Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po4
1 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index d70aa1f..3c23be7 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-01 00:30-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-21 22:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 15:08+0200\n"
"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
@@ -2870,7 +2870,7 @@ msgstr "մարտկոցի մակարդակը"
#: taextras.py:372
msgid "Get battery level of brick."
-msgstr ""
+msgstr "Ձեռք բերել ուղղանկյան մարտկոցի մակարդակը:"
# Arduino - բաց, ազատ սարքաշարի հարթակ, հավելյալ մուտք Arduino վահանակի վերահսկման համար:
#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board