Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-05-03 00:50:17 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-05-03 00:50:17 (GMT)
commit4e965b1825bd883f2afa3ce0c9900dc107071852 (patch)
treecef9ff0afaf997b699a63aa21b87b19e62d12aba
parent112a8d785f32c679c25d1a0a2b219fb4e88955a6 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 416 of 428 messages translated (1 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po4
1 files changed, 3 insertions, 1 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 33a3338..a70845c 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-24 00:31-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-18 20:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-19 15:32+0200\n"
"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
@@ -27,6 +27,8 @@ msgid ""
"A Logo-inspired turtle that draws colorful pictures with snap-together "
"visual programming blocks"
msgstr ""
+"Լոգո-ոգեշնչված կրիա, որը նկարում է գունազարդ նկարներ \"snap-together\" "
+"տեսողական ծրագրային բլոկերով"
#: TurtleArt/tabasics.py:123
msgid "Palette of turtle commands"