Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/ne.po242
1 files changed, 133 insertions, 109 deletions
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index 1ffedf3..dacd395 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-02 10:01-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-19 00:31-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-27 10:56+0200\n"
"Last-Translator: aman0115 <aman.maharjan@olenepal.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#. TRANS: "name" option from activity.info file
-#: TurtleArt/tawindow.py:3767 pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:303
+#: TurtleArt/tawindow.py:3743 pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:306
msgid "Turtle Art"
msgstr "टर्टल आर्ट"
@@ -119,8 +119,8 @@ msgstr "शीर्षक राख"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "टर्टलको शिर्षक निर्धारण गर्छ (0 स्क्रिनको माथिल्लो भागमा छ।)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3761
-#: TurtleArt/tawindow.py:3767 TurtleArtActivity.py:557
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3737
+#: TurtleArt/tawindow.py:3743 TurtleArtActivity.py:565
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -132,8 +132,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल x-निर्देशांक मान बचाइराख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3761
-#: TurtleArt/tawindow.py:3767 TurtleArtActivity.py:558
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3737
+#: TurtleArt/tawindow.py:3743 TurtleArtActivity.py:566
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -145,8 +145,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल y- निर्देशांक मान बचाइराख्छ(संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3762
-#: TurtleArt/tawindow.py:3768 TurtleArtActivity.py:558
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3738
+#: TurtleArt/tawindow.py:3744 TurtleArtActivity.py:566
msgid "heading"
msgstr "शीर्षक"
@@ -574,8 +574,9 @@ msgstr "स्ट्रिङ मान"
#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:860
#: TurtleArt/tabasics.py:868 TurtleArt/tabasics.py:872
-#: TurtleArt/tawindow.py:1269 TurtleArt/tawindow.py:1350
-#: TurtleArt/tawindow.py:1363 TurtleArt/tawindow.py:4016
+#: TurtleArt/tawindow.py:1235 TurtleArt/tawindow.py:1323
+#: TurtleArt/tawindow.py:1336 TurtleArt/tawindow.py:1784
+#: TurtleArt/tawindow.py:3992
msgid "action"
msgstr "कार्य"
@@ -583,7 +584,7 @@ msgstr "कार्य"
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "नामाकरण गर्न मिल्ने कार्य थाँकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:873 TurtleArt/tawindow.py:4030
+#: TurtleArt/tabasics.py:873 TurtleArt/tawindow.py:4006
msgid "invokes named action stack"
msgstr "इनभोक्स नामाङिक्त कार्य थाक"
@@ -619,7 +620,7 @@ msgstr "बाकस २"
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "चल २ (संङख्यातमक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4080
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4056
msgid "store in"
msgstr "स्टोर गर्नुहोस्"
@@ -627,21 +628,21 @@ msgstr "स्टोर गर्नुहोस्"
msgid "box"
msgstr "बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4080
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4056
msgid "value"
msgstr "मान"
#: TurtleArt/tabasics.py:929 TurtleArt/tabasics.py:942
-#: TurtleArt/tawindow.py:1273 TurtleArt/tawindow.py:4043
-#: TurtleArt/tawindow.py:4071
+#: TurtleArt/tawindow.py:1239 TurtleArt/tawindow.py:1788
+#: TurtleArt/tawindow.py:4019 TurtleArt/tawindow.py:4047
msgid "my box"
msgstr "मेरो बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:930 TurtleArt/tawindow.py:4085
+#: TurtleArt/tabasics.py:930 TurtleArt/tawindow.py:4061
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "संख्यात्मक मानलाई नाम गरिएको चलमा भण्डारन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4057
+#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4033
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "नाम गरिएको चल (संख्यात्मक मान)"
@@ -697,8 +698,8 @@ msgstr "सबै सफा गर"
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "सबै खण्डहरू रद्दीटोकरीमा सार"
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1790
-#: TurtleArtActivity.py:652
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1763
+#: TurtleArtActivity.py:660
msgid "Share selected blocks"
msgstr "अंश चुनिंदा खण्डहरू"
@@ -714,41 +715,41 @@ msgstr "अंश चुनिंदा खण्डहरू"
msgid "Title"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:632
+#: TurtleArt/talogo.py:357 TurtleArtActivity.py:640
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1473
msgid "Stop turtle"
msgstr "टर्टल रोक"
-#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:288 TurtleArtActivity.py:633
+#: TurtleArt/talogo.py:367 TurtleArtActivity.py:292 TurtleArtActivity.py:641
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1466
msgid "Show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाउ"
-#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:292 TurtleArtActivity.py:810
+#: TurtleArt/talogo.py:371 TurtleArtActivity.py:296 TurtleArtActivity.py:818
msgid "Hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: TurtleArt/talogo.py:492
+#: TurtleArt/talogo.py:490
msgid "did not output to"
msgstr "निर्गत गरेन"
-#: TurtleArt/talogo.py:551
+#: TurtleArt/talogo.py:549
msgid "I don't know how to"
msgstr "मलाई आउँदैन कसरी गर्ने"
-#: TurtleArt/talogo.py:602
+#: TurtleArt/talogo.py:600
msgid "doesn't like"
msgstr "मनपर्दैन"
-#: TurtleArt/talogo.py:602
+#: TurtleArt/talogo.py:600
msgid "as input"
msgstr "आपूर्तिको रुपमा"
-#: TurtleArt/tapalette.py:96
+#: TurtleArt/tapalette.py:97
msgid "displays next palette"
msgstr "अर्को प्यालेट देखाँउछ"
-#: TurtleArt/tapalette.py:97
+#: TurtleArt/tapalette.py:98
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "खण्डहरुको प्यालेटको अभिमुखीकरण परिवर्तन गर्छ"
@@ -765,201 +766,201 @@ msgstr "सेभ गर..."
msgid "click to open"
msgstr "खोल्नलाई क्लिक गर"
-#: TurtleArt/tawindow.py:987 TurtleArt/tawindow.py:988
+#: TurtleArt/tawindow.py:968 TurtleArt/tawindow.py:969
msgid "orientation"
msgstr "पृष्ठविन्यास"
-#: TurtleArt/tawindow.py:998 TurtleArt/tawindow.py:1435
+#: TurtleArt/tawindow.py:979 TurtleArt/tawindow.py:1408
msgid "next"
msgstr "आर्को"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1010 TurtleArt/tawindow.py:1011
-#: TurtleArt/tawindow.py:1455
+#: TurtleArt/tawindow.py:991 TurtleArt/tawindow.py:992
+#: TurtleArt/tawindow.py:1428
msgid "shift"
msgstr "सिफ्ट"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1287
+#: TurtleArt/tawindow.py:1253
msgid "Select blocks to share"
msgstr "खण्डहरु अंश छान"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3873
+#: TurtleArt/tawindow.py:3849
msgid "image"
msgstr "चित्र"
-#: TurtleArtActivity.py:132 TurtleArtActivity.py:658 TurtleArtActivity.py:749
-#: TurtleArtActivity.py:769 turtleblocks.py:356
+#: TurtleArtActivity.py:136 TurtleArtActivity.py:666 TurtleArtActivity.py:757
+#: TurtleArtActivity.py:777 turtleblocks.py:359
msgid "Save as Logo"
msgstr "लोगोको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:169 TurtleArtActivity.py:657 TurtleArtActivity.py:746
-#: TurtleArtActivity.py:766 turtleblocks.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:173 TurtleArtActivity.py:665 TurtleArtActivity.py:754
+#: TurtleArtActivity.py:774 turtleblocks.py:357
msgid "Save as image"
msgstr "तस्विरको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:177
+#: TurtleArtActivity.py:181
msgid "snapshot"
msgstr "स्न्यापशट"
-#: TurtleArtActivity.py:185 TurtleArtActivity.py:591 TurtleArtActivity.py:634
-#: TurtleArtActivity.py:772
+#: TurtleArtActivity.py:189 TurtleArtActivity.py:599 TurtleArtActivity.py:642
+#: TurtleArtActivity.py:780
msgid "Save snapshot"
msgstr "स्नयापसट सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:226 TurtleArtActivity.py:569 TurtleArtActivity.py:708
-#: turtleblocks.py:374
+#: TurtleArtActivity.py:230 TurtleArtActivity.py:577 TurtleArtActivity.py:716
+#: turtleblocks.py:377
msgid "Turn off hover help"
msgstr "होबर सहयोग बन्द गर"
-#: TurtleArtActivity.py:232 turtleblocks.py:376
+#: TurtleArtActivity.py:236 turtleblocks.py:379
msgid "Turn on hover help"
msgstr "होबर सहयोग सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:240 turtleblocks.py:386
+#: TurtleArtActivity.py:244 turtleblocks.py:389
msgid "Show palette"
msgstr "प्यालेट देखाउ"
-#: TurtleArtActivity.py:246 TurtleArtActivity.py:798 turtleblocks.py:388
+#: TurtleArtActivity.py:250 TurtleArtActivity.py:806 turtleblocks.py:391
msgid "Hide palette"
msgstr "प्यालेट लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:400
+#: TurtleArtActivity.py:408
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "निर्देशांक तल पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:404 TurtleArtActivity.py:561 TurtleArtActivity.py:704
+#: TurtleArtActivity.py:412 TurtleArtActivity.py:569 TurtleArtActivity.py:712
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "निर्देशांक माथि पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:494 TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:626
-#: TurtleArtActivity.py:679 turtleblocks.py:383
+#: TurtleArtActivity.py:502 TurtleArtActivity.py:538 TurtleArtActivity.py:634
+#: TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:386
msgid "Edit"
msgstr "सम्पादन गर"
-#: TurtleArtActivity.py:499 TurtleArtActivity.py:528 TurtleArtActivity.py:627
-#: TurtleArtActivity.py:696 turtleblocks.py:378
+#: TurtleArtActivity.py:507 TurtleArtActivity.py:536 TurtleArtActivity.py:635
+#: TurtleArtActivity.py:704 turtleblocks.py:381
msgid "View"
msgstr "हेर"
-#: TurtleArtActivity.py:526 TurtleArtActivity.py:628
+#: TurtleArtActivity.py:534 TurtleArtActivity.py:636
msgid "Project"
msgstr "परियोजना"
-#: TurtleArtActivity.py:532 TurtleArtActivity.py:625 TurtleArtActivity.py:654
-#: TurtleArtActivity.py:656 TurtleArtActivity.py:741
+#: TurtleArtActivity.py:540 TurtleArtActivity.py:633 TurtleArtActivity.py:662
+#: TurtleArtActivity.py:664 TurtleArtActivity.py:749
msgid "Save/Load"
msgstr "सेभ गर/सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:540 TurtleArtActivity.py:680 turtleblocks.py:381
+#: TurtleArtActivity.py:548 TurtleArtActivity.py:688 turtleblocks.py:384
msgid "Copy"
msgstr "प्रतिलिपी बनाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:542 TurtleArtActivity.py:681 turtleblocks.py:382
+#: TurtleArtActivity.py:550 TurtleArtActivity.py:689 turtleblocks.py:385
msgid "Paste"
msgstr "प्रतिलिपी सार"
-#: TurtleArtActivity.py:544
+#: TurtleArtActivity.py:552
msgid "Restore blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता गर"
-#: TurtleArtActivity.py:547 TurtleArtActivity.py:697
+#: TurtleArtActivity.py:555 TurtleArtActivity.py:705
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
msgid "Fullscreen"
msgstr "पुरै पर्दा"
-#: TurtleArtActivity.py:549 TurtleArtActivity.py:698 turtleblocks.py:362
+#: TurtleArtActivity.py:557 TurtleArtActivity.py:706 turtleblocks.py:365
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टेसियन निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:551 TurtleArtActivity.py:700 turtleblocks.py:364
+#: TurtleArtActivity.py:559 TurtleArtActivity.py:708 turtleblocks.py:367
msgid "Polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:554 TurtleArtActivity.py:702
+#: TurtleArtActivity.py:562 TurtleArtActivity.py:710
msgid "Metric coordinates"
msgstr "मैट्रिक / मापीय निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:564 TurtleArtActivity.py:706 turtleblocks.py:368
+#: TurtleArtActivity.py:572 TurtleArtActivity.py:714 turtleblocks.py:371
msgid "Grow blocks"
msgstr "खण्डहरु बढाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:566 TurtleArtActivity.py:707 turtleblocks.py:370
+#: TurtleArtActivity.py:574 TurtleArtActivity.py:715 turtleblocks.py:373
msgid "Shrink blocks"
msgstr "खण्डहरु घटाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:595 TurtleArtActivity.py:635
+#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:643
msgid "Load example"
msgstr "उदाहरण सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:629 TurtleArtActivity.py:804 turtleblocks.py:395
+#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:812 turtleblocks.py:398
msgid "Clean"
msgstr "सफा गर्नुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:630 TurtleArtActivity.py:806 turtleblocks.py:396
+#: TurtleArtActivity.py:638 TurtleArtActivity.py:814 turtleblocks.py:399
msgid "Run"
msgstr "चलाउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:631 TurtleArtActivity.py:808 turtleblocks.py:397
+#: TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:816 turtleblocks.py:400
msgid "Step"
msgstr "चाल"
-#: TurtleArtActivity.py:636 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:644 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "मद्दत"
-#: TurtleArtActivity.py:637 turtleblocks.py:399
+#: TurtleArtActivity.py:645 turtleblocks.py:402
msgid "Stop"
msgstr "रोक"
-#: TurtleArtActivity.py:659 TurtleArtActivity.py:752 TurtleArtActivity.py:774
+#: TurtleArtActivity.py:667 TurtleArtActivity.py:760 TurtleArtActivity.py:782
msgid "Load project"
msgstr "परियोजना सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:662 TurtleArtActivity.py:757 TurtleArtActivity.py:779
+#: TurtleArtActivity.py:670 TurtleArtActivity.py:765 TurtleArtActivity.py:787
msgid "Load plugin"
msgstr "पल्गइन सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:663 TurtleArtActivity.py:760 TurtleArtActivity.py:782
+#: TurtleArtActivity.py:671 TurtleArtActivity.py:768 TurtleArtActivity.py:790
msgid "Load Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:736
+#: TurtleArtActivity.py:744
msgid "Sharing blocks disabled"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:799
+#: TurtleArtActivity.py:807
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:804
+#: TurtleArtActivity.py:812
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:806
+#: TurtleArtActivity.py:814
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:808
+#: TurtleArtActivity.py:816
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:811
+#: TurtleArtActivity.py:819
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:967 TurtleArtActivity.py:972 TurtleArtActivity.py:1039
+#: TurtleArtActivity.py:975 TurtleArtActivity.py:980 TurtleArtActivity.py:1047
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr "पल्गइन इन्टल गर्न सकिएन।"
-#: TurtleArtActivity.py:1035
+#: TurtleArtActivity.py:1043
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr "कृपया पल्गइन चलाउन टर्टल आर्ट पुनरारम्भ गर।"
-#: TurtleArtActivity.py:1053
+#: TurtleArtActivity.py:1061
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr "पल्गइन %s पहिल्यै इन्टल भइसक्यो।"
-#: TurtleArtActivity.py:1054
+#: TurtleArtActivity.py:1062
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr "के तिमी %s रिइन्टल गर्न चाहन्छौ?"
@@ -1118,29 +1119,29 @@ msgstr "माइक्रोफोन आगत पिच"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:151
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:165
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:178
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:192
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:179
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:193
msgid "resistance"
msgstr "प्रतिबन्ध"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:152
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:166
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:179
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:193
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:180
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:194
msgid "microphone input resistance"
msgstr "माइक्रोफोनको आगत प्रतिरोध"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:157
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:171
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:184
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:198
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:185
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:199
msgid "voltage"
msgstr "भोल्टेज"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:158
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:172
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:185
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:199
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:186
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:200
msgid "microphone input voltage"
msgstr "माइक्रोफोनको आयात भोल्युम"
@@ -1752,6 +1753,29 @@ msgstr "प्रस्तुति १x२"
msgid "presentation 2x2"
msgstr "प्रस्तुति 2x2"
+#: pysamples/brain.py:36
+msgid "Please install the Speak Activity and try again."
+msgstr ""
+
+#: pysamples/brain.py:47
+msgid "Spanish"
+msgstr ""
+
+#: pysamples/brain.py:51 pysamples/brain.py:65 pysamples/brain.py:67
+#: pysamples/brain.py:73
+msgid "English"
+msgstr ""
+
+#: pysamples/brain.py:84
+msgid "Sorry, I can't understand what you are asking about."
+msgstr ""
+
+#: pysamples/brain.py:93
+msgid ""
+"Sorry, there is no free memory to load my brain. Close other activities and "
+"try once more."
+msgstr ""
+
#: pysamples/forward_push.py:45
msgid "push destination rgb value to heap"
msgstr ""
@@ -1780,76 +1804,76 @@ msgstr "यूमोड"
msgid "make a uturn"
msgstr "यूमोड लिऊ"
-#: turtleblocks.py:81
+#: turtleblocks.py:82
msgid "usage is"
msgstr "प्रयोग हो"
-#: turtleblocks.py:234
+#: turtleblocks.py:237
msgid "No option action:"
msgstr "विकल्प नभएमा कार्य:"
-#: turtleblocks.py:249
+#: turtleblocks.py:252
msgid "File not found"
msgstr "फाइल भेटिएन"
-#: turtleblocks.py:273
+#: turtleblocks.py:276
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr "कनफिगरेसन निर्देशिकामा लेख्न मिल्दैन: %s"
-#: turtleblocks.py:350
+#: turtleblocks.py:353
msgid "New"
msgstr "नयाँ"
-#: turtleblocks.py:351
+#: turtleblocks.py:354
msgid "Open"
msgstr "खोल"
-#: turtleblocks.py:352
+#: turtleblocks.py:355
msgid "Save"
msgstr "सेभ गर"
-#: turtleblocks.py:353
+#: turtleblocks.py:356
msgid "Save as"
msgstr "नाममा सेभ गर"
-#: turtleblocks.py:358
+#: turtleblocks.py:361
msgid "Quit"
msgstr "बन्द गर्नुहोस्"
-#: turtleblocks.py:359
+#: turtleblocks.py:362
msgid "File"
msgstr "फाइल"
-#: turtleblocks.py:366
+#: turtleblocks.py:369
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "निर्देशांक रिस्केल गर"
-#: turtleblocks.py:372
+#: turtleblocks.py:375
msgid "Reset block size"
msgstr "खण्ड आकार रिसेट गर"
-#: turtleblocks.py:390
+#: turtleblocks.py:393
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "खण्ड लुकाऊ/देखाऊ"
-#: turtleblocks.py:392
+#: turtleblocks.py:395
msgid "Tools"
msgstr "औजार"
-#: turtleblocks.py:398
+#: turtleblocks.py:401
msgid "Debug"
msgstr "त्रुटि सच्याउनुहोस्"
-#: turtleblocks.py:400
+#: turtleblocks.py:403
msgid "Turtle"
msgstr "टर्टल"
-#: turtleblocks.py:434
+#: turtleblocks.py:437
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "तिमीसगँ बचत नगरिएको काम छ। बन्द गर्नुपूर्व बचत गर्न चाहनुहुन्छ?"
-#: turtleblocks.py:435
+#: turtleblocks.py:438
msgid "Save project?"
msgstr "परियोजना सेभ गर?"