Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorKjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>2005-11-15 12:01:04 (GMT)
committer Kjartan Maraas <kmaraas@src.gnome.org>2005-11-15 12:01:04 (GMT)
commit86ed0977c908b39bbc0c6a14560262af4c3c5462 (patch)
tree6ab7d5fb9179e1c97e47ca8ef804805b63790536 /po
parent5f07935d90bd52c9fc643b726024f328b35b5fbb (diff)
Updated Norwegian bokmål translation. Same.
2005-11-15 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org> * nb.po: Updated Norwegian bokmål translation. * no.po: Same.
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ChangeLog5
-rw-r--r--po/nb.po469
-rw-r--r--po/no.po469
3 files changed, 373 insertions, 570 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index da6f05b..ae0d9d1 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,8 @@
+2005-11-15 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
+
+ * nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
+ * no.po: Same.
+
2005-11-06 Theppitak Karoonboonyanan <thep@linux.thai.net>
* th.po: Updated Thai translation.
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index be954c5..b3464c6 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,4 +1,3 @@
-# translation of nb.po to Norwegian Bokmal
# Norwegian translation of evince (bokmål dialect).
# Copyright (C) 2000-2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2000-2005.
@@ -8,15 +7,24 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-08-19 15:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-19 15:29+0200\n"
-"Last-Translator: Terance Edward Sola <terance@lyse.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-15 12:56+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-15 13:00+0100\n"
+"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8Bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+#: ../comics/comics-document.c:116
+msgid "File corrupted."
+msgstr "Filen er korrupt"
+
+#: ../comics/comics-document.c:152
+#, c-format
+msgid "No images found in archive %s"
+msgstr "Ingen bilder funnet i arkiv %s"
+
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
msgid "_Remove Toolbar"
msgstr "Fje_rn verktøylinje"
@@ -26,7 +34,7 @@ msgid "Separator"
msgstr "Skillelinje"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3133
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3087
msgid "Best Fit"
msgstr "Beste tilpasning"
@@ -70,7 +78,7 @@ msgstr "300%"
msgid "400%"
msgstr "400%"
-#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:608
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window-title.c:126
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
@@ -83,6 +91,14 @@ msgid "*"
msgstr "*"
#: ../data/evince-password.glade.h:2
+msgid "Remember password for this session"
+msgstr "Husk passordet for denne sesjonen"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:3
+msgid "Save password in keyring"
+msgstr "Lagre passord i nøkkelring"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:4
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"
@@ -135,129 +151,76 @@ msgid "<b>Title:</b>"
msgstr "<b>Tittel:</b>"
#: ../data/evince.schemas.in.h:1
-msgid "Default sidebar size"
-msgstr "Forvalgt størrelse på sidelinjen"
+msgid "Override document restrictions"
+msgstr "Overstyr begrensninger satt for dokumentet"
#: ../data/evince.schemas.in.h:2
-msgid "Show sidebar by default"
-msgstr "Vis sidelinje som forvalg"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:3
-msgid "Show statusbar by default"
-msgstr "Vis statuslinje som forvalg"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:4
-msgid "Show toolbar by default"
-msgstr "Vis verktøylinje som forvalg"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
-"default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of the "
-"window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink smaller "
-"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
-"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
-"possible relative to the window's size."
-msgstr ""
-"Sidelinjen er oppføringen som inneholder listen med indeks og miniatyrer. "
-"Forvalgt størrelse setter sidelinjens bredde i punkter fra siden av vinduet. "
-"Ethvert heltall godtas. Sidelinjen vil aldri bli mindre enn størrelsen på "
-"teksten som kreves for å vise miniatyrer eller indeksen. Store verdier vil "
-"la sidelinjen ta opp så mye av vindusområdet som mulig relativt til vinduets "
-"størrelse."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
-"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
-"sidebar not visible by default"
-msgstr ""
-"Sidelinjen er området som inneholder indeksen og miniatyrlisten. Denne kan "
-"settes til «true» for å gjøre den synlig eller «false» for å skjule den."
+msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
+msgstr "Overstyr begrensninger satt for dokumentet slik som mulighet til å kopiere fra det eller skrive det ut."
-#: ../data/evince.schemas.in.h:7
-msgid ""
-"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
-"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
-"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
-msgstr ""
-"Statuslinjen er linjen nederst som viser tilleggsinformasjon om lenker og "
-"andre handlinger. Nøkkelen har to boolske verdier. «true» gjør statuslinjen "
-"synlig og «false» skjuler den."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
-"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
-"toolbar not visible by default."
-msgstr ""
-"Verktøylinjen er feltet øverst som inneholder kontroller for navigering og "
-"zoom. Denne nøkkelen har to boolske verdier. «true» gjør verktøylinjen "
-"synlig og «false» skjuler den."
-
-#: ../dvi/dvi-document.c:89
+#: ../dvi/dvi-document.c:95
msgid "File not available"
msgstr "Filen er ikke tilgjengelig"
-#: ../dvi/dvi-document.c:102
+#: ../dvi/dvi-document.c:108
msgid "DVI document has incorrect format"
msgstr "DVI-dokumentet har feil format"
#. translators: this is the document security state
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:527
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:511
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#. translators: this is the document security state
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:530
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:514
msgid "No"
msgstr "Nei"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:630
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:614
msgid "Type 1"
msgstr "Type 1"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:632
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:616
msgid "Type 1C"
msgstr "Type 1C"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:634
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:618
msgid "Type 3"
msgstr "Type 3"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:636
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:620
msgid "TrueType"
msgstr "TrueType"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:638
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:622
msgid "Type 1 (CID)"
msgstr "Type 1 (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:640
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:624
msgid "Type 1C (CID)"
msgstr "Type 1C (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:642
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:626
msgid "TrueType (CID)"
msgstr "TrueType (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:644
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:628
msgid "Unknown font type"
msgstr "Ukjent skrifttype"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:670
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:654
msgid "No name"
msgstr "Uten navn"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:678
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:662
msgid "Embedded subset"
msgstr "Innebygd subsett"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:680
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:664
msgid "Embedded"
msgstr "Innebygd"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:682
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:666
msgid "Not embedded"
msgstr "Ikke innebygd"
@@ -345,42 +308,42 @@ msgstr "10x14"
msgid "No document loaded."
msgstr "Ingen dokumenter lastet."
-#: ../ps/ps-document.c:604
+#: ../ps/ps-document.c:584
msgid "Broken pipe."
msgstr "Røret ble brutt."
-#: ../ps/ps-document.c:786
+#: ../ps/ps-document.c:766
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tolking feilet."
-#: ../ps/ps-document.c:912
+#: ../ps/ps-document.c:892
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Feil under dekomprimering av fil %s:\n"
-#: ../ps/ps-document.c:972
+#: ../ps/ps-document.c:952
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Kan ikke åpne fil %s.\n"
-#: ../ps/ps-document.c:977
+#: ../ps/ps-document.c:957
msgid "File is not readable."
msgstr "Filen kan ikke leses."
-#: ../ps/ps-document.c:997
+#: ../ps/ps-document.c:977
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokument lastet."
-#: ../ps/ps-document.c:1094
+#: ../ps/ps-document.c:1074
#, c-format
msgid "Failed to load document '%s'"
msgstr "Kunne ikke åpne dokument «%s»"
-#: ../ps/ps-document.c:1255
+#: ../ps/ps-document.c:1247
msgid "Encapsulated PostScript"
msgstr "Innkapslet PostScript"
-#: ../ps/ps-document.c:1256
+#: ../ps/ps-document.c:1248
msgid "PostScript"
msgstr "PostScript"
@@ -465,7 +428,11 @@ msgstr "DVI-dokumenter"
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Djvu-dokumenter"
-#: ../shell/ev-document-types.c:185
+#: ../shell/ev-document-types.c:187
+msgid "Comic Books"
+msgstr "Tegneserier"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:195
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
@@ -479,31 +446,27 @@ msgstr "(%d av %d)"
msgid "of %d"
msgstr "av %d"
-#: ../shell/ev-password.c:88
-msgid "Unable to find glade file"
-msgstr "Kan ikke finne glade-fil"
-
-#: ../shell/ev-password.c:90
-#, c-format
-msgid ""
-"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
-"complete."
-msgstr ""
-"glade-filen %s ble ikke funnet. Vennligst sjekk at installasjonen er "
-"fullstendig."
-
-#: ../shell/ev-password.c:104
+#: ../shell/ev-password.c:83
msgid "Password required"
msgstr "Passord kreves"
-#: ../shell/ev-password.c:105
+#: ../shell/ev-password.c:84
#, c-format
msgid ""
"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
"opened."
msgstr "Dokumentet <i>%s</i> er låst og krever et passord før det kan åpnes."
-#: ../shell/ev-password.c:142
+#: ../shell/ev-password.c:149
+msgid "Enter password"
+msgstr "Oppgi passord"
+
+#: ../shell/ev-password.c:252
+#, c-format
+msgid "Password for document %s"
+msgstr "Passord for dokument %s"
+
+#: ../shell/ev-password.c:334
msgid "Incorrect password"
msgstr "Ugyldig passord"
@@ -522,11 +485,11 @@ msgstr "_Lås opp dokument"
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:92
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:94
msgid "General"
msgstr "Generelt"
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:102
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:104
msgid "Fonts"
msgstr "Skrifter"
@@ -539,23 +502,43 @@ msgstr "Skrifttype"
msgid "Gathering font information... %3d%%"
msgstr "Samler informasjon om skrifter... %3d%%"
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:242
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:254 ../shell/ev-view.c:1985
msgid "Loading..."
msgstr "Laster..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:316
msgid "Print..."
msgstr "Skriv ut..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:657
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:669
msgid "Index"
msgstr "Indeks"
-#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:640
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:669
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrer"
-#: ../shell/ev-view.c:1093
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:42
+msgid "Scroll Up"
+msgstr "Rull opp"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:43
+msgid "Scroll Down"
+msgstr "Rull ned"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:49
+msgid "Scroll View Up"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:50
+msgid "Scroll View Down"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:535
+msgid "Document View"
+msgstr "Dokumentvisning"
+
+#: ../shell/ev-view.c:1237
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Gå til side %s"
@@ -563,69 +546,56 @@ msgstr "Gå til side %s"
#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
#. contains plural cases.
-#: ../shell/ev-view.c:2721
+#: ../shell/ev-view.c:3143
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "%d funnet på denne siden"
msgstr[1] "%d funnet på denne siden"
-#: ../shell/ev-view.c:2731
+#: ../shell/ev-view.c:3153
msgid "Not found"
msgstr "Ikke funnet"
-#: ../shell/ev-view.c:2733
+#: ../shell/ev-view.c:3155
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% igjen å søke i"
-#: ../shell/ev-window.c:555
+#: ../shell/ev-window.c:567
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan ikke åpne dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:602
-msgid "Document Viewer - Password Required"
-msgstr "Dokumentviser - passord kreves"
-
-#: ../shell/ev-window.c:604
-#, c-format
-msgid "%s - Password Required"
-msgstr "%s - passord kreves"
-
-#: ../shell/ev-window.c:739 ../shell/ev-window.c:1067
-msgid "Loading document. Please wait"
-msgstr "Laster dokumentet. Vennligst vent"
-
-#: ../shell/ev-window.c:1078
+#: ../shell/ev-window.c:1090
msgid "Open Document"
msgstr "Åpne dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1218
+#: ../shell/ev-window.c:1210
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Filen kunne ikke lagres som «%s»."
-#: ../shell/ev-window.c:1243
+#: ../shell/ev-window.c:1254
msgid "Save a Copy"
msgstr "Lagre en kopi"
-#: ../shell/ev-window.c:1424
+#: ../shell/ev-window.c:1407
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
-#: ../shell/ev-window.c:1428
+#: ../shell/ev-window.c:1411
msgid "Pages"
msgstr "Sider"
-#: ../shell/ev-window.c:1456
+#: ../shell/ev-window.c:1439
msgid "Generating PDF is not supported"
msgstr "Generering av PDF er ikke støttet"
-#: ../shell/ev-window.c:1467
+#: ../shell/ev-window.c:1450
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren."
-#: ../shell/ev-window.c:1470
+#: ../shell/ev-window.c:1453
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
@@ -634,24 +604,24 @@ msgstr ""
"Du prøvde å skrive ut til en skriver ved bruk av driveren «%s». Dette "
"programmet krever en PostScript skriverdriver."
-#: ../shell/ev-window.c:1542
+#: ../shell/ev-window.c:1527
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksjonen «Finn» vil ikke fungere med dette dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:1544
+#: ../shell/ev-window.c:1529
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Søk etter tekst er kun støttet for PDF-dokumenter."
#. Toolbar-only
-#: ../shell/ev-window.c:1774 ../shell/ev-window.c:2941
+#: ../shell/ev-window.c:1761 ../shell/ev-window.c:2907
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Forlat fullskjerm"
-#: ../shell/ev-window.c:2100
-msgid "Toolbar editor"
+#: ../shell/ev-window.c:2094
+msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Redigering av verktøylinje"
-#: ../shell/ev-window.c:2453
+#: ../shell/ev-window.c:2474
#, c-format
msgid ""
"PostScript and PDF File Viewer.\n"
@@ -660,7 +630,7 @@ msgstr ""
"PostScript og PDF-filvisning.\n"
"Bruker poppler %s (%s)"
-#: ../shell/ev-window.c:2476
+#: ../shell/ev-window.c:2497
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -672,7 +642,7 @@ msgstr ""
"som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen,\n"
"eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2480
+#: ../shell/ev-window.c:2501
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
@@ -684,7 +654,7 @@ msgstr ""
"det er SALGBART eller PASSER ET SPESIELT FORMÅL. Se Gnu\n"
"General Public License for flere detaljer.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2484
+#: ../shell/ev-window.c:2505
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
@@ -695,340 +665,269 @@ msgstr ""
"Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2508 ../shell/main.c:189
+#: ../shell/ev-window.c:2529 ../shell/main.c:259
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:2511
+#: ../shell/ev-window.c:2532
msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2005 Evince-utviklerene"
-#: ../shell/ev-window.c:2517
+#: ../shell/ev-window.c:2538
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
-#: ../shell/ev-window.c:2860
+#: ../shell/ev-window.c:2837
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
-#: ../shell/ev-window.c:2861
+#: ../shell/ev-window.c:2838
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
-#: ../shell/ev-window.c:2862
+#: ../shell/ev-window.c:2839
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
-#: ../shell/ev-window.c:2863
+#: ../shell/ev-window.c:2840
msgid "_Go"
msgstr "_Gå til"
-#: ../shell/ev-window.c:2864
+#: ../shell/ev-window.c:2841
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#. File menu
-#: ../shell/ev-window.c:2867
+#: ../shell/ev-window.c:2844
msgid "_Open..."
msgstr "_Åpne..."
-#: ../shell/ev-window.c:2868
+#: ../shell/ev-window.c:2845
msgid "Open an existing document"
msgstr "Åpne et eksisterende dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:2870
+#: ../shell/ev-window.c:2847
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Lagre en kopi..."
-#: ../shell/ev-window.c:2871
-msgid "Save the current document with a new filename"
-msgstr "Lagre dette dokumentet med et nytt filnavn"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2873
+#: ../shell/ev-window.c:2849
msgid "_Print..."
msgstr "_Skriv ut..."
-#: ../shell/ev-window.c:2874
+#: ../shell/ev-window.c:2850
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut dette dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2876
+#: ../shell/ev-window.c:2852
msgid "P_roperties"
msgstr "E_genskaper"
-#: ../shell/ev-window.c:2877
-msgid "View the properties of this document"
-msgstr "Vis egenskaper for dette dokumentet"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2880
-msgid "Close this window"
-msgstr "Lukk dette vinduet"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2885
-msgid "Copy text from the document"
-msgstr "Kopier tekst fra dokumentet"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2887
+#: ../shell/ev-window.c:2860
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt"
-#: ../shell/ev-window.c:2888
-msgid "Select the entire page"
-msgstr "Merk hele siden"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2891 ../shell/ev-window.c:2949
+#: ../shell/ev-window.c:2863
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2893
+#: ../shell/ev-window.c:2865
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Finn ne_ste"
-#: ../shell/ev-window.c:2894
-msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
-msgstr "Finn neste oppføring av ordet eller frasen"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2896
+#: ../shell/ev-window.c:2867
msgid "T_oolbar"
msgstr "V_erktøylinje"
-#: ../shell/ev-window.c:2897
-msgid "Customize the toolbar"
-msgstr "Tilpass verktøylinjen"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2899
+#: ../shell/ev-window.c:2869
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Roter til _venstre"
-#: ../shell/ev-window.c:2900
-msgid "Rotate the document to the left"
-msgstr "Roter dokumentet til venstre"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2902
+#: ../shell/ev-window.c:2871
msgid "Rotate _Right"
msgstr "_Roter til høyre"
-#: ../shell/ev-window.c:2903
-msgid "Rotate the document to the right"
-msgstr "Roter dokumentet til høyre"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2908 ../shell/ev-window.c:2970
-#: ../shell/ev-window.c:2973 ../shell/ev-window.c:2988
+#: ../shell/ev-window.c:2876
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Forstørr dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2911 ../shell/ev-window.c:2976
-#: ../shell/ev-window.c:2991
+#: ../shell/ev-window.c:2879
msgid "Shrink the document"
msgstr "Komprimer dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2913
+#: ../shell/ev-window.c:2881
msgid "_Reload"
msgstr "L_es på nytt"
-#: ../shell/ev-window.c:2914
+#: ../shell/ev-window.c:2882
msgid "Reload the document"
msgstr "Les dokumentet på nytt"
#. Go menu
-#: ../shell/ev-window.c:2918
+#: ../shell/ev-window.c:2886
msgid "_Previous Page"
msgstr "_Forrige side"
-#: ../shell/ev-window.c:2919
+#: ../shell/ev-window.c:2887
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå til forrige side"
-#: ../shell/ev-window.c:2921
+#: ../shell/ev-window.c:2889
msgid "_Next Page"
msgstr "_Neste side"
-#: ../shell/ev-window.c:2922
+#: ../shell/ev-window.c:2890
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå til neste side"
-#: ../shell/ev-window.c:2924
+#: ../shell/ev-window.c:2892
msgid "_First Page"
msgstr "_Første side"
-#: ../shell/ev-window.c:2925
+#: ../shell/ev-window.c:2893
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå til den første siden"
-#: ../shell/ev-window.c:2927
+#: ../shell/ev-window.c:2895
msgid "_Last Page"
msgstr "S_iste side"
-#: ../shell/ev-window.c:2928
+#: ../shell/ev-window.c:2896
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå til den siste siden"
#. Help menu
-#: ../shell/ev-window.c:2932
+#: ../shell/ev-window.c:2900
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
-#: ../shell/ev-window.c:2933
-msgid "Display help for the viewer application"
-msgstr "Vis hjelp for dokumentvisning"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2936
+#: ../shell/ev-window.c:2903
msgid "_About"
msgstr "_Om"
-#: ../shell/ev-window.c:2937
-msgid "Display credits for the document viewer creators"
-msgstr "Vis kreditering for skaperene av dokumentvisning"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2942
+#: ../shell/ev-window.c:2908
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Forlat fullskjerm-modus"
-#: ../shell/ev-window.c:2952 ../shell/ev-window.c:2958
-#: ../shell/ev-window.c:2967
-msgid "Scroll one page forward"
-msgstr "Gå frem en side"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2955 ../shell/ev-window.c:2961
-#: ../shell/ev-window.c:2964
-msgid "Scroll one page backward"
-msgstr "Gå tilbake en side"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2979
-msgid "Focus the page selector"
-msgstr "Fokuser sidevelger"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2982
-msgid "Go ten pages backward"
-msgstr "Gå tilbake ti sider"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2985
-msgid "Go ten pages forward"
-msgstr "Gå frem ti sider"
-
#. View Menu
-#: ../shell/ev-window.c:2998
+#: ../shell/ev-window.c:2955
msgid "_Toolbar"
msgstr "Verk_tøylinje"
-#: ../shell/ev-window.c:2999
+#: ../shell/ev-window.c:2956
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Vis eller skjul verktøylinjen"
-#: ../shell/ev-window.c:3001
-msgid "_Statusbar"
-msgstr "_Statuslinje"
-
-#: ../shell/ev-window.c:3002
-msgid "Show or hide the statusbar"
-msgstr "Vis eller skjul statuslinjen"
-
-#: ../shell/ev-window.c:3004
+#: ../shell/ev-window.c:2958
msgid "Side _Pane"
msgstr "Si_defelt"
-#: ../shell/ev-window.c:3005
+#: ../shell/ev-window.c:2959
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Vis eller skjul sidelinjen"
-#: ../shell/ev-window.c:3007
+#: ../shell/ev-window.c:2961
msgid "_Continuous"
msgstr "_Sammenhengende"
-#: ../shell/ev-window.c:3008
+#: ../shell/ev-window.c:2962
msgid "Show the entire document"
msgstr "Vis hele dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:3010
+#: ../shell/ev-window.c:2964
msgid "_Dual"
msgstr "_Tosidig"
-#: ../shell/ev-window.c:3011
+#: ../shell/ev-window.c:2965
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Vis to sider samtidig"
-#: ../shell/ev-window.c:3013
+#: ../shell/ev-window.c:2967
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
-#: ../shell/ev-window.c:3014
+#: ../shell/ev-window.c:2968
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Utvid vinduet så det fyller skjermen"
-#: ../shell/ev-window.c:3016
+#: ../shell/ev-window.c:2970
msgid "_Presentation"
msgstr "_Presentasjon"
-#: ../shell/ev-window.c:3017
+#: ../shell/ev-window.c:2971
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Vis dokumentet som en presentasjon"
-#: ../shell/ev-window.c:3019
+#: ../shell/ev-window.c:2973
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Beste tilpasning"
-#: ../shell/ev-window.c:3020
+#: ../shell/ev-window.c:2974
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "La dokumentet fylle hele vinduet"
-#: ../shell/ev-window.c:3022
+#: ../shell/ev-window.c:2976
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Tilpass til side_bredde"
-#: ../shell/ev-window.c:3023
+#: ../shell/ev-window.c:2977
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "La dokumentet fylle vinduet i bredden"
-#: ../shell/ev-window.c:3082
+#: ../shell/ev-window.c:3036
msgid "Page"
msgstr "Side"
-#: ../shell/ev-window.c:3083
+#: ../shell/ev-window.c:3037
msgid "Select Page"
msgstr "Velg side"
-#: ../shell/ev-window.c:3095
+#: ../shell/ev-window.c:3049
msgid "Zoom"
msgstr "Zoom"
-#: ../shell/ev-window.c:3097
+#: ../shell/ev-window.c:3051
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Juster nivå for zoom"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3113
+#: ../shell/ev-window.c:3067
msgid "Previous"
msgstr "Forrige"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3119
+#: ../shell/ev-window.c:3073
msgid "Next"
msgstr "Neste"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3123
+#: ../shell/ev-window.c:3077
msgid "Zoom In"
msgstr "Zoom inn"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3128
+#: ../shell/ev-window.c:3082
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zoom ut"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3138
+#: ../shell/ev-window.c:3092
msgid "Fit Width"
msgstr "Tilpass bredde"
-#: ../shell/main.c:47
+#: ../shell/ev-window-title.c:140
+#, c-format
+msgid "%s - Password Required"
+msgstr "%s - passord kreves"
+
+#: ../shell/main.c:50
msgid "The page of the document to display."
msgstr "Side i dokumentet som skal vises."
-#: ../shell/main.c:47
+#: ../shell/main.c:50
msgid "PAGE"
msgstr "SIDE"
-#: ../shell/main.c:218
+#: ../shell/main.c:286
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentviser"
diff --git a/po/no.po b/po/no.po
index be954c5..b3464c6 100644
--- a/po/no.po
+++ b/po/no.po
@@ -1,4 +1,3 @@
-# translation of nb.po to Norwegian Bokmal
# Norwegian translation of evince (bokmål dialect).
# Copyright (C) 2000-2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2000-2005.
@@ -8,15 +7,24 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-08-19 15:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-19 15:29+0200\n"
-"Last-Translator: Terance Edward Sola <terance@lyse.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-15 12:56+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-15 13:00+0100\n"
+"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8Bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+#: ../comics/comics-document.c:116
+msgid "File corrupted."
+msgstr "Filen er korrupt"
+
+#: ../comics/comics-document.c:152
+#, c-format
+msgid "No images found in archive %s"
+msgstr "Ingen bilder funnet i arkiv %s"
+
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
msgid "_Remove Toolbar"
msgstr "Fje_rn verktøylinje"
@@ -26,7 +34,7 @@ msgid "Separator"
msgstr "Skillelinje"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3133
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3087
msgid "Best Fit"
msgstr "Beste tilpasning"
@@ -70,7 +78,7 @@ msgstr "300%"
msgid "400%"
msgstr "400%"
-#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:608
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window-title.c:126
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisning"
@@ -83,6 +91,14 @@ msgid "*"
msgstr "*"
#: ../data/evince-password.glade.h:2
+msgid "Remember password for this session"
+msgstr "Husk passordet for denne sesjonen"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:3
+msgid "Save password in keyring"
+msgstr "Lagre passord i nøkkelring"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:4
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"
@@ -135,129 +151,76 @@ msgid "<b>Title:</b>"
msgstr "<b>Tittel:</b>"
#: ../data/evince.schemas.in.h:1
-msgid "Default sidebar size"
-msgstr "Forvalgt størrelse på sidelinjen"
+msgid "Override document restrictions"
+msgstr "Overstyr begrensninger satt for dokumentet"
#: ../data/evince.schemas.in.h:2
-msgid "Show sidebar by default"
-msgstr "Vis sidelinje som forvalg"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:3
-msgid "Show statusbar by default"
-msgstr "Vis statuslinje som forvalg"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:4
-msgid "Show toolbar by default"
-msgstr "Vis verktøylinje som forvalg"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
-"default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of the "
-"window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink smaller "
-"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
-"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
-"possible relative to the window's size."
-msgstr ""
-"Sidelinjen er oppføringen som inneholder listen med indeks og miniatyrer. "
-"Forvalgt størrelse setter sidelinjens bredde i punkter fra siden av vinduet. "
-"Ethvert heltall godtas. Sidelinjen vil aldri bli mindre enn størrelsen på "
-"teksten som kreves for å vise miniatyrer eller indeksen. Store verdier vil "
-"la sidelinjen ta opp så mye av vindusområdet som mulig relativt til vinduets "
-"størrelse."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
-"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
-"sidebar not visible by default"
-msgstr ""
-"Sidelinjen er området som inneholder indeksen og miniatyrlisten. Denne kan "
-"settes til «true» for å gjøre den synlig eller «false» for å skjule den."
+msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
+msgstr "Overstyr begrensninger satt for dokumentet slik som mulighet til å kopiere fra det eller skrive det ut."
-#: ../data/evince.schemas.in.h:7
-msgid ""
-"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
-"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
-"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
-msgstr ""
-"Statuslinjen er linjen nederst som viser tilleggsinformasjon om lenker og "
-"andre handlinger. Nøkkelen har to boolske verdier. «true» gjør statuslinjen "
-"synlig og «false» skjuler den."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
-"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
-"toolbar not visible by default."
-msgstr ""
-"Verktøylinjen er feltet øverst som inneholder kontroller for navigering og "
-"zoom. Denne nøkkelen har to boolske verdier. «true» gjør verktøylinjen "
-"synlig og «false» skjuler den."
-
-#: ../dvi/dvi-document.c:89
+#: ../dvi/dvi-document.c:95
msgid "File not available"
msgstr "Filen er ikke tilgjengelig"
-#: ../dvi/dvi-document.c:102
+#: ../dvi/dvi-document.c:108
msgid "DVI document has incorrect format"
msgstr "DVI-dokumentet har feil format"
#. translators: this is the document security state
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:527
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:511
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#. translators: this is the document security state
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:530
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:514
msgid "No"
msgstr "Nei"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:630
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:614
msgid "Type 1"
msgstr "Type 1"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:632
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:616
msgid "Type 1C"
msgstr "Type 1C"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:634
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:618
msgid "Type 3"
msgstr "Type 3"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:636
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:620
msgid "TrueType"
msgstr "TrueType"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:638
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:622
msgid "Type 1 (CID)"
msgstr "Type 1 (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:640
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:624
msgid "Type 1C (CID)"
msgstr "Type 1C (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:642
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:626
msgid "TrueType (CID)"
msgstr "TrueType (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:644
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:628
msgid "Unknown font type"
msgstr "Ukjent skrifttype"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:670
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:654
msgid "No name"
msgstr "Uten navn"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:678
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:662
msgid "Embedded subset"
msgstr "Innebygd subsett"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:680
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:664
msgid "Embedded"
msgstr "Innebygd"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:682
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:666
msgid "Not embedded"
msgstr "Ikke innebygd"
@@ -345,42 +308,42 @@ msgstr "10x14"
msgid "No document loaded."
msgstr "Ingen dokumenter lastet."
-#: ../ps/ps-document.c:604
+#: ../ps/ps-document.c:584
msgid "Broken pipe."
msgstr "Røret ble brutt."
-#: ../ps/ps-document.c:786
+#: ../ps/ps-document.c:766
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Tolking feilet."
-#: ../ps/ps-document.c:912
+#: ../ps/ps-document.c:892
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Feil under dekomprimering av fil %s:\n"
-#: ../ps/ps-document.c:972
+#: ../ps/ps-document.c:952
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Kan ikke åpne fil %s.\n"
-#: ../ps/ps-document.c:977
+#: ../ps/ps-document.c:957
msgid "File is not readable."
msgstr "Filen kan ikke leses."
-#: ../ps/ps-document.c:997
+#: ../ps/ps-document.c:977
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokument lastet."
-#: ../ps/ps-document.c:1094
+#: ../ps/ps-document.c:1074
#, c-format
msgid "Failed to load document '%s'"
msgstr "Kunne ikke åpne dokument «%s»"
-#: ../ps/ps-document.c:1255
+#: ../ps/ps-document.c:1247
msgid "Encapsulated PostScript"
msgstr "Innkapslet PostScript"
-#: ../ps/ps-document.c:1256
+#: ../ps/ps-document.c:1248
msgid "PostScript"
msgstr "PostScript"
@@ -465,7 +428,11 @@ msgstr "DVI-dokumenter"
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Djvu-dokumenter"
-#: ../shell/ev-document-types.c:185
+#: ../shell/ev-document-types.c:187
+msgid "Comic Books"
+msgstr "Tegneserier"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:195
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
@@ -479,31 +446,27 @@ msgstr "(%d av %d)"
msgid "of %d"
msgstr "av %d"
-#: ../shell/ev-password.c:88
-msgid "Unable to find glade file"
-msgstr "Kan ikke finne glade-fil"
-
-#: ../shell/ev-password.c:90
-#, c-format
-msgid ""
-"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
-"complete."
-msgstr ""
-"glade-filen %s ble ikke funnet. Vennligst sjekk at installasjonen er "
-"fullstendig."
-
-#: ../shell/ev-password.c:104
+#: ../shell/ev-password.c:83
msgid "Password required"
msgstr "Passord kreves"
-#: ../shell/ev-password.c:105
+#: ../shell/ev-password.c:84
#, c-format
msgid ""
"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
"opened."
msgstr "Dokumentet <i>%s</i> er låst og krever et passord før det kan åpnes."
-#: ../shell/ev-password.c:142
+#: ../shell/ev-password.c:149
+msgid "Enter password"
+msgstr "Oppgi passord"
+
+#: ../shell/ev-password.c:252
+#, c-format
+msgid "Password for document %s"
+msgstr "Passord for dokument %s"
+
+#: ../shell/ev-password.c:334
msgid "Incorrect password"
msgstr "Ugyldig passord"
@@ -522,11 +485,11 @@ msgstr "_Lås opp dokument"
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:92
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:94
msgid "General"
msgstr "Generelt"
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:102
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:104
msgid "Fonts"
msgstr "Skrifter"
@@ -539,23 +502,43 @@ msgstr "Skrifttype"
msgid "Gathering font information... %3d%%"
msgstr "Samler informasjon om skrifter... %3d%%"
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:242
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:254 ../shell/ev-view.c:1985
msgid "Loading..."
msgstr "Laster..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:316
msgid "Print..."
msgstr "Skriv ut..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:657
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:669
msgid "Index"
msgstr "Indeks"
-#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:640
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:669
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniatyrer"
-#: ../shell/ev-view.c:1093
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:42
+msgid "Scroll Up"
+msgstr "Rull opp"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:43
+msgid "Scroll Down"
+msgstr "Rull ned"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:49
+msgid "Scroll View Up"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:50
+msgid "Scroll View Down"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:535
+msgid "Document View"
+msgstr "Dokumentvisning"
+
+#: ../shell/ev-view.c:1237
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Gå til side %s"
@@ -563,69 +546,56 @@ msgstr "Gå til side %s"
#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
#. contains plural cases.
-#: ../shell/ev-view.c:2721
+#: ../shell/ev-view.c:3143
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "%d funnet på denne siden"
msgstr[1] "%d funnet på denne siden"
-#: ../shell/ev-view.c:2731
+#: ../shell/ev-view.c:3153
msgid "Not found"
msgstr "Ikke funnet"
-#: ../shell/ev-view.c:2733
+#: ../shell/ev-view.c:3155
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% igjen å søke i"
-#: ../shell/ev-window.c:555
+#: ../shell/ev-window.c:567
msgid "Unable to open document"
msgstr "Kan ikke åpne dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:602
-msgid "Document Viewer - Password Required"
-msgstr "Dokumentviser - passord kreves"
-
-#: ../shell/ev-window.c:604
-#, c-format
-msgid "%s - Password Required"
-msgstr "%s - passord kreves"
-
-#: ../shell/ev-window.c:739 ../shell/ev-window.c:1067
-msgid "Loading document. Please wait"
-msgstr "Laster dokumentet. Vennligst vent"
-
-#: ../shell/ev-window.c:1078
+#: ../shell/ev-window.c:1090
msgid "Open Document"
msgstr "Åpne dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1218
+#: ../shell/ev-window.c:1210
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Filen kunne ikke lagres som «%s»."
-#: ../shell/ev-window.c:1243
+#: ../shell/ev-window.c:1254
msgid "Save a Copy"
msgstr "Lagre en kopi"
-#: ../shell/ev-window.c:1424
+#: ../shell/ev-window.c:1407
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
-#: ../shell/ev-window.c:1428
+#: ../shell/ev-window.c:1411
msgid "Pages"
msgstr "Sider"
-#: ../shell/ev-window.c:1456
+#: ../shell/ev-window.c:1439
msgid "Generating PDF is not supported"
msgstr "Generering av PDF er ikke støttet"
-#: ../shell/ev-window.c:1467
+#: ../shell/ev-window.c:1450
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Utskrift støttes ikke på denne skriveren."
-#: ../shell/ev-window.c:1470
+#: ../shell/ev-window.c:1453
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
@@ -634,24 +604,24 @@ msgstr ""
"Du prøvde å skrive ut til en skriver ved bruk av driveren «%s». Dette "
"programmet krever en PostScript skriverdriver."
-#: ../shell/ev-window.c:1542
+#: ../shell/ev-window.c:1527
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksjonen «Finn» vil ikke fungere med dette dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:1544
+#: ../shell/ev-window.c:1529
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Søk etter tekst er kun støttet for PDF-dokumenter."
#. Toolbar-only
-#: ../shell/ev-window.c:1774 ../shell/ev-window.c:2941
+#: ../shell/ev-window.c:1761 ../shell/ev-window.c:2907
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Forlat fullskjerm"
-#: ../shell/ev-window.c:2100
-msgid "Toolbar editor"
+#: ../shell/ev-window.c:2094
+msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Redigering av verktøylinje"
-#: ../shell/ev-window.c:2453
+#: ../shell/ev-window.c:2474
#, c-format
msgid ""
"PostScript and PDF File Viewer.\n"
@@ -660,7 +630,7 @@ msgstr ""
"PostScript og PDF-filvisning.\n"
"Bruker poppler %s (%s)"
-#: ../shell/ev-window.c:2476
+#: ../shell/ev-window.c:2497
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -672,7 +642,7 @@ msgstr ""
"som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen,\n"
"eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2480
+#: ../shell/ev-window.c:2501
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
@@ -684,7 +654,7 @@ msgstr ""
"det er SALGBART eller PASSER ET SPESIELT FORMÅL. Se Gnu\n"
"General Public License for flere detaljer.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2484
+#: ../shell/ev-window.c:2505
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
@@ -695,340 +665,269 @@ msgstr ""
"Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2508 ../shell/main.c:189
+#: ../shell/ev-window.c:2529 ../shell/main.c:259
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:2511
+#: ../shell/ev-window.c:2532
msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2005 Evince-utviklerene"
-#: ../shell/ev-window.c:2517
+#: ../shell/ev-window.c:2538
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
-#: ../shell/ev-window.c:2860
+#: ../shell/ev-window.c:2837
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
-#: ../shell/ev-window.c:2861
+#: ../shell/ev-window.c:2838
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"
-#: ../shell/ev-window.c:2862
+#: ../shell/ev-window.c:2839
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
-#: ../shell/ev-window.c:2863
+#: ../shell/ev-window.c:2840
msgid "_Go"
msgstr "_Gå til"
-#: ../shell/ev-window.c:2864
+#: ../shell/ev-window.c:2841
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#. File menu
-#: ../shell/ev-window.c:2867
+#: ../shell/ev-window.c:2844
msgid "_Open..."
msgstr "_Åpne..."
-#: ../shell/ev-window.c:2868
+#: ../shell/ev-window.c:2845
msgid "Open an existing document"
msgstr "Åpne et eksisterende dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:2870
+#: ../shell/ev-window.c:2847
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Lagre en kopi..."
-#: ../shell/ev-window.c:2871
-msgid "Save the current document with a new filename"
-msgstr "Lagre dette dokumentet med et nytt filnavn"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2873
+#: ../shell/ev-window.c:2849
msgid "_Print..."
msgstr "_Skriv ut..."
-#: ../shell/ev-window.c:2874
+#: ../shell/ev-window.c:2850
msgid "Print this document"
msgstr "Skriv ut dette dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2876
+#: ../shell/ev-window.c:2852
msgid "P_roperties"
msgstr "E_genskaper"
-#: ../shell/ev-window.c:2877
-msgid "View the properties of this document"
-msgstr "Vis egenskaper for dette dokumentet"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2880
-msgid "Close this window"
-msgstr "Lukk dette vinduet"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2885
-msgid "Copy text from the document"
-msgstr "Kopier tekst fra dokumentet"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2887
+#: ../shell/ev-window.c:2860
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alt"
-#: ../shell/ev-window.c:2888
-msgid "Select the entire page"
-msgstr "Merk hele siden"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2891 ../shell/ev-window.c:2949
+#: ../shell/ev-window.c:2863
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Finn et ord eller en frase i dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2893
+#: ../shell/ev-window.c:2865
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Finn ne_ste"
-#: ../shell/ev-window.c:2894
-msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
-msgstr "Finn neste oppføring av ordet eller frasen"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2896
+#: ../shell/ev-window.c:2867
msgid "T_oolbar"
msgstr "V_erktøylinje"
-#: ../shell/ev-window.c:2897
-msgid "Customize the toolbar"
-msgstr "Tilpass verktøylinjen"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2899
+#: ../shell/ev-window.c:2869
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Roter til _venstre"
-#: ../shell/ev-window.c:2900
-msgid "Rotate the document to the left"
-msgstr "Roter dokumentet til venstre"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2902
+#: ../shell/ev-window.c:2871
msgid "Rotate _Right"
msgstr "_Roter til høyre"
-#: ../shell/ev-window.c:2903
-msgid "Rotate the document to the right"
-msgstr "Roter dokumentet til høyre"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2908 ../shell/ev-window.c:2970
-#: ../shell/ev-window.c:2973 ../shell/ev-window.c:2988
+#: ../shell/ev-window.c:2876
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Forstørr dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2911 ../shell/ev-window.c:2976
-#: ../shell/ev-window.c:2991
+#: ../shell/ev-window.c:2879
msgid "Shrink the document"
msgstr "Komprimer dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:2913
+#: ../shell/ev-window.c:2881
msgid "_Reload"
msgstr "L_es på nytt"
-#: ../shell/ev-window.c:2914
+#: ../shell/ev-window.c:2882
msgid "Reload the document"
msgstr "Les dokumentet på nytt"
#. Go menu
-#: ../shell/ev-window.c:2918
+#: ../shell/ev-window.c:2886
msgid "_Previous Page"
msgstr "_Forrige side"
-#: ../shell/ev-window.c:2919
+#: ../shell/ev-window.c:2887
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Gå til forrige side"
-#: ../shell/ev-window.c:2921
+#: ../shell/ev-window.c:2889
msgid "_Next Page"
msgstr "_Neste side"
-#: ../shell/ev-window.c:2922
+#: ../shell/ev-window.c:2890
msgid "Go to the next page"
msgstr "Gå til neste side"
-#: ../shell/ev-window.c:2924
+#: ../shell/ev-window.c:2892
msgid "_First Page"
msgstr "_Første side"
-#: ../shell/ev-window.c:2925
+#: ../shell/ev-window.c:2893
msgid "Go to the first page"
msgstr "Gå til den første siden"
-#: ../shell/ev-window.c:2927
+#: ../shell/ev-window.c:2895
msgid "_Last Page"
msgstr "S_iste side"
-#: ../shell/ev-window.c:2928
+#: ../shell/ev-window.c:2896
msgid "Go to the last page"
msgstr "Gå til den siste siden"
#. Help menu
-#: ../shell/ev-window.c:2932
+#: ../shell/ev-window.c:2900
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"
-#: ../shell/ev-window.c:2933
-msgid "Display help for the viewer application"
-msgstr "Vis hjelp for dokumentvisning"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2936
+#: ../shell/ev-window.c:2903
msgid "_About"
msgstr "_Om"
-#: ../shell/ev-window.c:2937
-msgid "Display credits for the document viewer creators"
-msgstr "Vis kreditering for skaperene av dokumentvisning"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2942
+#: ../shell/ev-window.c:2908
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Forlat fullskjerm-modus"
-#: ../shell/ev-window.c:2952 ../shell/ev-window.c:2958
-#: ../shell/ev-window.c:2967
-msgid "Scroll one page forward"
-msgstr "Gå frem en side"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2955 ../shell/ev-window.c:2961
-#: ../shell/ev-window.c:2964
-msgid "Scroll one page backward"
-msgstr "Gå tilbake en side"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2979
-msgid "Focus the page selector"
-msgstr "Fokuser sidevelger"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2982
-msgid "Go ten pages backward"
-msgstr "Gå tilbake ti sider"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2985
-msgid "Go ten pages forward"
-msgstr "Gå frem ti sider"
-
#. View Menu
-#: ../shell/ev-window.c:2998
+#: ../shell/ev-window.c:2955
msgid "_Toolbar"
msgstr "Verk_tøylinje"
-#: ../shell/ev-window.c:2999
+#: ../shell/ev-window.c:2956
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Vis eller skjul verktøylinjen"
-#: ../shell/ev-window.c:3001
-msgid "_Statusbar"
-msgstr "_Statuslinje"
-
-#: ../shell/ev-window.c:3002
-msgid "Show or hide the statusbar"
-msgstr "Vis eller skjul statuslinjen"
-
-#: ../shell/ev-window.c:3004
+#: ../shell/ev-window.c:2958
msgid "Side _Pane"
msgstr "Si_defelt"
-#: ../shell/ev-window.c:3005
+#: ../shell/ev-window.c:2959
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Vis eller skjul sidelinjen"
-#: ../shell/ev-window.c:3007
+#: ../shell/ev-window.c:2961
msgid "_Continuous"
msgstr "_Sammenhengende"
-#: ../shell/ev-window.c:3008
+#: ../shell/ev-window.c:2962
msgid "Show the entire document"
msgstr "Vis hele dokumentet"
-#: ../shell/ev-window.c:3010
+#: ../shell/ev-window.c:2964
msgid "_Dual"
msgstr "_Tosidig"
-#: ../shell/ev-window.c:3011
+#: ../shell/ev-window.c:2965
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Vis to sider samtidig"
-#: ../shell/ev-window.c:3013
+#: ../shell/ev-window.c:2967
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fullskjerm"
-#: ../shell/ev-window.c:3014
+#: ../shell/ev-window.c:2968
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Utvid vinduet så det fyller skjermen"
-#: ../shell/ev-window.c:3016
+#: ../shell/ev-window.c:2970
msgid "_Presentation"
msgstr "_Presentasjon"
-#: ../shell/ev-window.c:3017
+#: ../shell/ev-window.c:2971
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Vis dokumentet som en presentasjon"
-#: ../shell/ev-window.c:3019
+#: ../shell/ev-window.c:2973
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Beste tilpasning"
-#: ../shell/ev-window.c:3020
+#: ../shell/ev-window.c:2974
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "La dokumentet fylle hele vinduet"
-#: ../shell/ev-window.c:3022
+#: ../shell/ev-window.c:2976
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Tilpass til side_bredde"
-#: ../shell/ev-window.c:3023
+#: ../shell/ev-window.c:2977
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "La dokumentet fylle vinduet i bredden"
-#: ../shell/ev-window.c:3082
+#: ../shell/ev-window.c:3036
msgid "Page"
msgstr "Side"
-#: ../shell/ev-window.c:3083
+#: ../shell/ev-window.c:3037
msgid "Select Page"
msgstr "Velg side"
-#: ../shell/ev-window.c:3095
+#: ../shell/ev-window.c:3049
msgid "Zoom"
msgstr "Zoom"
-#: ../shell/ev-window.c:3097
+#: ../shell/ev-window.c:3051
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Juster nivå for zoom"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3113
+#: ../shell/ev-window.c:3067
msgid "Previous"
msgstr "Forrige"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3119
+#: ../shell/ev-window.c:3073
msgid "Next"
msgstr "Neste"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3123
+#: ../shell/ev-window.c:3077
msgid "Zoom In"
msgstr "Zoom inn"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3128
+#: ../shell/ev-window.c:3082
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zoom ut"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3138
+#: ../shell/ev-window.c:3092
msgid "Fit Width"
msgstr "Tilpass bredde"
-#: ../shell/main.c:47
+#: ../shell/ev-window-title.c:140
+#, c-format
+msgid "%s - Password Required"
+msgstr "%s - passord kreves"
+
+#: ../shell/main.c:50
msgid "The page of the document to display."
msgstr "Side i dokumentet som skal vises."
-#: ../shell/main.c:47
+#: ../shell/main.c:50
msgid "PAGE"
msgstr "SIDE"
-#: ../shell/main.c:218
+#: ../shell/main.c:286
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince dokumentviser"