Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sq.po
blob: 43d85264a08885ab082edb1767aa422f6314c3ee (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
# Përkthimi i mesazheve të evince në shqip.
# This file is distributed under the same license as the Evince package.
# Copyright (C) 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
#
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2005-2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-02 07:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-04 10:12+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../backend/comics/comics-document.c:169
#, c-format
msgid "File corrupted."
msgstr "File i dëmtuar."

#: ../backend/comics/comics-document.c:203
#, c-format
msgid "No images found in archive %s"
msgstr "Nuk u gjetën figura tek arkivi %s"

#: ../backend/comics/comicsdocument.evince-backend.in.h:1
msgid "Comic Books"
msgstr "Libra komikë"

#: ../backend/djvu/djvu-document.c:247
#, c-format
msgid ""
"The document is composed by several files. One or more of such files cannot "
"be accessed."
msgstr ""
"Dokumenti përbëhet nga disa file. E pamundur hyrja tek një apo më shumë prej "
"tyre."

#: ../backend/djvu/djvudocument.evince-backend.in.h:1
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Dokumente Djvu"

#: ../backend/dvi/dvi-document.c:94
#, c-format
msgid "File not available"
msgstr "File jo në dispozicion"

#: ../backend/dvi/dvi-document.c:109
#, c-format
msgid "DVI document has incorrect format"
msgstr "Dokumenti DVI është i një formati të parregullt"

#: ../backend/dvi/dvidocument.evince-backend.in.h:1
msgid "DVI Documents"
msgstr "Dokumente DVI"

#. translators: this is the document security state
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:688
msgid "Yes"
msgstr "Po"

#. translators: this is the document security state
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:691
msgid "No"
msgstr "Jo"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:765
msgid "Type 1"
msgstr "Lloji 1"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:767
msgid "Type 1C"
msgstr "Lloji 1C"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:769
msgid "Type 3"
msgstr "Lloji 3"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:771
msgid "TrueType"
msgstr "TrueType"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:773
msgid "Type 1 (CID)"
msgstr "Lloji 1 (CID)"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:775
msgid "Type 1C (CID)"
msgstr "Lloji 1C (CID)"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:777
msgid "TrueType (CID)"
msgstr "TrueType (CID)"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:779
msgid "Unknown font type"
msgstr "Lloj gërmë e panjohur"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:805
msgid "No name"
msgstr "Pa emër"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:813
msgid "Embedded subset"
msgstr "E nënpërbashkët e trupëzuar"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:815
msgid "Embedded"
msgstr "Trupëzuar"

#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:817
msgid "Not embedded"
msgstr "Jo e trupëzuar"

#: ../backend/pdf/pdfdocument.evince-backend.in.h:1
msgid "PDF Documents"
msgstr "Dokumente PDF"

#: ../backend/impress/impress-document.c:297
#, c-format
msgid "Remote files aren't supported"
msgstr "File në distancë nuk suportohen"

#: ../backend/impress/impress-document.c:308
#, c-format
msgid "Invalid document"
msgstr "Dokument i pavlefshëm"

#.
#. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
#.
#: ../backend/impress/impressdocument.evince-backend.in.h:1
msgid "Impress Slides"
msgstr "Prezantime Impress"

#: ../backend/impress/zip.c:53
msgid "No error"
msgstr "Asnjë gabim"

#: ../backend/impress/zip.c:56
msgid "Not enough memory"
msgstr "Memorje e pamjaftueshme"

#: ../backend/impress/zip.c:59
msgid "Cannot find zip signature"
msgstr "E pamundur gjetja e firmës së zip"

#: ../backend/impress/zip.c:62
msgid "Invalid zip file"
msgstr "File i pavlefshëm zip"

#: ../backend/impress/zip.c:65
msgid "Multi file zips are not supported"
msgstr "File zip shumëfishë nuk suportohen"

#: ../backend/impress/zip.c:68
msgid "Cannot open the file"
msgstr "E pamundur hapja e file"

#: ../backend/impress/zip.c:71
msgid "Cannot read data from file"
msgstr "I pamundur leximi i të dhënave nga file"

#: ../backend/impress/zip.c:74
msgid "Cannot find file in the zip archive"
msgstr "E pamundur gjetja e file në arkivin zip"

#: ../backend/impress/zip.c:77
msgid "Unknown error"
msgstr "Gabim i panjohur"

#: ../backend/ps/ev-spectre.c:113
#, c-format
msgid "Failed to load document “%s”"
msgstr "E pamundur hapja e dokumentit “%s”"

#: ../backend/ps/ev-spectre.c:146
#, c-format
msgid "Failed to save document “%s”"
msgstr "E pamundur ruajtja e dokumentit “%s”"

#: ../backend/ps/psdocument.evince-backend.in.h:1
msgid "PostScript Documents"
msgstr "Dokumente PostScript"

#: ../libdocument/ev-attachment.c:303 ../libdocument/ev-attachment.c:324
#, c-format
msgid "Couldn't save attachment “%s”: %s"
msgstr "E pamundur ruajtja e të bashkangjiturit “%s”: %s"

#: ../libdocument/ev-attachment.c:360
#, c-format
msgid "Couldn't open attachment “%s”: %s"
msgstr "E pamundur hapja e të bashkangjiturit “%s”: %s"

#: ../libdocument/ev-attachment.c:393
#, c-format
msgid "Couldn't open attachment “%s”"
msgstr "E pamundur hapja e të bashkangjiturit “%s”"

#: ../libdocument/ev-document-factory.c:181
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:302
#, c-format
msgid "Unknown MIME Type"
msgstr "Lloj MIME i panjohur"

#: ../libdocument/ev-document-factory.c:201
#, c-format
msgid "File type %s (%s) is not supported"
msgstr "File i llojit %s (%s) nuk suportohet"

#: ../libdocument/ev-document-factory.c:357
msgid "All Documents"
msgstr "Të gjithë dokumentët"

#: ../libdocument/ev-document-factory.c:389
msgid "All Files"
msgstr "Të gjithë files"

#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:439
msgid "Co_nnect"
msgstr "Li_dhu"

#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:483
msgid "Connect _anonymously"
msgstr "Lidhu në menyrë _anonime"

#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:492
msgid "Connect as u_ser:"
msgstr "Lidhu si _përdorues:"

#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:529
msgid "_Username:"
msgstr "_Përdoruesi:"

#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:533
msgid "_Domain:"
msgstr "_Domain:"

#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:538
#: ../data/evince-password.glade.h:4
msgid "_Password:"
msgstr "_Fjalëkalimi:"

#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:553
msgid "_Forget password immediately"
msgstr "_Harro menjëherë fjalëkalimin"

#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:561
msgid "_Remember password until you logout"
msgstr "_Kujto fjalëkalimin derisa të shkëputesh"

#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:569
msgid "_Remember forever"
msgstr "_Kujto përgjithmonë"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:139
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "File nuk është një file i vlefshëm .desktop"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:161
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Version i pasaktë file desktop '%s'"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:872
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Duke nisur %s"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1006
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Aplikativi nuk pranon dokumente në rreshtin e komandës"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1074
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Opsion i pasaktë nisje: %d"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1276
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Nuk mund t'i kalohen URLtë e dokumenteve një zëri desktop 'Type=Link'"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1295
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Nuk është një element i ekzekutueshëm"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:185
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Çaktivizon lidhjen me menazhuesin e seancës"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:188
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Specifikon file që përmban konfiurimin e ruajtur"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:188
msgid "FILE"
msgstr "FILE"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:191
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Specifikon ID e menazhuesit të seancës"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:191
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:227
msgid "Session Management Options"
msgstr "Opsionet e menazhimit të seancës"

#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:228
msgid "Show Session Management options"
msgstr "Shfaq opsionet e menazhimit të seancës"

#. Translaters: This string is for a toggle to display a toolbar.
#. * The name of the toolbar is automatically computed from the widgets
#. * on the toolbar, and is placed at the %s. Note the _ before the %s
#. * which is used to add mnemonics. We know that this is likely to
#. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
#. * please remove.
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:938
#, c-format
msgid "Show “_%s”"
msgstr "Shfaq “_%s”"

#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1401
msgid "_Move on Toolbar"
msgstr "_Lëviz tek paneli i instrumentëve"

#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1402
msgid "Move the selected item on the toolbar"
msgstr "Lëviz elementin e zgjedhur tek paneli i instrumentëve"

#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1403
msgid "_Remove from Toolbar"
msgstr "_Hiq nga paneli i instrumentëve"

#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1404
msgid "Remove the selected item from the toolbar"
msgstr "Hiq elementin e zgjedhur nga paneli i instrumentëve"

#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1405
msgid "_Delete Toolbar"
msgstr "_Hiq panelin e instrumentëve"

#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1406
msgid "Remove the selected toolbar"
msgstr "Hiq panelin e zgjedhur të instrumentëve"

#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:441
msgid "Separator"
msgstr "Ndarës"

#: ../cut-n-paste/totem-screensaver/totem-scrsaver.c:111
msgid "Running in presentation mode"
msgstr "Duke punuar në mënyrën prezantim"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:4719
msgid "Best Fit"
msgstr "Përshtatja më e mirë"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
msgid "Fit Page Width"
msgstr "Përshtat gjerësinë e faqes"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
msgid "50%"
msgstr "50%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
msgid "70%"
msgstr "70%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
msgid "85%"
msgstr "85%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
msgid "100%"
msgstr "100%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
msgid "125%"
msgstr "125%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
msgid "150%"
msgstr "150%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
msgid "175%"
msgstr "175%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
msgid "200%"
msgstr "200%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
msgid "300%"
msgstr "300%"

#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:60
msgid "400%"
msgstr "400%"

#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:3751
#: ../shell/ev-window-title.c:132
#, c-format
msgid "Document Viewer"
msgstr "Shikues dokumentesh"

#: ../data/evince.desktop.in.in.h:2
msgid "View multipage documents"
msgstr "Shiko dokumentë shumfaqësh"

#: ../data/evince-password.glade.h:1
msgid "Password Entry"
msgstr "Dhënia e fjalëkalimit"

#: ../data/evince-password.glade.h:2
msgid "Remember password for this session"
msgstr "Kujto fjalëkalimin për këtë seancë"

#: ../data/evince-password.glade.h:3
msgid "Save password in keyring"
msgstr "Ruaje fjalëkalimin në keyring"

#: ../data/evince-properties.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Autori:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:2
msgid "<b>Created:</b>"
msgstr "<b>Krijuar:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:3
msgid "<b>Creator:</b>"
msgstr "<b>Krijuesi:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:4
msgid "<b>Format:</b>"
msgstr "<b>Formati:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:5
msgid "<b>Keywords:</b>"
msgstr "<b>Fjalë kyçe:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:6
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Ndryshuar:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:7
msgid "<b>Number of Pages:</b>"
msgstr "<b>Numri i faqeve:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:8
msgid "<b>Optimized:</b>"
msgstr "<b>Optimizuar:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:9
msgid "<b>Paper Size:</b>"
msgstr "<b>Madhësia e fletës:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:10
msgid "<b>Producer:</b>"
msgstr "<b>Prodhues:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:11
msgid "<b>Security:</b>"
msgstr "<b>Siguria:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:12
msgid "<b>Subject:</b>"
msgstr "<b>Subjekti:</b>"

#: ../data/evince-properties.glade.h:13
msgid "<b>Title:</b>"
msgstr "<b>Titulli:</b>"

#: ../data/evince.schemas.in.h:1
msgid "Override document restrictions"
msgstr "Mbishkruaj kufizimet në dokument"

#: ../data/evince.schemas.in.h:2
msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
msgstr "Mbishkruaj kufizimet në dokument, si p.sh. kufizimin e kopjes apo shtypjes."

#: ../properties/ev-properties-main.c:114
msgid "Document"
msgstr "Dokument"

#: ../properties/ev-properties-view.c:180
msgid "None"
msgstr "Asnjë"

#. Translate to the default units to use for presenting
#. * lengths to the user. Translate to default:inch if you
#. * want inches, otherwise translate to default:mm.
#. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
#. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
#.
#: ../properties/ev-properties-view.c:205
#: ../properties/ev-properties-view.c:367
msgid "default:mm"
msgstr "default:mm"

#. Metric measurement (millimeters)
#: ../properties/ev-properties-view.c:249
#: ../properties/ev-properties-view.c:404
#, c-format
msgid "%.0f x %.0f mm"
msgstr "%.0f x %.0f mm"

#: ../properties/ev-properties-view.c:253
#, c-format
msgid "%.2f x %.2f inch"
msgstr "%.2f x %.2f inch"

#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
#: ../properties/ev-properties-view.c:277
#: ../properties/ev-properties-view.c:415
#, c-format
msgid "%s, Portrait (%s)"
msgstr "%s, Vertikale (%s)"

#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
#: ../properties/ev-properties-view.c:284
#: ../properties/ev-properties-view.c:422
#, c-format
msgid "%s, Landscape (%s)"
msgstr "%s, Horizontale (%s)"

#. Imperial measurement (inches)
#: ../properties/ev-properties-view.c:399
#, c-format
msgid "%.2f x %.2f in"
msgstr "%.2f x %.2f in"

#: ../shell/eggfindbar.c:146
msgid "Search string"
msgstr "Kërko tekstin"

#: ../shell/eggfindbar.c:147
msgid "The name of the string to be found"
msgstr "Emri i tekstit që duhet gjetur"

#: ../shell/eggfindbar.c:160
msgid "Case sensitive"
msgstr "Ndjeshmëri gërma të mëdha/të vogla"

#: ../shell/eggfindbar.c:161
msgid "TRUE for a case sensitive search"
msgstr "TRUE për kërkim të ndjeshëm ndaj ndryshimit gërma të mëdha/vogla"

#: ../shell/eggfindbar.c:168
msgid "Highlight color"
msgstr "Ngjyra e vënies në dukje"

#: ../shell/eggfindbar.c:169
msgid "Color of highlight for all matches"
msgstr "Ngjyra e vënies në dukje për të gjithë rezultatet"

#: ../shell/eggfindbar.c:175
msgid "Current color"
msgstr "Ngjyra aktuale"

#: ../shell/eggfindbar.c:176
msgid "Color of highlight for the current match"
msgstr "Ngjyra e vënies në dukje për rezultatin aktual"

#: ../shell/eggfindbar.c:309
msgid "Find:"
msgstr "Gjej:"

#: ../shell/eggfindbar.c:318
msgid "Find Previous"
msgstr "Gjej paraardhësen"

#: ../shell/eggfindbar.c:322 ../shell/eggfindbar.c:325
msgid "Find previous occurrence of the search string"
msgstr "Gjej korrispondimin paraardhës të tekstit të kërkuar"

#: ../shell/eggfindbar.c:331
msgid "Find Next"
msgstr "Gjej në vazhdim"

#: ../shell/eggfindbar.c:335 ../shell/eggfindbar.c:338
msgid "Find next occurrence of the search string"
msgstr "Gjej korrispondimin në vazhdim të tekstit të kërkuar"

#: ../shell/eggfindbar.c:347
msgid "C_ase Sensitive"
msgstr "I ndje_shëm ndaj gërma të mëdha/vogla"

#: ../shell/eggfindbar.c:351 ../shell/eggfindbar.c:354
msgid "Toggle case sensitive search"
msgstr "Ndrysho kërkimin e ndjeshëm ndaj ndryshimit gërma të mëdha/vogla"

#: ../shell/ev-jobs.c:962
#, c-format
msgid "Failed to create file “%s”: %s"
msgstr "I pamundur krijimi i file “%s”: %s"

#: ../shell/ev-open-recent-action.c:73
msgid "Open a recently used document"
msgstr "Hap një dokument të përdorur së fundmi"

#: ../shell/ev-page-action.c:76
#, c-format
msgid "(%d of %d)"
msgstr "(%d në %d)"

#: ../shell/ev-page-action.c:78
#, c-format
msgid "of %d"
msgstr "nga %d"

#: ../shell/ev-password.c:88
msgid "Password required"
msgstr "Kërkohet fjalëkalimi"

#: ../shell/ev-password.c:89
#, c-format
msgid "The document “%s” is locked and requires a password before it can be opened."
msgstr "Dokumenti “%s” është bllokuar dhe kërkon një fjalëkalim për t'u hapur."

#: ../shell/ev-password.c:154
msgid "Enter password"
msgstr "Shkruaj fjalëkalimin"

#: ../shell/ev-password.c:260
#, c-format
msgid "Password for document %s"
msgstr "Fjalëkalimi për dokumentin %s"

#: ../shell/ev-password.c:347
msgid "Incorrect password"
msgstr "Fjalëkalim i gabuar"

#: ../shell/ev-password-view.c:112
msgid ""
"This document is locked and can only be read by entering the correct "
"password."
msgstr ""
"Ky dokument është bllokuar dhe mund të lexohet vetë mbasi të jepet "
"fjalëkalimi korrekt."

# (pofilter) accelerators: accelerator _ appears before an invalid accelerator character 'Ç' (eg. space)
#: ../shell/ev-password-view.c:121
msgid "_Unlock Document"
msgstr "Ç_blloko dokumentin"

#: ../shell/ev-properties-dialog.c:57
msgid "Properties"
msgstr "Pronësitë"

#: ../shell/ev-properties-dialog.c:90
msgid "General"
msgstr "Të përgjithshme"

#: ../shell/ev-properties-dialog.c:100
msgid "Fonts"
msgstr "Gërmat"

#: ../shell/ev-properties-fonts.c:139
msgid "Font"
msgstr "Gërmat"

#: ../shell/ev-properties-fonts.c:150
#, c-format
msgid "Gathering font information... %3d%%"
msgstr "Duke bashkuar informacionet mbi gërmat... %3d%%"

#: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:690
msgid "Attachments"
msgstr "Të bashkangjitur"

#: ../shell/ev-sidebar-links.c:267 ../shell/ev-view.c:3638
msgid "Loading..."
msgstr "Duke ngarkuar..."

#: ../shell/ev-sidebar-links.c:340
msgid "Print..."
msgstr "Printo..."

#: ../shell/ev-sidebar-links.c:720
msgid "Index"
msgstr "Treguesi"

#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:731
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniaturat"

#: ../shell/ev-view-accessible.c:41
msgid "Scroll Up"
msgstr "Sipër"

#: ../shell/ev-view-accessible.c:42
msgid "Scroll Down"
msgstr "Poshtë"

#: ../shell/ev-view-accessible.c:48
msgid "Scroll View Up"
msgstr "Rrëshqit sipër pamjen"

#: ../shell/ev-view-accessible.c:49
msgid "Scroll View Down"
msgstr "Rrëshqit poshtë pamjen"

#: ../shell/ev-view-accessible.c:533
msgid "Document View"
msgstr "Shikimi i dokumentit"

#: ../shell/ev-view.c:1437
msgid "Go to first page"
msgstr "Shko tek faqja e parë"

#: ../shell/ev-view.c:1439
msgid "Go to previous page"
msgstr "Shko tek faqja paraardhëse"

#: ../shell/ev-view.c:1441
msgid "Go to next page"
msgstr "Shko tek faqja në vazhdim"

#: ../shell/ev-view.c:1443
msgid "Go to last page"
msgstr "Shko tek faqja e fundit"

#: ../shell/ev-view.c:1445
msgid "Go to page"
msgstr "Shko tek faqja"

#: ../shell/ev-view.c:1447
msgid "Find"
msgstr "Gjej"

#: ../shell/ev-view.c:1475
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Shko tek faqja %s"

#: ../shell/ev-view.c:1481
#, c-format
msgid "Go to %s on file “%s”"
msgstr "Shko tek %s tek file “%s”"

#: ../shell/ev-view.c:1484
#, c-format
msgid "Go to file “%s”"
msgstr "Shko tek file “%s”"

#: ../shell/ev-view.c:1492
#, c-format
msgid "Launch %s"
msgstr "Nis %s"

#: ../shell/ev-view.c:2444
msgid "End of presentation. Press Escape to exit."
msgstr "Fund i prezantimit. Shtyp Escape për dalje."

#: ../shell/ev-view.c:3368
msgid "Jump to page:"
msgstr "Shko tek faqja:"

#: ../shell/ev-window.c:790
#, c-format
msgid "Page %s - %s"
msgstr "Faqja %s - %s"

#: ../shell/ev-window.c:792
#, c-format
msgid "Page %s"
msgstr "Faqja %s"

#: ../shell/ev-window.c:1201
msgid "The document contains no pages"
msgstr "Dokumenti nuk përmban asnjë faqe"

#: ../shell/ev-window.c:1425 ../shell/ev-window.c:1500
msgid "Unable to open document"
msgstr "E pamundur hapja e dokumentit"

#: ../shell/ev-window.c:1697
msgid "Open Document"
msgstr "Hap dokumentin"

#: ../shell/ev-window.c:1758
#, c-format
msgid "Couldn't create symlink “%s”: %s"
msgstr "I pamundur krijimi i lidhjes simbolike “%s”: %s"

#: ../shell/ev-window.c:1787
msgid "Cannot open a copy."
msgstr "E pamundur hapja e një kopje."

#: ../shell/ev-window.c:2031 ../shell/ev-window.c:2081
#, c-format
msgid "The file could not be saved as “%s”."
msgstr "File nuk mund të ruhet si “%s”."

#: ../shell/ev-window.c:2126
msgid "Save a Copy"
msgstr "Ruaj një kopje"

#: ../shell/ev-window.c:2247 ../shell/ev-window.c:3452
msgid "Failed to print document"
msgstr "I pamundur prinitmi i dokumentit"

#: ../shell/ev-window.c:2412
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Printimi nuk suportohet nga ky printer."

#: ../shell/ev-window.c:2538 ../shell/ev-window.c:4511
msgid "Print"
msgstr "Printo"

#: ../shell/ev-window.c:3205
msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Edituesi i panelit të instrumentëve"

#: ../shell/ev-window.c:3747
#, c-format
msgid ""
"Document Viewer.\n"
"Using poppler %s (%s)"
msgstr ""
"Shikuesi i dokumentëve.\n"
"Duke përdorur poppler %s (%s)"

#: ../shell/ev-window.c:3775
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
msgstr ""
"Evince është program i lirë; mund t'a rishpërndani dhe/apo ndryshoninën "
"kushtet e Liçencës Publike të Përgjithshme GNU sikurse publikuar ngaFree "
"Software Foundation; sipas versionit 2 të Liçencës, ose(sipas dëshirës suaj) "
"çdo versioni tjetër pasardhës.\n"

#: ../shell/ev-window.c:3779
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
msgstr ""
"Evince shpërndahet me shpresën që do t'ju jetë i dobishëm,por PA ASNJË LLOJ "
"GARANCIE; pa as garancinë e shprehur të TREGËTIMIT apo VLEFSHMËRINË PËR NJË "
"PËRDORIM PRECIZ.  Shiko Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për hollësi të "
"tjera.\n"

#: ../shell/ev-window.c:3783
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
"Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA\n"
msgstr ""
"Së bashku me Evince duhet të keni marrë edhe një kopje të Liçencës Publiketë "
"Përgjithshme; nëse jo, kërkoja Fondacionit Free Software, INC.,59 Temple "
"Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA\n"

#: ../shell/ev-window.c:3807
msgid "Evince"
msgstr "Evince"

#: ../shell/ev-window.c:3810
msgid "© 1996-2007 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2007 Autorët e Evince"

#: ../shell/ev-window.c:3816
msgid "translator-credits"
msgstr "Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>"

#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
#. "%d hit(s) on this page".  Therefore this string
#. contains plural cases.
#: ../shell/ev-window.c:4032
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "%d gjetur në këtë faqe"
msgstr[1] "%d gjetur në këtë faqe"

#: ../shell/ev-window.c:4040
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% akoma për t'u kërkuar"

#: ../shell/ev-window.c:4423
msgid "_File"
msgstr "_File"

#: ../shell/ev-window.c:4424
msgid "_Edit"
msgstr "_Ndrysho"

#: ../shell/ev-window.c:4425
msgid "_View"
msgstr "_Shfaq"

#: ../shell/ev-window.c:4426
msgid "_Go"
msgstr "_Shko"

#: ../shell/ev-window.c:4427
msgid "_Help"
msgstr "_Ndihmë"

#. File menu
#: ../shell/ev-window.c:4430 ../shell/ev-window.c:4609
#: ../shell/ev-window.c:4681
msgid "_Open..."
msgstr "_Hap..."

#: ../shell/ev-window.c:4431 ../shell/ev-window.c:4682
msgid "Open an existing document"
msgstr "Hap një dokument ekzistues"

#: ../shell/ev-window.c:4433
msgid "Op_en a Copy"
msgstr "Hap një kopj_e"

#: ../shell/ev-window.c:4434
msgid "Open a copy of the current document in a new window"
msgstr "Hap një kopje të dokumentit aktual në një dritare të re"

#: ../shell/ev-window.c:4436 ../shell/ev-window.c:4611
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Ruaj një kopje..."

#: ../shell/ev-window.c:4437
msgid "Save a copy of the current document"
msgstr "Ruaj një kopje të dokumentit aktual"

#: ../shell/ev-window.c:4439
msgid "Print Set_up..."
msgstr "Rreg_ullimet e printimit..."

#: ../shell/ev-window.c:4440
msgid "Setup the page settings for printing"
msgstr "Konfiguro rregullimet e faqes për printim"

#: ../shell/ev-window.c:4442
msgid "_Print..."
msgstr "_Printo..."

#: ../shell/ev-window.c:4443 ../shell/ev-window.c:4512
msgid "Print this document"
msgstr "Printo këtë dokument"

#: ../shell/ev-window.c:4445
msgid "P_roperties"
msgstr "P_ronësitë"

#: ../shell/ev-window.c:4453
msgid "Select _All"
msgstr "Zgjidh _gjithçka"

#: ../shell/ev-window.c:4455
msgid "_Find..."
msgstr "_Gjej..."

#: ../shell/ev-window.c:4456
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Gjej një fjalë apo frazë në dokument"

#: ../shell/ev-window.c:4458
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Gjej në va_zhdim"

#: ../shell/ev-window.c:4460
msgid "Find Pre_vious"
msgstr "Gjej para_ardhësen"

#: ../shell/ev-window.c:4462
msgid "T_oolbar"
msgstr "Paneli i _instrumentëve"

#: ../shell/ev-window.c:4464
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Rrotullo _Majtas"

#: ../shell/ev-window.c:4466
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Rrotullo _Djathtas"

#: ../shell/ev-window.c:4471
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Zmadho dokumentin"

#: ../shell/ev-window.c:4474
msgid "Shrink the document"
msgstr "Ngushto dokumentin"

#: ../shell/ev-window.c:4476
msgid "_Reload"
msgstr "_Rilexo"

#: ../shell/ev-window.c:4477
msgid "Reload the document"
msgstr "Rilexo dokumentin"

#: ../shell/ev-window.c:4480
msgid "Auto_scroll"
msgstr "Rë_shkitje automatike"

#. Go menu
#: ../shell/ev-window.c:4484
msgid "_Previous Page"
msgstr "Faqja _Paraardhëse"

#: ../shell/ev-window.c:4485
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Shko tek faqja paraardhëse"

#: ../shell/ev-window.c:4487
msgid "_Next Page"
msgstr "Faqja në _Vazhdim"

#: ../shell/ev-window.c:4488
msgid "Go to the next page"
msgstr "Shko tek faqja në vazhdim"

#: ../shell/ev-window.c:4490
msgid "_First Page"
msgstr "_Faqja e parë"

#: ../shell/ev-window.c:4491
msgid "Go to the first page"
msgstr "Shko tek faqja e parë"

#: ../shell/ev-window.c:4493
msgid "_Last Page"
msgstr "Faqja e _fundit"

#: ../shell/ev-window.c:4494
msgid "Go to the last page"
msgstr "Shko tek faqja e fundit"

#. Help menu
#: ../shell/ev-window.c:4498
msgid "_Contents"
msgstr "_Përmbajtja"

#: ../shell/ev-window.c:4501
msgid "_About"
msgstr "_Informacione"

#. Toolbar-only
#: ../shell/ev-window.c:4505
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Largohu nga modaliteti me ekran të plotë"

#: ../shell/ev-window.c:4506
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Dil nga modaliteti me ekran të plotë"

#: ../shell/ev-window.c:4508
msgid "Start Presentation"
msgstr "Fillo prezantimin"

#: ../shell/ev-window.c:4509
msgid "Start a presentation"
msgstr "Fillo një prezantim"

#. View Menu
#: ../shell/ev-window.c:4565
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Paneli i instrumentëve"

#: ../shell/ev-window.c:4566
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Shfaq ose fsheh panelin"

#: ../shell/ev-window.c:4568
msgid "Side _Pane"
msgstr "_Paneli anës"

#: ../shell/ev-window.c:4569
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Shfaq ose fsheh panelin anësor"

#: ../shell/ev-window.c:4571
msgid "_Continuous"
msgstr "_Pa ndërprerje"

#: ../shell/ev-window.c:4572
msgid "Show the entire document"
msgstr "Shfaq krejt dokumentin"

#: ../shell/ev-window.c:4574
msgid "_Dual"
msgstr "_Dopjo"

#: ../shell/ev-window.c:4575
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Shfaq dy faqe njëkohësisht"

#: ../shell/ev-window.c:4577
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Ekran i plotë"

#: ../shell/ev-window.c:4578
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Zmadho dritaren për t'ju përshtatur krejt ekranit"

#: ../shell/ev-window.c:4580
msgid "Pre_sentation"
msgstr "Pre_zantim"

#: ../shell/ev-window.c:4581
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Zbato dokumentin si një prezantim"

#: ../shell/ev-window.c:4583
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Përshtate"

#: ../shell/ev-window.c:4584
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "Përshtatja dritares dokumentin aktual"

#: ../shell/ev-window.c:4586
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Përshtat _gjerësinë e faqes"

#: ../shell/ev-window.c:4587
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "Përshtatja dokumentin aktual gjerësisë së dritares"

#. Links
#: ../shell/ev-window.c:4594
msgid "_Open Link"
msgstr "_Hap adresën"

#: ../shell/ev-window.c:4596
msgid "_Go To"
msgstr "_Shko tek"

#: ../shell/ev-window.c:4598
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Hap në _Dritare të re"

#: ../shell/ev-window.c:4600
msgid "_Copy Link Address"
msgstr "_Kopjo adresën e lidhjes"

#: ../shell/ev-window.c:4602
msgid "_Save Image As..."
msgstr "Ruaj figurën _Si..."

#: ../shell/ev-window.c:4604
msgid "Copy _Image"
msgstr "Kopjo f_igurën"

#: ../shell/ev-window.c:4643
msgid "Page"
msgstr "Faqja"

#: ../shell/ev-window.c:4644
msgid "Select Page"
msgstr "Zgjidh faqen"

#: ../shell/ev-window.c:4655
msgid "Zoom"
msgstr "Shkalla e zmadhimit"

#: ../shell/ev-window.c:4657
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Rregullo nivelin e zmadhimit"

#: ../shell/ev-window.c:4667
msgid "Navigation"
msgstr "Lundrimi"

#: ../shell/ev-window.c:4669
msgid "Back"
msgstr "Mbrapa"

#. translators: this is the history action
#: ../shell/ev-window.c:4672
msgid "Move across visited pages"
msgstr "Lëviz midis faqeve të vizituara"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:4702
msgid "Previous"
msgstr "Paraardhëse"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:4707
msgid "Next"
msgstr "Në vazhdim"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:4711
msgid "Zoom In"
msgstr "Zmadho"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:4715
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zvogëlo"

#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../shell/ev-window.c:4723
msgid "Fit Width"
msgstr "Përshtat sipas gjerësisë"

#: ../shell/ev-window.c:4928
msgid "Unable to open external link"
msgstr "E pamundur hapja e lidhjes së jashtme"

#: ../shell/ev-window.c:5089
msgid "Couldn't find appropriate format to save image"
msgstr "E pamundur gjetja e formatit të duhur për ruajtjen e figurës"

#: ../shell/ev-window.c:5129
msgid "The image could not be saved."
msgstr "E pamundur ruajtja e figurës."

#: ../shell/ev-window.c:5161
msgid "Save Image"
msgstr "Ruaj figurën"

#: ../shell/ev-window.c:5220
msgid "Unable to open attachment"
msgstr "E pamundur hapja e të bashkangjiturit"

#: ../shell/ev-window.c:5272
msgid "The attachment could not be saved."
msgstr "E pamundur ruajtja e të bashkangjiturit."

#: ../shell/ev-window.c:5317
msgid "Save Attachment"
msgstr "Ruaj të bashkangjiturin"

#: ../shell/ev-window-title.c:145
#, c-format
msgid "%s - Password Required"
msgstr "%s - Kërkohet fjalëkalimi"

#: ../shell/ev-utils.c:330
msgid "By extension"
msgstr "Sipas prapashtesës"

#: ../shell/main.c:52
msgid "The page of the document to display."
msgstr "Faqja e dokumentit për t'u shfaqur."

#: ../shell/main.c:52
msgid "PAGE"
msgstr "FAQJA"

#: ../shell/main.c:53
msgid "Run evince in fullscreen mode"
msgstr "Ekzekuto evince në modalitetin me ekran të plotë"

#: ../shell/main.c:54
msgid "Run evince in presentation mode"
msgstr "Ekzekuto evince në modalitetin prezantime"

#: ../shell/main.c:55
msgid "Run evince as a previewer"
msgstr "Ekzekuto evince si vështrues i shpejtë"

#: ../shell/main.c:56
msgid "The word or phrase to find in the document"
msgstr "Fjala apo fraza për tu kërkuar në dokument"

#: ../shell/main.c:56
msgid "STRING"
msgstr "VARG"

#: ../shell/main.c:59
msgid "[FILE...]"
msgstr "[FILE...]"

#: ../shell/main.c:325
msgid "GNOME Document Viewer"
msgstr "Shikues dokumentesh për GNOME"

#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:1
msgid ""
"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
"creation of new thumbnails"
msgstr ""
"Opcionet booleane në dispozicion, true aktivon krijimin e miniaturave dhe "
"false çaktivon krijimin e miniaturave të reja"

#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
msgstr "Aktivo krijimin e miniaturave të dokumentëve PDF"

#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:3
msgid "Thumbnail command for PDF Documents"
msgstr "Komanda për miniaturat e dokumentëve PDF"

#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:4
msgid ""
"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
"thumbnailer documentation for more information."
msgstr ""
"Komanda e vlefshme plus argumentët për krijimin e miniaturave të dokumentit "
"PDF. Shiko dokumentet e krijuesit të miniaturave nautilus për informacione "
"të mëtejshme."