Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po80
1 files changed, 55 insertions, 25 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 4e347b6..67ef296 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-05 00:32-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-29 00:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-10 04:15+0200\n"
"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -17,18 +17,40 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
-#: activity/activity.info:2
+#. TRANS: "name" option from activity.info file
msgid "Browse"
msgstr "Զննել"
-#: browser.py:364 browser.py:408 webactivity.py:397 webtoolbar.py:335
+#. TRANS: "summary" option from activity.info file
+#. TRANS: "description" option from activity.info file
+msgid ""
+"Surf the world! Here you can do research, watch educational videos, take "
+"online courses, find books, connect with friends and more."
+msgstr ""
+
+#: browser.py:395 browser.py:444 browser.py:445 webactivity.py:398
msgid "Untitled"
msgstr "Անվերնագիր"
-#: browser.py:405 webtoolbar.py:358 webtoolbar.py:361
+#: browser.py:441
msgid "Loading..."
msgstr "Բեռնում է..."
+#: browser.py:647 browser.py:648
+msgid "This web page could not be loaded"
+msgstr ""
+
+#: browser.py:649
+#, python-format
+msgid ""
+"\"%s\" could not be loaded. Please check for typing errors, and make sure "
+"you are connected to the internet."
+msgstr ""
+
+#: browser.py:652
+msgid "Try again"
+msgstr ""
+
#: downloadmanager.py:102
msgid "Download started"
msgstr "Ներբեռնումը մեկնարկել է"
@@ -50,7 +72,7 @@ msgstr "Ցույց տալ Մատյանում"
msgid "Ok"
msgstr "OK"
-#: downloadmanager.py:128 pdfviewer.py:408
+#: downloadmanager.py:128 pdfviewer.py:419
#, python-format
msgid "From: %s"
msgstr "%s -ից"
@@ -77,30 +99,34 @@ msgstr "Հաջորդ"
msgid "Remove"
msgstr "Հեռացնել"
-#: palettes.py:140
+#: palettes.py:130
+msgid "Copy text"
+msgstr ""
+
+#: palettes.py:165
msgid "Follow link"
msgstr "Հետևել հղումին"
-#: palettes.py:145
+#: palettes.py:170
msgid "Follow link in new tab"
msgstr "Հետևել հղումին նոր էջում"
-#: palettes.py:151
+#: palettes.py:176
msgid "Keep link"
msgstr "Պահել հղումը"
-#: palettes.py:159
+#: palettes.py:182
msgid "Copy link"
msgstr "Պատճենել հղումը"
-#: palettes.py:215
-msgid "Keep image"
-msgstr "Պահել պատկերը"
-
-#: palettes.py:223
+#: palettes.py:232
msgid "Copy image"
msgstr "Պատճենել պատկերը"
+#: palettes.py:238
+msgid "Keep image"
+msgstr "Պահել պատկերը"
+
#: pdfviewer.py:87 viewtoolbar.py:39
msgid "Zoom out"
msgstr "Հեռացնել"
@@ -121,52 +147,56 @@ msgstr "Հաջորդ էջ"
msgid "Save PDF to Journal"
msgstr "Պահել PDF-ը Մատյանում"
-#: viewtoolbar.py:56
+#: viewtoolbar.py:51
+msgid "Actual size"
+msgstr ""
+
+#: viewtoolbar.py:62
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"
-#: viewtoolbar.py:113
+#: viewtoolbar.py:112
msgid "Show Tray"
msgstr "Ցույց տալ դարակը"
-#: viewtoolbar.py:117
+#: viewtoolbar.py:115
msgid "Hide Tray"
msgstr "Թաքցնել դարակը"
-#: webactivity.py:567
+#: webactivity.py:598
msgid "Download in progress"
msgid_plural "Downloads in progress"
msgstr[0] "Բեռնումն ընթացքի մեջ է"
msgstr[1] "Բեռնումներն ընթացքի մեջ են"
-#: webactivity.py:570
+#: webactivity.py:601
msgid "Stopping now will erase your download"
msgid_plural "Stopping now will erase your downloads"
msgstr[0] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումը"
msgstr[1] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումներըը"
-#: webactivity.py:575
+#: webactivity.py:606
msgid "Continue download"
msgid_plural "Continue downloads"
msgstr[0] "Շարունակել բեռնումը"
msgstr[1] "Շարունակել բեռնումները"
-#: webactivity.py:580
+#: webactivity.py:611
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"
-#: webtoolbar.py:250
+#: webtoolbar.py:230
msgid "Home page"
msgstr "Հիմնաէջ"
-#: webtoolbar.py:270
+#: webtoolbar.py:252
msgid "Back"
msgstr "Հետ"
-#: webtoolbar.py:284
+#: webtoolbar.py:266
msgid "Forward"
msgstr "Առաջ"
-#: webtoolbar.py:298
+#: webtoolbar.py:280
msgid "Bookmark"
msgstr "Էջանիշ"