Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorKjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>2009-01-05 00:39:30 (GMT)
committer Kjartan Maraas <kmaraas@src.gnome.org>2009-01-05 00:39:30 (GMT)
commit7585efa01d42a47c4d3fbf79bf5d084633f71f3c (patch)
treea4f564233521af0869adb432390b513a014e93e5 /po
parentd71b5df031a982eb0c8e7ba3f69776adf3de6903 (diff)
Updated Norwegian bokmål translation.
2009-01-05 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org> * nb.po: Updated Norwegian bokmål translation. svn path=/trunk/; revision=3324
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/nb.po333
2 files changed, 220 insertions, 117 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index e7c0c91..547338f 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-01-05 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
+
+ * nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
+
2009-01-04 Leonardo Ferreira Fontenelle <leonardof@gnome.org>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation. Contributed by
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 3c14575..2f556b3 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince 0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-15 23:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-12-15 23:35+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-01-05 01:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-01-05 01:38+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmal <i18n-nb@lster.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -366,7 +366,7 @@ msgid "Running in presentation mode"
msgstr "Kjører i presentasjonsmodus"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:4793
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:5211
msgid "Best Fit"
msgstr "Beste tilpasning"
@@ -414,7 +414,7 @@ msgstr "300%"
msgid "400%"
msgstr "400%"
-#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:3816
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:4229
#: ../shell/ev-window-title.c:149
#, c-format
msgid "Document Viewer"
@@ -653,6 +653,28 @@ msgstr "Husk passordet til du _logger ut"
msgid "Remember _forever"
msgstr "Husk _for alltid"
+#. Initial state
+#: ../shell/ev-print-operation.c:318
+msgid "Preparing to print ..."
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-print-operation.c:320
+msgid "Finishing..."
+msgstr "Fullfører..."
+
+#: ../shell/ev-print-operation.c:322
+#, c-format
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr "Skriver ut side %d av %d..."
+
+#: ../shell/ev-print-operation.c:1010
+msgid "Printing is not supported on this printer."
+msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren."
+
+#: ../shell/ev-print-operation.c:1136 ../shell/ev-window.c:4996
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
+
#: ../shell/ev-properties-dialog.c:57
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
@@ -771,67 +793,144 @@ msgstr "Slutt på presentasjonen. Trykk Escape for å avslutte."
msgid "Jump to page:"
msgstr "Gå til side:"
-#: ../shell/ev-window.c:820
+#: ../shell/ev-window.c:831
#, c-format
msgid "Page %s - %s"
msgstr "Side %s - %s"
-#: ../shell/ev-window.c:822
+#: ../shell/ev-window.c:833
#, c-format
msgid "Page %s"
msgstr "Side %s"
-#: ../shell/ev-window.c:1243
+#: ../shell/ev-window.c:1255
msgid "The document contains no pages"
msgstr "Dokumentet inneholder ingen sider"
-#: ../shell/ev-window.c:1457 ../shell/ev-window.c:1527
+#: ../shell/ev-window.c:1469 ../shell/ev-window.c:1614
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan ikke åpne dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1827
+#: ../shell/ev-window.c:1588
+#, c-format
+msgid "Loading document from %s"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-window.c:1726 ../shell/ev-window.c:1909
+#, c-format
+msgid "Downloading document %d%%"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-window.c:1855
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Reloading document from %s"
+msgstr "Les dokumentet på nytt"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1888
+#, fuzzy
+msgid "Failed to reaload document."
+msgstr "Klarte ikke å skrive ut dokumentet"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2027
msgid "Open Document"
msgstr "Åpne dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1888
+#: ../shell/ev-window.c:2088
#, c-format
msgid "Couldn't create symlink “%s”: %s"
msgstr "Kunne ikke lage symbolsk lenke «%s»: %s"
-#: ../shell/ev-window.c:1917
+#: ../shell/ev-window.c:2117
msgid "Cannot open a copy."
msgstr "Kan ikke åpne en kopi."
-#: ../shell/ev-window.c:2155 ../shell/ev-window.c:2197
+#: ../shell/ev-window.c:2357
+#, c-format
+msgid "Saving document to %s"
+msgstr "Lagrer dokumentet til %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2360
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Saving attachment to %s"
+msgstr "Lagre vedlegg"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2363
+#, c-format
+msgid "Saving image to %s"
+msgstr "Lagrer bilde til %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2408 ../shell/ev-window.c:2505
#, c-format
msgid "The file could not be saved as “%s”."
msgstr "Filen kunne ikke lagres som «%s»."
-#: ../shell/ev-window.c:2240
+#: ../shell/ev-window.c:2436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Uploading document %d%%"
+msgstr "Les dokumentet på nytt"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2440
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Uploading attachment %d%%"
+msgstr "Kan ikke åpne vedlegg"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2444
+#, c-format
+msgid "Uploading image %d%%"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-window.c:2551
msgid "Save a Copy"
msgstr "Lagre en kopi"
-#: ../shell/ev-window.c:2356 ../shell/ev-window.c:3524
+#: ../shell/ev-window.c:2754
+#, c-format
+msgid "%d pending job in queue"
+msgid_plural "%d pending jobs in queue"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../shell/ev-window.c:2810 ../shell/ev-window.c:3920
msgid "Failed to print document"
msgstr "Klarte ikke å skrive ut dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2510
-msgid "Printing is not supported on this printer."
-msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren."
+#: ../shell/ev-window.c:2867
+#, c-format
+msgid "Printing job “%s”"
+msgstr ""
-#: ../shell/ev-window.c:2632 ../shell/ev-window.c:4578
-msgid "Print"
-msgstr "Skriv ut"
+#: ../shell/ev-window.c:3064
+#, c-format
+msgid "Wait until print job “%s” finishes before closing?"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-window.c:3067
+#, c-format
+msgid ""
+"There are %d print jobs active. Wait until print finishes before closing?"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-window.c:3079
+msgid "If you close the window, pending print jobs will not be printed."
+msgstr ""
-#: ../shell/ev-window.c:3294
+#: ../shell/ev-window.c:3083
+msgid "Cancel _print and Close"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-window.c:3087
+msgid "Close after _Printing"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-window.c:3690
msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Redigering av verktøylinje"
-#: ../shell/ev-window.c:3426
+#: ../shell/ev-window.c:3822
msgid "There was an error displaying help"
msgstr "Det oppsto en feil ved visning av hjelp"
-#: ../shell/ev-window.c:3812
+#: ../shell/ev-window.c:4225
#, c-format
msgid ""
"Document Viewer.\n"
@@ -840,7 +939,7 @@ msgstr ""
"Dokumentvisning.\n"
"Bruker poppler %s (%s)"
-#: ../shell/ev-window.c:3840
+#: ../shell/ev-window.c:4253
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -852,7 +951,7 @@ msgstr ""
"publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen, eller "
"(hvis du ønsker) enhver senere versjon.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:3844
+#: ../shell/ev-window.c:4257
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -863,7 +962,7 @@ msgstr ""
"GARANTI; selv ikke en implisitt garanti for at det er SALGBART eller PASSER "
"ET SPESIELT FORMÅL. Se Gnu General Public License for flere detaljer.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:3848
+#: ../shell/ev-window.c:4261
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -873,383 +972,383 @@ msgstr ""
"hvis ikke kan du skrive til Free Software Foundation, Inc.,59 Temple Place, "
"Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-#: ../shell/ev-window.c:3872
+#: ../shell/ev-window.c:4285
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:3875
+#: ../shell/ev-window.c:4288
msgid "© 1996-2007 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2007 Evince-utviklerene"
-#: ../shell/ev-window.c:3881
+#: ../shell/ev-window.c:4294
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
#. contains plural cases.
-#: ../shell/ev-window.c:4099
+#: ../shell/ev-window.c:4512
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "%d funnet på denne siden"
msgstr[1] "%d funnet på denne siden"
-#: ../shell/ev-window.c:4107
+#: ../shell/ev-window.c:4520
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% igjen å søke i"
-#: ../shell/ev-window.c:4490
+#: ../shell/ev-window.c:4908
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
-#: ../shell/ev-window.c:4491
+#: ../shell/ev-window.c:4909
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
-#: ../shell/ev-window.c:4492
+#: ../shell/ev-window.c:4910
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
-#: ../shell/ev-window.c:4493
+#: ../shell/ev-window.c:4911
msgid "_Go"
msgstr "_Gå til"
-#: ../shell/ev-window.c:4494
+#: ../shell/ev-window.c:4912
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#. File menu
-#: ../shell/ev-window.c:4497 ../shell/ev-window.c:4676
-#: ../shell/ev-window.c:4755
+#: ../shell/ev-window.c:4915 ../shell/ev-window.c:5094
+#: ../shell/ev-window.c:5173
msgid "_Open..."
msgstr "_Åpne..."
-#: ../shell/ev-window.c:4498 ../shell/ev-window.c:4756
+#: ../shell/ev-window.c:4916 ../shell/ev-window.c:5174
msgid "Open an existing document"
msgstr "Åpne et eksisterende dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:4500
+#: ../shell/ev-window.c:4918
msgid "Op_en a Copy"
msgstr "Åpn_e en kopi"
-#: ../shell/ev-window.c:4501
+#: ../shell/ev-window.c:4919
msgid "Open a copy of the current document in a new window"
msgstr "Åpne en kopi av dette dokumentet i et nytt vindu"
-#: ../shell/ev-window.c:4503 ../shell/ev-window.c:4678
+#: ../shell/ev-window.c:4921 ../shell/ev-window.c:5096
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Lagre en kopi..."
-#: ../shell/ev-window.c:4504
+#: ../shell/ev-window.c:4922
msgid "Save a copy of the current document"
msgstr "Lagre en kopi av dette dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:4506
+#: ../shell/ev-window.c:4924
msgid "Print Set_up..."
msgstr "Utskrifts_oppsett..."
-#: ../shell/ev-window.c:4507
+#: ../shell/ev-window.c:4925
msgid "Setup the page settings for printing"
msgstr "Endre innstillinger for utskrift"
-#: ../shell/ev-window.c:4509
+#: ../shell/ev-window.c:4927
msgid "_Print..."
msgstr "_Skriv ut..."
-#: ../shell/ev-window.c:4510 ../shell/ev-window.c:4579
+#: ../shell/ev-window.c:4928 ../shell/ev-window.c:4997
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut dette dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:4512
+#: ../shell/ev-window.c:4930
msgid "P_roperties"
msgstr "E_genskaper"
-#: ../shell/ev-window.c:4520
+#: ../shell/ev-window.c:4938
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt"
-#: ../shell/ev-window.c:4522
+#: ../shell/ev-window.c:4940
msgid "_Find..."
msgstr "_Søk..."
-#: ../shell/ev-window.c:4523
+#: ../shell/ev-window.c:4941
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:4525
+#: ../shell/ev-window.c:4943
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Finn ne_ste"
-#: ../shell/ev-window.c:4527
+#: ../shell/ev-window.c:4945
msgid "Find Pre_vious"
msgstr "Finn forri_ge"
-#: ../shell/ev-window.c:4529
+#: ../shell/ev-window.c:4947
msgid "T_oolbar"
msgstr "V_erktøylinje"
-#: ../shell/ev-window.c:4531
+#: ../shell/ev-window.c:4949
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Roter til _venstre"
-#: ../shell/ev-window.c:4533
+#: ../shell/ev-window.c:4951
msgid "Rotate _Right"
msgstr "_Roter til høyre"
-#: ../shell/ev-window.c:4538
+#: ../shell/ev-window.c:4956
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Forstørr dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:4541
+#: ../shell/ev-window.c:4959
msgid "Shrink the document"
msgstr "Komprimer dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:4543
+#: ../shell/ev-window.c:4961
msgid "_Reload"
msgstr "L_es på nytt"
-#: ../shell/ev-window.c:4544
+#: ../shell/ev-window.c:4962
msgid "Reload the document"
msgstr "Les dokumentet på nytt"
-#: ../shell/ev-window.c:4547
+#: ../shell/ev-window.c:4965
msgid "Auto_scroll"
msgstr "Automati_sk rulling"
#. Go menu
-#: ../shell/ev-window.c:4551
+#: ../shell/ev-window.c:4969
msgid "_Previous Page"
msgstr "_Forrige side"
-#: ../shell/ev-window.c:4552
+#: ../shell/ev-window.c:4970
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå til forrige side"
-#: ../shell/ev-window.c:4554
+#: ../shell/ev-window.c:4972
msgid "_Next Page"
msgstr "_Neste side"
-#: ../shell/ev-window.c:4555
+#: ../shell/ev-window.c:4973
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå til neste side"
-#: ../shell/ev-window.c:4557
+#: ../shell/ev-window.c:4975
msgid "_First Page"
msgstr "_Første side"
-#: ../shell/ev-window.c:4558
+#: ../shell/ev-window.c:4976
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå til den første siden"
-#: ../shell/ev-window.c:4560
+#: ../shell/ev-window.c:4978
msgid "_Last Page"
msgstr "S_iste side"
-#: ../shell/ev-window.c:4561
+#: ../shell/ev-window.c:4979
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå til den siste siden"
#. Help menu
-#: ../shell/ev-window.c:4565
+#: ../shell/ev-window.c:4983
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
-#: ../shell/ev-window.c:4568
+#: ../shell/ev-window.c:4986
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#. Toolbar-only
-#: ../shell/ev-window.c:4572
+#: ../shell/ev-window.c:4990
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Forlat fullskjerm"
-#: ../shell/ev-window.c:4573
+#: ../shell/ev-window.c:4991
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Forlat fullskjerm-modus"
-#: ../shell/ev-window.c:4575
+#: ../shell/ev-window.c:4993
msgid "Start Presentation"
msgstr "Start presentasjon"
-#: ../shell/ev-window.c:4576
+#: ../shell/ev-window.c:4994
msgid "Start a presentation"
msgstr "Start en presentasjon"
#. View Menu
-#: ../shell/ev-window.c:4632
+#: ../shell/ev-window.c:5050
msgid "_Toolbar"
msgstr "Verk_tøylinje"
-#: ../shell/ev-window.c:4633
+#: ../shell/ev-window.c:5051
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Vis eller skjul verktøylinjen"
-#: ../shell/ev-window.c:4635
+#: ../shell/ev-window.c:5053
msgid "Side _Pane"
msgstr "Si_defelt"
-#: ../shell/ev-window.c:4636
+#: ../shell/ev-window.c:5054
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Vis eller skjul sidelinjen"
-#: ../shell/ev-window.c:4638
+#: ../shell/ev-window.c:5056
msgid "_Continuous"
msgstr "_Sammenhengende"
-#: ../shell/ev-window.c:4639
+#: ../shell/ev-window.c:5057
msgid "Show the entire document"
msgstr "Vis hele dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:4641
+#: ../shell/ev-window.c:5059
msgid "_Dual"
msgstr "_Tosidig"
-#: ../shell/ev-window.c:4642
+#: ../shell/ev-window.c:5060
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Vis to sider samtidig"
-#: ../shell/ev-window.c:4644
+#: ../shell/ev-window.c:5062
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
-#: ../shell/ev-window.c:4645
+#: ../shell/ev-window.c:5063
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Utvid vinduet så det fyller skjermen"
-#: ../shell/ev-window.c:4647
+#: ../shell/ev-window.c:5065
msgid "Pre_sentation"
msgstr "Pre_sentasjon"
-#: ../shell/ev-window.c:4648
+#: ../shell/ev-window.c:5066
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Vis dokumentet som en presentasjon"
-#: ../shell/ev-window.c:4650
+#: ../shell/ev-window.c:5068
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Beste tilpasning"
-#: ../shell/ev-window.c:4651
+#: ../shell/ev-window.c:5069
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "La dokumentet fylle hele vinduet"
-#: ../shell/ev-window.c:4653
+#: ../shell/ev-window.c:5071
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Tilpass til side_bredde"
-#: ../shell/ev-window.c:4654
+#: ../shell/ev-window.c:5072
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "La dokumentet fylle vinduet i bredden"
#. Links
-#: ../shell/ev-window.c:4661
+#: ../shell/ev-window.c:5079
msgid "_Open Link"
msgstr "_Åpne lenke"
-#: ../shell/ev-window.c:4663
+#: ../shell/ev-window.c:5081
msgid "_Go To"
msgstr "_Gå til"
-#: ../shell/ev-window.c:4665
+#: ../shell/ev-window.c:5083
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Åpne i nytt _vindu"
-#: ../shell/ev-window.c:4667
+#: ../shell/ev-window.c:5085
msgid "_Copy Link Address"
msgstr "_Kopier lenkeadressen"
-#: ../shell/ev-window.c:4669
+#: ../shell/ev-window.c:5087
msgid "_Save Image As..."
msgstr "Lagre bilde _som..."
-#: ../shell/ev-window.c:4671
+#: ../shell/ev-window.c:5089
msgid "Copy _Image"
msgstr "Kopier b_ilde"
-#: ../shell/ev-window.c:4717
+#: ../shell/ev-window.c:5135
msgid "Page"
msgstr "Side"
-#: ../shell/ev-window.c:4718
+#: ../shell/ev-window.c:5136
msgid "Select Page"
msgstr "Velg side"
-#: ../shell/ev-window.c:4729
+#: ../shell/ev-window.c:5147
msgid "Zoom"
msgstr "Zoom"
-#: ../shell/ev-window.c:4731
+#: ../shell/ev-window.c:5149
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Juster nivå for zoom"
-#: ../shell/ev-window.c:4741
+#: ../shell/ev-window.c:5159
msgid "Navigation"
msgstr "Navigasjon"
-#: ../shell/ev-window.c:4743
+#: ../shell/ev-window.c:5161
msgid "Back"
msgstr "Tilbake"
#. translators: this is the history action
-#: ../shell/ev-window.c:4746
+#: ../shell/ev-window.c:5164
msgid "Move across visited pages"
msgstr "Bla gjennom sider du har sett på"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:4776
+#: ../shell/ev-window.c:5194
msgid "Previous"
msgstr "Forrige"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:4781
+#: ../shell/ev-window.c:5199
msgid "Next"
msgstr "Neste"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:4785
+#: ../shell/ev-window.c:5203
msgid "Zoom In"
msgstr "Zoom inn"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:4789
+#: ../shell/ev-window.c:5207
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zoom ut"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:4797
+#: ../shell/ev-window.c:5215
msgid "Fit Width"
msgstr "Tilpass bredde"
-#: ../shell/ev-window.c:4964 ../shell/ev-window.c:4982
+#: ../shell/ev-window.c:5382 ../shell/ev-window.c:5400
msgid "Unable to launch external application."
msgstr "Kan ikke starte eksternt program."
-#: ../shell/ev-window.c:5025
+#: ../shell/ev-window.c:5443
msgid "Unable to open external link"
msgstr "Kan ikke åpne ekstern lenke."
-#: ../shell/ev-window.c:5181
+#: ../shell/ev-window.c:5599
msgid "Couldn't find appropriate format to save image"
msgstr "Kunne ikke finne passende format for å lagre filen"
-#: ../shell/ev-window.c:5220
+#: ../shell/ev-window.c:5638
msgid "The image could not be saved."
msgstr "Bildet kunne ikke lagres."
-#: ../shell/ev-window.c:5251
+#: ../shell/ev-window.c:5670
msgid "Save Image"
msgstr "Lagre bilde"
-#: ../shell/ev-window.c:5313
+#: ../shell/ev-window.c:5732
msgid "Unable to open attachment"
msgstr "Kan ikke åpne vedlegg"
-#: ../shell/ev-window.c:5364
+#: ../shell/ev-window.c:5783
msgid "The attachment could not be saved."
msgstr "Vedlegget kunne ikke lagres."
-#: ../shell/ev-window.c:5408
+#: ../shell/ev-window.c:5828
msgid "Save Attachment"
msgstr "Lagre vedlegg"