Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-01-02 05:12:12 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-01-02 05:12:12 (GMT)
commit66949ad94c8e51ccac7bdcefc92429a264cdae7e (patch)
treefee2e432d6c77d430d3b0f14c6308de96ebe3a55
parent2e7fe8b1345c96beab3252d00431a0ae3ed48e43 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 50 of 54 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po87
1 files changed, 42 insertions, 45 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index b041e4a..55bec8b 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -6,9 +6,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-30 00:33-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-29 20:44+0200\n"
-"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-15 00:33-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-02 07:06+0200\n"
+"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,121 +18,118 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#. TRANS: "name" option from activity.info file
-#. TRANS: "summary" option from activity.info file
-#. TRANS: "description" option from activity.info file
msgid "Chart"
msgstr "Գրաֆիկ"
-#: activity.py:149
+#. TRANS: "summary" option from activity.info file
+#. TRANS: "description" option from activity.info file
+msgid ""
+"Create your charts and organize your information! Try the best chart for "
+"your case."
+msgstr ""
+
+#: activity.py:148
msgid "Save as image"
msgstr "Պահել որպես պատկեր"
-#: activity.py:156
+#: activity.py:155
msgid "Read StopWatch data"
msgstr "ընթերցել ԴադարԴիտել տվյալները"
-#: activity.py:162
+#: activity.py:161
msgid "Read Measure data"
msgstr "Ընթերցել Չափման տվյալները"
-#: activity.py:178
+#: activity.py:177 activity.py:388
msgid "Add a value"
msgstr "Ավելացնել արժեք"
-#: activity.py:184
+#: activity.py:183
msgid "Remove the selected value"
msgstr "Հեռացնել ընտրված արժեքը"
-#: activity.py:196
+#: activity.py:197
msgid "Vertical Bar Chart"
msgstr "Ուղղահայաց սյուներով գրաֆիկ"
-#: activity.py:205
+#: activity.py:206
msgid "Horizontal Bar Chart"
msgstr "Հորիզոնական սյուներով գրաֆիկ"
-#: activity.py:212
+#: activity.py:213
msgid "Line Chart"
msgstr "Գծային գրաֆիկ"
-#: activity.py:219
+#: activity.py:220
msgid "Pie Chart"
msgstr "Շրջանաձև գրաֆիկ"
-#: activity.py:240
+#: activity.py:241
msgid "Chart Color"
msgstr "Գրաֆիկի գույնը"
-#: activity.py:246
+#: activity.py:247
msgid "Line Color"
msgstr "Գծի գույնը"
-#: activity.py:261
+#: activity.py:262
msgid "Horizontal label..."
msgstr "Հորիզոնական պիտակ..."
-#: activity.py:275
+#: activity.py:276
msgid "Vertical label..."
msgstr "Ուղղահայաց պիտակ"
-#: activity.py:334
+#: activity.py:291
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Էկրանի չափով"
+
+#: activity.py:335
msgid "Move up"
msgstr ""
-#: activity.py:338
+#: activity.py:339
msgid "Move down"
msgstr ""
-#: activity.py:425
-msgid "Zoom out"
-msgstr ""
-
-#: activity.py:432
-msgid "Zoom in"
-msgstr ""
-
-#: activity.py:439
-msgid "Fit to window"
+#: activity.py:377
+msgid "No data"
msgstr ""
-#: activity.py:445
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Էկրանի չափով"
-
-#: activity.py:593
+#: activity.py:613
msgid "Invalid object"
msgstr "Անվավեր առարկա"
-#: activity.py:595
+#: activity.py:615
#, python-format
msgid "The selected object must be a %s file"
msgstr "Ընտրված առարկան պետք է լինի %s ֆայլ"
-#: activity.py:598 activity.py:855
+#: activity.py:618 activity.py:889
msgid "Ok"
msgstr "OK"
-#: activity.py:630 readers.py:62
+#: activity.py:650 readers.py:62
msgid "StopWatch"
msgstr "ԴադարելՆայել"
-#: activity.py:642
+#: activity.py:662
msgid "Measure"
msgstr "Չափ"
-#: activity.py:753
+#: activity.py:773
msgid "Label"
msgstr "Պիտակ"
-#: activity.py:764
+#: activity.py:784
msgid "Value"
msgstr "Արժեք"
-#: activity.py:850
+#: activity.py:884
msgid "Invalid Value"
msgstr "Անվավեր արժեք"
-#: activity.py:852
+#: activity.py:886
msgid "The value must be a number (integer or decimal)"
msgstr "Արժեքը պետք է լինի թվի տեսքով (ամբողջ թիվ կամ տասնորդական)"
@@ -227,11 +224,11 @@ msgid ""
"clipboard"
msgstr ""
"Որոշ ծրագրեր (ինչպիսին է Տեսողական համատիպություն) տվյալները սեղմատախտակին "
-"պատճենելու հնարավորություն ունեն "
+"պատճենելու հնարավորություն ունեն"
#: charthelp.py:41
msgid "Drop the clipboard data into the chart area and it will be charted"
-msgstr "Սեղմատախտակի տվյալները գցել գրաֆիկի տարածության մեջ և այն կարձանագրվի "
+msgstr "Սեղմատախտակի տվյալները գցել գրաֆիկի տարածության մեջ և այն կարձանագրվի"
#: helpbutton.py:38
msgid "Help"