Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-06-16 01:24:41 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-06-16 01:24:41 (GMT)
commitd6440f2cff269344ecaf96e9f69ffca8ef7c2c8c (patch)
tree7a348abf8e00718b27e65204d47fdaa246a30501 /po/pl.po
parent6a2af19942eb60997a33ca03825ffd3ec30bf058 (diff)
Push many PO files
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po1107
1 files changed, 589 insertions, 518 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 30aa8e1..330674f 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-10 00:32-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-15 00:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-28 15:16+0200\n"
"Last-Translator: Marcin <ulinski.marcin@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <walter@sugarlabs.org>\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3182
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3215
#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:294
msgid "Turtle Art"
msgstr "Żółwik"
@@ -53,7 +53,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "czyści ekran i ustawienia żółwia"
#: TurtleArt/tabasics.py:155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
msgid "left"
msgstr "w lewo"
@@ -62,7 +62,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "przekręca żółwia odwrotnie do ruchu wskazówe zegara o podany kąt"
#: TurtleArt/tabasics.py:166
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
msgid "right"
msgstr "w prawo"
@@ -90,11 +90,11 @@ msgstr "przemieszcza żółwia wzdłuż łuku"
msgid "set xy"
msgstr "ustaw xy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:236
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:238
msgid "y"
msgstr "y"
@@ -113,8 +113,8 @@ msgstr "ustaw kierunek"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "ustawia kierunek żółwia w stopniach (0 kieruje żółwia do góry ekranu)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3178
-#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:585
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3209
+#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:609
msgid "xcor"
msgstr "wsp. x"
@@ -126,8 +126,8 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędą x żółwia (może być użyty w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3178
-#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3209
+#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:610
msgid "ycor"
msgstr "wsp. y"
@@ -139,8 +139,8 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędną y żółwia (może być użyte w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3178
-#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3210
+#: TurtleArt/tawindow.py:3216 TurtleArtActivity.py:610
msgid "heading"
msgstr "kierunek"
@@ -184,7 +184,7 @@ msgstr "ustawia szerokość linii rysowanej przez żółwia"
msgid "fill screen"
msgstr "maluj ekran"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:279
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:284
msgid "color"
msgstr "kolor"
@@ -473,7 +473,7 @@ msgid "logical OR operator"
msgstr "operator logiczny 'LUB' (OR)"
#: TurtleArt/tabasics.py:727
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:94
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:95
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Przybornik operatorów kontroli przepływu"
@@ -586,17 +586,17 @@ msgstr "przechowuje wartość liczbową w Zmiennej 2"
#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:858
#: TurtleArt/tabasics.py:859
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:183
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:196
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:211
msgid "text"
msgstr "tekst"
#: TurtleArt/tabasics.py:860
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
msgid "string value"
msgstr "wartość tekstowa"
@@ -632,7 +632,7 @@ msgstr "zmienna nazwana (wartość liczbowa)"
msgid "store in"
msgstr "przechowaj w"
-#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:354
+#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:359
msgid "value"
msgstr "wartość"
@@ -706,42 +706,47 @@ msgstr "wyczyść wszystkie"
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "przesuń wszystkie klocki do kosza"
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:1473
+#: TurtleArtActivity.py:702
+msgid "Share selected blocks"
+msgstr ""
+
#: TurtleArt/taconstants.py:239 TurtleArt/taconstants.py:261
#: TurtleArt/taconstants.py:282 TurtleArt/taconstants.py:324
#: TurtleArt/taconstants.py:366 TurtleArt/taconstants.py:408
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:891
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:921
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:936
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:926
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:941
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:956
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:971
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:986
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1001
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
-#: TurtleArt/talogo.py:347 TurtleArt/talogo.py:362 TurtleArtActivity.py:358
-#: TurtleArtActivity.py:654 TurtleArtActivity.py:840
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1332
+#: TurtleArt/talogo.py:350 TurtleArt/talogo.py:365 TurtleArtActivity.py:361
+#: TurtleArtActivity.py:682 TurtleArtActivity.py:877
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1413
msgid "Stop turtle"
msgstr "Zatrzymaj żółwia"
-#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:655
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1325
+#: TurtleArt/talogo.py:361 TurtleArtActivity.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1406
msgid "Show blocks"
msgstr "Pokaż klocki"
-#: TurtleArt/talogo.py:479
+#: TurtleArt/talogo.py:484
msgid "did not output to"
msgstr "nie ma wyjścia na"
-#: TurtleArt/talogo.py:534
+#: TurtleArt/talogo.py:543
msgid "I don't know how to"
msgstr "Nie wiem jak"
-#: TurtleArt/talogo.py:584
+#: TurtleArt/talogo.py:594
msgid "doesn't like"
msgstr "nie lubi"
-#: TurtleArt/talogo.py:584
+#: TurtleArt/talogo.py:594
msgid "as input"
msgstr "jako wejście"
@@ -762,210 +767,202 @@ msgid "Save..."
msgstr "Zapisz..."
#: TurtleArt/tautils.py:592
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:625
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:690
msgid "click to open"
msgstr "kliknij aby otworzyć"
-#: TurtleArt/tawindow.py:908 TurtleArt/tawindow.py:909
+#: TurtleArt/tawindow.py:911 TurtleArt/tawindow.py:912
msgid "orientation"
msgstr "orientacja"
-#: TurtleArt/tawindow.py:919 TurtleArt/tawindow.py:1283
+#: TurtleArt/tawindow.py:922 TurtleArt/tawindow.py:1296
msgid "next"
msgstr "następny"
-#: TurtleArt/tawindow.py:931 TurtleArt/tawindow.py:932
-#: TurtleArt/tawindow.py:1303
+#: TurtleArt/tawindow.py:934 TurtleArt/tawindow.py:935
+#: TurtleArt/tawindow.py:1316
msgid "shift"
msgstr "przesuń"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3280
+#: TurtleArt/tawindow.py:1201
+msgid "Select blocks to share"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:3314
msgid "image"
msgstr "obraz"
-#: TurtleArtActivity.py:159
-msgid "presentation"
-msgstr "prezentacja"
-
-#: TurtleArtActivity.py:182 TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:767
-#: TurtleArtActivity.py:792 turtleblocks.py:332
-msgid "Save as HTML"
-msgstr "zapisz jako HTML"
-
-#: TurtleArtActivity.py:201 TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:770
-#: TurtleArtActivity.py:794 turtleblocks.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:203 TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:805
+#: TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:334
msgid "Save as Logo"
msgstr "Zapisz jako Logo"
-#: TurtleArtActivity.py:238 TurtleArtActivity.py:677 TurtleArtActivity.py:764
-#: TurtleArtActivity.py:789 turtleblocks.py:330
+#: TurtleArtActivity.py:240 TurtleArtActivity.py:707 TurtleArtActivity.py:797
+#: TurtleArtActivity.py:823 turtleblocks.py:330
msgid "Save as image"
msgstr "Zapisz jako obraz"
-#: TurtleArtActivity.py:246
+#: TurtleArtActivity.py:248
msgid "snapshot"
msgstr "stopklatka"
-#: TurtleArtActivity.py:254 TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:773
-#: TurtleArtActivity.py:797
+#: TurtleArtActivity.py:256 TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:684
+#: TurtleArtActivity.py:833
msgid "Save snapshot"
msgstr "Zapisz stopklatkę"
-#: TurtleArtActivity.py:295 TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:730
+#: TurtleArtActivity.py:297 TurtleArtActivity.py:621 TurtleArtActivity.py:759
#: turtleblocks.py:352
msgid "Turn off hover help"
msgstr "Wyłącz pomoc przy najechaniu myszką"
-#: TurtleArtActivity.py:301 turtleblocks.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:303 turtleblocks.py:354
msgid "Turn on hover help"
msgstr "Włącz pomoc przy najechaniu myszką"
-#: TurtleArtActivity.py:309 turtleblocks.py:364
+#: TurtleArtActivity.py:311 turtleblocks.py:364
msgid "Show palette"
msgstr "Pokaż przybornik"
-#: TurtleArtActivity.py:315 TurtleArtActivity.py:824 turtleblocks.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:317 TurtleArtActivity.py:859 turtleblocks.py:366
msgid "Hide palette"
msgstr "Schowaj przybornik"
-#: TurtleArtActivity.py:461
+#: TurtleArtActivity.py:473
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w dół"
-#: TurtleArtActivity.py:465 TurtleArtActivity.py:589 TurtleArtActivity.py:726
+#: TurtleArtActivity.py:477 TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:755
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w górę"
-#: TurtleArtActivity.py:525 TurtleArtActivity.py:561 TurtleArtActivity.py:647
-#: TurtleArtActivity.py:701 turtleblocks.py:361
+#: TurtleArtActivity.py:549 TurtleArtActivity.py:585 TurtleArtActivity.py:675
+#: TurtleArtActivity.py:730 turtleblocks.py:361
msgid "Edit"
msgstr "Edytuje"
-#: TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:559 TurtleArtActivity.py:648
-#: TurtleArtActivity.py:718 turtleblocks.py:356
+#: TurtleArtActivity.py:554 TurtleArtActivity.py:583 TurtleArtActivity.py:676
+#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:356
msgid "View"
msgstr "Widok"
-#: TurtleArtActivity.py:557 TurtleArtActivity.py:649
+#: TurtleArtActivity.py:581 TurtleArtActivity.py:677
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
-#: TurtleArtActivity.py:563 TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:674
-#: TurtleArtActivity.py:676 TurtleArtActivity.py:759
+#: TurtleArtActivity.py:587 TurtleArtActivity.py:674 TurtleArtActivity.py:704
+#: TurtleArtActivity.py:706 TurtleArtActivity.py:792
msgid "Save/Load"
msgstr "Zapisz/Załaduj"
-#: TurtleArtActivity.py:571 TurtleArtActivity.py:702 turtleblocks.py:359
+#: TurtleArtActivity.py:595 TurtleArtActivity.py:731 turtleblocks.py:359
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
-#: TurtleArtActivity.py:573 TurtleArtActivity.py:703 turtleblocks.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:732 turtleblocks.py:360
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
-#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:719
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:687
+#: TurtleArtActivity.py:599 TurtleArtActivity.py:748
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełen ekran"
-#: TurtleArtActivity.py:577 TurtleArtActivity.py:720 turtleblocks.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:601 TurtleArtActivity.py:749 turtleblocks.py:340
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "współrzędne kartezjańskie"
-#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:722 turtleblocks.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:751 turtleblocks.py:342
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Współrzędne biegunowe"
-#: TurtleArtActivity.py:582 TurtleArtActivity.py:724
+#: TurtleArtActivity.py:606 TurtleArtActivity.py:753
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Współrzędne metryczne"
-#: TurtleArtActivity.py:592 TurtleArtActivity.py:728 turtleblocks.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:616 TurtleArtActivity.py:757 turtleblocks.py:346
msgid "Grow blocks"
msgstr "Powiększ klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:594 TurtleArtActivity.py:729 turtleblocks.py:348
+#: TurtleArtActivity.py:618 TurtleArtActivity.py:758 turtleblocks.py:348
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Zmniejsz klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:620 TurtleArtActivity.py:656
+#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:685
msgid "Load example"
msgstr "Załaduj przykład"
-#: TurtleArtActivity.py:650 TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:373
+#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:865 turtleblocks.py:373
msgid "Clean"
msgstr "Wyczyść"
-#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:832 turtleblocks.py:374
+#: TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:867 turtleblocks.py:374
msgid "Run"
msgstr "Uruchom"
-#: TurtleArtActivity.py:652 TurtleArtActivity.py:834 turtleblocks.py:375
+#: TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:869 turtleblocks.py:375
msgid "Step"
msgstr "Krok"
-#: TurtleArtActivity.py:653 TurtleArtActivity.py:837 turtleblocks.py:376
-msgid "Debug"
-msgstr "Śledź"
-
-#: TurtleArtActivity.py:657 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:686 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
-#: TurtleArtActivity.py:658 turtleblocks.py:377
+#: TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:377
msgid "Stop"
msgstr "Stop"
-#: TurtleArtActivity.py:681 TurtleArtActivity.py:775 TurtleArtActivity.py:800
+#: TurtleArtActivity.py:710 TurtleArtActivity.py:808 TurtleArtActivity.py:835
msgid "Load project"
msgstr "Załaduj projekt"
-#: TurtleArtActivity.py:684 TurtleArtActivity.py:780 TurtleArtActivity.py:805
+#: TurtleArtActivity.py:713 TurtleArtActivity.py:813 TurtleArtActivity.py:840
msgid "Load plugin"
msgstr "Załaduj wtyczkę"
-#: TurtleArtActivity.py:685 TurtleArtActivity.py:783 TurtleArtActivity.py:808
+#: TurtleArtActivity.py:714 TurtleArtActivity.py:816 TurtleArtActivity.py:843
msgid "Load Python block"
msgstr "Ładuj blok Pythona"
-#: TurtleArtActivity.py:825
+#: TurtleArtActivity.py:787
+msgid "Sharing blocks disabled"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:860
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:830
+#: TurtleArtActivity.py:865
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:832
+#: TurtleArtActivity.py:867
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:834
+#: TurtleArtActivity.py:869
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:838
-msgid "<Ctrl>d"
-msgstr "<Ctrl>d"
-
-#: TurtleArtActivity.py:841
+#: TurtleArtActivity.py:878
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:965 TurtleArtActivity.py:970 TurtleArtActivity.py:1037
+#: TurtleArtActivity.py:1011 TurtleArtActivity.py:1016
+#: TurtleArtActivity.py:1083
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr "Wtyczka nie mogła zostać zainstalowana."
-#: TurtleArtActivity.py:1033
+#: TurtleArtActivity.py:1079
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr "Proszę uruchom ponownie Żółwią Sztukę, aby użyć wtyczki."
-#: TurtleArtActivity.py:1051
+#: TurtleArtActivity.py:1097
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr "Wtyczka %s już jest zainstalowana."
-#: TurtleArtActivity.py:1052
+#: TurtleArtActivity.py:1098
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr "Czy na pewno chcesz zainstalować ponownie %s?"
@@ -1078,7 +1075,7 @@ msgstr "Wgranie pliku nie powiodło się!"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:56
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Przybornik klocków z czujnikami"
@@ -1094,7 +1091,7 @@ msgstr "odłóż wartości przyspieszenia (x, y, z) na stos"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97 pysamples/grecord.py:205
-#: taextras.py:281
+#: taextras.py:286
msgid "sound"
msgstr "dźwięk"
@@ -1115,7 +1112,7 @@ msgstr "głośność wejścia mikrofonowego"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "pitch"
msgstr "wysokość tonu"
@@ -1124,31 +1121,31 @@ msgstr "wysokość tonu"
msgid "microphone input pitch"
msgstr "wysokość tonu wejścia mikrofonu"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:147
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:161
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:174
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:188
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:150
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:164
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:177
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:191
msgid "resistance"
msgstr "opór"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:148
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:162
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:175
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:189
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:151
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:165
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:178
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:192
msgid "microphone input resistance"
msgstr "opór wejścia mikrofonu"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:153
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:167
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:180
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:194
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:156
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:170
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:183
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:197
msgid "voltage"
msgstr "napięcie"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:154
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:168
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:181
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:195
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:157
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:171
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:184
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:198
msgid "microphone input voltage"
msgstr "napięcie wejścia mikrofonowego"
@@ -1189,282 +1186,315 @@ msgstr "RFID"
msgid "read value from RFID device"
msgstr "odczytaj wartość z urządzenia RFID"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:99
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:102
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:100
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
msgid "while"
msgstr "podczas gdy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"operator 'powtarzaj-dopóki-Prawda', który używa operatorów logicznych z "
"przybornika liczb"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:109
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:112
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:110
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
msgid "until"
msgstr "dopóki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:114
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"operator 'wykonuj-dopóki-Prawda' używa operatorów logicznych z przybornika "
"Liczby"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:120
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:121
msgid "Palette of media objects"
msgstr "Paleta obiektów multimedialnych"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:127
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
msgid "journal"
msgstr "dziennik"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:129
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "Obiekt z dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:138
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
msgid "audio"
msgstr "audio"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:140
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:141
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "obiekt audio Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:150
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
msgid "video"
msgstr "wideo"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:152
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:153
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "obiekt wideo Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:162
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
msgid "description"
msgstr "opis"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:164
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "pole opisowe Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:209
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
msgid "show"
msgstr "pokaż"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:185
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:198
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:199
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:214
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "wypisuje tekst lub pokazuje multimedia z Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
msgid "show aligned"
msgstr "pokaż wyrównane"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:221
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
msgid "set scale"
msgstr "ustaw skalę"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:225
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
msgid "sets the scale of media"
msgstr "ustawia skalę (mediów)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:233
msgid "save picture"
msgstr "zapisz obrazek"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
msgid "picture name"
msgstr "nazwa obrazka"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:236
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "zapisuje obraz do Dziennika Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:243
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
msgid "save SVG"
msgstr "zapisz SVG"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:247
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "zapisuje grafikę żółwia jako plik SVG w Dzienniku Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:253
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
msgid "scale"
msgstr "skala"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:257
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:258
msgid "holds current scale value"
msgstr "przechowuje bieżącą wartość skali"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:262
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
msgid "media wait"
msgstr "czeka na media"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "poczekaj na zakończenie bieżącego audio lub video"
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:271
+msgid "media stop"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+msgid "stop video or audio"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:278
+msgid "media pause"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:280
+msgid "pause video or audio"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
+msgid "media resume"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:287
+msgid "resume playing video or audio"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:293
msgid "speak"
msgstr "mówić"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
msgid "hello"
msgstr "cześć"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:274
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
msgid "speaks text"
msgstr "mówi tekst"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "sinewave"
msgstr "fala sinusoidalna"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "duration"
msgstr "czas trwania"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr ""
"gra falę sinusoidalną o częstotliwości, amplitudzie i trwaniu ( w sekundach)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:301
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
msgid "button down"
msgstr "guzik w dół"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:326
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "zwraca 1 jeśli wciśnięty zostaje przycisk myszy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:311
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:333
msgid "mouse x"
msgstr "myszka x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:314
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "zwraca współrzędną x myszki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:321
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
msgid "mouse y"
msgstr "myszka y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:324
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:346
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "zwraca współrzędną y myszki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:354
msgid "query keyboard"
msgstr "odczytaj klawiaturę"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:334
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:356
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "odczytuje klawiaturę (wynik zapisywany jest w klocku klawiatury)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:341
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
msgid "keyboard"
msgstr "klawiatura"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:345
-msgid "holds results of query-keyboard block"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
+#, fuzzy
+msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "przechowuje wynik działania klocka odczytu klawiatury"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:352
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:399
msgid "read pixel"
msgstr "odczytaj piksle"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:355
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:402
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "Kolor RGB pod żółwiem jest odesłany do stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:410
msgid "turtle sees"
msgstr "żółw widzi"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:365
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:412
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "zwraca kolor jaki \"widzi\" żółw"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:299
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420 taextras.py:304
msgid "time"
msgstr "czas"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:376
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "upływ czasu (w sekundach) od rozpoczęcia programu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:432
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Przybornik z dodatkowymi opcjami"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:438
msgid "push"
msgstr "na stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "odkłada wartość na stos (FILO, first-in-last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
msgid "show heap"
msgstr "pokaż stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:407
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "pokazuje wartości ze stosu ( FILO, first-in last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
msgid "empty heap"
msgstr "opróżnij stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "opróżnia stos (FILO, first-in-last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
msgid "pop"
msgstr "ze stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:481
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "zdejmuje wartość ze stosu (FILO, first-in last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:491
msgid "empty heap?"
msgstr "opróżnić stos?"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:494
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr "zwraca Prawda, gdy stos jest pusty"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:501
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
msgid "comment"
msgstr "komentarz"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:458
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:505
msgid "places a comment in your code"
msgstr "wstawia komentarz w twoim kodzie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:511
msgid "print"
msgstr "pisz"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:468
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "wypisuje wartość w klocku stanu na dole ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
+msgid "Python chr operator"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:534
+msgid "Python int operator"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:554
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
msgid "Python"
msgstr "Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1472,7 +1502,7 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: uzywany do dodawania zaawansowanych równań "
"matematycznych z jedną zmienną, np. sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:493
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1480,7 +1510,7 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: używany aby dodać równania matematyczne wielu "
"zmiennych np. sqrt(x*x+y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1488,224 +1518,224 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: używany do dodawania równań matematycznych wielu "
"zmiennych, np. sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:535
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:550
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:600
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
msgid "Python block"
msgstr "blok Pythona"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:521
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:602
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "uruchom kod znaleziony w module tamyblock.py znalezionym w Dzienniku"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:631
msgid "Cartesian"
msgstr "Kartezjańskie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "wyświetla współrzędne kartezjańskie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:639
msgid "polar"
msgstr "biegun"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:576
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "wyświetla współrzędne biegunowe"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:582
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
msgid "turtle"
msgstr "żółw"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:651
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "wybiera którym żółwiem kierować"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:595
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:604
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
msgid "turtle shell"
msgstr "skorupa żółwia"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:597
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:605
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "ustawia własną 'skorupę' żółwia"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:784
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:675
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:849
msgid "top"
msgstr "góra"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "szczyt zwiniętego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:825
msgid "bottom"
msgstr "dół"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:619
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:684
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "spód zwijalnego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:692
msgid "collapsed stack: click to open"
msgstr "zwinięty stos: kliknij, aby otworzyć"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:636
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "dolny klocek zwiniętego stosu klocków: kliknij aby otworzyć"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:712
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
msgid "top of stack"
msgstr "szczyt stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:654
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
msgid "label"
msgstr "etykieta"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:718
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "wierzch zwijalnego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:663
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:728
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Przybornik szablonów prezentacji"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
msgid "hide blocks"
msgstr "schowaj schemat"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:737
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "uporządkuj ekran chowając klocki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
msgid "show blocks"
msgstr "pokaż schemat"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "przywraca schowane klocki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:754
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "ukryj paski narzędzi Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
msgid "list"
msgstr "lista"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:702
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:767
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1002
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "lista wypuntkowana prezentacji"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:939
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:775
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1004
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "szablon prezentacji: lista punktów"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:879
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:782
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:944
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "szablon prezentacj: wybierz obiekt Dziennika (brak opisu)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:929
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "szablon prezentacj: wybierz obiekt Dziennika (z opisem)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:924
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:796
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:989
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "szablon prezentacji: wybierz cztery obiekty Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:738
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:909
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:803
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:810
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:959
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:974
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "szablon prezentacji: wybierz dwa obiekty z Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "współrzędna x lewej strony ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "współrzędna y dołu ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768 taextras.py:223
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:833 taextras.py:224
msgid "width"
msgstr "szerokość"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:836
msgid "the canvas width"
msgstr "szerokość ramy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:844
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "współrzędna x prawej strony ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:787
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:852
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "współrzędna y góry ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792 taextras.py:218
-#: taextras.py:224
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857 taextras.py:219
+#: taextras.py:225
msgid "height"
msgstr "wysokość"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
msgid "the canvas height"
msgstr "wysokość ramy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:802
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:867
msgid "title x"
msgstr "tytuł x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:811
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
msgid "title y"
msgstr "tytuł y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
msgid "left x"
msgstr "w lewo x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:829
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
msgid "top y"
msgstr "góra y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:838
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
msgid "right x"
msgstr "w prawo x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:912
msgid "bottom y"
msgstr "dół y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:862
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:927
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:942
msgid "presentation 1x1"
msgstr "prezentacja 1x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:957
msgid "presentation 2x1"
msgstr "przezentacja 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:907
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:972
msgid "presentation 1x2"
msgstr "prezentacja 1x2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:922
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:987
msgid "presentation 2x2"
msgstr "prezentacja 2x2"
@@ -1754,129 +1784,133 @@ msgid "Palette of Rwandan francs"
msgstr "Paleta rwandyjskich franków"
#: taextras.py:50
-msgid "Palette of US currencies"
-msgstr "Paleta walut amerykańskich (US)"
+msgid "Palette of US dollars"
+msgstr ""
#: taextras.py:51
-msgid "Palette of Australian currencies"
-msgstr "Paleta walut australijskich"
+msgid "Palette of Australian dollars"
+msgstr ""
#: taextras.py:52
-msgid "Palette of Guaranies"
-msgstr "Paleta Guarani"
+msgid "Palette of Paraguayan Guaranies"
+msgstr ""
#: taextras.py:53
+msgid "Palette of Peruvian Nuevo Soles"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:54
msgid "Palette of Uruguayan Pesos"
msgstr "Paleta urugwajskich pesos"
#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
-#: taextras.py:59
+#: taextras.py:60
msgid "TurtleBots"
msgstr "TurtleBots"
-#: taextras.py:60
+#: taextras.py:61
msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
msgstr "ustaw intensywność świecenia diody LED od 0 do 255"
-#: taextras.py:61
+#: taextras.py:62
msgid "returns the object gray level as a number between 0 and 1023"
msgstr "zwraca poziom szarości obiektu jako liczbę między 0 a 1023"
-#: taextras.py:62
+#: taextras.py:63
msgid "returns 1 when the button is press and 0 otherwise"
msgstr "zwraca 1, gdy przycisk zostanie naciśnięty i 0 w przeciwnym przypadku"
-#: taextras.py:63
+#: taextras.py:64
msgid "returns the ambient light level as a number between 0 and 1023"
msgstr "zwraca poziom światła otoczenia jako liczbę między 0 a 1023"
-#: taextras.py:64
+#: taextras.py:65
msgid "returns the ambient temperature as a number between 0 and 255"
msgstr "zwraca temperaturę otoczenia w postaci liczby od 0 do 255"
-#: taextras.py:65
+#: taextras.py:66
msgid ""
"returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
"between 0 and 255"
msgstr "zwraca odległość od obiektu przed czujnikiem jako liczbę od 0 do 255"
-#: taextras.py:67
+#: taextras.py:68
msgid "returns 0 or 1 depending on the sensor inclination"
msgstr "zwraca 0 lub 1 w zależności od nachylenia czujnika"
-#: taextras.py:68
+#: taextras.py:69
msgid "returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise"
msgstr ""
"zwraca 1, gdy czujnik wykrywa pole magnetyczne, 0 w przeciwnym przypadku"
-#: taextras.py:69
+#: taextras.py:70
msgid "switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration"
msgstr "przełącza z 0 na 1, częstotliwość zależy od wibracji"
-#: taextras.py:70
+#: taextras.py:71
msgid "LED"
msgstr "LED"
-#: taextras.py:71
+#: taextras.py:72
msgid "button"
msgstr "przycisk"
-#: taextras.py:72
+#: taextras.py:73
msgid "grayscale"
msgstr "skala szarości"
-#: taextras.py:73
+#: taextras.py:74
msgid "ambient light"
msgstr "światło otoczenia"
-#: taextras.py:74
+#: taextras.py:75
msgid "temperature"
msgstr "temperatura"
-#: taextras.py:75 taextras.py:262
+#: taextras.py:76 taextras.py:267
msgid "distance"
msgstr "odległość"
-#: taextras.py:76 taextras.py:259
+#: taextras.py:77 taextras.py:264
msgid "tilt"
msgstr "nachylenie"
-#: taextras.py:77
+#: taextras.py:78
msgid "magnetic induction"
msgstr "indukcja magnetyczna"
-#: taextras.py:78
+#: taextras.py:79
msgid "vibration"
msgstr "wibracja"
-#: taextras.py:79
+#: taextras.py:80
msgid "Butia Robot"
msgstr "Robot Butia"
-#: taextras.py:80
+#: taextras.py:81
msgid "delay Butia"
msgstr "opóźnij Butia"
-#: taextras.py:81
+#: taextras.py:82
msgid "wait for argument seconds"
msgstr "odczekaj ilość sekund zgodnie z argumentem"
#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
-#: taextras.py:83
+#: taextras.py:84
msgid "battery charge Butia"
msgstr "naładowanie baterii Butia"
-#: taextras.py:84
+#: taextras.py:85
msgid "returns the battery charge as a number between 0 and 255"
msgstr "zwraca poziom naładowania baterii jako liczbę między 0 i 255"
#. TRANS: This string is shorthand for "speed of Butia"
-#: taextras.py:86
+#: taextras.py:87
msgid "speed Butia"
msgstr "prędkość Butia"
-#: taextras.py:87
+#: taextras.py:88
msgid ""
"set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
"an argument"
@@ -1885,462 +1919,462 @@ msgstr ""
"przez argument"
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia forward"
-#: taextras.py:90
+#: taextras.py:91
msgid "forward Butia"
msgstr "Butia do przodu"
-#: taextras.py:91
+#: taextras.py:92
msgid "move the Butia robot forward"
msgstr "przesuń robota Butia do przodu"
-#: taextras.py:92
+#: taextras.py:93
msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
msgstr "przesuń robota Butia do przodu o wcześniej określoną odległość"
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
-#: taextras.py:94
+#: taextras.py:95
msgid "backward Butia"
msgstr "Butia do tyłu"
-#: taextras.py:95
+#: taextras.py:96
msgid "move the Butia robot backward"
msgstr "przesuń robota Butia do tyłu"
-#: taextras.py:96
+#: taextras.py:97
msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
msgstr "przesuń robota Butia do tyłu o wcześniej określoną odległość"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
-#: taextras.py:98
+#: taextras.py:99
msgid "left Butia"
msgstr "Butia w lewo"
-#: taextras.py:99
+#: taextras.py:100
msgid "turn the Butia robot at left"
msgstr "obróć robota Butia w lewo"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
-#: taextras.py:101
+#: taextras.py:102
msgid "right Butia"
msgstr "Butia w prawo"
-#: taextras.py:102
+#: taextras.py:103
msgid "turn the Butia robot at right"
msgstr "obróć robota Butia w prawo"
-#: taextras.py:103
+#: taextras.py:104
msgid "turn Butia"
msgstr "obrót Butia"
-#: taextras.py:104
+#: taextras.py:105
msgid "turn the Butia robot x degrees"
msgstr "obróć robota Butia o x stopni"
-#: taextras.py:105
+#: taextras.py:106
msgid "stop Butia"
msgstr "zatrzymaj Butia"
-#: taextras.py:106
+#: taextras.py:107
msgid "stop the Butia robot"
msgstr "zatrzymaj robota Butia"
-#: taextras.py:107
+#: taextras.py:108
msgid "display Butia"
msgstr "wyświetlacz Butia"
#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
#. The len must be 32 characters/spaces.
-#: taextras.py:110
+#: taextras.py:111
msgid "Hello World Butia "
msgstr "Witaj świecie Butia"
-#: taextras.py:111
+#: taextras.py:112
msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
msgstr "wyświetl tekst na 32-znakowym wyświetlaczu ASCII robota Butia"
-#: taextras.py:112
+#: taextras.py:113
msgid "Butia"
msgstr "Butia"
-#: taextras.py:116
+#: taextras.py:117
msgid "The camera was not found."
msgstr "Kamera nie została znaleziona."
-#: taextras.py:117
+#: taextras.py:118
msgid "Error on the initialization of the camera."
msgstr "Błąd uruchomienia kamery."
-#: taextras.py:118
+#: taextras.py:119
msgid "FollowMe"
msgstr "ŚledźMnie"
-#: taextras.py:119
+#: taextras.py:120
msgid "follow"
msgstr "śledź"
-#: taextras.py:120
+#: taextras.py:121
msgid "R"
msgstr "R"
-#: taextras.py:121
+#: taextras.py:122
msgid "G"
msgstr "G"
-#: taextras.py:122
+#: taextras.py:123
msgid "B"
msgstr "B"
-#: taextras.py:123
+#: taextras.py:124
msgid "follow a RGB color"
msgstr "idź za kolorem RGB"
-#: taextras.py:124
+#: taextras.py:125
msgid "threshold"
msgstr "próg"
-#: taextras.py:125
+#: taextras.py:126
msgid "set a threshold for a RGB color"
msgstr "ustaw próg dla koloru RGB"
-#: taextras.py:126
+#: taextras.py:127
msgid "save calibration 1"
msgstr "zapisz kalibrację 1"
-#: taextras.py:127
+#: taextras.py:128
msgid "stores a calibration in calibration 1"
msgstr "zapisuje kalibrację w kalibracji 1"
-#: taextras.py:128
+#: taextras.py:129
msgid "save calibration 2"
msgstr "zapisz kalibrację 2"
-#: taextras.py:129
+#: taextras.py:130
msgid "stores a calibration in calibration 2"
msgstr "zapisuje kalibrację w kalibracji 2"
-#: taextras.py:130
+#: taextras.py:131
msgid "calibration"
msgstr "kalibracja"
-#: taextras.py:131
+#: taextras.py:132
msgid "stores a personalized calibration"
msgstr "zapisuje spersonalizowaną kalibrację"
-#: taextras.py:132
+#: taextras.py:133
msgid "calibration 1"
msgstr "kalibracja 1"
-#: taextras.py:133
+#: taextras.py:134
msgid "return calibration 1"
msgstr "zwróć kalibrację 1"
-#: taextras.py:134
+#: taextras.py:135
msgid "calibration 2"
msgstr "kalibracja 2"
-#: taextras.py:135
+#: taextras.py:136
msgid "return calibration 2"
msgstr "zwróć kalibrację 2"
-#: taextras.py:136
+#: taextras.py:137
msgid "return a personalized calibration"
msgstr "zwróć spersonalizowaną kalibrację"
-#: taextras.py:137
+#: taextras.py:138
msgid "x position"
msgstr "pozycja x"
-#: taextras.py:138
+#: taextras.py:139
msgid "return x position"
msgstr "zwróć pozycję x"
-#: taextras.py:139
+#: taextras.py:140
msgid "y position"
msgstr "pozycja y"
-#: taextras.py:140
+#: taextras.py:141
msgid "return y position"
msgstr "zwróć pozycję y"
-#: taextras.py:141
+#: taextras.py:142
msgid "pixels"
msgstr "piksele"
-#: taextras.py:142
+#: taextras.py:143
msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
msgstr "zwróć liczbę pikseli największej plamy"
-#: taextras.py:143
+#: taextras.py:144
msgid "follow a color or calibration"
msgstr "śledź kolor lub kalibrację"
-#: taextras.py:144
+#: taextras.py:145
msgid "minimum pixels"
msgstr "minimum pikseli"
-#: taextras.py:145
+#: taextras.py:146
msgid "set the minimal number of pixels to follow"
msgstr "ustaw minimalną liczbę pikseli do śledzenia"
-#: taextras.py:146
+#: taextras.py:147
msgid "empty calibration"
msgstr "opróżnij kalibrację"
-#: taextras.py:147
+#: taextras.py:148
msgid "error in string conversion"
msgstr "błąd w konwersji ciągu"
-#: taextras.py:151
+#: taextras.py:152
msgid "SumBot"
msgstr "SumBot"
-#: taextras.py:152
+#: taextras.py:153
msgid "speed SumBot"
msgstr "prędkość SumBot"
-#: taextras.py:153
+#: taextras.py:154
msgid "submit the speed to the SumBot"
msgstr "prześlij prędkość do SumBota"
-#: taextras.py:154
+#: taextras.py:155
msgid "set the default speed for the movement commands"
msgstr "ustaw domyślną prędkością dla komend ruchu"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
-#: taextras.py:156
+#: taextras.py:157
msgid "forward SumBot"
msgstr "SumBot do przodu"
-#: taextras.py:157
+#: taextras.py:158
msgid "move SumBot forward"
msgstr "przesuń SumBota do przodu"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
-#: taextras.py:159
+#: taextras.py:160
msgid "backward SumBot"
msgstr "SumBot do tyłu"
-#: taextras.py:160
+#: taextras.py:161
msgid "move SumBot backward"
msgstr "przesuń SumBota do tyłu"
-#: taextras.py:161
+#: taextras.py:162
msgid "stop SumBot"
msgstr "zatrzymaj SumBota"
-#: taextras.py:162
+#: taextras.py:163
msgid "stop the SumBot"
msgstr "zatrzymaj SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
-#: taextras.py:164
+#: taextras.py:165
msgid "left SumBot"
msgstr "SumBot w lewo"
-#: taextras.py:165
+#: taextras.py:166
msgid "turn left the SumBot"
msgstr "obróć SumBota w lewo"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
-#: taextras.py:167
+#: taextras.py:168
msgid "right SumBot"
msgstr "SumBot w prawo"
-#: taextras.py:168
+#: taextras.py:169
msgid "turn right the SumBot"
msgstr "obróć SumBota w prawo"
-#: taextras.py:169
+#: taextras.py:170
msgid "angle to center"
msgstr "kąt z centrum"
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:171
+#: taextras.py:172
msgid "get the angle to the center of the dohyo"
msgstr "pobierz kąt w stosunku do centrum dohyo"
-#: taextras.py:172
+#: taextras.py:173
msgid "angle to Enemy"
msgstr "kąt do przeciwnika"
-#: taextras.py:173
+#: taextras.py:174
msgid "get the angle to the Enemy"
msgstr "pobierz kąt w stosunku do przeciwnika"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:175
+#: taextras.py:176
msgid "x coor. SumBot"
msgstr "współrz. x SumBota"
-#: taextras.py:176
+#: taextras.py:177
msgid "get the x coordinate of the SumBot"
msgstr "pobierz współrzędną x SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:178
+#: taextras.py:179
msgid "y coor. SumBot"
msgstr "współrz. y SumBota"
-#: taextras.py:179
+#: taextras.py:180
msgid "get the y coordinate of the SumBot"
msgstr "pobierz współrzędną y SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:181
+#: taextras.py:182
msgid "x coor. Enemy"
msgstr "współrz. x przeciwnika"
-#: taextras.py:182
+#: taextras.py:183
msgid "get the x coordinate of the Enemy"
msgstr "pobierz współrzędną x przeciwnika"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:184
+#: taextras.py:185
msgid "y coor. Enemy"
msgstr "współrz. y przeciwnika"
-#: taextras.py:185
+#: taextras.py:186
msgid "get the y coordinate of the Enemy"
msgstr "pobierz współrzędną y przeciwnika"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
-#: taextras.py:187
+#: taextras.py:188
msgid "rotation SumBot"
msgstr "obrót SumBota"
-#: taextras.py:188
+#: taextras.py:189
msgid "get the rotation of the Sumbot"
msgstr "pobierz obrót SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:190
+#: taextras.py:191
msgid "rotation Enemy"
msgstr "obrót przeciwnika"
-#: taextras.py:191
+#: taextras.py:192
msgid "get the rotation of the Enemy"
msgstr "pobierz obrót przeciwnika"
-#: taextras.py:192
+#: taextras.py:193
msgid "distance to center"
msgstr "odległość do środka"
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:194
+#: taextras.py:195
msgid "get the distance to the center of the dohyo"
msgstr "pobierz odległość do centrum dohyo"
-#: taextras.py:195
+#: taextras.py:196
msgid "distance to Enemy"
msgstr "odległość do przeciwnika"
-#: taextras.py:196
+#: taextras.py:197
msgid "get the distance to the Enemy"
msgstr "pobierz odległość do przeciwnika"
-#: taextras.py:197
+#: taextras.py:198
msgid "update information"
msgstr "aktualizuj informacje"
-#: taextras.py:198
+#: taextras.py:199
msgid "update information from the server"
msgstr "aktualizuj informacje z serwera"
#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
-#: taextras.py:203
+#: taextras.py:204
msgid "Palette of physics blocks"
msgstr "Przybornik klocków do fizyki"
-#: taextras.py:204
+#: taextras.py:205
msgid "start polygon"
msgstr "rozpocznij wielokąt"
-#: taextras.py:205
+#: taextras.py:206
msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
msgstr ""
"Rozpocznij definiowanie nowego wielokąta, na podstawie bieżących "
"współrzędnych xy Żółwia."
-#: taextras.py:207
+#: taextras.py:208
msgid "add point"
msgstr "dodaj punkt"
-#: taextras.py:208
+#: taextras.py:209
msgid ""
"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
"position."
msgstr "Dodaj nowy punkt do bieżącego wielokąta w obecnej pozycji Żółwia xy."
-#: taextras.py:210
+#: taextras.py:211
msgid "end polygon"
msgstr "zakończ wielokąt"
-#: taextras.py:211
+#: taextras.py:212
msgid "Define a new polygon."
msgstr "Zdefiniuj nowy wielokąt."
-#: taextras.py:212
+#: taextras.py:213
msgid "end filled polygon"
msgstr "zakończ wypełniony wielokąt"
-#: taextras.py:213
+#: taextras.py:214
msgid "Not a simple polygon"
msgstr "Nie prosty wielokąt"
-#: taextras.py:214
+#: taextras.py:215
msgid "Define a new filled polygon."
msgstr "Zdefiniuj nowy wypełniony wielokąt."
-#: taextras.py:215
+#: taextras.py:216
msgid "triangle"
msgstr "Trójkąt"
#. TRANS: base of a triangle
-#: taextras.py:217
+#: taextras.py:218
msgid "base"
msgstr "podstawa"
-#: taextras.py:219
+#: taextras.py:220
msgid "Add a triangle object to the project."
msgstr "Dodaj obiekt trójkątny do projektu."
-#: taextras.py:220
+#: taextras.py:221
msgid "circle"
msgstr "okrąg"
-#: taextras.py:221
+#: taextras.py:222
msgid "Add a circle object to the project."
msgstr "Dodaj okrągły obiekt do projektu."
-#: taextras.py:222
+#: taextras.py:223
msgid "rectangle"
msgstr "prostokąt"
-#: taextras.py:225
+#: taextras.py:226
msgid "Add a rectangle object to the project."
msgstr "Dodaj prostokątny obiekt do projektu."
-#: taextras.py:226
+#: taextras.py:227
msgid "reset"
msgstr "zresetuj"
-#: taextras.py:227
+#: taextras.py:228
msgid "Reset the project; clear the object list."
msgstr "Zresetuj projekt, wyczyść listę obiektów."
-#: taextras.py:228
+#: taextras.py:229
msgid "motor"
msgstr "silnik"
-#: taextras.py:229
+#: taextras.py:230
msgid "torque"
msgstr "moment obrotowy"
-#: taextras.py:230
+#: taextras.py:231
msgid "speed"
msgstr "prędkość"
-#: taextras.py:231
+#: taextras.py:232
msgid ""
"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
"placed on the most recent object created."
@@ -2348,19 +2382,19 @@ msgstr ""
"Moment obrotowy silnika i szybkość od 0 (wyłączony) do liczb dodatnich; "
"silnik znajduje się na ostatnio stworzonym obiekcie."
-#: taextras.py:233 taextras.py:350
+#: taextras.py:234 taextras.py:355
msgid "pin"
msgstr "pinezka"
-#: taextras.py:234
+#: taextras.py:235
msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
msgstr "Przypnij obiekt żeby nie mógł spaść."
-#: taextras.py:235
+#: taextras.py:236
msgid "joint"
msgstr "Połączenie"
-#: taextras.py:238
+#: taextras.py:239
msgid ""
"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
"point x, y)."
@@ -2368,24 +2402,38 @@ msgstr ""
"Połącz dwa obiekty razem (ostatnio stworzony obiekt z obiektem w punkcie x, "
"y)."
-#: taextras.py:240
+#: taextras.py:241
+msgid "save as Physics activity"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:242
msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
msgstr "Zapisz projekt w Dzienniku jako Fizykę."
-#: taextras.py:241
+#. TRANS: Here, gear means a toothed wheel, as in a clock-works
+#: taextras.py:244
+msgid "gear"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:245
+#, fuzzy
+msgid "Add a gear object to the project."
+msgstr "Dodaj okrągły obiekt do projektu."
+
+#: taextras.py:246
msgid "density"
msgstr "gęstość"
-#: taextras.py:242
+#: taextras.py:247
msgid ""
"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
msgstr "Ustaw gęstość dla obiektów (gęstość może być wartością dodatnią)."
-#: taextras.py:244
+#: taextras.py:249
msgid "friction"
msgstr "tarcie"
-#: taextras.py:245
+#: taextras.py:250
msgid ""
"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
"friction off and 1 is strong friction)."
@@ -2394,11 +2442,11 @@ msgstr ""
"silne tarcie)."
#. TRANS: bounciness is restitution
-#: taextras.py:248
+#: taextras.py:253
msgid "bounciness"
msgstr "elastyczność"
-#: taextras.py:249
+#: taextras.py:254
msgid ""
"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
"no bounce and 1 is very bouncy)."
@@ -2406,11 +2454,11 @@ msgstr ""
"Ustaw elastyczność dla obiektów (wartość od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak "
"elastyczności a 1 dużą elastyczność)."
-#: taextras.py:251
+#: taextras.py:256
msgid "dynamic"
msgstr "dynamiczny"
-#: taextras.py:252
+#: taextras.py:257
msgid ""
"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
msgstr ""
@@ -2418,11 +2466,11 @@ msgstr ""
"nie porusza się."
#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:258
+#: taextras.py:263
msgid "Palette of WeDo blocks"
msgstr "Paleta klocków WeDo"
-#: taextras.py:260
+#: taextras.py:265
msgid ""
"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
"tilt left, 2 == tilt right)"
@@ -2432,128 +2480,128 @@ msgstr ""
"przechylenie w prawo)"
#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
-#: taextras.py:264
+#: taextras.py:269
msgid "distance sensor output"
msgstr "wyjście czujnika odległości"
-#: taextras.py:265
+#: taextras.py:270
msgid "Motor A"
msgstr "Silnik A"
-#: taextras.py:266
+#: taextras.py:271
msgid "returns the current value of Motor A"
msgstr "zwraca bieżącą wartość Silnika A"
-#: taextras.py:267
+#: taextras.py:272
msgid "Motor B"
msgstr "Silnik B"
-#: taextras.py:268
+#: taextras.py:273
msgid "returns the current value of Motor B"
msgstr "zwraca bieżącą wartość Silnika B"
-#: taextras.py:269
+#: taextras.py:274
msgid "set the value for Motor A"
msgstr "ustaw wartość Silnika A"
-#: taextras.py:270
+#: taextras.py:275
msgid "set the value for Motor B"
msgstr "ustaw wartość Silnika B"
#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:275
+#: taextras.py:280
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
msgstr "Paleta klocków silników LEGO NXT"
-#: taextras.py:276
+#: taextras.py:281
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
msgstr "Paleta klocków czujników LEGO NXT"
-#: taextras.py:277
+#: taextras.py:282
msgid "touch"
msgstr "dotyk"
-#: taextras.py:278
+#: taextras.py:283
msgid "ultrasonic"
msgstr "ultradźwiękowy"
-#: taextras.py:280
+#: taextras.py:285
msgid "light"
msgstr "światło"
-#: taextras.py:282
+#: taextras.py:287
msgid "PORT A"
msgstr "PORT A"
-#: taextras.py:283
+#: taextras.py:288
msgid "PORT B"
msgstr "PORT B"
-#: taextras.py:284
+#: taextras.py:289
msgid "PORT C"
msgstr "PORT C"
-#: taextras.py:285
+#: taextras.py:290
msgid "PORT 1"
msgstr "PORT 1"
-#: taextras.py:286
+#: taextras.py:291
msgid "PORT 2"
msgstr "PORT 2"
-#: taextras.py:287
+#: taextras.py:292
msgid "PORT 3"
msgstr "PORT 3"
-#: taextras.py:288
+#: taextras.py:293
msgid "PORT 4"
msgstr "PORT 4"
-#: taextras.py:289
+#: taextras.py:294
msgid "Please check the connection with the brick."
msgstr "Sprawdź połączene z klockiem."
-#: taextras.py:290
+#: taextras.py:295
msgid "Please check the port."
msgstr "Sprawdź port."
-#: taextras.py:291
+#: taextras.py:296
msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr "Wartość mocy musi być między -127 a 127."
-#: taextras.py:292
+#: taextras.py:297
msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
msgstr "Wystąpił błąd: sprawdź wszystkie złącza i spróbuj połączyć ponownie."
-#: taextras.py:293
+#: taextras.py:298
msgid "NXT found"
msgstr "znaleziono NXT"
-#: taextras.py:294
+#: taextras.py:299
msgid "NXT not found"
msgstr "nie znaleziono NXT"
-#: taextras.py:295
+#: taextras.py:300
msgid "refresh NXT"
msgstr "odśwież NXT"
-#: taextras.py:296
+#: taextras.py:301
msgid "Search for a connected NXT brick."
msgstr "Wyszukaj podłączone klocki NXT."
-#: taextras.py:297
+#: taextras.py:302
msgid "play tone"
msgstr "odwórz ton"
-#: taextras.py:298
+#: taextras.py:303
msgid "frequency"
msgstr "częstotliwość"
-#: taextras.py:300
+#: taextras.py:305
msgid "Play a tone at frequency for time."
msgstr "Odtwórz ton o częstotliwości przez czas."
-#: taextras.py:301
+#: taextras.py:306
msgid ""
"turn motor\n"
"rotations"
@@ -2561,19 +2609,19 @@ msgstr ""
"obróć rotacje\n"
"silnika"
-#: taextras.py:302
+#: taextras.py:307
msgid "port"
msgstr "port"
-#: taextras.py:303
+#: taextras.py:308
msgid "power"
msgstr "moc"
-#: taextras.py:304
+#: taextras.py:309
msgid "turn a motor"
msgstr "obróć silnik"
-#: taextras.py:305
+#: taextras.py:310
msgid ""
"synchronize motors\n"
"steering"
@@ -2581,185 +2629,185 @@ msgstr ""
"synchronizuj silniki\n"
"sterowanie"
-#: taextras.py:306
+#: taextras.py:311
msgid "rotations"
msgstr "obroty"
-#: taextras.py:307
+#: taextras.py:312
msgid "synchronize two motors connected in PORT B and PORT C"
msgstr "synchronizuj dwa silniki podłączone do PORTU B i PORTU C"
-#: taextras.py:308
+#: taextras.py:313
msgid "PORT A of the brick"
msgstr "PORT A klocka"
-#: taextras.py:309
+#: taextras.py:314
msgid "PORT B of the brick"
msgstr "PORT B klocka"
-#: taextras.py:310
+#: taextras.py:315
msgid "PORT C of the brick"
msgstr "PORT C klocka"
-#: taextras.py:311
+#: taextras.py:316
msgid "start motor"
msgstr "uruchom silnik"
-#: taextras.py:312
+#: taextras.py:317
msgid "Run a motor forever."
msgstr "Uruchom silnik na zawsze."
-#: taextras.py:313
+#: taextras.py:318
msgid "brake motor"
msgstr "zahamuj silnik"
-#: taextras.py:314
+#: taextras.py:319
msgid "Stop a specified motor."
msgstr "Zatrzymaj określony motor."
-#: taextras.py:315
+#: taextras.py:320
msgid "reset motor"
msgstr "resetuj silnik"
-#: taextras.py:316
+#: taextras.py:321
msgid "Reset the motor counter."
msgstr "Resetuj licznik silnika."
-#: taextras.py:317
+#: taextras.py:322
msgid "motor position"
msgstr "pozycja silnika"
-#: taextras.py:318
+#: taextras.py:323
msgid "Get the motor position."
msgstr "Pobierz pozycję silnika."
-#: taextras.py:319
+#: taextras.py:324
msgid "PORT 1 of the brick"
msgstr "PORT 1 klocka"
-#: taextras.py:320
+#: taextras.py:325
msgid "PORT 2 of the brick"
msgstr "PORT 2 klocka"
-#: taextras.py:321
+#: taextras.py:326
msgid "PORT 3 of the brick"
msgstr "PORT 3 klocka"
-#: taextras.py:322
+#: taextras.py:327
msgid "PORT 4 of the brick"
msgstr "PORT 4 klocka"
-#: taextras.py:323
+#: taextras.py:328
msgid "read"
msgstr "wczytaj"
-#: taextras.py:324
+#: taextras.py:329
msgid "sensor"
msgstr "czujnik"
-#: taextras.py:325
+#: taextras.py:330
msgid "Read sensor output."
msgstr "Wczytaj wyjście czujnika."
-#: taextras.py:326
+#: taextras.py:331
msgid "color sensor"
msgstr "czujnik koloru"
-#: taextras.py:327
+#: taextras.py:332
msgid "light sensor"
msgstr "czujnik światła"
-#: taextras.py:328
+#: taextras.py:333
msgid "touch sensor"
msgstr "czujnik dotykowy"
-#: taextras.py:329
+#: taextras.py:334
msgid "distance sensor"
msgstr "czujnik odległości"
-#: taextras.py:330
+#: taextras.py:335
msgid "sound sensor"
msgstr "czujnik dźwięku"
-#: taextras.py:331
+#: taextras.py:336
msgid "set light"
msgstr "ustaw światło"
-#: taextras.py:332
+#: taextras.py:337
msgid "Set color sensor light."
msgstr "Ustaw światło czujnika koloru."
#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
-#: taextras.py:337
+#: taextras.py:342
msgid "Palette of Arduino blocks"
msgstr "Paleta klocków Arduino"
-#: taextras.py:338
+#: taextras.py:343
msgid "HIGH"
msgstr "WYSOKO"
-#: taextras.py:339
+#: taextras.py:344
msgid "LOW"
msgstr "NISKO"
-#: taextras.py:340
+#: taextras.py:345
msgid "INPUT"
msgstr "WEJŚCIE"
-#: taextras.py:341
+#: taextras.py:346
msgid "OUTPUT"
msgstr "WYJŚCIE"
#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
-#: taextras.py:343
+#: taextras.py:348
msgid "PWM"
msgstr "PWM"
-#: taextras.py:344
+#: taextras.py:349
msgid "SERVO"
msgstr "SERVO"
-#: taextras.py:345
+#: taextras.py:350
msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
msgstr "BŁĄD: Sprawdź Arduino i numer portu."
-#: taextras.py:346
+#: taextras.py:351
msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
msgstr "BŁĄD: Wartość musi być liczbą między 0 a 255."
-#: taextras.py:347
+#: taextras.py:352
msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
msgstr "BŁĄD: Wartość musi być albo WYSOKO albo NISKO."
-#: taextras.py:348
+#: taextras.py:353
msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
msgstr "BŁĄD: Tryb musi być WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWN albo SERVO."
-#: taextras.py:349
+#: taextras.py:354
msgid "pin mode"
msgstr "tryb pin"
-#: taextras.py:351
+#: taextras.py:356
msgid "mode"
msgstr "tryb"
-#: taextras.py:352
+#: taextras.py:357
msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
msgstr "Wybierz funkcję pinu (WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWM, SERVO)."
-#: taextras.py:353
+#: taextras.py:358
msgid "analog write"
msgstr "analogowy zapis"
-#: taextras.py:355
+#: taextras.py:360
msgid "Write analog value in specified port."
msgstr "Zapisz analogową wartość w wybranym porcie."
-#: taextras.py:356
+#: taextras.py:361
msgid "analog read"
msgstr "analogowy odczyt"
-#: taextras.py:357
+#: taextras.py:362
msgid ""
"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
@@ -2768,43 +2816,43 @@ msgstr ""
"Vref, aby ustalić napięcie. Dla USB, volt=((odczyt)*5)/1024), w "
"przybliżeniu."
-#: taextras.py:359
+#: taextras.py:364
msgid "digital write"
msgstr "cyfrowy zapis"
-#: taextras.py:360
+#: taextras.py:365
msgid "Write digital value to specified port."
msgstr "Zapisz cyfrową wartość do wybranego portu."
-#: taextras.py:361
+#: taextras.py:366
msgid "digital read"
msgstr "cyfrowy odczyt"
-#: taextras.py:362
+#: taextras.py:367
msgid "Read value from digital port."
msgstr "Odczytaj wartość z cyfrowego portu."
-#: taextras.py:363
+#: taextras.py:368
msgid "Set HIGH value for digital port."
msgstr "Ustaw wartość WYSOKO dla cyfrowego portu."
-#: taextras.py:364
+#: taextras.py:369
msgid "Configure Arduino port for digital input."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wejścia."
-#: taextras.py:365
+#: taextras.py:370
msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino do kierowania servo."
-#: taextras.py:366
+#: taextras.py:371
msgid "Set LOW value for digital port."
msgstr "Ustaw wartość NISKO dla cyfrowego portu."
-#: taextras.py:367
+#: taextras.py:372
msgid "Configure Arduino port for digital output."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wyjścia."
-#: taextras.py:368
+#: taextras.py:373
msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla PWM (modulacji szerokości impulsów)."
@@ -2841,6 +2889,10 @@ msgstr "Zapisz"
msgid "Save as"
msgstr "Zapisz jako"
+#: turtleblocks.py:332
+msgid "Save as HTML"
+msgstr "zapisz jako HTML"
+
#: turtleblocks.py:336
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
@@ -2865,6 +2917,10 @@ msgstr "Pokaż/schowaj schemat"
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"
+#: turtleblocks.py:376
+msgid "Debug"
+msgstr "Śledź"
+
#: turtleblocks.py:378
msgid "Turtle"
msgstr "Żółw"
@@ -2877,6 +2933,21 @@ msgstr "Masz niezapisaną pracę. Czy chcesz ją zapisać przed zakończeniem?"
msgid "Save project?"
msgstr "Zapisać projekt?"
+#~ msgid "<Ctrl>d"
+#~ msgstr "<Ctrl>d"
+
+#~ msgid "Palette of US currencies"
+#~ msgstr "Paleta walut amerykańskich (US)"
+
+#~ msgid "Palette of Australian currencies"
+#~ msgstr "Paleta walut australijskich"
+
+#~ msgid "Palette of Guaranies"
+#~ msgstr "Paleta Guarani"
+
+#~ msgid "presentation"
+#~ msgstr "prezentacja"
+
#~ msgid "Hide blocks"
#~ msgstr "Schowaj klocki"