Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-12-24 03:00:47 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-12-24 03:00:47 (GMT)
commit26eb597940f556cd6f807424e6a509ab297d4f59 (patch)
treeec5105b8e62570a125fcc653e02f42fb5384637f
parent66f25dcb23b45b99bd39a3ebf9bcb7243fc43419 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 39 of 39 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po16
1 files changed, 8 insertions, 8 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index d22d393..0082454 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -27,8 +27,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-04 13:18+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-21 19:37+0200\n"
-"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-21 20:40+0200\n"
+"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr "Դասեր"
#: activity.py:129
msgid "Play / Pause"
-msgstr "նվագարկել / Դադար"
+msgstr "Գործարկել / Դադար"
#: activity.py:144
msgid "Reset"
@@ -83,7 +83,7 @@ msgstr "Աչք"
#: ground.py:94
msgid "Blobs"
-msgstr "Գնդիկներ"
+msgstr "Փուչիկներ"
#: ground.py:95
msgid "Star Night"
@@ -163,7 +163,7 @@ msgstr "Կանգնեցնել"
#: toolkit/activity_widgets.py:95
msgid "Undo"
-msgstr "Չեղյալ համարել"
+msgstr "Ետարկել"
#: toolkit/activity_widgets.py:103
msgid "Redo"
@@ -171,11 +171,11 @@ msgstr "Կրկին կատարել"
#: toolkit/activity_widgets.py:110
msgid "Copy"
-msgstr "կրկնօրինակել"
+msgstr "Պատճենել"
#: toolkit/activity_widgets.py:117
msgid "Paste"
-msgstr "Տեղադրել"
+msgstr "Փակցնել"
#: toolkit/activity_widgets.py:127
msgid "Private"
@@ -183,7 +183,7 @@ msgstr "Անձնական"
#: toolkit/activity_widgets.py:134
msgid "My Neighborhood"
-msgstr "Իմ հարեվանությունը"
+msgstr "Իմ հարևանությունը"
#: toolkit/activity_widgets.py:166
msgid "Keep"