstr "Zooma _in"
+msgid "Find Next"
+msgstr "Sök nästa"
-#~ msgid "Zoom _Out"
-#~ msgstr "Zooma _ut"
+msgid "Zoom _In"
+msgstr "Zooma _in"
-#~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Fel"
+msgid "Zoom _Out"
+msgstr "Zooma _ut"
-#~ msgid "Warning"
-#~ msgstr "Varning"
+msgid "Error"
+msgstr "Fel"
-#~ msgid "Error while converting pdf file %s:\n"
-#~ msgstr "Fel vid konvertering av pdf-filen %s:\n"
+msgid "Warning"
+msgstr "Varning"
-#~ msgid "File is not a valid PostScript document."
-#~ msgstr "Filen är inte ett giltigt Postscript-dokument."
+msgid "Error while converting pdf file %s:\n"
+msgstr "Fel vid konvertering av pdf-filen %s:\n"
-#~ msgid "Page %d"
-#~ msgstr "Sida %d"
+msgid "File is not a valid PostScript document."
+msgstr "Filen är inte ett giltigt Postscript-dokument."
-#~ msgid "Found on page %d"
-#~ msgstr "Hittades på sida %d"
+msgid "Page %d"
+msgstr "Sida %d"
-#~ msgid "Exit Fullscreen"
-#~ msgstr "Avsluta helskärmsläge"
+msgid "Found on page %d"
+msgstr "Hittades på sida %d"
-#~ msgid "Open a file"
-#~ msgstr "Öppna en fil"
+msgid "Exit Fullscreen"
+msgstr "Avsluta helskärmsläge"
-#~ msgid "_Print"
-#~ msgstr "Skriv _ut"
+msgid "Open a file"
+msgstr "Öppna en fil"
-#~ msgid "_Close"
-#~ msgstr "S_täng"
+msgid "_Print"
+msgstr "Skriv _ut"
-#~ msgid "_Copy"
-#~ msgstr "_Kopiera"
+msgid "_Close"
+msgstr "S_täng"
-#~ msgid "_Find"
-#~ msgstr "_Sök"
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Kopiera"
-#~ msgid "_Normal Size"
-#~ msgstr "_Normal storlek"
+msgid "_Find"
+msgstr "_Sök"
-#~ msgid "Zoom to the normal size"
-#~ msgstr "Zooma till den normala storleken"
+msgid "_Normal Size"
+msgstr "_Normal storlek"
-#~ msgid "Zoom to fit the width of the current window "
-#~ msgstr "Zooma så att det passar bredden på det aktuella fönstret"
+msgid "Zoom to the normal size"
+msgstr "Zooma till den normala storleken"
-#~ msgid "_Back"
-#~ msgstr "_Bakåt"
+msgid "Zoom to fit the width of the current window "
+msgstr "Zooma så att det passar bredden på det aktuella fönstret"
-#~ msgid "Go to the page viewed before this one"
-#~ msgstr "Gå till sidan som visades innan denna"
+msgid "_Back"
+msgstr "_Bakåt"
-#~ msgid "Fo_rward"
-#~ msgstr "F_ramåt"
+msgid "Go to the page viewed before this one"
+msgstr "Gå till sidan som visades innan denna"
-#~ msgid "Back"
-#~ msgstr "Bakåt"
+msgid "Fo_rward"
+msgstr "F_ramåt"
-#~ msgid "Go back"
-#~ msgstr "Gå bakåt"
+msgid "Back"
+msgstr "Bakåt"
-#~ msgid "Forward"
-#~ msgstr "Framåt"
+msgid "Go back"
+msgstr "Gå bakåt"
-#~ msgid "Up"
-#~ msgstr "Upp"
+msgid "Forward"
+msgstr "Framåt"
-#~ msgid "Down"
-#~ msgstr "Ned"
+msgid "Up"
+msgstr "Upp"
-#~ msgid "_Password"
-#~ msgstr "_Lösenord"
+msgid "Down"
+msgstr "Ned"
-#~ msgid "Password:"
-#~ msgstr "Lösenord:"
+msgid "_Password"
+msgstr "_Lösenord"
-#~ msgid "Password"
-#~ msgstr "Lösenord"
+msgid "Password:"
+msgstr "Lösenord:"
-#~ msgid ""
-#~ "The document %s is locked and requires a password before it can be opened."
-#~ msgstr "Dokumentet %s är låst och kräver ett lösenord innan det kan öppnas."
+msgid "Password"
+msgstr "Lösenord"
-#~ msgid "Password Required"
-#~ msgstr "Lösenord krävs"
+msgid "The document %s is locked and requires a password before it can be opened."
+msgstr "Dokumentet %s är låst och kräver ett lösenord innan det kan öppnas."
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Okänd"
+msgid "Password Required"
+msgstr "Lösenord krävs"
-#~ msgid "Bookmarks"
-#~ msgstr "Bokmärken"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Okänd"
+
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "Bokmärken"
+
+msgid "Document viewer"
+msgstr "Dokumentvisare"
-#~ msgid "Document viewer"
-#~ msgstr "Dokumentvisare"
+msgid "Landscape"
+msgstr "Liggande"
-#~ msgid "Landscape"
-#~ msgstr "Liggande"
+msgid "Upside Down"
+msgstr "Uppochner"
-#~ msgid "Upside Down"
-#~ msgstr "Uppochner"
+msgid "Seascape"
+msgstr "Liggande uppochner"
-#~ msgid "Seascape"
-#~ msgstr "Liggande uppochner"
+msgid "Search"
+msgstr "Sök"
-#~ msgid "Search"
-#~ msgstr "Sök"
+msgid "Search..."
+msgstr "Sök..."
-#~ msgid "Search..."
-#~ msgstr "Sök..."
+msgid "Find:"
+msgstr "Sök:"
-#~ msgid "Find:"
-#~ msgstr "Sök:"
+msgid "Zoom to fit the width of the current window"
+msgstr "Zooma så att det passar bredden på det aktuella fönstret"
-#~ msgid "Zoom to fit the width of the current window"
-#~ msgstr "Zooma så att det passar bredden på det aktuella fönstret"
+msgid "Display help for this application"
+msgstr "Visa hjälp för detta program"
-#~ msgid "Display help for this application"
-#~ msgstr "Visa hjälp för detta program"
+msgid "Statusbar"
+msgstr "Statusrad"
-#~ msgid "Statusbar"
-#~ msgstr "Statusrad"