Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-03-28 19:02:06 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-03-28 19:02:06 (GMT)
commitb95b3b0c7f88c6b95383e24c1658841efaa8848d (patch)
tree90dde258d618097aeab7d542f1996e1bd26d6780 /po/pl.po
parent0a965fc3e429ac3021270e908804f7d4d21d09c6 (diff)
Big PO file push
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po629
1 files changed, 390 insertions, 239 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index b4c14d0..6ae463f 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-16 00:31-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-17 12:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-24 00:31-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-26 16:54+0200\n"
"Last-Translator: Marcin <ulinski.marcin@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <walter@sugarlabs.org>\n"
"Language: pl\n"
@@ -19,8 +19,8 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:1747
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3057
+#: pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
msgid "Turtle Art"
msgstr "Żółwik"
@@ -53,7 +53,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "czyści ekran i ustawienia żółwia"
#: TurtleArt/tabasics.py:154
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:736
msgid "left"
msgstr "w lewo"
@@ -62,7 +62,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "przekręca żółwia odwrotnie do ruchu wskazówe zegara o podany kąt"
#: TurtleArt/tabasics.py:165
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
msgid "right"
msgstr "w prawo"
@@ -113,8 +113,8 @@ msgstr "ustaw kierunek"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "ustawia kierunek żółwia w stopniach (0 kieruje żółwia do góry ekranu)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:3051
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:542
+#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:3053
+#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:560
msgid "xcor"
msgstr "wsp. x"
@@ -126,8 +126,8 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędą x żółwia (może być użyty w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:3051
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:543
+#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:3053
+#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
msgid "ycor"
msgstr "wsp. y"
@@ -139,8 +139,8 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędną y żółwia (może być użyte w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:3051
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:543
+#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:3053
+#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
msgid "heading"
msgstr "kierunek"
@@ -586,17 +586,17 @@ msgstr "przechowuje wartość liczbową w Zmiennej 2"
#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
#: TurtleArt/tabasics.py:851
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:172
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:209
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
msgid "text"
msgstr "tekst"
#: TurtleArt/tabasics.py:852
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
msgid "string value"
msgstr "wartość tekstowa"
@@ -632,7 +632,7 @@ msgstr "zmienna nazwana (wartość liczbowa)"
msgid "store in"
msgstr "przechowaj w"
-#: TurtleArt/tabasics.py:885
+#: TurtleArt/tabasics.py:885 taextras.py:333
msgid "value"
msgstr "wartość"
@@ -709,12 +709,12 @@ msgstr "przesuń wszystkie klocki do kosza"
#: TurtleArt/taconstants.py:250 TurtleArt/taconstants.py:272
#: TurtleArt/taconstants.py:293 TurtleArt/taconstants.py:335
#: TurtleArt/taconstants.py:377 TurtleArt/taconstants.py:419
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:868
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:896
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:910
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:859
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:873
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:887
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:915
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
@@ -734,11 +734,11 @@ msgstr "nie lubi"
msgid "as input"
msgstr "jako wejście"
-#: TurtleArt/tapalette.py:84
+#: TurtleArt/tapalette.py:92
msgid "displays next palette"
msgstr "wyświetla kolejny przybornik"
-#: TurtleArt/tapalette.py:85
+#: TurtleArt/tapalette.py:93
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "zmienia orientację przybornika klocków"
@@ -751,184 +751,184 @@ msgid "Save..."
msgstr "Zapisz..."
#: TurtleArt/tautils.py:596
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
msgid "click to open"
msgstr "kliknij aby otworzyć"
-#: TurtleArt/tawindow.py:837 TurtleArt/tawindow.py:838
+#: TurtleArt/tawindow.py:848 TurtleArt/tawindow.py:849
msgid "orientation"
msgstr "orientacja"
-#: TurtleArt/tawindow.py:848 TurtleArt/tawindow.py:1164
+#: TurtleArt/tawindow.py:859 TurtleArt/tawindow.py:1181
msgid "next"
msgstr "następny"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3146
+#: TurtleArt/tawindow.py:3153
msgid "image"
msgstr "obraz"
-#: TurtleArtActivity.py:147
+#: TurtleArtActivity.py:150
msgid "presentation"
msgstr "prezentacja"
-#: TurtleArtActivity.py:223
+#: TurtleArtActivity.py:226
msgid "snapshot"
msgstr "stopklatka"
-#: TurtleArtActivity.py:271 turtleart.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:277 TurtleArtActivity.py:572 turtleart.py:346
+msgid "Turn off hover help"
+msgstr "Wyłącz pomoc przy najechaniu myszką"
+
+#: TurtleArtActivity.py:284 turtleart.py:348
+msgid "Turn on hover help"
+msgstr "Włącz pomoc przy najechaniu myszką"
+
+#: TurtleArtActivity.py:292 turtleart.py:358
msgid "Show palette"
msgstr "Pokaż przybornik"
-#: TurtleArtActivity.py:277 TurtleArtActivity.py:682 turtleart.py:356
+#: TurtleArtActivity.py:298 TurtleArtActivity.py:689 turtleart.py:360
msgid "Hide palette"
msgstr "Schowaj przybornik"
-#: TurtleArtActivity.py:284 TurtleArtActivity.py:297
+#: TurtleArtActivity.py:305 TurtleArtActivity.py:318
msgid "Show blocks"
msgstr "Pokaż klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:287 TurtleArtActivity.py:305 TurtleArtActivity.py:685
+#: TurtleArtActivity.py:308 TurtleArtActivity.py:326 TurtleArtActivity.py:692
msgid "Hide blocks"
msgstr "Schowaj klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:415
+#: TurtleArtActivity.py:436
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w dół"
-#: TurtleArtActivity.py:419 TurtleArtActivity.py:546
+#: TurtleArtActivity.py:440 TurtleArtActivity.py:564
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w górę"
-#: TurtleArtActivity.py:478 TurtleArtActivity.py:516 turtleart.py:351
+#: TurtleArtActivity.py:499 TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:355
msgid "Edit"
msgstr "Edytuje"
-#: TurtleArtActivity.py:482 TurtleArtActivity.py:514 turtleart.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:503 TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:350
msgid "View"
msgstr "Widok"
-#: TurtleArtActivity.py:489 TurtleArtActivity.py:520
-msgid "Help"
-msgstr "Pomoc"
-
-#: TurtleArtActivity.py:512
+#: TurtleArtActivity.py:532
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
-#: TurtleArtActivity.py:518 TurtleArtActivity.py:625
+#: TurtleArtActivity.py:538 TurtleArtActivity.py:632
msgid "Save/Load"
msgstr "Zapisz/Załaduj"
-#: TurtleArtActivity.py:528 turtleart.py:349
+#: TurtleArtActivity.py:546 turtleart.py:353
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
-#: TurtleArtActivity.py:530 turtleart.py:350
+#: TurtleArtActivity.py:548 turtleart.py:354
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
-#: TurtleArtActivity.py:532
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
+#: TurtleArtActivity.py:550
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełen ekran"
-#: TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:552 turtleart.py:334
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "współrzędne kartezjańskie"
-#: TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:336
+#: TurtleArtActivity.py:554 turtleart.py:336
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Współrzędne biegunowe"
-#: TurtleArtActivity.py:539
+#: TurtleArtActivity.py:557
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Współrzędne metryczne"
-#: TurtleArtActivity.py:549 turtleart.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:567 turtleart.py:340
msgid "Grow blocks"
msgstr "Powiększ klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:551 turtleart.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:569 turtleart.py:342
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Zmniejsz klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:667
+#: TurtleArtActivity.py:596 TurtleArtActivity.py:674
msgid "Load example"
msgstr "Załaduj przykład"
-#: TurtleArtActivity.py:593 TurtleArtActivity.py:597
-msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
-msgstr "Aby uzyskać pomoc przesuń kursor nad pomarańczowy przybornik."
-
-#: TurtleArtActivity.py:630 TurtleArtActivity.py:650 turtleart.py:324
+#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:657 turtleart.py:324
msgid "Save as image"
msgstr "Zapisz jako obraz"
-#: TurtleArtActivity.py:633 TurtleArtActivity.py:653 turtleart.py:326
+#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:660 turtleart.py:326
msgid "Save as HTML"
msgstr "zapisz jako HTML"
-#: TurtleArtActivity.py:636 TurtleArtActivity.py:655 turtleart.py:328
+#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:662 turtleart.py:328
msgid "Save as Logo"
msgstr "Zapisz jako Logo"
-#: TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:658
+#: TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:665
msgid "Save snapshot"
msgstr "Zapisz stopklatkę"
-#: TurtleArtActivity.py:641 TurtleArtActivity.py:661
+#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:668
msgid "Load project"
msgstr "Załaduj projekt"
-#: TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:664
+#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:671
msgid "Load Python block"
msgstr "Ładuj blok Pythona"
-#: TurtleArtActivity.py:683
+#: TurtleArtActivity.py:690
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:686
+#: TurtleArtActivity.py:693
msgid "<Ctrl>b"
msgstr "<Ctrl>b"
-#: TurtleArtActivity.py:691 turtleart.py:363
+#: TurtleArtActivity.py:698 turtleart.py:367
msgid "Clean"
msgstr "Wyczyść"
-#: TurtleArtActivity.py:691
+#: TurtleArtActivity.py:698
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:693 turtleart.py:364
+#: TurtleArtActivity.py:700 turtleart.py:368
msgid "Run"
msgstr "Uruchom"
-#: TurtleArtActivity.py:693
+#: TurtleArtActivity.py:700
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:695 turtleart.py:365
+#: TurtleArtActivity.py:702 turtleart.py:369
msgid "Step"
msgstr "Krok"
-#: TurtleArtActivity.py:695
+#: TurtleArtActivity.py:702
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:698 turtleart.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:705 turtleart.py:370
msgid "Debug"
msgstr "Śledź"
-#: TurtleArtActivity.py:698
+#: TurtleArtActivity.py:705
msgid "<Ctrl>d"
msgstr "<Ctrl>d"
-#: TurtleArtActivity.py:700
+#: TurtleArtActivity.py:707
msgid "Stop turtle"
msgstr "Zatrzymaj żółwia"
-#: TurtleArtActivity.py:701
+#: TurtleArtActivity.py:708
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
@@ -1040,7 +1040,7 @@ msgstr "Wgranie pliku nie powiodło się!"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:56
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:294
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Przybornik klocków z czujnikami"
@@ -1076,7 +1076,7 @@ msgstr "głośność wejścia mikrofonowego"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
msgid "pitch"
msgstr "wysokość tonu"
@@ -1176,256 +1176,256 @@ msgstr ""
msgid "Palette of media objects"
msgstr "Paleta obiektów multimedialnych"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:126
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:127
msgid "journal"
msgstr "dziennik"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:127
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
msgid "Sugar Journal media object"
-msgstr "Obiekt z dziennika Sugar"
+msgstr "Obiekt z dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:137
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:138
msgid "audio"
msgstr "audio"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:140
msgid "Sugar Journal audio object"
-msgstr "obiekt audio Dziennika Sugar"
+msgstr "obiekt audio Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:149
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:150
msgid "video"
msgstr "wideo"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:152
msgid "Sugar Journal video object"
-msgstr "obiekt wideo Dziennika Sugar"
+msgstr "obiekt wideo Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:161
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:162
msgid "description"
msgstr "opis"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:164
msgid "Sugar Journal description field"
-msgstr "pole opisowe Dziennika Sugar"
+msgstr "pole opisowe Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:180
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:208
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:209
msgid "show"
msgstr "pokaż"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:184
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:197
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:212
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:185
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:198
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "wypisuje tekst lub pokazuje multimedia z Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:193
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
msgid "show aligned"
msgstr "pokaż wyrównane"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:220
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:221
msgid "set scale"
msgstr "ustaw skalę"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:224
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:225
msgid "sets the scale of media"
msgstr "ustawia skalę (mediów)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:231
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
msgid "save picture"
msgstr "zapisz obrazek"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:233
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
msgid "picture name"
msgstr "nazwa obrazka"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
-msgstr "zapisuje obraz do Dziennika Sugar"
+msgstr "zapisuje obraz do Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:242
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:243
msgid "save SVG"
msgstr "zapisz SVG"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
-msgstr "zapisuje grafikę żółwia jako plik SVG w Dzienniku Sugar"
+msgstr "zapisuje grafikę żółwia jako plik SVG w Dzienniku Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:252
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:253
msgid "scale"
msgstr "skala"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:256
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:257
msgid "holds current scale value"
msgstr "przechowuje bieżącą wartość skali"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:261
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:262
msgid "media wait"
msgstr "czeka na media"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "poczekaj na zakończenie bieżącego audio lub video"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:271
msgid "speak"
msgstr "mówić"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:272
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
msgid "hello"
msgstr "cześć"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:274
msgid "speaks text"
msgstr "mówi tekst"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
msgid "sinewave"
msgstr "fala sinusoidalna"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
msgid "duration"
msgstr "czas trwania"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:284
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr ""
"gra falę sinusoidalną o częstotliwości, amplitudzie i trwaniu ( w sekundach)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:299
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:301
msgid "button down"
msgstr "guzik w dół"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:302
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "zwraca 1 jeśli wciśnięty zostaje przycisk myszy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:309
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:311
msgid "mouse x"
msgstr "myszka x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:312
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:314
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "zwraca współrzędną x myszki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:321
msgid "mouse y"
msgstr "myszka y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:324
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "zwraca współrzędną y myszki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
msgid "query keyboard"
msgstr "odczytaj klawiaturę"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:334
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "odczytuje klawiaturę (wynik zapisywany jest w klocku klawiatury)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:339
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:341
msgid "keyboard"
msgstr "klawiatura"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:345
msgid "holds results of query-keyboard block"
msgstr "przechowuje wynik działania klocka odczytu klawiatury"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:350
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:352
msgid "read pixel"
msgstr "odczytaj piksle"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:353
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:355
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "Kolor RGB pod żółwiem jest odesłany do stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
msgid "turtle sees"
msgstr "żółw widzi"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:365
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "zwraca kolor jaki \"widzi\" żółw"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371 taextras.py:279
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:279
msgid "time"
msgstr "czas"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:374
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:376
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "upływ czasu (w sekundach) od rozpoczęcia programu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:383
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Przybornik z dodatkowymi opcjami"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
msgid "push"
msgstr "na stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "odkłada wartość na stos (FILO, first-in-last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:401
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
msgid "show heap"
msgstr "pokaż stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:407
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "pokazuje wartości ze stosu ( FILO, first-in last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:414
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
msgid "empty heap"
msgstr "opróżnij stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "opróżnia stos (FILO, first-in-last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:427
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
msgid "pop"
msgstr "ze stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:431
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "zdejmuje wartość ze stosu (FILO, first-in last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
msgid "empty heap?"
msgstr "opróżnić stos?"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr "zwraca Prawda, gdy stos jest pusty"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:453
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
msgid "comment"
msgstr "komentarz"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:457
msgid "places a comment in your code"
msgstr "wstawia komentarz w twoim kodzie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:460
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
msgid "print"
msgstr "pisz"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "wypisuje wartość w klocku stanu na dole ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:471
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:496
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
msgid "Python"
msgstr "Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1433,7 +1433,7 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: uzywany do dodawania zaawansowanych równań "
"matematycznych z jedną zmienną, np. sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1441,7 +1441,7 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: używany aby dodać równania matematyczne wielu "
"zmiennych np. sqrt(x*x+y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:502
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1449,221 +1449,224 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: używany do dodawania równań matematycznych wielu "
"zmiennych, np. sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:510
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:540
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:513
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:528
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:543
msgid "Python block"
msgstr "blok Pythona"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:512
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:542
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:530
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "uruchom kod znaleziony w module tamyblock.py znalezionym w Dzienniku"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:555
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
msgid "Cartesian"
msgstr "Kartezjańskie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:557
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "wyświetla współrzędne kartezjańskie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:563
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
msgid "polar"
msgstr "biegun"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:565
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "wyświetla współrzędne biegunowe"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:571
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
msgid "turtle"
msgstr "żółw"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:577
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "wybiera którym żółwiem kierować"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:592
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:595
msgid "turtle shell"
msgstr "skorupa żółwia"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:585
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:593
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:588
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "ustawia własną 'skorupę' żółwia"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:601
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768
msgid "top"
msgstr "góra"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:600
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:603
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "szczyt zwiniętego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:606
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:609
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
msgid "bottom"
msgstr "dół"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:607
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "spód zwijalnego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+msgid "collapsed stack: click to open"
+msgstr "zwinięty stos: kliknij, aby otworzyć"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "dolny klocek zwiniętego stosu klocków: kliknij aby otworzyć"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:623
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:626
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:635
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:634
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:637
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
msgid "top of stack"
msgstr "szczyt stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:635
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
msgid "label"
msgstr "etykieta"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:632
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "wierzch zwijalnego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:649
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:652
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Przybornik szablonów prezentacji"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:658
msgid "hide blocks"
msgstr "schowaj schemat"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:655
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "uporządkuj ekran chowając klocki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
msgid "show blocks"
msgstr "pokaż schemat"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "przywraca schowane klocki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:674
msgid "hides the Sugar toolbars"
-msgstr "ukryj paski narzędzi Sugar"
+msgstr "ukryj paski narzędzi Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:678
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
msgid "list"
msgstr "lista"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:911
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:916
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "lista wypuntkowana prezentacji"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:912
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:694
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:917
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "szablon prezentacji: lista punktów"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:856
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "szablon prezentacj: wybierz obiekt Dziennika (brak opisu)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "szablon prezentacj: wybierz obiekt Dziennika (z opisem)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:898
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "szablon prezentacji: wybierz cztery obiekty Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:884
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:729
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:875
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:889
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "szablon prezentacji: wybierz dwa obiekty z Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "współrzędna x lewej strony ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "współrzędna y dołu ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747 taextras.py:205
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752 taextras.py:205
msgid "width"
msgstr "szerokość"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:750
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
msgid "the canvas width"
msgstr "szerokość ramy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:758
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "współrzędna x prawej strony ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:766
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "współrzędna y góry ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771 taextras.py:200
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776 taextras.py:200
#: taextras.py:206
msgid "height"
msgstr "wysokość"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
msgid "the canvas height"
msgstr "wysokość ramy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:781
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:786
msgid "title x"
msgstr "tytuł x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:790
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
msgid "title y"
msgstr "tytuł y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:799
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
msgid "left x"
msgstr "w lewo x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:808
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:813
msgid "top y"
msgstr "góra y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:822
msgid "right x"
msgstr "w prawo x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:831
msgid "bottom y"
msgstr "dół y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:855
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:846
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
msgid "presentation 1x1"
msgstr "prezentacja 1x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:869
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
msgid "presentation 2x1"
msgstr "przezentacja 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:883
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:888
msgid "presentation 1x2"
msgstr "prezentacja 1x2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:897
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:902
msgid "presentation 2x2"
msgstr "prezentacja 2x2"
@@ -1726,8 +1729,8 @@ msgstr "Paleta Guarani"
#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
#: taextras.py:58
-msgid "Turtle Art Butia"
-msgstr "Żółwiowa Sztuka Butia"
+msgid "TurtleBots"
+msgstr "TurtleBots"
#: taextras.py:59
msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
@@ -1773,7 +1776,7 @@ msgid "LED"
msgstr "LED"
#: taextras.py:70
-msgid "pushbutton"
+msgid "button"
msgstr "przycisk"
#: taextras.py:71
@@ -2234,7 +2237,7 @@ msgstr ""
"Moment obrotowy silnika i szybkość od 0 (wyłączony) do liczb dodatnich; "
"silnik znajduje się na ostatnio stworzonym obiekcie."
-#: taextras.py:215
+#: taextras.py:215 taextras.py:329
msgid "pin"
msgstr "pinezka"
@@ -2404,8 +2407,8 @@ msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr "Wartość mocy musi być między -127 a 127."
#: taextras.py:272
-msgid "An error has ocurred: check all and try reconect."
-msgstr "Wystąpił błąd: sprawdź wszystko i spróbuj połączyć ponownie."
+msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
+msgstr "Wystąpił błąd: sprawdź wszystkie złącza i spróbuj połączyć ponownie."
#: taextras.py:273
msgid "NXT found"
@@ -2551,6 +2554,141 @@ msgstr "ustaw światło"
msgid "Set color sensor light."
msgstr "Ustaw światło czujnika koloru."
+#: taextras.py:308
+msgid "reset motor"
+msgstr "resetuj silnik"
+
+#: taextras.py:309
+msgid "Reset the motor counter."
+msgstr "Resetuj licznik silnika."
+
+#: taextras.py:310
+msgid "motor position"
+msgstr "pozycja silnika"
+
+#: taextras.py:311
+msgid "Get the motor position."
+msgstr "Pobierz pozycję silnika."
+
+#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
+#: taextras.py:316
+msgid "Palette of Arduino blocks"
+msgstr "Paleta klocków Arduino"
+
+#: taextras.py:317
+msgid "HIGH"
+msgstr "WYSOKO"
+
+#: taextras.py:318
+msgid "LOW"
+msgstr "NISKO"
+
+#: taextras.py:319
+msgid "INPUT"
+msgstr "WEJŚCIE"
+
+#: taextras.py:320
+msgid "OUTPUT"
+msgstr "WYJŚCIE"
+
+#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
+#: taextras.py:322
+msgid "PWM"
+msgstr "PWM"
+
+#: taextras.py:323
+msgid "SERVO"
+msgstr "SERVO"
+
+#: taextras.py:324
+msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
+msgstr "BŁĄD: Sprawdź Arduino i numer portu."
+
+#: taextras.py:325
+msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
+msgstr "BŁĄD: Wartość musi być liczbą między 0 a 255."
+
+#: taextras.py:326
+msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
+msgstr "BŁĄD: Wartość musi być albo WYSOKO albo NISKO."
+
+#: taextras.py:327
+msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
+msgstr "BŁĄD: Tryb musi być WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWN albo SERVO."
+
+#: taextras.py:328
+msgid "pin mode"
+msgstr "tryb pin"
+
+#: taextras.py:330
+msgid "mode"
+msgstr "tryb"
+
+#: taextras.py:331
+msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
+msgstr "Wybierz funkcję pinu (WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWM, SERVO)."
+
+#: taextras.py:332
+msgid "analog write"
+msgstr "analogowy zapis"
+
+#: taextras.py:334
+msgid "Write analog value in specified port."
+msgstr "Zapisz analogową wartość w wybranym porcie."
+
+#: taextras.py:335
+msgid "analog read"
+msgstr "analogowy odczyt"
+
+#: taextras.py:336
+msgid ""
+"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
+"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
+msgstr ""
+"Wczytaj wartość z analogowego portu. Wartość może być między 0 a 1023. Użyj "
+"Vref, aby ustalić napięcie. Dla USB, volt=((odczyt)*5)/1024), w "
+"przybliżeniu."
+
+#: taextras.py:338
+msgid "digital write"
+msgstr "cyfrowy zapis"
+
+#: taextras.py:339
+msgid "Write digital value to specified port."
+msgstr "Zapisz cyfrową wartość do wybranego portu."
+
+#: taextras.py:340
+msgid "digital read"
+msgstr "cyfrowy odczyt"
+
+#: taextras.py:341
+msgid "Read value from digital port."
+msgstr "Odczytaj wartość z cyfrowego portu."
+
+#: taextras.py:342
+msgid "Set HIGH value for digital port."
+msgstr "Ustaw wartość WYSOKO dla cyfrowego portu."
+
+#: taextras.py:343
+msgid "Configure Arduino port for digital input."
+msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wejścia."
+
+#: taextras.py:344
+msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
+msgstr "Skonfiguruj port Arduino do kierowania servo."
+
+#: taextras.py:345
+msgid "Set LOW value for digital port."
+msgstr "Ustaw wartość NISKO dla cyfrowego portu."
+
+#: taextras.py:346
+msgid "Configure Arduino port for digital output."
+msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wyjścia."
+
+#: taextras.py:347
+msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
+msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla PWM (modulacji szerokości impulsów)."
+
#: turtleart.py:69
msgid "usage is"
msgstr "użycie"
@@ -2600,30 +2738,43 @@ msgstr "Przeskaluj współrzędne"
msgid "Reset block size"
msgstr "Przywróć rozmiar klocków"
-#: turtleart.py:358
+#: turtleart.py:362
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "Pokaż/schowaj schemat"
-#: turtleart.py:360
+#: turtleart.py:364
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"
-#: turtleart.py:367
+#: turtleart.py:371
msgid "Stop"
msgstr "Stop"
-#: turtleart.py:368
+#: turtleart.py:372
msgid "Turtle"
msgstr "Żółw"
-#: turtleart.py:398
+#: turtleart.py:402
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "Masz niezapisaną pracę. Czy chcesz ją zapisać przed zakończeniem?"
-#: turtleart.py:399
+#: turtleart.py:403
msgid "Save project?"
msgstr "Zapisać projekt?"
+#: util/helpbutton.py:42
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
+
+#~ msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
+#~ msgstr "Aby uzyskać pomoc przesuń kursor nad pomarańczowy przybornik."
+
+#~ msgid "Turtle Art Butia"
+#~ msgstr "Żółwiowa Sztuka Butia"
+
+#~ msgid "pushbutton"
+#~ msgstr "przycisk"
+
#~ msgid "brake a specified motor"
#~ msgstr "zahamuj określiony silnik"