Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/catalogs/cesky.cat
blob: 6a03c51f71450433e9714ab1395418b660eb1ade (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
# Message catalog file required to replay XaoS tutorials in
# czech language this is latin2 version in case I will once add
# support for latin2 fonts
#
# Copyright (C) 1997 by Jan Hubicka
#
# See english.cat for more info
#########################################################
#For file dimension.xaf
encoding "2"
fmath "Fraktály a matematika"
fmath1 "Fraktály jsou poměrně novou
částí matematiky a proto je zde
ještě mnoho nevyřešených otázek"
fmath2 "Dokonce neexistuje ani uspokojivá
definice"
fmath3 "Většinou považujeme za fraktály
všechno, kde lze
najít jistou soběpodobnost."

def1 "Jednou z možných definic je..."
def2 "Co to znamená?"
def3 "Napřed je nutné rozumět rozdílu
mezi Hausdorff Besicovichovou dimmenzí
a topologickou dimenzí."

topo1 "Topologická dimenze odpovídá
\"normální\" představě o dimenzi"
topo2 "bod má dimenzi 0"
topo3 "křivka 1"
topo4 "a rovina 2"

hb1 "Definice Hausdorff Besicovichovy
dimenze vychází z jednoduchého
pozorování"
hb2 "Velikost dvojnásobně zvětšené úsečky
se zvětší dvakrát"
hb3 "Velikost zvětšeného čtverce
ale čtyřikrát"
hb4 "Podobně se chovají i vyšší dimenze"
hb5 "K výpočtu dimenze z této hodnoty
lze použít následující vzorec:"
hb6 "dimenze = log s / log z
kde z je změna zvětšení a
s je změna velikosti objektu"
hb7 "Pro úsečku a zvětšení 2
je změna velikosti také 2.
log 2 / log 2 = 1"
hb8 "Pro čtverec a zvětšení 2
je změna velikosti 4.
log 4 / log 2 = 2"
hb9 "Hausdorff Besicovichova dimenze
je tedy u mnoha objektů stejná jako
topologická dimenze"
hb10 "Zajímavější jsou výsledky u fraktálů"
hb11 "Vezměme například sněhovou vločku,"
hb12 "která vznikne opakovaným nahrazováním
jedné úsečky za čtyři."
hb13 "Nové úsečky jsou vždy třetinové
oproti původním"
hb14 "Po trojnásobném zvětšení tedy budou
stejně dlouhé,"
hb15 "Díky soběpodobnosti, která vznikla
opakovaným nahrazováním,"
hb15b "každá tato část je kopie celého
fraktálu v původní velikosti,"
hb16 "Protože jsou zde čtyři takové kopie,
fraktál se zvětšil čtyřikrát"
hb17 "Po dosazení:
log 4 / log 3 = 1.261"
hb18 "Získali jsme tedy hodnotu větší
než 1 (topologická dimenze křivky)"
hb19 "Hausdorff Besicovichova dimenze (1.261)
je vyšší, než topologická dimenze (1)"
hb20 "Podle definice tedy je
sněhová vločka fraktál"

defe1 "Tato definice neni perfektní,
protože vylučuje některé tvary,
které lze považovat za fraktály."
defe2 "Ukazuje ale jednu ze zajímavých
vlastností fraktálů"
defe3 "a je poměrně často používana."
defe4 "Hausdorff Besicovichova dimenze
se také často nazývá 
\"fraktálovou dimenzí\""


#########################################################
#For file escape.xaf
escape "Fraktály a matematika

kapitola druhá

escape time fractals"
escape1 "Některé fraktály (jako
sněhová vločka) se generují
jednoduchým postupem"
escape2 "XaoS je ale program
pro výpočet jiného typu fraktálů -
známych jako escape time fractals"
escape3 "Metoda jejich generování
je trohu odlišná, ale také založena
na iterování"
escape4 "Obrazovka je považována
za rovinu komplexních čísel"
escape5 "Reálná osa je horizontálně"
escape6 "a imaginární vertikálně"
escape7 "Každý bod má svůj orbit"
escape8 "Jehož trajektorie se vypočte
pomocí iterační funkce f(z,c),
kde z je hodnota z předchozí iterace
a c je parametr (bod na obrazovce)"
escape9 "Například u Mandelbrotovy
množiny iterační funkce je z = z^2 + c"
orbit1 "například pokud se budeme
zajímat o bod 0 - 0.6i"
orbit2 "použijeme ho jako hodnotu pro
parametr c"
orbit3 "Orbit vždy začíná na pozici
z = 0 + 0i"
orbit3b "potom budeme opakovaně
počítat iterační funkci a pokaždé
získáme novou hodnotu z pro další
iteraci"
orbit4 "Pokud orbit zůstane v konečných
hodnotách, bod patří do množiny."
orbit5 "V tomto případě posloupnost
konverguje"
orbit6 "Proto tento bod patří do množiny"
orbit7 "V jiných případech ale nemusí"
orbit8 "(například pro bod 10 + 0i
první iterace je 110, druhá
12110 atd.)"
orbit9 "Takové body jsou mimo množinu"

bail1 "Pořád ale mluvíme o nekonečném
počtu iterací a nekonečných číslech"
bail2 "Protože jsou ale počítače
konečné, není možné provédst výpočet
přesně"
bail3 "Lze ale dokázat, že pokud
vzdálenost orbitu od nuly větší, než 2,
orbit pokaždé uteče do nekonečna"
bail4 "Proto můžeme přerušit výpočet,
pokud bod opusti okolí nuly
(bailout test)"
bail5 "V příadě, že počítáme bod mimo
množinu, potřebujeme tedy pouze
konečný počet iterací"
bail6 "Také se pomocí tohoto testu
vytváří barevné pruhy okolo množiny"
bail7 "Obarvují se podle počtu iterací,
které orbit potřeboval k porušení
bailout testu"

iter1 "Uvnitř množiny ale stále
potřebujeme nekonečně iterací"
iter2 "Je tedy nutné výpočet
přerušit po daném maximálním
počtu iterací"
iter3 "Maximální počet iterací
určuje přesnost výpočtu"
iter4 "Pokud neprovedeme žádné
iterace, bailout test vytvoří
kruh o poloměru 2"
iter5 "Zvyšováním maximálního počtu
iterací dostaneme přesnější a
přesnější aproximaci"

limit1 "XaoS standardně počítá 170
iterací"
limit2 "V některých místech je možné
zoomomovat poměrně dlouho bez
dosažení limitu přesnosti"
limit3 "V jiných místech ale 
lze dosáhnout limitu docela brzo"
limit4 "výsledek je potom poněkud
jednotvárný"
limit5 "Po zvýšení počtu iterací ale
vznikne mnoho nových detailů"
ofracts1 "Ostatní fraktály v XaoSovi
jsou počítáný pomocí jiných formulí
a bailout testů, ale základní
postup je stejný"
ofracts2 "Tento postup je náročný
na výkon počítače. XaoS
má mnoho optimalizací o kerých
se můžete dočíst v souboru
doc/xaos.info"

#########################################################
#For file anim.xaf
anim "Ukládání a přehrávání
animací"

#########################################################
#For file anim.xhf

anim2 "Možná jste si už všimli,
že XaoS umí přehrávat animace."

anim3 "Ty je možné vytvářet přímo
v XaoSovi"

languag1 "Protože
jsou ale animace a pozice uloženy
pomocí jednoduchého jazyka,"

languag2 "(pozice jsou ve steném
formátu jako animace)"

languag3 "je možné potom animace
ručně upravovat."


languag4 "Většina animací dodávaných
s XaoSem je psaná kompletně ručně
pouze s pomocí uložených pozic"

modif1 "Jenom jednoduchou úpravou
tohoto souboru"

modif2 "Je možné vygenerovat 
jednoduchou \"zmenšovací\" animaci."
modif3 "Pomocí této změny \"zvětšovací\" animaci."

newanim "Také je možné napsat úplně
nové animace a efekty"

examples "Inspiraci můžete hledat
také v příkladech, které lze
nahrávat v náhodném pořadí ze
save/load menu"

examples2 "Pomocí uložených pozic
je také možné převádět souřadnice
do jiných programů."

examples3 "Fantazii se meze
nekladou snad kromě jazyka
použitého v souborech popsaného
v xaos.info"

#########################################################
#For file barnsley.xaf

intro4 "Úvod do fraktálů

Část pátá - Formulka pana Barnsleyho"

barnsley1 "Jinou formulku si
vymyslel pan Michael Barnsley"

barnsley2 "Výsledkem je tento podivný fraktál"

barnsley3 "Nepatří zrovna k nejzajímavějším"

barnsley4 "Jeho Juliovy množiny
vypadají mnohem lépe."

barnsley5 "Jejich struktura připomíná krystaly,"

barnsley6 "narozdíl od většiny ostatních 
fraktálů v XaoSovi, které 
vypadají spíše organicky"
#########################################################
#For file filter.xaf

filter "filtry"

#########################################################
#For file filter.xhf

filter1 "Filtr je efekt aplikovaný
na data potom, co se fraktál vypočte"

filter2 "XaoS má následující filtry"

motblur "Motion blur"

edge "Dva různé filtry 
na detekci hran"

edge2 "První dělá hrany tlustší
a proto je pěkný hlavně ve vysokých
rozlišeních"

edge3 "Druhý dělá hrany tenčí"

star "Starfield"

interlace "Interlace filter 

zrychluje výpočet a ve výšším rozlíšení
dělá podobný efekt jako Motion Blur"

stereo "Stereogram filter"

stereo2 "Pokud v následují
části nic neuvidíte, možná
to není tím, že neumíte šilhat,
ale proto, že XaoS předpokládá
menší monitor. To můžete změnit
parametry z příkazové řádky.
Přečtěte si xaos -help."

emboss1 "Emboss filter"

palettef1 "Palette emulator umožňuje
rotaci palety i v true-coloru"
truecolorf "Poslední filtr emuluje
true-color."

#########################################################
#For file fractal.xaf

end "Konec"

fcopyright "Úvod do fraktálů
vytvořil Jan Hubička 
v červenci roku 1997"

suggestions "
Pošlete mi všechny 
nápady a komentáře
na moji adresu:

xaos-discuss@lists.sourceforge.net

Děkuji"

#########################################################
#For file incolor.xaf

incolor1 "Většinou se body
uvnitř množiny kreslí jednou
barvou"

incolor2 "To pěkně zvýrazní hranice
ale oblasti ivnitř vypadají poněkud
nudně."

incolor3 "Pokud je chcete mít
trochu zábavnější, můžete použit
hodnotu posledního orbitu
k určení barvy"

incolor4 "XaoS má deset různých
takových výpočtů, které nazývá
\"incoloring modes\""

zmag "zmag

Barva se počítá podle
vzdálenosti posledního
orbitu od počátku"

#########################################################
#For file innew.xaf

innew1 "Decomposition like

Funguje stejne jako
\"color decomposition\"
v \"outcoloring modes\"
tedy podle úhlu posledního
orbitu"

innew2 "real/imag

Jak název napovídá, barva
se vypočte podle reálné části
posledního orbitu vydělené imaginární"

innew3 "Následujících 6 režimů
nemá nějaké hlubší opodstatnění
snad mimo toho, že vypadají zajímavě.
Část je opsána z programu flarium."

#########################################################
#For file intro.xaf

fractal "...Fraktály..."
fractal1 "Co to je?"

fractal2 "Definice pana Mandelbrota:
Fraktál je množina, pro kterou
Hausdorff Besicovichova dimenze
přesahuje topologickou dimenzi."

fractal3 "Něco snad není jasné?"

fractal4 "Nevadí.

Většina matematiků stejně není
touto definicí uspokojena"

fractal5 "Jednoduše:"

fractal6 "fraktál je složený z částí"

fractal7 "kde každá je přibližná
zmenšená kopie celku"

fractal8 "Neustálým kopírováním"

fractal9 "vznikne celý fraktál."

facts "Co je na fraktálech tak zajímavého?"

fact1 "Jsou nezavislé na měřítku"
fact2 "Jsou soběpodobné"
fact3 "A často se vyskytují
v přirodě."
#fact4 "Například mraky, hory
#nebo pobřeží."
fact5 "Ale i hodně matematických
konstrukcí jsou fraktály"
fact6 "Jednu právě sledujete na obrazovce"

fmath4 "Mnoho fraktálů lze konstruovat
iteračním postupem"
fmath5 "Například fraktál známý
jako křivka von Kochové"
fmath6 "vznikne zaměňováním úsečky"
fmath7 "za čtyři"
fmath8 "Toto je první iterace"
fmath9 "Nyní ale postup můžeme opakovat"
fmath10 "a získat druhou,"
fmath11 "třetí,"
fmath12 "a čtvrtou iteraci."
fmath13 "Po nekonečném počtu iterací
vznikne fraktál,"
fmath14 "který připomíná jednu třetinu
sněhové vločky"
tree1 "Mnoho jiných tvrarů lze zkonstruovat
podobným postupem"
tree2 "Například jinou záměnou úsečky"
tree3 "vznikne strom"
nstr "Iterace také mohou být založené
na náhodných číslech"
nstr2 "Záměnou úsečky"
nstr3 "za dvě s malou chybou"
nstr4 "vznikne fraktál připomínající pobřeží"
nstr5 "Podobným postupem lze vytvořit
mraky, pohoří a mnoho dalších 
tvarů z přírody"

############################################################################
# mset.xaf

fact7 "Nejznámější je..."

mset "Mandelbrotova množina"
mset1 "Je generována jednoduchým
výrazem"
mset2 "Ale je to jeden
z nejkrásnějších fraktálů"
mset3 "Protože je soběpodobná,"
mset4 "hranice množiny obsahují"
mset5 "miniaturní kopie celku"
mset6 "Toto je největší kopie.
Pouze přibližně 50krát zmenšená"
mset7 "Mandelbrotova množina není
čistě soběpodobná"
mset8 "Každá miniaturní kopie
se liší"
mset9 "Tato je 76000krát menší"
mset10 "Kopie z jiných částí
jsou odlišnější."

nat "Hranice množiny
neobsahují pouze miniaturní
kopie celku"
nat1 "Ale i nekonečné množství
jiných tvarů"
nat2 "Některé jsou neuvěřitelně
podobné těm z přírody"
nat3 "Vypadají jako stromy,"
nat4 "řeky a jezera,"
nat5 "galaxie"
nat6 "nebo vodopády"
nat7 "Obsahuje ale i naprosto nové tvary"

juliach "Úvod do fraktálů

Část druhá - Juliova množina"
julia "Mandelbrotova množina
není jediným fraktálem generovaným
výrazem z=z^2+c,"
julia1 "dalším je"
julia2 "Juliova množina"
julia3 "Zajímavé je, že není
pouze jediná taková množina,"
julia4 "ale je jich hned
nekonečně mnoho"
julia5 "Každá se liší pouze jednou hodnotou"
julia6 "Bodem zvoleným v Mandelbrotově množine"
julia7 "Mandelbrotova množina je
vpodstatě mapa Juliových množin."
julia8 "Body uvnitř množiny mají
Juliovy množiny velké a spojité"
julia9 "Body vně mají Juliovy 
množiny nespojité"
julia10 "Nejzajímavější jsou body
na hranicích"

theme "Téma juliovy množiny záleží
na bodu zvolém v Mandelbrotově množině"

theme1 "Ve zmenšení jsou
detaily kolem zvoleného bodu"

theme2 "velmi podobné s Mandlebrotovou množinou."
theme3 "Po zmenšení ale zjistíte"
theme4 "že se jedná o úplně jiný fraktál"
theme5 "Juliovy množiny na první pohled
vypadají nudně, protože se téma nemění"
theme6 "Zůstává to zvolené 
v Mandelbrotové množině"
theme7 "Pečlivým výběrem bodu lze
ale získat"
theme8 "zajímavé obrázky"

#########################################################
#For file keys.xhf

keys "Klávesy:

q      - Konec přehrávání    
Space    - urychlení       
        (může chvíli trvat)  
vlevo/vpravo - změna rychlosti titulků"

#########################################################
#For file magnet.xaf

intro7 "Úvod do fraktálů

Část osmá - Magnet"

magnet "Toto není Mandelbrotova množina"
magnet1 "Tento fraktál se nazývá magnet,
protože pochází z teoretické
fyziky"
magnet2 "Vychází ze studie
magnetických renormalizačních
transformací"

similiar "Podobnost s Mandelbrotovou
množinou je zajímavá, protože to
už není pouze matematická hřička."

magjulia "Má neobvyklé juliovy množiny"

#########################################################
#For file new.xaf

new "Co je nového ve verzi 3.0?"
speed "1. Je rychlejší1"
speed1 "Hlavní výpočetní smyčka
nyní hledá periody a dělá několik
iterací najednou"
speed2 "Nové fraktály se počitají
pomocí metody \"boundary detection\""
speed3 "Výpočet nových fraktálů je proto
mnohem rychlejší."
speed4 "Například Mandelbrotova
množina při 1 000 000 iterací"
speed5 "počítám..."
speed6 "Hotovo"
speed7 "XaoS má heruistiku
a nehledá periody 
tam, kde je neočekává.
(žádné takové kolem nejsou)"
speed8 "Take hlavní rutinky byly
optimalizovány a jsou dvakrát
rychlejší"
speed9 "Takže nyní dosahuje 130FPS
na 130Mhz pentiu"

new2 "2. filtry"
new3 "3. devět outcoloring modů"
new4 "4. nové incoloring mody"
new5 "5. Truecolor coloring mody"
new6 "6. Přehrávání a ukládání animací"
newend "A další změny jako rotace, lepší
nahodné palety apod. Kompletní seznam
změn je v souboru ChangeLog"

#########################################################
#For file newton.xaf

intro3 "Úvod do fraktálů

Část čtvrtá-Newtonova metoda"
newton "Tento fraktál je generovaný
uplně jiným výpočtem"
newton1 "Newtonovou aproximační metodou
pro hledání kořenů polynomu x^3=1"
newton2 "Sleduje se počet iterací
nutný k dosažení přibližného výsledku"
newton3 "Tři kořeny můžete vidět jako
modré kolečka"
newton4 "Nejzajímavější jsou ale
části, kde si výpočet nebyl jistý,
ke kterému kořenu se vydá"
newton5 "Fraktál je velmi soběpodobný
a tak tu už nic moc nového nenajdete"
newton6 "Ale je možné vygenerovat
\"skoro-Juliovy\" množiny"
newton7 "Kde se zvolený bod
přičte jako chyba při aproximaci"
newton8 "To vnese do výpočtu nepořadek
a učiní fraktál zajímavějším"

#########################################################
#For file octo.xaf
intro6 "Úvod do fraktálů

Část sedmá-Octo"
octo "Octo je jeden 
z méně známych fraktálů"
octo1 "Vybrali jsme jej,
protože má neobvyklý tvar"
octo2 "Podobně jako u Newtonova
fraktálu XaoS umí generovat
\"skoro-Juliovy\" množiny"

#########################################################
#For file outcolor.xaf

outcolor "Out coloring modes"
outcolor1 "Mandelbrotova množina
je to ošklivé černé uprostřed
obrazovky"
outcolor2 "Barevna věc okolo jsou
pouze hranice"
outcolor3 "Normálně se barva určuje
podle počtu iterací nutných
k dosažení limitu"
outcolor4 "Ale jsou i jiné cesty"
outcolor5 "XaoS je nazývá
\"outcoloring modes\""

iterreal "iter+real

K obarvení přičte reálnou část
posledního orbitu k počtu iterací"
iterreal1 "Některé nudnější obrázky
tím lze vylepšit"

iterimag "Další coloring mode-iter+imag
má podobné výsledky"
iterimag2 "Není se čemu divit -
jediný rozdíl je, že přičíta
imaginární část orbitu"

iprdi "iter+real/imag

Zde se přičte realná část posledního
orbitu vydělená imaginarní k počtu
iterací"

sum "iter+real+imag+real/imag

A toto je součet všech předchozích"

decomp "binarry decompossition

Pokud je imaginární část
menší než nula, odečte se
počet iterací od maximálního
počtu iterací, jinak se používa
počet iterací"

bio "Biomorphs

Tento režim se tak jmenuje proto,
že některé fraktály potom vypadají
jako jednobuněční živočichové"

#########################################################
#For file outnew.xhf

potential "Potential

Tento režim vypdá nejlépe
v true-color režimu"

cdecom "color decompossition"
cdecom2 "Barva se vypočte
podle úhlu posledního orbitu"
cdecom3 "Je podobná binární
dekompozici ale barva přechází
plynule"
cdecom4 "V Newtonově fraktálu
obarvuje bod podle kořenu, ke
kterému se přibližuje a ne podle
počtu iterací"

smooth "smooth

Tento režim se pokouší
vytvořit plynulé přechody
a zarovnat skoky způsobené
změnou počtu iterací"
smooth1 "Nefunguje na fraktálech
Newton a Magnet"
smooth2 "Funguje také
pouze v true-coloru proto
si zapněte truecolor filtr
pokud jej nemáte"

#########################################################
#For file outnew.xhf

intro5 "Úvod do fraktálů

Část šestá - Phoenix"

phoenix "Toto je Mandelbrotova množina
pro formuli známou jako Phoenix"

phoenix1 "Vypadá trochu jinak než
ostatní fraktály v XaoSovi ale je
možne najít jistou podobnost
s Mandelbrotovou množinou"

phoenix2 "Také obsahuje \"anténu\" vepředu"

phoenix3 "Pořád téma Jiliovy množiny
odpovídá tématu kolem zvoleného bodu,"

phoenix4 "ale Juliovy množiny vypadají
docela jinak"

#########################################################
#For file plane.xaf

plane1 "Normálně realná souřadnice
bodu odpovídá x-ové souradnici na
obrazovce a imaginární y-ové"

plane2 "XaoS má ale i 6 dalších metod"
plane3 "1/mu

Kruhová inverse - části z nekonečna
jdou no nuly a nula do nekonečna"
plane4 "Toto je normální
Mandelbrotova množina"
plane5 "A toto po inversi"
plane6 "Množina byla ve středu,
proto je nyní všude kolem a
nekonečná modrá oblast kolem
je teď malé kolečko uprostřed"
plane7 "Další obrázky budou
pokaždé ukázávny normálně
a po inversi"

plane8 "1/mu+0.25

Zobrazení je podobné inversi, 
pouze střed je posunut"
plane9 "Protože střed je
na hranici množiny, zobrazila
se jako nekonečná parabola"
plane10 "Zajímavě skresluje i jiné fraktály,
protože robíjí jejich symetrii"

lambda "Zobrazení lambda"

ilambda "1/lambda

Kombinace inverze a lambdy"

imlambda "1/(lambda-1)

Kombinace inverze,
posunutí a lambdy"

imlambda2 "Způsobuje zajímavou
deformaci Mandelbrotovy množiny"

mick "1/(mu-1.40115)

A opět inverze s posunitím,
nyní posunuta do speciálního
bodu Mandelbrotovy množiny.
V okolí tohoto bodu je množina
soběpodobná. Toto skreslení
zvětšuje tuto část"

#########################################################
#For file power.xaf

intro2 "Úvod do fraktálů

Část třetí-Mandelbrotovy množiny 
vyšších řádů"

power "z^2+c není jediný vzorec
generující fraktál"
power2 "Jenom trochu upravený - x^3+c
generuje fraktál také"
power3 "Ten samozřejmě také obsahuje
kopie hlavni nožiny"

power4 "Další takové fraktály
vzniknou upravenými vzorci"

pjulia "A každá taková množina 
má odpovidající Juliovy množiny"

#########################################################
#For file truecolor.xaf

truecolor "Truecolor coloring modes"
truecolor1 "Normálně se fraktály
obarvují pomocí palety. V truecoloru
se paleta emuluje"
truecolor2 "Jediný rozdíl je,
že paleta je větší a barvy
se plynule interpolují"
truecolor3 "Truecolor coloring mode
má úplně jiný přístup. Používá
různé hodnoty z vypočtu,"
truecolor4 "k výpočtu přímo barvy,
nejenom pozice v paletě"
truecolor5 "To umožňuje zobrazit
až čtyři hodnoty v jednom bodě"
truecolor6 "Truecolor coloring
mode vyžaduje truecolor. Pokud
ho nemáte, zapněte si laskavě
truecolor filtr"

#########################################################
#For file pert.xaf

pert0 "Perturbation"
pert1 "Podobně jako u Juliovy
množiny můžete měnit parametr
pro generování"
pert2 "Je možné v Mandelbrotově
množině měnit parametr jménem
\"perturbation\""
pert3 "Ovlivní se tím startovní
pozice orbitu, která je obvykle [0,0]"
pert4 "Nedělá tak zajímavé změny
jako parametr Juliovy Množiny,
ale je tím možné fraktál udělat
náhodnější."

#########################################################
#For file palette.xaf

pal "Náhodné palety"
pal0 "XaoS nemá žádné ručně
definované palety jako
většina ostatních programů
generujicí fraktály,
místo toho je generuje náhodně"
pal1 "Jednoduše mačkejte 'P'
tak dlouho, dokud si nějakou
z nabízených palet nevyberete"
pal2 "Jsou použity tři algoritmy"
pal3 "První dělá přechody 
z černé do náhodne barvy"
pal4 "Druhý přechod z černé do barvy
a potom do bílé"
pal5 "Třetí je inspirován
kubistickými obrazy"

#########################################################
#For file other.xaf

auto1 "Autopilot"
auto2 "Ti línější můžou jednoduše
zapnout autopilota a nechat
XaoS zkoumat fraktál automaticky"
fastjulia1 "Režim pro výběr Juliovy množiny"
fastjulia2 "V tomto režimu můžete měnit
parametr Juliovy množiny plynule"
fastjulia3 "Díky podobnosti s okolím
bodu v Mandelbrotově množině je také
jej možné použít jako preview bodu
před tím, než tam začnete zoomovat"
rotation "Rotace obrazu"
cycling "Rotace palety"

##############################################
#for file trice.xaf

trice1 "Triceratops and Catseye fractals"
trice2 "If you change the bailout value"
trice3 "of an escape-time fractal"
trice4 "to a smaller value,"
trice5 "you will get an other fractal."
trice6 "With this method we can get"
trice7 "very interesting patterns"
trice8 "with separate areas of one color."
trice9 "The Triceratops fractal"
trice10 "is also made with this method."
trice11 "Many similar pictures can be"
trice12 "made of Triceratops."
trice13 "The Catseye fractal"
trice14 "is like an eye of a cat."
trice15 "But if we raise the bailout value..."
trice16 "...we get a more interesting fractal..."
trice17 "...with bubbles..."
trice18 "...and beautiful Julias."

##############################################
#for file fourfr.xaf

fourfr1 "Mandelbar, Lambda, Manowar and Spider"
fourfr2 "This is the Mandelbar set."
fourfr3 "It's formula is: z = (conj(z))^2 + c"
fourfr4 "Some of its Julias are interesting."
fourfr5 "But let's see other fractals now."
fourfr6 "The Lambda fractal has a structure"
fourfr7 "similar to Mandelbrot's."
fourfr8 "It's like the Mandelbrot set on the lambda plane."
fourfr9 "But Lambda is a Julia set, here is MandelLambda."
fourfr10 "...fast Julia mode..."
fourfr11 "This is the fractal Manowar."
fourfr12 "It was found by a user of Fractint."
fourfr13 "It has Julias similar to the whole set."
fourfr14 "This fractal is called Spider."
fourfr15 "It was found by a user of Fractint, too."
fourfr16 "And it has Julias similar to the whole set, too."

##############################################
#for file classic.xaf

classic1 "Sierpinski Gasket, S.Carpet, Koch Snowflake"
classic2 "This is the famous Sierpinski Gasket fractal."
classic3 "And this is the escape-time variant of it."
classic4 "You can change its shape by selecting"
classic5 "another 'Julia seed'"
classic6 "This fractal is the Sierpinski Carpet."
classic7 "And here is it's escape-time variant."
classic8 "This is famous, too."
classic9 "And finally, this is the escape-time variant"
classic10 " of the Koch Snowflake."


##############################################
#for file otherfr.xaf

otherfr1 "Other fractal types in XaoS"