Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/ne.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ne.po')
-rw-r--r--po/ne.po631
1 files changed, 391 insertions, 240 deletions
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index f0e084c..9dfb67f 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -10,9 +10,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-16 00:31-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-13 10:09+0200\n"
-"Last-Translator: aman0115 <aman.maharjan@olenepal.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-24 00:31-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-09 04:10+0200\n"
+"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: ne\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,8 +22,8 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:1747
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3057
+#: pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
msgid "Turtle Art"
msgstr "टर्टल आर्ट"
@@ -56,7 +56,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "स्क्रिन खाली गर्छ र टर्टललाई रिसेट गर्छ"
#: TurtleArt/tabasics.py:154
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:736
msgid "left"
msgstr "बायाँ"
@@ -65,7 +65,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको उल्टो दिशामा घुमाउँछ (कोण ढिग्रीमा)"
#: TurtleArt/tabasics.py:165
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
msgid "right"
msgstr "दायाँ"
@@ -115,8 +115,8 @@ msgstr "शीर्षक राख"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "टर्टलको शिर्षक निर्धारण गर्छ (0 स्क्रिनको माथिल्लो भागमा छ।)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:3051
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:542
+#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:3053
+#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:560
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -128,8 +128,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल x-निर्देशांक मान बचाइराख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:3051
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:543
+#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:3053
+#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -141,8 +141,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल y- निर्देशांक मान बचाइराख्छ(संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:3051
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:543
+#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:3053
+#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
msgid "heading"
msgstr "शीर्षक"
@@ -576,17 +576,17 @@ msgstr "संख्यात्मक मान चल २ मा भण्ड
#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
#: TurtleArt/tabasics.py:851
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:172
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:209
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
msgid "text"
msgstr "पाठ"
#: TurtleArt/tabasics.py:852
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
msgid "string value"
msgstr "स्ट्रिङ मान"
@@ -622,7 +622,7 @@ msgstr "नाम गरिएको चल (संख्यात्मक म
msgid "store in"
msgstr "स्टोर गर्नुहोस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:885
+#: TurtleArt/tabasics.py:885 taextras.py:333
msgid "value"
msgstr "मान"
@@ -698,12 +698,12 @@ msgstr "सबै खण्डहरू रद्दीटोकरीमा स
#: TurtleArt/taconstants.py:250 TurtleArt/taconstants.py:272
#: TurtleArt/taconstants.py:293 TurtleArt/taconstants.py:335
#: TurtleArt/taconstants.py:377 TurtleArt/taconstants.py:419
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:868
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:896
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:910
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:859
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:873
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:887
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:915
msgid "Title"
msgstr "शीर्षक"
@@ -723,11 +723,11 @@ msgstr "मनपर्दैन"
msgid "as input"
msgstr "आपूर्तिको रुपमा"
-#: TurtleArt/tapalette.py:84
+#: TurtleArt/tapalette.py:92
msgid "displays next palette"
msgstr "अर्को प्यालेट देखाँउछ"
-#: TurtleArt/tapalette.py:85
+#: TurtleArt/tapalette.py:93
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "खण्डहरुको प्यालेटको अभिमुखीकरण परिवर्तन गर्छ"
@@ -740,184 +740,184 @@ msgid "Save..."
msgstr "सेभ गर..."
#: TurtleArt/tautils.py:596
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
msgid "click to open"
msgstr "खोल्नलाई क्लिक गर"
-#: TurtleArt/tawindow.py:837 TurtleArt/tawindow.py:838
+#: TurtleArt/tawindow.py:848 TurtleArt/tawindow.py:849
msgid "orientation"
msgstr "पृष्ठविन्यास"
-#: TurtleArt/tawindow.py:848 TurtleArt/tawindow.py:1164
+#: TurtleArt/tawindow.py:859 TurtleArt/tawindow.py:1181
msgid "next"
msgstr "आर्को"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3146
+#: TurtleArt/tawindow.py:3153
msgid "image"
msgstr "चित्र"
-#: TurtleArtActivity.py:147
+#: TurtleArtActivity.py:150
msgid "presentation"
msgstr "प्रस्तुति"
-#: TurtleArtActivity.py:223
+#: TurtleArtActivity.py:226
msgid "snapshot"
msgstr "स्न्यापशट"
-#: TurtleArtActivity.py:271 turtleart.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:277 TurtleArtActivity.py:572 turtleart.py:346
+msgid "Turn off hover help"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:284 turtleart.py:348
+msgid "Turn on hover help"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:292 turtleart.py:358
msgid "Show palette"
msgstr "प्यालेट देखाउ"
-#: TurtleArtActivity.py:277 TurtleArtActivity.py:682 turtleart.py:356
+#: TurtleArtActivity.py:298 TurtleArtActivity.py:689 turtleart.py:360
msgid "Hide palette"
msgstr "प्यालेट लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:284 TurtleArtActivity.py:297
+#: TurtleArtActivity.py:305 TurtleArtActivity.py:318
msgid "Show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाउ"
-#: TurtleArtActivity.py:287 TurtleArtActivity.py:305 TurtleArtActivity.py:685
+#: TurtleArtActivity.py:308 TurtleArtActivity.py:326 TurtleArtActivity.py:692
msgid "Hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:415
+#: TurtleArtActivity.py:436
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "निर्देशांक तल पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:419 TurtleArtActivity.py:546
+#: TurtleArtActivity.py:440 TurtleArtActivity.py:564
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "निर्देशांक माथि पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:478 TurtleArtActivity.py:516 turtleart.py:351
+#: TurtleArtActivity.py:499 TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:355
msgid "Edit"
msgstr "सम्पादन गर"
-#: TurtleArtActivity.py:482 TurtleArtActivity.py:514 turtleart.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:503 TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:350
msgid "View"
msgstr "हेर"
-#: TurtleArtActivity.py:489 TurtleArtActivity.py:520
-msgid "Help"
-msgstr "मद्दत"
-
-#: TurtleArtActivity.py:512
+#: TurtleArtActivity.py:532
msgid "Project"
msgstr "परियोजना"
-#: TurtleArtActivity.py:518 TurtleArtActivity.py:625
+#: TurtleArtActivity.py:538 TurtleArtActivity.py:632
msgid "Save/Load"
msgstr "सेभ गर/सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:528 turtleart.py:349
+#: TurtleArtActivity.py:546 turtleart.py:353
msgid "Copy"
msgstr "प्रतिलिपी बनाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:530 turtleart.py:350
+#: TurtleArtActivity.py:548 turtleart.py:354
msgid "Paste"
msgstr "प्रतिलिपी सार"
-#: TurtleArtActivity.py:532
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
+#: TurtleArtActivity.py:550
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
msgid "Fullscreen"
msgstr "पुरै पर्दा"
-#: TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:552 turtleart.py:334
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टेसियन निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:336
+#: TurtleArtActivity.py:554 turtleart.py:336
msgid "Polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:539
+#: TurtleArtActivity.py:557
msgid "Metric coordinates"
msgstr "मैट्रिक / मापीय निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:549 turtleart.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:567 turtleart.py:340
msgid "Grow blocks"
msgstr "खण्डहरु बढाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:551 turtleart.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:569 turtleart.py:342
msgid "Shrink blocks"
msgstr "खण्डहरु घटाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:667
+#: TurtleArtActivity.py:596 TurtleArtActivity.py:674
msgid "Load example"
msgstr "उदाहरण सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:593 TurtleArtActivity.py:597
-msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
-msgstr "साहयताको लागि कर्सरलाई सुन्तला रङ्गको प्यालेट माथि लानुहोस्"
-
-#: TurtleArtActivity.py:630 TurtleArtActivity.py:650 turtleart.py:324
+#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:657 turtleart.py:324
msgid "Save as image"
msgstr "तस्विरको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:633 TurtleArtActivity.py:653 turtleart.py:326
+#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:660 turtleart.py:326
msgid "Save as HTML"
msgstr "HTMLको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:636 TurtleArtActivity.py:655 turtleart.py:328
+#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:662 turtleart.py:328
msgid "Save as Logo"
msgstr "लोगोको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:658
+#: TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:665
msgid "Save snapshot"
msgstr "स्नयापसट सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:641 TurtleArtActivity.py:661
+#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:668
msgid "Load project"
msgstr "परियोजना सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:664
+#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:671
msgid "Load Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:683
+#: TurtleArtActivity.py:690
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:686
+#: TurtleArtActivity.py:693
msgid "<Ctrl>b"
msgstr "<Ctrl>b"
-#: TurtleArtActivity.py:691 turtleart.py:363
+#: TurtleArtActivity.py:698 turtleart.py:367
msgid "Clean"
msgstr "सफा गर्नुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:691
+#: TurtleArtActivity.py:698
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:693 turtleart.py:364
+#: TurtleArtActivity.py:700 turtleart.py:368
msgid "Run"
msgstr "चलाउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:693
+#: TurtleArtActivity.py:700
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:695 turtleart.py:365
+#: TurtleArtActivity.py:702 turtleart.py:369
msgid "Step"
msgstr "चाल"
-#: TurtleArtActivity.py:695
+#: TurtleArtActivity.py:702
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:698 turtleart.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:705 turtleart.py:370
msgid "Debug"
msgstr "त्रुटि सच्याउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:698
+#: TurtleArtActivity.py:705
msgid "<Ctrl>d"
msgstr "<Ctrl>d"
-#: TurtleArtActivity.py:700
+#: TurtleArtActivity.py:707
msgid "Stop turtle"
msgstr "टर्टल रोक"
-#: TurtleArtActivity.py:701
+#: TurtleArtActivity.py:708
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
@@ -1028,7 +1028,7 @@ msgstr "अप्लोड गर्न सकेन"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:56
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:294
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "सेन्सर खण्डहरुको प्यालेट"
@@ -1064,7 +1064,7 @@ msgstr "माइक्रोफोन आयातको भोल्युम"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
msgid "pitch"
msgstr "पिच"
@@ -1163,264 +1163,264 @@ msgstr ""
msgid "Palette of media objects"
msgstr "मिडिया वस्तुहरुको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:126
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:127
msgid "journal"
msgstr "पंजिका"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:127
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "सुगर जर्नल मिडिया वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:137
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:138
msgid "audio"
msgstr "श्रव्य"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:140
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "सुगर जर्नल श्रव्य वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:149
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:150
msgid "video"
msgstr "भिडियो"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:152
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "सुगर जर्नल भिडियो वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:161
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:162
msgid "description"
msgstr "वर्णन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:164
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "सुगर पंजिका वर्णन फाँट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:180
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:208
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:209
msgid "show"
msgstr "देखाउ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:184
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:197
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:212
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:185
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:198
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "पंजिकामा रहेको पाठ वा मिडिया देखाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:193
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
msgid "show aligned"
msgstr "पङ्क्तिबद्धरुपमा देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:220
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:221
msgid "set scale"
msgstr "छाया राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:224
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:225
msgid "sets the scale of media"
msgstr "मिडियाको स्केल निर्धारित गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:231
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
msgid "save picture"
msgstr "तस्बिर सेभ गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:233
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
msgid "picture name"
msgstr "तस्विरको नाम"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "सुगर जर्नलमा तस्विर सेभ गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:242
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:243
msgid "save SVG"
msgstr "SVG सेभ गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "टर्टल ग्राफिकलाई SVG बनाई सुगर जर्नलमा सेभ गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:252
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:253
msgid "scale"
msgstr "स्केल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:256
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:257
msgid "holds current scale value"
msgstr "हालको स्केल मान राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:261
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:262
msgid "media wait"
msgstr "मिडिया रोक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "हालको भिडियो वा आवाज समाप्त हुन कुर्नुहोस्"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:271
msgid "speak"
msgstr "बोल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:272
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
msgid "hello"
msgstr "हेलो"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:274
msgid "speaks text"
msgstr "पाठ बोल्छ"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
msgid "sinewave"
msgstr "साइनतरङ्ग"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
msgid "duration"
msgstr "अन्तराल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:284
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr "साइनतरङ्गलाई आवृत्ति, कोणाङ्क र अन्तरालमा ( सेकेन्डमा) देखाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:299
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:301
msgid "button down"
msgstr "बटन तल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:302
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "यदि माउस बटन थिचेको भएमा १ फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:309
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:311
msgid "mouse x"
msgstr "माउस x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:312
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:314
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "माउसको x निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:321
msgid "mouse y"
msgstr "माउस y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:324
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "माउसको y निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
msgid "query keyboard"
msgstr "क्वेरी कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:334
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "कुञ्जीपाटीको लाई क्वेरी आगत (परिणामहरु कुञ्जीपाटीको बल्कमा छ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:339
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:341
msgid "keyboard"
msgstr "कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:345
msgid "holds results of query-keyboard block"
msgstr "क्वेरी-कुञ्जीपाटी खण्डको परिणाम राख्छ।"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:350
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:352
msgid "read pixel"
msgstr "पिक्सेल पढ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:353
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:355
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "कछुवा मुनिको RGB कलर थाँक मुनि फिर्ता जान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
msgid "turtle sees"
msgstr "टर्टलले देख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:365
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "टर्टलले \"देखेको\" रंग फिर्ता गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371 taextras.py:279
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:279
msgid "time"
msgstr "समय"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:374
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:376
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "कार्यक्रम सुरु भएदेखिको बितेको समय(सेकेन्ड मा)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:383
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
msgid "Palette of extra options"
msgstr "अतिरिक्त विकल्प भएको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
msgid "push"
msgstr "धकाल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा धकेल्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:401
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
msgid "show heap"
msgstr "हिप देखाउ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:407
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा देखाँउछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:414
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
msgid "empty heap"
msgstr "खाली थाक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap) मेटाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:427
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
msgid "pop"
msgstr "पप्"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:431
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap)को मान पप गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
#, fuzzy
msgid "empty heap?"
msgstr "खाली थाक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:453
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
msgid "comment"
msgstr "टिप्पणी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:457
msgid "places a comment in your code"
msgstr "तपाँइको सङ्केतमा टिप्पणी राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:460
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
msgid "print"
msgstr "प्रिन्ट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "मानलाई पर्दाको तल स्थिति खण्डमा छाप्छ"
# http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A5%E0%A4%A8_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:471
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:496
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
msgid "Python"
msgstr "पाइथन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत एकल-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1428,7 +1428,7 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sqrt(x*x "
"+ y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:502
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1436,221 +1436,224 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:510
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:540
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:513
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:528
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:543
msgid "Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:512
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:542
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:530
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "जर्नलमा रहेको tamyblock.py मोड्युलको सङ्केत चलाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:555
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
msgid "Cartesian"
msgstr "कार्टेसन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:557
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टिसन कोर्डिनेट देखिउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:563
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
msgid "polar"
msgstr "पोलार"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:565
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:571
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
msgid "turtle"
msgstr "कछुवा"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:577
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "आदेश गर्ने कछुवा छान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:592
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:595
msgid "turtle shell"
msgstr "कछुवाको शेल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:585
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:593
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:588
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "टर्टलमा अनुकूलन 'shell' राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:601
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768
msgid "top"
msgstr "माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:600
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:603
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "संक्षिप्त थाँकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:606
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:609
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
msgid "bottom"
msgstr "तलतिर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:607
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको तल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+msgid "collapsed stack: click to open"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "पतनएको थाक तल खण्डमा छ। खोल्न क्लिक गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:623
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:626
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:635
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:634
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:637
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
msgid "top of stack"
msgstr "थाकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:635
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
msgid "label"
msgstr "लेवुल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:632
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:649
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:652
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "प्रस्तुत गर्ने टेम्प्लेटहरूको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:658
msgid "hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:655
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाएर क्यानभास सफा बनाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
msgid "show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "लुकेका खण्डलाई पूर्वावस्थामा ल्याउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:674
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "सुगर उपकरणपट्टी लुकाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:678
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
msgid "list"
msgstr "सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:911
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:916
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "प्रस्तुति बुलेटेड सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:912
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:694
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:917
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "प्रस्तुति टेम्पलेट: बुलेटका सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:856
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको वस्तु छान (विवरण नभएका)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको बस्तु छान (विवरण समेत)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:898
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: चारवटा जर्नलको वस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:884
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:729
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:875
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:889
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "प्रस्तुती टेम्प्लेट: दुईवटा जर्नल बस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "स्क्रिनको बायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "स्क्रिनको तलपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747 taextras.py:205
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752 taextras.py:205
msgid "width"
msgstr "चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:750
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
msgid "the canvas width"
msgstr "क्यानभासको चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:758
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "स्क्रिनको दायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:766
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "स्क्रिनको माथिपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771 taextras.py:200
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776 taextras.py:200
#: taextras.py:206
msgid "height"
msgstr "उचाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
msgid "the canvas height"
msgstr "क्यानभास हाइट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:781
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:786
msgid "title x"
msgstr "शीर्षक x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:790
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
msgid "title y"
msgstr "शीर्षक y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:799
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
msgid "left x"
msgstr "बायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:808
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:813
msgid "top y"
msgstr "माथि y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:822
msgid "right x"
msgstr "दायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:831
msgid "bottom y"
msgstr "तल y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:855
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:846
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
msgid "presentation 1x1"
msgstr "प्रस्तुति १x१"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:869
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
msgid "presentation 2x1"
msgstr "प्रस्तुति 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:883
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:888
msgid "presentation 1x2"
msgstr "प्रस्तुति १x२"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:897
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:902
msgid "presentation 2x2"
msgstr "प्रस्तुति 2x2"
@@ -1713,8 +1716,8 @@ msgstr "गुआरनीजको प्यालेट"
#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
#: taextras.py:58
-msgid "Turtle Art Butia"
-msgstr "टर्टल आर्ट बुटिया"
+msgid "TurtleBots"
+msgstr ""
#: taextras.py:59
msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
@@ -1761,8 +1764,8 @@ msgid "LED"
msgstr "LED"
#: taextras.py:70
-msgid "pushbutton"
-msgstr "पुसबटन"
+msgid "button"
+msgstr ""
#: taextras.py:71
msgid "grayscale"
@@ -1807,7 +1810,7 @@ msgstr "बहस सेकेन्डहरुको लागि प्रत
#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
#: taextras.py:82
msgid "battery charge Butia"
-msgstr ""
+msgstr "बुटियाको बैटरी चार्ज"
#: taextras.py:83
msgid "returns the battery charge as a number between 0 and 255"
@@ -1894,7 +1897,7 @@ msgstr "बुटिया देखाऊ"
#. The len must be 32 characters/spaces.
#: taextras.py:109
msgid "Hello World Butia "
-msgstr "हेलो वल्ड बुटिया"
+msgstr "हेलो वल्ड बुटिया "
#: taextras.py:110
msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
@@ -2009,20 +2012,21 @@ msgstr "सम्बोट्लाई रोक"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
#: taextras.py:146
msgid "left SumBot"
-msgstr ""
+msgstr "सम्बोट्लाई बायाँ मोड़"
#: taextras.py:147
msgid "turn left the SumBot"
-msgstr ""
+msgstr "सम्बोट्लाई बायाँ मोड़"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
#: taextras.py:149
msgid "right SumBot"
-msgstr ""
+msgstr "सम्बोट्लाई दायाँ मोड़"
#: taextras.py:150
+#, fuzzy
msgid "turn right the SumBot"
-msgstr ""
+msgstr "सम्बोट्लाई बायाँ मोड़"
#: taextras.py:151
msgid "angle to center"
@@ -2093,7 +2097,7 @@ msgstr "शत्रुको परिक्रमण"
#: taextras.py:173
msgid "get the rotation of the Enemy"
-msgstr " शत्रुको परिक्रमण लिऊ ।"
+msgstr "शत्रुको परिक्रमण लिऊ ।"
#: taextras.py:174
msgid "distance to center"
@@ -2220,7 +2224,7 @@ msgstr ""
"मोटरको चक्रिय गति र गति ०(बन्द) देखि सकारात्मक अंकहरु सम्म फैलिएको हुन्छ; "
"मोटर हालै मात्र बनाएको वस्तुमा राखिन्छ।"
-#: taextras.py:215
+#: taextras.py:215 taextras.py:329
msgid "pin"
msgstr "पिन"
@@ -2390,7 +2394,7 @@ msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr ""
#: taextras.py:272
-msgid "An error has ocurred: check all and try reconect."
+msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
msgstr ""
#: taextras.py:273
@@ -2537,6 +2541,140 @@ msgstr ""
msgid "Set color sensor light."
msgstr ""
+#: taextras.py:308
+msgid "reset motor"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:309
+msgid "Reset the motor counter."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:310
+msgid "motor position"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:311
+msgid "Get the motor position."
+msgstr ""
+
+#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
+#: taextras.py:316
+#, fuzzy
+msgid "Palette of Arduino blocks"
+msgstr "सेन्सर खण्डहरुको प्यालेट"
+
+#: taextras.py:317
+msgid "HIGH"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:318
+msgid "LOW"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:319
+msgid "INPUT"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:320
+msgid "OUTPUT"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
+#: taextras.py:322
+msgid "PWM"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:323
+msgid "SERVO"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:324
+msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:325
+msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:326
+msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:327
+msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:328
+msgid "pin mode"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:330
+#, fuzzy
+msgid "mode"
+msgstr "mod"
+
+#: taextras.py:331
+msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:332
+msgid "analog write"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:334
+msgid "Write analog value in specified port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:335
+msgid "analog read"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:336
+msgid ""
+"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
+"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:338
+msgid "digital write"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:339
+msgid "Write digital value to specified port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:340
+msgid "digital read"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:341
+msgid "Read value from digital port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:342
+msgid "Set HIGH value for digital port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:343
+msgid "Configure Arduino port for digital input."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:344
+msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:345
+msgid "Set LOW value for digital port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:346
+msgid "Configure Arduino port for digital output."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:347
+msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
+msgstr ""
+
#: turtleart.py:69
msgid "usage is"
msgstr "प्रयोग हो"
@@ -2586,30 +2724,43 @@ msgstr "निर्देशांक रिस्केल गर"
msgid "Reset block size"
msgstr "खण्ड आकार रिसेट गर"
-#: turtleart.py:358
+#: turtleart.py:362
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "खण्ड लुकाऊ/देखाऊ"
-#: turtleart.py:360
+#: turtleart.py:364
msgid "Tools"
msgstr "औजार"
-#: turtleart.py:367
+#: turtleart.py:371
msgid "Stop"
msgstr "रोक"
-#: turtleart.py:368
+#: turtleart.py:372
msgid "Turtle"
msgstr "टर्टल"
-#: turtleart.py:398
+#: turtleart.py:402
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "तिमीसगँ बचत नगरिएको काम छ। बन्द गर्नुपूर्व बचत गर्न चाहनुहुन्छ?"
-#: turtleart.py:399
+#: turtleart.py:403
msgid "Save project?"
msgstr "परियोजना सेभ गर?"
+#: util/helpbutton.py:42
+msgid "Help"
+msgstr "मद्दत"
+
+#~ msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
+#~ msgstr "साहयताको लागि कर्सरलाई सुन्तला रङ्गको प्यालेट माथि लानुहोस्"
+
+#~ msgid "Turtle Art Butia"
+#~ msgstr "टर्टल आर्ट बुटिया"
+
+#~ msgid "pushbutton"
+#~ msgstr "पुसबटन"
+
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "returns the object gray level encountered him as a number between 0 and 1023"