Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-08-22 00:39:01 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-08-22 00:39:01 (GMT)
commit9c00d612cdeb0902ba1f21fbfbb6fef9cee7efac (patch)
treee6b08360acfdbb3b07ae6cb14b9730d3a29993f8 /po/pl.po
parentbfd0ac7d7346ded903e9b24c65787e574ad3637c (diff)
Pushing many PO files
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po1550
1 files changed, 837 insertions, 713 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 330674f..f416ab5 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-15 00:32-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-01 00:30-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-28 15:16+0200\n"
"Last-Translator: Marcin <ulinski.marcin@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <walter@sugarlabs.org>\n"
@@ -18,9 +18,8 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
-#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3215
-#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:294
+#: activity/activity.info:2 TurtleArt/tawindow.py:3797
+#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:295
msgid "Turtle Art"
msgstr "Żółwik"
@@ -29,6 +28,8 @@ msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "Przybornik komend żółwia"
#: TurtleArt/tabasics.py:121
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:711
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
msgid "forward"
msgstr "idź"
@@ -53,7 +54,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "czyści ekran i ustawienia żółwia"
#: TurtleArt/tabasics.py:155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
msgid "left"
msgstr "w lewo"
@@ -62,7 +63,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "przekręca żółwia odwrotnie do ruchu wskazówe zegara o podany kąt"
#: TurtleArt/tabasics.py:166
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:866
msgid "right"
msgstr "w prawo"
@@ -90,11 +91,11 @@ msgstr "przemieszcza żółwia wzdłuż łuku"
msgid "set xy"
msgstr "ustaw xy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:261
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:238
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:262
msgid "y"
msgstr "y"
@@ -113,8 +114,8 @@ msgstr "ustaw kierunek"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "ustawia kierunek żółwia w stopniach (0 kieruje żółwia do góry ekranu)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3209
-#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:609
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3791
+#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:538
msgid "xcor"
msgstr "wsp. x"
@@ -126,8 +127,8 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędą x żółwia (może być użyty w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3209
-#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:610
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3791
+#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:539
msgid "ycor"
msgstr "wsp. y"
@@ -139,8 +140,8 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędną y żółwia (może być użyte w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3210
-#: TurtleArt/tawindow.py:3216 TurtleArtActivity.py:610
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3792
+#: TurtleArt/tawindow.py:3798 TurtleArtActivity.py:539
msgid "heading"
msgstr "kierunek"
@@ -184,11 +185,11 @@ msgstr "ustawia szerokość linii rysowanej przez żółwia"
msgid "fill screen"
msgstr "maluj ekran"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:284
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:370 taextras.py:311
msgid "color"
msgstr "kolor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:410
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:380
msgid "shade"
msgstr "cień"
@@ -207,71 +208,71 @@ msgstr ""
"liczbą)"
#: TurtleArt/tabasics.py:335
-msgid "start fill"
-msgstr "rozpocznij wypełnianie"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:337
-msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
-msgstr ""
-"rozpoczyna wypełniony wielokąt (używany z klockiem kończącym wypełnianie)"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:344
-msgid "end fill"
-msgstr "koniec wypełniania"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:346
-msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
-msgstr ""
-"dokańcza wielokąt wypełniony (używane z klockiem rozpoczynąjącym wypełnianie "
-"wielokąta)"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:357 TurtleArt/tabasics.py:361
-msgid "Palette of pen colors"
-msgstr "Przybornik kolorów pisaka"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:365
msgid "set color"
msgstr "ustaw kolor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:369
+#: TurtleArt/tabasics.py:339
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "ustawia kolor linii rysowanej przez żółwia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:377
+#: TurtleArt/tabasics.py:347
msgid "set shade"
msgstr "ustaw cień"
-#: TurtleArt/tabasics.py:381
+#: TurtleArt/tabasics.py:351
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "ustawia cień linii rysowanej przez żółwia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:389
+#: TurtleArt/tabasics.py:359
msgid "set gray"
msgstr "ustaw szary"
-#: TurtleArt/tabasics.py:392
+#: TurtleArt/tabasics.py:362
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "ustawia poziom szarości linii rysowanej przez żółwia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:401
+#: TurtleArt/tabasics.py:371
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"przechowuje bieżący kolor pisaka (może być użyty w miejscu klocka z liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:411
+#: TurtleArt/tabasics.py:381
msgid "holds current pen shade"
msgstr "przechowuje bieżący odcień pisaka"
-#: TurtleArt/tabasics.py:419
+#: TurtleArt/tabasics.py:389
msgid "gray"
msgstr "szary"
-#: TurtleArt/tabasics.py:420
+#: TurtleArt/tabasics.py:390
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"przechowuje bieżący poziom szarości (może być użyty w miejscu klocka z "
"liczbą)"
+#: TurtleArt/tabasics.py:398
+msgid "start fill"
+msgstr "rozpocznij wypełnianie"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:400
+msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
+msgstr ""
+"rozpoczyna wypełniony wielokąt (używany z klockiem kończącym wypełnianie)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:407
+msgid "end fill"
+msgstr "koniec wypełniania"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:409
+msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
+msgstr ""
+"dokańcza wielokąt wypełniony (używane z klockiem rozpoczynąjącym wypełnianie "
+"wielokąta)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:420 TurtleArt/tabasics.py:424
+msgid "Palette of pen colors"
+msgstr "Przybornik kolorów pisaka"
+
#: TurtleArt/tabasics.py:426
msgid "red"
msgstr "czerwony"
@@ -424,545 +425,548 @@ msgstr "większe niż"
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "operator logiczny porównania 'większy niż'"
-#: TurtleArt/tabasics.py:663
-msgid "True"
-msgstr "prawda"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:669
+#: TurtleArt/tabasics.py:666
msgid "less than"
msgstr "mniejszy niż"
-#: TurtleArt/tabasics.py:673
+#: TurtleArt/tabasics.py:670
msgid "logical less-than operator"
msgstr "operator logiczny porównania 'mniejszy niż'"
#: TurtleArt/tabasics.py:678
-msgid "False"
-msgstr "fałsz"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:684
msgid "equal"
msgstr "równy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:688
+#: TurtleArt/tabasics.py:682
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "operator logiczny 'równa się'"
-#: TurtleArt/tabasics.py:694
+#: TurtleArt/tabasics.py:688
msgid "not"
msgstr "nie"
-#: TurtleArt/tabasics.py:697
+#: TurtleArt/tabasics.py:691
msgid "logical NOT operator"
msgstr "operator logicznie 'NIE' (NOT)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:703 TurtleArt/tabasics.py:706
+#: TurtleArt/tabasics.py:697 TurtleArt/tabasics.py:700
msgid "and"
msgstr "i"
-#: TurtleArt/tabasics.py:707
+#: TurtleArt/tabasics.py:701
msgid "logical AND operator"
msgstr "operator logiczny 'I' (AND)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:714 TurtleArt/tabasics.py:717
+#: TurtleArt/tabasics.py:708 TurtleArt/tabasics.py:711
msgid "or"
msgstr "lub"
-#: TurtleArt/tabasics.py:718
+#: TurtleArt/tabasics.py:712
msgid "logical OR operator"
msgstr "operator logiczny 'LUB' (OR)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:727
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:95
+#: TurtleArt/tabasics.py:721
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Przybornik operatorów kontroli przepływu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:732
+#: TurtleArt/tabasics.py:726
msgid "wait"
msgstr "czekaj"
-#: TurtleArt/tabasics.py:736
+#: TurtleArt/tabasics.py:730
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "wstrzymuje wykonanie programu przez podaną liczbę sekund"
-#: TurtleArt/tabasics.py:743
+#: TurtleArt/tabasics.py:737
msgid "forever"
msgstr "ciągle"
-#: TurtleArt/tabasics.py:747
+#: TurtleArt/tabasics.py:741
msgid "loops forever"
msgstr "powtarzaj na zawsze"
-#: TurtleArt/tabasics.py:754 TurtleArt/tabasics.py:758
+#: TurtleArt/tabasics.py:748 TurtleArt/tabasics.py:752
msgid "repeat"
msgstr "powtarzaj"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759
+#: TurtleArt/tabasics.py:753
msgid "loops specified number of times"
msgstr "powtarzaj w pętli określoną liczbę razy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:765 TurtleArt/tabasics.py:777
+#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
msgid "if"
msgstr "jeżeli"
-#: TurtleArt/tabasics.py:765
+#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
msgid "then"
msgstr "wtedy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:768
+#: TurtleArt/tabasics.py:762
msgid "if then"
msgstr "jeżeli wtedy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:770
+#: TurtleArt/tabasics.py:764
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"operator 'jeżeli-wtedy' używa operatorów logicznych z przybornika Liczby"
-#: TurtleArt/tabasics.py:777
-msgid "then else"
-msgstr "wtedy w-przeciwnym-razie"
+#: TurtleArt/tabasics.py:772
+msgid "else"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:781
+#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:784
msgid "if then else"
msgstr "jeżeli wtedy w-przeciwnym-razie"
-#: TurtleArt/tabasics.py:782
+#: TurtleArt/tabasics.py:777 TurtleArt/tabasics.py:785
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"operator 'jeżeli-wtedy-w przeciwnym razie' używa operatorów logicznych z "
"przybornika Liczby"
-#: TurtleArt/tabasics.py:790
+#: TurtleArt/tabasics.py:794
msgid "horizontal space"
msgstr "odstęp poziomy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:791
+#: TurtleArt/tabasics.py:795
msgid "jogs stack right"
msgstr "popycha stos w prawo"
-#: TurtleArt/tabasics.py:798
+#: TurtleArt/tabasics.py:802
msgid "vertical space"
msgstr "odstęp pionowy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:799
+#: TurtleArt/tabasics.py:803
msgid "jogs stack down"
msgstr "popycha stos w dół"
-#: TurtleArt/tabasics.py:805
+#: TurtleArt/tabasics.py:809
msgid "stop action"
msgstr "zatrzymaj akcję"
-#: TurtleArt/tabasics.py:808
+#: TurtleArt/tabasics.py:812
msgid "stops current action"
msgstr "zatrzymuje bieżącą akcję"
-#: TurtleArt/tabasics.py:817
+#: TurtleArt/tabasics.py:821
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "Przybornik klocków ze zmiennymi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:822 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:826 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "start"
-#: TurtleArt/tabasics.py:825
+#: TurtleArt/tabasics.py:829
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "łączy akcje z przycikami uruchamiania paska narzędzi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:833
+#: TurtleArt/tabasics.py:836 TurtleArt/tabasics.py:837
+#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:188
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:208
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:223
+msgid "text"
+msgstr "tekst"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:839
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:189
+msgid "string value"
+msgstr "wartość tekstowa"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:843 TurtleArt/tabasics.py:846
+#: TurtleArt/tabasics.py:854 TurtleArt/tabasics.py:858
+#: TurtleArt/tawindow.py:1247 TurtleArt/tawindow.py:1324
+#: TurtleArt/tawindow.py:4041
+msgid "action"
+msgstr "akcje"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:848
+msgid "top of nameable action stack"
+msgstr "szczyt nazywalnego stosu akcji"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:859 TurtleArt/tawindow.py:4055
+msgid "invokes named action stack"
+msgstr "wywołuje nazwany stos akcji"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:866
msgid "store in box 1"
msgstr "włóż do pudła 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: TurtleArt/tabasics.py:871
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "przechowuje wartość liczbową w Zmiennej 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:845
+#: TurtleArt/tabasics.py:879
msgid "store in box 2"
msgstr "włóż do pudła 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:850
+#: TurtleArt/tabasics.py:884
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "przechowuje wartość liczbową w Zmiennej 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:858
-#: TurtleArt/tabasics.py:859
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:183
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:196
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:211
-msgid "text"
-msgstr "tekst"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:860
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
-msgid "string value"
-msgstr "wartość tekstowa"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:864
+#: TurtleArt/tabasics.py:892
msgid "box 1"
msgstr "pudło 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:867
+#: TurtleArt/tabasics.py:895
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "Zmienna 1 (wartość liczbowa)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:873
+#: TurtleArt/tabasics.py:902
msgid "box 2"
msgstr "pudło 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:876
+#: TurtleArt/tabasics.py:905
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "Zmienna 2 (wartość liczbowa)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:883 TurtleArt/tabasics.py:894
-msgid "box"
-msgstr "pudło"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:886 TurtleArt/tabasics.py:898
-msgid "my box"
-msgstr "moje pudło"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:888
-msgid "named variable (numeric value)"
-msgstr "zmienna nazwana (wartość liczbowa)"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:894
+#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109
msgid "store in"
msgstr "przechowaj w"
-#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:359
+#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tabasics.py:925
+msgid "box"
+msgstr "pudło"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109 taextras.py:396
msgid "value"
msgstr "wartość"
-#: TurtleArt/tabasics.py:899
+#: TurtleArt/tabasics.py:915 TurtleArt/tabasics.py:928
+#: TurtleArt/tawindow.py:1251 TurtleArt/tawindow.py:4070
+#: TurtleArt/tawindow.py:4100
+msgid "my box"
+msgstr "moje pudło"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:916 TurtleArt/tawindow.py:4114
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "przechowuje wartość liczbową w nazwanej zmiennej"
-#: TurtleArt/tabasics.py:907 TurtleArt/tabasics.py:910
-#: TurtleArt/tabasics.py:934 TurtleArt/tabasics.py:938
-msgid "action"
-msgstr "akcje"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:912
-msgid "top of nameable action stack"
-msgstr "szczyt nazywalnego stosu akcji"
+#: TurtleArt/tabasics.py:931 TurtleArt/tawindow.py:4084
+msgid "named variable (numeric value)"
+msgstr "zmienna nazwana (wartość liczbowa)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:917 TurtleArt/tabasics.py:945
+#: TurtleArt/tabasics.py:938 TurtleArt/tabasics.py:957
msgid "action 1"
msgstr "akcja 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:920
+#: TurtleArt/tabasics.py:941
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "szczyt stosu Akcja 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:954
+#: TurtleArt/tabasics.py:947 TurtleArt/tabasics.py:967
msgid "action 2"
msgstr "akcja 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:928
+#: TurtleArt/tabasics.py:950
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "szczyt stosu akcji 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:939
-msgid "invokes named action stack"
-msgstr "wywołuje nazwany stos akcji"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:948
+#: TurtleArt/tabasics.py:960
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "wywołuje stos akcji 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:957
+#: TurtleArt/tabasics.py:970
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "wywołanie stosu akcji 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:965
+#: TurtleArt/tabasics.py:978
msgid "trash"
msgstr "kosz"
# A może "pusty"
-#: TurtleArt/tabasics.py:969
+#: TurtleArt/tabasics.py:982
msgid "empty trash"
msgstr "opróżnij kosz"
-#: TurtleArt/tabasics.py:970
+#: TurtleArt/tabasics.py:983
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "ostatecznie usuwa przedmioty z kosza"
-#: TurtleArt/tabasics.py:974
+#: TurtleArt/tabasics.py:987
msgid "restore all"
msgstr "przywróć wszystko"
-#: TurtleArt/tabasics.py:975
+#: TurtleArt/tabasics.py:988
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "przywróć wszystkie klocki z kosza"
-#: TurtleArt/tabasics.py:979
+#: TurtleArt/tabasics.py:992
msgid "clear all"
msgstr "wyczyść wszystkie"
-#: TurtleArt/tabasics.py:980
+#: TurtleArt/tabasics.py:993
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "przesuń wszystkie klocki do kosza"
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:1473
-#: TurtleArtActivity.py:702
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1763
+#: TurtleArtActivity.py:633
msgid "Share selected blocks"
msgstr ""
-#: TurtleArt/taconstants.py:239 TurtleArt/taconstants.py:261
-#: TurtleArt/taconstants.py:282 TurtleArt/taconstants.py:324
-#: TurtleArt/taconstants.py:366 TurtleArt/taconstants.py:408
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:926
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:941
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:956
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:971
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:986
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1001
+#: TurtleArt/taconstants.py:241 TurtleArt/taconstants.py:263
+#: TurtleArt/taconstants.py:284 TurtleArt/taconstants.py:326
+#: TurtleArt/taconstants.py:368 TurtleArt/taconstants.py:410
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:951
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
-#: TurtleArt/talogo.py:350 TurtleArt/talogo.py:365 TurtleArtActivity.py:361
-#: TurtleArtActivity.py:682 TurtleArtActivity.py:877
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1413
+#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:613
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1454
msgid "Stop turtle"
msgstr "Zatrzymaj żółwia"
-#: TurtleArt/talogo.py:361 TurtleArtActivity.py:683
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1406
+#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:289 TurtleArtActivity.py:614
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1447
msgid "Show blocks"
msgstr "Pokaż klocki"
-#: TurtleArt/talogo.py:484
+#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:293 TurtleArtActivity.py:791
+msgid "Hide blocks"
+msgstr "Schowaj klocki"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:492
msgid "did not output to"
msgstr "nie ma wyjścia na"
-#: TurtleArt/talogo.py:543
+#: TurtleArt/talogo.py:551
msgid "I don't know how to"
msgstr "Nie wiem jak"
-#: TurtleArt/talogo.py:594
+#: TurtleArt/talogo.py:602
msgid "doesn't like"
msgstr "nie lubi"
-#: TurtleArt/talogo.py:594
+#: TurtleArt/talogo.py:602
msgid "as input"
msgstr "jako wejście"
-#: TurtleArt/tapalette.py:95
+#: TurtleArt/tapalette.py:96
msgid "displays next palette"
msgstr "wyświetla kolejny przybornik"
-#: TurtleArt/tapalette.py:96
+#: TurtleArt/tapalette.py:97
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "zmienia orientację przybornika klocków"
-#: TurtleArt/tautils.py:177
+#: TurtleArt/tautils.py:191
msgid "Load..."
msgstr "Załaduj..."
-#: TurtleArt/tautils.py:187
+#: TurtleArt/tautils.py:201
msgid "Save..."
msgstr "Zapisz..."
-#: TurtleArt/tautils.py:592
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:690
+#: TurtleArt/tautils.py:473
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
msgid "click to open"
msgstr "kliknij aby otworzyć"
-#: TurtleArt/tawindow.py:911 TurtleArt/tawindow.py:912
+#: TurtleArt/tawindow.py:965 TurtleArt/tawindow.py:966
msgid "orientation"
msgstr "orientacja"
-#: TurtleArt/tawindow.py:922 TurtleArt/tawindow.py:1296
+#: TurtleArt/tawindow.py:976 TurtleArt/tawindow.py:1396
msgid "next"
msgstr "następny"
-#: TurtleArt/tawindow.py:934 TurtleArt/tawindow.py:935
-#: TurtleArt/tawindow.py:1316
+#: TurtleArt/tawindow.py:988 TurtleArt/tawindow.py:989
+#: TurtleArt/tawindow.py:1416
msgid "shift"
msgstr "przesuń"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1201
+#: TurtleArt/tawindow.py:1265
msgid "Select blocks to share"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:3314
+#: TurtleArt/tawindow.py:3896
msgid "image"
msgstr "obraz"
-#: TurtleArtActivity.py:203 TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:805
-#: TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:132 TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:730
+#: TurtleArtActivity.py:750 turtleblocks.py:333
msgid "Save as Logo"
msgstr "Zapisz jako Logo"
-#: TurtleArtActivity.py:240 TurtleArtActivity.py:707 TurtleArtActivity.py:797
-#: TurtleArtActivity.py:823 turtleblocks.py:330
+#: TurtleArtActivity.py:169 TurtleArtActivity.py:638 TurtleArtActivity.py:727
+#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:331
msgid "Save as image"
msgstr "Zapisz jako obraz"
-#: TurtleArtActivity.py:248
+#: TurtleArtActivity.py:177
msgid "snapshot"
msgstr "stopklatka"
-#: TurtleArtActivity.py:256 TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:684
-#: TurtleArtActivity.py:833
+#: TurtleArtActivity.py:185 TurtleArtActivity.py:572 TurtleArtActivity.py:615
+#: TurtleArtActivity.py:753
msgid "Save snapshot"
msgstr "Zapisz stopklatkę"
-#: TurtleArtActivity.py:297 TurtleArtActivity.py:621 TurtleArtActivity.py:759
-#: turtleblocks.py:352
+#: TurtleArtActivity.py:226 TurtleArtActivity.py:550 TurtleArtActivity.py:689
+#: turtleblocks.py:351
msgid "Turn off hover help"
msgstr "Wyłącz pomoc przy najechaniu myszką"
-#: TurtleArtActivity.py:303 turtleblocks.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:232 turtleblocks.py:353
msgid "Turn on hover help"
msgstr "Włącz pomoc przy najechaniu myszką"
-#: TurtleArtActivity.py:311 turtleblocks.py:364
+#: TurtleArtActivity.py:240 turtleblocks.py:363
msgid "Show palette"
msgstr "Pokaż przybornik"
-#: TurtleArtActivity.py:317 TurtleArtActivity.py:859 turtleblocks.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:246 TurtleArtActivity.py:779 turtleblocks.py:365
msgid "Hide palette"
msgstr "Schowaj przybornik"
-#: TurtleArtActivity.py:473
+#: TurtleArtActivity.py:400
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w dół"
-#: TurtleArtActivity.py:477 TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:755
+#: TurtleArtActivity.py:404 TurtleArtActivity.py:542 TurtleArtActivity.py:685
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w górę"
-#: TurtleArtActivity.py:549 TurtleArtActivity.py:585 TurtleArtActivity.py:675
-#: TurtleArtActivity.py:730 turtleblocks.py:361
+#: TurtleArtActivity.py:476 TurtleArtActivity.py:512 TurtleArtActivity.py:607
+#: TurtleArtActivity.py:660 turtleblocks.py:360
msgid "Edit"
msgstr "Edytuje"
-#: TurtleArtActivity.py:554 TurtleArtActivity.py:583 TurtleArtActivity.py:676
-#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:356
+#: TurtleArtActivity.py:481 TurtleArtActivity.py:510 TurtleArtActivity.py:608
+#: TurtleArtActivity.py:677 turtleblocks.py:355
msgid "View"
msgstr "Widok"
-#: TurtleArtActivity.py:581 TurtleArtActivity.py:677
+#: TurtleArtActivity.py:508 TurtleArtActivity.py:609
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
-#: TurtleArtActivity.py:587 TurtleArtActivity.py:674 TurtleArtActivity.py:704
-#: TurtleArtActivity.py:706 TurtleArtActivity.py:792
+#: TurtleArtActivity.py:514 TurtleArtActivity.py:606 TurtleArtActivity.py:635
+#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:722
msgid "Save/Load"
msgstr "Zapisz/Załaduj"
-#: TurtleArtActivity.py:595 TurtleArtActivity.py:731 turtleblocks.py:359
+#: TurtleArtActivity.py:522 TurtleArtActivity.py:661 turtleblocks.py:358
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
-#: TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:732 turtleblocks.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:524 TurtleArtActivity.py:662 turtleblocks.py:359
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
-#: TurtleArtActivity.py:599 TurtleArtActivity.py:748
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
+#: TurtleArtActivity.py:526
+#, fuzzy
+msgid "Restore blocks from trash"
+msgstr "przywróć wszystkie klocki z kosza"
+
+#: TurtleArtActivity.py:528 TurtleArtActivity.py:678
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:777
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełen ekran"
-#: TurtleArtActivity.py:601 TurtleArtActivity.py:749 turtleblocks.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:679 turtleblocks.py:339
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "współrzędne kartezjańskie"
-#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:751 turtleblocks.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:532 TurtleArtActivity.py:681 turtleblocks.py:341
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Współrzędne biegunowe"
-#: TurtleArtActivity.py:606 TurtleArtActivity.py:753
+#: TurtleArtActivity.py:535 TurtleArtActivity.py:683
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Współrzędne metryczne"
-#: TurtleArtActivity.py:616 TurtleArtActivity.py:757 turtleblocks.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:545 TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:345
msgid "Grow blocks"
msgstr "Powiększ klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:618 TurtleArtActivity.py:758 turtleblocks.py:348
+#: TurtleArtActivity.py:547 TurtleArtActivity.py:688 turtleblocks.py:347
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Zmniejsz klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:685
+#: TurtleArtActivity.py:576 TurtleArtActivity.py:616
msgid "Load example"
msgstr "Załaduj przykład"
-#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:865 turtleblocks.py:373
+#: TurtleArtActivity.py:610 TurtleArtActivity.py:785 turtleblocks.py:372
msgid "Clean"
msgstr "Wyczyść"
-#: TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:867 turtleblocks.py:374
+#: TurtleArtActivity.py:611 TurtleArtActivity.py:787 turtleblocks.py:373
msgid "Run"
msgstr "Uruchom"
-#: TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:869 turtleblocks.py:375
+#: TurtleArtActivity.py:612 TurtleArtActivity.py:789 turtleblocks.py:374
msgid "Step"
msgstr "Krok"
-#: TurtleArtActivity.py:686 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:617 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
-#: TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:377
+#: TurtleArtActivity.py:618 turtleblocks.py:376
msgid "Stop"
msgstr "Stop"
-#: TurtleArtActivity.py:710 TurtleArtActivity.py:808 TurtleArtActivity.py:835
+#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:733 TurtleArtActivity.py:755
msgid "Load project"
msgstr "Załaduj projekt"
-#: TurtleArtActivity.py:713 TurtleArtActivity.py:813 TurtleArtActivity.py:840
+#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:738 TurtleArtActivity.py:760
msgid "Load plugin"
msgstr "Załaduj wtyczkę"
-#: TurtleArtActivity.py:714 TurtleArtActivity.py:816 TurtleArtActivity.py:843
+#: TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:741 TurtleArtActivity.py:763
msgid "Load Python block"
msgstr "Ładuj blok Pythona"
-#: TurtleArtActivity.py:787
+#: TurtleArtActivity.py:717
msgid "Sharing blocks disabled"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:860
+#: TurtleArtActivity.py:780
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:865
+#: TurtleArtActivity.py:785
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:867
+#: TurtleArtActivity.py:787
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:869
+#: TurtleArtActivity.py:789
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:878
+#: TurtleArtActivity.py:792
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:1011 TurtleArtActivity.py:1016
-#: TurtleArtActivity.py:1083
+#: TurtleArtActivity.py:927 TurtleArtActivity.py:932 TurtleArtActivity.py:999
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr "Wtyczka nie mogła zostać zainstalowana."
-#: TurtleArtActivity.py:1079
+#: TurtleArtActivity.py:995
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr "Proszę uruchom ponownie Żółwią Sztukę, aby użyć wtyczki."
-#: TurtleArtActivity.py:1097
+#: TurtleArtActivity.py:1013
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr "Wtyczka %s już jest zainstalowana."
-#: TurtleArtActivity.py:1098
+#: TurtleArtActivity.py:1014
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr "Czy na pewno chcesz zainstalować ponownie %s?"
@@ -1073,428 +1077,447 @@ msgstr "Wgranie pliku nie powiodło się!"
#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:49
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:56
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:57
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:329
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Przybornik klocków z czujnikami"
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:55
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:62
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:56
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:63
msgid "acceleration"
msgstr "przyspieszenie"
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:57
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:64
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:58
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:65
msgid "push acceleration in x, y, z to heap"
msgstr "odłóż wartości przyspieszenia (x, y, z) na stos"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97 pysamples/grecord.py:205
-#: taextras.py:286
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98 pysamples/grecord.py:205
+#: taextras.py:313
msgid "sound"
msgstr "dźwięk"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:84
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:99
msgid "raw microphone input signal"
msgstr "surowy sygnał wejścia mikrofonowego"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:89
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:104
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:90
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:105
msgid "loudness"
msgstr "głośność"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:90
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:105
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:91
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:106
msgid "microphone input volume"
msgstr "głośność wejścia mikrofonowego"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
msgid "pitch"
msgstr "wysokość tonu"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:120
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:128
msgid "microphone input pitch"
msgstr "wysokość tonu wejścia mikrofonu"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:150
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:164
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:177
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:191
-msgid "resistance"
-msgstr "opór"
-
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:151
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:165
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:178
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:192
+msgid "resistance"
+msgstr "opór"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:152
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:166
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:179
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:193
msgid "microphone input resistance"
msgstr "opór wejścia mikrofonu"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:156
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:170
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:183
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:197
-msgid "voltage"
-msgstr "napięcie"
-
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:157
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:171
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:184
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:198
+msgid "voltage"
+msgstr "napięcie"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:158
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:172
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:185
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:199
msgid "microphone input voltage"
msgstr "napięcie wejścia mikrofonowego"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:67
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:79
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:97
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:110
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:55
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:62
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:61
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:133
+msgid "Palette of media objects"
+msgstr "Paleta obiektów multimedialnych"
+
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:73
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:86
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:105
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:118
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:56
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:63
msgid "brightness"
msgstr "jasność"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:68
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:99
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:75
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:107
msgid "light level detected by camera"
msgstr "kamera wykryła poziom światła"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:80
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:111
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:88
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:120
msgid "Average RGB color from camera is pushed to the stack"
msgstr "Średni kolor RGB z kamery jest odkładany na stos"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:91
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:123
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:99
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:132
msgid "camera output"
msgstr "wyjście kamery"
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:57
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:64
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:58
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:65
msgid "light level detected by light sensor"
msgstr "poziom światła wykryty przez czujnik światła"
-#: plugins/rfid/rfid.py:91 plugins/rfid/rfid.py:99
+#: plugins/rfid/rfid.py:92 plugins/rfid/rfid.py:100
msgid "RFID"
msgstr "RFID"
-#: plugins/rfid/rfid.py:92 plugins/rfid/rfid.py:100
+#: plugins/rfid/rfid.py:93 plugins/rfid/rfid.py:101
msgid "read value from RFID device"
msgstr "odczytaj wartość z urządzenia RFID"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:100
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:106
msgid "while"
msgstr "podczas gdy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:107
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"operator 'powtarzaj-dopóki-Prawda', który używa operatorów logicznych z "
"przybornika liczb"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:110
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:116
msgid "until"
msgstr "dopóki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:114
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:117
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"operator 'wykonuj-dopóki-Prawda' używa operatorów logicznych z przybornika "
"Liczby"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:121
-msgid "Palette of media objects"
-msgstr "Paleta obiektów multimedialnych"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:124
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
+msgid "top"
+msgstr "góra"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:126
+msgid "top of a collapsible stack"
+msgstr "wierzch zwijalnego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:140
msgid "journal"
msgstr "dziennik"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:129
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:141
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "Obiekt z dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
msgid "audio"
msgstr "audio"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:141
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:153
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "obiekt audio Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
msgid "video"
msgstr "wideo"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:153
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "obiekt wideo Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
msgid "description"
msgstr "opis"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "pole opisowe Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
msgid "show"
msgstr "pokaż"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:199
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:214
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:198
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:211
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "wypisuje tekst lub pokazuje multimedia z Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:207
msgid "show aligned"
msgstr "pokaż wyrównane"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
msgid "set scale"
msgstr "ustaw skalę"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:238
msgid "sets the scale of media"
msgstr "ustawia skalę (mediów)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:233
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
msgid "save picture"
msgstr "zapisz obrazek"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:247
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:258
msgid "picture name"
msgstr "nazwa obrazka"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:236
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:248
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "zapisuje obraz do Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:256
msgid "save SVG"
msgstr "zapisz SVG"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:247
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:259
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "zapisuje grafikę żółwia jako plik SVG w Dzienniku Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:266
msgid "scale"
msgstr "skala"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:258
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
msgid "holds current scale value"
msgstr "przechowuje bieżącą wartość skali"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:275
msgid "media wait"
msgstr "czeka na media"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:277
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "poczekaj na zakończenie bieżącego audio lub video"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:271
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
msgid "media stop"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
msgid "stop video or audio"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:278
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:290
msgid "media pause"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:280
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:292
msgid "pause video or audio"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
msgid "media resume"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:287
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:299
msgid "resume playing video or audio"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:293
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
msgid "speak"
msgstr "mówić"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
msgid "hello"
msgstr "cześć"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:308
msgid "speaks text"
msgstr "mówi tekst"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
msgid "sinewave"
msgstr "fala sinusoidalna"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
msgid "duration"
msgstr "czas trwania"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr ""
"gra falę sinusoidalną o częstotliwości, amplitudzie i trwaniu ( w sekundach)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:347
msgid "button down"
msgstr "guzik w dół"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:326
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:339
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "zwraca 1 jeśli wciśnięty zostaje przycisk myszy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:333
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:350
+#, fuzzy
+msgid "returns True if mouse button is pressed"
+msgstr "zwraca 1 jeśli wciśnięty zostaje przycisk myszy"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:357
msgid "mouse x"
msgstr "myszka x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:360
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "zwraca współrzędną x myszki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
msgid "mouse y"
msgstr "myszka y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:346
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:370
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "zwraca współrzędną y myszki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:354
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:378
msgid "query keyboard"
msgstr "odczytaj klawiaturę"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:356
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:380
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "odczytuje klawiaturę (wynik zapisywany jest w klocku klawiatury)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
msgid "keyboard"
msgstr "klawiatura"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
#, fuzzy
msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "przechowuje wynik działania klocka odczytu klawiatury"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:399
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
msgid "read pixel"
msgstr "odczytaj piksle"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:402
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:426
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "Kolor RGB pod żółwiem jest odesłany do stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:410
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
msgid "turtle sees"
msgstr "żółw widzi"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:412
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:436
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "zwraca kolor jaki \"widzi\" żółw"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420 taextras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444 taextras.py:332
msgid "time"
msgstr "czas"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "upływ czasu (w sekundach) od rozpoczęcia programu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:432
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Przybornik z dodatkowymi opcjami"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:438
+#. TRANS: push adds a new item to the program stack
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
msgid "push"
msgstr "na stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "odkłada wartość na stos (FILO, first-in-last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
msgid "show heap"
msgstr "pokaż stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:479
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "pokazuje wartości ze stosu ( FILO, first-in last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
msgid "empty heap"
msgstr "opróżnij stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:492
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "opróżnia stos (FILO, first-in-last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
+#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
msgid "pop"
msgstr "ze stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:481
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "zdejmuje wartość ze stosu (FILO, first-in last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:491
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:517
msgid "empty heap?"
msgstr "opróżnić stos?"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:494
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:520
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr "zwraca Prawda, gdy stos jest pusty"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:501
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
msgid "comment"
msgstr "komentarz"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:505
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:531
msgid "places a comment in your code"
msgstr "wstawia komentarz w twoim kodzie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:511
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
msgid "print"
msgstr "pisz"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "wypisuje wartość w klocku stanu na dole ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:551
msgid "Python chr operator"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:534
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
msgid "Python int operator"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:554
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:567
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:580
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:594
msgid "Python"
msgstr "Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:571
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1502,7 +1525,7 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: uzywany do dodawania zaawansowanych równań "
"matematycznych z jedną zmienną, np. sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1510,7 +1533,7 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: używany aby dodać równania matematyczne wielu "
"zmiennych np. sqrt(x*x+y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1518,224 +1541,217 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: używany do dodawania równań matematycznych wielu "
"zmiennych, np. sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:600
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:626
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
msgid "Python block"
msgstr "blok Pythona"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:602
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:628
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "uruchom kod znaleziony w module tamyblock.py znalezionym w Dzienniku"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:631
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
msgid "Cartesian"
msgstr "Kartezjańskie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:659
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "wyświetla współrzędne kartezjańskie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:639
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
msgid "polar"
msgstr "biegun"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "wyświetla współrzędne biegunowe"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:673
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
msgid "turtle"
msgstr "żółw"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:651
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "wybiera którym żółwiem kierować"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:695
msgid "turtle shell"
msgstr "skorupa żółwia"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:688
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "ustawia własną 'skorupę' żółwia"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:675
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:849
-msgid "top"
-msgstr "góra"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:704
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "szczyt zwiniętego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:825
-msgid "bottom"
-msgstr "dół"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:684
-msgid "bottom of a collapsible stack"
-msgstr "spód zwijalnego stosu"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:692
-msgid "collapsed stack: click to open"
-msgstr "zwinięty stos: kliknij, aby otworzyć"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
-msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
-msgstr "dolny klocek zwiniętego stosu klocków: kliknij aby otworzyć"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:730
+msgid "load"
+msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:712
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
-msgid "top of stack"
-msgstr "szczyt stosu"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+msgid "loads a block"
+msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
-msgid "label"
-msgstr "etykieta"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
+#, fuzzy
+msgid "setxy"
+msgstr "ustaw xy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:718
-msgid "top of a collapsible stack"
-msgstr "wierzch zwijalnego stosu"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+msgid "palette"
+msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:728
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
+msgid "selects a palette"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:753
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Przybornik szablonów prezentacji"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
msgid "hide blocks"
msgstr "schowaj schemat"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:737
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:762
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "uporządkuj ekran chowając klocki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:769
msgid "show blocks"
msgstr "pokaż schemat"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "przywraca schowane klocki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:754
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "ukryj paski narzędzi Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:788
msgid "list"
msgstr "lista"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:767
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1002
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1027
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "lista wypuntkowana prezentacji"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:775
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1004
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1029
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "szablon prezentacji: lista punktów"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:782
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:944
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:807
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:969
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "szablon prezentacj: wybierz obiekt Dziennika (brak opisu)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:929
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:814
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:954
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "szablon prezentacj: wybierz obiekt Dziennika (z opisem)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:796
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:989
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1014
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "szablon prezentacji: wybierz cztery obiekty Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:803
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:810
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:959
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:974
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:835
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:984
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:999
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "szablon prezentacji: wybierz dwa obiekty z Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "współrzędna x lewej strony ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:850
+msgid "bottom"
+msgstr "dół"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:853
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "współrzędna y dołu ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:833 taextras.py:224
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:858 taextras.py:247
msgid "width"
msgstr "szerokość"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:836
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
msgid "the canvas width"
msgstr "szerokość ramy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:844
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:869
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "współrzędna x prawej strony ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:852
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "współrzędna y góry ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857 taextras.py:219
-#: taextras.py:225
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882 taextras.py:242
+#: taextras.py:248
msgid "height"
msgstr "wysokość"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
msgid "the canvas height"
msgstr "wysokość ramy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:867
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
msgid "title x"
msgstr "tytuł x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
msgid "title y"
msgstr "tytuł y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:910
msgid "left x"
msgstr "w lewo x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:919
msgid "top y"
msgstr "góra y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:928
msgid "right x"
msgstr "w prawo x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:912
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
msgid "bottom y"
msgstr "dół y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:927
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:942
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:952
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:967
msgid "presentation 1x1"
msgstr "prezentacja 1x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:957
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:982
msgid "presentation 2x1"
msgstr "przezentacja 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:972
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:997
msgid "presentation 1x2"
msgstr "prezentacja 1x2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:987
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1012
msgid "presentation 2x2"
msgstr "prezentacja 2x2"
@@ -1868,11 +1884,11 @@ msgstr "światło otoczenia"
msgid "temperature"
msgstr "temperatura"
-#: taextras.py:76 taextras.py:267
+#: taextras.py:76 taextras.py:292
msgid "distance"
msgstr "odległość"
-#: taextras.py:77 taextras.py:264
+#: taextras.py:77 taextras.py:289
msgid "tilt"
msgstr "nachylenie"
@@ -1889,12 +1905,12 @@ msgid "Butia Robot"
msgstr "Robot Butia"
#: taextras.py:81
-msgid "delay Butia"
-msgstr "opóźnij Butia"
+msgid "refresh Butia"
+msgstr ""
#: taextras.py:82
-msgid "wait for argument seconds"
-msgstr "odczekaj ilość sekund zgodnie z argumentem"
+msgid "refresh the state of the Butia palette and blocks"
+msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
#: taextras.py:84
@@ -1911,8 +1927,9 @@ msgid "speed Butia"
msgstr "prędkość Butia"
#: taextras.py:88
+#, fuzzy
msgid ""
-"set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
+"set the speed of the Butia motors to a value between 0 and 1023, passed by "
"an argument"
msgstr ""
"ustaw prędkość silników Butia jako wartość pomiędzy 0 a 1023, przekazywaną "
@@ -1931,28 +1948,29 @@ msgstr "przesuń robota Butia do przodu"
msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
msgstr "przesuń robota Butia do przodu o wcześniej określoną odległość"
-#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
+#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
#: taextras.py:95
+msgid "left Butia"
+msgstr "Butia w lewo"
+
+#: taextras.py:96
+#, fuzzy
+msgid "turn the Butia robot to the left"
+msgstr "obróć robota Butia w lewo"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
+#: taextras.py:98
msgid "backward Butia"
msgstr "Butia do tyłu"
-#: taextras.py:96
+#: taextras.py:99
msgid "move the Butia robot backward"
msgstr "przesuń robota Butia do tyłu"
-#: taextras.py:97
+#: taextras.py:100
msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
msgstr "przesuń robota Butia do tyłu o wcześniej określoną odległość"
-#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
-#: taextras.py:99
-msgid "left Butia"
-msgstr "Butia w lewo"
-
-#: taextras.py:100
-msgid "turn the Butia robot at left"
-msgstr "obróć robota Butia w lewo"
-
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
#: taextras.py:102
msgid "right Butia"
@@ -1982,12 +2000,12 @@ msgstr "zatrzymaj robota Butia"
msgid "display Butia"
msgstr "wyświetlacz Butia"
-#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
-#. The len must be 32 characters/spaces.
-#: taextras.py:111
+#: taextras.py:109
msgid "Hello World Butia "
msgstr "Witaj świecie Butia"
+#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
+#. The len must be 32 characters/spaces.
#: taextras.py:112
msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
msgstr "wyświetl tekst na 32-znakowym wyświetlaczu ASCII robota Butia"
@@ -1997,384 +2015,442 @@ msgid "Butia"
msgstr "Butia"
#: taextras.py:117
-msgid "The camera was not found."
-msgstr "Kamera nie została znaleziona."
+#, fuzzy
+msgid "Error on initialization of the camera"
+msgstr "Błąd uruchomienia kamery."
#: taextras.py:118
-msgid "Error on the initialization of the camera."
-msgstr "Błąd uruchomienia kamery."
+msgid "No camera was found"
+msgstr ""
#: taextras.py:119
+msgid "Error stopping camera"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:120
+msgid "Error starting camera"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: The "mask" is used to restrict processing to a region in the image
+#: taextras.py:122
+msgid "Error making mask"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:123
msgid "FollowMe"
msgstr "ŚledźMnie"
-#: taextras.py:120
+#: taextras.py:124
msgid "follow"
msgstr "śledź"
-#: taextras.py:121
-msgid "R"
-msgstr "R"
-
-#: taextras.py:122
+#. TRANS: Green component of a color
+#: taextras.py:126
msgid "G"
msgstr "G"
-#: taextras.py:123
+#. TRANS: Red component of a color
+#: taextras.py:128
+msgid "R"
+msgstr "R"
+
+#. TRANS: Blue component of a color
+#: taextras.py:130
msgid "B"
msgstr "B"
-#: taextras.py:124
+#: taextras.py:131
msgid "follow a RGB color"
msgstr "idź za kolorem RGB"
-#: taextras.py:125
+#: taextras.py:132
msgid "threshold"
msgstr "próg"
-#: taextras.py:126
+#: taextras.py:133
msgid "set a threshold for a RGB color"
msgstr "ustaw próg dla koloru RGB"
-#: taextras.py:127
+#. TRANS: the calibration can be saved for later use
+#: taextras.py:135
msgid "save calibration 1"
msgstr "zapisz kalibrację 1"
-#: taextras.py:128
+#: taextras.py:136
msgid "stores a calibration in calibration 1"
msgstr "zapisuje kalibrację w kalibracji 1"
-#: taextras.py:129
+#. TRANS: the calibration can be saved for later use
+#: taextras.py:138
msgid "save calibration 2"
msgstr "zapisz kalibrację 2"
-#: taextras.py:130
+#: taextras.py:139
msgid "stores a calibration in calibration 2"
msgstr "zapisuje kalibrację w kalibracji 2"
-#: taextras.py:131
+#. TRANS: the calibration is used to match an RGB color to a target
+#: taextras.py:141
msgid "calibration"
msgstr "kalibracja"
-#: taextras.py:132
+#: taextras.py:142
msgid "stores a personalized calibration"
msgstr "zapisuje spersonalizowaną kalibrację"
-#: taextras.py:133
+#: taextras.py:143
msgid "calibration 1"
msgstr "kalibracja 1"
-#: taextras.py:134
+#: taextras.py:144
msgid "return calibration 1"
msgstr "zwróć kalibrację 1"
-#: taextras.py:135
+#: taextras.py:145
msgid "calibration 2"
msgstr "kalibracja 2"
-#: taextras.py:136
+#: taextras.py:146
msgid "return calibration 2"
msgstr "zwróć kalibrację 2"
-#: taextras.py:137
+#: taextras.py:147
msgid "return a personalized calibration"
msgstr "zwróć spersonalizowaną kalibrację"
-#: taextras.py:138
+#: taextras.py:148
msgid "x position"
msgstr "pozycja x"
-#: taextras.py:139
+#: taextras.py:149
msgid "return x position"
msgstr "zwróć pozycję x"
-#: taextras.py:140
+#: taextras.py:150
msgid "y position"
msgstr "pozycja y"
-#: taextras.py:141
+#: taextras.py:151
msgid "return y position"
msgstr "zwróć pozycję y"
-#: taextras.py:142
+#: taextras.py:152
msgid "pixels"
msgstr "piksele"
-#: taextras.py:143
+#: taextras.py:153
msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
msgstr "zwróć liczbę pikseli największej plamy"
-#: taextras.py:144
+#: taextras.py:154
msgid "follow a color or calibration"
msgstr "śledź kolor lub kalibrację"
-#: taextras.py:145
+#: taextras.py:155
msgid "minimum pixels"
msgstr "minimum pikseli"
-#: taextras.py:146
+#: taextras.py:156
msgid "set the minimal number of pixels to follow"
msgstr "ustaw minimalną liczbę pikseli do śledzenia"
-#: taextras.py:147
+#: taextras.py:157
+msgid "camera mode"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:158
+msgid "set the color mode of the camera: RGB, YUV, or HSV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:159
+msgid "RGB"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:160
+msgid "set the color mode of the camera to RGB"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:161
+msgid "YUV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:162
+msgid "set the color mode of the camera to YUV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:163
+msgid "HSV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:164
+msgid "set the color mode of the camera to HSV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:165
msgid "empty calibration"
msgstr "opróżnij kalibrację"
-#: taextras.py:148
+#: taextras.py:166
msgid "error in string conversion"
msgstr "błąd w konwersji ciągu"
-#: taextras.py:152
+#. TRANS: SumBot is a robot programmed for "Sumo wrestling"
+#: taextras.py:171
msgid "SumBot"
msgstr "SumBot"
-#: taextras.py:153
+#: taextras.py:172
msgid "speed SumBot"
msgstr "prędkość SumBot"
-#: taextras.py:154
+#: taextras.py:173
msgid "submit the speed to the SumBot"
msgstr "prześlij prędkość do SumBota"
-#: taextras.py:155
+#: taextras.py:174
msgid "set the default speed for the movement commands"
msgstr "ustaw domyślną prędkością dla komend ruchu"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
-#: taextras.py:157
+#: taextras.py:176
msgid "forward SumBot"
msgstr "SumBot do przodu"
-#: taextras.py:158
+#: taextras.py:177
msgid "move SumBot forward"
msgstr "przesuń SumBota do przodu"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
-#: taextras.py:160
+#: taextras.py:179
msgid "backward SumBot"
msgstr "SumBot do tyłu"
-#: taextras.py:161
+#: taextras.py:180
msgid "move SumBot backward"
msgstr "przesuń SumBota do tyłu"
-#: taextras.py:162
+#: taextras.py:181
msgid "stop SumBot"
msgstr "zatrzymaj SumBota"
-#: taextras.py:163
+#: taextras.py:182
msgid "stop the SumBot"
msgstr "zatrzymaj SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
-#: taextras.py:165
+#: taextras.py:184
msgid "left SumBot"
msgstr "SumBot w lewo"
-#: taextras.py:166
+#: taextras.py:185
msgid "turn left the SumBot"
msgstr "obróć SumBota w lewo"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
-#: taextras.py:168
+#: taextras.py:187
msgid "right SumBot"
msgstr "SumBot w prawo"
-#: taextras.py:169
+#: taextras.py:188
msgid "turn right the SumBot"
msgstr "obróć SumBota w prawo"
-#: taextras.py:170
+#. TRANS: The angle to the center is the angle SumBot must turn to
+#. face the center of the playing field
+#: taextras.py:191
msgid "angle to center"
msgstr "kąt z centrum"
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:172
+#: taextras.py:193
msgid "get the angle to the center of the dohyo"
msgstr "pobierz kąt w stosunku do centrum dohyo"
-#: taextras.py:173
+#. TRANS: The angle to the center is the angle SumBot must turn to
+#. face the Enemy (opponent)
+#: taextras.py:196
msgid "angle to Enemy"
msgstr "kąt do przeciwnika"
-#: taextras.py:174
+#: taextras.py:197
msgid "get the angle to the Enemy"
msgstr "pobierz kąt w stosunku do przeciwnika"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:176
+#: taextras.py:199
msgid "x coor. SumBot"
msgstr "współrz. x SumBota"
-#: taextras.py:177
+#: taextras.py:200
msgid "get the x coordinate of the SumBot"
msgstr "pobierz współrzędną x SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:179
+#: taextras.py:202
msgid "y coor. SumBot"
msgstr "współrz. y SumBota"
-#: taextras.py:180
+#: taextras.py:203
msgid "get the y coordinate of the SumBot"
msgstr "pobierz współrzędną y SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:182
+#: taextras.py:205
msgid "x coor. Enemy"
msgstr "współrz. x przeciwnika"
-#: taextras.py:183
+#: taextras.py:206
msgid "get the x coordinate of the Enemy"
msgstr "pobierz współrzędną x przeciwnika"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:185
+#: taextras.py:208
msgid "y coor. Enemy"
msgstr "współrz. y przeciwnika"
-#: taextras.py:186
+#: taextras.py:209
msgid "get the y coordinate of the Enemy"
msgstr "pobierz współrzędną y przeciwnika"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
-#: taextras.py:188
+#: taextras.py:211
msgid "rotation SumBot"
msgstr "obrót SumBota"
-#: taextras.py:189
+#: taextras.py:212
msgid "get the rotation of the Sumbot"
msgstr "pobierz obrót SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:191
+#: taextras.py:214
msgid "rotation Enemy"
msgstr "obrót przeciwnika"
-#: taextras.py:192
+#: taextras.py:215
msgid "get the rotation of the Enemy"
msgstr "pobierz obrót przeciwnika"
-#: taextras.py:193
+#: taextras.py:216
msgid "distance to center"
msgstr "odległość do środka"
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:195
+#: taextras.py:218
msgid "get the distance to the center of the dohyo"
msgstr "pobierz odległość do centrum dohyo"
-#: taextras.py:196
+#: taextras.py:219
msgid "distance to Enemy"
msgstr "odległość do przeciwnika"
-#: taextras.py:197
+#: taextras.py:220
msgid "get the distance to the Enemy"
msgstr "pobierz odległość do przeciwnika"
-#: taextras.py:198
+#: taextras.py:221
msgid "update information"
msgstr "aktualizuj informacje"
-#: taextras.py:199
+#: taextras.py:222
msgid "update information from the server"
msgstr "aktualizuj informacje z serwera"
#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
-#: taextras.py:204
+#: taextras.py:227
msgid "Palette of physics blocks"
msgstr "Przybornik klocków do fizyki"
-#: taextras.py:205
+#: taextras.py:228
msgid "start polygon"
msgstr "rozpocznij wielokąt"
-#: taextras.py:206
+#: taextras.py:229
msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
msgstr ""
"Rozpocznij definiowanie nowego wielokąta, na podstawie bieżących "
"współrzędnych xy Żółwia."
-#: taextras.py:208
+#: taextras.py:231
msgid "add point"
msgstr "dodaj punkt"
-#: taextras.py:209
+#: taextras.py:232
msgid ""
"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
"position."
msgstr "Dodaj nowy punkt do bieżącego wielokąta w obecnej pozycji Żółwia xy."
-#: taextras.py:211
+#: taextras.py:234
msgid "end polygon"
msgstr "zakończ wielokąt"
-#: taextras.py:212
+#: taextras.py:235
msgid "Define a new polygon."
msgstr "Zdefiniuj nowy wielokąt."
-#: taextras.py:213
+#: taextras.py:236
msgid "end filled polygon"
msgstr "zakończ wypełniony wielokąt"
-#: taextras.py:214
+#: taextras.py:237
msgid "Not a simple polygon"
msgstr "Nie prosty wielokąt"
-#: taextras.py:215
+#: taextras.py:238
msgid "Define a new filled polygon."
msgstr "Zdefiniuj nowy wypełniony wielokąt."
-#: taextras.py:216
+#: taextras.py:239
msgid "triangle"
msgstr "Trójkąt"
#. TRANS: base of a triangle
-#: taextras.py:218
+#: taextras.py:241
msgid "base"
msgstr "podstawa"
-#: taextras.py:220
+#: taextras.py:243
msgid "Add a triangle object to the project."
msgstr "Dodaj obiekt trójkątny do projektu."
-#: taextras.py:221
+#: taextras.py:244
msgid "circle"
msgstr "okrąg"
-#: taextras.py:222
+#: taextras.py:245
msgid "Add a circle object to the project."
msgstr "Dodaj okrągły obiekt do projektu."
-#: taextras.py:223
+#: taextras.py:246
msgid "rectangle"
msgstr "prostokąt"
-#: taextras.py:226
+#: taextras.py:249
msgid "Add a rectangle object to the project."
msgstr "Dodaj prostokątny obiekt do projektu."
-#: taextras.py:227
+#: taextras.py:250
msgid "reset"
msgstr "zresetuj"
-#: taextras.py:228
+#: taextras.py:251
msgid "Reset the project; clear the object list."
msgstr "Zresetuj projekt, wyczyść listę obiektów."
-#: taextras.py:229
+#: taextras.py:252
msgid "motor"
msgstr "silnik"
-#: taextras.py:230
+#. TRANS: torque as in engine torque
+#: taextras.py:254
msgid "torque"
msgstr "moment obrotowy"
-#: taextras.py:231
+#: taextras.py:255
msgid "speed"
msgstr "prędkość"
-#: taextras.py:232
+#: taextras.py:256
msgid ""
"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
"placed on the most recent object created."
@@ -2382,19 +2458,19 @@ msgstr ""
"Moment obrotowy silnika i szybkość od 0 (wyłączony) do liczb dodatnich; "
"silnik znajduje się na ostatnio stworzonym obiekcie."
-#: taextras.py:234 taextras.py:355
+#: taextras.py:258 taextras.py:392
msgid "pin"
msgstr "pinezka"
-#: taextras.py:235
+#: taextras.py:259
msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
msgstr "Przypnij obiekt żeby nie mógł spaść."
-#: taextras.py:236
+#: taextras.py:260
msgid "joint"
msgstr "Połączenie"
-#: taextras.py:239
+#: taextras.py:263
msgid ""
"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
"point x, y)."
@@ -2402,38 +2478,38 @@ msgstr ""
"Połącz dwa obiekty razem (ostatnio stworzony obiekt z obiektem w punkcie x, "
"y)."
-#: taextras.py:241
+#: taextras.py:265
msgid "save as Physics activity"
msgstr ""
-#: taextras.py:242
+#: taextras.py:266
msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
msgstr "Zapisz projekt w Dzienniku jako Fizykę."
#. TRANS: Here, gear means a toothed wheel, as in a clock-works
-#: taextras.py:244
+#: taextras.py:268
msgid "gear"
msgstr ""
-#: taextras.py:245
+#: taextras.py:269
#, fuzzy
msgid "Add a gear object to the project."
msgstr "Dodaj okrągły obiekt do projektu."
-#: taextras.py:246
+#: taextras.py:270
msgid "density"
msgstr "gęstość"
-#: taextras.py:247
+#: taextras.py:271
msgid ""
"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
msgstr "Ustaw gęstość dla obiektów (gęstość może być wartością dodatnią)."
-#: taextras.py:249
+#: taextras.py:273
msgid "friction"
msgstr "tarcie"
-#: taextras.py:250
+#: taextras.py:274
msgid ""
"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
"friction off and 1 is strong friction)."
@@ -2441,12 +2517,12 @@ msgstr ""
"Ustaw tarcie dla obiektów (wartość od 0 do 1, gdzie 0 wyłącza tarcie a 1 to "
"silne tarcie)."
-#. TRANS: bounciness is restitution
-#: taextras.py:253
+#. TRANS: bounciness is coefficient of restitution
+#: taextras.py:277
msgid "bounciness"
msgstr "elastyczność"
-#: taextras.py:254
+#: taextras.py:278
msgid ""
"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
"no bounce and 1 is very bouncy)."
@@ -2454,11 +2530,12 @@ msgstr ""
"Ustaw elastyczność dla obiektów (wartość od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak "
"elastyczności a 1 dużą elastyczność)."
-#: taextras.py:256
+#. TRANS: dynamic here means moving vs in a fixed position
+#: taextras.py:281
msgid "dynamic"
msgstr "dynamiczny"
-#: taextras.py:257
+#: taextras.py:282
msgid ""
"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
msgstr ""
@@ -2466,11 +2543,11 @@ msgstr ""
"nie porusza się."
#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:263
+#: taextras.py:288
msgid "Palette of WeDo blocks"
msgstr "Paleta klocków WeDo"
-#: taextras.py:265
+#: taextras.py:290
msgid ""
"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
"tilt left, 2 == tilt right)"
@@ -2480,128 +2557,132 @@ msgstr ""
"przechylenie w prawo)"
#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
-#: taextras.py:269
+#: taextras.py:294
msgid "distance sensor output"
msgstr "wyjście czujnika odległości"
-#: taextras.py:270
+#: taextras.py:295
msgid "Motor A"
msgstr "Silnik A"
-#: taextras.py:271
+#: taextras.py:296
msgid "returns the current value of Motor A"
msgstr "zwraca bieżącą wartość Silnika A"
-#: taextras.py:272
+#: taextras.py:297
msgid "Motor B"
msgstr "Silnik B"
-#: taextras.py:273
+#: taextras.py:298
msgid "returns the current value of Motor B"
msgstr "zwraca bieżącą wartość Silnika B"
-#: taextras.py:274
+#: taextras.py:299
msgid "set the value for Motor A"
msgstr "ustaw wartość Silnika A"
-#: taextras.py:275
+#: taextras.py:300
msgid "set the value for Motor B"
msgstr "ustaw wartość Silnika B"
#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:280
+#: taextras.py:305
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
msgstr "Paleta klocków silników LEGO NXT"
-#: taextras.py:281
+#: taextras.py:306
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
msgstr "Paleta klocków czujników LEGO NXT"
-#: taextras.py:282
+#. TRANS: touch sensor (implemented as a button)
+#: taextras.py:308
msgid "touch"
msgstr "dotyk"
-#: taextras.py:283
+#. TRANS: distance sensor (implemented using ultrasonics)
+#: taextras.py:310
msgid "ultrasonic"
msgstr "ultradźwiękowy"
-#: taextras.py:285
+#: taextras.py:312
msgid "light"
msgstr "światło"
-#: taextras.py:287
+#: taextras.py:314
msgid "PORT A"
msgstr "PORT A"
-#: taextras.py:288
+#: taextras.py:315
msgid "PORT B"
msgstr "PORT B"
-#: taextras.py:289
+#: taextras.py:316
msgid "PORT C"
msgstr "PORT C"
-#: taextras.py:290
+#: taextras.py:317
msgid "PORT 1"
msgstr "PORT 1"
-#: taextras.py:291
+#: taextras.py:318
msgid "PORT 2"
msgstr "PORT 2"
-#: taextras.py:292
+#: taextras.py:319
msgid "PORT 3"
msgstr "PORT 3"
-#: taextras.py:293
+#: taextras.py:320
msgid "PORT 4"
msgstr "PORT 4"
-#: taextras.py:294
+#. TRANS: The brick is the NXT controller
+#: taextras.py:322
msgid "Please check the connection with the brick."
msgstr "Sprawdź połączene z klockiem."
-#: taextras.py:295
+#: taextras.py:323
msgid "Please check the port."
msgstr "Sprawdź port."
-#: taextras.py:296
+#: taextras.py:324
msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr "Wartość mocy musi być między -127 a 127."
-#: taextras.py:297
+#: taextras.py:325
msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
msgstr "Wystąpił błąd: sprawdź wszystkie złącza i spróbuj połączyć ponownie."
-#: taextras.py:298
+#: taextras.py:326
msgid "NXT found"
msgstr "znaleziono NXT"
-#: taextras.py:299
+#: taextras.py:327
msgid "NXT not found"
msgstr "nie znaleziono NXT"
-#: taextras.py:300
+#: taextras.py:328
msgid "refresh NXT"
msgstr "odśwież NXT"
-#: taextras.py:301
+#: taextras.py:329
msgid "Search for a connected NXT brick."
msgstr "Wyszukaj podłączone klocki NXT."
-#: taextras.py:302
+#: taextras.py:330
msgid "play tone"
msgstr "odwórz ton"
-#: taextras.py:303
+#: taextras.py:331
msgid "frequency"
msgstr "częstotliwość"
-#: taextras.py:305
+#: taextras.py:333
msgid "Play a tone at frequency for time."
msgstr "Odtwórz ton o częstotliwości przez czas."
-#: taextras.py:306
+#. TRANS: turn is the action and rotations is quantity of turns
+#: taextras.py:335
msgid ""
"turn motor\n"
"rotations"
@@ -2609,19 +2690,19 @@ msgstr ""
"obróć rotacje\n"
"silnika"
-#: taextras.py:307
+#: taextras.py:336
msgid "port"
msgstr "port"
-#: taextras.py:308
+#: taextras.py:337
msgid "power"
msgstr "moc"
-#: taextras.py:309
+#: taextras.py:338
msgid "turn a motor"
msgstr "obróć silnik"
-#: taextras.py:310
+#: taextras.py:339
msgid ""
"synchronize motors\n"
"steering"
@@ -2629,185 +2710,199 @@ msgstr ""
"synchronizuj silniki\n"
"sterowanie"
-#: taextras.py:311
+#: taextras.py:340
msgid "rotations"
msgstr "obroty"
-#: taextras.py:312
+#: taextras.py:341
msgid "synchronize two motors connected in PORT B and PORT C"
msgstr "synchronizuj dwa silniki podłączone do PORTU B i PORTU C"
-#: taextras.py:313
+#: taextras.py:342
msgid "PORT A of the brick"
msgstr "PORT A klocka"
-#: taextras.py:314
+#: taextras.py:343
msgid "PORT B of the brick"
msgstr "PORT B klocka"
-#: taextras.py:315
+#: taextras.py:344
msgid "PORT C of the brick"
msgstr "PORT C klocka"
-#: taextras.py:316
+#: taextras.py:345
msgid "start motor"
msgstr "uruchom silnik"
-#: taextras.py:317
+#: taextras.py:346
msgid "Run a motor forever."
msgstr "Uruchom silnik na zawsze."
-#: taextras.py:318
+#: taextras.py:347
msgid "brake motor"
msgstr "zahamuj silnik"
-#: taextras.py:319
+#: taextras.py:348
msgid "Stop a specified motor."
msgstr "Zatrzymaj określony motor."
-#: taextras.py:320
+#. TRANS: reset is used to reset the counter associated with the motor
+#: taextras.py:350
msgid "reset motor"
msgstr "resetuj silnik"
-#: taextras.py:321
+#: taextras.py:351
msgid "Reset the motor counter."
msgstr "Resetuj licznik silnika."
-#: taextras.py:322
+#: taextras.py:352
msgid "motor position"
msgstr "pozycja silnika"
-#: taextras.py:323
+#: taextras.py:353
msgid "Get the motor position."
msgstr "Pobierz pozycję silnika."
-#: taextras.py:324
+#: taextras.py:354
msgid "PORT 1 of the brick"
msgstr "PORT 1 klocka"
-#: taextras.py:325
+#: taextras.py:355
msgid "PORT 2 of the brick"
msgstr "PORT 2 klocka"
-#: taextras.py:326
+#: taextras.py:356
msgid "PORT 3 of the brick"
msgstr "PORT 3 klocka"
-#: taextras.py:327
+#: taextras.py:357
msgid "PORT 4 of the brick"
msgstr "PORT 4 klocka"
-#: taextras.py:328
+#: taextras.py:358
msgid "read"
msgstr "wczytaj"
-#: taextras.py:329
+#: taextras.py:359
msgid "sensor"
msgstr "czujnik"
-#: taextras.py:330
+#: taextras.py:360
msgid "Read sensor output."
msgstr "Wczytaj wyjście czujnika."
-#: taextras.py:331
+#: taextras.py:361
msgid "color sensor"
msgstr "czujnik koloru"
-#: taextras.py:332
+#: taextras.py:362
msgid "light sensor"
msgstr "czujnik światła"
-#: taextras.py:333
+#: taextras.py:363
msgid "touch sensor"
msgstr "czujnik dotykowy"
-#: taextras.py:334
+#: taextras.py:364
msgid "distance sensor"
msgstr "czujnik odległości"
-#: taextras.py:335
+#: taextras.py:365
msgid "sound sensor"
msgstr "czujnik dźwięku"
-#: taextras.py:336
+#. TRANS: set light is used to set the light level associated with
+#. the color sensor (which can emit light as well as sense it)
+#: taextras.py:368
msgid "set light"
msgstr "ustaw światło"
-#: taextras.py:337
+#: taextras.py:369
msgid "Set color sensor light."
msgstr "Ustaw światło czujnika koloru."
+#. TRANS: the battery level is the charge level of the brick
+#: taextras.py:371
+msgid "battery level"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:372
+msgid "Get battery level of brick."
+msgstr ""
+
#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
-#: taextras.py:342
+#: taextras.py:377
msgid "Palette of Arduino blocks"
msgstr "Paleta klocków Arduino"
-#: taextras.py:343
+#: taextras.py:378
msgid "HIGH"
msgstr "WYSOKO"
-#: taextras.py:344
+#: taextras.py:379
msgid "LOW"
msgstr "NISKO"
-#: taextras.py:345
+#: taextras.py:380
msgid "INPUT"
msgstr "WEJŚCIE"
-#: taextras.py:346
+#: taextras.py:381
msgid "OUTPUT"
msgstr "WYJŚCIE"
#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
-#: taextras.py:348
+#: taextras.py:383
msgid "PWM"
msgstr "PWM"
-#: taextras.py:349
+#: taextras.py:384
msgid "SERVO"
msgstr "SERVO"
-#: taextras.py:350
+#: taextras.py:385
msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
msgstr "BŁĄD: Sprawdź Arduino i numer portu."
-#: taextras.py:351
+#: taextras.py:386
msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
msgstr "BŁĄD: Wartość musi być liczbą między 0 a 255."
-#: taextras.py:352
+#: taextras.py:387
msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
msgstr "BŁĄD: Wartość musi być albo WYSOKO albo NISKO."
-#: taextras.py:353
+#: taextras.py:388
msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
msgstr "BŁĄD: Tryb musi być WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWN albo SERVO."
-#: taextras.py:354
+#. TRANS: pin mode is used to specify the mode (INPUT, OUTPUT, etc)
+#. in which an I/O pin is being used.
+#: taextras.py:391
msgid "pin mode"
msgstr "tryb pin"
-#: taextras.py:356
+#: taextras.py:393
msgid "mode"
msgstr "tryb"
-#: taextras.py:357
+#: taextras.py:394
msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
msgstr "Wybierz funkcję pinu (WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWM, SERVO)."
-#: taextras.py:358
+#: taextras.py:395
msgid "analog write"
msgstr "analogowy zapis"
-#: taextras.py:360
+#: taextras.py:397
msgid "Write analog value in specified port."
msgstr "Zapisz analogową wartość w wybranym porcie."
-#: taextras.py:361
+#: taextras.py:398
msgid "analog read"
msgstr "analogowy odczyt"
-#: taextras.py:362
+#: taextras.py:399
msgid ""
"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
@@ -2816,123 +2911,155 @@ msgstr ""
"Vref, aby ustalić napięcie. Dla USB, volt=((odczyt)*5)/1024), w "
"przybliżeniu."
-#: taextras.py:364
+#: taextras.py:401
msgid "digital write"
msgstr "cyfrowy zapis"
-#: taextras.py:365
+#: taextras.py:402
msgid "Write digital value to specified port."
msgstr "Zapisz cyfrową wartość do wybranego portu."
-#: taextras.py:366
+#: taextras.py:403
msgid "digital read"
msgstr "cyfrowy odczyt"
-#: taextras.py:367
+#: taextras.py:404
msgid "Read value from digital port."
msgstr "Odczytaj wartość z cyfrowego portu."
-#: taextras.py:368
+#: taextras.py:405
msgid "Set HIGH value for digital port."
msgstr "Ustaw wartość WYSOKO dla cyfrowego portu."
-#: taextras.py:369
+#: taextras.py:406
msgid "Configure Arduino port for digital input."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wejścia."
-#: taextras.py:370
+#: taextras.py:407
msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino do kierowania servo."
-#: taextras.py:371
+#: taextras.py:408
msgid "Set LOW value for digital port."
msgstr "Ustaw wartość NISKO dla cyfrowego portu."
-#: taextras.py:372
+#: taextras.py:409
msgid "Configure Arduino port for digital output."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wyjścia."
-#: taextras.py:373
+#: taextras.py:410
msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla PWM (modulacji szerokości impulsów)."
-#: turtleblocks.py:79
+#: turtleblocks.py:80
msgid "usage is"
msgstr "użycie"
-#: turtleblocks.py:231
+#: turtleblocks.py:232
msgid "No option action:"
msgstr "Brak opcji działania:"
-#: turtleblocks.py:246
+#: turtleblocks.py:247
msgid "File not found"
msgstr "Nie znaleziono pliku"
-#: turtleblocks.py:270
+#: turtleblocks.py:271
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr "Nie można zapisać do katalogu z konfiguracją: %s"
-#: turtleblocks.py:326
+#: turtleblocks.py:327
msgid "New"
msgstr "Nowy"
-#: turtleblocks.py:327
+#: turtleblocks.py:328
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
-#: turtleblocks.py:328
+#: turtleblocks.py:329
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
-#: turtleblocks.py:329
+#: turtleblocks.py:330
msgid "Save as"
msgstr "Zapisz jako"
-#: turtleblocks.py:332
-msgid "Save as HTML"
-msgstr "zapisz jako HTML"
-
-#: turtleblocks.py:336
+#: turtleblocks.py:335
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
-#: turtleblocks.py:337
+#: turtleblocks.py:336
msgid "File"
msgstr "Plik"
-#: turtleblocks.py:344
+#: turtleblocks.py:343
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "Przeskaluj współrzędne"
-#: turtleblocks.py:350
+#: turtleblocks.py:349
msgid "Reset block size"
msgstr "Przywróć rozmiar klocków"
-#: turtleblocks.py:368
+#: turtleblocks.py:367
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "Pokaż/schowaj schemat"
-#: turtleblocks.py:370
+#: turtleblocks.py:369
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"
-#: turtleblocks.py:376
+#: turtleblocks.py:375
msgid "Debug"
msgstr "Śledź"
-#: turtleblocks.py:378
+#: turtleblocks.py:377
msgid "Turtle"
msgstr "Żółw"
-#: turtleblocks.py:412
+#: turtleblocks.py:411
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "Masz niezapisaną pracę. Czy chcesz ją zapisać przed zakończeniem?"
-#: turtleblocks.py:413
+#: turtleblocks.py:412
msgid "Save project?"
msgstr "Zapisać projekt?"
+#~ msgid "delay Butia"
+#~ msgstr "opóźnij Butia"
+
+#~ msgid "wait for argument seconds"
+#~ msgstr "odczekaj ilość sekund zgodnie z argumentem"
+
+#~ msgid "The camera was not found."
+#~ msgstr "Kamera nie została znaleziona."
+
+#~ msgid "then else"
+#~ msgstr "wtedy w-przeciwnym-razie"
+
+#~ msgid "bottom of a collapsible stack"
+#~ msgstr "spód zwijalnego stosu"
+
+#~ msgid "collapsed stack: click to open"
+#~ msgstr "zwinięty stos: kliknij, aby otworzyć"
+
+#~ msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
+#~ msgstr "dolny klocek zwiniętego stosu klocków: kliknij aby otworzyć"
+
+#~ msgid "top of stack"
+#~ msgstr "szczyt stosu"
+
+#~ msgid "label"
+#~ msgstr "etykieta"
+
+#~ msgid "True"
+#~ msgstr "prawda"
+
+#~ msgid "False"
+#~ msgstr "fałsz"
+
+#~ msgid "Save as HTML"
+#~ msgstr "zapisz jako HTML"
+
#~ msgid "<Ctrl>d"
#~ msgstr "<Ctrl>d"
@@ -2948,9 +3075,6 @@ msgstr "Zapisać projekt?"
#~ msgid "presentation"
#~ msgstr "prezentacja"
-#~ msgid "Hide blocks"
-#~ msgstr "Schowaj klocki"
-
#~ msgid "follow a turtle color"
#~ msgstr "idź za kolorem żółwia"