Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--help/eu/eu.po626
1 files changed, 626 insertions, 0 deletions
diff --git a/help/eu/eu.po b/help/eu/eu.po
new file mode 100644
index 0000000..aadbaa5
--- /dev/null
+++ b/help/eu/eu.po
@@ -0,0 +1,626 @@
+# translation of evince_help.HEAD.po to Basque
+# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2008.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: evince_help.HEAD\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-04 03:16+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-12-14 19:27+0100\n"
+"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
+"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/evince.xml:146(None)
+msgid "@@image: 'figures/evince_start_window.png'; md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
+msgstr "@@image: 'figures/evince_start_window.png'; md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
+
+#: C/evince.xml:25(title)
+msgid "Evince Document Viewer Manual"
+msgstr "Evince dokumentu-ikustailearen eskuliburua"
+
+#: C/evince.xml:27(para)
+msgid "The Evince Document Viewer application enables you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript files"
+msgstr "Evince dokumentu-ikustailearen bidez hainbat formatuko dokumentuak ikus ditzakezu, adibidez, PDF dokumentuak (Portable Document Format) eta PostScript fitxategiak"
+
+#: C/evince.xml:33(year)
+msgid "2005"
+msgstr "2005"
+
+#: C/evince.xml:34(holder) C/evince.xml:91(para)
+msgid "Nickolay V. Shmyrev"
+msgstr "Nickolay V. Shmyrev"
+
+#: C/evince.xml:37(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: C/evince.xml:38(holder) C/evince.xml:61(orgname)
+msgid "Sun Microsystems"
+msgstr "Sun Microsystems"
+
+#: C/evince.xml:49(publishername) C/evince.xml:67(orgname) C/evince.xml:92(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "GNOMEren dokumentazio-proiektua"
+
+#: C/evince.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Baimena ematen da dokumentu hau kopiatu, banatu eta/edo aldatzeko Free Software Foundation-ek argitaratutako GNU Dokumentazio Librearen Lizentziaren 1.1. bertsioan edo berriago batean ezarritako baldintzak betetzen badira; Atal Aldaezinik, Aurreko azaleko testurik eta Atzeko azaleko testurik gabe. GFDL lizentziaren kopia <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">esteka honetan</ulink> edo eskuliburu honekin batera ematen den COPYING-DOCS fitxategian aurkituko duzu."
+
+#: C/evince.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Eskuliburu hau GFDL lizentziarekin banatzen diren GNOME eskuliburuen bildumakoa da. Eskuliburu hau bildumatik bereizita banatu nahi baduzu, bana dezakezu, baina eskuliburuari lizentziaren kopia bat gehitu beharko diozu, lizentzian bertan 6. atalean azaltzen den bezala."
+
+#: C/evince.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Enpresek euren produktu eta zerbitzuak bereizteko erabiltzen dituzten izen asko marka erregistratu moduan hartu behar dira. Izen horiek GNOMEren edozein agiritan agertzen direnean, eta GNOMEren Dokumentazio Proiektuko kideak marka komertzialak direla konturatu badira, orduan izen horiek maiuskulaz idatzita egongo dira, osorik edo hasierako letra maiuskulaz jarrita."
+
+#: C/evince.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENTUA \"DAGOEN-DAGOENEAN\" EMATEN DA, INOLAKO BERMERIK GABE, EZ ESPRESUKI ADIERAZITAKORIK ETA EZ INPLIZITURIK ERE; BESTEAK BESTE (MUGARIK GABE), EZ DA BERMATZEN DOKUMENTUA EDO BERTSIO ALDATUA AKATSIK GABEA DENIK, MERKATURATZEKO EDO XEDE JAKIN BATERAKO EGOKIA DENIK EDO ARAURIK HAUSTEN EZ DUENIK. DOKUMENTUAREN EDO DOKUMENTUAREN BERTSIO ALDATUAREN KALITATEARI, ZEHAZTASUNARI ETA PERFORMANTZIARI BURUZKO ERANTZUKIZUN OSOA ZUREA DA. DOKUMENTUREN BATEK EDO BERTSIO ALDATUREN BATEK EDOZEIN MOTATAKO AKATSIK IZANEZ GERO, ZUK (EZ HASIERAKO IDAZLEAK, EZ EGILEAK ETA EZ INONGO KOLABORATZAILEK) ZEURE GAIN HARTU BEHARKO DUZU BERRIKUSTEKO, KONPONTZEKO EDO ZUZENTZEKO BEHARREZKO ZERBITZU GUZTIEN KOSTUA. BERME-UKATZE HAU LIZENTZIA HONEN FUNTSEZKO ZATIA DA. EZ DA BAIMENIK EMATEN EZEIN DOKUMENTU EDO BERTSIO ALDATU ERABILTZEKO, BALDIN ETA EZ BADA BERME-UKATZE HAU ONARTZEN."
+
+#: C/evince.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "EZINGO DA INONGO ZIRKUNSTANTZIA EDO LEGE-TEORIARIK OINARRI HARTU --EZ ERANTZUKIZUN ZIBILARI BURUZKORIK (ZABARKERIA BARNE HARTUTA) EZ KONTRATUARI BURUZKORIK, EZ BESTERIK-- DOKUMENTU HONEN EDO BERTSIO ALDATU BATEN EGILEA, HASIERAKO IDAZLEA, EDOZEIN KOLABORATZAILE EDO BANATZAILE, EDO ALDERDI HORIEN EDOZEIN HORNITZAILE BESTE PERTSONA BATEN AURREAN ERANTZULE EGITEKO, PERTSONA HORREK EDOZEIN MOTATAKO KALTE ZUZENEKO, ZEHARKAKO, BEREZI, INTZIDENTAL EDO ONDORIOZKOAK JASAN DITUELAKO, BESTEAK BESTE (MUGARIK GABE), BEZEROAK GALTZEAREN, LANA ETEN BEHARRAREN, ORDENAGAILUAK EZ IBILTZEAREN EDO GAIZKI IBILTZEAREN ONDORIOZKO KALTEAK, EDO DOKUMENTUA NAHIZ HAREN BERTSIO ALDATUAK ERABILTZETIK ONDORIOZTATZEN DIREN EDO ERABILERA HORREKIN ZERIKUSIA DUEN EDOZEIN KALTE EDO GALERA, ALDERDIARI KALTE HORIEK GERTA ZITEZKEELA ADITZERA EMAN BAZAIO ERE."
+
+#: C/evince.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENTUA ETA DOKUMENTUAREN BERTSIO ALDATUAK GNU DOKUMENTAZIO LIBREAREN LIZENTZIAREN BALDINTZEN ARABERA EMATEN DIRA, ETA ONDOREN ZEHAZTEN DIRENAK ONARTZERA BEHARTZEN DUTE: <placeholder-1/>"
+
+#: C/evince.xml:59(firstname)
+msgid "Sun"
+msgstr "Sun"
+
+#: C/evince.xml:60(surname)
+msgid "GNOME Documentation Team"
+msgstr "GNOMEren dokumentazio-taldea"
+
+#: C/evince.xml:64(firstname)
+msgid "Nickolay V."
+msgstr "Nickolay V."
+
+#: C/evince.xml:65(surname)
+msgid "Shmyrev"
+msgstr "Shmyrev"
+
+#: C/evince.xml:68(email)
+msgid "nshmyrev@yandex.ru"
+msgstr "nshmyrev@yandex.ru"
+
+#: C/evince.xml:88(revnumber)
+msgid "Evince Document Viewer Manual V1.0"
+msgstr "Evince dokumentu-ikustailearen eskuliburua V1.0"
+
+#: C/evince.xml:89(date)
+msgid "2005-04-06"
+msgstr "2005-04-06"
+
+#: C/evince.xml:97(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 0.2 of Evince Document Viewer"
+msgstr "Evince dokumentu-ikustailearen 0.2 bertsioa azaltzen da eskuliburu honetan."
+
+#: C/evince.xml:100(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohar-bidaltzea"
+
+#: C/evince.xml:101(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "Evince dokumentu-ikustaileari buruzko akatsen berri emateko edo oharrak bidaltzeko, <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOMEra oharrak bidaltzeko orria</ulink>n aurkituko dituzu argibideak."
+
+#: C/evince.xml:108(primary)
+msgid "Evince Document Viewer"
+msgstr "Evince dokumentu-ikustailea"
+
+#: C/evince.xml:111(primary)
+msgid "evince"
+msgstr "evince"
+
+#: C/evince.xml:119(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Sarrera"
+
+#: C/evince.xml:120(para)
+msgid "The <application>Evince Document Viewer</application> application enables you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript files. <application>Evince Document Viewer</application> follows Freedesktop.org and GNOME standards to provide integration with Desktop Environment."
+msgstr "<application>Evince dokumentu-ikustailea</application>ren bidez hainbat formatuko dokumentuak ikus ditzakezu, adibidez, PDF dokumentuak (Portable Document Format) eta PostScript fitxategiak. Freedesktop.org eta GNOMEren estandarrei jarraitzen die <application>Evince dokumentu-ikustailea</application>k, mahaigaineko ingurunean integratzeko."
+
+#: C/evince.xml:127(title)
+msgid "Getting Started"
+msgstr "Erabiltzen hasteko"
+
+#: C/evince.xml:130(title)
+msgid "To Start Evince Document Viewer"
+msgstr "Evince dokumentu-ikustailea abiaraztea"
+
+#: C/evince.xml:131(para)
+msgid "<application>Evince Document Viewer</application> starts when you open a document such as a PDF or PostScript file."
+msgstr "Besteak beste PDF edo PostScript motako dokumentu bat irekitzean abiarazten da <application>Evince dokumentu-ikustailea</application>."
+
+#: C/evince.xml:132(para)
+msgid "Alternatively, you can start <application>Evince Document Viewer</application> from the command line, with the command: <command>evince</command>."
+msgstr "Bestela, komando-lerrotik abiarazi daiteke <application>Evince dokumentu-ikustailea</application>, komando hau idatzita: <command>evince</command>."
+
+#: C/evince.xml:137(title)
+msgid "When You Start Evince Document Viewer"
+msgstr "Evince dokumentu-ikustailea abiaraztean"
+
+#: C/evince.xml:138(para)
+msgid "When you start <application>Evince Document Viewer</application>, the following window is displayed."
+msgstr "<application>Evince dokumentu-ikustailea</application> abiarazten duzunean, leiho hau azalduko da."
+
+#: C/evince.xml:142(title)
+msgid "Evince Document Viewer Window"
+msgstr "Evince dokumentu-ikustailearen leihoa"
+
+#: C/evince.xml:149(phrase)
+msgid "Shows Evince Document Viewer main window. Contains titlebar, menubar, toolbar and display area. Menubar contains File, Edit, View, Go and Help menus."
+msgstr "Evince dokumentu-ikustailearen leiho nagusia erakusten du. Titulu-barra, menu-barra, tresna-barra eta bistaratze-area erakusten ditu. Menu-barrak menu hauek ditu: Fitxategia, Editatu, Ikusi, Joan eta Laguntza."
+
+#: C/evince.xml:155(para)
+msgid "The <application>Evince Document Viewer</application> window contains the following elements:"
+msgstr "<application>Evince dokumentu-ikustailea</application>ren leihoan elementu hauek daude:"
+
+#: C/evince.xml:159(term) C/evince.xml:207(para)
+msgid "Menubar"
+msgstr "Menu-barra"
+
+#: C/evince.xml:161(para)
+msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with documents in <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr "<application>Evince dokumentu-ikustailea</application>n dokumentuekin lan egiteko behar dituzun komando guztiak dituzte menu-barrako menuek."
+
+#: C/evince.xml:165(term)
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Tresna-barra"
+
+#: C/evince.xml:167(para)
+msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar."
+msgstr "Menu-barrako komando erabilienak izaten ditu tresna-barrak."
+
+#: C/evince.xml:171(term)
+msgid "Display area"
+msgstr "Bistaratze-area"
+
+#: C/evince.xml:173(para)
+msgid "The display area displays the document."
+msgstr "Bistaratze-arean bistaratzen da dokumentua."
+
+#: C/evince.xml:187(para)
+msgid "UI Component"
+msgstr "Erabiltzaile-interfazearen osagaiak"
+
+#: C/evince.xml:189(para)
+msgid "Action"
+msgstr "Ekintza"
+
+#: C/evince.xml:194(para)
+msgid "Window"
+msgstr "Leihoa"
+
+#: C/evince.xml:198(para)
+msgid "Drag a file into the <application>Evince Document Viewer</application> window from another application such as a file manager."
+msgstr "Arrastatu fitxategi bat <application>Evince dokumentu-ikustailea</application>ren leihora beste aplikazio batetik (adibidez, fitxategi-kudeatzaile batetik)."
+
+#: C/evince.xml:201(para)
+msgid "Double-click on the file name in the file manager"
+msgstr "Egin klik bikoitza fitxategi-kudeatzaileko fitxategi-izenean."
+
+#: C/evince.xml:208(para) C/evince.xml:235(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Aukeratu <menuchoice><guimenu>Fitxategia</guimenu><guimenuitem>Ireki</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:212(para)
+msgid "Shortcut keys"
+msgstr "Laster-teklak"
+
+#: C/evince.xml:213(para)
+msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+msgstr "Sakatu <keycombo><keycap>Ktrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+
+#: C/evince.xml:178(para)
+msgid "In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the same action in several ways. For example, you can open a document in the following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></tgroup></informaltable>"
+msgstr "Ekintza bera egiteko modu bat baino gehiago dago <application>Evince dokumentu-ikustailea</application>n. Esate baterako, hona dokumentu bat irekitzeko moduak: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></tgroup></informaltable>"
+
+#: C/evince.xml:219(para)
+msgid "This manual documents functionality from the menubar."
+msgstr "Menu-barraren funtzionaltasuna dokumentatzen da eskuliburu honetan."
+
+#: C/evince.xml:227(title)
+msgid "Usage"
+msgstr "Erabilera"
+
+#: C/evince.xml:231(title)
+msgid "To Open A Document"
+msgstr "Dokumentu bat irekitzea"
+
+#: C/evince.xml:232(para)
+msgid "To open a document, perform the following steps:"
+msgstr "Dokumentu bat irekitzeko, jarraitu urrats hauei:"
+
+#: C/evince.xml:239(para)
+msgid "In the <guilabel>Open Document</guilabel> dialog, select the file you want to open."
+msgstr "<guilabel>Ireki dokumentua</guilabel> elkarrizketa-koadroan, hautatu ireki nahi duzun fitxategia."
+
+#: C/evince.xml:244(para)
+msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Evince Document Viewer</application> displays the name of the document in the titlebar of the window."
+msgstr "Egin klik <guibutton>Ireki</guibutton> botoian. Leihoaren titulu-barran bistaratzen du dokumentuaren izena <application>Evince dokumentu-ikustailea</application>k."
+
+#: C/evince.xml:249(para)
+msgid "To open another document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>Evince Document Viewer</application> opens each file in a new window."
+msgstr "Beste dokumentu bat irekitzeko, aukeratu berriz <menuchoice><guimenu>Fitxategia</guimenu><guimenuitem>Ireki</guimenuitem></menuchoice>. Fitxategi bakoitza leiho berri batean irekitzen du <application>Evince dokumentu-ikustailea</application>k."
+
+#: C/evince.xml:252(para)
+msgid "If you try to open a document with format that <application>Evince Document Viewer</application> does not recognize, the application displays an error message."
+msgstr "<application>Evince dokumentu-ikustailea</application>k ezagutzen ez duen formaturen bateko dokumentu bat irekitzen saiatzen bazara, errore-mezu bat azalduko da."
+
+#: C/evince.xml:258(title)
+msgid "To Navigate Through a Document"
+msgstr "Dokumentu batean nabigatzea"
+
+#: C/evince.xml:259(para)
+msgid "You can navigate through a file as follows:"
+msgstr "Honela nabiga daiteke dokumentu batean:"
+
+#: C/evince.xml:262(para)
+msgid "To view the next page, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Hurrengo orria ikusteko, aukeratu <menuchoice><guimenu>Joan</guimenu><guimenuitem>Hurrengo orria</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:266(para)
+msgid "To view the previous page, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Aurreko orria ikusteko, aukeratu <menuchoice><guimenu>Joan</guimenu><guimenuitem>Aurreko orria</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:270(para)
+msgid "To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Dokumentuaren lehen orria ikusteko, aukeratu <menuchoice><guimenu>Joan</guimenu><guimenuitem>Lehen orria</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:274(para)
+msgid "To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Dokumentuaren azken orria ikusteko, aukeratu <menuchoice><guimenu>Joan</guimenu><guimenuitem>Azken orria</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:278(para)
+msgid "To view a particular page, enter the page number or page label in the text box on the toolbar, then press <keycap>Return</keycap>."
+msgstr "Orri jakin bat ikusteko, idatzi tresna-barrako testu-koadroan orri-zenbakia edo orri-etiketa, eta sakatu <keycap>Sartu</keycap>."
+
+#: C/evince.xml:285(title)
+msgid "To Scroll a Page"
+msgstr "Orri bat korritzea"
+
+#: C/evince.xml:286(para)
+msgid "To display the page contents that are not currently displayed in the display area, use the following methods:"
+msgstr "Bistaratze-arean ikusten ez den edukia bistaratzeko, aukera hauek daude:"
+
+#: C/evince.xml:289(para)
+msgid "Use the arrow keys or space key on the keyboard."
+msgstr "Erabili teklatuko gezi-teklak edo zuriune-tekla."
+
+#: C/evince.xml:292(para)
+msgid "Drag the display area by clicking with the middle mouse button somewhere in the document and then moving the mouse. For example, to scroll down the page, drag the display area upwards in the window."
+msgstr "Egin klik saguaren erdiko botoiarekin dokumentuan (edonon), eta sagua mugitzean bistaratze-area arrastatzen da. Adibidez, orrian behera korritzeko, arrastatu gorantz bistaratze-area."
+
+#: C/evince.xml:295(para)
+msgid "Use the scrollbars on the window."
+msgstr "Erabili leihoko korritze-barrak."
+
+#: C/evince.xml:302(title)
+msgid "To Change the Page Size"
+msgstr "Orriaren tamaina aldatzea"
+
+#: C/evince.xml:303(para)
+msgid "You can use the following methods to resize a page in the <application>Evince Document Viewer</application> display area:"
+msgstr "<application>Evince dokumentu-arakatzailea</application>ren bistaratze-areako orrien tamaina aldatzeko aukera hauek daude:"
+
+#: C/evince.xml:308(para)
+msgid "To increase the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Orriaren tamaina handitzeko, aukeratu <menuchoice><guimenu>Ikusi</guimenu><guimenuitem>Handiagotu zooma</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:313(para)
+msgid "To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Orriaren tamaina txikiagotzeko, aukeratu <menuchoice><guimenu>Ikusi</guimenu><guimenuitem>Txikiagotu zooma</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:318(para)
+msgid "To resize a page to have the same width as the <application>Evince Document Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Fit page width</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Orri baten tamaina aldatzeko, <application>Evince dokumentu-ikustailea</application>ren bistaratze-arearen zabalera bera izan dezan, aukeratu <menuchoice><guimenu>Ikusi</guimenu><guimenuitem>Doitu orriaren zabalera</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:323(para)
+msgid "To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Orri baten tamaina aldatzeko, <application>Evince dokumentu-ikustailea</application>ren bistaratze-arean kabitu dadin, aukeratu <menuchoice><guimenu>Ikusi</guimenu><guimenuitem>Egokiena</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:328(para)
+msgid "To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to have the same width and height as the screen, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to the original size, click on the <guibutton>Exit Full Screen</guibutton> button."
+msgstr "<application>Evince dokumentu-ikustailea</application>ren leihoaren tamaina aldatzeko, pantailaren zabalera eta altuera bera izan ditzan, aukeratu <menuchoice><guimenu>Ikusi</guimenu><guimenuitem>Pantaila osoan</guimenuitem></menuchoice>. <application>Evince dokumentu-ikustailea</application>ren leihoaren tamaina aldatzeko, jatorrizko tamaina izan dezan, egin klik <guibutton>Irten pantaila osotik</guibutton> botoian."
+
+#: C/evince.xml:336(title)
+msgid "To View Pages or Document Structure"
+msgstr "Orriak edo dokumentuen egitura ikustea"
+
+#: C/evince.xml:337(para)
+msgid "To view bookmarks or pages, perform the following steps:"
+msgstr "Laster-markak edo orriak ikusteko, jarraitu urrats hauei:"
+
+#: C/evince.xml:341(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Sidebar</guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
+msgstr "Aukeratu <menuchoice><guimenu>Ikusi</guimenu><guimenuitem>Alboko-barra</guimenuitem></menuchoice> edo sakatu <keycap>F9</keycap>."
+
+#: C/evince.xml:346(para)
+msgid "Use the drop-down list in the side-pane header to select whether to display document structure or pages in the side pane."
+msgstr "Alboko panelean dokumentuen egitura ala orriak bistaratu behar diren hautatzeko, erabili alboko panelaren goiburuko goitibeherako zerrenda."
+
+#: C/evince.xml:351(para)
+msgid "Use the side-pane scrollbars to display the required item or page in the side pane."
+msgstr "Nahi den elementua edo orria alboko panelean bistaratzeko, erabili alboko paneleko korritze-barrak."
+
+#: C/evince.xml:356(para)
+msgid "Click on an entry to navigate to that location in the document. Click on a page to navigate to that page in the document."
+msgstr "Egin klik sarrera batean, eta dokumentuko kokaleku horretara joaten da. Egin klik orri batean, eta dokumentuko orri horretara joaten da."
+
+#: C/evince.xml:362(title)
+msgid "To View the Properties of a Document"
+msgstr "Dokumentuaren propietateak ikustea"
+
+#: C/evince.xml:363(para)
+msgid "To view the properties of a document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Dokumentu baten propietateak ikusteko, aukeratu <menuchoice><guimenu>Fitxategia</guimenu><guimenuitem>Propietateak</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:369(para)
+msgid "The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays all information available"
+msgstr "Jar daitekeen informazio guztia bistaratzen da <guilabel>Propietateak</guilabel> elkarrizketa-koadroan."
+
+#: C/evince.xml:375(title)
+msgid "To Print a Document"
+msgstr "Dokumentu bat inprimatzea"
+
+#: C/evince.xml:376(para)
+msgid "To print a Document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Dokumentu bat inprimatzeko, aukeratu <menuchoice><guimenu>Fitxategia</guimenu><guimenuitem>Inprimatu</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:380(para)
+msgid "If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the author of the document has disabled the print option for this document. To enable the print option, you must enter the master password when you open the document. See <xref linkend=\"evince-password\"/> for more information about password-protected files."
+msgstr "Ezin baduzu <guimenuitem>Inprimatu</guimenuitem> menu-elementua aukeratu, inprimatzeko aukera desgaitu dio dokumentuaren egileak dokumentuari. Inprimatzeko aukera gaitzeko, pasahitz maisua idatzi behar da dokumentua irekitzean. Pasahitzen bidez babestutako dokumentuei buruz gehiago jakiteko, ikus <xref linkend=\"evince-password\"/>."
+
+#: C/evince.xml:384(para)
+msgid "The <guilabel>Print</guilabel> dialog has the following tabbed sections:"
+msgstr "<guilabel>Inprimatu</guilabel> elkarrizketa-koadroak fitxa hauek ditu:"
+
+#: C/evince.xml:390(link) C/evince.xml:406(title)
+msgid "Job"
+msgstr "Lana"
+
+#: C/evince.xml:395(link) C/evince.xml:428(title) C/evince.xml:430(guilabel)
+msgid "Printer"
+msgstr "Inprimagailua"
+
+#: C/evince.xml:400(link) C/evince.xml:522(title)
+msgid "Paper"
+msgstr "Papera"
+
+#: C/evince.xml:408(guilabel)
+msgid "Print range"
+msgstr "Inprimatze-area"
+
+#: C/evince.xml:410(para)
+msgid "Select one of the following options to determine how many pages to print:"
+msgstr "Hautatu aukera hauetako bat zenbat orri inprimatu nahi dituzun adierazteko:"
+
+#: C/evince.xml:413(guilabel)
+msgid "All"
+msgstr "Denak"
+
+#: C/evince.xml:414(para)
+msgid "Select this option to print all of the pages in the document."
+msgstr "Hautatu aukera hau dokumentuaren orri guztiak inprimatzeko."
+
+#: C/evince.xml:417(guilabel)
+msgid "Pages From"
+msgstr "Orriak, hemendik:"
+
+#: C/evince.xml:418(para)
+msgid "Select this option to print the selected range of pages in the document. Use the spin boxes to specify the first page and last page of the range."
+msgstr "Hautatu aukera hau hautatutako orri-bitartea inprimatzeko. Erabili biratze-koadroak orri-bitartearen lehen eta azken orriak zehazteko."
+
+#: C/evince.xml:432(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the document."
+msgstr "Erabili goitibeherako zerrenda hau dokumentua zein inprimagailutan inprimatu nahi duzun hautatzeko."
+
+#: C/evince.xml:434(para)
+msgid "The <guilabel>Create a PDF document</guilabel> option is not supported in this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr "<application>Evince dokumentu-ikustailea</application>ren bertsio honetan ez da onartzen <guilabel>Sortu PDF dokumentua</guilabel> aukera."
+
+#: C/evince.xml:440(guilabel)
+msgid "Settings"
+msgstr "Ezarpenak"
+
+#: C/evince.xml:442(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
+msgstr "Erabili goitibeherako zerrenda hau inprimagailuaren ezarpenak hautatzeko."
+
+#: C/evince.xml:444(para)
+msgid "To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed printing, if this functionality is supported by the printer."
+msgstr "Inprimagailua konfiguratzeko, egin klik <guibutton>Konfiguratu</guibutton> botoian. Adibidez, aldebiko inprimaketa gaitu edo desgaitu daiteke, edo inprimaketa atzeratua antolatu, inprimagailuak funtzio horiek onartzen baditu."
+
+#: C/evince.xml:448(guilabel)
+msgid "Location"
+msgstr "Kokalekua"
+
+#: C/evince.xml:450(para)
+msgid "Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
+msgstr "Erabili goitibeherako zerrenda hau helburu hauetako bat hautatzeko:"
+
+#: C/evince.xml:455(guilabel)
+msgid "CUPS"
+msgstr "CUPS"
+
+#: C/evince.xml:457(para)
+msgid "Print the document to a CUPS printer."
+msgstr "Dokumentua CUPS motako inprimagailu batean inprimatzen du."
+
+#: C/evince.xml:461(para)
+msgid "If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the only entry in this drop-down list."
+msgstr "Hautatutako inprimagailua CUPS motakoa bada, goitibeherako zerrendako sarrera bakarra <guilabel>CUPS</guilabel> izango da."
+
+#: C/evince.xml:468(guilabel)
+msgid "lpr"
+msgstr "lpr"
+
+#: C/evince.xml:470(para)
+msgid "Print the document to a printer."
+msgstr "Dokumentua inprimagailu batean inprimatzen du."
+
+#: C/evince.xml:476(guilabel)
+msgid "File"
+msgstr "Fitxategia"
+
+#: C/evince.xml:478(para)
+msgid "Print the document to a PostScript file."
+msgstr "Dokumentua PostScript fitxategi batean inprimatzen du."
+
+#: C/evince.xml:481(para)
+msgid "Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify the name and location of the PostScript file."
+msgstr "Egin klik <guibutton>Gorde honela</guibutton> botoian, eta PostScript fitxategiaren izena eta kokalekua zehazteko elkarrizketa-koadroa bistaratuko da."
+
+#: C/evince.xml:487(guilabel)
+msgid "Custom"
+msgstr "Pertsonalizatua"
+
+#: C/evince.xml:489(para)
+msgid "Use the specified command to print the document."
+msgstr "Dokumentua inprimatzeko erabili zehaztutako komandoa."
+
+#: C/evince.xml:492(para)
+msgid "Type the name of the command in the text box. Include all command-line arguments."
+msgstr "Idatzi komandoaren izena testu-koadroan, komando-lerroko argumentu guztiak barne."
+
+#: C/evince.xml:500(guilabel)
+msgid "State"
+msgstr "Egoera"
+
+#: C/evince.xml:502(para) C/evince.xml:508(para) C/evince.xml:514(para)
+msgid "This functionality is not supported in this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr "<application>Evince dokumentu-ikustailea</application>ren bertsio honetan ez da funtzionaltasun hori onartzen."
+
+#: C/evince.xml:506(guilabel)
+msgid "Type"
+msgstr "Mota"
+
+#: C/evince.xml:512(guilabel)
+msgid "Comment"
+msgstr "Iruzkina"
+
+#: C/evince.xml:524(guilabel)
+msgid "Paper size"
+msgstr "Paper-tamaina"
+
+#: C/evince.xml:526(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to print the document."
+msgstr "Erabili goitibeherako zerrenda hau dokumentua zein paper-tamainatan inprimatu nahi duzun hautatzeko."
+
+#: C/evince.xml:529(guilabel)
+msgid "Width"
+msgstr "Zabalera"
+
+#: C/evince.xml:531(para)
+msgid "Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-down list to change the measurement unit."
+msgstr "Erabili biratze-botoi hau paperaren zabalera zehazteko. Erabili ondoko goitibeherako zerrenda neurri-unitatea aldatzeko."
+
+#: C/evince.xml:534(guilabel)
+msgid "Height"
+msgstr "Altuera"
+
+#: C/evince.xml:536(para)
+msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
+msgstr "Erabili biratze-botoi hau paperaren altuera zehazteko."
+
+#: C/evince.xml:539(guilabel)
+msgid "Feed orientation"
+msgstr "Elikatzeko orientazioa"
+
+#: C/evince.xml:541(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the printer."
+msgstr "Erabili goitibeherako zerrenda hau inprimagailuan paperaren orientazioa hautatzeko."
+
+#: C/evince.xml:544(guilabel)
+msgid "Page orientation"
+msgstr "Paperaren orientazioa"
+
+#: C/evince.xml:546(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
+msgstr "Erabili goitibeherako zerrenda hau paperaren orientazioa hautatzeko."
+
+#: C/evince.xml:549(guilabel)
+msgid "Layout"
+msgstr "Diseinua"
+
+#: C/evince.xml:551(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
+msgstr "Erabili goitibeherako zerrenda hau paperaren diseinua hautatzeko. Hautatutako diseinu bakoitzaren aurrebista bistaratzen da <guilabel>Aurrebista</guilabel> arean."
+
+#: C/evince.xml:554(guilabel)
+msgid "Paper Tray"
+msgstr "Paper-erretilua"
+
+#: C/evince.xml:556(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
+msgstr "Erabili goitibeherako zerrenda hau paper-erretilua hautatzeko."
+
+#: C/evince.xml:566(title)
+msgid "To Copy a Document"
+msgstr "Dokumentu bat kopiatzea"
+
+#: C/evince.xml:567(para)
+msgid "To copy a file, perform the following steps:"
+msgstr "Dokumentu bat kopiatzeko, jarraitu urrats hauei:"
+
+#: C/evince.xml:571(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a Copy</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Aukeratu <menuchoice><guimenu>Fitxategia</guimenu><guimenuitem>Gorde kopia bat</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:576(para)
+msgid "Type the new filename in the <guilabel>Filename</guilabel> text box in the <guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog."
+msgstr "Idatzi fitxategi-izen berria <guilabel>Gorde kopia bat</guilabel> elkarrizketa-koadroko <guilabel>Fitxategi-izena</guilabel> testu-koadroan."
+
+#: C/evince.xml:579(para)
+msgid "If necessary, specify the location of the copied document. By default, copies are saved in your home directory."
+msgstr "Zehaztu kopiatutako dokumentuaren kokalekua, behar izanez gero. Etxeko direktorioan gordetzen dira kopiak, lehenespenez."
+
+#: C/evince.xml:584(para)
+msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
+msgstr "Egin klik <guibutton>Gorde</guibutton> botoian."
+
+#: C/evince.xml:593(title)
+msgid "To Work With Password-Protected Documents"
+msgstr "Pasahitzez babestutako dokumentuekin lan egitea"
+
+#: C/evince.xml:594(para)
+msgid "An author can use the following password levels to protect a document:"
+msgstr "Pasahitz-maila hauek ditu egileak eskura, dokumentuak babesteko:"
+
+#: C/evince.xml:599(para)
+msgid "User password that allows others only to read the document."
+msgstr "Erabiltzailearen pasahitza, dokumentua irakurtzeko soilik."
+
+#: C/evince.xml:603(para)
+msgid "Master password that allows others to perform additional actions, such as print the document."
+msgstr "Pasahitz maisua, irakurtzeaz gain beste ekintza batzuk egiteko aukera ematen duena (adibidez, dokumentua inprimatzea)."
+
+#: C/evince.xml:607(para)
+msgid "When you try to open a password-protected document, <application>Evince Document Viewer</application> displays a security dialog. Type either the user password or the master password in the <guilabel>Enter document password</guilabel> text box, then click <guibutton>Open Document</guibutton>."
+msgstr "Pasahitzez babestutako dokumentu bat irekitzen saiatzean, segurtasunezko elkarrizketa-koadro bat irekitzen du <application>Evince dokumentu-ikustailea</application>k. Idatzi erabiltzailearen pasahitza edo pasahitz maisua <guilabel>Idatzi dokumentuaren pasahitza</guilabel> testu-koadroan, eta egin klik <guibutton>Ireki dokumentua</guibutton> botoian."
+
+#: C/evince.xml:614(title)
+msgid "To Close a Document"
+msgstr "Dokumentu bat ixtea"
+
+#: C/evince.xml:615(para)
+msgid "To close a document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Dokumentu bat ixteko, aukeratu <menuchoice><guimenu>Fitxategia</guimenu><guimenuitem>Itxi</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/evince.xml:617(para)
+msgid "If the window is the last <application>Evince Document Viewer</application> window open, the application exits."
+msgstr "<application>Evince dokumentu-ikustailea</application>n irekia dagoen azken leihoa bada leiho hori, aplikazioa itxi egiten da."
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/evince.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza <hizpol@ej-gv.es>, 2008."
+