Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-11-03 20:47:42 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-11-03 20:47:42 (GMT)
commited0383021fc788e2fda82e7dc7b11c4a9b9c4519 (patch)
tree5245670ed4934e583b0f83df1ff90b45b406e724 /po/pl.po
parent1d21db76108fb2132b523759a0e7371e6f5b7d8a (diff)
Push multiple L10n updates
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po2116
1 files changed, 909 insertions, 1207 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 23263f9..ec75cac 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-27 14:55-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-02 10:01-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-01 22:10+0200\n"
"Last-Translator: KatSitko <xanthe1808@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <walter@sugarlabs.org>\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#. TRANS: "name" option from activity.info file
-#: TurtleArt/tawindow.py:3817 pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:295
+#: TurtleArt/tawindow.py:3767 pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:303
msgid "Turtle Art"
msgstr "Żółwik"
@@ -100,11 +100,11 @@ msgstr "przemieszcza żółwia wzdłuż łuku"
msgid "set xy"
msgstr "ustaw xy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:261
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:262
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257
msgid "y"
msgstr "y"
@@ -123,8 +123,8 @@ msgstr "ustaw kierunek"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "ustawia kierunek żółwia w stopniach (0 kieruje żółwia do góry ekranu)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3811
-#: TurtleArt/tawindow.py:3817 TurtleArtActivity.py:538
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3761
+#: TurtleArt/tawindow.py:3767 TurtleArtActivity.py:557
msgid "xcor"
msgstr "wsp. x"
@@ -136,8 +136,8 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędą x żółwia (może być użyty w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3811
-#: TurtleArt/tawindow.py:3817 TurtleArtActivity.py:539
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3761
+#: TurtleArt/tawindow.py:3767 TurtleArtActivity.py:558
msgid "ycor"
msgstr "wsp. y"
@@ -149,8 +149,8 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędną y żółwia (może być użyte w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3812
-#: TurtleArt/tawindow.py:3818 TurtleArtActivity.py:539
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3762
+#: TurtleArt/tawindow.py:3768 TurtleArtActivity.py:558
msgid "heading"
msgstr "kierunek"
@@ -171,7 +171,7 @@ msgid "fill screen"
msgstr "maluj ekran"
#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:290
-#: TurtleArt/tabasics.py:340 taextras.py:311
+#: TurtleArt/tabasics.py:340
msgid "color"
msgstr "kolor"
@@ -590,8 +590,8 @@ msgstr "wartość tekstowa"
#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:860
#: TurtleArt/tabasics.py:868 TurtleArt/tabasics.py:872
-#: TurtleArt/tawindow.py:1250 TurtleArt/tawindow.py:1328
-#: TurtleArt/tawindow.py:1341 TurtleArt/tawindow.py:4061
+#: TurtleArt/tawindow.py:1269 TurtleArt/tawindow.py:1350
+#: TurtleArt/tawindow.py:1363 TurtleArt/tawindow.py:4016
msgid "action"
msgstr "akcje"
@@ -599,7 +599,7 @@ msgstr "akcje"
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "szczyt nazywalnego stosu akcji"
-#: TurtleArt/tabasics.py:873 TurtleArt/tawindow.py:4075
+#: TurtleArt/tabasics.py:873 TurtleArt/tawindow.py:4030
msgid "invokes named action stack"
msgstr "wywołuje nazwany stos akcji"
@@ -635,7 +635,7 @@ msgstr "pudło 2"
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "Zmienna 2 (wartość liczbowa)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4129
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4080
msgid "store in"
msgstr "przechowaj w"
@@ -643,21 +643,21 @@ msgstr "przechowaj w"
msgid "box"
msgstr "pudło"
-#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4129 taextras.py:396
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4080
msgid "value"
msgstr "wartość"
#: TurtleArt/tabasics.py:929 TurtleArt/tabasics.py:942
-#: TurtleArt/tawindow.py:1254 TurtleArt/tawindow.py:4090
-#: TurtleArt/tawindow.py:4120
+#: TurtleArt/tawindow.py:1273 TurtleArt/tawindow.py:4043
+#: TurtleArt/tawindow.py:4071
msgid "my box"
msgstr "moje pudło"
-#: TurtleArt/tabasics.py:930 TurtleArt/tawindow.py:4134
+#: TurtleArt/tabasics.py:930 TurtleArt/tawindow.py:4085
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "przechowuje wartość liczbową w nazwanej zmiennej"
-#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4104
+#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4057
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "zmienna nazwana (wartość liczbowa)"
@@ -714,14 +714,14 @@ msgstr "wyczyść wszystkie"
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "przesuń wszystkie klocki do kosza"
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1783
-#: TurtleArtActivity.py:633
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1790
+#: TurtleArtActivity.py:652
msgid "Share selected blocks"
msgstr "Współdziel wybrane klocki"
-#: TurtleArt/taconstants.py:241 TurtleArt/taconstants.py:263
-#: TurtleArt/taconstants.py:284 TurtleArt/taconstants.py:326
-#: TurtleArt/taconstants.py:368 TurtleArt/taconstants.py:410
+#: TurtleArt/taconstants.py:216 TurtleArt/taconstants.py:238
+#: TurtleArt/taconstants.py:259 TurtleArt/taconstants.py:301
+#: TurtleArt/taconstants.py:343 TurtleArt/taconstants.py:385
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:963
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:978
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:993
@@ -731,17 +731,17 @@ msgstr "Współdziel wybrane klocki"
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
-#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:613
+#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:632
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1473
msgid "Stop turtle"
msgstr "Zatrzymaj żółwia"
-#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:288 TurtleArtActivity.py:614
+#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:288 TurtleArtActivity.py:633
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1466
msgid "Show blocks"
msgstr "Pokaż klocki"
-#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:292 TurtleArtActivity.py:791
+#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:292 TurtleArtActivity.py:810
msgid "Hide blocks"
msgstr "Schowaj klocki"
@@ -769,47 +769,47 @@ msgstr "wyświetla kolejny przybornik"
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "zmienia orientację przybornika klocków"
-#: TurtleArt/tautils.py:191
+#: TurtleArt/tautils.py:192
msgid "Load..."
msgstr "Załaduj..."
-#: TurtleArt/tautils.py:201
+#: TurtleArt/tautils.py:202
msgid "Save..."
msgstr "Zapisz..."
-#: TurtleArt/tautils.py:473
+#: TurtleArt/tautils.py:474
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:713
msgid "click to open"
msgstr "kliknij aby otworzyć"
-#: TurtleArt/tawindow.py:968 TurtleArt/tawindow.py:969
+#: TurtleArt/tawindow.py:987 TurtleArt/tawindow.py:988
msgid "orientation"
msgstr "orientacja"
-#: TurtleArt/tawindow.py:979 TurtleArt/tawindow.py:1413
+#: TurtleArt/tawindow.py:998 TurtleArt/tawindow.py:1435
msgid "next"
msgstr "następny"
-#: TurtleArt/tawindow.py:991 TurtleArt/tawindow.py:992
-#: TurtleArt/tawindow.py:1433
+#: TurtleArt/tawindow.py:1010 TurtleArt/tawindow.py:1011
+#: TurtleArt/tawindow.py:1455
msgid "shift"
msgstr "przesuń"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1268
+#: TurtleArt/tawindow.py:1287
msgid "Select blocks to share"
msgstr "Wybierz klock do współdzielenia"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3916
+#: TurtleArt/tawindow.py:3873
msgid "image"
msgstr "obraz"
-#: TurtleArtActivity.py:132 TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:730
-#: TurtleArtActivity.py:750 turtleblocks.py:333
+#: TurtleArtActivity.py:132 TurtleArtActivity.py:658 TurtleArtActivity.py:749
+#: TurtleArtActivity.py:769 turtleblocks.py:356
msgid "Save as Logo"
msgstr "Zapisz jako Logo"
-#: TurtleArtActivity.py:169 TurtleArtActivity.py:638 TurtleArtActivity.py:727
-#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:331
+#: TurtleArtActivity.py:169 TurtleArtActivity.py:657 TurtleArtActivity.py:746
+#: TurtleArtActivity.py:766 turtleblocks.py:354
msgid "Save as image"
msgstr "Zapisz jako obraz"
@@ -817,25 +817,25 @@ msgstr "Zapisz jako obraz"
msgid "snapshot"
msgstr "stopklatka"
-#: TurtleArtActivity.py:185 TurtleArtActivity.py:572 TurtleArtActivity.py:615
-#: TurtleArtActivity.py:753
+#: TurtleArtActivity.py:185 TurtleArtActivity.py:591 TurtleArtActivity.py:634
+#: TurtleArtActivity.py:772
msgid "Save snapshot"
msgstr "Zapisz stopklatkę"
-#: TurtleArtActivity.py:226 TurtleArtActivity.py:550 TurtleArtActivity.py:689
-#: turtleblocks.py:351
+#: TurtleArtActivity.py:226 TurtleArtActivity.py:569 TurtleArtActivity.py:708
+#: turtleblocks.py:374
msgid "Turn off hover help"
msgstr "Wyłącz pomoc przy najechaniu myszką"
-#: TurtleArtActivity.py:232 turtleblocks.py:353
+#: TurtleArtActivity.py:232 turtleblocks.py:376
msgid "Turn on hover help"
msgstr "Włącz pomoc przy najechaniu myszką"
-#: TurtleArtActivity.py:240 turtleblocks.py:363
+#: TurtleArtActivity.py:240 turtleblocks.py:386
msgid "Show palette"
msgstr "Pokaż przybornik"
-#: TurtleArtActivity.py:246 TurtleArtActivity.py:779 turtleblocks.py:365
+#: TurtleArtActivity.py:246 TurtleArtActivity.py:798 turtleblocks.py:388
msgid "Hide palette"
msgstr "Schowaj przybornik"
@@ -843,140 +843,140 @@ msgstr "Schowaj przybornik"
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w dół"
-#: TurtleArtActivity.py:404 TurtleArtActivity.py:542 TurtleArtActivity.py:685
+#: TurtleArtActivity.py:404 TurtleArtActivity.py:561 TurtleArtActivity.py:704
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w górę"
-#: TurtleArtActivity.py:476 TurtleArtActivity.py:512 TurtleArtActivity.py:607
-#: TurtleArtActivity.py:660 turtleblocks.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:494 TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:626
+#: TurtleArtActivity.py:679 turtleblocks.py:383
msgid "Edit"
msgstr "Edytuje"
-#: TurtleArtActivity.py:481 TurtleArtActivity.py:510 TurtleArtActivity.py:608
-#: TurtleArtActivity.py:677 turtleblocks.py:355
+#: TurtleArtActivity.py:499 TurtleArtActivity.py:528 TurtleArtActivity.py:627
+#: TurtleArtActivity.py:696 turtleblocks.py:378
msgid "View"
msgstr "Widok"
-#: TurtleArtActivity.py:508 TurtleArtActivity.py:609
+#: TurtleArtActivity.py:526 TurtleArtActivity.py:628
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
-#: TurtleArtActivity.py:514 TurtleArtActivity.py:606 TurtleArtActivity.py:635
-#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:722
+#: TurtleArtActivity.py:532 TurtleArtActivity.py:625 TurtleArtActivity.py:654
+#: TurtleArtActivity.py:656 TurtleArtActivity.py:741
msgid "Save/Load"
msgstr "Zapisz/Załaduj"
-#: TurtleArtActivity.py:522 TurtleArtActivity.py:661 turtleblocks.py:358
+#: TurtleArtActivity.py:540 TurtleArtActivity.py:680 turtleblocks.py:381
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
-#: TurtleArtActivity.py:524 TurtleArtActivity.py:662 turtleblocks.py:359
+#: TurtleArtActivity.py:542 TurtleArtActivity.py:681 turtleblocks.py:382
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
-#: TurtleArtActivity.py:526
+#: TurtleArtActivity.py:544
msgid "Restore blocks from trash"
msgstr "przywróć klocki z kosza"
-#: TurtleArtActivity.py:528 TurtleArtActivity.py:678
+#: TurtleArtActivity.py:547 TurtleArtActivity.py:697
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełen ekran"
-#: TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:679 turtleblocks.py:339
+#: TurtleArtActivity.py:549 TurtleArtActivity.py:698 turtleblocks.py:362
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "współrzędne kartezjańskie"
-#: TurtleArtActivity.py:532 TurtleArtActivity.py:681 turtleblocks.py:341
+#: TurtleArtActivity.py:551 TurtleArtActivity.py:700 turtleblocks.py:364
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Współrzędne biegunowe"
-#: TurtleArtActivity.py:535 TurtleArtActivity.py:683
+#: TurtleArtActivity.py:554 TurtleArtActivity.py:702
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Współrzędne metryczne"
-#: TurtleArtActivity.py:545 TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:345
+#: TurtleArtActivity.py:564 TurtleArtActivity.py:706 turtleblocks.py:368
msgid "Grow blocks"
msgstr "Powiększ klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:547 TurtleArtActivity.py:688 turtleblocks.py:347
+#: TurtleArtActivity.py:566 TurtleArtActivity.py:707 turtleblocks.py:370
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Zmniejsz klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:576 TurtleArtActivity.py:616
+#: TurtleArtActivity.py:595 TurtleArtActivity.py:635
msgid "Load example"
msgstr "Załaduj przykład"
-#: TurtleArtActivity.py:610 TurtleArtActivity.py:785 turtleblocks.py:372
+#: TurtleArtActivity.py:629 TurtleArtActivity.py:804 turtleblocks.py:395
msgid "Clean"
msgstr "Wyczyść"
-#: TurtleArtActivity.py:611 TurtleArtActivity.py:787 turtleblocks.py:373
+#: TurtleArtActivity.py:630 TurtleArtActivity.py:806 turtleblocks.py:396
msgid "Run"
msgstr "Uruchom"
-#: TurtleArtActivity.py:612 TurtleArtActivity.py:789 turtleblocks.py:374
+#: TurtleArtActivity.py:631 TurtleArtActivity.py:808 turtleblocks.py:397
msgid "Step"
msgstr "Krok"
-#: TurtleArtActivity.py:617 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:636 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
-#: TurtleArtActivity.py:618 turtleblocks.py:376
+#: TurtleArtActivity.py:637 turtleblocks.py:399
msgid "Stop"
msgstr "Stop"
-#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:733 TurtleArtActivity.py:755
+#: TurtleArtActivity.py:659 TurtleArtActivity.py:752 TurtleArtActivity.py:774
msgid "Load project"
msgstr "Załaduj projekt"
-#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:738 TurtleArtActivity.py:760
+#: TurtleArtActivity.py:662 TurtleArtActivity.py:757 TurtleArtActivity.py:779
msgid "Load plugin"
msgstr "Załaduj wtyczkę"
-#: TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:741 TurtleArtActivity.py:763
+#: TurtleArtActivity.py:663 TurtleArtActivity.py:760 TurtleArtActivity.py:782
msgid "Load Python block"
msgstr "Ładuj blok Pythona"
-#: TurtleArtActivity.py:717
+#: TurtleArtActivity.py:736
msgid "Sharing blocks disabled"
msgstr "Wspóldzielenie klocków zablokowane"
-#: TurtleArtActivity.py:780
+#: TurtleArtActivity.py:799
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:785
+#: TurtleArtActivity.py:804
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:787
+#: TurtleArtActivity.py:806
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:789
+#: TurtleArtActivity.py:808
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:792
+#: TurtleArtActivity.py:811
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:927 TurtleArtActivity.py:932 TurtleArtActivity.py:999
+#: TurtleArtActivity.py:967 TurtleArtActivity.py:972 TurtleArtActivity.py:1039
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr "Wtyczka nie mogła zostać zainstalowana."
-#: TurtleArtActivity.py:995
+#: TurtleArtActivity.py:1035
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr "Proszę uruchom ponownie Żółwią Sztukę, aby użyć wtyczki."
-#: TurtleArtActivity.py:1013
+#: TurtleArtActivity.py:1053
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr "Wtyczka %s już jest zainstalowana."
-#: TurtleArtActivity.py:1014
+#: TurtleArtActivity.py:1054
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr "Czy na pewno chcesz zainstalować ponownie %s?"
@@ -1087,7 +1087,7 @@ msgstr "Wgranie pliku nie powiodło się!"
#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:49
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:57
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:63
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
msgid "Palette of sensor blocks"
@@ -1105,7 +1105,6 @@ msgstr "odłóż wartości przyspieszenia (x, y, z) na stos"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98 pysamples/grecord.py:205
-#: taextras.py:313
msgid "sound"
msgstr "dźwięk"
@@ -1163,32 +1162,35 @@ msgstr "napięcie"
msgid "microphone input voltage"
msgstr "napięcie wejścia mikrofonowego"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:61
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:67
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:133
msgid "Palette of media objects"
msgstr "Paleta obiektów multimedialnych"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:73
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:86
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:105
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:118
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:80
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:93
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:128
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:141
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:56
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:63
msgid "brightness"
msgstr "jasność"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:75
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:107
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:82
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:130
msgid "light level detected by camera"
msgstr "kamera wykryła poziom światła"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:88
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:120
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:95
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:143
msgid "Average RGB color from camera is pushed to the stack"
msgstr "Średni kolor RGB z kamery jest odkładany na stos"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:99
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:132
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:106
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:113
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:121
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:155
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:163
msgid "camera output"
msgstr "wyjście kamery"
@@ -1444,7 +1446,7 @@ msgstr "żółw widzi"
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "zwraca kolor jaki \"widzi\" żółw"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:445 taextras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:445
msgid "time"
msgstr "czas"
@@ -1703,7 +1705,7 @@ msgstr "dół"
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "współrzędna y dołu ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870 taextras.py:247
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870
msgid "width"
msgstr "szerokość"
@@ -1719,8 +1721,7 @@ msgstr "współrzędna x prawej strony ekranu"
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "współrzędna y góry ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894 taextras.py:242
-#: taextras.py:248
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
msgid "height"
msgstr "wysokość"
@@ -1797,1254 +1798,958 @@ msgstr "półobrót"
msgid "make a uturn"
msgstr "Zrób półobrót"
-#: taextras.py:36
-msgid "Turtle Art Mini"
-msgstr "Żółwia Sztuka - Mini"
+#: turtleblocks.py:81
+msgid "usage is"
+msgstr "użycie"
-#: taextras.py:40
-msgid "Turtle Confusion"
-msgstr "Żółwiowe Pomieszanie"
+#: turtleblocks.py:234
+msgid "No option action:"
+msgstr "Brak opcji działania:"
-#: taextras.py:41
-msgid "Select a challenge"
-msgstr "Wybierz wyzwanie"
+#: turtleblocks.py:249
+msgid "File not found"
+msgstr "Nie znaleziono pliku"
-#: taextras.py:47
-msgid "Palette of Mexican pesos"
-msgstr "Paleta meksykańskich pesos"
+#: turtleblocks.py:273
+#, python-format
+msgid "Configuration directory not writable: %s"
+msgstr "Nie można zapisać do katalogu z konfiguracją: %s"
-#: taextras.py:48
-msgid "Palette of Colombian pesos"
-msgstr "Paleta kolumbijskich pesos"
+#: turtleblocks.py:350
+msgid "New"
+msgstr "Nowy"
-#: taextras.py:49
-msgid "Palette of Rwandan francs"
-msgstr "Paleta rwandyjskich franków"
+#: turtleblocks.py:351
+msgid "Open"
+msgstr "Otwórz"
-#: taextras.py:50
-msgid "Palette of US dollars"
-msgstr "przybornik dollarów amerykańskich"
+#: turtleblocks.py:352
+msgid "Save"
+msgstr "Zapisz"
-#: taextras.py:51
-msgid "Palette of Australian dollars"
-msgstr "przybornik dollarów australijskich"
+#: turtleblocks.py:353
+msgid "Save as"
+msgstr "Zapisz jako"
-#: taextras.py:52
-msgid "Palette of Paraguayan Guaranies"
-msgstr "przybornik paragwajskich Guarani"
+#: turtleblocks.py:358
+msgid "Quit"
+msgstr "Zakończ"
-#: taextras.py:53
-msgid "Palette of Peruvian Nuevo Soles"
-msgstr "przybornik peruwiańskich Nuevo Soles"
+#: turtleblocks.py:359
+msgid "File"
+msgstr "Plik"
-#: taextras.py:54
-msgid "Palette of Uruguayan Pesos"
-msgstr "przybornik urugwajskich pesos"
+#: turtleblocks.py:366
+msgid "Rescale coordinates"
+msgstr "Przeskaluj współrzędne"
-#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
-#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
-#: taextras.py:60
-msgid "TurtleBots"
-msgstr "TurtleBots"
+#: turtleblocks.py:372
+msgid "Reset block size"
+msgstr "Przywróć rozmiar klocków"
-#: taextras.py:61
-msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
-msgstr "ustaw intensywność świecenia diody LED od 0 do 255"
+#: turtleblocks.py:390
+msgid "Show/hide blocks"
+msgstr "Pokaż/schowaj schemat"
-#: taextras.py:62
-msgid "returns the object gray level as a number between 0 and 1023"
-msgstr "zwraca poziom szarości obiektu jako liczbę między 0 a 1023"
+#: turtleblocks.py:392
+msgid "Tools"
+msgstr "Narzędzia"
-#: taextras.py:63
-msgid "returns 1 when the button is press and 0 otherwise"
-msgstr "zwraca 1, gdy przycisk zostanie naciśnięty i 0 w przeciwnym przypadku"
+#: turtleblocks.py:398
+msgid "Debug"
+msgstr "Śledź"
-#: taextras.py:64
-msgid "returns the ambient light level as a number between 0 and 1023"
-msgstr "zwraca poziom światła otoczenia jako liczbę między 0 a 1023"
+#: turtleblocks.py:400
+msgid "Turtle"
+msgstr "Żółw"
-#: taextras.py:65
-msgid "returns the ambient temperature as a number between 0 and 255"
-msgstr "zwraca temperaturę otoczenia w postaci liczby od 0 do 255"
+#: turtleblocks.py:434
+msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
+msgstr "Masz niezapisaną pracę. Czy chcesz ją zapisać przed zakończeniem?"
-#: taextras.py:66
-msgid ""
-"returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
-"between 0 and 255"
-msgstr "zwraca odległość od obiektu przed czujnikiem jako liczbę od 0 do 255"
+#: turtleblocks.py:435
+msgid "Save project?"
+msgstr "Zapisać projekt?"
-#: taextras.py:68
-msgid "returns 0 or 1 depending on the sensor inclination"
-msgstr "zwraca 0 lub 1 w zależności od nachylenia czujnika"
+#~ msgid "Turtle Art Mini"
+#~ msgstr "Żółwia Sztuka - Mini"
-#: taextras.py:69
-msgid "returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise"
-msgstr ""
-"zwraca 1, gdy czujnik wykrywa pole magnetyczne, 0 w przeciwnym przypadku"
+#~ msgid "Turtle Confusion"
+#~ msgstr "Żółwiowe Pomieszanie"
+
+#~ msgid "Select a challenge"
+#~ msgstr "Wybierz wyzwanie"
+
+#~ msgid "Palette of Mexican pesos"
+#~ msgstr "Paleta meksykańskich pesos"
+
+#~ msgid "Palette of Colombian pesos"
+#~ msgstr "Paleta kolumbijskich pesos"
+
+#~ msgid "Palette of Rwandan francs"
+#~ msgstr "Paleta rwandyjskich franków"
+
+#~ msgid "Palette of US dollars"
+#~ msgstr "przybornik dollarów amerykańskich"
-#: taextras.py:70
-msgid "switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration"
-msgstr "przełącza z 0 na 1, częstotliwość zależy od wibracji"
+#~ msgid "Palette of Australian dollars"
+#~ msgstr "przybornik dollarów australijskich"
-#: taextras.py:71
-msgid "LED"
-msgstr "LED"
+#~ msgid "Palette of Paraguayan Guaranies"
+#~ msgstr "przybornik paragwajskich Guarani"
-#: taextras.py:72
-msgid "button"
-msgstr "przycisk"
+#~ msgid "Palette of Peruvian Nuevo Soles"
+#~ msgstr "przybornik peruwiańskich Nuevo Soles"
-#: taextras.py:73
-msgid "grayscale"
-msgstr "skala szarości"
+#~ msgid "Palette of Uruguayan Pesos"
+#~ msgstr "przybornik urugwajskich pesos"
-#: taextras.py:74
-msgid "ambient light"
-msgstr "światło otoczenia"
+#~ msgid "TurtleBots"
+#~ msgstr "TurtleBots"
-#: taextras.py:75
-msgid "temperature"
-msgstr "temperatura"
+#~ msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
+#~ msgstr "ustaw intensywność świecenia diody LED od 0 do 255"
-#: taextras.py:76 taextras.py:292
-msgid "distance"
-msgstr "odległość"
+#~ msgid "returns the object gray level as a number between 0 and 1023"
+#~ msgstr "zwraca poziom szarości obiektu jako liczbę między 0 a 1023"
-#: taextras.py:77 taextras.py:289
-msgid "tilt"
-msgstr "nachylenie"
+#~ msgid "returns 1 when the button is press and 0 otherwise"
+#~ msgstr "zwraca 1, gdy przycisk zostanie naciśnięty i 0 w przeciwnym przypadku"
-#: taextras.py:78
-msgid "magnetic induction"
-msgstr "indukcja magnetyczna"
+#~ msgid "returns the ambient light level as a number between 0 and 1023"
+#~ msgstr "zwraca poziom światła otoczenia jako liczbę między 0 a 1023"
-#: taextras.py:79
-msgid "vibration"
-msgstr "wibracja"
+#~ msgid "returns the ambient temperature as a number between 0 and 255"
+#~ msgstr "zwraca temperaturę otoczenia w postaci liczby od 0 do 255"
+
+#~ msgid ""
+#~ "returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
+#~ "between 0 and 255"
+#~ msgstr "zwraca odległość od obiektu przed czujnikiem jako liczbę od 0 do 255"
+
+#~ msgid "returns 0 or 1 depending on the sensor inclination"
+#~ msgstr "zwraca 0 lub 1 w zależności od nachylenia czujnika"
+
+#~ msgid "returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise"
+#~ msgstr ""
+#~ "zwraca 1, gdy czujnik wykrywa pole magnetyczne, 0 w przeciwnym przypadku"
+
+#~ msgid "switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration"
+#~ msgstr "przełącza z 0 na 1, częstotliwość zależy od wibracji"
+
+#~ msgid "LED"
+#~ msgstr "LED"
+
+#~ msgid "button"
+#~ msgstr "przycisk"
-#: taextras.py:80
-msgid "Butia Robot"
-msgstr "Robot Butia"
+#~ msgid "grayscale"
+#~ msgstr "skala szarości"
-#: taextras.py:81
-msgid "refresh Butia"
-msgstr "odświeź robota Butia"
+#~ msgid "ambient light"
+#~ msgstr "światło otoczenia"
-#: taextras.py:82
-msgid "refresh the state of the Butia palette and blocks"
-msgstr "odśwież stan przybornika oraz klocków robota Butia"
+#~ msgid "temperature"
+#~ msgstr "temperatura"
-#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
-#: taextras.py:84
-msgid "battery charge Butia"
-msgstr "naładowanie baterii Butia"
+#~ msgid "distance"
+#~ msgstr "odległość"
-#: taextras.py:85
-msgid "returns the battery charge as a number between 0 and 255"
-msgstr "zwraca poziom naładowania baterii jako liczbę między 0 i 255"
+#~ msgid "tilt"
+#~ msgstr "nachylenie"
-#. TRANS: This string is shorthand for "speed of Butia"
-#: taextras.py:87
-msgid "speed Butia"
-msgstr "prędkość Butia"
+#~ msgid "magnetic induction"
+#~ msgstr "indukcja magnetyczna"
+
+#~ msgid "vibration"
+#~ msgstr "wibracja"
+
+#~ msgid "Butia Robot"
+#~ msgstr "Robot Butia"
+
+#~ msgid "refresh Butia"
+#~ msgstr "odświeź robota Butia"
+
+#~ msgid "refresh the state of the Butia palette and blocks"
+#~ msgstr "odśwież stan przybornika oraz klocków robota Butia"
+
+#~ msgid "battery charge Butia"
+#~ msgstr "naładowanie baterii Butia"
+
+#~ msgid "returns the battery charge as a number between 0 and 255"
+#~ msgstr "zwraca poziom naładowania baterii jako liczbę między 0 i 255"
+
+#~ msgid "speed Butia"
+#~ msgstr "prędkość Butia"
+
+#~ msgid "forward Butia"
+#~ msgstr "Butia do przodu"
+
+#~ msgid "move the Butia robot forward"
+#~ msgstr "przesuń robota Butia do przodu"
+
+#~ msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
+#~ msgstr "przesuń robota Butia do przodu o wcześniej określoną odległość"
+
+#~ msgid "left Butia"
+#~ msgstr "Butia w lewo"
-#: taextras.py:88
#, fuzzy
-msgid ""
-"set the speed of the Butia motors to a value between 0 and 1023, passed by "
-"an argument"
-msgstr ""
-"ustaw prędkość silników Butia jako wartość pomiędzy 0 a 1023, przekazywaną "
-"przez argument"
+#~ msgid "turn the Butia robot at left"
+#~ msgstr "obróć robota Butia w prawo"
+
+#~ msgid "backward Butia"
+#~ msgstr "Butia do tyłu"
+
+#~ msgid "move the Butia robot backward"
+#~ msgstr "przesuń robota Butia do tyłu"
+
+#~ msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
+#~ msgstr "przesuń robota Butia do tyłu o wcześniej określoną odległość"
+
+#~ msgid "right Butia"
+#~ msgstr "Butia w prawo"
+
+#~ msgid "turn the Butia robot at right"
+#~ msgstr "obróć robota Butia w prawo"
-#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia forward"
-#: taextras.py:91
-msgid "forward Butia"
-msgstr "Butia do przodu"
+#~ msgid "turn Butia"
+#~ msgstr "obrót Butia"
-#: taextras.py:92
-msgid "move the Butia robot forward"
-msgstr "przesuń robota Butia do przodu"
+#~ msgid "turn the Butia robot x degrees"
+#~ msgstr "obróć robota Butia o x stopni"
-#: taextras.py:93
-msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
-msgstr "przesuń robota Butia do przodu o wcześniej określoną odległość"
+#~ msgid "stop Butia"
+#~ msgstr "zatrzymaj Butia"
-#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
-#: taextras.py:95
-msgid "left Butia"
-msgstr "Butia w lewo"
+#~ msgid "stop the Butia robot"
+#~ msgstr "zatrzymaj robota Butia"
+
+#~ msgid "Butia"
+#~ msgstr "Butia"
-#: taextras.py:96
#, fuzzy
-msgid "turn the Butia robot to the left"
-msgstr "obróć robota Butia w lewo"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
-#: taextras.py:98
-msgid "backward Butia"
-msgstr "Butia do tyłu"
-
-#: taextras.py:99
-msgid "move the Butia robot backward"
-msgstr "przesuń robota Butia do tyłu"
-
-#: taextras.py:100
-msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
-msgstr "przesuń robota Butia do tyłu o wcześniej określoną odległość"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
-#: taextras.py:102
-msgid "right Butia"
-msgstr "Butia w prawo"
-
-#: taextras.py:103
-msgid "turn the Butia robot at right"
-msgstr "obróć robota Butia w prawo"
-
-#: taextras.py:104
-msgid "turn Butia"
-msgstr "obrót Butia"
-
-#: taextras.py:105
-msgid "turn the Butia robot x degrees"
-msgstr "obróć robota Butia o x stopni"
-
-#: taextras.py:106
-msgid "stop Butia"
-msgstr "zatrzymaj Butia"
-
-#: taextras.py:107
-msgid "stop the Butia robot"
-msgstr "zatrzymaj robota Butia"
-
-#: taextras.py:108
-msgid "display Butia"
-msgstr "wyświetlacz Butia"
-
-#: taextras.py:109
-msgid "Hello World Butia "
-msgstr "Witaj świecie Butia"
-
-#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
-#. The len must be 32 characters/spaces.
-#: taextras.py:112
-msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
-msgstr "wyświetl tekst na 32-znakowym wyświetlaczu ASCII robota Butia"
-
-#: taextras.py:113
-msgid "Butia"
-msgstr "Butia"
-
-#: taextras.py:117
+#~ msgid "Error on initialization of the camera"
+#~ msgstr "Błąd uruchomienia kamery."
+
#, fuzzy
-msgid "Error on initialization of the camera"
-msgstr "Błąd uruchomienia kamery."
-
-#: taextras.py:118
-msgid "No camera was found"
-msgstr "Brak odnalezienia kamery"
-
-#: taextras.py:119
-msgid "Error stopping camera"
-msgstr "Błąd zatrzymania kamery"
-
-#: taextras.py:120
-msgid "Error starting camera"
-msgstr "Błąd uruchamienia kamery"
-
-#. TRANS: The "mask" is used to restrict processing to a region in the image
-#: taextras.py:122
-msgid "Error making mask"
-msgstr "Błąd matrycy"
-
-#: taextras.py:123
-msgid "FollowMe"
-msgstr "ŚledźMnie"
-
-#: taextras.py:124
-msgid "follow"
-msgstr "śledź"
-
-#. TRANS: Green component of a color
-#: taextras.py:126
-msgid "G"
-msgstr "G"
-
-#. TRANS: Red component of a color
-#: taextras.py:128
-msgid "R"
-msgstr "R"
-
-#. TRANS: Blue component of a color
-#: taextras.py:130
-msgid "B"
-msgstr "B"
-
-#: taextras.py:131
-msgid "follow a RGB color"
-msgstr "idź za kolorem RGB"
-
-#: taextras.py:132
-msgid "threshold"
-msgstr "próg"
-
-#: taextras.py:133
-msgid "set a threshold for a RGB color"
-msgstr "ustaw próg dla koloru RGB"
-
-#. TRANS: the calibration can be saved for later use
-#: taextras.py:135
-msgid "save calibration 1"
-msgstr "zapisz kalibrację 1"
-
-#: taextras.py:136
-msgid "stores a calibration in calibration 1"
-msgstr "zapisuje kalibrację w kalibracji 1"
-
-#. TRANS: the calibration can be saved for later use
-#: taextras.py:138
-msgid "save calibration 2"
-msgstr "zapisz kalibrację 2"
-
-#: taextras.py:139
-msgid "stores a calibration in calibration 2"
-msgstr "zapisuje kalibrację w kalibracji 2"
-
-#. TRANS: the calibration is used to match an RGB color to a target
-#: taextras.py:141
-msgid "calibration"
-msgstr "kalibracja"
-
-#: taextras.py:142
-msgid "stores a personalized calibration"
-msgstr "zapisuje spersonalizowaną kalibrację"
-
-#: taextras.py:143
-msgid "calibration 1"
-msgstr "kalibracja 1"
-
-#: taextras.py:144
-msgid "return calibration 1"
-msgstr "zwróć kalibrację 1"
-
-#: taextras.py:145
-msgid "calibration 2"
-msgstr "kalibracja 2"
-
-#: taextras.py:146
-msgid "return calibration 2"
-msgstr "zwróć kalibrację 2"
-
-#: taextras.py:147
-msgid "return a personalized calibration"
-msgstr "zwróć spersonalizowaną kalibrację"
-
-#: taextras.py:148
-msgid "x position"
-msgstr "pozycja x"
-
-#: taextras.py:149
-msgid "return x position"
-msgstr "zwróć pozycję x"
-
-#: taextras.py:150
-msgid "y position"
-msgstr "pozycja y"
-
-#: taextras.py:151
-msgid "return y position"
-msgstr "zwróć pozycję y"
-
-#: taextras.py:152
-msgid "pixels"
-msgstr "piksele"
-
-#: taextras.py:153
-msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
-msgstr "zwróć liczbę pikseli największej plamy"
-
-#: taextras.py:154
-msgid "follow a color or calibration"
-msgstr "śledź kolor lub kalibrację"
-
-#: taextras.py:155
-msgid "minimum pixels"
-msgstr "minimum pikseli"
-
-#: taextras.py:156
-msgid "set the minimal number of pixels to follow"
-msgstr "ustaw minimalną liczbę pikseli do śledzenia"
-
-#: taextras.py:157
-msgid "camera mode"
-msgstr "tryb kamery"
-
-#: taextras.py:158
-msgid "set the color mode of the camera: RGB, YUV, or HSV"
-msgstr "ustaw kolor trybu kamery: RGB, YUV lub HSV"
-
-#: taextras.py:159
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
-
-#: taextras.py:160
-msgid "set the color mode of the camera to RGB"
-msgstr "ustaw kolor trybu kamery na RGB"
-
-#: taextras.py:161
-msgid "YUV"
-msgstr "YUV"
-
-#: taextras.py:162
-msgid "set the color mode of the camera to YUV"
-msgstr "ustaw kolor trybu kamery na YUV"
-
-#: taextras.py:163
-msgid "HSV"
-msgstr "HSV"
-
-#: taextras.py:164
-msgid "set the color mode of the camera to HSV"
-msgstr "ustaw kolor trybu kamery na HSV"
-
-#: taextras.py:165
-msgid "empty calibration"
-msgstr "opróżnij kalibrację"
-
-#: taextras.py:166
-msgid "error in string conversion"
-msgstr "błąd w konwersji ciągu"
-
-#. TRANS: SumBot is a robot programmed for "Sumo wrestling"
-#: taextras.py:171
-msgid "SumBot"
-msgstr "SumBot"
-
-#: taextras.py:172
-msgid "speed SumBot"
-msgstr "prędkość SumBot"
-
-#: taextras.py:173
-msgid "submit the speed to the SumBot"
-msgstr "prześlij prędkość do SumBota"
-
-#: taextras.py:174
-msgid "set the default speed for the movement commands"
-msgstr "ustaw domyślną prędkością dla komend ruchu"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
-#: taextras.py:176
-msgid "forward SumBot"
-msgstr "SumBot do przodu"
-
-#: taextras.py:177
-msgid "move SumBot forward"
-msgstr "przesuń SumBota do przodu"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
-#: taextras.py:179
-msgid "backward SumBot"
-msgstr "SumBot do tyłu"
-
-#: taextras.py:180
-msgid "move SumBot backward"
-msgstr "przesuń SumBota do tyłu"
-
-#: taextras.py:181
-msgid "stop SumBot"
-msgstr "zatrzymaj SumBota"
-
-#: taextras.py:182
-msgid "stop the SumBot"
-msgstr "zatrzymaj SumBota"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
-#: taextras.py:184
-msgid "left SumBot"
-msgstr "SumBot w lewo"
-
-#: taextras.py:185
-msgid "turn left the SumBot"
-msgstr "obróć SumBota w lewo"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
-#: taextras.py:187
-msgid "right SumBot"
-msgstr "SumBot w prawo"
-
-#: taextras.py:188
-msgid "turn right the SumBot"
-msgstr "obróć SumBota w prawo"
-
-#. TRANS: The angle to the center is the angle SumBot must turn to
-#. face the center of the playing field
-#: taextras.py:191
-msgid "angle to center"
-msgstr "kąt z centrum"
-
-#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:193
-msgid "get the angle to the center of the dohyo"
-msgstr "pobierz kąt w stosunku do centrum dohyo"
-
-#. TRANS: The angle to the center is the angle SumBot must turn to
-#. face the Enemy (opponent)
-#: taextras.py:196
-msgid "angle to Enemy"
-msgstr "kąt do przeciwnika"
-
-#: taextras.py:197
-msgid "get the angle to the Enemy"
-msgstr "pobierz kąt w stosunku do przeciwnika"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:199
-msgid "x coor. SumBot"
-msgstr "współrz. x SumBota"
-
-#: taextras.py:200
-msgid "get the x coordinate of the SumBot"
-msgstr "pobierz współrzędną x SumBota"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:202
-msgid "y coor. SumBot"
-msgstr "współrz. y SumBota"
-
-#: taextras.py:203
-msgid "get the y coordinate of the SumBot"
-msgstr "pobierz współrzędną y SumBota"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:205
-msgid "x coor. Enemy"
-msgstr "współrz. x przeciwnika"
-
-#: taextras.py:206
-msgid "get the x coordinate of the Enemy"
-msgstr "pobierz współrzędną x przeciwnika"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:208
-msgid "y coor. Enemy"
-msgstr "współrz. y przeciwnika"
-
-#: taextras.py:209
-msgid "get the y coordinate of the Enemy"
-msgstr "pobierz współrzędną y przeciwnika"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
-#: taextras.py:211
-msgid "rotation SumBot"
-msgstr "obrót SumBota"
-
-#: taextras.py:212
-msgid "get the rotation of the Sumbot"
-msgstr "pobierz obrót SumBota"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:214
-msgid "rotation Enemy"
-msgstr "obrót przeciwnika"
-
-#: taextras.py:215
-msgid "get the rotation of the Enemy"
-msgstr "pobierz obrót przeciwnika"
-
-#: taextras.py:216
-msgid "distance to center"
-msgstr "odległość do środka"
-
-#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:218
-msgid "get the distance to the center of the dohyo"
-msgstr "pobierz odległość do centrum dohyo"
-
-#: taextras.py:219
-msgid "distance to Enemy"
-msgstr "odległość do przeciwnika"
-
-#: taextras.py:220
-msgid "get the distance to the Enemy"
-msgstr "pobierz odległość do przeciwnika"
-
-#: taextras.py:221
-msgid "update information"
-msgstr "aktualizuj informacje"
-
-#: taextras.py:222
-msgid "update information from the server"
-msgstr "aktualizuj informacje z serwera"
-
-#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
-#: taextras.py:227
-msgid "Palette of physics blocks"
-msgstr "Przybornik klocków do fizyki"
-
-#: taextras.py:228
-msgid "start polygon"
-msgstr "rozpocznij wielokąt"
-
-#: taextras.py:229
-msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
-msgstr ""
-"Rozpocznij definiowanie nowego wielokąta, na podstawie bieżących "
-"współrzędnych xy Żółwia."
+#~ msgid "No camera was found"
+#~ msgstr "Brak odnalezienia kamery"
-#: taextras.py:231
-msgid "add point"
-msgstr "dodaj punkt"
+#~ msgid "Error stopping camera"
+#~ msgstr "Błąd zatrzymania kamery"
-#: taextras.py:232
-msgid ""
-"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
-"position."
-msgstr "Dodaj nowy punkt do bieżącego wielokąta w obecnej pozycji Żółwia xy."
+#~ msgid "Error starting camera"
+#~ msgstr "Błąd uruchamienia kamery"
-#: taextras.py:234
-msgid "end polygon"
-msgstr "zakończ wielokąt"
+#~ msgid "FollowMe"
+#~ msgstr "ŚledźMnie"
-#: taextras.py:235
-msgid "Define a new polygon."
-msgstr "Zdefiniuj nowy wielokąt."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Search for a connected camera."
+#~ msgstr "Wyszukaj podłączone klocki NXT."
-#: taextras.py:236
-msgid "end filled polygon"
-msgstr "zakończ wypełniony wielokąt"
+#~ msgid "calibration"
+#~ msgstr "kalibracja"
-#: taextras.py:237
-msgid "Not a simple polygon"
-msgstr "Nie prosty wielokąt"
+#, fuzzy
+#~ msgid "store a personalized calibration"
+#~ msgstr "zapisuje spersonalizowaną kalibrację"
-#: taextras.py:238
-msgid "Define a new filled polygon."
-msgstr "Zdefiniuj nowy wypełniony wielokąt."
+#~ msgid "return a personalized calibration"
+#~ msgstr "zwróć spersonalizowaną kalibrację"
-#: taextras.py:239
-msgid "triangle"
-msgstr "Trójkąt"
+#~ msgid "follow"
+#~ msgstr "śledź"
-#. TRANS: base of a triangle
-#: taextras.py:241
-msgid "base"
-msgstr "podstawa"
+#~ msgid "follow a color or calibration"
+#~ msgstr "śledź kolor lub kalibrację"
-#: taextras.py:243
-msgid "Add a triangle object to the project."
-msgstr "Dodaj obiekt trójkątny do projektu."
+#~ msgid "minimum pixels"
+#~ msgstr "minimum pikseli"
-#: taextras.py:244
-msgid "circle"
-msgstr "okrąg"
+#~ msgid "set the minimal number of pixels to follow"
+#~ msgstr "ustaw minimalną liczbę pikseli do śledzenia"
-#: taextras.py:245
-msgid "Add a circle object to the project."
-msgstr "Dodaj okrągły obiekt do projektu."
+#~ msgid "threshold"
+#~ msgstr "próg"
-#: taextras.py:246
-msgid "rectangle"
-msgstr "prostokąt"
+#~ msgid "set a threshold for a RGB color"
+#~ msgstr "ustaw próg dla koloru RGB"
-#: taextras.py:249
-msgid "Add a rectangle object to the project."
-msgstr "Dodaj prostokątny obiekt do projektu."
+#~ msgid "camera mode"
+#~ msgstr "tryb kamery"
-#: taextras.py:250
-msgid "reset"
-msgstr "zresetuj"
+#, fuzzy
+#~ msgid "set the color mode of the camera: RGB; YUV or HSV"
+#~ msgstr "ustaw kolor trybu kamery: RGB, YUV lub HSV"
-#: taextras.py:251
-msgid "Reset the project; clear the object list."
-msgstr "Zresetuj projekt, wyczyść listę obiektów."
+#~ msgid "x position"
+#~ msgstr "pozycja x"
-#: taextras.py:252
-msgid "motor"
-msgstr "silnik"
+#~ msgid "return x position"
+#~ msgstr "zwróć pozycję x"
-#. TRANS: torque as in engine torque
-#: taextras.py:254
-msgid "torque"
-msgstr "moment obrotowy"
+#~ msgid "y position"
+#~ msgstr "pozycja y"
-#: taextras.py:255
-msgid "speed"
-msgstr "prędkość"
+#~ msgid "return y position"
+#~ msgstr "zwróć pozycję y"
-#: taextras.py:256
-msgid ""
-"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
-"placed on the most recent object created."
-msgstr ""
-"Moment obrotowy silnika i szybkość od 0 (wyłączony) do liczb dodatnich; "
-"silnik znajduje się na ostatnio stworzonym obiekcie."
+#~ msgid "pixels"
+#~ msgstr "piksele"
-#: taextras.py:258 taextras.py:392
-msgid "pin"
-msgstr "pinezka"
+#~ msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
+#~ msgstr "zwróć liczbę pikseli największej plamy"
-#: taextras.py:259
-msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
-msgstr "Przypnij obiekt żeby nie mógł spaść."
+#~ msgid "set the color mode of the camera to RGB"
+#~ msgstr "ustaw kolor trybu kamery na RGB"
-#: taextras.py:260
-msgid "joint"
-msgstr "Połączenie"
+#~ msgid "set the color mode of the camera to YUV"
+#~ msgstr "ustaw kolor trybu kamery na YUV"
-#: taextras.py:263
-msgid ""
-"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
-"point x, y)."
-msgstr ""
-"Połącz dwa obiekty razem (ostatnio stworzony obiekt z obiektem w punkcie x, "
-"y)."
+#~ msgid "set the color mode of the camera to HSV"
+#~ msgstr "ustaw kolor trybu kamery na HSV"
+
+#~ msgid "empty calibration"
+#~ msgstr "opróżnij kalibrację"
+
+#~ msgid "error in string conversion"
+#~ msgstr "błąd w konwersji ciągu"
+
+#~ msgid "SumBot"
+#~ msgstr "SumBot"
+
+#~ msgid "speed SumBot"
+#~ msgstr "prędkość SumBot"
+
+#~ msgid "submit the speed to the SumBot"
+#~ msgstr "prześlij prędkość do SumBota"
+
+#~ msgid "set the default speed for the movement commands"
+#~ msgstr "ustaw domyślną prędkością dla komend ruchu"
+
+#~ msgid "forward SumBot"
+#~ msgstr "SumBot do przodu"
+
+#~ msgid "move SumBot forward"
+#~ msgstr "przesuń SumBota do przodu"
+
+#~ msgid "backward SumBot"
+#~ msgstr "SumBot do tyłu"
+
+#~ msgid "move SumBot backward"
+#~ msgstr "przesuń SumBota do tyłu"
+
+#~ msgid "stop SumBot"
+#~ msgstr "zatrzymaj SumBota"
+
+#~ msgid "stop the SumBot"
+#~ msgstr "zatrzymaj SumBota"
+
+#~ msgid "left SumBot"
+#~ msgstr "SumBot w lewo"
+
+#~ msgid "turn left the SumBot"
+#~ msgstr "obróć SumBota w lewo"
+
+#~ msgid "right SumBot"
+#~ msgstr "SumBot w prawo"
+
+#~ msgid "turn right the SumBot"
+#~ msgstr "obróć SumBota w prawo"
+
+#~ msgid "angle to center"
+#~ msgstr "kąt z centrum"
+
+#~ msgid "get the angle to the center of the dohyo"
+#~ msgstr "pobierz kąt w stosunku do centrum dohyo"
+
+#~ msgid "angle to Enemy"
+#~ msgstr "kąt do przeciwnika"
+
+#~ msgid "get the angle to the Enemy"
+#~ msgstr "pobierz kąt w stosunku do przeciwnika"
+
+#~ msgid "x coor. SumBot"
+#~ msgstr "współrz. x SumBota"
+
+#~ msgid "get the x coordinate of the SumBot"
+#~ msgstr "pobierz współrzędną x SumBota"
+
+#~ msgid "y coor. SumBot"
+#~ msgstr "współrz. y SumBota"
+
+#~ msgid "get the y coordinate of the SumBot"
+#~ msgstr "pobierz współrzędną y SumBota"
+
+#~ msgid "x coor. Enemy"
+#~ msgstr "współrz. x przeciwnika"
+
+#~ msgid "get the x coordinate of the Enemy"
+#~ msgstr "pobierz współrzędną x przeciwnika"
+
+#~ msgid "y coor. Enemy"
+#~ msgstr "współrz. y przeciwnika"
+
+#~ msgid "get the y coordinate of the Enemy"
+#~ msgstr "pobierz współrzędną y przeciwnika"
+
+#~ msgid "rotation SumBot"
+#~ msgstr "obrót SumBota"
+
+#~ msgid "get the rotation of the Sumbot"
+#~ msgstr "pobierz obrót SumBota"
+
+#~ msgid "rotation Enemy"
+#~ msgstr "obrót przeciwnika"
+
+#~ msgid "get the rotation of the Enemy"
+#~ msgstr "pobierz obrót przeciwnika"
+
+#~ msgid "distance to center"
+#~ msgstr "odległość do środka"
+
+#~ msgid "get the distance to the center of the dohyo"
+#~ msgstr "pobierz odległość do centrum dohyo"
+
+#~ msgid "distance to Enemy"
+#~ msgstr "odległość do przeciwnika"
+
+#~ msgid "get the distance to the Enemy"
+#~ msgstr "pobierz odległość do przeciwnika"
+
+#~ msgid "update information"
+#~ msgstr "aktualizuj informacje"
+
+#~ msgid "update information from the server"
+#~ msgstr "aktualizuj informacje z serwera"
+
+#~ msgid "Palette of physics blocks"
+#~ msgstr "Przybornik klocków do fizyki"
+
+#~ msgid "start polygon"
+#~ msgstr "rozpocznij wielokąt"
+
+#~ msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rozpocznij definiowanie nowego wielokąta, na podstawie bieżących "
+#~ "współrzędnych xy Żółwia."
+
+#~ msgid "add point"
+#~ msgstr "dodaj punkt"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
+#~ "position."
+#~ msgstr "Dodaj nowy punkt do bieżącego wielokąta w obecnej pozycji Żółwia xy."
+
+#~ msgid "end polygon"
+#~ msgstr "zakończ wielokąt"
+
+#~ msgid "Define a new polygon."
+#~ msgstr "Zdefiniuj nowy wielokąt."
+
+#~ msgid "end filled polygon"
+#~ msgstr "zakończ wypełniony wielokąt"
+
+#~ msgid "Not a simple polygon"
+#~ msgstr "Nie prosty wielokąt"
+
+#~ msgid "Define a new filled polygon."
+#~ msgstr "Zdefiniuj nowy wypełniony wielokąt."
+
+#~ msgid "triangle"
+#~ msgstr "Trójkąt"
+
+#~ msgid "base"
+#~ msgstr "podstawa"
+
+#~ msgid "Add a triangle object to the project."
+#~ msgstr "Dodaj obiekt trójkątny do projektu."
+
+#~ msgid "circle"
+#~ msgstr "okrąg"
+
+#~ msgid "Add a circle object to the project."
+#~ msgstr "Dodaj okrągły obiekt do projektu."
+
+#~ msgid "rectangle"
+#~ msgstr "prostokąt"
+
+#~ msgid "Add a rectangle object to the project."
+#~ msgstr "Dodaj prostokątny obiekt do projektu."
+
+#~ msgid "reset"
+#~ msgstr "zresetuj"
-#: taextras.py:265
-msgid "save as Physics activity"
-msgstr "zapisz aktywność jako Fizykę"
+#~ msgid "Reset the project; clear the object list."
+#~ msgstr "Zresetuj projekt, wyczyść listę obiektów."
-#: taextras.py:266
-msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
-msgstr "Zapisz projekt w Dzienniku jako Fizykę."
+#~ msgid "motor"
+#~ msgstr "silnik"
-#. TRANS: Here, gear means a toothed wheel, as in a clock-works
-#: taextras.py:268
-msgid "gear"
-msgstr "przybory/koło"
+#~ msgid "torque"
+#~ msgstr "moment obrotowy"
+
+#~ msgid "speed"
+#~ msgstr "prędkość"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
+#~ "placed on the most recent object created."
+#~ msgstr ""
+#~ "Moment obrotowy silnika i szybkość od 0 (wyłączony) do liczb dodatnich; "
+#~ "silnik znajduje się na ostatnio stworzonym obiekcie."
+
+#~ msgid "pin"
+#~ msgstr "pinezka"
+
+#~ msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
+#~ msgstr "Przypnij obiekt żeby nie mógł spaść."
+
+#~ msgid "joint"
+#~ msgstr "Połączenie"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Join two objects together (the most recent object created and the object at "
+#~ "point x, y)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Połącz dwa obiekty razem (ostatnio stworzony obiekt z obiektem w punkcie x, "
+#~ "y)."
+
+#~ msgid "save as Physics activity"
+#~ msgstr "zapisz aktywność jako Fizykę"
+
+#~ msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
+#~ msgstr "Zapisz projekt w Dzienniku jako Fizykę."
+
+#~ msgid "gear"
+#~ msgstr "przybory/koło"
-#: taextras.py:269
#, fuzzy
-msgid "Add a gear object to the project."
-msgstr "Dodaj okrągły obiekt do projektu."
+#~ msgid "Add a gear object to the project."
+#~ msgstr "Dodaj okrągły obiekt do projektu."
-#: taextras.py:270
-msgid "density"
-msgstr "gęstość"
+#~ msgid "density"
+#~ msgstr "gęstość"
-#: taextras.py:271
-msgid ""
-"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
-msgstr "Ustaw gęstość dla obiektów (gęstość może być wartością dodatnią)."
+#~ msgid ""
+#~ "Set the density property for objects (density can be any positive number)."
+#~ msgstr "Ustaw gęstość dla obiektów (gęstość może być wartością dodatnią)."
-#: taextras.py:273
-msgid "friction"
-msgstr "tarcie"
+#~ msgid "friction"
+#~ msgstr "tarcie"
-#: taextras.py:274
-msgid ""
-"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
-"friction off and 1 is strong friction)."
-msgstr ""
-"Ustaw tarcie dla obiektów (wartość od 0 do 1, gdzie 0 wyłącza tarcie a 1 to "
-"silne tarcie)."
+#~ msgid ""
+#~ "Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
+#~ "friction off and 1 is strong friction)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ustaw tarcie dla obiektów (wartość od 0 do 1, gdzie 0 wyłącza tarcie a 1 to "
+#~ "silne tarcie)."
-#. TRANS: bounciness is coefficient of restitution
-#: taextras.py:277
-msgid "bounciness"
-msgstr "elastyczność"
+#~ msgid "bounciness"
+#~ msgstr "elastyczność"
-#: taextras.py:278
-msgid ""
-"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
-"no bounce and 1 is very bouncy)."
-msgstr ""
-"Ustaw elastyczność dla obiektów (wartość od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak "
-"elastyczności a 1 dużą elastyczność)."
+#~ msgid ""
+#~ "Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
+#~ "no bounce and 1 is very bouncy)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ustaw elastyczność dla obiektów (wartość od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak "
+#~ "elastyczności a 1 dużą elastyczność)."
-#. TRANS: dynamic here means moving vs in a fixed position
-#: taextras.py:281
-msgid "dynamic"
-msgstr "dynamiczny"
+#~ msgid "dynamic"
+#~ msgstr "dynamiczny"
-#: taextras.py:282
-msgid ""
-"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
-msgstr ""
-"Jeżeli dynamicznie = 1, obiekt może się ruszać, jeśli dynamiczne = 0, obiekt "
-"nie porusza się."
+#~ msgid ""
+#~ "If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jeżeli dynamicznie = 1, obiekt może się ruszać, jeśli dynamiczne = 0, obiekt "
+#~ "nie porusza się."
-#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:288
-msgid "Palette of WeDo blocks"
-msgstr "Paleta klocków WeDo"
+#~ msgid "Palette of WeDo blocks"
+#~ msgstr "Paleta klocków WeDo"
-#: taextras.py:290
-msgid ""
-"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
-"tilt left, 2 == tilt right)"
-msgstr ""
-"wyjście czujnika przechylenia: (-1 == brak przechylenia, 0 == przechylenie "
-"do przodu, 3 == przechylenie do tyłu, 1 == przechylenie w lewo, 2 == "
-"przechylenie w prawo)"
-
-#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
-#: taextras.py:294
-msgid "distance sensor output"
-msgstr "wyjście czujnika odległości"
-
-#: taextras.py:295
-msgid "Motor A"
-msgstr "Silnik A"
-
-#: taextras.py:296
-msgid "returns the current value of Motor A"
-msgstr "zwraca bieżącą wartość Silnika A"
-
-#: taextras.py:297
-msgid "Motor B"
-msgstr "Silnik B"
-
-#: taextras.py:298
-msgid "returns the current value of Motor B"
-msgstr "zwraca bieżącą wartość Silnika B"
-
-#: taextras.py:299
-msgid "set the value for Motor A"
-msgstr "ustaw wartość Silnika A"
-
-#: taextras.py:300
-msgid "set the value for Motor B"
-msgstr "ustaw wartość Silnika B"
-
-#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:305
-msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
-msgstr "Paleta klocków silników LEGO NXT"
-
-#: taextras.py:306
-msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
-msgstr "Paleta klocków czujników LEGO NXT"
-
-#. TRANS: touch sensor (implemented as a button)
-#: taextras.py:308
-msgid "touch"
-msgstr "dotyk"
-
-#. TRANS: distance sensor (implemented using ultrasonics)
-#: taextras.py:310
-msgid "ultrasonic"
-msgstr "ultradźwiękowy"
-
-#: taextras.py:312
-msgid "light"
-msgstr "światło"
-
-#: taextras.py:314
-msgid "PORT A"
-msgstr "PORT A"
-
-#: taextras.py:315
-msgid "PORT B"
-msgstr "PORT B"
-
-#: taextras.py:316
-msgid "PORT C"
-msgstr "PORT C"
-
-#: taextras.py:317
-msgid "PORT 1"
-msgstr "PORT 1"
-
-#: taextras.py:318
-msgid "PORT 2"
-msgstr "PORT 2"
-
-#: taextras.py:319
-msgid "PORT 3"
-msgstr "PORT 3"
-
-#: taextras.py:320
-msgid "PORT 4"
-msgstr "PORT 4"
-
-#. TRANS: The brick is the NXT controller
-#: taextras.py:322
-msgid "Please check the connection with the brick."
-msgstr "Sprawdź połączenie z klockiem."
-
-#: taextras.py:323
-msgid "Please check the port."
-msgstr "Sprawdź port."
-
-#: taextras.py:324
-msgid "The value of power must be between -127 to 127."
-msgstr "Wartość mocy musi być między -127 a 127."
-
-#: taextras.py:325
-msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
-msgstr "Wystąpił błąd: sprawdź wszystkie złącza i spróbuj połączyć ponownie."
-
-#: taextras.py:326
-msgid "NXT found"
-msgstr "znaleziono NXT"
-
-#: taextras.py:327
-msgid "NXT not found"
-msgstr "nie znaleziono NXT"
+#~ msgid ""
+#~ "tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
+#~ "tilt left, 2 == tilt right)"
+#~ msgstr ""
+#~ "wyjście czujnika przechylenia: (-1 == brak przechylenia, 0 == przechylenie "
+#~ "do przodu, 3 == przechylenie do tyłu, 1 == przechylenie w lewo, 2 == "
+#~ "przechylenie w prawo)"
-#: taextras.py:328
-msgid "refresh NXT"
-msgstr "odśwież NXT"
+#~ msgid "distance sensor output"
+#~ msgstr "wyjście czujnika odległości"
-#: taextras.py:329
-msgid "Search for a connected NXT brick."
-msgstr "Wyszukaj podłączone klocki NXT."
+#~ msgid "Motor A"
+#~ msgstr "Silnik A"
-#: taextras.py:330
-msgid "play tone"
-msgstr "odwórz ton"
+#~ msgid "returns the current value of Motor A"
+#~ msgstr "zwraca bieżącą wartość Silnika A"
-#: taextras.py:331
-msgid "frequency"
-msgstr "częstotliwość"
+#~ msgid "Motor B"
+#~ msgstr "Silnik B"
-#: taextras.py:333
-msgid "Play a tone at frequency for time."
-msgstr "Odtwórz ton o częstotliwości przez czas."
+#~ msgid "returns the current value of Motor B"
+#~ msgstr "zwraca bieżącą wartość Silnika B"
-#. TRANS: turn is the action and rotations is quantity of turns
-#: taextras.py:335
-msgid ""
-"turn motor\n"
-"rotations"
-msgstr ""
-"obróć rotacje\n"
-"silnika"
+#~ msgid "set the value for Motor A"
+#~ msgstr "ustaw wartość Silnika A"
-#: taextras.py:336
-msgid "port"
-msgstr "port"
+#~ msgid "set the value for Motor B"
+#~ msgstr "ustaw wartość Silnika B"
-#: taextras.py:337
-msgid "power"
-msgstr "moc"
+#~ msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
+#~ msgstr "Paleta klocków silników LEGO NXT"
-#: taextras.py:338
-msgid "turn a motor"
-msgstr "obróć silnik"
+#~ msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
+#~ msgstr "Paleta klocków czujników LEGO NXT"
-#: taextras.py:339
-msgid ""
-"synchronize motors\n"
-"steering"
-msgstr ""
-"synchronizuj silniki\n"
-"sterowanie"
+#~ msgid "touch"
+#~ msgstr "dotyk"
-#: taextras.py:340
-msgid "rotations"
-msgstr "obroty"
+#~ msgid "ultrasonic"
+#~ msgstr "ultradźwiękowy"
-#: taextras.py:341
-msgid "synchronize two motors connected in PORT B and PORT C"
-msgstr "synchronizuj dwa silniki podłączone do PORTU B i PORTU C"
+#~ msgid "light"
+#~ msgstr "światło"
-#: taextras.py:342
-msgid "PORT A of the brick"
-msgstr "PORT A klocka"
+#, fuzzy
+#~ msgid "grey"
+#~ msgstr "szary"
-#: taextras.py:343
-msgid "PORT B of the brick"
-msgstr "PORT B klocka"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Please check the connection with the brick"
+#~ msgstr "Sprawdź połączenie z klockiem."
-#: taextras.py:344
-msgid "PORT C of the brick"
-msgstr "PORT C klocka"
-
-#: taextras.py:345
-msgid "start motor"
-msgstr "uruchom silnik"
-
-#: taextras.py:346
-msgid "Run a motor forever."
-msgstr "Uruchom silnik na zawsze."
-
-#: taextras.py:347
-msgid "brake motor"
-msgstr "zahamuj silnik"
-
-#: taextras.py:348
-msgid "Stop a specified motor."
-msgstr "Zatrzymaj określony motor."
-
-#. TRANS: reset is used to reset the counter associated with the motor
-#: taextras.py:350
-msgid "reset motor"
-msgstr "resetuj silnik"
-
-#: taextras.py:351
-msgid "Reset the motor counter."
-msgstr "Resetuj licznik silnika."
-
-#: taextras.py:352
-msgid "motor position"
-msgstr "pozycja silnika"
-
-#: taextras.py:353
-msgid "Get the motor position."
-msgstr "Pobierz pozycję silnika."
-
-#: taextras.py:354
-msgid "PORT 1 of the brick"
-msgstr "PORT 1 klocka"
-
-#: taextras.py:355
-msgid "PORT 2 of the brick"
-msgstr "PORT 2 klocka"
-
-#: taextras.py:356
-msgid "PORT 3 of the brick"
-msgstr "PORT 3 klocka"
-
-#: taextras.py:357
-msgid "PORT 4 of the brick"
-msgstr "PORT 4 klocka"
-
-#: taextras.py:358
-msgid "read"
-msgstr "wczytaj"
-
-#: taextras.py:359
-msgid "sensor"
-msgstr "czujnik"
-
-#: taextras.py:360
-msgid "Read sensor output."
-msgstr "Wczytaj wyjście czujnika."
-
-#: taextras.py:361
-msgid "color sensor"
-msgstr "czujnik koloru"
-
-#: taextras.py:362
-msgid "light sensor"
-msgstr "czujnik światła"
-
-#: taextras.py:363
-msgid "touch sensor"
-msgstr "czujnik dotykowy"
-
-#: taextras.py:364
-msgid "distance sensor"
-msgstr "czujnik odległości"
-
-#: taextras.py:365
-msgid "sound sensor"
-msgstr "czujnik dźwięku"
-
-#. TRANS: set light is used to set the light level associated with
-#. the color sensor (which can emit light as well as sense it)
-#: taextras.py:368
-msgid "set light"
-msgstr "ustaw światło"
-
-#: taextras.py:369
-msgid "Set color sensor light."
-msgstr "Ustaw światło czujnika koloru."
-
-#. TRANS: the battery level is the charge level of the brick
-#: taextras.py:371
-msgid "battery level"
-msgstr "poziom baterii"
+#, fuzzy
+#~ msgid "The value of power must be between -127 to 127"
+#~ msgstr "Wartość mocy musi być między -127 a 127."
-#: taextras.py:372
-msgid "Get battery level of brick."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect"
+#~ msgstr "Wystąpił błąd: sprawdź wszystkie złącza i spróbuj połączyć ponownie."
-#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
-#: taextras.py:377
-msgid "Palette of Arduino blocks"
-msgstr "Paleta klocków Arduino"
+#~ msgid "NXT not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono NXT"
-#: taextras.py:378
-msgid "HIGH"
-msgstr "WYSOKO"
+#~ msgid "refresh NXT"
+#~ msgstr "odśwież NXT"
-#: taextras.py:379
-msgid "LOW"
-msgstr "NISKO"
+#~ msgid "Search for a connected NXT brick."
+#~ msgstr "Wyszukaj podłączone klocki NXT."
-#: taextras.py:380
-msgid "INPUT"
-msgstr "WEJŚCIE"
+#~ msgid "play tone"
+#~ msgstr "odwórz ton"
-#: taextras.py:381
-msgid "OUTPUT"
-msgstr "WYJŚCIE"
+#~ msgid "frequency"
+#~ msgstr "częstotliwość"
-#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
-#: taextras.py:383
-msgid "PWM"
-msgstr "PWM"
+#~ msgid "Play a tone at frequency for time."
+#~ msgstr "Odtwórz ton o częstotliwości przez czas."
-#: taextras.py:384
-msgid "SERVO"
-msgstr "SERVO"
+#~ msgid "port"
+#~ msgstr "port"
-#: taextras.py:385
-msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
-msgstr "BŁĄD: Sprawdź Arduino i numer portu."
+#~ msgid "power"
+#~ msgstr "moc"
-#: taextras.py:386
-msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
-msgstr "BŁĄD: Wartość musi być liczbą między 0 a 255."
+#~ msgid "rotations"
+#~ msgstr "obroty"
-#: taextras.py:387
-msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
-msgstr "BŁĄD: Wartość musi być albo WYSOKO albo NISKO."
+#~ msgid "turn a motor"
+#~ msgstr "obróć silnik"
-#: taextras.py:388
-msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
-msgstr "BŁĄD: Tryb musi być WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWN albo SERVO."
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "synchronize\n"
+#~ "\n"
+#~ "motors"
+#~ msgstr "zsynchronizuj dwa motory"
-#. TRANS: pin mode is used to specify the mode (INPUT, OUTPUT, etc)
-#. in which an I/O pin is being used.
-#: taextras.py:391
-msgid "pin mode"
-msgstr "tryb pin"
+#~ msgid "synchronize two motors connected in PORT B and PORT C"
+#~ msgstr "synchronizuj dwa silniki podłączone do PORTU B i PORTU C"
-#: taextras.py:393
-msgid "mode"
-msgstr "tryb"
+#~ msgid "PORT A"
+#~ msgstr "PORT A"
-#: taextras.py:394
-msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
-msgstr "Wybierz funkcję pinu (WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWM, SERVO)."
+#~ msgid "PORT A of the brick"
+#~ msgstr "PORT A klocka"
-#: taextras.py:395
-msgid "analog write"
-msgstr "analogowy zapis"
+#~ msgid "PORT B"
+#~ msgstr "PORT B"
-#: taextras.py:397
-msgid "Write analog value in specified port."
-msgstr "Zapisz analogową wartość w wybranym porcie."
+#~ msgid "PORT B of the brick"
+#~ msgstr "PORT B klocka"
-#: taextras.py:398
-msgid "analog read"
-msgstr "analogowy odczyt"
+#~ msgid "PORT C"
+#~ msgstr "PORT C"
-#: taextras.py:399
-msgid ""
-"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
-"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
-msgstr ""
-"Wczytaj wartość z analogowego portu. Wartość może być między 0 a 1023. Użyj "
-"Vref, aby ustalić napięcie. Dla USB, volt=((odczyt)*5)/1024), w "
-"przybliżeniu."
+#~ msgid "PORT C of the brick"
+#~ msgstr "PORT C klocka"
-#: taextras.py:401
-msgid "digital write"
-msgstr "cyfrowy zapis"
+#~ msgid "start motor"
+#~ msgstr "uruchom silnik"
-#: taextras.py:402
-msgid "Write digital value to specified port."
-msgstr "Zapisz cyfrową wartość do wybranego portu."
+#~ msgid "Run a motor forever."
+#~ msgstr "Uruchom silnik na zawsze."
-#: taextras.py:403
-msgid "digital read"
-msgstr "cyfrowy odczyt"
+#~ msgid "brake motor"
+#~ msgstr "zahamuj silnik"
-#: taextras.py:404
-msgid "Read value from digital port."
-msgstr "Odczytaj wartość z cyfrowego portu."
+#~ msgid "Stop a specified motor."
+#~ msgstr "Zatrzymaj określony motor."
-#: taextras.py:405
-msgid "Set HIGH value for digital port."
-msgstr "Ustaw wartość WYSOKO dla cyfrowego portu."
+#~ msgid "reset motor"
+#~ msgstr "resetuj silnik"
-#: taextras.py:406
-msgid "Configure Arduino port for digital input."
-msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wejścia."
+#~ msgid "Reset the motor counter."
+#~ msgstr "Resetuj licznik silnika."
-#: taextras.py:407
-msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
-msgstr "Skonfiguruj port Arduino do kierowania servo."
+#~ msgid "motor position"
+#~ msgstr "pozycja silnika"
-#: taextras.py:408
-msgid "Set LOW value for digital port."
-msgstr "Ustaw wartość NISKO dla cyfrowego portu."
+#~ msgid "Get the motor position."
+#~ msgstr "Pobierz pozycję silnika."
-#: taextras.py:409
-msgid "Configure Arduino port for digital output."
-msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wyjścia."
+#~ msgid "PORT 1"
+#~ msgstr "PORT 1"
-#: taextras.py:410
-msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
-msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla PWM (modulacji szerokości impulsów)."
+#~ msgid "PORT 1 of the brick"
+#~ msgstr "PORT 1 klocka"
-#: turtleblocks.py:80
-msgid "usage is"
-msgstr "użycie"
+#~ msgid "read"
+#~ msgstr "wczytaj"
-#: turtleblocks.py:232
-msgid "No option action:"
-msgstr "Brak opcji działania:"
+#~ msgid "sensor"
+#~ msgstr "czujnik"
-#: turtleblocks.py:247
-msgid "File not found"
-msgstr "Nie znaleziono pliku"
+#~ msgid "Read sensor output."
+#~ msgstr "Wczytaj wyjście czujnika."
-#: turtleblocks.py:271
-#, python-format
-msgid "Configuration directory not writable: %s"
-msgstr "Nie można zapisać do katalogu z konfiguracją: %s"
+#~ msgid "PORT 2"
+#~ msgstr "PORT 2"
-#: turtleblocks.py:327
-msgid "New"
-msgstr "Nowy"
+#~ msgid "PORT 2 of the brick"
+#~ msgstr "PORT 2 klocka"
-#: turtleblocks.py:328
-msgid "Open"
-msgstr "Otwórz"
+#~ msgid "light sensor"
+#~ msgstr "czujnik światła"
-#: turtleblocks.py:329
-msgid "Save"
-msgstr "Zapisz"
+#~ msgid "PORT 3"
+#~ msgstr "PORT 3"
-#: turtleblocks.py:330
-msgid "Save as"
-msgstr "Zapisz jako"
+#~ msgid "PORT 3 of the brick"
+#~ msgstr "PORT 3 klocka"
-#: turtleblocks.py:335
-msgid "Quit"
-msgstr "Zakończ"
+#~ msgid "touch sensor"
+#~ msgstr "czujnik dotykowy"
-#: turtleblocks.py:336
-msgid "File"
-msgstr "Plik"
+#~ msgid "distance sensor"
+#~ msgstr "czujnik odległości"
-#: turtleblocks.py:343
-msgid "Rescale coordinates"
-msgstr "Przeskaluj współrzędne"
+#~ msgid "PORT 4"
+#~ msgstr "PORT 4"
-#: turtleblocks.py:349
-msgid "Reset block size"
-msgstr "Przywróć rozmiar klocków"
+#~ msgid "PORT 4 of the brick"
+#~ msgstr "PORT 4 klocka"
-#: turtleblocks.py:367
-msgid "Show/hide blocks"
-msgstr "Pokaż/schowaj schemat"
+#~ msgid "sound sensor"
+#~ msgstr "czujnik dźwięku"
-#: turtleblocks.py:369
-msgid "Tools"
-msgstr "Narzędzia"
+#~ msgid "color sensor"
+#~ msgstr "czujnik koloru"
-#: turtleblocks.py:375
-msgid "Debug"
-msgstr "Śledź"
+#~ msgid "set light"
+#~ msgstr "ustaw światło"
-#: turtleblocks.py:377
-msgid "Turtle"
-msgstr "Żółw"
+#~ msgid "Set color sensor light."
+#~ msgstr "Ustaw światło czujnika koloru."
-#: turtleblocks.py:411
-msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
-msgstr "Masz niezapisaną pracę. Czy chcesz ją zapisać przed zakończeniem?"
+#~ msgid "battery level"
+#~ msgstr "poziom baterii"
-#: turtleblocks.py:412
-msgid "Save project?"
-msgstr "Zapisać projekt?"
+#~ msgid "HIGH"
+#~ msgstr "WYSOKO"
+
+#~ msgid "LOW"
+#~ msgstr "NISKO"
+
+#~ msgid "INPUT"
+#~ msgstr "WEJŚCIE"
+
+#~ msgid "OUTPUT"
+#~ msgstr "WYJŚCIE"
+
+#~ msgid "PWM"
+#~ msgstr "PWM"
+
+#~ msgid "SERVO"
+#~ msgstr "SERVO"
+
+#~ msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
+#~ msgstr "BŁĄD: Sprawdź Arduino i numer portu."
+
+#~ msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
+#~ msgstr "BŁĄD: Wartość musi być liczbą między 0 a 255."
+
+#~ msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
+#~ msgstr "BŁĄD: Wartość musi być albo WYSOKO albo NISKO."
+
+#~ msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
+#~ msgstr "BŁĄD: Tryb musi być WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWN albo SERVO."
+
+#~ msgid "pin mode"
+#~ msgstr "tryb pin"
+
+#~ msgid "mode"
+#~ msgstr "tryb"
+
+#~ msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
+#~ msgstr "Wybierz funkcję pinu (WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWM, SERVO)."
+
+#~ msgid "analog write"
+#~ msgstr "analogowy zapis"
+
+#~ msgid "Write analog value in specified port."
+#~ msgstr "Zapisz analogową wartość w wybranym porcie."
+
+#~ msgid "analog read"
+#~ msgstr "analogowy odczyt"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
+#~ "determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wczytaj wartość z analogowego portu. Wartość może być między 0 a 1023. Użyj "
+#~ "Vref, aby ustalić napięcie. Dla USB, volt=((odczyt)*5)/1024), w "
+#~ "przybliżeniu."
+
+#~ msgid "digital write"
+#~ msgstr "cyfrowy zapis"
+
+#~ msgid "Write digital value to specified port."
+#~ msgstr "Zapisz cyfrową wartość do wybranego portu."
+
+#~ msgid "digital read"
+#~ msgstr "cyfrowy odczyt"
+
+#~ msgid "Read value from digital port."
+#~ msgstr "Odczytaj wartość z cyfrowego portu."
+
+#~ msgid "Set HIGH value for digital port."
+#~ msgstr "Ustaw wartość WYSOKO dla cyfrowego portu."
+
+#~ msgid "Configure Arduino port for digital input."
+#~ msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wejścia."
+
+#~ msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
+#~ msgstr "Skonfiguruj port Arduino do kierowania servo."
+
+#~ msgid "Set LOW value for digital port."
+#~ msgstr "Ustaw wartość NISKO dla cyfrowego portu."
+
+#~ msgid "Configure Arduino port for digital output."
+#~ msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wyjścia."
+
+#~ msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
+#~ msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla PWM (modulacji szerokości impulsów)."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Palette of Expeyes blocks"
+#~ msgstr "Paleta klocków WeDo"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
+#~ "an argument"
+#~ msgstr ""
+#~ "ustaw prędkość silników Butia jako wartość pomiędzy 0 a 1023, przekazywaną "
+#~ "przez argument"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "turn the Butia robot to the left"
+#~ msgstr "obróć robota Butia w lewo"
+
+#~ msgid "display Butia"
+#~ msgstr "wyświetlacz Butia"
+
+#~ msgid "Hello World Butia "
+#~ msgstr "Witaj świecie Butia"
+
+#~ msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
+#~ msgstr "wyświetl tekst na 32-znakowym wyświetlaczu ASCII robota Butia"
+
+#~ msgid "Error making mask"
+#~ msgstr "Błąd matrycy"
+
+#~ msgid "G"
+#~ msgstr "G"
+
+#~ msgid "R"
+#~ msgstr "R"
+
+#~ msgid "B"
+#~ msgstr "B"
+
+#~ msgid "follow a RGB color"
+#~ msgstr "idź za kolorem RGB"
+
+#~ msgid "save calibration 1"
+#~ msgstr "zapisz kalibrację 1"
+
+#~ msgid "stores a calibration in calibration 1"
+#~ msgstr "zapisuje kalibrację w kalibracji 1"
+
+#~ msgid "save calibration 2"
+#~ msgstr "zapisz kalibrację 2"
+
+#~ msgid "stores a calibration in calibration 2"
+#~ msgstr "zapisuje kalibrację w kalibracji 2"
+
+#~ msgid "calibration 1"
+#~ msgstr "kalibracja 1"
+
+#~ msgid "return calibration 1"
+#~ msgstr "zwróć kalibrację 1"
+
+#~ msgid "calibration 2"
+#~ msgstr "kalibracja 2"
+
+#~ msgid "return calibration 2"
+#~ msgstr "zwróć kalibrację 2"
+
+#~ msgid "RGB"
+#~ msgstr "RGB"
+
+#~ msgid "YUV"
+#~ msgstr "YUV"
+
+#~ msgid "HSV"
+#~ msgstr "HSV"
+
+#~ msgid "Please check the port."
+#~ msgstr "Sprawdź port."
+
+#~ msgid "NXT found"
+#~ msgstr "znaleziono NXT"
+
+#~ msgid ""
+#~ "turn motor\n"
+#~ "rotations"
+#~ msgstr ""
+#~ "obróć rotacje\n"
+#~ "silnika"
+
+#~ msgid ""
+#~ "synchronize motors\n"
+#~ "steering"
+#~ msgstr ""
+#~ "synchronizuj silniki\n"
+#~ "sterowanie"
+
+#~ msgid "Palette of Arduino blocks"
+#~ msgstr "Paleta klocków Arduino"
#~ msgid "delay Butia"
#~ msgstr "opóźnij Butia"
@@ -3116,9 +2821,6 @@ msgstr "Zapisać projekt?"
#~ "synchronizuj\n"
#~ "sterowanie silników"
-#~ msgid "synchronize two motors"
-#~ msgstr "zsynchronizuj dwa motory"
-
#~ msgid "<Ctrl>b"
#~ msgstr "<Ctrl>b"