Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorTelsa Gwynne <telsa@src.gnome.org>2005-08-29 20:04:07 (GMT)
committer Telsa Gwynne <telsa@src.gnome.org>2005-08-29 20:04:07 (GMT)
commit7e66514ee0e1d7ef5b02ac09e789fccc11728db4 (patch)
tree199079776f1daa228b0ee413d9d42bc35dab737a /po
parente935f1a8a9fc21537d9b26794886f78328170622 (diff)
"Printing is not supported on this printer."
...but it is translated beautifully!
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/cy.po1062
2 files changed, 1066 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index 3707074..8406ade 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2005-08-29 Telsa Gwynne <hobbit@aloss.ukuu.org.uk>
+
+ * cy.po: Updated Welsh translation.
+
2005-08-29 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated french translation from
diff --git a/po/cy.po b/po/cy.po
new file mode 100644
index 0000000..3a7a51c
--- /dev/null
+++ b/po/cy.po
@@ -0,0 +1,1062 @@
+# Cyfieithiad o evince i'r Gymraeg
+# Translation of evince to Welsh
+# Copyright (C) 2005 Gareth Bowker
+# This file is distributed under the same license as the evince package.
+# Gareth Bowker <tgb@tgb.org.uk>, 2005.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: evince\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2005-08-29 13:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-29 21:08+0100\n"
+"Last-Translator: Gareth Bowker <tgb@tgb.org.uk>\n"
+"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@lists.linux.org.uk>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
+msgid "_Remove Toolbar"
+msgstr "Tynnu'r Bar Gweithrediadau"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:555
+msgid "Separator"
+msgstr "Gwahanydd"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3139
+msgid "Best Fit"
+msgstr "Ffit Orau"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
+msgid "Fit Page Width"
+msgstr "Ffitio Lled y Tudalen"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
+msgid "50%"
+msgstr "50%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
+msgid "75%"
+msgstr "75%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
+msgid "100%"
+msgstr "100%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
+msgid "125%"
+msgstr "125%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
+msgid "150%"
+msgstr "150%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
+msgid "175%"
+msgstr "175%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
+msgid "200%"
+msgstr "200%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
+msgid "300%"
+msgstr "300%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
+msgid "400%"
+msgstr "400%"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:608
+msgid "Document Viewer"
+msgstr "Gwelydd Dogfennau"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:2
+msgid "View multipage documents"
+msgstr "Gweld dogfennau aml-dudalen"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:1
+msgid "*"
+msgstr "*"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:2
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Cyfrinair"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:1
+msgid "<b>Author:</b>"
+msgstr "<b>Awdur:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:2
+msgid "<b>Created:</b>"
+msgstr "<b>Crewyd:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:3
+msgid "<b>Creator:</b>"
+msgstr "<b>Crewr:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:4
+msgid "<b>Format:</b>"
+msgstr "<b>Fformat:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:5
+msgid "<b>Keywords:</b>"
+msgstr "<b>Allweddeiriau:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:6
+msgid "<b>Modified:</b>"
+msgstr "<b>Newidiwyd:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:7
+msgid "<b>Number of Pages:</b>"
+msgstr "<b>Nifer o Dudalennau:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:8
+msgid "<b>Optimized:</b>"
+msgstr "<b>Optimeiddiwyd:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:9
+msgid "<b>Producer:</b>"
+msgstr "<b>Cynhyrchydd:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:10
+msgid "<b>Security:</b>"
+msgstr "<b>Diogelwch:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:11
+msgid "<b>Subject:</b>"
+msgstr "<b>Pwnc:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:12
+msgid "<b>Title:</b>"
+msgstr "<b>Teitl:</b>"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:1
+msgid "Default sidebar size"
+msgstr "Maint rhagosodol y bar ochr"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:2
+msgid "Show sidebar by default"
+msgstr "Dangos y bar ochr yn ragosodol"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:3
+msgid "Show statusbar by default"
+msgstr "Dangos y bar statws yn ragosodol"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:4
+msgid "Show toolbar by default"
+msgstr "Dangos y bar gweithrediadau yn ragosodol"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:5
+msgid ""
+"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
+"default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of the "
+"window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink smaller "
+"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
+"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
+"possible relative to the window's size."
+msgstr ""
+"Y Bar Ochr yw'r eitem ochrol sy'n cynnwys y mynegai a'r lluniau cryno. Mae'r "
+"maint rhagosodiadol yn setio's lled mewn picseli o ochr y ffenest. Cymerir "
+"unrhyw gyfanrif. Ni fydd y bar ochr byth yn mynd o dan y maint sydd ei angen "
+"er mwyn dangos y testyn ar gyfer y lluniau cryno neu'r mynegai. Mi fydd "
+"cyfanrifoedd anferth yn achosi i'r bar ochr gymeryd gymaint o'r dudalen a "
+"phosib yn gymharol a maint y ffenest."
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:6
+msgid ""
+"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
+"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
+"sidebar not visible by default"
+msgstr ""
+"Y Bar Ochr yw'r eitem ochrol sy'n cynnwys y mynegai a'r lluniau cryno. Dau "
+"werth boolaidd sydd iddo, gwir yn achosi i'r bar ochr fod yn weladwy, tra "
+"bod ffug yn achosi i'r bar ochr gael ei guddio"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:7
+msgid ""
+"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
+"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
+"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
+msgstr ""
+"Y Bar Statws yw'r bar cyfredol ar y gwaelod sy'n dangos unrhyw wybodaeth "
+"ychwanegol ynghylch a cysylltiadau a gweithredoedd eraill. Dau werth "
+"boolaidd sydd iddo, gwir yn achosi i'r bar statws fod yn weladwy, tra bod "
+"ffug yn achosi i'r bar gael ei guddio."
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:8
+msgid ""
+"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
+"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
+"toolbar not visible by default."
+msgstr ""
+"Y Bar Gweithrediadau yw'r bar ar hyd gopa'r ffenest sy'n cynnwys y "
+"gorchmynion rheoli llywio ac ehangu. Dau werth boolaidd sydd iddo, "
+"gwir yn achosi i'r bar gweithrediadau gael ei ddangos, tra bod ffug "
+"yn achosi i'r bar gael ei guddio."
+
+#: ../dvi/dvi-document.c:89
+msgid "File not available"
+msgstr "Ffeil ddim ar gael"
+
+#: ../dvi/dvi-document.c:102
+msgid "DVI document has incorrect format"
+msgstr "Mae fformat y ffeil DVI yn anghywir"
+
+#. translators: this is the document security state
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:511
+msgid "Yes"
+msgstr "Ie"
+
+#. translators: this is the document security state
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:514
+msgid "No"
+msgstr "Na"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:614
+msgid "Type 1"
+msgstr "Math 1"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:616
+msgid "Type 1C"
+msgstr "Math 1C"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:618
+msgid "Type 3"
+msgstr "Math 3"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:620
+msgid "TrueType"
+msgstr "TrueType"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:622
+msgid "Type 1 (CID)"
+msgstr "Math 1 (CID)"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:624
+msgid "Type 1C (CID)"
+msgstr "Math 1C (CID)"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:626
+msgid "TrueType (CID)"
+msgstr "TrueType (CID)"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:628
+msgid "Unknown font type"
+msgstr "Math ffont anhysbys"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:654
+msgid "No name"
+msgstr "Dim enw"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:662
+msgid "Embedded subset"
+msgstr "Is-set Ymgorfforol"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:664
+msgid "Embedded"
+msgstr "Wedi Ymgorffori"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:666
+msgid "Not embedded"
+msgstr "Heb ei Ymgorffori"
+
+#: ../properties/ev-properties-main.c:114
+msgid "Document"
+msgstr "Dogfen"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:173
+msgid "None"
+msgstr "Dim"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:30
+msgid "BBox"
+msgstr "BBox"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:31
+msgid "Letter"
+msgstr "Llythyr"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:32
+msgid "Tabloid"
+msgstr "Tabloid"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:33
+msgid "Ledger"
+msgstr "Ledger"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:34
+msgid "Legal"
+msgstr "Cyfreithiol"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:35
+msgid "Statement"
+msgstr "Statement"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:36
+msgid "Executive"
+msgstr "Executive"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:37
+msgid "A0"
+msgstr "A0"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:38
+msgid "A1"
+msgstr "A1"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:39
+msgid "A2"
+msgstr "A2"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:40
+msgid "A3"
+msgstr "A3"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:41
+msgid "A4"
+msgstr "A4"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:42
+msgid "A5"
+msgstr "A5"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:43
+msgid "B4"
+msgstr "B4"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:44
+msgid "B5"
+msgstr "B5"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:45
+msgid "Folio"
+msgstr "Ffolio"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:46
+msgid "Quarto"
+msgstr "Quarto"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:47
+msgid "10x14"
+msgstr "10x14"
+
+#: ../ps/ps-document.c:136
+msgid "No document loaded."
+msgstr "Dim dogfen wedi'i lwytho."
+
+#: ../ps/ps-document.c:584
+msgid "Broken pipe."
+msgstr "Torrwyd y Bibell."
+
+#: ../ps/ps-document.c:766
+msgid "Interpreter failed."
+msgstr "Methodd y dehonglydd."
+
+#: ../ps/ps-document.c:892
+#, c-format
+msgid "Error while decompressing file %s:\n"
+msgstr "Nam tra'n dadgywasgu'r ffeil %s:\n"
+
+#: ../ps/ps-document.c:952
+#, c-format
+msgid "Cannot open file %s.\n"
+msgstr "Methwyd agor y ffeil %s.\n"
+
+#: ../ps/ps-document.c:957
+msgid "File is not readable."
+msgstr "Methwyd darllen y ffeil."
+
+#: ../ps/ps-document.c:977
+msgid "Document loaded."
+msgstr "Llwythwyd y ddogfen."
+
+#: ../ps/ps-document.c:1074
+#, c-format
+msgid "Failed to load document '%s'"
+msgstr "Methwyd llwythor'r ddogfen '%s'"
+
+#: ../ps/ps-document.c:1216
+msgid "Encapsulated PostScript"
+msgstr "PostScript Amgaëdig"
+
+#: ../ps/ps-document.c:1217
+msgid "PostScript"
+msgstr "PostScript"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:148
+msgid "Search string"
+msgstr "Chwilio am destyn"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:149
+msgid "The name of the string to be found"
+msgstr "Enw'r testyn i'w ddarganfod"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:162
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Prif lythrennau o bwys"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:163
+msgid "TRUE for a case sensitive search"
+msgstr "GWIR i gael chwiliad lle bo prif lythrennau o bwys"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:170
+msgid "Highlight color"
+msgstr "Lliw Amlygu"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:171
+msgid "Color of highlight for all matches"
+msgstr "Lliw amlygu y cydweddion"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:177
+msgid "Current color"
+msgstr "Lliw cyfredol"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:178
+msgid "Color of highlight for the current match"
+msgstr "Lliw amlygu i'r cydwedd cyfredol"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:301
+msgid "F_ind:"
+msgstr "_Chwilio:"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:307
+msgid "_Previous"
+msgstr "_Blaenorol"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:311
+msgid "_Next"
+msgstr "_Nesaf"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:325
+msgid "C_ase Sensitive"
+msgstr "_Prif lythrennau o bwys"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:60
+msgid "Unknown MIME Type"
+msgstr "Math MIME anyhysbys"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:71
+#, c-format
+msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
+msgstr "Math MIME anrhiniedig: '%s'"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:133
+msgid "All Documents"
+msgstr "Pob Dogfen"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:141
+msgid "PostScript Documents"
+msgstr "Dogfennau PostScript"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:149
+msgid "PDF Documents"
+msgstr "Dogfennau PDF"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:158
+msgid "Images"
+msgstr "Delweddau"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:167
+msgid "DVI Documents"
+msgstr "Dogfennau DVI"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:177
+msgid "Djvu Documents"
+msgstr "Dogfennau Djvu"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:185
+msgid "All Files"
+msgstr "Pob Ffeil"
+
+#: ../shell/ev-page-action.c:168
+#, c-format
+msgid "(%d of %d)"
+msgstr "(%d o %d)"
+
+#: ../shell/ev-page-action.c:170
+#, c-format
+msgid "of %d"
+msgstr "o %d"
+
+#: ../shell/ev-password.c:88
+msgid "Unable to find glade file"
+msgstr "Methu darganfod ffeil glade"
+
+#: ../shell/ev-password.c:90
+#, c-format
+msgid ""
+"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
+"complete."
+msgstr ""
+"Methwyd dod o hyd i'r ffeil glade %s. Sicrhewch bod eich gosodiad yn gyflawn."
+
+#: ../shell/ev-password.c:104
+msgid "Password required"
+msgstr "Rhaid cael cyfrinair"
+
+#: ../shell/ev-password.c:105
+#, c-format
+msgid ""
+"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
+"opened."
+msgstr ""
+"Mae'r ddogfen <i>%s</i> wedi'i gloi a rhaid mewnbynnu cyfrinair cyn y "
+"medrir ei agor."
+
+#: ../shell/ev-password.c:142
+msgid "Incorrect password"
+msgstr "Cyfrinair anghywir"
+
+#: ../shell/ev-password-view.c:111
+msgid ""
+"This document is locked and can only be read by entering the correct "
+"password."
+msgstr ""
+"Mae'r ddogfen wedi'i gloi a medrir ei agor ond drwy mewnbynnu cyfrinair "
+"cywir."
+
+#: ../shell/ev-password-view.c:120
+msgid "_Unlock Document"
+msgstr "_Datgloi Dogfen"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:61
+msgid "Properties"
+msgstr "Priodweddau"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:92
+msgid "General"
+msgstr "Cyffredinol"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:102
+msgid "Fonts"
+msgstr "Ffontiau"
+
+#: ../shell/ev-properties-fonts.c:123
+msgid "Font"
+msgstr "Ffont"
+
+#: ../shell/ev-properties-fonts.c:134
+#, c-format
+msgid "Gathering font information... %3d%%"
+msgstr "Casglu gwybodaeth ffontiau... %3d%%"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:242
+msgid "Loading..."
+msgstr "Llwytho..."
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304
+msgid "Print..."
+msgstr "Print..."
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:657
+msgid "Index"
+msgstr "Mynegai"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:669
+msgid "Thumbnails"
+msgstr "Rhagolygon"
+
+#: ../shell/ev-view.c:1094
+#, c-format
+msgid "Go to page %s"
+msgstr "Mynd i dudalen %s"
+
+#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
+#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
+#. contains plural cases.
+#: ../shell/ev-view.c:2750
+#, c-format
+msgid "%d found on this page"
+msgid_plural "%d found on this page"
+msgstr[0] "Darganfyddwyd %d ar y dudalen hon"
+
+#: ../shell/ev-view.c:2760
+msgid "Not found"
+msgstr "Heb ei ddarganfod"
+
+#: ../shell/ev-view.c:2762
+#, c-format
+msgid "%3d%% remaining to search"
+msgstr "%3d%% yn dal i chwilio"
+
+#: ../shell/ev-window.c:555
+msgid "Unable to open document"
+msgstr "Methwyd agor y ddogfen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:602
+msgid "Document Viewer - Password Required"
+msgstr "Gwelydd Dogfennau - Angen Cyfrinair"
+
+#: ../shell/ev-window.c:604
+#, c-format
+msgid "%s - Password Required"
+msgstr "%s - Angen Cyfrinair"
+
+#: ../shell/ev-window.c:739 ../shell/ev-window.c:1067
+msgid "Loading document. Please wait"
+msgstr "Llwytho'r ddogfen. Arhoswch os gwelwch yn dda"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1078
+msgid "Open Document"
+msgstr "Agor Dogfen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1218
+#, c-format
+msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
+msgstr "Methwyd cadw'r ffeil fel \"%s\"."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1243
+msgid "Save a Copy"
+msgstr "Cadw Copi"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1424
+msgid "Print"
+msgstr "Argraffu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1428
+msgid "Pages"
+msgstr "Tudalennau"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1456
+msgid "Generating PDF is not supported"
+msgstr "Nid yw allbynnu PDF wedi'i gynorthwyo"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1467
+# Pam yn y byd byddai'r neges yma byth yn dod lan?
+# Atebion ar gerdyn post i tgb@tgb.org.uk plis!
+msgid "Printing is not supported on this printer."
+msgstr "Nid yw argraffu wedi'i gynorthwyo ar yr argraffydd yma."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1470
+#, c-format
+msgid ""
+"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
+"requires a PostScript printer driver."
+msgstr "Roeddech yn ceisio argraffu i argraffydd yn defnyddio'r gyrrwr \"%s\". "
+"Mae angen gyrrwr PostScript ar y rhaglen yma i argraffu."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1542
+msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
+msgstr "Nid yw'r nodwedd \"Chwilio\" yn gweithio gyda'r ddogfen hon"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1544
+msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
+msgstr "Mae chwilio am destyn ond wedi'i gefnogi ar gyfer dogfennau PDF."
+
+#. Toolbar-only
+#: ../shell/ev-window.c:1774 ../shell/ev-window.c:2947
+msgid "Leave Fullscreen"
+msgstr "Peidio Llenwi'r sgrîn"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2081
+msgid "Toolbar editor"
+msgstr "Golygydd Bar Gweithrediadau"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2450
+#, c-format
+msgid ""
+"PostScript and PDF File Viewer.\n"
+"Using poppler %s (%s)"
+msgstr ""
+"Gwelydd ffeiliau PostScript a PDF.\n"
+"Defnyddio poppler %s (%s)"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2473
+msgid ""
+"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+msgstr ""
+"Mae Evince yn feddalwedd rhydd; gallwch ei hailddosbarthu a/neu ei\n"
+"haddasu dan delerau Trwydded Gyhoeddus Gyffredinol GNU fel y'i\n"
+"cyhoeddwyd gan y Free Software Foundation; naill ai fersiwn 2 y\n"
+"Drwydded, neu (yn ôl eich dewis) unrhyw fersiwn diweddarach.\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2477
+msgid ""
+"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+msgstr ""
+"Mae Evince yn cael ei dosbarthu yn y gobaith y bydd yn\n"
+"ddefnyddiol, ond HEB UNRHYW WARANT; heb hyd yn oed y warant\n"
+"oblygedig o FARSIANDWYAETH neu FFITRWYDD AT BWRPAS ARBENNIG.\n"
+"Gweler Trwydded Gyhoeddus Gyffredinol GNU am ragor o fanylion.\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2481
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+msgstr ""
+"Dylech fod wedi derbyn copi o Drwydded Gyhoeddus Gyffredinol GNU ynghyd\n"
+"â'r rhaglen hon; os na, ysgrifennwch at y Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"59 Temple Place, Suite 330, Boston MA 02111-1307 USA\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2505 ../shell/main.c:259
+msgid "Evince"
+msgstr "Evince"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2508
+msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
+msgstr "© 1996-2005 Awduron Evince"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2514
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Gareth Bowker <tgb@tgb.org.uk>"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2866
+msgid "_File"
+msgstr "_Ffeil"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2867
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Golygu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2868
+msgid "_View"
+msgstr "G_olwg"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2869
+msgid "_Go"
+msgstr "_Mynd"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2870
+msgid "_Help"
+msgstr "_Cymorth"
+
+#. File menu
+#: ../shell/ev-window.c:2873
+msgid "_Open..."
+msgstr "_Agor..."
+
+#: ../shell/ev-window.c:2874
+msgid "Open an existing document"
+msgstr "Agor dogfen sy'n bodoli'n barod"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2876
+msgid "_Save a Copy..."
+msgstr "_Cadw copi..."
+
+#: ../shell/ev-window.c:2877
+msgid "Save the current document with a new filename"
+msgstr "Cadw'r dogfen cyfredol gyda enw newydd"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2879
+msgid "_Print..."
+msgstr "_Argraffu..."
+
+#: ../shell/ev-window.c:2880
+msgid "Print this document"
+msgstr "Argraffu'r ddogfen hon"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2882
+msgid "P_roperties"
+msgstr "P_riodweddau"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2883
+msgid "View the properties of this document"
+msgstr "Edrych ar briodweddau'r ddogfen hon"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2886
+msgid "Close this window"
+msgstr "Cau'r ffenest yma"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2891
+msgid "Copy text from the document"
+msgstr "Copïo'r testyn o'r ddogfen hon"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2893
+msgid "Select _All"
+msgstr "Dewis _Popeth"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2894
+msgid "Select the entire page"
+msgstr "Dewis y dudalen gyfan"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2897 ../shell/ev-window.c:2955
+msgid "Find a word or phrase in the document"
+msgstr "Chwilio am air neu geiriau yn y ddogfen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2899
+msgid "Find Ne_xt"
+msgstr "Chwilio am y N_esaf"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2900
+msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
+msgstr "Chwilio am yr enghraifft nesaf o'r gair neu eiriau"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2902
+msgid "T_oolbar"
+msgstr "Bar Gweithredau"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2903
+msgid "Customize the toolbar"
+msgstr "Newid y Bar Gweithredau"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2905
+msgid "Rotate _Left"
+msgstr "Troi i'r _Chwith"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2906
+msgid "Rotate the document to the left"
+msgstr "Troi'r ddogfen i'r chwith"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2908
+msgid "Rotate _Right"
+msgstr "Troi i'r _Dde"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2909
+msgid "Rotate the document to the right"
+msgstr "Troi'r ddogfen i'r dde"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2914 ../shell/ev-window.c:2976
+#: ../shell/ev-window.c:2979 ../shell/ev-window.c:2994
+msgid "Enlarge the document"
+msgstr "Chwyddo'r ddogfen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2917 ../shell/ev-window.c:2982
+#: ../shell/ev-window.c:2997
+msgid "Shrink the document"
+msgstr "Lleihau'r ddogfen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2919
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Ail-lwytho"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2920
+msgid "Reload the document"
+msgstr "Ail-lwytho'r ddogfen"
+
+#. Go menu
+#: ../shell/ev-window.c:2924
+msgid "_Previous Page"
+msgstr "Tudalen _Blaenorol"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2925
+msgid "Go to the previous page"
+msgstr "Mynd i'r dudalen blaenorol"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2927
+msgid "_Next Page"
+msgstr "Tudalen _Nesaf"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2928
+msgid "Go to the next page"
+msgstr "Mynd i'r dudalen nesaf"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2930
+msgid "_First Page"
+msgstr "Tudalen _Gyntaf"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2931
+msgid "Go to the first page"
+msgstr "Mynd i'r dudalen gyntaf"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2933
+msgid "_Last Page"
+msgstr "Tudalen _Olaf"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2934
+msgid "Go to the last page"
+msgstr "Mynd i'r dudalen olaf"
+
+#. Help menu
+#: ../shell/ev-window.c:2938
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Cynnwys"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2939
+msgid "Display help for the viewer application"
+msgstr "Dangos cymorth ar gyfer y rhaglen golygu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2942
+msgid "_About"
+msgstr "_Ynghylch"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2943
+msgid "Display credits for the document viewer creators"
+msgstr "Dangos clodion ar gyfer crewyr y rhaglen golygu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2948
+msgid "Leave fullscreen mode"
+msgstr "Gadael Modd Sgrîn Lawn"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2958 ../shell/ev-window.c:2964
+#: ../shell/ev-window.c:2973
+msgid "Scroll one page forward"
+msgstr "Sgrolio ymlaen un tudalen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2961 ../shell/ev-window.c:2967
+#: ../shell/ev-window.c:2970
+msgid "Scroll one page backward"
+msgstr "Sgrolio yn ôl un tudalen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2985
+msgid "Focus the page selector"
+msgstr "Ffocysu'r dewisydd tudalennau"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2988
+msgid "Go ten pages backward"
+msgstr "Mynd yn ôl deg tudalen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2991
+msgid "Go ten pages forward"
+msgstr "Mynd ymlaen deg tudalen"
+
+#. View Menu
+#: ../shell/ev-window.c:3004
+msgid "_Toolbar"
+msgstr "Bar _Dewis"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3005
+msgid "Show or hide the toolbar"
+msgstr "Dangos neu cuddio'r bar dewis"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3007
+msgid "_Statusbar"
+msgstr "Bar _Statws"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3008
+msgid "Show or hide the statusbar"
+msgstr "Dangos neu cuddio'r bar statws"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3010
+msgid "Side _Pane"
+msgstr "Bar _Ochr"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3011
+msgid "Show or hide the side pane"
+msgstr "Dangos neu cuddio'r bar ochr"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3013
+msgid "_Continuous"
+msgstr "_Parhaol"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3014
+msgid "Show the entire document"
+msgstr "Dangos yr holl ddogfen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3016
+msgid "_Dual"
+msgstr "_Deuol"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3017
+msgid "Show two pages at once"
+msgstr "Dangs dau dudalen ar unwaith"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3019
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "_Modd Llenwi'r Sgrîn"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3020
+msgid "Expand the window to fill the screen"
+msgstr "Ehangu'r ffenest i lenwi'r sgrîn"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3022
+msgid "_Presentation"
+msgstr "_Arddangos"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3023
+msgid "Run document as a presentation"
+msgstr "Rhedeg y ddogfen fel arddangosfa"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3025
+msgid "_Best Fit"
+msgstr "Ffit _Orau"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3026
+msgid "Make the current document fill the window"
+msgstr "Achosi i'r ddogfen lenwi'r ffenest"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3028
+msgid "Fit Page _Width"
+msgstr "Ffitio _Lled y Dudalen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3029
+msgid "Make the current document fill the window width"
+msgstr "Achosi i'r ddogfen lenwi lled y ffenest"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3088
+msgid "Page"
+msgstr "Tudalen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3089
+msgid "Select Page"
+msgstr "Dewis Tudalen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3101
+msgid "Zoom"
+msgstr "Ehangu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3103
+msgid "Adjust the zoom level"
+msgstr "Newid lefel yr ehangiad"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:3119
+msgid "Previous"
+msgstr "Blaenorol"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:3125
+msgid "Next"
+msgstr "Nesaf"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:3129
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Ehangu"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:3134
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Crebachu"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:3144
+msgid "Fit Width"
+msgstr "Ffitio Lled"
+
+#: ../shell/main.c:50
+msgid "The page of the document to display."
+msgstr "Tudalen y ddogen i'w dangos"
+
+#: ../shell/main.c:50
+msgid "PAGE"
+msgstr "TUDALEN"
+
+#: ../shell/main.c:286
+msgid "Evince Document Viewer"
+msgstr "Gwelydd Dogfennau Evince"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:1
+msgid ""
+"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
+"creation of new thumbnails"
+msgstr ""
+"Opsiynnau boolaidd ar gael, gwir yn galluogi creu lluniau cryno a ffug yn "
+"analluogi creu lluniau cryno"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
+msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
+msgstr "Galluogi lluniau cryno o ddogfennau PDF"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:3
+msgid "Thumbnail command for PDF Documents"
+msgstr "Gorchymyn rhaglen creu lluniau cryno i ddogfennau PDF"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:4
+msgid ""
+"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
+"thumbnailer documentation for more information."
+msgstr ""
+"Gorchymyn dilys ag ymresymiadau i'r rhaglen creu lluniau cryno i ddogfennau "
+"PDF. Gweler dogfennau \"nautilus thumbnailer\" am wybodaeth pellach."