Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-10-25 11:44:33 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-10-25 11:44:33 (GMT)
commitd8e8f56f8a20bcec6416324f3bf25d6dea6a8d4a (patch)
tree8b580256bfcde7a7ebf08a486b6235435141c3da /po/pl.po
parent3ae60a6fe7d2df41bc0f4ff9aae27cac813d0d82 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user Jakub.: 475 of 475 messages translated (0 fuzzy).
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po408
1 files changed, 204 insertions, 204 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 790c341..a60e717 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-27 07:23-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-28 21:51+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-06 00:32-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-25 13:44+0200\n"
"Last-Translator: Jakub <jamarat@o2.pl>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <walter@sugarlabs.org>\n"
"Language: pl\n"
@@ -19,8 +19,8 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:127
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:129 TurtleArt/tawindow.py:1568
-#: TurtleArt/tawindow.py:2793 pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:272
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:129 TurtleArt/tawindow.py:1612
+#: TurtleArt/tawindow.py:2840 pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:272
msgid "Turtle Art"
msgstr "Żółw artysta"
@@ -53,7 +53,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "czyści ekran i ustawienia żółwia"
#: TurtleArt/tabasics.py:154
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
msgid "left"
msgstr "w lewo"
@@ -62,7 +62,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "przekręca żółwia odwrotnie do ruchu wskazówe zegara o podany kąt"
#: TurtleArt/tabasics.py:165
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:684
msgid "right"
msgstr "w prawo"
@@ -113,8 +113,8 @@ msgstr "ustaw kierunek"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "ustawia kierunek żółwia w stopniach (0 kieruje żółwia do góry ekranu)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:2789
-#: TurtleArt/tawindow.py:2793 TurtleArtActivity.py:547
+#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:2836
+#: TurtleArt/tawindow.py:2840 TurtleArtActivity.py:551
msgid "xcor"
msgstr "wsp. x"
@@ -126,8 +126,8 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędą x żółwia (może być użyty w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:2789
-#: TurtleArt/tawindow.py:2793 TurtleArtActivity.py:548
+#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:2836
+#: TurtleArt/tawindow.py:2840 TurtleArtActivity.py:552
msgid "ycor"
msgstr "wsp. y"
@@ -139,8 +139,8 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędną y żółwia (może być użyte w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:2789
-#: TurtleArt/tawindow.py:2793 TurtleArtActivity.py:548
+#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:2836
+#: TurtleArt/tawindow.py:2840 TurtleArtActivity.py:552
msgid "heading"
msgstr "kierunek"
@@ -465,7 +465,7 @@ msgid "logical OR operator"
msgstr "operator logiczny 'LUB' (OR)"
#: TurtleArt/tabasics.py:710
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:93
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Przybornik operatorów kontroli przepływu"
@@ -554,7 +554,7 @@ msgstr "Przybornik klocków ze zmiennymi"
#: TurtleArt/tabasics.py:804 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
-msgstr "początek"
+msgstr "start"
#: TurtleArt/tabasics.py:807
msgid "connects action to toolbar run buttons"
@@ -578,17 +578,17 @@ msgstr "przechowuje wartość liczbową w Zmiennej 2"
#: TurtleArt/tabasics.py:837 TurtleArt/tabasics.py:838
#: TurtleArt/tabasics.py:839
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:170
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:171
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:172
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:179
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:192
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:207
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:166
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:167
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:202
msgid "text"
msgstr "tekst"
#: TurtleArt/tabasics.py:840
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:168
msgid "string value"
msgstr "wartość tekstowa"
@@ -701,12 +701,12 @@ msgstr "przesuń wszystkie klocki do kosza"
#: TurtleArt/taconstants.py:251 TurtleArt/taconstants.py:273
#: TurtleArt/taconstants.py:294 TurtleArt/taconstants.py:336
#: TurtleArt/taconstants.py:378 TurtleArt/taconstants.py:420
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:788
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:802
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:816
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:830
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:844
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:769
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:783
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:797
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:811
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:825
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:839
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
@@ -734,28 +734,28 @@ msgstr "wyświetla kolejny przybornik"
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "zmienia orientację przybornika klocków"
-#: TurtleArt/tautils.py:173
+#: TurtleArt/tautils.py:172
msgid "Load..."
msgstr "Załaduj..."
-#: TurtleArt/tautils.py:182
+#: TurtleArt/tautils.py:181
msgid "Save..."
msgstr "Zapisz..."
-#: TurtleArt/tautils.py:590
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:575
+#: TurtleArt/tautils.py:589
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:570
msgid "click to open"
msgstr "kliknij aby otworzyć"
-#: TurtleArt/tawindow.py:748 TurtleArt/tawindow.py:749
+#: TurtleArt/tawindow.py:766 TurtleArt/tawindow.py:767
msgid "orientation"
msgstr "orientacja"
-#: TurtleArt/tawindow.py:759 TurtleArt/tawindow.py:1022
+#: TurtleArt/tawindow.py:777 TurtleArt/tawindow.py:1063
msgid "next"
msgstr "następny"
-#: TurtleArt/tawindow.py:2885
+#: TurtleArt/tawindow.py:2932
msgid "image"
msgstr "obraz"
@@ -771,7 +771,7 @@ msgstr "stopklatka"
msgid "Show palette"
msgstr "Pokaż przybornik"
-#: TurtleArtActivity.py:250 TurtleArtActivity.py:629 turtleart.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:250 TurtleArtActivity.py:633 turtleart.py:340
msgid "Hide palette"
msgstr "Schowaj przybornik"
@@ -779,147 +779,147 @@ msgstr "Schowaj przybornik"
msgid "Show blocks"
msgstr "Pokaż klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:260 TurtleArtActivity.py:278 TurtleArtActivity.py:632
+#: TurtleArtActivity.py:260 TurtleArtActivity.py:278 TurtleArtActivity.py:636
msgid "Hide blocks"
msgstr "Schowaj klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:398
+#: TurtleArtActivity.py:402
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w dół"
-#: TurtleArtActivity.py:402 TurtleArtActivity.py:551
+#: TurtleArtActivity.py:406 TurtleArtActivity.py:555
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w górę"
-#: TurtleArtActivity.py:465 TurtleArtActivity.py:520 turtleart.py:335
+#: TurtleArtActivity.py:469 TurtleArtActivity.py:524 turtleart.py:335
msgid "Edit"
msgstr "Edytuje"
-#: TurtleArtActivity.py:469 TurtleArtActivity.py:518 turtleart.py:330
+#: TurtleArtActivity.py:473 TurtleArtActivity.py:522 turtleart.py:330
msgid "View"
msgstr "Widok"
-#: TurtleArtActivity.py:476 TurtleArtActivity.py:524
+#: TurtleArtActivity.py:480 TurtleArtActivity.py:528
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
-#: TurtleArtActivity.py:497 TurtleArtActivity.py:623
+#: TurtleArtActivity.py:501 TurtleArtActivity.py:627
msgid "Load example"
msgstr "Załaduj przykład"
-#: TurtleArtActivity.py:516
+#: TurtleArtActivity.py:520
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
-#: TurtleArtActivity.py:522
+#: TurtleArtActivity.py:526
msgid "Import/Export"
msgstr "Import/Eksport"
-#: TurtleArtActivity.py:533 turtleart.py:333
+#: TurtleArtActivity.py:537 turtleart.py:333
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
-#: TurtleArtActivity.py:535 turtleart.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:539 turtleart.py:334
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
-#: TurtleArtActivity.py:537
+#: TurtleArtActivity.py:541
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełen ekran"
-#: TurtleArtActivity.py:539 turtleart.py:318
+#: TurtleArtActivity.py:543 turtleart.py:318
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "współrzędne kartezjańskie"
-#: TurtleArtActivity.py:541 turtleart.py:320
+#: TurtleArtActivity.py:545 turtleart.py:320
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Współrzędne biegunowe"
-#: TurtleArtActivity.py:544
+#: TurtleArtActivity.py:548
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Współrzędne metryczne"
-#: TurtleArtActivity.py:554 turtleart.py:324
+#: TurtleArtActivity.py:558 turtleart.py:324
msgid "Grow blocks"
msgstr "Powiększ klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:556 turtleart.py:326
+#: TurtleArtActivity.py:560 turtleart.py:326
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Zmniejsz klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:574 TurtleArtActivity.py:578
+#: TurtleArtActivity.py:578 TurtleArtActivity.py:582
msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
msgstr "Aby uzyskać pomoc przesuń kursor nad pomarańczowy przybornik."
-#: TurtleArtActivity.py:604 turtleart.py:308
+#: TurtleArtActivity.py:608 turtleart.py:308
msgid "Save as image"
msgstr "Zapisz jako obraz"
-#: TurtleArtActivity.py:607 turtleart.py:310
+#: TurtleArtActivity.py:611 turtleart.py:310
msgid "Save as HTML"
msgstr "zapisz jako HTML"
-#: TurtleArtActivity.py:609 turtleart.py:312
+#: TurtleArtActivity.py:613 turtleart.py:312
msgid "Save as Logo"
msgstr "Zapisz jako Logo"
-#: TurtleArtActivity.py:612
+#: TurtleArtActivity.py:616
msgid "Save snapshot"
msgstr "Zapisz stopklatkę"
-#: TurtleArtActivity.py:616
+#: TurtleArtActivity.py:620
msgid "Import project from the Journal"
msgstr "Importuj projekt z Dziennika"
-#: TurtleArtActivity.py:619
+#: TurtleArtActivity.py:623
msgid "Load Python block"
msgstr "Ładuj blok Pythona"
-#: TurtleArtActivity.py:630
+#: TurtleArtActivity.py:634
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:633
+#: TurtleArtActivity.py:637
msgid "<Ctrl>b"
msgstr "<Ctrl>b"
-#: TurtleArtActivity.py:638 turtleart.py:347
+#: TurtleArtActivity.py:642 turtleart.py:347
msgid "Clean"
msgstr "Wyczyść"
-#: TurtleArtActivity.py:638
+#: TurtleArtActivity.py:642
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:640 turtleart.py:348
+#: TurtleArtActivity.py:644 turtleart.py:348
msgid "Run"
msgstr "Uruchom"
-#: TurtleArtActivity.py:640
+#: TurtleArtActivity.py:644
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:642 turtleart.py:349
+#: TurtleArtActivity.py:646 turtleart.py:349
msgid "Step"
msgstr "Krok"
-#: TurtleArtActivity.py:642
+#: TurtleArtActivity.py:646
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:644 turtleart.py:350
+#: TurtleArtActivity.py:648 turtleart.py:350
msgid "Debug"
msgstr "Śledź"
-#: TurtleArtActivity.py:644
+#: TurtleArtActivity.py:648
msgid "<Ctrl>d"
msgstr "<Ctrl>d"
-#: TurtleArtActivity.py:646
+#: TurtleArtActivity.py:650
msgid "Stop turtle"
msgstr "Zatrzymaj żółwia"
-#: TurtleArtActivity.py:647
+#: TurtleArtActivity.py:651
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
@@ -1031,7 +1031,7 @@ msgstr "Wgranie pliku nie powiodło się!"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:58
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:269
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Przybornik klocków z czujnikami"
@@ -1132,222 +1132,222 @@ msgstr "RFID"
msgid "read value from RFID device"
msgstr "odczytaj wartość z urządzenia RFID"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
msgid "while"
msgstr "podczas gdy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:99
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"operator 'powtarzaj-dopóki-Prawda', który używa operatorów logicznych z "
"przybornika liczb"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:110
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:105
msgid "until"
msgstr "dopóki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:111
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:106
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"operator 'wykonuj-dopóki-Prawda' używa operatorów logicznych z przybornika "
"Liczby"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:118
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
msgid "Palette of media objects"
msgstr "Paleta obiektów multimedialnych"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:124
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:119
msgid "journal"
msgstr "dziennik"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:125
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:120
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "Obiekt z dziennika Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:135
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:130
msgid "audio"
msgstr "audio"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:137
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:132
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "obiekt audio Dziennika Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:147
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:142
msgid "video"
msgstr "wideo"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:149
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:144
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "obiekt wideo Dziennika Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:159
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:154
msgid "description"
msgstr "opis"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:161
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:156
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "pole opisowe Dziennika Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:178
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:206
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:201
msgid "show"
msgstr "pokaż"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:190
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:205
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "wypisuje tekst lub pokazuje multimedia z Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:191
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
msgid "show aligned"
msgstr "pokaż wyrównane"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:218
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
msgid "set scale"
msgstr "ustaw skalę"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:217
msgid "sets the scale of media"
msgstr "ustawia skalę (mediów)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:229
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:224
msgid "save picture"
msgstr "zapisz obrazek"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:231
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:242
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:237
msgid "picture name"
msgstr "nazwa obrazka"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:227
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "zapisuje obraz do Dziennika Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:240
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
msgid "save SVG"
msgstr "zapisz SVG"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:243
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:238
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "zapisuje grafikę żółwia jako plik SVG w Dzienniku Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:250
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
msgid "scale"
msgstr "skala"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:249
msgid "holds current scale value"
msgstr "przechowuje bieżącą wartość skali"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:259
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
msgid "media wait"
msgstr "czeka na media"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:261
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:256
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "poczekaj na zakończenie bieżącego audio lub video"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:274
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:269
msgid "query keyboard"
msgstr "odczytaj klawiaturę"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:276
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:271
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "odczytuje klawiaturę (wynik zapisywany jest w klocku klawiatury)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:278
msgid "keyboard"
msgstr "klawiatura"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:287
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
msgid "holds results of query-keyboard block"
msgstr "przechowuje wynik działania klocka odczytu klawiatury"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:294
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:289
msgid "read pixel"
msgstr "odczytaj piksle"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:292
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "Kolor RGB pod żółwiem jest odesłany do stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:300
msgid "turtle sees"
msgstr "żółw widzi"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:302
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "zwraca kolor jaki \"widzi\" żółw"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:315
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:310
msgid "time"
msgstr "czas"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:318
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:313
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "upływ czasu (w sekundach) od rozpoczęcia programu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:327
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Przybornik z dodatkowymi opcjami"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:327
msgid "push"
msgstr "na stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:335
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "odkłada wartość na stos (FILO, first-in-last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:345
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:340
msgid "show heap"
msgstr "pokaż stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:348
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "pokazuje wartości ze stosu ( FILO, first-in last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:358
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:353
msgid "empty heap"
msgstr "opróżnij stos"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:356
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "opróżnia stos (FILO, first-in-last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:366
msgid "pop"
msgstr "ze stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:375
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:370
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "zdejmuje wartość ze stosu (FILO, first-in last-out)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:380
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:382
msgid "comment"
msgstr "komentarz"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:383
msgid "places a comment in your code"
msgstr "wstawia komentarz w twoim kodzie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:389
msgid "print"
msgstr "pisz"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:397
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:392
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "wypisuje wartość w klocku stanu na dole ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:405
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:400
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:412
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:425
msgid "Python"
msgstr "Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:408
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:403
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1355,7 +1355,7 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: uzywany do dodawania zaawansowanych równań "
"matematycznych z jedną zmienną, np. sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:415
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1363,7 +1363,7 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: używany aby dodać równania matematyczne wielu "
"zmiennych np. sqrt(x*x+y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:433
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:428
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1371,224 +1371,224 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: używany do dodawania równań matematycznych wielu "
"zmiennych, np. sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:459
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:439
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:469
msgid "Python block"
msgstr "blok Pythona"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:446
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:461
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:471
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "uruchom kod znaleziony w module tamyblock.py znalezionym w Dzienniku"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:484
msgid "Cartesian"
msgstr "Kartezjańskie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:491
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "wyświetla współrzędne kartezjańskie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:497
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:492
msgid "polar"
msgstr "biegun"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:494
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "wyświetla współrzędne biegunowe"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:505
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:500
msgid "turtle"
msgstr "żółw"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:508
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "wybiera którym żółwiem kierować"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:517
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:526
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:512
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:521
msgid "turtle shell"
msgstr "skorupa żółwia"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:514
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:522
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "ustawia własną 'skorupę' żółwia"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:532
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:697
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:692
msgid "top"
msgstr "góra"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:534
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "szczyt zwiniętego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:540
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:673
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:535
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:668
msgid "bottom"
msgstr "dół"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:536
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "spód zwijalnego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:544
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "dolny klocek zwiniętego stosu klocków: kliknij aby otworzyć"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:557
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:569
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:577
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:552
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:555
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:564
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
msgid "top of stack"
msgstr "szczyt stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:567
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:562
msgid "label"
msgstr "etykieta"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:561
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "wierzch zwijalnego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:578
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Przybornik szablonów prezentacji"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:587
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:582
msgid "hide blocks"
msgstr "schowaj schemat"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:589
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "uporządkuj ekran chowając klocki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:594
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:589
msgid "show blocks"
msgstr "pokaż schemat"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:591
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "przywraca schowane klocki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:601
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
msgid "full screen"
msgstr "pełen ekran"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:603
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "ukryj paski narzędzi Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:607
msgid "list"
msgstr "lista"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "lista wypuntkowana prezentacji"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:623
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:846
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "szablon prezentacji: lista punktów"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:630
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:790
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:625
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:785
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "szablon prezentacj: wybierz obiekt Dziennika (brak opisu)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:637
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:632
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "szablon prezentacj: wybierz obiekt Dziennika (z opisem)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:832
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:639
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:827
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "szablon prezentacji: wybierz cztery obiekty Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:651
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:658
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:818
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:799
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:813
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "szablon prezentacji: wybierz dwa obiekty z Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:668
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:663
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "współrzędna x lewej strony ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:676
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:671
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "współrzędna y dołu ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:676
msgid "width"
msgstr "szerokość"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:684
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
msgid "the canvas width"
msgstr "szerokość ramy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:692
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:687
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "współrzędna x prawej strony ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:700
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:695
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "współrzędna y góry ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:705
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:700
msgid "height"
msgstr "wysokość"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
msgid "the canvas height"
msgstr "wysokość ramy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
msgid "title x"
msgstr "tytuł x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
msgid "title y"
msgstr "tytuł y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:728
msgid "left x"
msgstr "w lewo x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:737
msgid "top y"
msgstr "góra y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:751
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
msgid "right x"
msgstr "w prawo x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
msgid "bottom y"
msgstr "dół y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:775
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:770
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:784
msgid "presentation 1x1"
msgstr "prezentacja 1x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:803
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:798
msgid "presentation 2x1"
msgstr "przezentacja 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:812
msgid "presentation 1x2"
msgstr "prezentacja 1x2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:831
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
msgid "presentation 2x2"
msgstr "prezentacja 2x2"