Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2014-05-27 22:33:54 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2014-05-27 22:33:54 (GMT)
commit5b0013356cf2a44157934df5a83beffc64e470fc (patch)
treef983e1bd27f1930501c99f03852f7a8163b62d2f
parent5a59210cb54265b3698344fe153c92dfbf825895 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 60 of 60 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po124
1 files changed, 74 insertions, 50 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 43776c9..e0da4a3 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -6,9 +6,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-15 00:33-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-19 21:34+0200\n"
-"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-19 00:32-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-14 06:56+0200\n"
+"Last-Translator: Aram <ararat.info@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,111 +30,131 @@ msgstr ""
"Ստեղծիր քո աղյուսակները և դասավորիր քո տեղեկատվությունը. Փորձիր լավագույն "
"աղյուսակը քո դեպքի համար:"
-#: activity.py:148
+#: activity.py:93
+msgid "Invalid Value"
+msgstr "Անվավեր արժեք"
+
+#: activity.py:94
+msgid "The value must be a number (integer or decimal)"
+msgstr "Արժեքը պետք է լինի թվի տեսքով (ամբողջ թիվ կամ տասնորդական)"
+
+#: activity.py:97 activity.py:839
+msgid "Ok"
+msgstr "OK"
+
+#: activity.py:193
msgid "Save as image"
msgstr "Պահել որպես պատկեր"
-#: activity.py:155
+#: activity.py:200
msgid "Read StopWatch data"
msgstr "ընթերցել ԴադարԴիտել տվյալները"
-#: activity.py:161
+#: activity.py:206
msgid "Read Measure data"
msgstr "Ընթերցել Չափման տվյալները"
-#: activity.py:177 activity.py:388
+#: activity.py:222 activity.py:470
msgid "Add a value"
msgstr "Ավելացնել արժեք"
-#: activity.py:183
+#: activity.py:228
msgid "Remove the selected value"
msgstr "Հեռացնել ընտրված արժեքը"
-#: activity.py:197
-msgid "Vertical Bar Chart"
-msgstr "Ուղղահայաց սյուներով գրաֆիկ"
-
-#: activity.py:206
-msgid "Horizontal Bar Chart"
-msgstr "Հորիզոնական սյուներով գրաֆիկ"
-
-#: activity.py:213
-msgid "Line Chart"
-msgstr "Գծային գրաֆիկ"
-
-#: activity.py:220
-msgid "Pie Chart"
-msgstr "Շրջանաձև գրաֆիկ"
-
-#: activity.py:241
+#: activity.py:261
msgid "Chart Color"
msgstr "Գրաֆիկի գույնը"
-#: activity.py:247
+#: activity.py:270
msgid "Line Color"
msgstr "Գծի գույնը"
-#: activity.py:262
+#: activity.py:287
msgid "Horizontal label..."
msgstr "Հորիզոնական պիտակ..."
-#: activity.py:276
+#: activity.py:301
msgid "Vertical label..."
msgstr "Ուղղահայաց պիտակ"
-#: activity.py:291
+#: activity.py:312
+msgid "Text"
+msgstr "Տեքստ"
+
+#: activity.py:331
+msgid "Font Color"
+msgstr "Տառատեսակի գույնը"
+
+#: activity.py:340
+msgid "Title font"
+msgstr "Վերնագրի տառատեսակը"
+
+#: activity.py:349
+msgid "Labels font"
+msgstr "Պիտակների տառատեսակը"
+
+#: activity.py:356
+msgid "Tick font"
+msgstr "«ծիտիկ»-ի տառատեսակ"
+
+#: activity.py:373
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"
-#: activity.py:335
+#: activity.py:417
msgid "Move up"
msgstr "Շարժիր դեպի վեր"
-#: activity.py:339
+#: activity.py:421
msgid "Move down"
msgstr "Շարժիր դեպի ներքև"
-#: activity.py:377
+#: activity.py:459
msgid "No data"
msgstr "Տվյալներ չկան"
-#: activity.py:613
+#: activity.py:549
+msgid "Vertical Bar Chart"
+msgstr "Ուղղահայաց սյուներով գրաֆիկ"
+
+#: activity.py:558
+msgid "Horizontal Bar Chart"
+msgstr "Հորիզոնական սյուներով գրաֆիկ"
+
+#: activity.py:565
+msgid "Line Chart"
+msgstr "Գծային գրաֆիկ"
+
+#: activity.py:572
+msgid "Pie Chart"
+msgstr "Շրջանաձև գրաֆիկ"
+
+#: activity.py:834
msgid "Invalid object"
msgstr "Անվավեր առարկա"
-#: activity.py:615
+#: activity.py:836
#, python-format
msgid "The selected object must be a %s file"
msgstr "Ընտրված առարկան պետք է լինի %s ֆայլ"
-#: activity.py:618 activity.py:889
-msgid "Ok"
-msgstr "OK"
-
-#: activity.py:650 readers.py:62
+#: activity.py:871 readers.py:62
msgid "StopWatch"
msgstr "ԴադարելՆայել"
-#: activity.py:662
+#: activity.py:883
msgid "Measure"
msgstr "Չափ"
-#: activity.py:773
+#: activity.py:1005
msgid "Label"
msgstr "Պիտակ"
-#: activity.py:784
+#: activity.py:1017
msgid "Value"
msgstr "Արժեք"
-#: activity.py:884
-msgid "Invalid Value"
-msgstr "Անվավեր արժեք"
-
-#: activity.py:886
-msgid "The value must be a number (integer or decimal)"
-msgstr "Արժեքը պետք է լինի թվի տեսքով (ամբողջ թիվ կամ տասնորդական)"
-
#: charthelp.py:12
msgid "Basic usage"
msgstr "Հիմնական օգտագործում"
@@ -232,6 +252,10 @@ msgstr ""
msgid "Drop the clipboard data into the chart area and it will be charted"
msgstr "Սեղմատախտակի տվյալները գցել գրաֆիկի տարածության մեջ և այն կարձանագրվի"
+#: fontcombobox.py:90
+msgid "Select font"
+msgstr "Ընտրեք տառատեսակ"
+
#: helpbutton.py:38
msgid "Help"
msgstr "օգնություն"