Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/cs.po2394
2 files changed, 1296 insertions, 1102 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index b14c7c6..b01c3f3 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,5 +1,9 @@
2009-03-13 Andre Klapper <a9016009@gmx.de>
+ * cs.po: Revert last commit.
+
+2009-03-13 Andre Klapper <a9016009@gmx.de>
+
* cs.po: Updated Czech translation by Lucas Lommer.
2009-03-12 I. Felix <ifelix@redhat.com>
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index a1ec32a..dbff403 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,1240 +1,1430 @@
-# Czech translation of evince
-# Copyright (C) YEAR THE evince COPYRIGHT HOLDER
+# Czech translation of evince.
+# Copyright (C) 2005, 2006, 2008, 2009 the author(s) of evince.
+# Copyright (C) 2005, 2006 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
+# Copyright (C) 2009 Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>.
# This file is distributed under the same license as the evince package.
+# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2005, 2006.
+# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
+# Kamil Páral <ripper42@gmail.com>, 2008.
+# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009.
+# Adrian Guniš <andygun@seznam.cz>, 2008, 2009.
# Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>, 2009.
-# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2009. (mikroopravy)
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-12 09:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-08 12:16+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-03-13 14:33+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-08 17:04+0100\n"
"Last-Translator: Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#: ../backend/comics/comics-document.c:131
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:143
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:286
+msgid "Unknown MIME Type"
+msgstr "Neznámý typ MIME"
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/evince.xml:155(None)
-msgid ""
-"@@image: 'figures/evince_start_window.png'; "
-"md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
-msgstr ""
-"@@image: 'figures/evince_start_window.png'; "
-"md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
-
-#: C/evince.xml:25(title)
-msgid "Evince Document Viewer Manual"
-msgstr "Příručka k prohlížeči dokumentů Evince"
-
-#: C/evince.xml:27(para)
-msgid ""
-"The Evince Document Viewer application enables you to view documents of "
-"various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript "
-"files"
-msgstr ""
-"Aplikace prohlížeč dokumentů Evince umožňuje prohlížení dokumentů v různých "
-"formátech souborů, jako jsou Portable Document Format (PDF) nebo PostScript."
-
-#: C/evince.xml:33(year)
-msgid "2005"
-msgstr "2005"
-
-#: C/evince.xml:34(holder) C/evince.xml:100(para)
-msgid "Nickolay V. Shmyrev"
-msgstr "Nickolay V. Shmyrev"
-
-#: C/evince.xml:37(year)
-msgid "2004"
-msgstr "2004"
-
-#: C/evince.xml:38(holder) C/evince.xml:61(orgname)
-msgid "Sun Microsystems"
-msgstr "Sun Microsystems"
-
-#: C/evince.xml:49(publishername) C/evince.xml:67(orgname)
-#: C/evince.xml:93(para) C/evince.xml:101(para)
-msgid "GNOME Documentation Project"
-msgstr "Dokumentační projekt GNOME"
-
-#: C/evince.xml:2(para)
-msgid ""
-"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
-"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
-"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
-"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
-"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
-"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr ""
-"Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
-"Free Documentation License (GFDL) ve verzi 1.1 nebo v jakékoli další verzi "
-"vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů "
-"předních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod "
-"<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v souboru "
-"COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou."
-
-#: C/evince.xml:12(para)
-msgid ""
-"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
-"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
-"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
-"section 6 of the license."
-msgstr ""
-"Tato příručka je součástí sbírky příruček GNOME šířených za podmínek licence "
-"GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šířit odděleně od sbírky, musíte "
-"přiložit kopii licence dle popisu v oddílu 6 dané licence."
-
-#: C/evince.xml:19(para)
-msgid ""
-"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
-"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
-"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
-"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
-"capital letters."
-msgstr ""
-"Mnoho užívaných názvů určených k zviditelnění produktů nebo služeb jsou "
-"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
-"členové Dokumentačního projektu GNOME jsou si vědomi skutečnosti, že se "
-"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
-"velkým písmenem na začátku."
-
-#: C/evince.xml:35(para)
-msgid ""
-"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
-"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
-"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
-"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
-"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
-"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
-"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
-"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
-"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
-"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
-"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr ""
-"DOKUMENT JE POSKYTOVÁN V PODOBĚ „JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, "
-"NEPOSKYTUJÍ SE ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÁ "
-"VERZE, JE BEZCHYBNÝ, NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, "
-"NEBO NEPORUŠENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPŘESNOSTI A ŠPATNÉHO PROVEDENÍ "
-"DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZE, NESETE VY. POKUD JE TENTO DOKUMENT NEBO "
-"JEHO UPRAVENÁ VERZE VADNÁ V JAKÉMKOLIV SMYSLU, VY (NIKOLIV PŮVODCE, AUTOR "
-"NEBO JAKÝKOLIV PŘISPĚVATEL) PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁKLADY NA "
-"NUTNÉ ÚPRAVY, OPRAVY ČI SLUŽBY. TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE PŘEDSTAVUJE "
-"ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ PODLE TÉTO DOHODY "
-"POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"
-
-#: C/evince.xml:55(para)
-msgid ""
-"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
-"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
-"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
-"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
-"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
-"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
-"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
-"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
-"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
-"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr ""
-
-#: C/evince.xml:28(para)
-msgid ""
-"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
-"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
-"<placeholder-1/>"
-msgstr ""
-"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÉ VERZE JSOU ŠÍŘENY V SOULADU SE ZNĚNÍM LICENCE GNU "
-"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÁSLEDUJÍCÍM USTANOVENÍM: <placeholder-1/>"
-
-#: C/evince.xml:59(firstname)
-msgid "Sun"
-msgstr "Sun"
-
-#: C/evince.xml:60(surname)
-msgid "GNOME Documentation Team"
-msgstr "Dokumentační tým GNOME"
-
-#: C/evince.xml:64(firstname)
-msgid "Nickolay V."
-msgstr "Nickolay V."
-
-#: C/evince.xml:65(surname)
-msgid "Shmyrev"
-msgstr "Shmyrev"
-
-#: C/evince.xml:68(email)
-msgid "nshmyrev@yandex.ru"
-msgstr "nshmyrev@yandex.ru"
-
-#: C/evince.xml:88(revnumber)
-msgid "Evince Document Viewer Manual V1.1"
-msgstr "Příručka k prohlížeči dokumentů Evince V1.1"
-
-#: C/evince.xml:89(date)
-msgid "2008-04-05"
-msgstr "5.4.2008"
-
-#: C/evince.xml:91(para)
-msgid "Niels Giesen"
-msgstr "Niels Giesen"
-
-#: C/evince.xml:92(para)
-msgid "Claude Paroz"
-msgstr "Claude Paroz"
-
-#: C/evince.xml:97(revnumber)
-msgid "Evince Document Viewer Manual V1.0"
-msgstr "Příručka k prohlížeči dokumentů Evince V1.0"
-
-#: C/evince.xml:98(date)
-msgid "2005-04-06"
-msgstr "6.4.2005"
-
-#: C/evince.xml:106(releaseinfo)
-msgid "This manual describes version 0.2 of Evince Document Viewer"
-msgstr "Tato příručka popisuje prohlížeč dokumentů ve verzi 0.2"
-
-#: C/evince.xml:109(title)
-msgid "Feedback"
-msgstr "Ohlasy"
-
-#: C/evince.xml:110(para)
-msgid ""
-"To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer "
-"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:"
-"gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr ""
-"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci "
-"Evince nebo této příručce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url="
-"\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
-
-#: C/evince.xml:117(primary)
-msgid "Evince Document Viewer"
-msgstr "Prohlížeč dokumentů Evince"
-
-#: C/evince.xml:120(primary)
-msgid "evince"
-msgstr "evince"
-
-#: C/evince.xml:128(title)
-msgid "Introduction"
-msgstr "Úvod"
-
-#: C/evince.xml:129(para)
-msgid ""
-"The <application>Evince Document Viewer</application> application enables "
-"you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) "
-"files and PostScript files. <application>Evince Document Viewer</"
-"application> follows Freedesktop.org and GNOME standards to provide "
-"integration with Desktop Environment."
-msgstr ""
-"Aplikace <application>prohlížeč dokumentů Evince</application> umožňuje "
-"prohlížení dokumentů v různých formátech souborů, jako jsou Portable "
-"Document Format (PDF) nebo PostScript. <application>Prohlížeč dokumentů "
-"Evince</application> ctí standardy Freedesktop.org a GNOME, aby zajistil "
-"integraci s pracovním prostředím."
-
-#: C/evince.xml:136(title)
-msgid "Getting Started"
-msgstr "Začínáme"
-
-#: C/evince.xml:139(title)
-msgid "To Start Evince Document Viewer"
-msgstr "Spuštění prohlížeče dokumentů Evince"
-
-#: C/evince.xml:140(para)
-msgid ""
-"<application>Evince Document Viewer</application> starts when you open a "
-"document such as a PDF or PostScript file."
-msgstr ""
-"<application>Prohlížeč dokumentů Evince</application> je spuštěn, otevřete-"
-"li dokument, jakým jsou například soubory typu PDF nebo PostScript."
-
-#: C/evince.xml:141(para)
-msgid ""
-"Alternatively, you can start <application>Evince Document Viewer</"
-"application> from the command line, with the command: <command>evince</"
-"command>."
-msgstr ""
-"<application>Prohlížeč dokumentů Evince</application> můžete spouštět také z "
-"příkazové řádky pomocí příkazu <command>evince</command>."
-
-#: C/evince.xml:146(title)
-msgid "When You Start Evince Document Viewer"
-msgstr "Když spustíte prohlížeč dokumentů Evince…"
-
-#: C/evince.xml:147(para)
-msgid ""
-"When you start <application>Evince Document Viewer</application>, the "
-"following window is displayed."
-msgstr ""
-"Když spustíte <application>prohlížeč dokumentů Evince</application>, zobrazí "
-"se následující okno."
-
-#: C/evince.xml:151(title)
-msgid "Evince Document Viewer Window"
-msgstr "Okno prohlížeče dokumentů Evince"
-
-#: C/evince.xml:158(phrase)
-msgid ""
-"Shows Evince Document Viewer main window. Contains titlebar, menubar, "
-"toolbar and display area. Menubar contains File, Edit, View, Go and Help "
-"menus."
-msgstr ""
-"Zobrazuje hlavní okno prohlížeče dokumentů Evince. Obsahuje záhlaví, "
-"nabídkovou lištu, nástrojovou lištu a oblast zobrazování. Nabídková lišta "
-"obsahuje nabídky Soubor, Upravit, Zobrazit, Přejít a Nápověda."
+#: ../backend/comics/comics-document.c:165
+#, c-format
+msgid "Not a comic book MIME type: %s"
+msgstr "Nejedná se o typ MIME pro komiks: %s"
-#: C/evince.xml:164(para)
-msgid ""
-"The <application>Evince Document Viewer</application> window contains the "
-"following elements:"
-msgstr ""
-"Okno <application>prohlížeče dokumentů Evince</application> obsahuje "
-"následující prvky:"
+#: ../backend/comics/comics-document.c:186
+msgid "File corrupted."
+msgstr "Soubor je poškozen."
-#: C/evince.xml:168(term) C/evince.xml:216(para)
-msgid "Menubar"
-msgstr "Nabídková lišta"
+#: ../backend/comics/comics-document.c:198
+msgid "No files in archive."
+msgstr "V archivu nebyly nalezeny žádné soubory."
-#: C/evince.xml:170(para)
-msgid ""
-"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
-"with documents in <application>Evince Document Viewer</application>."
-msgstr ""
-"Nabídky nabídkové lišty obsahují všechny příkazy potřebné k práci s "
-"dokumenty v <application>prohlížeči dokumentů Evince</application>."
+#: ../backend/comics/comics-document.c:230
+#, c-format
+msgid "No images found in archive %s"
+msgstr "V archivu %s nebyly nalezeny žádné obrázky"
+
+#: ../backend/comics/comicsdocument.evince-backend.in.h:1
+msgid "Comic Books"
+msgstr "Komiksy"
+
+#: ../backend/djvu/djvu-document.c:174
+msgid "DJVU document has incorrect format"
+msgstr "Dokument DJVU nemá správný formát"
+
+#: ../backend/djvu/djvu-document.c:251
+msgid ""
+"The document is composed of several files. One or more of such files cannot "
+"be accessed."
+msgstr ""
+"Dokument se skládá z několika souborů. K jednomu nebo více souborům se "
+"nepodařilo přistoupit."
+
+#: ../backend/djvu/djvudocument.evince-backend.in.h:1
+msgid "Djvu Documents"
+msgstr "Dokumenty Djvu"
+
+#: ../backend/dvi/dvi-document.c:106
+msgid "DVI document has incorrect format"
+msgstr "Dokument DVI nemá správný formát"
+
+#: ../backend/dvi/dvidocument.evince-backend.in.h:1
+msgid "DVI Documents"
+msgstr "Dokumenty DVI"
+
+#. translators: this is the document security state
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:706
+msgid "Yes"
+msgstr "Ano"
+
+#. translators: this is the document security state
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:709
+msgid "No"
+msgstr "Ne"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:783
+msgid "Type 1"
+msgstr "Typ 1"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:785
+msgid "Type 1C"
+msgstr "Typ 1C"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:787
+msgid "Type 3"
+msgstr "Typ 3"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:789
+msgid "TrueType"
+msgstr "TrueType"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:791
+msgid "Type 1 (CID)"
+msgstr "Typ 1 (CID)"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:793
+msgid "Type 1C (CID)"
+msgstr "Typ 1C (CID)"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:795
+msgid "TrueType (CID)"
+msgstr "TrueType (CID)"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:797
+msgid "Unknown font type"
+msgstr "Neznámý řez písma"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:823
+msgid "No name"
+msgstr "Žádný název"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:831
+msgid "Embedded subset"
+msgstr "Vložená podmnožina"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:833
+msgid "Embedded"
+msgstr "Vložené"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:835
+msgid "Not embedded"
+msgstr "Nevložené"
+
+#: ../backend/pdf/pdfdocument.evince-backend.in.h:1
+msgid "PDF Documents"
+msgstr "Dokumenty PDF"
+
+#: ../backend/impress/impress-document.c:303
+#: ../backend/tiff/tiff-document.c:114
+msgid "Invalid document"
+msgstr "Neplatný dokument"
+
+#.
+#. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
+#.
+#: ../backend/impress/impressdocument.evince-backend.in.h:1
+msgid "Impress Slides"
+msgstr "Snímky Impress"
+
+#: ../backend/impress/zip.c:53
+msgid "No error"
+msgstr "Bez chyby"
+
+#: ../backend/impress/zip.c:56
+msgid "Not enough memory"
+msgstr "Nedostatek paměti"
+
+#: ../backend/impress/zip.c:59
+msgid "Cannot find zip signature"
+msgstr "Nepodařilo se najít podpis zip"
+
+#: ../backend/impress/zip.c:62
+msgid "Invalid zip file"
+msgstr "Neplatný soubor zip"
+
+#: ../backend/impress/zip.c:65
+msgid "Multi file zips are not supported"
+msgstr "Vícesouborové zipy nejsou podporovány"
+
+#: ../backend/impress/zip.c:68
+msgid "Cannot open the file"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor"
+
+#: ../backend/impress/zip.c:71
+msgid "Cannot read data from file"
+msgstr "Ze souboru se nepodařilo přečíst data"
+
+#: ../backend/impress/zip.c:74
+msgid "Cannot find file in the zip archive"
+msgstr "V archivu zip se nepodařilo najít soubor"
+
+#: ../backend/impress/zip.c:77
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznámá chyba"
+
+#: ../backend/ps/ev-spectre.c:113
+#, c-format
+msgid "Failed to load document “%s”"
+msgstr "Nepodařilo se načíst dokument „%s“"
+
+#: ../backend/ps/ev-spectre.c:146
+#, c-format
+msgid "Failed to save document “%s”"
+msgstr "Nepodařilo se uložit dokument „%s“"
+
+#: ../backend/ps/psdocument.evince-backend.in.h:1
+msgid "PostScript Documents"
+msgstr "Dokumenty PostScript"
+
+#: ../libdocument/ev-attachment.c:304 ../libdocument/ev-attachment.c:325
+#, c-format
+msgid "Couldn't save attachment “%s”: %s"
+msgstr "Nepodařilo se uložit přílohu „%s“: %s"
+
+#: ../libdocument/ev-attachment.c:373
+#, c-format
+msgid "Couldn't open attachment “%s”: %s"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít přílohu „%s“: %s"
+
+#: ../libdocument/ev-attachment.c:408
+#, c-format
+msgid "Couldn't open attachment “%s”"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít přílohu „%s“"
+
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:168
+#, c-format
+msgid "File type %s (%s) is not supported"
+msgstr "Typ souboru %s (%s) není podporován"
+
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:359
+msgid "All Documents"
+msgstr "Všechny dokumenty"
+
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:391
+msgid "All Files"
+msgstr "Všechny soubory"
+
+#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:439
+msgid "Co_nnect"
+msgstr "_Připojit se"
+
+#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:483
+msgid "Connect _anonymously"
+msgstr "Připojit se _anonymně"
+
+#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:492
+msgid "Connect as u_ser:"
+msgstr "Připojit se jako _uživatel:"
+
+#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:529
+msgid "_Username:"
+msgstr "_Uživatelské jméno:"
+
+#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:533
+msgid "_Domain:"
+msgstr "_Doména:"
+
+#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:538
+#: ../shell/ev-password-view.c:332
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Heslo:"
+
+#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:553
+msgid "_Forget password immediately"
+msgstr "_Zapomenout heslo okamžitě"
+
+#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:561
+msgid "_Remember password until you logout"
+msgstr "_Pamatovat si heslo, dokud se uživatel neodhlásí"
+
+#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:569
+msgid "_Remember forever"
+msgstr "Zapamatovat si _napořád"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:165
+#, c-format
+msgid "File is not a valid .desktop file"
+msgstr "Soubor není platným souborem .desktop"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:188
+#, c-format
+msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+msgstr "Nerozpoznaný soubor typu .desktop ve verzi „%s“"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:958
+#, c-format
+msgid "Starting %s"
+msgstr "Spouští se %s"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1100
+#, c-format
+msgid "Application does not accept documents on command line"
+msgstr "Aplikace nepřijímá dokumenty z příkazové řádky"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1168
+#, c-format
+msgid "Unrecognized launch option: %d"
+msgstr "Nerozpoznaná volba spouštění: %d"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1373
+#, c-format
+msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+msgstr "Nelze předat URI dokumentu položce .desktop „Type=Link“"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1392
+#, c-format
+msgid "Not a launchable item"
+msgstr "Není spustitelnou položkou"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:224
+msgid "Disable connection to session manager"
+msgstr "Zakázat spojení se správcem sezení"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:227
+msgid "Specify file containing saved configuration"
+msgstr "Zadejte soubor obsahující uložené nastavení"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:227
+msgid "FILE"
+msgstr "SOUBOR"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:230
+msgid "Specify session management ID"
+msgstr "Zadejte ID správce sezení"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:230
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:244
+msgid "Session management options:"
+msgstr "Volby správce sezení:"
+
+#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:245
+msgid "Show session management options"
+msgstr "Zobrazit volby správce sezení"
+
+#. Translaters: This string is for a toggle to display a toolbar.
+#. * The name of the toolbar is automatically computed from the widgets
+#. * on the toolbar, and is placed at the %s. Note the _ before the %s
+#. * which is used to add mnemonics. We know that this is likely to
+#. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
+#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
+#. * please remove.
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:918
+#, c-format
+msgid "Show “_%s”"
+msgstr "Zobrazit „_%s“"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1381
+msgid "_Move on Toolbar"
+msgstr "_Přesunout na lištu nástrojů"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1382
+msgid "Move the selected item on the toolbar"
+msgstr "Přesunout vybranou položku na nástrojovou lištu"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1383
+msgid "_Remove from Toolbar"
+msgstr "_Odstranit z nástrojové lišty"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1384
+msgid "Remove the selected item from the toolbar"
+msgstr "Odstranit vybranou položku z nástrojové lišty"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1385
+msgid "_Delete Toolbar"
+msgstr "_Odstranit nástrojovou lištu"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1386
+msgid "Remove the selected toolbar"
+msgstr "Odstranit vybranou nástrojovou lištu"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:485
+msgid "Separator"
+msgstr "Oddělovač"
+
+#: ../cut-n-paste/totem-screensaver/totem-scrsaver.c:117
+msgid "Running in presentation mode"
+msgstr "Běží v režimu prezentace"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:5296
+msgid "Best Fit"
+msgstr "Přizpůsobit"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
+msgid "Fit Page Width"
+msgstr "Přizpůsobit šířce stránky"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
+msgid "50%"
+msgstr "50 %"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
+msgid "70%"
+msgstr "70 %"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
+msgid "85%"
+msgstr "85 %"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
+msgid "100%"
+msgstr "100 %"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
+msgid "125%"
+msgstr "125 %"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
+msgid "150%"
+msgstr "150 %"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
+msgid "175%"
+msgstr "175 %"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
+msgid "200%"
+msgstr "200 %"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
+msgid "300%"
+msgstr "300 %"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:60
+msgid "400%"
+msgstr "400 %"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:4274
+#: ../shell/ev-window-title.c:149
+#, c-format
+msgid "Document Viewer"
+msgstr "Prohlížeč dokumentů"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:2
+msgid "View multipage documents"
+msgstr "Zobrazovat dokumenty po více stránkách"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:1
+msgid "Override document restrictions"
+msgstr "Ignorovat omezení dokumentu"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:2
+msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
+msgstr "Ignorovat omezení dokumentu, například zákaz kopírování nebo tisku."
+
+#: ../properties/ev-properties-main.c:113
+msgid "Document"
+msgstr "Dokument"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:59
+msgid "Title:"
+msgstr "Název:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:60
+msgid "Location:"
+msgstr "Umístění:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:61
+msgid "Subject:"
+msgstr "Předmět:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:62
+msgid "Author:"
+msgstr "Autor:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:63
+msgid "Keywords:"
+msgstr "Klíčová slova:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:64
+msgid "Producer:"
+msgstr "Producent:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:65
+msgid "Creator:"
+msgstr "Tvůrce:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:66
+msgid "Created:"
+msgstr "Vytvořeno:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:67
+msgid "Modified:"
+msgstr "Změněno:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:68
+msgid "Number of Pages:"
+msgstr "Počet stránek:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:69
+msgid "Optimized:"
+msgstr "Optimalizace:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:70
+msgid "Format:"
+msgstr "Formát:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:71
+msgid "Security:"
+msgstr "Zabezpečení:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:72
+msgid "Paper Size:"
+msgstr "Velikost papíru:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:202
+msgid "None"
+msgstr "Žádné"
+
+#. Translate to the default units to use for presenting
+#. * lengths to the user. Translate to default:inch if you
+#. * want inches, otherwise translate to default:mm.
+#. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
+#. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
+#.
+#: ../properties/ev-properties-view.c:227
+msgid "default:mm"
+msgstr "default:mm"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:271
+#, c-format
+msgid "%.0f x %.0f mm"
+msgstr "%.0f x %.0f mm"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:275
+#, c-format
+msgid "%.2f x %.2f inch"
+msgstr "%.2f x %.2f palců"
+
+#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
+#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
+#: ../properties/ev-properties-view.c:299
+#, c-format
+msgid "%s, Portrait (%s)"
+msgstr "%s, na výšku (%s)"
+
+#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
+#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
+#: ../properties/ev-properties-view.c:306
+#, c-format
+msgid "%s, Landscape (%s)"
+msgstr "%s, na šířku (%s)"
+
+#: ../libview/ev-jobs.c:949
+#, c-format
+msgid "Failed to create file “%s”: %s"
+msgstr "Nepodařilo se vytvořit soubor „%s“: %s"
+
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:41
+msgid "Scroll Up"
+msgstr "Posunout nahoru"
+
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:42
+msgid "Scroll Down"
+msgstr "Posunout dolů"
+
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:48
+msgid "Scroll View Up"
+msgstr "Posunout pohled nahoru"
+
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:49
+msgid "Scroll View Down"
+msgstr "Posunout pohled dolů"
+
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:533
+msgid "Document View"
+msgstr "Pohled na dokument"
+
+#: ../libview/ev-view.c:1417
+msgid "Go to first page"
+msgstr "Přejít na první stránku"
-#: C/evince.xml:174(term)
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Nástrojová lišta"
+#: ../libview/ev-view.c:1419
+msgid "Go to previous page"
+msgstr "Přejít na předchozí stránku"
-#: C/evince.xml:176(para)
-msgid ""
-"The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the "
-"menubar."
-msgstr "Nástrojová lišta obsahuje vybrané příkazy z nabídkové lišty."
+#: ../libview/ev-view.c:1421
+msgid "Go to next page"
+msgstr "Přejít na následující stránku"
-#: C/evince.xml:180(term)
-msgid "Display area"
-msgstr "Oblast zobrazování"
+#: ../libview/ev-view.c:1423
+msgid "Go to last page"
+msgstr "Přejít na poslední stránku"
-#: C/evince.xml:182(para)
-msgid "The display area displays the document."
-msgstr "V oblasti zobrazování se zobrazují dokumenty."
+#: ../libview/ev-view.c:1425
+msgid "Go to page"
+msgstr "Přejít na stránku"
+
+#: ../libview/ev-view.c:1427
+msgid "Find"
+msgstr "Najít"
+
+#: ../libview/ev-view.c:1455
+#, c-format
+msgid "Go to page %s"
+msgstr "Přejít na stránku %s"
+
+#: ../libview/ev-view.c:1461
+#, c-format
+msgid "Go to %s on file “%s”"
+msgstr "Přejít na %s v souboru „%s“"
+
+#: ../libview/ev-view.c:1464
+#, c-format
+msgid "Go to file “%s”"
+msgstr "Přejít na soubor “%s”"
+
+#: ../libview/ev-view.c:1472
+#, c-format
+msgid "Launch %s"
+msgstr "Spustit %s"
-#: C/evince.xml:196(para)
-msgid "UI Component"
-msgstr "Komponenta uživatelského rozhraní"
+#: ../libview/ev-view.c:2387
+msgid "End of presentation. Press Escape to exit."
+msgstr "Konec prezentace. Prezentaci opustíte stisknutím Esc."
-#: C/evince.xml:198(para) C/evince.xml:646(para)
-msgid "Action"
-msgstr "Činnost"
+#: ../libview/ev-view.c:3280
+msgid "Jump to page:"
+msgstr "Přejít na stránku:"
-#: C/evince.xml:203(para)
-msgid "Window"
-msgstr "Okno"
+#: ../libview/ev-view.c:3543 ../shell/ev-sidebar-layers.c:125
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:267
+msgid "Loading..."
+msgstr "Probíhá načítání…"
-#: C/evince.xml:207(para)
-msgid ""
-"Drag a file into the <application>Evince Document Viewer</application> "
-"window from another application such as a file manager."
-msgstr ""
-"Přetáhnutí souboru do okna <application>prohlížeče dokumentů Evince</"
-"application> z jiné aplikace, například ze správce souborů."
+#: ../shell/eggfindbar.c:146
+msgid "Search string"
+msgstr "Hledaný řetězec"
-#: C/evince.xml:210(para)
-msgid "Double-click on the file name in the file manager"
-msgstr "Dvojité kliknutí na název souboru ve správci souborů."
+#: ../shell/eggfindbar.c:147
+msgid "The name of the string to be found"
+msgstr "Název hledaného řetězce"
-#: C/evince.xml:217(para) C/evince.xml:244(para)
-msgid ""
-"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></"
-"menuchoice>."
-msgstr ""
-"Vybrání <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Otevřít…</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
+#: ../shell/eggfindbar.c:160
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Rozlišovat velikost písmen"
-#: C/evince.xml:221(para)
-msgid "Shortcut keys"
-msgstr "Klávesové zkratky"
+#: ../shell/eggfindbar.c:161
+msgid "TRUE for a case sensitive search"
+msgstr "TRUE pro rozlišování velikosti písmen při hledání"
-#: C/evince.xml:222(para)
-msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
-msgstr ""
-"Stisknutí <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+#: ../shell/eggfindbar.c:168
+msgid "Highlight color"
+msgstr "Barva zvýrazňování"
-#: C/evince.xml:187(para)
-msgid ""
-"In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the "
-"same action in several ways. For example, you can open a document in the "
-"following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" "
-"rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec "
-"colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></"
-"tgroup></informaltable>"
-msgstr ""
-"V <application>prohlížeči dokumentů Evince</application> lze jednu činnost "
-"vykonávat několika způsoby. Například otevírat dokumenty je možné těmito "
-"způsoby: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep="
-"\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname="
-"\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></tgroup></"
-"informaltable>"
-
-#: C/evince.xml:228(para)
-msgid "This manual documents functionality from the menubar."
-msgstr "Tato příručka popisuje funkce nabídkové lišty."
-
-#: C/evince.xml:236(title)
-msgid "Usage"
-msgstr "Používání"
-
-#: C/evince.xml:240(title)
-msgid "To Open A Document"
-msgstr "Otevření dokumentu"
-
-#: C/evince.xml:241(para)
-msgid "To open a document, perform the following steps:"
-msgstr "Chcete-li otevřít dokument, proveďte následující kroky:"
-
-#: C/evince.xml:248(para)
-msgid ""
-"In the <guilabel>Open Document</guilabel> dialog, select the file you want "
-"to open."
-msgstr ""
-"V dialogovém okně <guilabel>Otevřít dokument</guilabel> vyberte soubor, jenž "
-"chcete otevřít."
+#: ../shell/eggfindbar.c:169
+msgid "Color of highlight for all matches"
+msgstr "Barva zvýrazňování všech výsledků"
-#: C/evince.xml:253(para)
-msgid ""
-"Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Evince Document Viewer</"
-"application> displays the name of the document in the titlebar of the window."
-msgstr ""
-"Klikněte na <guibutton>Otevřít</guibutton>. <application>Prohlížeč dokumentů "
-"Evince</application> v záhlaví okna zobrazí název dokumentu."
+#: ../shell/eggfindbar.c:175
+msgid "Current color"
+msgstr "Aktuální barva"
-#: C/evince.xml:258(para)
-msgid ""
-"To open another document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
-"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. "
-"<application>Evince Document Viewer</application> opens each file in a new "
-"window."
-msgstr ""
-"Chcete-li otevřít další dokument, vyberte znovu <menuchoice><guimenu>Soubor</"
-"guimenu><guimenuitem>Otevřít…</guimenuitem></menuchoice>. "
-"<application>Prohlížeč dokumentů Evince</application> otevírá všechny "
-"soubory v nových oknech."
+#: ../shell/eggfindbar.c:176
+msgid "Color of highlight for the current match"
+msgstr "Barva zvýrazňování aktuálního výsledku"
-#: C/evince.xml:261(para)
-msgid ""
-"If you try to open a document with format that <application>Evince Document "
-"Viewer</application> does not recognize, the application displays an error "
-"message."
-msgstr ""
-"Jestliže se pokoušíte otevřít dokument ve formátu, se kterým "
-"<application>prohlížeč dokumentů Evince</application> neumí pracovat, "
-"aplikace zobrazí chybovou zprávu."
+#: ../shell/eggfindbar.c:320
+msgid "Find:"
+msgstr "Najít:"
-#: C/evince.xml:267(title)
-msgid "To Navigate Through a Document"
-msgstr "Pohyb dokumentem"
+#: ../shell/eggfindbar.c:329 ../shell/ev-window.c:5030
+msgid "Find Pre_vious"
+msgstr "Najít _předchozí"
-#: C/evince.xml:268(para)
-msgid "You can navigate through a file as follows:"
-msgstr "Dokumentem se lze pohybovat následujícími způsoby:"
+#: ../shell/eggfindbar.c:333
+msgid "Find previous occurrence of the search string"
+msgstr "Najít předchozí výskyt hledaného řetězce"
-#: C/evince.xml:271(para)
-msgid ""
-"To view the next page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
-"guimenu><guimenuitem>Next Page</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Chcete-li zobrazit následující stránku, vyberte <menuchoice><guimenu>Přejít</"
-"guimenu><guimenuitem>Následující stránka</guimenuitem></menuchoice>."
+#: ../shell/eggfindbar.c:337 ../shell/ev-window.c:5028
+msgid "Find Ne_xt"
+msgstr "Najít _následující"
-#: C/evince.xml:275(para)
-msgid ""
-"To view the previous page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
-"guimenu><guimenuitem>Previous Page</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Chcete-li zobrazit předchozí stránku, vyberte <menuchoice><guimenu>Přejít</"
-"guimenu><guimenuitem>Předchozí stránka</guimenuitem></menuchoice>."
+#: ../shell/eggfindbar.c:341
+msgid "Find next occurrence of the search string"
+msgstr "Najít následující výskyt hledaného řetězce"
-#: C/evince.xml:279(para)
-msgid ""
-"To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
-"guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Chcete-li zobrazit první stránku dokumentu, vyberte "
-"<menuchoice><guimenu>Přejít</guimenu><guimenuitem>První stránka</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
+#: ../shell/eggfindbar.c:348
+msgid "C_ase Sensitive"
+msgstr "_Rozlišovat velikost písmen"
-#: C/evince.xml:283(para)
-msgid ""
-"To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
-"guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Chcete-li zobrazit poslední stránku dokumentu, vyberte "
-"<menuchoice><guimenu>Přejít</guimenu><guimenuitem>Poslední stránka</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
+#: ../shell/eggfindbar.c:351
+msgid "Toggle case sensitive search"
+msgstr "Přepnout rozlišování velikosti písmen při hledání"
+
+#: ../shell/ev-keyring.c:102
+#, c-format
+msgid "Password for document %s"
+msgstr "Heslo dokumentu %s"
+
+#: ../shell/ev-open-recent-action.c:72
+msgid "Open a recently used document"
+msgstr "Otevřít nedávno použitý dokument"
+
+#: ../shell/ev-page-action.c:76
+#, c-format
+msgid "(%d of %d)"
+msgstr "(%d z %d)"
+
+#: ../shell/ev-page-action.c:78
+#, c-format
+msgid "of %d"
+msgstr "z %d"
-#: C/evince.xml:287(para)
+#: ../shell/ev-password-view.c:144
msgid ""
-"To view a particular page, enter the page number or page label in the text "
-"box on the toolbar, then press <keycap>Return</keycap>."
+"This document is locked and can only be read by entering the correct "
+"password."
msgstr ""
-"Chcete-li zobrazit určitou stránku, zadejte její číslo nebo nadpis do "
-"textového políčka v nástrojové liště a stiskněte <keycap>Enter</keycap>"
+"Tento dokument je zaheslován a lze jej číst jen po zadání správného hesla."
-#: C/evince.xml:294(title)
-msgid "To Scroll a Page"
-msgstr "Posouvání se stránkou"
+#: ../shell/ev-password-view.c:153 ../shell/ev-password-view.c:269
+msgid "_Unlock Document"
+msgstr "_Odemknout dokument"
-#: C/evince.xml:295(para)
-msgid ""
-"To display the page contents that are not currently displayed in the display "
-"area, use the following methods:"
-msgstr ""
-"Chcete-li zobrazit obsah stránek, které právě nejsou vidět v oblasti "
-"zobrazování, proveďte jednu z následujících činností:"
-
-#: C/evince.xml:298(para)
-msgid "Use the arrow keys or space key on the keyboard."
-msgstr "Použijte směrové šipky nebo mezerník na klávesnici."
-
-#: C/evince.xml:301(para)
-msgid ""
-"Drag the display area by clicking with the middle mouse button somewhere in "
-"the document and then moving the mouse. For example, to scroll down the "
-"page, drag the display area upwards in the window."
-msgstr ""
-"Posuňte oblast zobrazování kliknutím prostředním tlačítkem myši někam do "
-"dokumentu a jejím tažením. Například, chcete-li se posunout dolů, táhněte "
-"myší směrem nahoru."
-
-#: C/evince.xml:304(para)
-msgid "Use the scrollbars on the window."
-msgstr "Použijte posuvníky okna."
-
-#: C/evince.xml:311(title)
-msgid "To Change the Page Size"
-msgstr "Změna velikosti stránky"
-
-#: C/evince.xml:312(para)
-msgid ""
-"You can use the following methods to resize a page in the "
-"<application>Evince Document Viewer</application> display area:"
-msgstr ""
-"Změnu velikosti stránky v oblasti zobrazování <application>prohlížeče "
-"dokumentů Evince</application> můžete provést následujícími způsoby:"
-
-#: C/evince.xml:317(para)
-msgid ""
-"To increase the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
-"guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Chcete-li zvětšit velikost stránky, vyberte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</"
-"guimenu><guimenuitem>Zvětšit</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/evince.xml:322(para)
-msgid ""
-"To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
-"guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Chcete-li zmenšit velikost stránky, vyberte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</"
-"guimenu><guimenuitem>Zmenšit</guimenuitem></menuchoice>."
+#: ../shell/ev-password-view.c:261
+msgid "Enter password"
+msgstr "Zadejte heslo"
-#: C/evince.xml:327(para)
-msgid ""
-"To resize a page to have the same width as the <application>Evince Document "
-"Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
-"guimenu><guimenuitem>Fit page width</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Chcete-li nastavit velikost stránky na stejnou šířku, jako má oblast "
-"zobrazování <application>prohlížeče dokumentů Evince</application>, "
-"zaškrtněte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Přizpůsobit "
-"šířce stránky</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/evince.xml:332(para)
-msgid ""
-"To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</"
-"application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
-"guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Chcete-li nastavit velikost stránky tak, aby se vešla do oblasti zobrazování "
-"<application>prohlížeče dokumentů Evince</application>, zaškrtněte "
-"<menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Přizpůsobit</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/evince.xml:337(para)
-msgid ""
-"To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to "
-"have the same width and height as the screen, choose "
-"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></"
-"menuchoice>. To resize the <application>Evince Document Viewer</application> "
-"window to the original size, click on the <guibutton>Exit Full Screen</"
-"guibutton> button."
-msgstr ""
-"Chcete-li nastavit šířku a výšku okna <application>prohlížeče dokumentů "
-"Evince</application> dle obrazovky, zaškrtněte "
-"<menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Přes celou obrazovku</"
-"guimenuitem></menuchoice>. Chcete-li nastavit okno <application>prohlížeče "
-"dokumentů Evince</application> na původní velikost, klikněte na tlačítko "
-"<guibutton>Opustit celou obrazovku</guibutton>."
-
-#: C/evince.xml:345(title)
-msgid "To View Pages or Document Structure"
-msgstr "Zobrazení struktury stránky nebo dokumentu"
-
-#: C/evince.xml:346(para)
-msgid "To view bookmarks or pages, perform the following steps:"
-msgstr "Chcete-li zobrazit záložky nebo stránky, proveďte následující kroky:"
-
-#: C/evince.xml:350(para)
-msgid ""
-"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Sidebar</"
-"guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
-msgstr ""
-"Zaškrtněte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Postranní "
-"lišta</guimenuitem></menuchoice>, nebo stiskněte <keycap>F9</keycap>."
-
-#: C/evince.xml:355(para)
-msgid ""
-"Use the drop-down list in the side-pane header to select whether to display "
-"document structure or pages in the side pane."
-msgstr ""
-"Použijte rozbalovací seznam v záhlaví postranní lišty a zvolte, zda se v ní "
-"má zobrazit struktura dokumentu nebo stránky."
+#: ../shell/ev-password-view.c:301
+msgid "Password required"
+msgstr "Je vyžadováno heslo"
-#: C/evince.xml:360(para)
-msgid ""
-"Use the side-pane scrollbars to display the required item or page in the "
-"side pane."
-msgstr ""
-"Použijte posuvníky postranní lišty, aby se v ní zobrazila požadovaná "
-"položka či stránka."
+#: ../shell/ev-password-view.c:302
+#, c-format
+msgid ""
+"The document “%s” is locked and requires a password before it can be opened."
+msgstr "Dokument „%s“ je zaheslován a pro otevření vyžaduje heslo."
-#: C/evince.xml:365(para)
-msgid ""
-"Click on an entry to navigate to that location in the document. Click on a "
-"page to navigate to that page in the document."
-msgstr ""
-"Klikněte na položku a přesunete se na místo v dokumentu. Klikněte na stránku "
-"a v dokumentu se na ni posunete."
+#: ../shell/ev-password-view.c:365
+msgid "Forget password _immediately"
+msgstr "Zapomenout heslo _okamžitě"
-#: C/evince.xml:371(title)
-msgid "To View the Properties of a Document"
-msgstr "Zobrazení vlastností dokumentu"
+#: ../shell/ev-password-view.c:377
+msgid "Remember password until you _logout"
+msgstr "_Pamatovat si heslo, dokud se uživatel neodhlásí"
-#: C/evince.xml:372(para)
-msgid ""
-"To view the properties of a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
-"guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Chcete-li zobrazit vlastnosti dokumentu, vyberte "
-"<menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Vlastnosti</guimenuitem></"
-"menuchoice>."
+#: ../shell/ev-password-view.c:389
+msgid "Remember _forever"
+msgstr "Zapamatovat si _napořád"
-#: C/evince.xml:378(para)
+#. Initial state
+#: ../shell/ev-print-operation.c:318
+msgid "Preparing to print ..."
+msgstr "Připravuje se tisk…"
+
+#: ../shell/ev-print-operation.c:320
+msgid "Finishing..."
+msgstr "Probíhá dokončování…"
+
+#: ../shell/ev-print-operation.c:322
+#, c-format
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr "Tiskne se stránka %d z %d…"
+
+#: ../shell/ev-print-operation.c:1010
+msgid "Printing is not supported on this printer."
+msgstr "Tisk není touto tiskárnou podporován."
+
+#: ../shell/ev-print-operation.c:1136 ../shell/ev-window.c:5081
+msgid "Print"
+msgstr "Tisk"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:57
+msgid "Properties"
+msgstr "Vlastnosti"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:91
+msgid "General"
+msgstr "Obecné"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:101
+msgid "Fonts"
+msgstr "Písma"
+
+#: ../shell/ev-properties-fonts.c:135
+msgid "Font"
+msgstr "Písmo"
+
+#: ../shell/ev-properties-fonts.c:162
+#, c-format
+msgid "Gathering font information... %3d%%"
+msgstr "Získávají se informace o písmech… %3d %%"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:697
+msgid "Attachments"
+msgstr "Přílohy"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:395
+msgid "Layers"
+msgstr "Vrstvy"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:340
+msgid "Print..."
+msgstr "Tisk…"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:720
+msgid "Index"
+msgstr "Rejstřík"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:751
+msgid "Thumbnails"
+msgstr "Náhledy"
+
+#: ../shell/ev-window.c:843
+#, c-format
+msgid "Page %s - %s"
+msgstr "Stránka %s – %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:845
+#, c-format
+msgid "Page %s"
+msgstr "Stránka %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1267
+msgid "The document contains no pages"
+msgstr "Dokument neobsahuje žádné stránky"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1491 ../shell/ev-window.c:1639
+msgid "Unable to open document"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1613
+#, c-format
+msgid "Loading document from %s"
+msgstr "Načítá se dokument z %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1751 ../shell/ev-window.c:1944
+#, c-format
+msgid "Downloading document (%d%%)"
+msgstr "Stahuje se dokument (%d %%)"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1890
+#, c-format
+msgid "Reloading document from %s"
+msgstr "Obnovuje se dokument z %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1923
+msgid "Failed to reload document."
+msgstr "Nepodařilo se obnovit dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2072
+msgid "Open Document"
+msgstr "Otevřít dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2133
+#, c-format
+msgid "Couldn't create symlink “%s”: %s"
+msgstr "Nepodařilo se vytvořit symbolický odkaz „%s“: %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2162
+msgid "Cannot open a copy."
+msgstr "Nepodařilo se otevřít kopii."
+
+#: ../shell/ev-window.c:2402
+#, c-format
+msgid "Saving document to %s"
+msgstr "Dokument se ukládá do %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2405
+#, c-format
+msgid "Saving attachment to %s"
+msgstr "Příloha se ukládá do %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2408
+#, c-format
+msgid "Saving image to %s"
+msgstr "Obrázek se ukládá do %s"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2453 ../shell/ev-window.c:2550
+#, c-format
+msgid "The file could not be saved as “%s”."
+msgstr "Soubor nelze uložit jako „%s“."
+
+#: ../shell/ev-window.c:2481
+#, c-format
+msgid "Uploading document (%d%%)"
+msgstr "Nahrává se dokument (%d %%)"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2485
+#, c-format
+msgid "Uploading attachment (%d%%)"
+msgstr "Nahrává se příloha (%d %%)"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2489
+#, c-format
+msgid "Uploading image (%d%%)"
+msgstr "Nahrává se obrázek (%d %%)"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2596
+msgid "Save a Copy"
+msgstr "Uložit kopii"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2799
+#, c-format
+msgid "%d pending job in queue"
+msgid_plural "%d pending jobs in queue"
+msgstr[0] "%d nevyřízená úloha ve frontě"
+msgstr[1] "%d nevyřízené úlohy ve frontě"
+msgstr[2] "%d nevyřízených úloh ve frontě"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2855 ../shell/ev-window.c:3965
+msgid "Failed to print document"
+msgstr "Nepodařilo se vytisknout dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2912
+#, c-format
+msgid "Printing job “%s”"
+msgstr "Tiskne se úloha „%s“"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3109
+#, c-format
+msgid "Wait until print job “%s” finishes before closing?"
+msgstr "Odložit uzavření, dokud se nedokončí tisková úloha „%s“?"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3112
+#, c-format
+msgid ""
+"There are %d print jobs active. Wait until print finishes before closing?"
+msgstr ""
+"%d tiskové úlohy jsou aktivní. Odložit uzavření, dokud se nedokončí tisk?"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3124
+msgid "If you close the window, pending print jobs will not be printed."
+msgstr "Pokud zavřete okno, nebudou vytištěny nevyřízené tiskové úlohy."
+
+#: ../shell/ev-window.c:3128
+msgid "Cancel _print and Close"
+msgstr "Zrušit _tisk a zavřít"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3132
+msgid "Close _after Printing"
+msgstr "Zavřít _po vytištění"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3735
+msgid "Toolbar Editor"
+msgstr "Editor nástrojové lišty"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3867
+msgid "There was an error displaying help"
+msgstr "Při zobrazování nápovědy se vyskytla chyba"
+
+#: ../shell/ev-window.c:4270
+#, c-format
msgid ""
-"The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays all information available"
+"Document Viewer.\n"
+"Using poppler %s (%s)"
msgstr ""
-"Dialogové okno <guilabel>Vlastnosti</guilabel> zobrazuje všechny dostupné "
-"informace."
-
-#: C/evince.xml:384(title)
-msgid "To Print a Document"
-msgstr "Tisk dokumentu"
-
-#: C/evince.xml:385(para)
+"Prohlížeč dokumentů.\n"
+"Je použit poppler %s (%s)"
+
+#: ../shell/ev-window.c:4298
msgid ""
-"To print a Document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
-"guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
+"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
+"version.\n"
msgstr ""
-"Chcete-li dokument vytisknout, vyberte <menuchoice><guimenu>Soubor</"
-"guimenu><guimenuitem>Tisk…</guimenuitem></menuchoice>."
+"Evince je svobodný software; můžete jej šířit a/nebo modifikovat podle "
+"ustanovení GNU General Public License, vydávané Free Software Foundation; a "
+"to buď verze 2 této licence anebo (podle vlastního uvážení) kterékoliv "
+"pozdější verze.\n"
-#: C/evince.xml:389(para)
+#: ../shell/ev-window.c:4302
msgid ""
-"If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the "
-"author of the document has disabled the print option for this document. To "
-"enable the print option, you must enter the master password when you open "
-"the document. See <xref linkend=\"evince-password\"/> for more information "
-"about password-protected files."
+"Evince is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
+"details.\n"
msgstr ""
-"Jestliže nemůžete v nabídce položku <guimenuitem>Tisk…</guimenuitem> vybrat, "
-"autor dokumentu možnost tisku tohoto dokumentu zakázal. Chcete-li tuto "
-"možnost povolit, musíte při otevírání dokumentu zadat hlavní heslo. Chcete-"
-"li se o heslem chráněných souborech dovědět více, přečtěte si <xref linkend="
-"\"evince-password\"/>."
+"Evince je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; "
+"neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ "
+"ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v GNU General Public License.\n"
-#: C/evince.xml:393(para)
+#: ../shell/ev-window.c:4306
msgid ""
-"The <guilabel>Print</guilabel> dialog has the following tabbed sections:"
-msgstr "Dialogové okno <guilabel>Vytisknout</guilabel> má následující sekce:"
-
-#: C/evince.xml:399(link) C/evince.xml:415(title)
-msgid "Job"
-msgstr "Úloha"
-
-#: C/evince.xml:404(link) C/evince.xml:437(title) C/evince.xml:439(guilabel)
-msgid "Printer"
-msgstr "Tiskárna"
-
-#: C/evince.xml:409(link) C/evince.xml:531(title)
-msgid "Paper"
-msgstr "Papír"
-
-#: C/evince.xml:417(guilabel)
-msgid "Print range"
-msgstr "Rozsah tisku"
-
-#: C/evince.xml:419(para)
-msgid ""
-"Select one of the following options to determine how many pages to print:"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
msgstr ""
-"Zvolte jednu z následujících možností, abyste určili, kolik stránek se bude "
-"tisknout:"
-
-#: C/evince.xml:422(guilabel)
-msgid "All"
-msgstr "Vše"
-
-#: C/evince.xml:423(para)
-msgid "Select this option to print all of the pages in the document."
-msgstr "Zvolte tuto možnost, chctete-li vytisknout všechny stránky dokumentu."
+"Kopii GNU General Public License byste měli obdržet spolu s tímto programem; "
+"pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.\n"
-#: C/evince.xml:426(guilabel)
-msgid "Pages From"
-msgstr "Stránky od"
+#. Manually set name and icon in win32
+#: ../shell/ev-window.c:4330 ../shell/main.c:382
+msgid "Evince"
+msgstr "Evince"
-#: C/evince.xml:427(para)
-msgid ""
-"Select this option to print the selected range of pages in the document. Use "
-"the spin boxes to specify the first page and last page of the range."
-msgstr ""
-"Zvolte tuto možnost, chcete-li vytisknout vybraný rozsah stránek dokumentu. "
-"Použijte číselníky k zadání první a poslední stránky rozsahu."
+#: ../shell/ev-window.c:4333
+msgid "© 1996-2007 The Evince authors"
+msgstr "© 1996–2007 Autoři Evince"
-#: C/evince.xml:441(para)
-msgid ""
-"Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the "
-"document."
-msgstr ""
-"Tento rozbalovací seznam použijte k výběru tiskárny, pomocí níž chcete tisk "
-"dokumentu provést."
-
-#: C/evince.xml:443(para)
-msgid ""
-"The <guilabel>Create a PDF document</guilabel> option is not supported in "
-"this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
+#: ../shell/ev-window.c:4339
+msgid "translator-credits"
msgstr ""
-"Volba <guilabel>Vytvořit dokument PDF</guilabel> není v této verzi "
-"<application>prohlížeče dokumentů Evince</application> podporována."
-
-#: C/evince.xml:449(guilabel)
-msgid "Settings"
-msgstr "Nastavení"
+"Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>\n"
+"\n"
+"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
+"Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
+"Kamil Páral <ripper42@gmail.com>\n"
+"Petr Kovář <pknbe@volny.cz>\n"
+"Adrian Guniš <andygun696@gmail.com>"
+
+#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
+#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
+#. contains plural cases.
+#: ../shell/ev-window.c:4557
+#, c-format
+msgid "%d found on this page"
+msgid_plural "%d found on this page"
+msgstr[0] "%d výsledek na této stránce"
+msgstr[1] "%d výsledky na této stránce"
+msgstr[2] "%d výsledků na této stránce"
+
+#: ../shell/ev-window.c:4565
+#, c-format
+msgid "%3d%% remaining to search"
+msgstr "Zbývá prohledat %3d %%"
+
+#: ../shell/ev-window.c:4993
+msgid "_File"
+msgstr "_Soubor"
+
+#: ../shell/ev-window.c:4994
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Upravit"
+
+#: ../shell/ev-window.c:4995
+msgid "_View"
+msgstr "_Zobrazit"
+
+#: ../shell/ev-window.c:4996
+msgid "_Go"
+msgstr "Pře_jít"
+
+#: ../shell/ev-window.c:4997
+msgid "_Help"
+msgstr "_Nápověda"
+
+#. File menu
+#: ../shell/ev-window.c:5000 ../shell/ev-window.c:5179
+#: ../shell/ev-window.c:5258
+msgid "_Open..."
+msgstr "_Otevřít…"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5001 ../shell/ev-window.c:5259
+msgid "Open an existing document"
+msgstr "Otevřít existující dokument"
-#: C/evince.xml:451(para)
-msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
-msgstr "Tento rozbalovací seznam použijte k nastavení vlastností tiskárny."
+#: ../shell/ev-window.c:5003
+msgid "Op_en a Copy"
+msgstr "Otevřít _kopii"
-#: C/evince.xml:453(para)
-msgid ""
-"To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For "
-"example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed "
-"printing, if this functionality is supported by the printer."
-msgstr ""
-"Chcete-li nastavit tiskárnu, klikněte na <guibutton>Nastavit</guibutton>. "
-"Například můžete povolit či zakázat duplexní tisk či plánované odložení "
-"tisku, pokud vaše tiskárna tyto funkce podporuje."
+#: ../shell/ev-window.c:5004
+msgid "Open a copy of the current document in a new window"
+msgstr "Otevřít kopii aktuálního dokumentu v novém okně"
-#: C/evince.xml:457(guilabel)
-msgid "Location"
-msgstr "Umístění"
+#: ../shell/ev-window.c:5006 ../shell/ev-window.c:5181
+msgid "_Save a Copy..."
+msgstr "_Uložit kopii…"
-#: C/evince.xml:459(para)
-msgid ""
-"Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
-msgstr ""
-"Tento rozbalovací seznam použijte k volbě jednoho z následujících cílů tisku:"
+#: ../shell/ev-window.c:5007
+msgid "Save a copy of the current document"
+msgstr "Uložit kopii aktuálního dokumentu"
-#: C/evince.xml:464(guilabel)
-msgid "CUPS"
-msgstr "CUPS"
+#: ../shell/ev-window.c:5009
+msgid "Print Set_up..."
+msgstr "Vlastnosti tisk_u…"
-#: C/evince.xml:466(para)
-msgid "Print the document to a CUPS printer."
-msgstr "Tisk dokumentu pomocí tiskárny CUPS."
+#: ../shell/ev-window.c:5010
+msgid "Setup the page settings for printing"
+msgstr "Nastavit stránku pro tisk"
-#: C/evince.xml:470(para)
-msgid ""
-"If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the "
-"only entry in this drop-down list."
-msgstr ""
-"Je-li vybraná tiskárna tiskárnou CUPS, <guilabel>CUPS</guilabel> je jedinou "
-"položkou v rozbalovacím seznamu."
+#: ../shell/ev-window.c:5012
+msgid "_Print..."
+msgstr "_Tisk…"
-#: C/evince.xml:477(guilabel)
-msgid "lpr"
-msgstr "lpr"
+#: ../shell/ev-window.c:5013 ../shell/ev-window.c:5082
+msgid "Print this document"
+msgstr "Vytisknout tento dokument"
-#: C/evince.xml:479(para)
-msgid "Print the document to a printer."
-msgstr "Tisk dokumentu pomocí tiskárny."
+#: ../shell/ev-window.c:5015
+msgid "P_roperties"
+msgstr "_Vlastnosti"
-#: C/evince.xml:485(guilabel)
-msgid "File"
-msgstr "Soubor"
+#: ../shell/ev-window.c:5023
+msgid "Select _All"
+msgstr "Vy_brat vše"
-#: C/evince.xml:487(para)
-msgid "Print the document to a PostScript file."
-msgstr "Tisk dokumentu do souboru PostScript."
+#: ../shell/ev-window.c:5025
+msgid "_Find..."
+msgstr "Na_jít…"
-#: C/evince.xml:490(para)
-msgid ""
-"Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify "
-"the name and location of the PostScript file."
-msgstr ""
-"Klikněte na <guibutton>Uložit jako</guibutton>, chcete-li zobrazit dialogové "
-"okno, kam lze zadat název a umístění souboru PosctScript."
+#: ../shell/ev-window.c:5026
+msgid "Find a word or phrase in the document"
+msgstr "Najít v dokumentu slovo nebo frázi"
-#: C/evince.xml:496(guilabel)
-msgid "Custom"
-msgstr "Vlastní"
+#: ../shell/ev-window.c:5032
+msgid "T_oolbar"
+msgstr "Nás_trojová lišta"
-#: C/evince.xml:498(para)
-msgid "Use the specified command to print the document."
-msgstr "Použít zadaný příkaz k tisku dokumentu."
+#: ../shell/ev-window.c:5034
+msgid "Rotate _Left"
+msgstr "Otočit do_leva"
-#: C/evince.xml:501(para)
-msgid ""
-"Type the name of the command in the text box. Include all command-line "
-"arguments."
-msgstr ""
-"Do vstupního pole zadejte název příkazu včetně všech jeho argumentů "
-"příkazové řádky."
+#: ../shell/ev-window.c:5036
+msgid "Rotate _Right"
+msgstr "Otočit dop_rava"
-#: C/evince.xml:509(guilabel)
-msgid "State"
-msgstr "Stav"
+#: ../shell/ev-window.c:5041
+msgid "Enlarge the document"
+msgstr "Zvětšit dokument"
-#: C/evince.xml:511(para) C/evince.xml:517(para) C/evince.xml:523(para)
-msgid ""
-"This functionality is not supported in this version of <application>Evince "
-"Document Viewer</application>."
-msgstr ""
-"Tato funkce není touto verzí <application>prolížeče dokumentů Evince</"
-"application> podporována."
+#: ../shell/ev-window.c:5044
+msgid "Shrink the document"
+msgstr "Zmenšit dokument"
-#: C/evince.xml:515(guilabel)
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
+#: ../shell/ev-window.c:5046
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Obnovit"
-#: C/evince.xml:521(guilabel)
-msgid "Comment"
-msgstr "Komentář"
+#: ../shell/ev-window.c:5047
+msgid "Reload the document"
+msgstr "Obnovit dokument"
-#: C/evince.xml:533(guilabel)
-msgid "Paper size"
-msgstr "Velikost papíru"
+#: ../shell/ev-window.c:5050
+msgid "Auto_scroll"
+msgstr "Automaticky po_sunovat"
-#: C/evince.xml:535(para)
-msgid ""
-"Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to "
-"print the document."
-msgstr ""
-"Tento rozbalovací seznam použijte k volbě velikosti papíru, na který chcete "
-"dokument vytisknout."
+#. Go menu
+#: ../shell/ev-window.c:5054
+msgid "_Previous Page"
+msgstr "_Předchozí stránka"
-#: C/evince.xml:538(guilabel)
-msgid "Width"
-msgstr "Šířka"
+#: ../shell/ev-window.c:5055
+msgid "Go to the previous page"
+msgstr "Přejít na předchozí stránku"
-#: C/evince.xml:540(para)
-msgid ""
-"Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-"
-"down list to change the measurement unit."
-msgstr ""
-"Tento číselník použijte k zadání šířky stránky. Vedlejší rozbalovací seznam "
-"použijte ke změně jednotky."
+#: ../shell/ev-window.c:5057
+msgid "_Next Page"
+msgstr "_Následující stránka"
-#: C/evince.xml:543(guilabel)
-msgid "Height"
-msgstr "Výška"
+#: ../shell/ev-window.c:5058
+msgid "Go to the next page"
+msgstr "Přejít na následující stránku"
-#: C/evince.xml:545(para)
-msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
-msgstr "Tento číselník použijte k zadání výšky papíru."
+#: ../shell/ev-window.c:5060
+msgid "_First Page"
+msgstr "P_rvní stránka"
-#: C/evince.xml:548(guilabel)
-msgid "Feed orientation"
-msgstr "Orientace zásobníku"
+#: ../shell/ev-window.c:5061
+msgid "Go to the first page"
+msgstr "Přejít na první stránku"
-#: C/evince.xml:550(para)
-msgid ""
-"Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the "
-"printer."
-msgstr "Tento rozbalovací seznam použijte k volbě orientace papíru v tiskárně."
+#: ../shell/ev-window.c:5063
+msgid "_Last Page"
+msgstr "Po_slední stránka"
-#: C/evince.xml:553(guilabel)
-msgid "Page orientation"
-msgstr "Orientace stránky"
+#: ../shell/ev-window.c:5064
+msgid "Go to the last page"
+msgstr "Přejít na poslední stránku"
-#: C/evince.xml:555(para)
-msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
-msgstr "Tento rozbalovací seznam použijte k volbě orientace stránky."
+#. Help menu
+#: ../shell/ev-window.c:5068
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Obsah"
-#: C/evince.xml:558(guilabel)
-msgid "Layout"
-msgstr "Rozvržení"
+#: ../shell/ev-window.c:5071
+msgid "_About"
+msgstr "O _aplikaci"
-#: C/evince.xml:560(para)
-msgid ""
-"Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout "
-"that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
-msgstr ""
-"Tento rozbalovací seznam použijte k volbě rozvržení stránky. V oblasti "
-"<guilabel>Náhled</guilabel> se zobrazuje náhled vybraného rozvržení."
+#. Toolbar-only
+#: ../shell/ev-window.c:5075
+msgid "Leave Fullscreen"
+msgstr "Opustit celou obrazovku"
-#: C/evince.xml:563(guilabel)
-msgid "Paper Tray"
-msgstr "Přihrádka na papír"
+#: ../shell/ev-window.c:5076
+msgid "Leave fullscreen mode"
+msgstr "Opustit režim přes celou obrazovku"
-#: C/evince.xml:565(para)
-msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
-msgstr "Tento rozbalovací seznam použijte k volbě přihrádky na papír."
+#: ../shell/ev-window.c:5078
+msgid "Start Presentation"
+msgstr "Spustit prezentaci"
-#: C/evince.xml:575(title)
-msgid "To Copy a Document"
-msgstr "Kopírování dokumentu"
+#: ../shell/ev-window.c:5079
+msgid "Start a presentation"
+msgstr "Spustit prezentaci"
-#: C/evince.xml:576(para)
-msgid "To copy a file, perform the following steps:"
-msgstr "Chcete-li zkopírovat soubor, proveďte následující kroky:"
+#. View Menu
+#: ../shell/ev-window.c:5135
+msgid "_Toolbar"
+msgstr "_Nástrojová lišta"
-#: C/evince.xml:580(para)
-msgid ""
-"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a Copy</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Vyberte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Uložit kopii…</"
-"guimenuitem></menuchoice>."
+#: ../shell/ev-window.c:5136
+msgid "Show or hide the toolbar"
+msgstr "Zobrazit nebo skrýt nástrojovou lištu"
-#: C/evince.xml:585(para)
-msgid ""
-"Type the new filename in the <guilabel>Filename</guilabel> text box in the "
-"<guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog."
-msgstr ""
-"V dialogu <guilabel>Uložit kopii</guilabel> zadejte do vstupního pole "
-"<guilabel>Název souboru</guilabel> nový název souboru."
+#: ../shell/ev-window.c:5138
+msgid "Side _Pane"
+msgstr "_Postranní lišta"
-#: C/evince.xml:588(para)
-msgid ""
-"If necessary, specify the location of the copied document. By default, "
-"copies are saved in your home directory."
-msgstr ""
-"Je-li to potřeba, zadejte umístění zkopírovaného dokumentu. Dle výchozího "
-"nastavení se kopie ukládají do vašeho domovského adresáře."
+#: ../shell/ev-window.c:5139
+msgid "Show or hide the side pane"
+msgstr "Zobrazit nebo skrýt postranní lištu"
-#: C/evince.xml:593(para)
-msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
-msgstr "Klikněte na <guibutton>Uložit</guibutton>."
+#: ../shell/ev-window.c:5141
+msgid "_Continuous"
+msgstr "_Souvislé"
-#: C/evince.xml:602(title)
-msgid "To Work With Password-Protected Documents"
-msgstr "Práce s dokumenty chráněnými heslem"
+#: ../shell/ev-window.c:5142
+msgid "Show the entire document"
+msgstr "Zobrazovat celý dokument"
-#: C/evince.xml:603(para)
-msgid "An author can use the following password levels to protect a document:"
-msgstr ""
-"Autor dokumentu může k ochraně dokumentu použít následující úrovně "
-"zaheslování:"
+#: ../shell/ev-window.c:5144
+msgid "_Dual"
+msgstr "_Duální"
-#: C/evince.xml:608(para)
-msgid "User password that allows others only to read the document."
-msgstr "Uživatelské heslo umožňující ostatním číst dokument."
+#: ../shell/ev-window.c:5145
+msgid "Show two pages at once"
+msgstr "Zobrazovat po dvou stránkách"
-#: C/evince.xml:612(para)
-msgid ""
-"Master password that allows others to perform additional actions, such as "
-"print the document."
-msgstr ""
-"Hlavní heslo umožňující ostatním provádět další činnosti, jako je tisk "
-"dokumentu."
+#: ../shell/ev-window.c:5147
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "Přes _celou obrazovku"
-#: C/evince.xml:616(para)
-msgid ""
-"When you try to open a password-protected document, <application>Evince "
-"Document Viewer</application> displays a security dialog. Type either the "
-"user password or the master password in the <guilabel>Enter document "
-"password</guilabel> text box, then click <guibutton>Open Document</"
-"guibutton>."
-msgstr ""
-"Když se pokoušíte otevřít heslem chráněný dokument, <application>prohlížeč "
-"dokumentů Evince</application> zobrazuje bezpečnostní dialog. Do vstupního "
-"políčka <guilabel>Zadejte heslo k dokumentu</guilabel> zadejte buď "
-"uživatelské nebo hlavní heslo a pak klikněte na <guibutton>Otevřít dokument</"
-"guibutton>."
+#: ../shell/ev-window.c:5148
+msgid "Expand the window to fill the screen"
+msgstr "Zvětšit okno, aby vyplnilo obrazovku"
-#: C/evince.xml:623(title)
-msgid "To Close a Document"
-msgstr "Zavření dokumentu"
+#: ../shell/ev-window.c:5150
+msgid "Pre_sentation"
+msgstr "Pr_ezentace"
-#: C/evince.xml:624(para)
-msgid ""
-"To close a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
-"guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-"Chcete-li dokument zavřít, vyberte <menuchoice><guimenu>Soubor</"
-"guimenu><guimenuitem>Zavřít</guimenuitem></menuchoice>."
+#: ../shell/ev-window.c:5151
+msgid "Run document as a presentation"
+msgstr "Spustit dokument jako prezentaci"
-#: C/evince.xml:626(para)
-msgid ""
-"If the window is the last <application>Evince Document Viewer</application> "
-"window open, the application exits."
-msgstr ""
-"Je-li zavírané okno posledním otevřeným oknem <application>prohlížeče "
-"dokumentů Evince</application>, aplikace bude ukončena."
+#: ../shell/ev-window.c:5153
+msgid "_Best Fit"
+msgstr "Přizpůsob_it"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5154
+msgid "Make the current document fill the window"
+msgstr "Nechat aktuální dokument vyplnit okno"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5156
+msgid "Fit Page _Width"
+msgstr "Přizpůsobi_t šířce strany"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5157
+msgid "Make the current document fill the window width"
+msgstr "Nechat aktuální dokument vyplnit šířku okna"
+
+#. Links
+#: ../shell/ev-window.c:5164
+msgid "_Open Link"
+msgstr "_Otevřít odkaz"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5166
+msgid "_Go To"
+msgstr "_Přejít na"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5168
+msgid "Open in New _Window"
+msgstr "Otevřít v novém _okně"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5170
+msgid "_Copy Link Address"
+msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5172
+msgid "_Save Image As..."
+msgstr "_Uložit obrázek jako…"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5174
+msgid "Copy _Image"
+msgstr "Kopí_rovat obrázek"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5220
+msgid "Page"
+msgstr "Stránka"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5221
+msgid "Select Page"
+msgstr "Zvolit stranu"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5232
+msgid "Zoom"
+msgstr "Zvětšení"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5234
+msgid "Adjust the zoom level"
+msgstr "Upravit úroveň zvětšení"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5244
+msgid "Navigation"
+msgstr "Navigace"
+
+#: ../shell/ev-window.c:5246
+msgid "Back"
+msgstr "Zpět"
+
+#. translators: this is the history action
+#: ../shell/ev-window.c:5249
+msgid "Move across visited pages"
+msgstr "Procházení navštívených stránek"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:5279
+msgid "Previous"
+msgstr "Předchozí"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:5284
+msgid "Next"
+msgstr "Následující"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:5288
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Zvětšit"
-#: C/evince.xml:635(title)
-msgid "Shortcuts"
-msgstr "Klávesové zkratky"
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:5292
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Zmenšit"
-#: C/evince.xml:636(para)
-msgid ""
-"Below is a list of all shortcuts present in <application>Evince Document "
-"Viewer</application>:"
-msgstr ""
-"Níže je seznam všech klávesových zkratek dostupných v "
-"<application>prohlížeči dokumentů Evince</application>:"
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:5300
+msgid "Fit Width"
+msgstr "Přizpůsobit šířce"
-#: C/evince.xml:644(para)
-msgid "Shortcut"
-msgstr "Klávesová zkratka"
+#: ../shell/ev-window.c:5467 ../shell/ev-window.c:5485
+msgid "Unable to launch external application."
+msgstr "Nepodařilo se spustit externí aplikaci."
-#: C/evince.xml:651(keycap) C/evince.xml:655(keycap) C/evince.xml:659(keycap)
-#: C/evince.xml:663(keycap) C/evince.xml:667(keycap) C/evince.xml:671(keycap)
-#: C/evince.xml:676(keycap) C/evince.xml:682(keycap) C/evince.xml:701(keycap)
-#: C/evince.xml:747(keycap)
-msgid "Ctrl"
-msgstr "Ctrl"
+#: ../shell/ev-window.c:5528
+msgid "Unable to open external link"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít externí odkaz"
-#: C/evince.xml:651(keycap)
-msgid "O"
-msgstr "O"
+#: ../shell/ev-window.c:5684
+msgid "Couldn't find appropriate format to save image"
+msgstr "Nepodařilo se najít vhodný formát pro uložení obrázku"
-#: C/evince.xml:652(para)
-msgid "Open an existing document"
-msgstr "Otevřít existující dokument"
+#: ../shell/ev-window.c:5723
+msgid "The image could not be saved."
+msgstr "Nepodařilo se uložit obrázek."
-#: C/evince.xml:655(keycap)
-msgid "S"
-msgstr "S"
+#: ../shell/ev-window.c:5755
+msgid "Save Image"
+msgstr "Uložit obrázek"
-#: C/evince.xml:656(para)
-msgid "Save a copy of the current document"
-msgstr "Uložit kopii aktuálního dokumentu"
+#: ../shell/ev-window.c:5817
+msgid "Unable to open attachment"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít přílohu"
-#: C/evince.xml:659(keycap)
-msgid "P"
-msgstr "P"
+#: ../shell/ev-window.c:5868
+msgid "The attachment could not be saved."
+msgstr "Nepodařilo se uložit přílohu."
-#: C/evince.xml:660(para)
-msgid "Print document"
-msgstr "Tisknout dokument"
+#: ../shell/ev-window.c:5913
+msgid "Save Attachment"
+msgstr "Uložit přílohu"
-#: C/evince.xml:663(keycap)
-msgid "W"
-msgstr "W"
+#: ../shell/ev-window-title.c:162
+#, c-format
+msgid "%s - Password Required"
+msgstr "%s – Vyžadováno heslo"
-#: C/evince.xml:664(para)
-msgid "Close window"
-msgstr "Zavřít okno"
+#: ../shell/ev-utils.c:330
+msgid "By extension"
+msgstr "Podle přípony"
-#: C/evince.xml:667(keycap)
-msgid "C"
-msgstr "C"
+#: ../shell/main.c:59 ../shell/main.c:347
+msgid "GNOME Document Viewer"
+msgstr "Prohlížeč dokumentů pro pracovní prostředí GNOME"
-#: C/evince.xml:668(para)
-msgid "Copy selection"
-msgstr "Zkopírovat výběr"
+#: ../shell/main.c:67
+msgid "The page of the document to display."
+msgstr "Stránka dokumentu, kterou chcete zobrazit."
-#: C/evince.xml:671(keycap)
-msgid "A"
-msgstr "A"
+#: ../shell/main.c:67
+msgid "PAGE"
+msgstr "STRÁNKA"
-#: C/evince.xml:672(para)
-msgid "Select All"
-msgstr "Vybrat vše"
+#: ../shell/main.c:68
+msgid "Run evince in fullscreen mode"
+msgstr "Spustit Evince v celoobrazovkovém režimu"
-#: C/evince.xml:676(keycap)
-msgid "F"
-msgstr "F"
+#: ../shell/main.c:69
+msgid "Run evince in presentation mode"
+msgstr "Spustit Evince v prezentačním režimu"
-#: C/evince.xml:677(para)
-msgid "<keycap>/</keycap> (slash)"
-msgstr "<keycap>/</keycap> (lomítko)"
+#: ../shell/main.c:70
+msgid "Run evince as a previewer"
+msgstr "Spustit Evince v náhledovém režimu"
-#: C/evince.xml:679(para)
-msgid "Find a word or phrase in the document"
-msgstr "Najít v dokumentu slovo či frázi"
+#: ../shell/main.c:71
+msgid "The word or phrase to find in the document"
+msgstr "Hledané slovo nebo fráze v dokumentu"
-#: C/evince.xml:682(keycap)
-msgid "G"
-msgstr "G"
+#: ../shell/main.c:71
+msgid "STRING"
+msgstr "ŘETĚZEC"
-#: C/evince.xml:683(para)
-msgid "Find next"
-msgstr "Najít další"
+#: ../shell/main.c:75
+msgid "[FILE...]"
+msgstr "[SOUBOR…]"
-#: C/evince.xml:687(para)
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:1
msgid ""
-"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> (plus sign)"
+"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
+"creation of new thumbnails"
msgstr ""
-"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> (symbol plus)"
+"Dostupné logické hodnoty; pravdivá hodnota povoluje tvorbu náhledů a "
+"nepravdivá hodnota zakazuje tvorbu nových náhledů."
-#: C/evince.xml:688(keycap)
-msgid "+"
-msgstr "+"
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
+msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
+msgstr "Povolit tvorbu náhledů dokumentů PDF"
-#: C/evince.xml:689(keycap)
-msgid "="
-msgstr "="
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:3
+msgid "Thumbnail command for PDF Documents"
+msgstr "Příkaz náhledů pro dokumenty PDF"
-#: C/evince.xml:691(para)
-msgid "Zoom in"
-msgstr "Zvětšit"
-
-#: C/evince.xml:695(para)
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:4
msgid ""
-"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> (minus sign)"
+"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
+"thumbnailer documentation for more information."
msgstr ""
-"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> (symbol minus)"
-
-#: C/evince.xml:696(keycap)
-msgid "-"
-msgstr "-"
-
-#: C/evince.xml:698(para)
-msgid "Zoom out"
-msgstr "Zmenšit"
-
-#: C/evince.xml:701(keycap)
-msgid "R"
-msgstr "R"
-
-#: C/evince.xml:702(para)
-msgid "Reload the document"
-msgstr "Obnovit dokument"
-
-#: C/evince.xml:706(keycap) C/evince.xml:731(keycap)
-msgid "Page Up"
-msgstr "Page Up"
-
-#: C/evince.xml:707(para)
-msgid "Go to the previous page"
-msgstr "Přejít na předchozí stránku"
-
-#: C/evince.xml:710(keycap) C/evince.xml:735(keycap)
-msgid "Page Down"
-msgstr "Page Down"
-
-#: C/evince.xml:711(para)
-msgid "Go to the next page"
-msgstr "Přejít na následující stránku"
-
-#: C/evince.xml:715(keycap) C/evince.xml:723(keycap)
-msgid "Space"
-msgstr "Mezerník"
-
-#: C/evince.xml:716(keycap) C/evince.xml:723(keycap) C/evince.xml:725(keycap)
-#: C/evince.xml:731(keycap) C/evince.xml:735(keycap)
-msgid "Shift"
-msgstr "Shift"
-
-#: C/evince.xml:716(keycap) C/evince.xml:724(keycap)
-msgid "Backspace"
-msgstr "Backspace"
-
-#: C/evince.xml:717(keycap) C/evince.xml:725(keycap)
-msgid "Return"
-msgstr "Enter"
-
-#: C/evince.xml:719(para)
-msgid "Scroll forward"
-msgstr "Posunout vpřed"
-
-#: C/evince.xml:727(para)
-msgid "Scroll backward"
-msgstr "Posunout zpět"
-
-#: C/evince.xml:732(para)
-msgid "Go a bunch of pages up"
-msgstr "Přejít o několik stránek nahoru"
-
-#: C/evince.xml:736(para)
-msgid "Go a bunch of pages down"
-msgstr "Přejít o několik stránek dolů"
-
-#: C/evince.xml:739(keycap)
-msgid "Home"
-msgstr "Home"
-
-#: C/evince.xml:740(para)
-msgid "Go to the first page"
-msgstr "Přejít na první stránku"
-
-#: C/evince.xml:743(keycap)
-msgid "End"
-msgstr "End"
-
-#: C/evince.xml:744(para)
-msgid "Go to the last page"
-msgstr "Přejít na poslední stránku"
-
-#: C/evince.xml:747(keycap)
-msgid "L"
-msgstr "L"
-
-#: C/evince.xml:748(para)
-msgid "Go to page by number or label"
-msgstr "Přejít na stránku dle čísla stránky nebo nadpisu"
-
-#: C/evince.xml:751(keycap)
-msgid "F1"
-msgstr "F1"
-
-#: C/evince.xml:752(para)
-msgid "Help"
-msgstr "Nápověda"
-
-#: C/evince.xml:755(keycap)
-msgid "F5"
-msgstr "F5"
-
-#: C/evince.xml:756(para)
-msgid "Run document as presentation"
-msgstr "Spustit dokument jako prezentaci"
-
-#: C/evince.xml:759(keycap)
-msgid "F9"
-msgstr "F9"
-
-#: C/evince.xml:760(para)
-msgid "Show or hide the side pane"
-msgstr "Zobrazit nebo skrýt postranní lištu"
-
-#: C/evince.xml:763(keycap)
-msgid "F11"
-msgstr "F11"
-
-#: C/evince.xml:764(para)
-msgid "Toggle fullscreen mode"
-msgstr "Přepnout režim celé obrazovky"
-
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
-#: C/evince.xml:0(None)
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>, 2009"
+"Platný příkaz a argumenty pro tvůrce náhledů dokumentu PDF. Chcete-li se "
+"dovědět více informací, podívejte se do dokumentace tvůrce náhledů Nautilu."