Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po128
1 files changed, 74 insertions, 54 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index d430fa8..7536764 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -18,137 +18,157 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-17 00:31-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-21 17:36+0200\n"
-"Last-Translator: rubina <rubina@aua.am>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-09 16:10+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-16 15:37+0200\n"
+"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
#: activity/activity.info:2
msgid "CartoonBuilder"
msgstr "CartoonBuilder"
-#: activity.py:67
-msgid "Lessons"
-msgstr "Դասեր"
-
-#: activity.py:129
-msgid "Play / Pause"
-msgstr "նվագարկել / Դադար"
-
-#: activity.py:144
-msgid "Reset"
-msgstr "Վերականգնել"
-
-#: char.py:145
-msgid "Elephant"
-msgstr "Փիղ"
-
-#: char.py:147
-msgid "Space Blob"
-msgstr "Տիեզերագունդ"
-
-#: char.py:149
-msgid "Turkey"
-msgstr "Հնդկահավ"
-
-#: char.py:152 ground.py:104 sound.py:118
-msgid "Custom"
-msgstr "Հարմարեցրած"
-
-#: ground.py:86
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:81
msgid "Saturn"
msgstr "Սատուրն"
-#: ground.py:87
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:82
msgid "Snowflakes"
msgstr "Ձյունափաթիլներ"
-#: ground.py:88
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:83
msgid "Eye"
msgstr "Աչք"
-#: ground.py:89
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:84
msgid "Blobs"
msgstr "Գնդիկներ"
-#: ground.py:90
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:85
msgid "Star Night"
msgstr "Աստղային Գիշեր"
-#: ground.py:91
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:86
msgid "Forest"
msgstr "Անտառ"
-#: ground.py:92
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:87
msgid "Spiral"
msgstr "Պտուտակաձև"
-#: ground.py:93
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:88
msgid "Beam"
msgstr "Ճառագայթ"
-#: ground.py:94
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:89
msgid "Cloth"
msgstr "Գործվածք"
-#: ground.py:95
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:90
msgid "Faces"
msgstr "Երեսներ"
-#: ground.py:96
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:91
msgid "Leaves"
msgstr "Տերևներ"
-#: ground.py:97
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:92
msgid "Vegetables"
msgstr "Բանջարեղեն"
-#: ground.py:98
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:93
msgid "Spotlight"
msgstr "Լուսարձակ"
-#: ground.py:99
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:94
msgid "Strips"
msgstr "Շերտեր"
-#: ground.py:100
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:95
msgid "Scene"
msgstr "Տեսարան"
-#: ground.py:101
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:96
msgid "Rhombs"
msgstr "Շեղանկյուններ"
-#: ground.py:102
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:97
msgid "Milky Way"
msgstr "Milky Way"
-#: sound.py:112
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/ground.py:99
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/char.py:149
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:114
+msgid "Custom"
+msgstr "Հարմարեցրած"
+
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/char.py:142
+msgid "Elephant"
+msgstr "Փիղ"
+
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/char.py:144
+msgid "Space Blob"
+msgstr "Տիեզերագունդ"
+
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/char.py:146
+msgid "Turkey"
+msgstr "Հնդկահավ"
+
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:108
msgid "Gobble"
msgstr "Գոբլին"
-#: sound.py:113
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:109
msgid "Funk"
msgstr "Վախկոտ"
-#: sound.py:114
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:110
msgid "Giggle"
msgstr "Քրքջալ"
-#: sound.py:115
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:111
msgid "Jungle"
msgstr "Ջունգլի"
-#: sound.py:116
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/sound.py:112
msgid "Mute"
msgstr "Անձայն"
+
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/theme.py:129
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/theme.py:132
+msgid "Choose image"
+msgstr "Ընտրել պատկերը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/theme.py:136
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/theme.py:139
+msgid "Choose audio"
+msgstr "Ընտրել աուդիո"
+
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/activity.py:58
+msgid "Montage"
+msgstr "Մոնտաժ"
+
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/activity.py:62
+msgid "Lessons"
+msgstr "Դասեր"
+
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/activity.py:100
+msgid "Play / Pause"
+msgstr "նվագարկել / Դադար"
+
+#: /home/sugar/src/activities/cartoon-builder/activity.py:125
+msgid "Reset"
+msgstr "Վերականգնել"