Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/ne.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-02-18 04:50:00 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-02-18 04:50:00 (GMT)
commit3b1191f901b3c51e566bb273b7373f327a7b3cf6 (patch)
tree76a99cd17d00c61bd6bb76806db783b461c7af11 /po/ne.po
parent22ca42fc60d34a096e85846eee318ed5c071efdf (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 597 of 597 messages translated (0 fuzzy).
Diffstat (limited to 'po/ne.po')
-rw-r--r--po/ne.po1608
1 files changed, 1012 insertions, 596 deletions
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index 51a75cc..f0e084c 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-11-26 00:32-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-15 06:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-16 00:31-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-13 10:09+0200\n"
"Last-Translator: aman0115 <aman.maharjan@olenepal.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: ne\n"
@@ -21,9 +21,9 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
-#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:129
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:131 TurtleArt/tawindow.py:1658
-#: TurtleArt/tawindow.py:2924 pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
+#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:1747
+#: TurtleArt/tawindow.py:3055 pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
msgid "Turtle Art"
msgstr "टर्टल आर्ट"
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "अगाडि"
msgid "moves turtle forward"
msgstr "टर्टललाई अगाडि सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:131 taextras.py:129
+#: TurtleArt/tabasics.py:131
msgid "back"
msgstr "पछाडि"
@@ -56,7 +56,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "स्क्रिन खाली गर्छ र टर्टललाई रिसेट गर्छ"
#: TurtleArt/tabasics.py:154
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
msgid "left"
msgstr "बायाँ"
@@ -65,7 +65,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको उल्टो दिशामा घुमाउँछ (कोण ढिग्रीमा)"
#: TurtleArt/tabasics.py:165
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
msgid "right"
msgstr "दायाँ"
@@ -93,11 +93,11 @@ msgstr "टर्टल चाप को वरिपरी सार्छ"
msgid "set xy"
msgstr "xy राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:194
+#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:218
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:195
+#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:219
msgid "y"
msgstr "y"
@@ -115,8 +115,8 @@ msgstr "शीर्षक राख"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "टर्टलको शिर्षक निर्धारण गर्छ (0 स्क्रिनको माथिल्लो भागमा छ।)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:2920
-#: TurtleArt/tawindow.py:2924 TurtleArtActivity.py:548
+#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:3051
+#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:542
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -128,8 +128,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल x-निर्देशांक मान बचाइराख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:2920
-#: TurtleArt/tawindow.py:2924 TurtleArtActivity.py:549
+#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:3051
+#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:543
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -141,8 +141,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल y- निर्देशांक मान बचाइराख्छ(संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:2920
-#: TurtleArt/tawindow.py:2924 TurtleArtActivity.py:549
+#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:3051
+#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:543
msgid "heading"
msgstr "शीर्षक"
@@ -185,11 +185,11 @@ msgstr "टर्टलले बनाएको रेखा को साइ
msgid "fill screen"
msgstr "स्क्रिन भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:394
+#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:399 taextras.py:260
msgid "color"
msgstr "रंग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:404
+#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:409
msgid "shade"
msgstr "छाया"
@@ -221,709 +221,706 @@ msgstr "अन्त्यमा भर"
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ ( पहिलो भरिएको खण्डसँग प्रयोग गरिने)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:355
+#: TurtleArt/tabasics.py:356 TurtleArt/tabasics.py:360
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "कलमका रङहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:359
+#: TurtleArt/tabasics.py:364
msgid "set color"
msgstr "रंङ राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:363
+#: TurtleArt/tabasics.py:368
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको रंग सेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:371
+#: TurtleArt/tabasics.py:376
msgid "set shade"
msgstr "छाया राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:375
+#: TurtleArt/tabasics.py:380
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको सेड निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:383
+#: TurtleArt/tabasics.py:388
msgid "set gray"
msgstr "खरानी रङ्ग रख।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:386
+#: TurtleArt/tabasics.py:391
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको धर्कोको छाँया निर्धारित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:395
+#: TurtleArt/tabasics.py:400
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको हाल रंग राख्छ (अंक ब्लको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:405
+#: TurtleArt/tabasics.py:410
msgid "holds current pen shade"
msgstr "अहिलेको कलमको रंग बचत गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:413
+#: TurtleArt/tabasics.py:418
msgid "gray"
msgstr "खरानी रङ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:414
+#: TurtleArt/tabasics.py:419
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr "खरानी रङ हालमा प्रयोग (यो अंक बल्क गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:420
+#: TurtleArt/tabasics.py:425
msgid "red"
msgstr "रातो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:421
+#: TurtleArt/tabasics.py:426
msgid "orange"
msgstr "सुन्तला"
-#: TurtleArt/tabasics.py:423
+#: TurtleArt/tabasics.py:428
msgid "yellow"
msgstr "पहेलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:425
+#: TurtleArt/tabasics.py:430
msgid "green"
msgstr "हरियो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:426
+#: TurtleArt/tabasics.py:431
msgid "cyan"
msgstr "स्यान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:427
+#: TurtleArt/tabasics.py:432
msgid "blue"
msgstr "निलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:428
+#: TurtleArt/tabasics.py:433
msgid "purple"
msgstr "प्याजी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:430
+#: TurtleArt/tabasics.py:435
msgid "white"
msgstr "सेतो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:431
+#: TurtleArt/tabasics.py:436
msgid "black"
msgstr "कालो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:437
+#: TurtleArt/tabasics.py:442
msgid "set text color"
msgstr "अक्षरको रंग राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:440
+#: TurtleArt/tabasics.py:445
msgid "sets color of text drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले लेख्ने अक्षरको रङ निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:448
+#: TurtleArt/tabasics.py:453
msgid "set text size"
msgstr "कलमको साइज मिलाउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:451
+#: TurtleArt/tabasics.py:456
msgid "sets size of text drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले कोरेको अक्षरको आकार निश्चित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:534
+#: TurtleArt/tabasics.py:539
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "न्युमरेटर सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:540
+#: TurtleArt/tabasics.py:545
msgid "plus"
msgstr "प्लस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:543
+#: TurtleArt/tabasics.py:548
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "दुईवटा अल्फान्युमेरिक आगतहरु जोड्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:551
+#: TurtleArt/tabasics.py:556
msgid "minus"
msgstr "घटाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:554
+#: TurtleArt/tabasics.py:559
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "माथिको संख्यात्मक आगतले तलको संख्यात्मक आगतलाई घटाउछ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:565
+#: TurtleArt/tabasics.py:570
msgid "multiply"
msgstr "गुनन्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:568
+#: TurtleArt/tabasics.py:573
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "२ वटा संख्यात्मक आगतको गुणन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:577
+#: TurtleArt/tabasics.py:582
msgid "divide"
msgstr "भाग गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:580
+#: TurtleArt/tabasics.py:585
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr ""
"माथील्लो संख्यात्मक आगतलाई (न्यूमिरेतर) तलको संख्यात्मक आगतले भाग गर "
"(डिनोमिरेतर)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:590
+#: TurtleArt/tabasics.py:595
msgid "identity"
msgstr "परिचय"
-#: TurtleArt/tabasics.py:592
+#: TurtleArt/tabasics.py:597
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "बल्क बिस्तार गर्न प्रयोग भएको सञ्चालनकर्ताको पहिचान गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:600 TurtleArt/tabasics.py:601
+#: TurtleArt/tabasics.py:605 TurtleArt/tabasics.py:606
msgid "mod"
msgstr "mod"
-#: TurtleArt/tabasics.py:604
+#: TurtleArt/tabasics.py:609
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "मोड्युल (रेमिनदर) सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:611
+#: TurtleArt/tabasics.py:616
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:612
+#: TurtleArt/tabasics.py:617
msgid "square root"
msgstr "बर्गको रुट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:615
+#: TurtleArt/tabasics.py:620
msgid "calculates square root"
msgstr "वर्गमूल निकाल्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:622
+#: TurtleArt/tabasics.py:627
msgid "random"
msgstr "जुनसुकै"
-#: TurtleArt/tabasics.py:622
+#: TurtleArt/tabasics.py:627
msgid "min"
msgstr "कम्ति"
-#: TurtleArt/tabasics.py:622
+#: TurtleArt/tabasics.py:627
msgid "max"
msgstr "अधिक्तम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:626
+#: TurtleArt/tabasics.py:631
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"न्युन (top) र अधिक्तम(bottom) मानहरु बिच अनियमित ढन्गले सङ्ख्या फिर्ता गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:638
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
msgid "number"
msgstr "अंक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:639
+#: TurtleArt/tabasics.py:644
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "गणित सञ्चालनमा संख्यात्मक आगतको प्रयोग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:651
msgid "greater than"
msgstr "भन्दा ठूलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:649
+#: TurtleArt/tabasics.py:654
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत greater-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:657
+#: TurtleArt/tabasics.py:660
+msgid "True"
+msgstr "ठिक"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:666
msgid "less than"
msgstr "...भन्दा कम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:660
+#: TurtleArt/tabasics.py:669
msgid "logical less-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत less-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:668
+#: TurtleArt/tabasics.py:674
+msgid "False"
+msgstr "बेठिक"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:680
msgid "equal"
msgstr "बराबर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:671
+#: TurtleArt/tabasics.py:683
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "युक्तिसंगत equal-to सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:677
+#: TurtleArt/tabasics.py:689
msgid "not"
msgstr "होइन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:680
+#: TurtleArt/tabasics.py:692
msgid "logical NOT operator"
msgstr "युक्तिसंगत NOT सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:686 TurtleArt/tabasics.py:689
+#: TurtleArt/tabasics.py:698 TurtleArt/tabasics.py:701
msgid "and"
msgstr "र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:690
+#: TurtleArt/tabasics.py:702
msgid "logical AND operator"
msgstr "युक्तिसंगत AND सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:697 TurtleArt/tabasics.py:700
+#: TurtleArt/tabasics.py:709 TurtleArt/tabasics.py:712
msgid "or"
msgstr "अथवा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:701
+#: TurtleArt/tabasics.py:713
msgid "logical OR operator"
msgstr "युक्तिसंगत वा सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:710
+#: TurtleArt/tabasics.py:722
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:94
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "फ्लो सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:715
+#: TurtleArt/tabasics.py:727
msgid "wait"
msgstr "पर्ख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:719
+#: TurtleArt/tabasics.py:731
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तोकिएको समयले रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:726
+#: TurtleArt/tabasics.py:738
msgid "forever"
msgstr "सधैकोलागि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:730
+#: TurtleArt/tabasics.py:742
msgid "loops forever"
msgstr "लुप (हरु) सधैँका लागी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:736 TurtleArt/tabasics.py:740
+#: TurtleArt/tabasics.py:748 TurtleArt/tabasics.py:752
msgid "repeat"
msgstr "दोहोर्‍याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:741
+#: TurtleArt/tabasics.py:753
msgid "loops specified number of times"
msgstr "तोकिए अनुसार लुप गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:747 TurtleArt/tabasics.py:759
+#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:771
msgid "if"
msgstr "यदि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:747
+#: TurtleArt/tabasics.py:759
msgid "then"
msgstr "अनि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:750
+#: TurtleArt/tabasics.py:762
msgid "if then"
msgstr "इफ देन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:752
+#: TurtleArt/tabasics.py:764
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-thenसञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759
+#: TurtleArt/tabasics.py:771
msgid "then else"
msgstr "देन एल्स"
-#: TurtleArt/tabasics.py:763
+#: TurtleArt/tabasics.py:775
msgid "if then else"
msgstr "इफ् देन एल्स"
-#: TurtleArt/tabasics.py:764
+#: TurtleArt/tabasics.py:776
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-then-else सञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:772
+#: TurtleArt/tabasics.py:784
msgid "horizontal space"
msgstr "तर्सो खाली ठाँऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:773
+#: TurtleArt/tabasics.py:785
msgid "jogs stack right"
msgstr "जगहरु दायाँ थाँक लग्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:780
+#: TurtleArt/tabasics.py:792
msgid "vertical space"
msgstr "ठाडो गरि खाली ठाउँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:781
+#: TurtleArt/tabasics.py:793
msgid "jogs stack down"
msgstr "जग्सहरु तल थाँक लाग्छन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:787
+#: TurtleArt/tabasics.py:799
msgid "stop action"
msgstr "कार्य रद्द गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:790
+#: TurtleArt/tabasics.py:802
msgid "stops current action"
msgstr "हालको कार्य रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:799
+#: TurtleArt/tabasics.py:811
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "चल खण्डहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:804 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:816 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:807
+#: TurtleArt/tabasics.py:819
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "कार्यलाई उपकरण पट्टी चलाउने बटनसँग जडान गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:815
+#: TurtleArt/tabasics.py:827
msgid "store in box 1"
msgstr "बाकस १ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:819
+#: TurtleArt/tabasics.py:831
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "संख्यात्मक मान चल १ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:826
+#: TurtleArt/tabasics.py:838
msgid "store in box 2"
msgstr "बाकस २ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:830
+#: TurtleArt/tabasics.py:842
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "संख्यात्मक मान चल २ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:837 TurtleArt/tabasics.py:838
-#: TurtleArt/tabasics.py:839
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:166
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:167
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:168
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:188
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:203
+#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
+#: TurtleArt/tabasics.py:851
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:172
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:209
msgid "text"
msgstr "पाठ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:840
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:169
+#: TurtleArt/tabasics.py:852
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
msgid "string value"
msgstr "स्ट्रिङ मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:844
+#: TurtleArt/tabasics.py:856
msgid "box 1"
msgstr "बाकस १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:847
+#: TurtleArt/tabasics.py:859
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "चल 1 (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:853
+#: TurtleArt/tabasics.py:865
msgid "box 2"
msgstr "बाकस २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:856
+#: TurtleArt/tabasics.py:868
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "चल २ (संङख्यातमक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:863 TurtleArt/tabasics.py:873
+#: TurtleArt/tabasics.py:875 TurtleArt/tabasics.py:885
msgid "box"
msgstr "बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:865 TurtleArt/tabasics.py:876
+#: TurtleArt/tabasics.py:877 TurtleArt/tabasics.py:888
msgid "my box"
msgstr "मेरो बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:867
+#: TurtleArt/tabasics.py:879
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "नाम गरिएको चल (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:873
+#: TurtleArt/tabasics.py:885
msgid "store in"
msgstr "स्टोर गर्नुहोस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:873
+#: TurtleArt/tabasics.py:885
msgid "value"
msgstr "मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:877
+#: TurtleArt/tabasics.py:889
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "संख्यात्मक मानलाई नाम गरिएको चलमा भण्डारन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:885 TurtleArt/tabasics.py:887
-#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tabasics.py:914
+#: TurtleArt/tabasics.py:897 TurtleArt/tabasics.py:899
+#: TurtleArt/tabasics.py:923 TurtleArt/tabasics.py:926
msgid "action"
msgstr "कार्य"
-#: TurtleArt/tabasics.py:889
+#: TurtleArt/tabasics.py:901
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "नामाकरण गर्न मिल्ने कार्य थाँकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:894 TurtleArt/tabasics.py:921
+#: TurtleArt/tabasics.py:906 TurtleArt/tabasics.py:933
msgid "action 1"
msgstr "कार्य १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:897
+#: TurtleArt/tabasics.py:909
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाकको प्रथम मा छ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:902 TurtleArt/tabasics.py:930
+#: TurtleArt/tabasics.py:914 TurtleArt/tabasics.py:942
msgid "action 2"
msgstr "कार्य २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:905
+#: TurtleArt/tabasics.py:917
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:915
+#: TurtleArt/tabasics.py:927
msgid "invokes named action stack"
msgstr "इनभोक्स नामाङिक्त कार्य थाक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:924
+#: TurtleArt/tabasics.py:936
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:933
+#: TurtleArt/tabasics.py:945
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:941
+#: TurtleArt/tabasics.py:953
msgid "trash"
msgstr "रद्दिटोकरी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:945
+#: TurtleArt/tabasics.py:957
msgid "empty trash"
msgstr "खाली डस्टबीन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:946
+#: TurtleArt/tabasics.py:958
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "रद्दीटोकरीको बस्तु सधैलाई मेटाउँछ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:950
+#: TurtleArt/tabasics.py:962
msgid "restore all"
msgstr "सबै पूर्वावस्थामा ल्याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:951
+#: TurtleArt/tabasics.py:963
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता जान्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:955
+#: TurtleArt/tabasics.py:967
msgid "clear all"
msgstr "सबै सफा गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:956
+#: TurtleArt/tabasics.py:968
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "सबै खण्डहरू रद्दीटोकरीमा सार"
-#: TurtleArt/taconstants.py:264 TurtleArt/taconstants.py:286
-#: TurtleArt/taconstants.py:307 TurtleArt/taconstants.py:349
-#: TurtleArt/taconstants.py:391 TurtleArt/taconstants.py:433
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:824
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:838
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:852
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:866
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:880
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
+#: TurtleArt/taconstants.py:250 TurtleArt/taconstants.py:272
+#: TurtleArt/taconstants.py:293 TurtleArt/taconstants.py:335
+#: TurtleArt/taconstants.py:377 TurtleArt/taconstants.py:419
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:868
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:896
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:910
msgid "Title"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/talogo.py:418
+#: TurtleArt/talogo.py:465
msgid "did not output to"
msgstr "निर्गत गरेन"
-#: TurtleArt/talogo.py:467
+#: TurtleArt/talogo.py:519
msgid "I don't know how to"
msgstr "मलाई आउँदैन कसरी गर्ने"
-#: TurtleArt/talogo.py:514
+#: TurtleArt/talogo.py:566
msgid "doesn't like"
msgstr "मनपर्दैन"
-#: TurtleArt/talogo.py:514
+#: TurtleArt/talogo.py:566
msgid "as input"
msgstr "आपूर्तिको रुपमा"
-#: TurtleArt/tapalette.py:83
+#: TurtleArt/tapalette.py:84
msgid "displays next palette"
msgstr "अर्को प्यालेट देखाँउछ"
-#: TurtleArt/tapalette.py:84
+#: TurtleArt/tapalette.py:85
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "खण्डहरुको प्यालेटको अभिमुखीकरण परिवर्तन गर्छ"
-#: TurtleArt/tautils.py:173
+#: TurtleArt/tautils.py:177
msgid "Load..."
msgstr "सुरु गर..."
-#: TurtleArt/tautils.py:182
+#: TurtleArt/tautils.py:187
msgid "Save..."
msgstr "सेभ गर..."
-#: TurtleArt/tautils.py:597
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:625
+#: TurtleArt/tautils.py:596
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
msgid "click to open"
msgstr "खोल्नलाई क्लिक गर"
-#: TurtleArt/tawindow.py:786 TurtleArt/tawindow.py:787
+#: TurtleArt/tawindow.py:837 TurtleArt/tawindow.py:838
msgid "orientation"
msgstr "पृष्ठविन्यास"
-#: TurtleArt/tawindow.py:797 TurtleArt/tawindow.py:1080
+#: TurtleArt/tawindow.py:848 TurtleArt/tawindow.py:1164
msgid "next"
msgstr "आर्को"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3018
+#: TurtleArt/tawindow.py:3146
msgid "image"
msgstr "चित्र"
-#. TRANS: activity count is the number of times this instance
-#. has been accessed
-#: TurtleArtActivity.py:91 TurtleArtActivity.py:92 TurtleArtActivity.py:96
-#: TurtleArtActivity.py:754
-msgid "activity count"
-msgstr "गतिविधी गणना गर्नुहोस्"
-
-#: TurtleArtActivity.py:140
+#: TurtleArtActivity.py:147
msgid "presentation"
msgstr "प्रस्तुति"
-#: TurtleArtActivity.py:211
+#: TurtleArtActivity.py:223
msgid "snapshot"
msgstr "स्न्यापशट"
-#: TurtleArtActivity.py:259 turtleart.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:271 turtleart.py:354
msgid "Show palette"
msgstr "प्यालेट देखाउ"
-#: TurtleArtActivity.py:265 TurtleArtActivity.py:630 turtleart.py:356
+#: TurtleArtActivity.py:277 TurtleArtActivity.py:682 turtleart.py:356
msgid "Hide palette"
msgstr "प्यालेट लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:272 TurtleArtActivity.py:285
+#: TurtleArtActivity.py:284 TurtleArtActivity.py:297
msgid "Show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाउ"
-#: TurtleArtActivity.py:275 TurtleArtActivity.py:293 TurtleArtActivity.py:633
+#: TurtleArtActivity.py:287 TurtleArtActivity.py:305 TurtleArtActivity.py:685
msgid "Hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:403
+#: TurtleArtActivity.py:415
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "निर्देशांक तल पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:407 TurtleArtActivity.py:552
+#: TurtleArtActivity.py:419 TurtleArtActivity.py:546
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "निर्देशांक माथि पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:466 TurtleArtActivity.py:521 turtleart.py:351
+#: TurtleArtActivity.py:478 TurtleArtActivity.py:516 turtleart.py:351
msgid "Edit"
msgstr "सम्पादन गर"
-#: TurtleArtActivity.py:470 TurtleArtActivity.py:519 turtleart.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:482 TurtleArtActivity.py:514 turtleart.py:346
msgid "View"
msgstr "हेर"
-#: TurtleArtActivity.py:477 TurtleArtActivity.py:525
+#: TurtleArtActivity.py:489 TurtleArtActivity.py:520
msgid "Help"
msgstr "मद्दत"
-#: TurtleArtActivity.py:498 TurtleArtActivity.py:624
-msgid "Load example"
-msgstr "उदाहरण सुरु गर"
-
-#: TurtleArtActivity.py:517
+#: TurtleArtActivity.py:512
msgid "Project"
msgstr "परियोजना"
-#: TurtleArtActivity.py:523
-msgid "Import/Export"
-msgstr "आयात/निर्यात"
+#: TurtleArtActivity.py:518 TurtleArtActivity.py:625
+msgid "Save/Load"
+msgstr "सेभ गर/सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:349
+#: TurtleArtActivity.py:528 turtleart.py:349
msgid "Copy"
msgstr "प्रतिलिपी बनाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:350
+#: TurtleArtActivity.py:530 turtleart.py:350
msgid "Paste"
msgstr "प्रतिलिपी सार"
-#: TurtleArtActivity.py:538
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:651
+#: TurtleArtActivity.py:532
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
msgid "Fullscreen"
msgstr "पुरै पर्दा"
-#: TurtleArtActivity.py:540 turtleart.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:334
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टेसियन निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:542 turtleart.py:336
+#: TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:336
msgid "Polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:545
+#: TurtleArtActivity.py:539
msgid "Metric coordinates"
msgstr "मैट्रिक / मापीय निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:555 turtleart.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:549 turtleart.py:340
msgid "Grow blocks"
msgstr "खण्डहरु बढाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:557 turtleart.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:551 turtleart.py:342
msgid "Shrink blocks"
msgstr "खण्डहरु घटाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:579
+#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:667
+msgid "Load example"
+msgstr "उदाहरण सुरु गर"
+
+#: TurtleArtActivity.py:593 TurtleArtActivity.py:597
msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
msgstr "साहयताको लागि कर्सरलाई सुन्तला रङ्गको प्यालेट माथि लानुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:605 turtleart.py:324
+#: TurtleArtActivity.py:630 TurtleArtActivity.py:650 turtleart.py:324
msgid "Save as image"
msgstr "तस्विरको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:608 turtleart.py:326
+#: TurtleArtActivity.py:633 TurtleArtActivity.py:653 turtleart.py:326
msgid "Save as HTML"
msgstr "HTMLको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:610 turtleart.py:328
+#: TurtleArtActivity.py:636 TurtleArtActivity.py:655 turtleart.py:328
msgid "Save as Logo"
msgstr "लोगोको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:613
+#: TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:658
msgid "Save snapshot"
msgstr "स्नयापसट सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:617
-msgid "Import project from the Journal"
-msgstr "पंजिकाबाट परियोजना आयात गर"
+#: TurtleArtActivity.py:641 TurtleArtActivity.py:661
+msgid "Load project"
+msgstr "परियोजना सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:620
+#: TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:664
msgid "Load Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:631
+#: TurtleArtActivity.py:683
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:634
+#: TurtleArtActivity.py:686
msgid "<Ctrl>b"
msgstr "<Ctrl>b"
-#: TurtleArtActivity.py:639 turtleart.py:363
+#: TurtleArtActivity.py:691 turtleart.py:363
msgid "Clean"
msgstr "सफा गर्नुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:639
+#: TurtleArtActivity.py:691
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:641 turtleart.py:364
+#: TurtleArtActivity.py:693 turtleart.py:364
msgid "Run"
msgstr "चलाउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:641
+#: TurtleArtActivity.py:693
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:643 turtleart.py:365
+#: TurtleArtActivity.py:695 turtleart.py:365
msgid "Step"
msgstr "चाल"
-#: TurtleArtActivity.py:643
+#: TurtleArtActivity.py:695
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:645 turtleart.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:698 turtleart.py:366
msgid "Debug"
msgstr "त्रुटि सच्याउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:645
+#: TurtleArtActivity.py:698
msgid "<Ctrl>d"
msgstr "<Ctrl>d"
-#: TurtleArtActivity.py:647
+#: TurtleArtActivity.py:700
msgid "Stop turtle"
msgstr "टर्टल रोक"
-#: TurtleArtActivity.py:648
+#: TurtleArtActivity.py:701
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:753 TurtleArtActivity.py:755
-msgid "turtle blocks"
-msgstr "टर्टल खण्डहरू"
-
#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:67
msgid "My Turtle Art session"
msgstr "मेरो टर्टल आर्ट सेशन"
@@ -1031,7 +1028,7 @@ msgstr "अप्लोड गर्न सकेन"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:56
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:288
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:294
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "सेन्सर खण्डहरुको प्यालेट"
@@ -1067,7 +1064,7 @@ msgstr "माइक्रोफोन आयातको भोल्युम"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:275
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
msgid "pitch"
msgstr "पिच"
@@ -1076,23 +1073,31 @@ msgstr "पिच"
msgid "microphone input pitch"
msgstr "माइक्रोफोन आगत पिच"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:145
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:159
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:147
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:161
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:174
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:188
msgid "resistance"
msgstr "प्रतिबन्ध"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:146
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:160
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:148
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:162
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:175
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:189
msgid "microphone input resistance"
msgstr "माइक्रोफोनको आगत प्रतिरोध"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:151
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:166
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:153
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:167
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:180
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:194
msgid "voltage"
msgstr "भोल्टेज"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:152
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:167
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:154
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:168
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:181
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:195
msgid "microphone input voltage"
msgstr "माइक्रोफोनको आयात भोल्युम"
@@ -1134,277 +1139,288 @@ msgid "read value from RFID device"
msgstr "RFID यन्त्रबाट मान पढ"
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:99
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:102
msgid "while"
msgstr "एकैछिन पछि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:100
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"अंक प्यालेटबाट boolean सञ्चालनकर्ता प्रयोग गर्ने do-while-True सञ्चालनकर्ता"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:106
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:109
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:112
msgid "until"
msgstr "नभएसम्म"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:107
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"do-until-True सञ्चालनकर्ता जुनले अंकहरु प्यालेटदैखि बुलियन सञ्चालनकर्ता "
"चलाउछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:114
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:120
msgid "Palette of media objects"
msgstr "मिडिया वस्तुहरुको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:120
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:126
msgid "journal"
msgstr "पंजिका"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:121
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:127
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "सुगर जर्नल मिडिया वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:131
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:137
msgid "audio"
msgstr "श्रव्य"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:133
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "सुगर जर्नल श्रव्य वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:143
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:149
msgid "video"
msgstr "भिडियो"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:145
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "सुगर जर्नल भिडियो वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:155
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:161
msgid "description"
msgstr "वर्णन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:157
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "सुगर पंजिका वर्णन फाँट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:202
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:180
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:208
msgid "show"
msgstr "देखाउ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:178
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:191
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:206
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:184
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:197
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:212
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "पंजिकामा रहेको पाठ वा मिडिया देखाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:193
msgid "show aligned"
msgstr "पङ्क्तिबद्धरुपमा देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:214
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:220
msgid "set scale"
msgstr "छाया राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:218
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:224
msgid "sets the scale of media"
msgstr "मिडियाको स्केल निर्धारित गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:225
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:231
msgid "save picture"
msgstr "तस्बिर सेभ गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:227
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:238
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:233
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
msgid "picture name"
msgstr "तस्विरको नाम"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:228
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "सुगर जर्नलमा तस्विर सेभ गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:236
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:242
msgid "save SVG"
msgstr "SVG सेभ गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:239
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "टर्टल ग्राफिकलाई SVG बनाई सुगर जर्नलमा सेभ गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:252
msgid "scale"
msgstr "स्केल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:250
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:256
msgid "holds current scale value"
msgstr "हालको स्केल मान राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:255
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:261
msgid "media wait"
msgstr "मिडिया रोक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:257
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "हालको भिडियो वा आवाज समाप्त हुन कुर्नुहोस्"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
msgid "speak"
msgstr "बोल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:266
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:272
msgid "hello"
msgstr "हेलो"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:267
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
msgid "speaks text"
msgstr "पाठ बोल्छ"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:275
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
msgid "sinewave"
msgstr "साइनतरङ्ग"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:275
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
msgid "duration"
msgstr "अन्तराल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:278
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:284
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr "साइनतरङ्गलाई आवृत्ति, कोणाङ्क र अन्तरालमा ( सेकेन्डमा) देखाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:293
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:299
msgid "button down"
msgstr "बटन तल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:302
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "यदि माउस बटन थिचेको भएमा १ फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:303
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:309
msgid "mouse x"
msgstr "माउस x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:306
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:312
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "माउसको x निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:313
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
msgid "mouse y"
msgstr "माउस y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "माउसको y निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:324
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
msgid "query keyboard"
msgstr "क्वेरी कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:326
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "कुञ्जीपाटीको लाई क्वेरी आगत (परिणामहरु कुञ्जीपाटीको बल्कमा छ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:333
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:339
msgid "keyboard"
msgstr "कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:337
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
msgid "holds results of query-keyboard block"
msgstr "क्वेरी-कुञ्जीपाटी खण्डको परिणाम राख्छ।"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:344
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:350
msgid "read pixel"
msgstr "पिक्सेल पढ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:347
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:353
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "कछुवा मुनिको RGB कलर थाँक मुनि फिर्ता जान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:355
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
msgid "turtle sees"
msgstr "टर्टलले देख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:357
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "टर्टलले \"देखेको\" रंग फिर्ता गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:365
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371 taextras.py:279
msgid "time"
msgstr "समय"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:368
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:374
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "कार्यक्रम सुरु भएदेखिको बितेको समय(सेकेन्ड मा)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:377
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:383
msgid "Palette of extra options"
msgstr "अतिरिक्त विकल्प भएको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:382
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
msgid "push"
msgstr "धकाल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा धकेल्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:395
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:401
msgid "show heap"
msgstr "हिप देखाउ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:398
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा देखाँउछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:408
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:414
msgid "empty heap"
msgstr "खाली थाक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:411
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap) मेटाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:421
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:427
msgid "pop"
msgstr "पप्"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:425
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:431
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap)को मान पप गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:435
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:437
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
+#, fuzzy
+msgid "empty heap?"
+msgstr "खाली थाक"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
+msgid "returns True if heap is empty"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:453
msgid "comment"
msgstr "टिप्पणी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:438
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
msgid "places a comment in your code"
msgstr "तपाँइको सङ्केतमा टिप्पणी राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:460
msgid "print"
msgstr "प्रिन्ट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "मानलाई पर्दाको तल स्थिति खण्डमा छाप्छ"
# http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A5%E0%A4%A8_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:455
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:471
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:496
msgid "Python"
msgstr "पाइथन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:458
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत एकल-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:470
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1412,7 +1428,7 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sqrt(x*x "
"+ y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1420,225 +1436,225 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:494
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:509
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:524
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:510
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:540
msgid "Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:496
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:511
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:526
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:512
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:542
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "जर्नलमा रहेको tamyblock.py मोड्युलको सङ्केत चलाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:539
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:555
msgid "Cartesian"
msgstr "कार्टेसन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:557
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टिसन कोर्डिनेट देखिउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:547
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:563
msgid "polar"
msgstr "पोलार"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:565
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:555
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:571
msgid "turtle"
msgstr "कछुवा"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "आदेश गर्ने कछुवा छान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:567
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:576
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:592
msgid "turtle shell"
msgstr "कछुवाको शेल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:569
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:577
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:585
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:593
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "टर्टलमा अनुकूलन 'shell' राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:582
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
msgid "top"
msgstr "माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:600
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "संक्षिप्त थाँकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:590
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:606
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
msgid "bottom"
msgstr "तलतिर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:591
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:607
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको तल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:599
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "पतनएको थाक तल खण्डमा छ। खोल्न क्लिक गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:607
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:619
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:623
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:626
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:635
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
msgid "top of stack"
msgstr "थाकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:608
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:617
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
msgid "label"
msgstr "लेवुल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:632
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:649
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "प्रस्तुत गर्ने टेम्प्लेटहरूको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:637
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
msgid "hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:639
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:655
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाएर क्यानभास सफा बनाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
msgid "show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "लुकेका खण्डलाई पूर्वावस्थामा ल्याउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "सुगर उपकरणपट्टी लुकाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:678
msgid "list"
msgstr "सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:895
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:911
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "प्रस्तुति बुलेटेड सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:673
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:896
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:912
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "प्रस्तुति टेम्पलेट: बुलेटका सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:680
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:856
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको वस्तु छान (विवरण नभएका)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:687
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको बस्तु छान (विवरण समेत)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:694
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:898
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: चारवटा जर्नलको वस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:868
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:884
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "प्रस्तुती टेम्प्लेट: दुईवटा जर्नल बस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:718
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "स्क्रिनको बायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:726
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "स्क्रिनको तलपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731 taextras.py:181
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747 taextras.py:205
msgid "width"
msgstr "चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:750
msgid "the canvas width"
msgstr "क्यानभासको चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:758
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "स्क्रिनको दायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:750
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:766
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "स्क्रिनको माथिपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755 taextras.py:176
-#: taextras.py:182
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771 taextras.py:200
+#: taextras.py:206
msgid "height"
msgstr "उचाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:758
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
msgid "the canvas height"
msgstr "क्यानभास हाइट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:765
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:781
msgid "title x"
msgstr "शीर्षक x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:790
msgid "title y"
msgstr "शीर्षक y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:783
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:799
msgid "left x"
msgstr "बायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:808
msgid "top y"
msgstr "माथि y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:801
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
msgid "right x"
msgstr "दायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:810
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
msgid "bottom y"
msgstr "तल y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:825
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:839
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:855
msgid "presentation 1x1"
msgstr "प्रस्तुति १x१"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:853
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:869
msgid "presentation 2x1"
msgstr "प्रस्तुति 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:867
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:883
msgid "presentation 1x2"
msgstr "प्रस्तुति १x२"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:881
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:897
msgid "presentation 2x2"
msgstr "प्रस्तुति 2x2"
-#: pysamples/grecord.py:215 taextras.py:130
+#: pysamples/grecord.py:215
msgid "stop"
msgstr "रोक"
@@ -1701,439 +1717,502 @@ msgid "Turtle Art Butia"
msgstr "टर्टल आर्ट बुटिया"
#: taextras.py:59
-msgid "Adjust LED intensity between 0 and 255."
-msgstr "LED तीव्रता ० देखि २५५ भित्र समायोजित गर।"
+msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
+msgstr "LEDको प्रकाश-तीव्रता ० देखि २५५ भित्र समायोजित गर।"
#: taextras.py:60
-msgid ""
-"Returns the object gray level encountered him as a number between 0 and 1023."
-msgstr ""
-"० देखि १०२३ बीचको अंकको रुपमा उसले सामना गरेको वस्तु खैरो मात्रा फिर्ता "
-"गर्छ।"
+msgid "returns the object gray level as a number between 0 and 1023"
+msgstr "ऐम्बीअन्ट प्रकाश मात्रा ० देखि १०२३ भित्रको अंकको रुपमा फिर्ता गर्छ"
+
+#: taextras.py:61
+msgid "returns 1 when the button is press and 0 otherwise"
+msgstr "बटन थिच्दा १ फर्काउँछ अथवा ० फर्काउँछ।"
#: taextras.py:62
-msgid "Returns 1 when the button is press and 0 otherwise."
-msgstr "बटन थिच्दा १ फर्काउँछ अथवा ०।"
+msgid "returns the ambient light level as a number between 0 and 1023"
+msgstr "ऐम्बीअन्ट प्रकाश मात्रा ० देखि १०२३ भित्रको अंकको रुपमा फिर्ता गर्छ"
#: taextras.py:63
-msgid "Returns the ambient light level as a number between 0 and 1023."
-msgstr "० देखि १०२३ भित्रको अंकको रुपमा अ्यामबीअन्ट प्रकाश मात्रा फिर्ता गर्छ।"
+msgid "returns the ambient temperature as a number between 0 and 255"
+msgstr "ऐम्बीअन्ट तापमान ० देखि २५५ भित्रको अंकको रुपमा फिर्ता गर्छ"
#: taextras.py:64
-msgid "Returns the ambient temperature as a number between 0 and 255."
-msgstr "० देखि २५५ भित्रको अंकको रुपमा अ्यामबीअन्ट तापमान फिर्ता गर्छ।"
-
-#: taextras.py:65
msgid ""
-"Returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
-"between 0 and 255."
+"returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
+"between 0 and 255"
msgstr ""
-"० देखि २५५ भित्रको अंकको रुपमा सेंसर अगाडि देखि वस्तु सम्मको दुरी फिर्ता "
-"गर्छ।"
+"सेंसर अगाडि देखि वस्तु सम्मको दुरी ० देखि २५५ भित्रको अंकको रुपमा फिर्ता "
+"गर्छ"
+
+#: taextras.py:66
+msgid "returns 0 or 1 depending on the sensor inclination"
+msgstr "सेंसर झुकावमा निर्भर भई ० वा १ फिर्ता गर्छ"
#: taextras.py:67
-msgid "Returns 0 or 1 depending on the sensor inclination."
-msgstr "सेंसर झुकावमा निर्भर भई ० वा १ फिर्ता गर्छ।"
+msgid "returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise"
+msgstr "सेंसरले चुंबकीय क्षेत्र पता लगाउँदा १ फिर्ता गर्छ, अथवा ० फिर्ता गर्छ।"
#: taextras.py:68
-msgid "Returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise."
-msgstr "सेंसरले चुंबकीय क्षेत्र पता लगायो भने १ फिर्ता गर्छ, अथवा ० ।"
+msgid "switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration"
+msgstr "० देखि १ मा बदल्नछ, आवृत्ति कंपनमा निर्भर हुन्छ"
#: taextras.py:69
-msgid "Switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration."
-msgstr "० देखि १ मा बदक्छ, आवृत्ति कंपनमा निर्भर हुन्छ।"
-
-#: taextras.py:70
msgid "LED"
msgstr "LED"
-#: taextras.py:71
+#: taextras.py:70
msgid "pushbutton"
msgstr "पुसबटन"
-#: taextras.py:72
+#: taextras.py:71
msgid "grayscale"
msgstr "ग्रेस्केल"
-#: taextras.py:73
+#: taextras.py:72
msgid "ambient light"
msgstr "अ्यामबीअन्ट प्रकाश"
-#: taextras.py:74
+#: taextras.py:73
msgid "temperature"
msgstr "तापमान"
-#: taextras.py:75
+#: taextras.py:74 taextras.py:244
msgid "distance"
msgstr "दुरी"
-#: taextras.py:76
+#: taextras.py:75 taextras.py:241
msgid "tilt"
msgstr "झुकाव"
-#: taextras.py:77
+#: taextras.py:76
msgid "magnetic induction"
msgstr "चुंबकीय प्रेरण"
-#: taextras.py:78
+#: taextras.py:77
msgid "vibration"
msgstr "कंपन"
-#: taextras.py:79
+#: taextras.py:78
msgid "Butia Robot"
msgstr "बुटिया रोबट"
-#: taextras.py:80
+#: taextras.py:79
msgid "delay Butia"
msgstr "बुटिया विलम्ब गर"
-#: taextras.py:81
+#: taextras.py:80
msgid "wait for argument seconds"
msgstr "बहस सेकेन्डहरुको लागि प्रतीक्षा गर"
+#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
#: taextras.py:82
-msgid "Butia battery charge"
-msgstr "बुटिया ब्याटरी चार्ज"
+msgid "battery charge Butia"
+msgstr ""
#: taextras.py:83
-msgid "Returns the battery charge as a number between 0 and 255."
-msgstr "० देखि २५५ सम्म अंकको रुपमा ब्याटरी चार्ज फिर्ता गर्छ।"
-
-#: taextras.py:84
-msgid "Butia speed"
-msgstr "बुटिया गति"
+msgid "returns the battery charge as a number between 0 and 255"
+msgstr "ब्याटरी चार्ज ० देखि २५५ सम्म अंकको रुपमा फिर्ता गर्छ"
+#. TRANS: This string is shorthand for "speed of Butia"
#: taextras.py:85
+msgid "speed Butia"
+msgstr "बुटियाको गति बढाऊ"
+
+#: taextras.py:86
msgid ""
-"Set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
-"an argument."
+"set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
+"an argument"
msgstr ""
-"० देखि १०२३ भित्र मानको रुपमा बुटिया मोटरको गति सेट गर, एउटा बहसद्वारा पास "
-"गरेपछि।"
+"बुटिया मोटरको गति ० देखि १०२३ सम्म मानको रुपमा सेट गर, एउटा बहसद्वारा पास "
+"गरेपछि"
-#: taextras.py:87
+#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia forward"
+#: taextras.py:89
msgid "forward Butia"
msgstr "बुटियालाई अगाडि लग"
-#: taextras.py:88
-msgid "Move the Butia robot forward."
-msgstr "बुटिया रोबटलाई अगाडि सार।"
-
-#: taextras.py:89
-msgid "forward distance"
-msgstr "अगाडिको दुरी"
-
#: taextras.py:90
-msgid "Move the Butia robot forward a predefined distance."
-msgstr "बुटिया रोबटलाई पूर्वनिर्धारित दुरीमा अगाडि सार।"
+msgid "move the Butia robot forward"
+msgstr "बुटिया रोबटलाई अगाडि सार"
#: taextras.py:91
-msgid "backward Butia"
-msgstr "बुटियालाई पछाडि सार"
-
-#: taextras.py:92 taextras.py:96 taextras.py:98 taextras.py:102
-msgid "Move the Butia robot backward."
-msgstr "बुटिया रोबटलाई पछाडि सार।"
+msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
+msgstr "बुटिया रोबटलाई पूर्वनिर्धारित दुरीमा अगाडि सार"
+#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
#: taextras.py:93
-msgid "backward distance"
-msgstr "पछाडिको दुरी"
+msgid "backward Butia"
+msgstr "बुटियालाई पछाडि सार"
#: taextras.py:94
-msgid "Move the Butia robot backward a predefined distance."
-msgstr "बुटिया रोबटलाई पूर्वनिर्धारित दुरीमा पछाडि सार।"
+msgid "move the Butia robot backward"
+msgstr "बुटिया रोबटलाई पछाडि सार"
#: taextras.py:95
+msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
+msgstr "बुटिया रोबटलाई पूर्वनिर्धारित दुरीमा पछाडि सार"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
+#: taextras.py:97
msgid "left Butia"
msgstr "बायाँ बुटिया"
-#: taextras.py:97
+#: taextras.py:98
+msgid "turn the Butia robot at left"
+msgstr "बुटिया रोबटलाई बायाँ मोड़"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
+#: taextras.py:100
msgid "right Butia"
msgstr "दायाँ बुटिया"
-#: taextras.py:99
-msgid "Turn x degrees"
-msgstr "x डिग्री मोड़"
+#: taextras.py:101
+msgid "turn the Butia robot at right"
+msgstr "बुटिया रोबटलाई दायाँ मोड़"
-#: taextras.py:100
-msgid "Turn the Butia robot x degrees."
+#: taextras.py:102
+msgid "turn Butia"
+msgstr "बुटियालाई मोड़"
+
+#: taextras.py:103
+msgid "turn the Butia robot x degrees"
msgstr "बुटिया रोबटलाई x डिग्री मोड़"
-#: taextras.py:101
+#: taextras.py:104
msgid "stop Butia"
msgstr "बुटियालाई रोक"
-#: taextras.py:103
-msgid "print Butia"
-msgstr "बुटियालाई छाप"
+#: taextras.py:105
+msgid "stop the Butia robot"
+msgstr "बुटिया रोबटलाई रोक"
-#: taextras.py:104
-msgid "Print text in Butia robot 32-character ASCII display."
-msgstr "बुटिया रोबट ३२-क्यारेक्टर ASCII प्रदर्शनमा पाठ छाप।"
+#: taextras.py:106
+msgid "display Butia"
+msgstr "बुटिया देखाऊ"
-#: taextras.py:105
+#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
+#. The len must be 32 characters/spaces.
+#: taextras.py:109
+msgid "Hello World Butia "
+msgstr "हेलो वल्ड बुटिया"
+
+#: taextras.py:110
+msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
+msgstr "बुटिया रोबटको पाठलाई ३२-क्यारेक्टर ASCII दिस्प्लेमा छाप।"
+
+#: taextras.py:111
msgid "Butia"
msgstr "बुटिया"
-#: taextras.py:109
+#: taextras.py:115
msgid "The camera was not found."
msgstr "क्यामेरा बेटेको थिएन।"
-#: taextras.py:110
+#: taextras.py:116
msgid "Error on the initialization of the camera."
msgstr "क्यामेराको आरंभीकरणमा त्रुटि"
-#: taextras.py:111
+#: taextras.py:117
msgid "FollowMe"
msgstr "मलाई अनुगमन गर"
-#: taextras.py:112
+#: taextras.py:118
msgid "follow a RGB color"
msgstr "RGB रंग अनुगमन गर"
-#: taextras.py:113
+#: taextras.py:119
+msgid "set a threshold for a RGB color"
+msgstr "RGB रंगको लागि सीमा रेखा सेट गर"
+
+#: taextras.py:120
msgid "follow a turtle color"
msgstr "टर्टल रंग अनुगमन गर"
-#: taextras.py:114
+#: taextras.py:121
+msgid "set the minimal number of pixels to follow"
+msgstr "परिणाम हेर्न न्यूनतम संख्या सेट गर"
+
+#: taextras.py:122
+msgid "calibrate"
+msgstr "चिन्हाङ्कन गर"
+
+#: taextras.py:123
msgid "calibrate a color to follow"
msgstr "अनुकरन गर्नको लागि एउटा रंग अङ्कित गर"
-#: taextras.py:115
-msgid "Calibrate"
-msgstr "अङ्कित गर"
-
-#: taextras.py:116
+#: taextras.py:124
msgid "x position"
msgstr "x स्थान"
-#: taextras.py:117
+#: taextras.py:125
msgid "return x position"
msgstr "x स्थान फिर्ता गर"
-#: taextras.py:118
+#: taextras.py:126
msgid "y position"
msgstr "y स्थान"
-#: taextras.py:119
+#: taextras.py:127
msgid "return y position"
msgstr "y स्थान फिर्ता गर"
-#: taextras.py:123
-msgid "Sumo Butia"
-msgstr "सुमो बुटिया"
-
-#: taextras.py:124
-msgid "submit speed​​"
-msgstr "गति प्रस्तुत गर"
-
-#: taextras.py:125
-msgid "Send speed to the robot."
-msgstr "रोबटलाई गति पठाऊ"
-
-#: taextras.py:126
-msgid "set speed"
-msgstr "गति सेट गर"
-
-#: taextras.py:127
-msgid "Set the default speed for the movement commands."
-msgstr "चाल आदेशहरुको लागि पूर्वनिर्धारित गति सेट गर।"
-
#: taextras.py:128
-msgid "move"
-msgstr "सर"
+msgid "pixels"
+msgstr "पिक्सेलहरु"
-#: taextras.py:131
-msgid "turn left"
-msgstr "बायाँ मोड़"
-
-#: taextras.py:132
-msgid "turn right"
-msgstr "दायाँ मोड"
+#: taextras.py:129
+msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
+msgstr "सबैभन्दा ठुलो बल्बको पिक्सेलहरुको सङ्ख्या फर्काउँछ"
#: taextras.py:133
-msgid "angle to center"
-msgstr "केंद्र तर्फ कोण गर"
+msgid "SumBot"
+msgstr "समबोट्"
+
+#: taextras.py:134
+msgid "speed SumBot"
+msgstr "सम्बोट्को गति बढाऊ"
-#. TRANS: dojo is the playing field
#: taextras.py:135
-msgid "Get the angle to the center of the dojo."
-msgstr "डोजोको केंद्र तर्फ कोण मिलाऊ।"
+msgid "submit the speed to the SumBot"
+msgstr "सम्बोट्लाई गति देऊ"
#: taextras.py:136
-msgid "angle to the opponent"
-msgstr "प्रतिद्वंदी तर्फ कोण गर"
-
-#: taextras.py:137
-msgid "Get the angle to the center of the opponent."
-msgstr "प्रतिद्वंदीको केंद्र तर्फ कोण मिलाऊ।"
+msgid "set the default speed for the movement commands"
+msgstr "चाल आदेशहरुको लागि पूर्वनिर्धारित गति सेट गर।"
+#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
#: taextras.py:138
-msgid "x coor."
-msgstr "x निर्देशांक"
+msgid "forward SumBot"
+msgstr "सम्बोट्लाई अगाडि लग"
#: taextras.py:139
-msgid "Get the x coordinate of the robot."
-msgstr "रोबटको x निर्देशांक लिऊ ।"
-
-#: taextras.py:140
-msgid "y coor."
-msgstr "y निर्देशांक"
+msgid "move SumBot forward"
+msgstr "सम्बोट्लाई अगाडि सार"
+#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
#: taextras.py:141
-msgid "Get the y coordinate of the robot."
-msgstr "रोबटको y निर्देशांक लिऊ ।"
+msgid "backward SumBot"
+msgstr "सम्बोट्लाई पछाडि लग"
#: taextras.py:142
-msgid "opponent x coor."
-msgstr "प्रतिद्वंदी x निर्देशांक"
+msgid "move SumBot backward"
+msgstr "सम्बोट्लाई पछाडि सार"
#: taextras.py:143
-msgid "Get the x coordinate of the opponent."
-msgstr "प्रतिद्वंदीको x निर्देशांक लिऊ ।"
+msgid "stop SumBot"
+msgstr "सम्बोट्लाई रोक"
#: taextras.py:144
-msgid "opponent y coor."
-msgstr "प्रतिद्वंदी y निर्देशांक"
-
-#: taextras.py:145
-msgid "Get the y coordinate of the opponent."
-msgstr "प्रतिद्वंदीको y निर्देशांक लिऊ ।"
+msgid "stop the SumBot"
+msgstr "सम्बोट्लाई रोक"
+#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
#: taextras.py:146
-msgid "rotation"
-msgstr "रोटेशन"
+msgid "left SumBot"
+msgstr ""
#: taextras.py:147
-msgid "Get SumBot rotation."
-msgstr "समबट रोटेशन लिऊ ।"
-
-#: taextras.py:148
-msgid "opponent rotation"
-msgstr "प्रतिद्वंदी रोटेशन"
+msgid "turn left the SumBot"
+msgstr ""
+#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
#: taextras.py:149
-msgid "Get the rotation of the opponent."
-msgstr "प्रतिद्वंदीको रोटेशन लिऊ ।"
+msgid "right SumBot"
+msgstr ""
#: taextras.py:150
-msgid "distance to center"
-msgstr "केंद्र सम्मको दुरी"
+msgid "turn right the SumBot"
+msgstr ""
-#. TRANS: dojo is the playing field
-#: taextras.py:152
-msgid "Get the distance to the center of the dojo."
-msgstr "डोजोको केंद्र सम्मको दुरी लिऊ ।"
+#: taextras.py:151
+msgid "angle to center"
+msgstr "केंद्र तर्फ कोण गर"
+#. TRANS: dohyo is the playing field
#: taextras.py:153
-msgid "distance to opponent"
-msgstr "प्रतिद्वंदी सम्मको दुरी"
+msgid "get the angle to the center of the dohyo"
+msgstr "डोजोको केंद्र तर्फ कोण मिलाऊ"
#: taextras.py:154
-msgid "Get the distance to the opponent."
-msgstr "प्रतिद्वंदी सम्मको दुरी लिऊ ।"
+msgid "angle to Enemy"
+msgstr "शत्रु तर्फ कोण राख"
#: taextras.py:155
+msgid "get the angle to the Enemy"
+msgstr "शत्रु तर्फ कोण मिलाऊ"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
+#: taextras.py:157
+msgid "x coor. SumBot"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:158
+msgid "get the x coordinate of the SumBot"
+msgstr "सम्बोट्को x निर्देशांक लिऊ ।"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
+#: taextras.py:160
+msgid "y coor. SumBot"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:161
+msgid "get the y coordinate of the SumBot"
+msgstr "सम्बोट्को य निर्देशांक लिऊ ।"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
+#: taextras.py:163
+msgid "x coor. Enemy"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:164
+msgid "get the x coordinate of the Enemy"
+msgstr "शत्रुको x निर्देशांक लिऊ ।"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
+#: taextras.py:166
+msgid "y coor. Enemy"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:167
+msgid "get the y coordinate of the Enemy"
+msgstr "शत्रुको ञ निर्देशांक लिऊ ।"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
+#: taextras.py:169
+msgid "rotation SumBot"
+msgstr "सम्बोट्को परिक्रमण"
+
+#: taextras.py:170
+msgid "get the rotation of the Sumbot"
+msgstr "सम्बोट्को परिक्रमण लिऊ ।"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
+#: taextras.py:172
+msgid "rotation Enemy"
+msgstr "शत्रुको परिक्रमण"
+
+#: taextras.py:173
+msgid "get the rotation of the Enemy"
+msgstr " शत्रुको परिक्रमण लिऊ ।"
+
+#: taextras.py:174
+msgid "distance to center"
+msgstr "केंद्र सम्मको दुरी"
+
+#. TRANS: dohyo is the playing field
+#: taextras.py:176
+msgid "get the distance to the center of the dohyo"
+msgstr "डोजोको केंद्र सम्मको दुरी लिऊ ।"
+
+#: taextras.py:177
+msgid "distance to Enemy"
+msgstr "शत्रुसम्मको दुरी"
+
+#: taextras.py:178
+msgid "get the distance to the Enemy"
+msgstr "शत्रुसम्मको दुरी लिऊ ।"
+
+#: taextras.py:179
msgid "update information"
msgstr "सुचना अद्यावधिक गर"
-#: taextras.py:156
-msgid "Update information from the server."
+#: taextras.py:180
+msgid "update information from the server"
msgstr "सर्भरबाट सुचना अद्यावधिक गर"
#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
-#: taextras.py:161
+#: taextras.py:185
msgid "Palette of physics blocks"
msgstr "भौतिकविज्ञान खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:162
+#: taextras.py:186
msgid "start polygon"
msgstr "बहुभुज सुरु गर"
-#: taextras.py:163
+#: taextras.py:187
msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
msgstr "हालको टर्टलको xy स्थानमा आधारित नयाँ बहुभुज परिभाषा गर्न सुरु गर।"
-#: taextras.py:165
+#: taextras.py:189
msgid "add point"
msgstr "बिन्दु थप"
-#: taextras.py:166
+#: taextras.py:190
msgid ""
"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
"position."
msgstr "हालको टर्टलको xy स्थानमा आधारित हालको बहुभुजमा नयाँ बिन्दु थप ।"
-#: taextras.py:168
+#: taextras.py:192
msgid "end polygon"
msgstr "बहुभुज अन्त गर"
-#: taextras.py:169
+#: taextras.py:193
msgid "Define a new polygon."
msgstr "नयाँ बहुभुज परिभाषा गर।"
-#: taextras.py:170
+#: taextras.py:194
msgid "end filled polygon"
msgstr "भरेको बहुभुज अन्त गर"
-#: taextras.py:171
+#: taextras.py:195
msgid "Not a simple polygon"
msgstr "सामान्य बहुभुज हैन"
-#: taextras.py:172
+#: taextras.py:196
msgid "Define a new filled polygon."
msgstr "नयाँ भरेको बहुभुज परिभाषा गर।"
-#: taextras.py:173
+#: taextras.py:197
msgid "triangle"
msgstr "त्रिभुज"
#. TRANS: base of a triangle
-#: taextras.py:175
+#: taextras.py:199
msgid "base"
msgstr "सतह"
-#: taextras.py:177
+#: taextras.py:201
msgid "Add a triangle object to the project."
msgstr "परियोजनामा त्रिभुज वस्तु थप ।"
-#: taextras.py:178
+#: taextras.py:202
msgid "circle"
msgstr "वृत्त"
-#: taextras.py:179
+#: taextras.py:203
msgid "Add a circle object to the project."
msgstr "परियोजनामा वृत्त वस्तु थप ।"
-#: taextras.py:180
+#: taextras.py:204
msgid "rectangle"
msgstr "समकोण आयत"
-#: taextras.py:183
+#: taextras.py:207
msgid "Add a rectangle object to the project."
msgstr "परियोजनामा समकोण आयत वस्तु थप ।"
-#: taextras.py:184
+#: taextras.py:208
msgid "reset"
msgstr "पुनराम्भ"
-#: taextras.py:185
+#: taextras.py:209
msgid "Reset the project; clear the object list."
msgstr "परियोजना पुनराम्भ गर; वस्तु सुचि सफा गर।"
-#: taextras.py:186
+#: taextras.py:210
msgid "motor"
msgstr "मोटर"
-#: taextras.py:187
+#: taextras.py:211
msgid "torque"
msgstr "चक्रिय गति"
-#: taextras.py:188
+#: taextras.py:212
msgid "speed"
msgstr "गति"
-#: taextras.py:189
+#: taextras.py:213
msgid ""
"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
"placed on the most recent object created."
@@ -2141,43 +2220,43 @@ msgstr ""
"मोटरको चक्रिय गति र गति ०(बन्द) देखि सकारात्मक अंकहरु सम्म फैलिएको हुन्छ; "
"मोटर हालै मात्र बनाएको वस्तुमा राखिन्छ।"
-#: taextras.py:191
+#: taextras.py:215
msgid "pin"
msgstr "पिन"
-#: taextras.py:192
+#: taextras.py:216
msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
msgstr "वस्तुलाई नखस्ने गरि त्यसलाई अड्याऊ।"
-#: taextras.py:193
+#: taextras.py:217
msgid "joint"
msgstr "संयुक्त"
-#: taextras.py:196
+#: taextras.py:220
msgid ""
"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
"point x, y)."
msgstr "दुईवटा वस्तुहरु साथमा जोड(हालैमात्र बनाएको वस्तु र बिन्दु x, yको वस्तु)"
-#: taextras.py:198
+#: taextras.py:222
msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
msgstr "भौतिकविज्ञान क्रियाकलापको रुपमा परियोजनालाई पंजिकामा सेभ गर।"
-#: taextras.py:199
+#: taextras.py:223
msgid "density"
msgstr "घनत्व"
-#: taextras.py:200
+#: taextras.py:224
msgid ""
"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
msgstr ""
"वस्तुहरुको लागि घनत्व गुण सेट गर(घनत्व कुनै पनि सकारात्मक अंक हुन सक्छ)।"
-#: taextras.py:202
+#: taextras.py:226
msgid "friction"
msgstr "घर्षण"
-#: taextras.py:203
+#: taextras.py:227
msgid ""
"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
"friction off and 1 is strong friction)."
@@ -2186,11 +2265,11 @@ msgstr ""
"बन्द गर्छ र १ मज़बूत घर्षण हो)।"
#. TRANS: bounciness is restitution
-#: taextras.py:206
+#: taextras.py:230
msgid "bounciness"
msgstr "ठोक्किएर फर्कने गुण"
-#: taextras.py:207
+#: taextras.py:231
msgid ""
"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
"no bounce and 1 is very bouncy)."
@@ -2198,17 +2277,266 @@ msgstr ""
"वस्तुहरुको लागि ठोक्किएर फर्कने गुण सेट गर( ० देखि १ सम्घम मान, जहाँ ० "
"भन्नाले शून्य उछाल र १ घेरै उत्फुल्ल हो)।"
-#: taextras.py:209
+#: taextras.py:233
msgid "dynamic"
msgstr "गतिशील शक्ति"
-#: taextras.py:210
+#: taextras.py:234
msgid ""
"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
msgstr ""
"यदि गतिशील शक्ति ‍ = १, वस्तु चल्न सक्छ; यदि गतिशील शक्ति ‍ = ०, त्यो "
"स्थानमा स्थापित हुन्छ।"
+#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
+#: taextras.py:240
+#, fuzzy
+msgid "Palette of WeDo blocks"
+msgstr "सेन्सर खण्डहरुको प्यालेट"
+
+#: taextras.py:242
+msgid ""
+"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
+"tilt left, 2 == tilt right)"
+msgstr ""
+"सेन्सरको आउट्पुट झुकाऊ:(-१==नझुकाऊ,०==अगाडि झुकाऊ,३==पछाडि झुकाऊ,१==बायाँ "
+"झुकाऊ,२‍‍‍‍==दायाँ झुकाऊ)"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
+#: taextras.py:246
+msgid "distance sensor output"
+msgstr "सेन्सरको आउट्पुटको दुरी"
+
+#: taextras.py:247
+msgid "Motor A"
+msgstr "मोटर A"
+
+#: taextras.py:248
+msgid "returns the current value of Motor A"
+msgstr "मोटर Aको हालको मान फर्काउँछ"
+
+#: taextras.py:249
+msgid "Motor B"
+msgstr "मोटर B"
+
+#: taextras.py:250
+msgid "returns the current value of Motor B"
+msgstr "मोटर Bको हालको मान फर्काउँछ"
+
+#: taextras.py:251
+msgid "set the value for Motor A"
+msgstr "मोटर Aको मान सेट गर"
+
+#: taextras.py:252
+msgid "set the value for Motor B"
+msgstr "मोटर Bको मान सेट गर"
+
+#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
+#: taextras.py:257
+msgid "Palette of LEGO NXT blocks"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:258
+msgid "touch"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:259
+msgid "ultrasonic"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:261
+#, fuzzy
+msgid "light"
+msgstr "दायाँ"
+
+#: taextras.py:262
+msgid "PORT A"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:263
+msgid "PORT B"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:264
+msgid "PORT C"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:265
+msgid "PORT 1"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:266
+msgid "PORT 2"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:267
+msgid "PORT 3"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:268
+msgid "PORT 4"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:269
+msgid "Please check the connection with the brick."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:270
+msgid "Please check the port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:271
+msgid "The value of power must be between -127 to 127."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:272
+msgid "An error has ocurred: check all and try reconect."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:273
+msgid "NXT found"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:274
+msgid "NXT not found"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:275
+msgid "refresh NXT"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:276
+msgid "Search for a connected NXT brick."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:277
+msgid "play tone"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:278
+msgid "freq"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:280
+msgid "Play a tone at freq for time."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:281
+msgid ""
+"turn motor\n"
+"rotations"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:282
+#, fuzzy
+msgid "port"
+msgstr "द्वार"
+
+#: taextras.py:283
+msgid "power"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:284
+msgid "turn a motor"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:285
+msgid ""
+"sync motors\n"
+"steering"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:286
+#, fuzzy
+msgid "rotations"
+msgstr "रोटेशन"
+
+#: taextras.py:287
+msgid "synchronize two motors"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:288
+msgid "PORT A of the brick"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:289
+msgid "PORT B of the brick"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:290
+msgid "PORT C of the brick"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:291
+msgid "start motor"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:292
+msgid "Run a motor forever."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:293
+msgid "brake motor"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:294
+msgid "Stop a specified motor."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:295
+msgid "PORT 1 of the brick"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:296
+msgid "color sensor"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:297
+msgid "light sensor"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:298
+msgid "PORT 2 of the brick"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:299
+msgid "touch sensor"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:300
+msgid "distance sensor"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:301
+msgid "PORT 3 of the brick"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:302
+#, fuzzy
+msgid "read"
+msgstr "रातो"
+
+#: taextras.py:303
+#, fuzzy
+msgid "sensor"
+msgstr "संवेदक"
+
+#: taextras.py:304
+msgid "Read sensor output."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:305
+msgid "PORT 4 of the brick"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:306
+msgid "set light"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:307
+msgid "Set color sensor light."
+msgstr ""
+
#: turtleart.py:69
msgid "usage is"
msgstr "प्रयोग हो"
@@ -2282,6 +2610,97 @@ msgstr "तिमीसगँ बचत नगरिएको काम छ।
msgid "Save project?"
msgstr "परियोजना सेभ गर?"
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "returns the object gray level encountered him as a number between 0 and 1023"
+#~ msgstr ""
+#~ "० देखि १०२३ बीचको अंकको रुपमा उसले सामना गरेको वस्तु खैरो मात्रा फिर्ता "
+#~ "गर्छ।"
+
+#~ msgid "activity count"
+#~ msgstr "गतिविधी गणना गर्नुहोस्"
+
+#~ msgid "Import/Export"
+#~ msgstr "आयात/निर्यात"
+
+#~ msgid "Import project from the Journal"
+#~ msgstr "पंजिकाबाट परियोजना आयात गर"
+
+#~ msgid "turtle blocks"
+#~ msgstr "टर्टल खण्डहरू"
+
+#~ msgid "Butia battery charge"
+#~ msgstr "बुटिया ब्याटरी चार्ज"
+
+#~ msgid "Butia speed"
+#~ msgstr "बुटिया गति"
+
+#~ msgid "forward distance"
+#~ msgstr "अगाडिको दुरी"
+
+#~ msgid "backward distance"
+#~ msgstr "पछाडिको दुरी"
+
+#~ msgid "Turn x degrees"
+#~ msgstr "x डिग्री मोड़"
+
+#~ msgid "print Butia"
+#~ msgstr "बुटियालाई छाप"
+
+#~ msgid "Sumo Butia"
+#~ msgstr "सुमो बुटिया"
+
+#~ msgid "submit speed​​"
+#~ msgstr "गति प्रस्तुत गर"
+
+#~ msgid "Send speed to the robot."
+#~ msgstr "रोबटलाई गति पठाऊ"
+
+#~ msgid "set speed"
+#~ msgstr "गति सेट गर"
+
+#~ msgid "move"
+#~ msgstr "सर"
+
+#~ msgid "turn left"
+#~ msgstr "बायाँ मोड़"
+
+#~ msgid "turn right"
+#~ msgstr "दायाँ मोड"
+
+#~ msgid "angle to the opponent"
+#~ msgstr "प्रतिद्वंदी तर्फ कोण गर"
+
+#~ msgid "Get the angle to the center of the opponent."
+#~ msgstr "प्रतिद्वंदीको केंद्र तर्फ कोण मिलाऊ।"
+
+#~ msgid "x coor."
+#~ msgstr "x निर्देशांक"
+
+#~ msgid "y coor."
+#~ msgstr "y निर्देशांक"
+
+#~ msgid "opponent x coor."
+#~ msgstr "प्रतिद्वंदी x निर्देशांक"
+
+#~ msgid "Get the x coordinate of the opponent."
+#~ msgstr "प्रतिद्वंदीको x निर्देशांक लिऊ ।"
+
+#~ msgid "opponent y coor."
+#~ msgstr "प्रतिद्वंदी y निर्देशांक"
+
+#~ msgid "Get the y coordinate of the opponent."
+#~ msgstr "प्रतिद्वंदीको y निर्देशांक लिऊ ।"
+
+#~ msgid "Get SumBot rotation."
+#~ msgstr "समबट रोटेशन लिऊ ।"
+
+#~ msgid "opponent rotation"
+#~ msgstr "प्रतिद्वंदी रोटेशन"
+
+#~ msgid "distance to opponent"
+#~ msgstr "प्रतिद्वंदी सम्मको दुरी"
+
#~ msgid "full screen"
#~ msgstr "पूरा पर्दा"
@@ -2313,9 +2732,6 @@ msgstr "परियोजना सेभ गर?"
#~ msgid "text size"
#~ msgstr "अक्षरको साइज"
-#~ msgid "sensors"
-#~ msgstr "संवेदक"
-
#~ msgid "sensor input resistance"
#~ msgstr "सेन्सर आगत प्रतिरोध"