Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-12-21 17:38:38 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-12-21 17:38:38 (GMT)
commit66f25dcb23b45b99bd39a3ebf9bcb7243fc43419 (patch)
treecd9d03841a3a75ee6c49499abf3ddd2a18070afe
parentd877919ec4880350ba4975e96953bb9dd4274e77 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user anush.mkrtchyan.: 39 of 39 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po163
1 files changed, 96 insertions, 67 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index e9473de..d22d393 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -26,149 +26,178 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-09 16:10+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-29 19:27+0200\n"
-"Last-Translator: <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-04 13:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-21 19:37+0200\n"
+"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
+
+#: activity.py:67
+msgid "Lessons"
+msgstr "Դասեր"
+
+#: activity.py:129
+msgid "Play / Pause"
+msgstr "նվագարկել / Դադար"
+
+#: activity.py:144
+msgid "Reset"
+msgstr "Վերականգնել"
#: activity/activity.info:2
-msgid "CartoonBuilder"
-msgstr "ՄուլտֆիլմՊատրաստող"
+msgid "Cartoon Builder"
+msgstr "Մուլտֆիլմ Պատրաստող"
+
+#: char.py:151
+msgid "Elephant"
+msgstr "Փիղ"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:81
+#: char.py:153
+msgid "Space Blob"
+msgstr "Տիեզերագունդ"
+
+#: char.py:155
+msgid "Turkey"
+msgstr "Հնդկահավ"
+
+#: char.py:158 ground.py:109 sound.py:119
+msgid "Custom"
+msgstr "Հարմարեցրած"
+
+#: ground.py:91
msgid "Saturn"
msgstr "Սատուրն"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:82
+#: ground.py:92
msgid "Snowflakes"
msgstr "Ձյունափաթիլներ"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:83
+#: ground.py:93
msgid "Eye"
msgstr "Աչք"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:84
+#: ground.py:94
msgid "Blobs"
msgstr "Գնդիկներ"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:85
+#: ground.py:95
msgid "Star Night"
msgstr "Աստղային Գիշեր"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:86
+#: ground.py:96
msgid "Forest"
msgstr "Անտառ"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:87
+#: ground.py:97
msgid "Spiral"
-msgstr "Պտուտակաձև"
+msgstr "Գալարաձև"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:88
+#: ground.py:98
msgid "Beam"
msgstr "Ճառագայթ"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:89
+#: ground.py:99
msgid "Cloth"
msgstr "Գործվածք"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:90
+#: ground.py:100
msgid "Faces"
msgstr "Երեսներ"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:91
+#: ground.py:101
msgid "Leaves"
msgstr "Տերևներ"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:92
+#: ground.py:102
msgid "Vegetables"
msgstr "Բանջարեղեն"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:93
+#: ground.py:103
msgid "Spotlight"
msgstr "Լուսարձակ"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:94
+#: ground.py:104
msgid "Strips"
msgstr "Շերտեր"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:95
+#: ground.py:105
msgid "Scene"
msgstr "Տեսարան"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:96
+#: ground.py:106
msgid "Rhombs"
msgstr "Շեղանկյուններ"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:97
+#: ground.py:107
msgid "Milky Way"
msgstr "Ծիր Կաթին"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:99
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/char.py:149
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:114
-msgid "Custom"
-msgstr "Հարմարեցրած"
-
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/char.py:142
-msgid "Elephant"
-msgstr "Փիղ"
-
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/char.py:144
-msgid "Space Blob"
-msgstr "Տիեզերագունդ"
-
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/char.py:146
-msgid "Turkey"
-msgstr "Հնդկահավ"
-
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:108
+#: sound.py:113
msgid "Gobble"
msgstr "Գոբլին"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:109
+#: sound.py:114
msgid "Funk"
msgstr "Վախկոտ"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:110
+#: sound.py:115
msgid "Giggle"
msgstr "Քրքջալ"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:111
+#: sound.py:116
msgid "Jungle"
msgstr "Ջունգլի"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:112
+#: sound.py:117
msgid "Mute"
msgstr "Անձայն"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/theme.py:129
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/theme.py:132
-msgid "Choose image"
-msgstr "Ընտրել պատկերը"
+#: toolkit/activity_widgets.py:83
+msgid "Stop"
+msgstr "Կանգնեցնել"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/theme.py:136
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/theme.py:139
-msgid "Choose audio"
-msgstr "Ընտրել աուդիո"
+#: toolkit/activity_widgets.py:95
+msgid "Undo"
+msgstr "Չեղյալ համարել"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/activity.py:58
-msgid "Montage"
-msgstr "Մոնտաժ"
+#: toolkit/activity_widgets.py:103
+msgid "Redo"
+msgstr "Կրկին կատարել"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/activity.py:62
-msgid "Lessons"
-msgstr "Դասեր"
+#: toolkit/activity_widgets.py:110
+msgid "Copy"
+msgstr "կրկնօրինակել"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/activity.py:100
-msgid "Play / Pause"
-msgstr "նվագարկել / Դադար"
+#: toolkit/activity_widgets.py:117
+msgid "Paste"
+msgstr "Տեղադրել"
-#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/activity.py:125
-msgid "Reset"
-msgstr "Վերականգնել"
+#: toolkit/activity_widgets.py:127
+msgid "Private"
+msgstr "Անձնական"
+
+#: toolkit/activity_widgets.py:134
+msgid "My Neighborhood"
+msgstr "Իմ հարեվանությունը"
+
+#: toolkit/activity_widgets.py:166
+msgid "Keep"
+msgstr "Պահել"
+
+#: toolkit/activity_widgets.py:344
+msgid "Activity"
+msgstr "Գործունեություն"
+
+#~ msgid "Choose image"
+#~ msgstr "Ընտրել պատկերը"
+
+#~ msgid "Choose audio"
+#~ msgstr "Ընտրել աուդիո"
+
+#~ msgid "Montage"
+#~ msgstr "Մոնտաժ"