पाठविवरणर पाठयोजना सहज तरिकाले पढ्न तपाईले निम्न कार्य गर्न सक्नु हुन्छ ।

थिच्दा
अक्षर आकार ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ।

थिच्दा
अक्षर आकार सानो बनाउन सक्नुहुन्छ।पाठ पृष्टको दाईने तर्फको ठाडो रेखा तल माथि गर्दा
तपाईले हाल पढिरहेको पृष्टलाई आवश्यकता अनुसार तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ