Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-05-03 01:17:41 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-05-03 01:17:41 (GMT)
commit9b4fea1570bff577c4489b63d71cf63b67de2c63 (patch)
treed690cb8be3bcf8147e4a2b2ea3db0b658b6973ac
parent87f36479c1571a4c614f9641a59645fc2da386d4 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 29 of 30 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po27
1 files changed, 14 insertions, 13 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 5181274..0c700df 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-30 00:32-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-03 22:12+0200\n"
-"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-24 21:25+0200\n"
+"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -63,39 +63,40 @@ msgstr "Սպիտակը հաղթում է"
#: activity.py:348
msgid "There was a tie!"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվը ավարտվեց ոչ ոքի"
#: activity.py:349
#, python-format
msgid "Game ended! %s"
-msgstr ""
+msgstr "Խաղն ավարվեց %s"
#: activity.py:350
#, python-format
msgid "Final score: White %(W)g - Black %(B)g"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին հաշիվը` Սպիտակները %(W)g - Սևերը %(B)g"
+# Artificial Intelligence - Արհեստական Բանականություն
#: activity.py:375 activity.py:381 activity.py:387
msgid "AI"
-msgstr ""
+msgstr "ԱԲ"
#: activity.py:375
#, python-format
msgid "GnuGo loading failed!: %s"
-msgstr ""
+msgstr "GnuGo-ի բեռնումը ձախողվեց` %s"
#: activity.py:381
msgid "PlayGo AI Activated"
-msgstr ""
+msgstr "PlayGo ԱԲ Ակտիվացված է"
#: activity.py:387
msgid "PlayGo AI Deactivated"
-msgstr ""
+msgstr "PlayGo ԱԲ Պասիվացված է"
#: activity.py:401
#, python-format
msgid "Score is: White %(W)g - Black %(B)g"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվը` Սպիտակներ %(W)g - Սևեր %(B)g"
#: activity.py:458
msgid "Buddy joined"
@@ -129,11 +130,11 @@ msgstr "Խաղալ ՓլեյԳօ-ի դեմ"
#: gametoolbar.py:85
msgid "You need to install gnugo to play against PlayGo"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդդեմ PlayGo-ի խաղալու համար պետք է տեղադրես gnugo ծրագիրը"
#: gogame.py:138
msgid "There already is a stone there!"
-msgstr ""
+msgstr "Այնտեղ արդեն մի քար կա"
#: gogame.py:140
msgid "Ko violation!"
@@ -141,4 +142,4 @@ msgstr ""
#: gogame.py:150
msgid "Illegal move."
-msgstr ""
+msgstr "Անօրինական շարժ"