Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-12-24 02:54:20 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-12-24 02:54:20 (GMT)
commite566954b76fe7c4c463cb4dff9552de6f705291c (patch)
tree20a6e7200c91654d3506ff6eb79b136d874a2182
parent506be3f7c917d52092d939d57403c352349cb477 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 30 of 30 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po10
1 files changed, 5 insertions, 5 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index bd715b8..5306592 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-01 00:32-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-19 02:35+0200\n"
-"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-24 04:45+0200\n"
+"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Ներբեռնումը մեկնարկել է"
#: downloadmanager.py:188
msgid "Download completed"
-msgstr "Ներբեռնումն ավարտվել է"
+msgstr "Բեռնումն ավարտվել է"
#: downloadmanager.py:192
msgid "Show in Journal"
@@ -55,11 +55,11 @@ msgid "From: %s"
msgstr "%s -ից"
#: downloadmanager.py:345
-#, python-format
+#, python-format,
msgid ""
"Downloading %(file)s from \n"
"%(source)s."
-msgstr "Ներբեռնում է %(ֆայլ)երը %* աղբյուրից"
+msgstr "Ներբեռնում է%(file)s %(source)s. - ից"
#: edittoolbar.py:87
msgid "Previous"