Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-01-02 05:01:07 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-01-02 05:01:07 (GMT)
commit2811869e32a46566ad5fae80fd4bf25fbed89c73 (patch)
tree279cb00ed8650531f51a8229d80224d36d6ddd19
parent83cbf1b147a75dfc057639c671443f11b436671b (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 35 of 43 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po72
1 files changed, 41 insertions, 31 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 67ef296..ab110b0 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-29 00:32-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-17 00:33-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-10 04:15+0200\n"
"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -28,56 +28,66 @@ msgid ""
"online courses, find books, connect with friends and more."
msgstr ""
-#: browser.py:395 browser.py:444 browser.py:445 webactivity.py:398
+#: browser.py:404 browser.py:453 browser.py:454 webactivity.py:436
msgid "Untitled"
msgstr "Անվերնագիր"
-#: browser.py:441
+#: browser.py:450
msgid "Loading..."
msgstr "Բեռնում է..."
-#: browser.py:647 browser.py:648
+#: browser.py:665 browser.py:666
msgid "This web page could not be loaded"
msgstr ""
-#: browser.py:649
+#: browser.py:667
#, python-format
msgid ""
"\"%s\" could not be loaded. Please check for typing errors, and make sure "
"you are connected to the internet."
msgstr ""
-#: browser.py:652
+#: browser.py:670
msgid "Try again"
msgstr ""
-#: downloadmanager.py:102
+#: downloadmanager.py:111
+msgid "Not enough space to download"
+msgstr ""
+
+#: downloadmanager.py:120
+#, python-format
+msgid ""
+"Download \"%s\" requires %.2f MB of free space, only %.2f MB is available"
+msgstr ""
+
+#: downloadmanager.py:125 downloadmanager.py:156
+msgid "Ok"
+msgstr "OK"
+
+#: downloadmanager.py:137
msgid "Download started"
msgstr "Ներբեռնումը մեկնարկել է"
-#: downloadmanager.py:103 downloadmanager.py:114
+#: downloadmanager.py:138 downloadmanager.py:150
#, python-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
-#: downloadmanager.py:112
+#: downloadmanager.py:148
msgid "Download completed"
msgstr "Բեռնումն ավարտվել է"
-#: downloadmanager.py:117
+#: downloadmanager.py:153
msgid "Show in Journal"
msgstr "Ցույց տալ Մատյանում"
-#: downloadmanager.py:120
-msgid "Ok"
-msgstr "OK"
-
-#: downloadmanager.py:128 pdfviewer.py:419
+#: downloadmanager.py:164 pdfviewer.py:419
#, python-format
msgid "From: %s"
msgstr "%s -ից"
-#: downloadmanager.py:203
+#: downloadmanager.py:259
#, python-format
#, python-format,
msgid ""
@@ -99,31 +109,31 @@ msgstr "Հաջորդ"
msgid "Remove"
msgstr "Հեռացնել"
-#: palettes.py:130
+#: palettes.py:168
msgid "Copy text"
msgstr ""
-#: palettes.py:165
+#: palettes.py:203
msgid "Follow link"
msgstr "Հետևել հղումին"
-#: palettes.py:170
+#: palettes.py:208
msgid "Follow link in new tab"
msgstr "Հետևել հղումին նոր էջում"
-#: palettes.py:176
+#: palettes.py:214
msgid "Keep link"
msgstr "Պահել հղումը"
-#: palettes.py:182
+#: palettes.py:220
msgid "Copy link"
msgstr "Պատճենել հղումը"
-#: palettes.py:232
+#: palettes.py:270
msgid "Copy image"
msgstr "Պատճենել պատկերը"
-#: palettes.py:238
+#: palettes.py:276
msgid "Keep image"
msgstr "Պահել պատկերը"
@@ -163,40 +173,40 @@ msgstr "Ցույց տալ դարակը"
msgid "Hide Tray"
msgstr "Թաքցնել դարակը"
-#: webactivity.py:598
+#: webactivity.py:613
msgid "Download in progress"
msgid_plural "Downloads in progress"
msgstr[0] "Բեռնումն ընթացքի մեջ է"
msgstr[1] "Բեռնումներն ընթացքի մեջ են"
-#: webactivity.py:601
+#: webactivity.py:616
msgid "Stopping now will erase your download"
msgid_plural "Stopping now will erase your downloads"
msgstr[0] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումը"
msgstr[1] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումներըը"
-#: webactivity.py:606
+#: webactivity.py:621
msgid "Continue download"
msgid_plural "Continue downloads"
msgstr[0] "Շարունակել բեռնումը"
msgstr[1] "Շարունակել բեռնումները"
-#: webactivity.py:611
+#: webactivity.py:626
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"
-#: webtoolbar.py:230
+#: webtoolbar.py:274
msgid "Home page"
msgstr "Հիմնաէջ"
-#: webtoolbar.py:252
+#: webtoolbar.py:297
msgid "Back"
msgstr "Հետ"
-#: webtoolbar.py:266
+#: webtoolbar.py:311
msgid "Forward"
msgstr "Առաջ"
-#: webtoolbar.py:280
+#: webtoolbar.py:325
msgid "Bookmark"
msgstr "Էջանիշ"