Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po93
1 files changed, 53 insertions, 40 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index ed988a5..525563e 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-04 00:33-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-16 06:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-05 00:32-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-05-08 01:12+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
@@ -29,25 +29,14 @@ msgstr ""
msgid "Browse"
msgstr "Զննել"
-#: browser.py:138
-#, python-format
-msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
-msgstr "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
+#: browser.py:364 browser.py:408 webactivity.py:397 webtoolbar.py:335
+msgid "Untitled"
+msgstr "Անվերնագիր"
-#: browser.py:337
+#: browser.py:405 webtoolbar.py:358 webtoolbar.py:361
msgid "Loading..."
msgstr "Բեռնում է..."
-#: browser.py:339
-#, python-format
-#, python-format,
-msgid "Loading %s..."
-msgstr "Բեռնում է %s..."
-
-#: browser.py:367 webactivity.py:415 webtoolbar.py:317
-msgid "Untitled"
-msgstr "Անվերնագիր"
-
#: downloadmanager.py:102
msgid "Download started"
msgstr "Ներբեռնումը մեկնարկել է"
@@ -69,17 +58,20 @@ msgstr "Ցույց տալ Մատյանում"
msgid "Ok"
msgstr "OK"
-#: downloadmanager.py:128
+#: downloadmanager.py:128 pdfviewer.py:408
#, python-format
msgid "From: %s"
msgstr "%s -ից"
-#: downloadmanager.py:202
+#: downloadmanager.py:203
#, python-format
+#, python-format,
msgid ""
-"Downloading %s from \n"
-"%s."
-msgstr "%s Բեռնում %s կայքից:"
+"Downloading %(filename)s from \n"
+"%(source)s."
+msgstr ""
+"Ներբեռնում է%(filename)s\n"
+"%(source)s. - ից"
#: edittoolbar.py:65
msgid "Previous"
@@ -89,7 +81,7 @@ msgstr "Նախորդ"
msgid "Next"
msgstr "Հաջորդ"
-#: linkbutton.py:103
+#: linkbutton.py:108
msgid "Remove"
msgstr "Հեռացնել"
@@ -117,69 +109,90 @@ msgstr "Պահել պատկերը"
msgid "Copy image"
msgstr "Պատճենել պատկերը"
-#: viewtoolbar.py:35
+#: pdfviewer.py:87 viewtoolbar.py:39
msgid "Zoom out"
msgstr "Հեռացնել"
-#: viewtoolbar.py:41
+#: pdfviewer.py:93 viewtoolbar.py:45
msgid "Zoom in"
msgstr "Մոտեցնել"
-#: viewtoolbar.py:52
+#: pdfviewer.py:104
+msgid "Previous page"
+msgstr ""
+
+#: pdfviewer.py:111
+msgid "Next page"
+msgstr ""
+
+#: pdfviewer.py:123
+msgid "Save PDF to Journal"
+msgstr ""
+
+#: viewtoolbar.py:56
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"
-#: viewtoolbar.py:90
+#: viewtoolbar.py:113
msgid "Show Tray"
msgstr "Ցույց տալ դարակը"
-#: viewtoolbar.py:94
+#: viewtoolbar.py:117
msgid "Hide Tray"
msgstr "Թաքցնել դարակը"
-#: webactivity.py:569
+#: webactivity.py:567
msgid "Download in progress"
msgid_plural "Downloads in progress"
msgstr[0] "Բեռնումն ընթացքի մեջ է"
msgstr[1] "Բեռնումներն ընթացքի մեջ են"
-#: webactivity.py:572
+#: webactivity.py:570
msgid "Stopping now will erase your download"
msgid_plural "Stopping now will erase your downloads"
msgstr[0] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումը"
msgstr[1] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումներըը"
-#: webactivity.py:577
+#: webactivity.py:575
msgid "Continue download"
msgid_plural "Continue downloads"
msgstr[0] "Շարունակել բեռնումը"
msgstr[1] "Շարունակել բեռնումները"
-#: webactivity.py:582
+#: webactivity.py:580
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"
-#: webtoolbar.py:247
+#: webtoolbar.py:250
msgid "Home page"
msgstr "Հիմնաէջ"
-#: webtoolbar.py:267
+#: webtoolbar.py:270
msgid "Back"
msgstr "Հետ"
-#: webtoolbar.py:274
+#: webtoolbar.py:284
msgid "Forward"
msgstr "Առաջ"
-#: webtoolbar.py:281
+#: webtoolbar.py:298
msgid "Bookmark"
msgstr "Էջանիշ"
-#, python-format,
+#, python-format
+#~ msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
+#~ msgstr "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
+
+#, python-format
+#, python-format,
+#~ msgid "Loading %s..."
+#~ msgstr "Բեռնում է %s..."
+
+#, python-format
#~ msgid ""
-#~ "Downloading %(file)s from \n"
-#~ "%(source)s."
-#~ msgstr "Ներբեռնում է%(file)s %(source)s. - ից"
+#~ "Downloading %s from \n"
+#~ "%s."
+#~ msgstr "%s Բեռնում %s կայքից:"
#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Խմբագրել"