Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po1403
1 files changed, 772 insertions, 631 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 6ae463f..dcea4e0 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-24 00:31-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-26 16:54+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-09 00:32-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-13 19:05+0200\n"
"Last-Translator: Marcin <ulinski.marcin@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <walter@sugarlabs.org>\n"
"Language: pl\n"
@@ -19,106 +19,106 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3057
-#: pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3182
+#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:294
msgid "Turtle Art"
msgstr "Żółwik"
-#: TurtleArt/tabasics.py:115
+#: TurtleArt/tabasics.py:116
msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "Przybornik komend żółwia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:120
+#: TurtleArt/tabasics.py:121
msgid "forward"
msgstr "idź"
-#: TurtleArt/tabasics.py:124
+#: TurtleArt/tabasics.py:125
msgid "moves turtle forward"
msgstr "przesuwa żółwia do przodu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:131
+#: TurtleArt/tabasics.py:132
msgid "back"
msgstr "cofaj"
-#: TurtleArt/tabasics.py:135
+#: TurtleArt/tabasics.py:136
msgid "moves turtle backward"
msgstr "przemieszcza żółwia do tyłu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:143
+#: TurtleArt/tabasics.py:144
msgid "clean"
msgstr "wyczyść"
-#: TurtleArt/tabasics.py:146
+#: TurtleArt/tabasics.py:147
msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "czyści ekran i ustawienia żółwia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:154
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:736
+#: TurtleArt/tabasics.py:155
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
msgid "left"
msgstr "w lewo"
-#: TurtleArt/tabasics.py:158
+#: TurtleArt/tabasics.py:159
msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "przekręca żółwia odwrotnie do ruchu wskazówe zegara o podany kąt"
-#: TurtleArt/tabasics.py:165
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+#: TurtleArt/tabasics.py:166
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776
msgid "right"
msgstr "w prawo"
-#: TurtleArt/tabasics.py:169
+#: TurtleArt/tabasics.py:170
msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
msgstr "przekręca żółwia zgodnie z ruchem wskazówek zegara (kąt w stopniach)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
+#: TurtleArt/tabasics.py:178
msgid "arc"
msgstr "łuk"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
+#: TurtleArt/tabasics.py:178
msgid "angle"
msgstr "kąt"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
+#: TurtleArt/tabasics.py:178
msgid "radius"
msgstr "promień"
-#: TurtleArt/tabasics.py:181
+#: TurtleArt/tabasics.py:182
msgid "moves turtle along an arc"
msgstr "przemieszcza żółwia wzdłuż łuku"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257
msgid "set xy"
msgstr "ustaw xy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:218
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:236
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:219
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
msgid "y"
msgstr "y"
-#: TurtleArt/tabasics.py:194 TurtleArt/tabasics.py:260
+#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
msgid ""
"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
msgstr ""
"przesuwa żółwia do pozycji xcor, ycor; gdzie (0, 0) jest środkiem ekranu."
#
-#: TurtleArt/tabasics.py:204
+#: TurtleArt/tabasics.py:205
msgid "set heading"
msgstr "ustaw kierunek"
-#: TurtleArt/tabasics.py:208
+#: TurtleArt/tabasics.py:209
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "ustawia kierunek żółwia w stopniach (0 kieruje żółwia do góry ekranu)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:3053
-#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:560
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3178
+#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:585
msgid "xcor"
msgstr "wsp. x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217
+#: TurtleArt/tabasics.py:218
msgid ""
"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -126,12 +126,12 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędą x żółwia (może być użyty w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:3053
-#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3178
+#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
msgid "ycor"
msgstr "wsp. y"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228
+#: TurtleArt/tabasics.py:229
msgid ""
"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -139,12 +139,12 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą współrzędną y żółwia (może być użyte w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:3053
-#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3178
+#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
msgid "heading"
msgstr "kierunek"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239
+#: TurtleArt/tabasics.py:240
msgid ""
"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
"block)"
@@ -152,440 +152,440 @@ msgstr ""
"przechowuje bieżącą wartość kierunku żółwia (może być użyty w miejscu klocka "
"z liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:273
+#: TurtleArt/tabasics.py:274
msgid "Palette of pen commands"
msgstr "Przybornik komend pisaka"
-#: TurtleArt/tabasics.py:277
+#: TurtleArt/tabasics.py:278
msgid "pen up"
msgstr "podnieś pisak"
-#: TurtleArt/tabasics.py:280
+#: TurtleArt/tabasics.py:281
msgid "Turtle will not draw when moved."
msgstr "Żółw nie będzie rysował podczas poruszania się."
-#: TurtleArt/tabasics.py:286
+#: TurtleArt/tabasics.py:287
msgid "pen down"
msgstr "opuść pisak"
-#: TurtleArt/tabasics.py:289
+#: TurtleArt/tabasics.py:290
msgid "Turtle will draw when moved."
msgstr "Żółw będzie rysował podczas poruszania się."
-#: TurtleArt/tabasics.py:295
+#: TurtleArt/tabasics.py:296
msgid "set pen size"
msgstr "zmień rozmiar pisaka"
-#: TurtleArt/tabasics.py:299
+#: TurtleArt/tabasics.py:300
msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
msgstr "ustawia szerokość linii rysowanej przez żółwia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309
+#: TurtleArt/tabasics.py:310
msgid "fill screen"
msgstr "maluj ekran"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:399 taextras.py:260
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:279
msgid "color"
msgstr "kolor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:409
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:410
msgid "shade"
msgstr "cień"
-#: TurtleArt/tabasics.py:313
+#: TurtleArt/tabasics.py:314
msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "wypełnia tło (kolorem, odcieniem)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:322
+#: TurtleArt/tabasics.py:323
msgid "pen size"
msgstr "rozmiar pisaka"
-#: TurtleArt/tabasics.py:323
+#: TurtleArt/tabasics.py:324
msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"przechowuje bieżący rozmiar pisaka (może być użyte w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:334
+#: TurtleArt/tabasics.py:335
msgid "start fill"
msgstr "rozpocznij wypełnianie"
-#: TurtleArt/tabasics.py:336
+#: TurtleArt/tabasics.py:337
msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
msgstr ""
"rozpoczyna wypełniony wielokąt (używany z klockiem kończącym wypełnianie)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:343
+#: TurtleArt/tabasics.py:344
msgid "end fill"
msgstr "koniec wypełniania"
-#: TurtleArt/tabasics.py:345
+#: TurtleArt/tabasics.py:346
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr ""
"dokańcza wielokąt wypełniony (używane z klockiem rozpoczynąjącym wypełnianie "
"wielokąta)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:356 TurtleArt/tabasics.py:360
+#: TurtleArt/tabasics.py:357 TurtleArt/tabasics.py:361
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "Przybornik kolorów pisaka"
-#: TurtleArt/tabasics.py:364
+#: TurtleArt/tabasics.py:365
msgid "set color"
msgstr "ustaw kolor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:368
+#: TurtleArt/tabasics.py:369
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "ustawia kolor linii rysowanej przez żółwia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:376
+#: TurtleArt/tabasics.py:377
msgid "set shade"
msgstr "ustaw cień"
-#: TurtleArt/tabasics.py:380
+#: TurtleArt/tabasics.py:381
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "ustawia cień linii rysowanej przez żółwia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:388
+#: TurtleArt/tabasics.py:389
msgid "set gray"
msgstr "ustaw szary"
-#: TurtleArt/tabasics.py:391
+#: TurtleArt/tabasics.py:392
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "ustawia poziom szarości linii rysowanej przez żółwia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:400
+#: TurtleArt/tabasics.py:401
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"przechowuje bieżący kolor pisaka (może być użyty w miejscu klocka z liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:410
+#: TurtleArt/tabasics.py:411
msgid "holds current pen shade"
msgstr "przechowuje bieżący odcień pisaka"
-#: TurtleArt/tabasics.py:418
+#: TurtleArt/tabasics.py:419
msgid "gray"
msgstr "szary"
-#: TurtleArt/tabasics.py:419
+#: TurtleArt/tabasics.py:420
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"przechowuje bieżący poziom szarości (może być użyty w miejscu klocka z "
"liczbą)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:425
+#: TurtleArt/tabasics.py:426
msgid "red"
msgstr "czerwony"
-#: TurtleArt/tabasics.py:426
+#: TurtleArt/tabasics.py:427
msgid "orange"
msgstr "pomarańczowy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:428
+#: TurtleArt/tabasics.py:429
msgid "yellow"
msgstr "żółty"
-#: TurtleArt/tabasics.py:430
+#: TurtleArt/tabasics.py:431
msgid "green"
msgstr "zielony"
-#: TurtleArt/tabasics.py:431
+#: TurtleArt/tabasics.py:432
msgid "cyan"
msgstr "niebieski"
-#: TurtleArt/tabasics.py:432
+#: TurtleArt/tabasics.py:433
msgid "blue"
msgstr "błękitny"
-#: TurtleArt/tabasics.py:433
+#: TurtleArt/tabasics.py:434
msgid "purple"
msgstr "purpurowy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:435
+#: TurtleArt/tabasics.py:436
msgid "white"
msgstr "biały"
-#: TurtleArt/tabasics.py:436
+#: TurtleArt/tabasics.py:437
msgid "black"
msgstr "czarny"
-#: TurtleArt/tabasics.py:442
+#: TurtleArt/tabasics.py:443
msgid "set text color"
msgstr "ustaw kolor tekstu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:445
+#: TurtleArt/tabasics.py:446
msgid "sets color of text drawn by the turtle"
msgstr "ustawia kolor tekstu pisanego przez żółwia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:453
+#: TurtleArt/tabasics.py:454
msgid "set text size"
msgstr "zmień rozmiar tekstu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:456
+#: TurtleArt/tabasics.py:457
msgid "sets size of text drawn by the turtle"
msgstr "ustawia rozmiar tekstu rysowanego przez żółwia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:539
+#: TurtleArt/tabasics.py:540
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "Przybornik operatorów liczbowych"
-#: TurtleArt/tabasics.py:545
+#: TurtleArt/tabasics.py:546
msgid "plus"
msgstr "plus"
-#: TurtleArt/tabasics.py:548
+#: TurtleArt/tabasics.py:550
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "dodaje dwa alfanumeryczne wejścia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:556
+#: TurtleArt/tabasics.py:558
msgid "minus"
msgstr "minus"
-#: TurtleArt/tabasics.py:559
+#: TurtleArt/tabasics.py:561
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "odejmuje wartość z dolnego wejścia od wartości z górnego wejścia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:570
+#: TurtleArt/tabasics.py:572
msgid "multiply"
msgstr "pomnóż"
-#: TurtleArt/tabasics.py:573
+#: TurtleArt/tabasics.py:575
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "mnoży przez siebie dwie podane liczby"
-#: TurtleArt/tabasics.py:582
+#: TurtleArt/tabasics.py:584
msgid "divide"
msgstr "dzielenie"
-#: TurtleArt/tabasics.py:585
+#: TurtleArt/tabasics.py:587
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr "dzieli wartość z górnego wejścia przez wartość z dolnego wejścia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:595
+#: TurtleArt/tabasics.py:597
msgid "identity"
msgstr "równość"
# A może "identyczności" lub "neutralny"
-#: TurtleArt/tabasics.py:597
+#: TurtleArt/tabasics.py:599
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "operator tożsamości używany do rozbudowy klocków"
-#: TurtleArt/tabasics.py:605 TurtleArt/tabasics.py:606
+#: TurtleArt/tabasics.py:607 TurtleArt/tabasics.py:608
msgid "mod"
msgstr "modulo"
-#: TurtleArt/tabasics.py:609
+#: TurtleArt/tabasics.py:611
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "operator reszty"
-#: TurtleArt/tabasics.py:616
+#: TurtleArt/tabasics.py:618
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:617
+#: TurtleArt/tabasics.py:619
msgid "square root"
msgstr "pierwiastek kwadratowy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:620
+#: TurtleArt/tabasics.py:622
msgid "calculates square root"
msgstr "wylicza pierwiastek kwadratowy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:627
+#: TurtleArt/tabasics.py:629
msgid "random"
msgstr "losowy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:627
+#: TurtleArt/tabasics.py:629
msgid "min"
msgstr "min"
-#: TurtleArt/tabasics.py:627
+#: TurtleArt/tabasics.py:629
msgid "max"
msgstr "maks"
-#: TurtleArt/tabasics.py:631
+#: TurtleArt/tabasics.py:633
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"zwraca liczbę (pseudo)losową z przedziału pomiędzy wartościami minimum "
"(górna) i maksimum (dolna)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:643
+#: TurtleArt/tabasics.py:645
msgid "number"
msgstr "liczba"
-#: TurtleArt/tabasics.py:644
+#: TurtleArt/tabasics.py:646
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "używane jako wejście liczbowe w operatorach matematycznych"
-#: TurtleArt/tabasics.py:651
+#: TurtleArt/tabasics.py:654
msgid "greater than"
msgstr "większe niż"
-#: TurtleArt/tabasics.py:654
+#: TurtleArt/tabasics.py:657
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "operator logiczny porównania 'większy niż'"
-#: TurtleArt/tabasics.py:660
+#: TurtleArt/tabasics.py:663
msgid "True"
msgstr "prawda"
-#: TurtleArt/tabasics.py:666
+#: TurtleArt/tabasics.py:669
msgid "less than"
msgstr "mniejszy niż"
-#: TurtleArt/tabasics.py:669
+#: TurtleArt/tabasics.py:673
msgid "logical less-than operator"
msgstr "operator logiczny porównania 'mniejszy niż'"
-#: TurtleArt/tabasics.py:674
+#: TurtleArt/tabasics.py:678
msgid "False"
msgstr "fałsz"
-#: TurtleArt/tabasics.py:680
+#: TurtleArt/tabasics.py:684
msgid "equal"
msgstr "równy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:683
+#: TurtleArt/tabasics.py:688
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "operator logiczny 'równa się'"
-#: TurtleArt/tabasics.py:689
+#: TurtleArt/tabasics.py:694
msgid "not"
msgstr "nie"
-#: TurtleArt/tabasics.py:692
+#: TurtleArt/tabasics.py:697
msgid "logical NOT operator"
msgstr "operator logicznie 'NIE' (NOT)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:698 TurtleArt/tabasics.py:701
+#: TurtleArt/tabasics.py:703 TurtleArt/tabasics.py:706
msgid "and"
msgstr "i"
-#: TurtleArt/tabasics.py:702
+#: TurtleArt/tabasics.py:707
msgid "logical AND operator"
msgstr "operator logiczny 'I' (AND)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:709 TurtleArt/tabasics.py:712
+#: TurtleArt/tabasics.py:714 TurtleArt/tabasics.py:717
msgid "or"
msgstr "lub"
-#: TurtleArt/tabasics.py:713
+#: TurtleArt/tabasics.py:718
msgid "logical OR operator"
msgstr "operator logiczny 'LUB' (OR)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:722
+#: TurtleArt/tabasics.py:727
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:94
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Przybornik operatorów kontroli przepływu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:727
+#: TurtleArt/tabasics.py:732
msgid "wait"
msgstr "czekaj"
-#: TurtleArt/tabasics.py:731
+#: TurtleArt/tabasics.py:736
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "wstrzymuje wykonanie programu przez podaną liczbę sekund"
-#: TurtleArt/tabasics.py:738
+#: TurtleArt/tabasics.py:743
msgid "forever"
msgstr "ciągle"
-#: TurtleArt/tabasics.py:742
+#: TurtleArt/tabasics.py:747
msgid "loops forever"
msgstr "powtarzaj na zawsze"
-#: TurtleArt/tabasics.py:748 TurtleArt/tabasics.py:752
+#: TurtleArt/tabasics.py:754 TurtleArt/tabasics.py:758
msgid "repeat"
msgstr "powtarzaj"
-#: TurtleArt/tabasics.py:753
+#: TurtleArt/tabasics.py:759
msgid "loops specified number of times"
msgstr "powtarzaj w pętli określoną liczbę razy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:771
+#: TurtleArt/tabasics.py:765 TurtleArt/tabasics.py:777
msgid "if"
msgstr "jeżeli"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759
+#: TurtleArt/tabasics.py:765
msgid "then"
msgstr "wtedy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:762
+#: TurtleArt/tabasics.py:768
msgid "if then"
msgstr "jeżeli wtedy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:764
+#: TurtleArt/tabasics.py:770
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"operator 'jeżeli-wtedy' używa operatorów logicznych z przybornika Liczby"
-#: TurtleArt/tabasics.py:771
+#: TurtleArt/tabasics.py:777
msgid "then else"
msgstr "wtedy w-przeciwnym-razie"
-#: TurtleArt/tabasics.py:775
+#: TurtleArt/tabasics.py:781
msgid "if then else"
msgstr "jeżeli wtedy w-przeciwnym-razie"
-#: TurtleArt/tabasics.py:776
+#: TurtleArt/tabasics.py:782
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"operator 'jeżeli-wtedy-w przeciwnym razie' używa operatorów logicznych z "
"przybornika Liczby"
-#: TurtleArt/tabasics.py:784
+#: TurtleArt/tabasics.py:790
msgid "horizontal space"
msgstr "odstęp poziomy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:791
msgid "jogs stack right"
msgstr "popycha stos w prawo"
-#: TurtleArt/tabasics.py:792
+#: TurtleArt/tabasics.py:798
msgid "vertical space"
msgstr "odstęp pionowy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:793
+#: TurtleArt/tabasics.py:799
msgid "jogs stack down"
msgstr "popycha stos w dół"
-#: TurtleArt/tabasics.py:799
+#: TurtleArt/tabasics.py:805
msgid "stop action"
msgstr "zatrzymaj akcję"
-#: TurtleArt/tabasics.py:802
+#: TurtleArt/tabasics.py:808
msgid "stops current action"
msgstr "zatrzymuje bieżącą akcję"
-#: TurtleArt/tabasics.py:811
+#: TurtleArt/tabasics.py:817
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "Przybornik klocków ze zmiennymi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:816 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:822 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "start"
-#: TurtleArt/tabasics.py:819
+#: TurtleArt/tabasics.py:825
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "łączy akcje z przycikami uruchamiania paska narzędzi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:827
+#: TurtleArt/tabasics.py:833
msgid "store in box 1"
msgstr "włóż do pudła 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:831
+#: TurtleArt/tabasics.py:838
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "przechowuje wartość liczbową w Zmiennej 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: TurtleArt/tabasics.py:845
msgid "store in box 2"
msgstr "włóż do pudła 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:842
+#: TurtleArt/tabasics.py:850
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "przechowuje wartość liczbową w Zmiennej 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
-#: TurtleArt/tabasics.py:851
+#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:858
+#: TurtleArt/tabasics.py:859
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
@@ -595,150 +595,161 @@ msgstr "przechowuje wartość liczbową w Zmiennej 2"
msgid "text"
msgstr "tekst"
-#: TurtleArt/tabasics.py:852
+#: TurtleArt/tabasics.py:860
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
msgid "string value"
msgstr "wartość tekstowa"
-#: TurtleArt/tabasics.py:856
+#: TurtleArt/tabasics.py:864
msgid "box 1"
msgstr "pudło 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:859
+#: TurtleArt/tabasics.py:867
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "Zmienna 1 (wartość liczbowa)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:865
+#: TurtleArt/tabasics.py:873
msgid "box 2"
msgstr "pudło 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:868
+#: TurtleArt/tabasics.py:876
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "Zmienna 2 (wartość liczbowa)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:875 TurtleArt/tabasics.py:885
+#: TurtleArt/tabasics.py:883 TurtleArt/tabasics.py:894
msgid "box"
msgstr "pudło"
-#: TurtleArt/tabasics.py:877 TurtleArt/tabasics.py:888
+#: TurtleArt/tabasics.py:886 TurtleArt/tabasics.py:898
msgid "my box"
msgstr "moje pudło"
-#: TurtleArt/tabasics.py:879
+#: TurtleArt/tabasics.py:888
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "zmienna nazwana (wartość liczbowa)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:885
+#: TurtleArt/tabasics.py:894
msgid "store in"
msgstr "przechowaj w"
-#: TurtleArt/tabasics.py:885 taextras.py:333
+#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:354
msgid "value"
msgstr "wartość"
-#: TurtleArt/tabasics.py:889
+#: TurtleArt/tabasics.py:899
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "przechowuje wartość liczbową w nazwanej zmiennej"
-#: TurtleArt/tabasics.py:897 TurtleArt/tabasics.py:899
-#: TurtleArt/tabasics.py:923 TurtleArt/tabasics.py:926
+#: TurtleArt/tabasics.py:907 TurtleArt/tabasics.py:910
+#: TurtleArt/tabasics.py:934 TurtleArt/tabasics.py:938
msgid "action"
msgstr "akcje"
-#: TurtleArt/tabasics.py:901
+#: TurtleArt/tabasics.py:912
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "szczyt nazywalnego stosu akcji"
-#: TurtleArt/tabasics.py:906 TurtleArt/tabasics.py:933
+#: TurtleArt/tabasics.py:917 TurtleArt/tabasics.py:945
msgid "action 1"
msgstr "akcja 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:909
+#: TurtleArt/tabasics.py:920
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "szczyt stosu Akcja 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:914 TurtleArt/tabasics.py:942
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:954
msgid "action 2"
msgstr "akcja 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:917
+#: TurtleArt/tabasics.py:928
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "szczyt stosu akcji 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:927
+#: TurtleArt/tabasics.py:939
msgid "invokes named action stack"
msgstr "wywołuje nazwany stos akcji"
-#: TurtleArt/tabasics.py:936
+#: TurtleArt/tabasics.py:948
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "wywołuje stos akcji 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:945
+#: TurtleArt/tabasics.py:957
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "wywołanie stosu akcji 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:953
+#: TurtleArt/tabasics.py:965
msgid "trash"
msgstr "kosz"
# A może "pusty"
-#: TurtleArt/tabasics.py:957
+#: TurtleArt/tabasics.py:969
msgid "empty trash"
msgstr "opróżnij kosz"
-#: TurtleArt/tabasics.py:958
+#: TurtleArt/tabasics.py:970
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "ostatecznie usuwa przedmioty z kosza"
-#: TurtleArt/tabasics.py:962
+#: TurtleArt/tabasics.py:974
msgid "restore all"
msgstr "przywróć wszystko"
-#: TurtleArt/tabasics.py:963
+#: TurtleArt/tabasics.py:975
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "przywróć wszystkie klocki z kosza"
-#: TurtleArt/tabasics.py:967
+#: TurtleArt/tabasics.py:979
msgid "clear all"
msgstr "wyczyść wszystkie"
-#: TurtleArt/tabasics.py:968
+#: TurtleArt/tabasics.py:980
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "przesuń wszystkie klocki do kosza"
-#: TurtleArt/taconstants.py:250 TurtleArt/taconstants.py:272
-#: TurtleArt/taconstants.py:293 TurtleArt/taconstants.py:335
-#: TurtleArt/taconstants.py:377 TurtleArt/taconstants.py:419
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:859
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:873
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:887
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:915
+#: TurtleArt/taconstants.py:239 TurtleArt/taconstants.py:261
+#: TurtleArt/taconstants.py:282 TurtleArt/taconstants.py:324
+#: TurtleArt/taconstants.py:366 TurtleArt/taconstants.py:408
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:891
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:921
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:936
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
-#: TurtleArt/talogo.py:465
+#: TurtleArt/talogo.py:347 TurtleArt/talogo.py:362 TurtleArtActivity.py:358
+#: TurtleArtActivity.py:654 TurtleArtActivity.py:840
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1332
+msgid "Stop turtle"
+msgstr "Zatrzymaj żółwia"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:655
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1325
+msgid "Show blocks"
+msgstr "Pokaż klocki"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:479
msgid "did not output to"
msgstr "nie ma wyjścia na"
-#: TurtleArt/talogo.py:519
+#: TurtleArt/talogo.py:534
msgid "I don't know how to"
msgstr "Nie wiem jak"
-#: TurtleArt/talogo.py:566
+#: TurtleArt/talogo.py:584
msgid "doesn't like"
msgstr "nie lubi"
-#: TurtleArt/talogo.py:566
+#: TurtleArt/talogo.py:584
msgid "as input"
msgstr "jako wejście"
-#: TurtleArt/tapalette.py:92
+#: TurtleArt/tapalette.py:95
msgid "displays next palette"
msgstr "wyświetla kolejny przybornik"
-#: TurtleArt/tapalette.py:93
+#: TurtleArt/tapalette.py:96
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "zmienia orientację przybornika klocków"
@@ -750,188 +761,215 @@ msgstr "Załaduj..."
msgid "Save..."
msgstr "Zapisz..."
-#: TurtleArt/tautils.py:596
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
+#: TurtleArt/tautils.py:592
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:625
msgid "click to open"
msgstr "kliknij aby otworzyć"
-#: TurtleArt/tawindow.py:848 TurtleArt/tawindow.py:849
+#: TurtleArt/tawindow.py:908 TurtleArt/tawindow.py:909
msgid "orientation"
msgstr "orientacja"
-#: TurtleArt/tawindow.py:859 TurtleArt/tawindow.py:1181
+#: TurtleArt/tawindow.py:919 TurtleArt/tawindow.py:1283
msgid "next"
msgstr "następny"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3153
+#: TurtleArt/tawindow.py:931 TurtleArt/tawindow.py:932
+#: TurtleArt/tawindow.py:1303
+msgid "shift"
+msgstr "przesuń"
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:3280
msgid "image"
msgstr "obraz"
-#: TurtleArtActivity.py:150
+#: TurtleArtActivity.py:159
msgid "presentation"
msgstr "prezentacja"
-#: TurtleArtActivity.py:226
+#: TurtleArtActivity.py:182 TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:767
+#: TurtleArtActivity.py:792 turtleblocks.py:332
+msgid "Save as HTML"
+msgstr "zapisz jako HTML"
+
+#: TurtleArtActivity.py:201 TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:770
+#: TurtleArtActivity.py:794 turtleblocks.py:334
+msgid "Save as Logo"
+msgstr "Zapisz jako Logo"
+
+#: TurtleArtActivity.py:238 TurtleArtActivity.py:677 TurtleArtActivity.py:764
+#: TurtleArtActivity.py:789 turtleblocks.py:330
+msgid "Save as image"
+msgstr "Zapisz jako obraz"
+
+#: TurtleArtActivity.py:246
msgid "snapshot"
msgstr "stopklatka"
-#: TurtleArtActivity.py:277 TurtleArtActivity.py:572 turtleart.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:254 TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:773
+#: TurtleArtActivity.py:797
+msgid "Save snapshot"
+msgstr "Zapisz stopklatkę"
+
+#: TurtleArtActivity.py:295 TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:730
+#: turtleblocks.py:352
msgid "Turn off hover help"
msgstr "Wyłącz pomoc przy najechaniu myszką"
-#: TurtleArtActivity.py:284 turtleart.py:348
+#: TurtleArtActivity.py:301 turtleblocks.py:354
msgid "Turn on hover help"
msgstr "Włącz pomoc przy najechaniu myszką"
-#: TurtleArtActivity.py:292 turtleart.py:358
+#: TurtleArtActivity.py:309 turtleblocks.py:364
msgid "Show palette"
msgstr "Pokaż przybornik"
-#: TurtleArtActivity.py:298 TurtleArtActivity.py:689 turtleart.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:315 TurtleArtActivity.py:824 turtleblocks.py:366
msgid "Hide palette"
msgstr "Schowaj przybornik"
-#: TurtleArtActivity.py:305 TurtleArtActivity.py:318
-msgid "Show blocks"
-msgstr "Pokaż klocki"
-
-#: TurtleArtActivity.py:308 TurtleArtActivity.py:326 TurtleArtActivity.py:692
-msgid "Hide blocks"
-msgstr "Schowaj klocki"
-
-#: TurtleArtActivity.py:436
+#: TurtleArtActivity.py:461
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w dół"
-#: TurtleArtActivity.py:440 TurtleArtActivity.py:564
+#: TurtleArtActivity.py:465 TurtleArtActivity.py:589 TurtleArtActivity.py:726
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Przeskaluj współrzędne w górę"
-#: TurtleArtActivity.py:499 TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:355
+#: TurtleArtActivity.py:525 TurtleArtActivity.py:561 TurtleArtActivity.py:647
+#: TurtleArtActivity.py:701 turtleblocks.py:361
msgid "Edit"
msgstr "Edytuje"
-#: TurtleArtActivity.py:503 TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:350
+#: TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:559 TurtleArtActivity.py:648
+#: TurtleArtActivity.py:718 turtleblocks.py:356
msgid "View"
msgstr "Widok"
-#: TurtleArtActivity.py:532
+#: TurtleArtActivity.py:557 TurtleArtActivity.py:649
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
-#: TurtleArtActivity.py:538 TurtleArtActivity.py:632
+#: TurtleArtActivity.py:563 TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:674
+#: TurtleArtActivity.py:676 TurtleArtActivity.py:759
msgid "Save/Load"
msgstr "Zapisz/Załaduj"
-#: TurtleArtActivity.py:546 turtleart.py:353
+#: TurtleArtActivity.py:571 TurtleArtActivity.py:702 turtleblocks.py:359
msgid "Copy"
msgstr "Kopiuj"
-#: TurtleArtActivity.py:548 turtleart.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:573 TurtleArtActivity.py:703 turtleblocks.py:360
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
-#: TurtleArtActivity.py:550
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
+#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:719
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:687
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełen ekran"
-#: TurtleArtActivity.py:552 turtleart.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:577 TurtleArtActivity.py:720 turtleblocks.py:340
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "współrzędne kartezjańskie"
-#: TurtleArtActivity.py:554 turtleart.py:336
+#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:722 turtleblocks.py:342
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Współrzędne biegunowe"
-#: TurtleArtActivity.py:557
+#: TurtleArtActivity.py:582 TurtleArtActivity.py:724
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Współrzędne metryczne"
-#: TurtleArtActivity.py:567 turtleart.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:592 TurtleArtActivity.py:728 turtleblocks.py:346
msgid "Grow blocks"
msgstr "Powiększ klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:569 turtleart.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:594 TurtleArtActivity.py:729 turtleblocks.py:348
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Zmniejsz klocki"
-#: TurtleArtActivity.py:596 TurtleArtActivity.py:674
+#: TurtleArtActivity.py:620 TurtleArtActivity.py:656
msgid "Load example"
msgstr "Załaduj przykład"
-#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:657 turtleart.py:324
-msgid "Save as image"
-msgstr "Zapisz jako obraz"
+#: TurtleArtActivity.py:650 TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:373
+msgid "Clean"
+msgstr "Wyczyść"
-#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:660 turtleart.py:326
-msgid "Save as HTML"
-msgstr "zapisz jako HTML"
+#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:832 turtleblocks.py:374
+msgid "Run"
+msgstr "Uruchom"
-#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:662 turtleart.py:328
-msgid "Save as Logo"
-msgstr "Zapisz jako Logo"
+#: TurtleArtActivity.py:652 TurtleArtActivity.py:834 turtleblocks.py:375
+msgid "Step"
+msgstr "Krok"
-#: TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:665
-msgid "Save snapshot"
-msgstr "Zapisz stopklatkę"
+#: TurtleArtActivity.py:653 TurtleArtActivity.py:837 turtleblocks.py:376
+msgid "Debug"
+msgstr "Śledź"
-#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:668
+#: TurtleArtActivity.py:657 util/helpbutton.py:45
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
+
+#: TurtleArtActivity.py:658 turtleblocks.py:377
+msgid "Stop"
+msgstr "Stop"
+
+#: TurtleArtActivity.py:681 TurtleArtActivity.py:775 TurtleArtActivity.py:800
msgid "Load project"
msgstr "Załaduj projekt"
-#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:671
+#: TurtleArtActivity.py:684 TurtleArtActivity.py:780 TurtleArtActivity.py:805
+msgid "Load plugin"
+msgstr "Załaduj wtyczkę"
+
+#: TurtleArtActivity.py:685 TurtleArtActivity.py:783 TurtleArtActivity.py:808
msgid "Load Python block"
msgstr "Ładuj blok Pythona"
-#: TurtleArtActivity.py:690
+#: TurtleArtActivity.py:825
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:693
-msgid "<Ctrl>b"
-msgstr "<Ctrl>b"
-
-#: TurtleArtActivity.py:698 turtleart.py:367
-msgid "Clean"
-msgstr "Wyczyść"
-
-#: TurtleArtActivity.py:698
+#: TurtleArtActivity.py:830
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:700 turtleart.py:368
-msgid "Run"
-msgstr "Uruchom"
-
-#: TurtleArtActivity.py:700
+#: TurtleArtActivity.py:832
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:702 turtleart.py:369
-msgid "Step"
-msgstr "Krok"
-
-#: TurtleArtActivity.py:702
+#: TurtleArtActivity.py:834
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:705 turtleart.py:370
-msgid "Debug"
-msgstr "Śledź"
-
-#: TurtleArtActivity.py:705
+#: TurtleArtActivity.py:838
msgid "<Ctrl>d"
msgstr "<Ctrl>d"
-#: TurtleArtActivity.py:707
-msgid "Stop turtle"
-msgstr "Zatrzymaj żółwia"
-
-#: TurtleArtActivity.py:708
+#: TurtleArtActivity.py:841
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
+#: TurtleArtActivity.py:965 TurtleArtActivity.py:970 TurtleArtActivity.py:1037
+msgid "Plugin could not be installed."
+msgstr "Wtyczka nie mogła zostać zainstalowana."
+
+#: TurtleArtActivity.py:1033
+msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
+msgstr "Proszę uruchom ponownie Żółwią Sztukę, aby użyć wtyczki."
+
+#: TurtleArtActivity.py:1051
+#, python-format
+msgid "Plugin %s already installed."
+msgstr "Wtyczka %s już jest zainstalowana."
+
+#: TurtleArtActivity.py:1052
+#, python-format
+msgid "Do you want to reinstall %s?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz zainstalować ponownie %s?"
+
#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:67
msgid "My Turtle Art session"
msgstr "Moja sesja z Żółwia Sztuką"
@@ -1056,6 +1094,7 @@ msgstr "odłóż wartości przyspieszenia (x, y, z) na stos"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97 pysamples/grecord.py:205
+#: taextras.py:281
msgid "sound"
msgstr "dźwięk"
@@ -1350,7 +1389,7 @@ msgstr "żółw widzi"
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "zwraca kolor jaki \"widzi\" żółw"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:279
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:299
msgid "time"
msgstr "czas"
@@ -1407,25 +1446,25 @@ msgstr "zwraca Prawda, gdy stos jest pusty"
msgid "comment"
msgstr "komentarz"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:457
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:458
msgid "places a comment in your code"
msgstr "wstawia komentarz w twoim kodzie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
msgid "print"
msgstr "pisz"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:468
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "wypisuje wartość w klocku stanu na dole ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
msgid "Python"
msgstr "Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1433,7 +1472,7 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: uzywany do dodawania zaawansowanych równań "
"matematycznych z jedną zmienną, np. sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:493
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1441,7 +1480,7 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: używany aby dodać równania matematyczne wielu "
"zmiennych np. sqrt(x*x+y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:502
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1449,224 +1488,224 @@ msgstr ""
"klocek programowalny: używany do dodawania równań matematycznych wielu "
"zmiennych, np. sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:513
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:528
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:543
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:535
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:550
msgid "Python block"
msgstr "blok Pythona"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:530
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:521
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "uruchom kod znaleziony w module tamyblock.py znalezionym w Dzienniku"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
msgid "Cartesian"
msgstr "Kartezjańskie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "wyświetla współrzędne kartezjańskie"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
msgid "polar"
msgstr "biegun"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:576
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "wyświetla współrzędne biegunowe"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:582
msgid "turtle"
msgstr "żółw"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:577
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "wybiera którym żółwiem kierować"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:595
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:604
msgid "turtle shell"
msgstr "skorupa żółwia"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:588
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:597
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:605
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "ustawia własną 'skorupę' żółwia"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:601
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:784
msgid "top"
msgstr "góra"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:603
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "szczyt zwiniętego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:609
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
msgid "bottom"
msgstr "dół"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:619
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "spód zwijalnego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
msgid "collapsed stack: click to open"
msgstr "zwinięty stos: kliknij, aby otworzyć"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:636
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "dolny klocek zwiniętego stosu klocków: kliknij aby otworzyć"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:634
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:637
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
msgid "top of stack"
msgstr "szczyt stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:635
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:654
msgid "label"
msgstr "etykieta"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "wierzch zwijalnego stosu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:652
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:663
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Przybornik szablonów prezentacji"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:658
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
msgid "hide blocks"
msgstr "schowaj schemat"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "uporządkuj ekran chowając klocki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
msgid "show blocks"
msgstr "pokaż schemat"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "przywraca schowane klocki"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:674
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "ukryj paski narzędzi Bajtek.edu.pl"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
msgid "list"
msgstr "lista"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:916
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:702
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "lista wypuntkowana prezentacji"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:694
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:917
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:939
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "szablon prezentacji: lista punktów"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:879
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "szablon prezentacj: wybierz obiekt Dziennika (brak opisu)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "szablon prezentacj: wybierz obiekt Dziennika (z opisem)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:924
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "szablon prezentacji: wybierz cztery obiekty Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:729
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:875
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:889
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:738
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:909
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "szablon prezentacji: wybierz dwa obiekty z Dziennika"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "współrzędna x lewej strony ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "współrzędna y dołu ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752 taextras.py:205
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768 taextras.py:223
msgid "width"
msgstr "szerokość"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "the canvas width"
msgstr "szerokość ramy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "współrzędna x prawej strony ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:787
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "współrzędna y góry ekranu"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776 taextras.py:200
-#: taextras.py:206
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792 taextras.py:218
+#: taextras.py:224
msgid "height"
msgstr "wysokość"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
msgid "the canvas height"
msgstr "wysokość ramy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:786
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:802
msgid "title x"
msgstr "tytuł x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:811
msgid "title y"
msgstr "tytuł y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
msgid "left x"
msgstr "w lewo x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:813
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:829
msgid "top y"
msgstr "góra y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:822
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:838
msgid "right x"
msgstr "w prawo x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:831
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
msgid "bottom y"
msgstr "dół y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:846
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:862
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
msgid "presentation 1x1"
msgstr "prezentacja 1x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
msgid "presentation 2x1"
msgstr "przezentacja 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:888
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:907
msgid "presentation 1x2"
msgstr "prezentacja 1x2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:902
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:922
msgid "presentation 2x2"
msgstr "prezentacja 2x2"
@@ -1726,114 +1765,118 @@ msgstr "Paleta walut australijskich"
msgid "Palette of Guaranies"
msgstr "Paleta Guarani"
+#: taextras.py:53
+msgid "Palette of Uruguayan Pesos"
+msgstr ""
+
#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
-#: taextras.py:58
+#: taextras.py:59
msgid "TurtleBots"
msgstr "TurtleBots"
-#: taextras.py:59
+#: taextras.py:60
msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
msgstr "ustaw intensywność świecenia diody LED od 0 do 255"
-#: taextras.py:60
+#: taextras.py:61
msgid "returns the object gray level as a number between 0 and 1023"
msgstr "zwraca poziom szarości obiektu jako liczbę między 0 a 1023"
-#: taextras.py:61
+#: taextras.py:62
msgid "returns 1 when the button is press and 0 otherwise"
msgstr "zwraca 1, gdy przycisk zostanie naciśnięty i 0 w przeciwnym przypadku"
-#: taextras.py:62
+#: taextras.py:63
msgid "returns the ambient light level as a number between 0 and 1023"
msgstr "zwraca poziom światła otoczenia jako liczbę między 0 a 1023"
-#: taextras.py:63
+#: taextras.py:64
msgid "returns the ambient temperature as a number between 0 and 255"
msgstr "zwraca temperaturę otoczenia w postaci liczby od 0 do 255"
-#: taextras.py:64
+#: taextras.py:65
msgid ""
"returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
"between 0 and 255"
msgstr "zwraca odległość od obiektu przed czujnikiem jako liczbę od 0 do 255"
-#: taextras.py:66
+#: taextras.py:67
msgid "returns 0 or 1 depending on the sensor inclination"
msgstr "zwraca 0 lub 1 w zależności od nachylenia czujnika"
-#: taextras.py:67
+#: taextras.py:68
msgid "returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise"
msgstr ""
"zwraca 1, gdy czujnik wykrywa pole magnetyczne, 0 w przeciwnym przypadku"
-#: taextras.py:68
+#: taextras.py:69
msgid "switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration"
msgstr "przełącza z 0 na 1, częstotliwość zależy od wibracji"
-#: taextras.py:69
+#: taextras.py:70
msgid "LED"
msgstr "LED"
-#: taextras.py:70
+#: taextras.py:71
msgid "button"
msgstr "przycisk"
-#: taextras.py:71
+#: taextras.py:72
msgid "grayscale"
msgstr "skala szarości"
-#: taextras.py:72
+#: taextras.py:73
msgid "ambient light"
msgstr "światło otoczenia"
-#: taextras.py:73
+#: taextras.py:74
msgid "temperature"
msgstr "temperatura"
-#: taextras.py:74 taextras.py:244
+#: taextras.py:75 taextras.py:262
msgid "distance"
msgstr "odległość"
-#: taextras.py:75 taextras.py:241
+#: taextras.py:76 taextras.py:259
msgid "tilt"
msgstr "nachylenie"
-#: taextras.py:76
+#: taextras.py:77
msgid "magnetic induction"
msgstr "indukcja magnetyczna"
-#: taextras.py:77
+#: taextras.py:78
msgid "vibration"
msgstr "wibracja"
-#: taextras.py:78
+#: taextras.py:79
msgid "Butia Robot"
msgstr "Robot Butia"
-#: taextras.py:79
+#: taextras.py:80
msgid "delay Butia"
msgstr "opóźnij Butia"
-#: taextras.py:80
+#: taextras.py:81
msgid "wait for argument seconds"
msgstr "odczekaj ilość sekund zgodnie z argumentem"
#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
-#: taextras.py:82
+#: taextras.py:83
msgid "battery charge Butia"
msgstr "naładowanie baterii Butia"
-#: taextras.py:83
+#: taextras.py:84
msgid "returns the battery charge as a number between 0 and 255"
msgstr "zwraca poziom naładowania baterii jako liczbę między 0 i 255"
#. TRANS: This string is shorthand for "speed of Butia"
-#: taextras.py:85
+#: taextras.py:86
msgid "speed Butia"
msgstr "prędkość Butia"
-#: taextras.py:86
+#: taextras.py:87
msgid ""
"set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
"an argument"
@@ -1842,394 +1885,462 @@ msgstr ""
"przez argument"
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia forward"
-#: taextras.py:89
+#: taextras.py:90
msgid "forward Butia"
msgstr "Butia do przodu"
-#: taextras.py:90
+#: taextras.py:91
msgid "move the Butia robot forward"
msgstr "przesuń robota Butia do przodu"
-#: taextras.py:91
+#: taextras.py:92
msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
msgstr "przesuń robota Butia do przodu o wcześniej określoną odległość"
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
-#: taextras.py:93
+#: taextras.py:94
msgid "backward Butia"
msgstr "Butia do tyłu"
-#: taextras.py:94
+#: taextras.py:95
msgid "move the Butia robot backward"
msgstr "przesuń robota Butia do tyłu"
-#: taextras.py:95
+#: taextras.py:96
msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
msgstr "przesuń robota Butia do tyłu o wcześniej określoną odległość"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
-#: taextras.py:97
+#: taextras.py:98
msgid "left Butia"
msgstr "Butia w lewo"
-#: taextras.py:98
+#: taextras.py:99
msgid "turn the Butia robot at left"
msgstr "obróć robota Butia w lewo"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
-#: taextras.py:100
+#: taextras.py:101
msgid "right Butia"
msgstr "Butia w prawo"
-#: taextras.py:101
+#: taextras.py:102
msgid "turn the Butia robot at right"
msgstr "obróć robota Butia w prawo"
-#: taextras.py:102
+#: taextras.py:103
msgid "turn Butia"
msgstr "obrót Butia"
-#: taextras.py:103
+#: taextras.py:104
msgid "turn the Butia robot x degrees"
msgstr "obróć robota Butia o x stopni"
-#: taextras.py:104
+#: taextras.py:105
msgid "stop Butia"
msgstr "zatrzymaj Butia"
-#: taextras.py:105
+#: taextras.py:106
msgid "stop the Butia robot"
msgstr "zatrzymaj robota Butia"
-#: taextras.py:106
+#: taextras.py:107
msgid "display Butia"
msgstr "wyświetlacz Butia"
#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
#. The len must be 32 characters/spaces.
-#: taextras.py:109
+#: taextras.py:110
msgid "Hello World Butia "
msgstr "Witaj świecie Butia"
-#: taextras.py:110
+#: taextras.py:111
msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
msgstr "wyświetl tekst na 32-znakowym wyświetlaczu ASCII robota Butia"
-#: taextras.py:111
+#: taextras.py:112
msgid "Butia"
msgstr "Butia"
-#: taextras.py:115
+#: taextras.py:116
msgid "The camera was not found."
msgstr "Kamera nie została znaleziona."
-#: taextras.py:116
+#: taextras.py:117
msgid "Error on the initialization of the camera."
msgstr "Błąd uruchomienia kamery."
-#: taextras.py:117
+#: taextras.py:118
msgid "FollowMe"
msgstr "ŚledźMnie"
-#: taextras.py:118
-msgid "follow a RGB color"
-msgstr "idź za kolorem RGB"
-
#: taextras.py:119
-msgid "set a threshold for a RGB color"
-msgstr "ustaw próg dla koloru RGB"
+msgid "follow"
+msgstr ""
#: taextras.py:120
-msgid "follow a turtle color"
-msgstr "idź za kolorem żółwia"
+msgid "R"
+msgstr ""
#: taextras.py:121
-msgid "set the minimal number of pixels to follow"
-msgstr "ustaw minimalną liczbę pikseli do śledzenia"
+msgid "G"
+msgstr ""
#: taextras.py:122
-msgid "calibrate"
-msgstr "kalibracja"
+msgid "B"
+msgstr ""
#: taextras.py:123
-msgid "calibrate a color to follow"
-msgstr "koryguj kolor do śledzenia"
+msgid "follow a RGB color"
+msgstr "idź za kolorem RGB"
#: taextras.py:124
+msgid "threshold"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:125
+msgid "set a threshold for a RGB color"
+msgstr "ustaw próg dla koloru RGB"
+
+#: taextras.py:126
+msgid "save calibration 1"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:127
+msgid "stores a calibration in calibration 1"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:128
+msgid "save calibration 2"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:129
+msgid "stores a calibration in calibration 2"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:130
+msgid "calibration"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:131
+msgid "stores a personalized calibration"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:132
+msgid "calibration 1"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:133
+msgid "return calibration 1"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:134
+msgid "calibration 2"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:135
+msgid "return calibration 2"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:136
+msgid "return a personalized calibration"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:137
msgid "x position"
msgstr "pozycja x"
-#: taextras.py:125
+#: taextras.py:138
msgid "return x position"
msgstr "zwróć pozycję x"
-#: taextras.py:126
+#: taextras.py:139
msgid "y position"
msgstr "pozycja y"
-#: taextras.py:127
+#: taextras.py:140
msgid "return y position"
msgstr "zwróć pozycję y"
-#: taextras.py:128
+#: taextras.py:141
msgid "pixels"
msgstr "piksele"
-#: taextras.py:129
+#: taextras.py:142
msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
msgstr "zwróć liczbę pikseli największej plamy"
-#: taextras.py:133
+#: taextras.py:143
+msgid "follow a color or calibration"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:144
+msgid "minimum pixels"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:145
+msgid "set the minimal number of pixels to follow"
+msgstr "ustaw minimalną liczbę pikseli do śledzenia"
+
+#: taextras.py:146
+msgid "empty calibration"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:147
+msgid "error in string convertion"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:151
msgid "SumBot"
msgstr "SumBot"
-#: taextras.py:134
+#: taextras.py:152
msgid "speed SumBot"
msgstr "prędkość SumBot"
-#: taextras.py:135
+#: taextras.py:153
msgid "submit the speed to the SumBot"
msgstr "prześlij prędkość do SumBota"
-#: taextras.py:136
+#: taextras.py:154
msgid "set the default speed for the movement commands"
msgstr "ustaw domyślną prędkością dla komend ruchu"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
-#: taextras.py:138
+#: taextras.py:156
msgid "forward SumBot"
msgstr "SumBot do przodu"
-#: taextras.py:139
+#: taextras.py:157
msgid "move SumBot forward"
msgstr "przesuń SumBota do przodu"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
-#: taextras.py:141
+#: taextras.py:159
msgid "backward SumBot"
msgstr "SumBot do tyłu"
-#: taextras.py:142
+#: taextras.py:160
msgid "move SumBot backward"
msgstr "przesuń SumBota do tyłu"
-#: taextras.py:143
+#: taextras.py:161
msgid "stop SumBot"
msgstr "zatrzymaj SumBota"
-#: taextras.py:144
+#: taextras.py:162
msgid "stop the SumBot"
msgstr "zatrzymaj SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
-#: taextras.py:146
+#: taextras.py:164
msgid "left SumBot"
msgstr "SumBot w lewo"
-#: taextras.py:147
+#: taextras.py:165
msgid "turn left the SumBot"
msgstr "obróć SumBota w lewo"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
-#: taextras.py:149
+#: taextras.py:167
msgid "right SumBot"
msgstr "SumBot w prawo"
-#: taextras.py:150
+#: taextras.py:168
msgid "turn right the SumBot"
msgstr "obróć SumBota w prawo"
-#: taextras.py:151
+#: taextras.py:169
msgid "angle to center"
msgstr "kąt z centrum"
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:153
+#: taextras.py:171
msgid "get the angle to the center of the dohyo"
msgstr "pobierz kąt w stosunku do centrum dohyo"
-#: taextras.py:154
+#: taextras.py:172
msgid "angle to Enemy"
msgstr "kąt do przeciwnika"
-#: taextras.py:155
+#: taextras.py:173
msgid "get the angle to the Enemy"
msgstr "pobierz kąt w stosunku do przeciwnika"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:157
+#: taextras.py:175
msgid "x coor. SumBot"
msgstr "współrz. x SumBota"
-#: taextras.py:158
+#: taextras.py:176
msgid "get the x coordinate of the SumBot"
msgstr "pobierz współrzędną x SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:160
+#: taextras.py:178
msgid "y coor. SumBot"
msgstr "współrz. y SumBota"
-#: taextras.py:161
+#: taextras.py:179
msgid "get the y coordinate of the SumBot"
msgstr "pobierz współrzędną y SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:163
+#: taextras.py:181
msgid "x coor. Enemy"
msgstr "współrz. x przeciwnika"
-#: taextras.py:164
+#: taextras.py:182
msgid "get the x coordinate of the Enemy"
msgstr "pobierz współrzędną x przeciwnika"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:166
+#: taextras.py:184
msgid "y coor. Enemy"
msgstr "współrz. y przeciwnika"
-#: taextras.py:167
+#: taextras.py:185
msgid "get the y coordinate of the Enemy"
msgstr "pobierz współrzędną y przeciwnika"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
-#: taextras.py:169
+#: taextras.py:187
msgid "rotation SumBot"
msgstr "obrót SumBota"
-#: taextras.py:170
+#: taextras.py:188
msgid "get the rotation of the Sumbot"
msgstr "pobierz obrót SumBota"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:172
+#: taextras.py:190
msgid "rotation Enemy"
msgstr "obrót przeciwnika"
-#: taextras.py:173
+#: taextras.py:191
msgid "get the rotation of the Enemy"
msgstr "pobierz obrót przeciwnika"
-#: taextras.py:174
+#: taextras.py:192
msgid "distance to center"
msgstr "odległość do środka"
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:176
+#: taextras.py:194
msgid "get the distance to the center of the dohyo"
msgstr "pobierz odległość do centrum dohyo"
-#: taextras.py:177
+#: taextras.py:195
msgid "distance to Enemy"
msgstr "odległość do przeciwnika"
-#: taextras.py:178
+#: taextras.py:196
msgid "get the distance to the Enemy"
msgstr "pobierz odległość do przeciwnika"
-#: taextras.py:179
+#: taextras.py:197
msgid "update information"
msgstr "aktualizuj informacje"
-#: taextras.py:180
+#: taextras.py:198
msgid "update information from the server"
msgstr "aktualizuj informacje z serwera"
#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
-#: taextras.py:185
+#: taextras.py:203
msgid "Palette of physics blocks"
msgstr "Przybornik klocków do fizyki"
-#: taextras.py:186
+#: taextras.py:204
msgid "start polygon"
msgstr "rozpocznij wielokąt"
-#: taextras.py:187
+#: taextras.py:205
msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
msgstr ""
"Rozpocznij definiowanie nowego wielokąta, na podstawie bieżących "
"współrzędnych xy Żółwia."
-#: taextras.py:189
+#: taextras.py:207
msgid "add point"
msgstr "dodaj punkt"
-#: taextras.py:190
+#: taextras.py:208
msgid ""
"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
"position."
msgstr "Dodaj nowy punkt do bieżącego wielokąta w obecnej pozycji Żółwia xy."
-#: taextras.py:192
+#: taextras.py:210
msgid "end polygon"
msgstr "zakończ wielokąt"
-#: taextras.py:193
+#: taextras.py:211
msgid "Define a new polygon."
msgstr "Zdefiniuj nowy wielokąt."
-#: taextras.py:194
+#: taextras.py:212
msgid "end filled polygon"
msgstr "zakończ wypełniony wielokąt"
-#: taextras.py:195
+#: taextras.py:213
msgid "Not a simple polygon"
msgstr "Nie prosty wielokąt"
-#: taextras.py:196
+#: taextras.py:214
msgid "Define a new filled polygon."
msgstr "Zdefiniuj nowy wypełniony wielokąt."
-#: taextras.py:197
+#: taextras.py:215
msgid "triangle"
msgstr "Trójkąt"
#. TRANS: base of a triangle
-#: taextras.py:199
+#: taextras.py:217
msgid "base"
msgstr "podstawa"
-#: taextras.py:201
+#: taextras.py:219
msgid "Add a triangle object to the project."
msgstr "Dodaj obiekt trójkątny do projektu."
-#: taextras.py:202
+#: taextras.py:220
msgid "circle"
msgstr "okrąg"
-#: taextras.py:203
+#: taextras.py:221
msgid "Add a circle object to the project."
msgstr "Dodaj okrągły obiekt do projektu."
-#: taextras.py:204
+#: taextras.py:222
msgid "rectangle"
msgstr "prostokąt"
-#: taextras.py:207
+#: taextras.py:225
msgid "Add a rectangle object to the project."
msgstr "Dodaj prostokątny obiekt do projektu."
-#: taextras.py:208
+#: taextras.py:226
msgid "reset"
msgstr "zresetuj"
-#: taextras.py:209
+#: taextras.py:227
msgid "Reset the project; clear the object list."
msgstr "Zresetuj projekt, wyczyść listę obiektów."
-#: taextras.py:210
+#: taextras.py:228
msgid "motor"
msgstr "silnik"
-#: taextras.py:211
+#: taextras.py:229
msgid "torque"
msgstr "moment obrotowy"
-#: taextras.py:212
+#: taextras.py:230
msgid "speed"
msgstr "prędkość"
-#: taextras.py:213
+#: taextras.py:231
msgid ""
"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
"placed on the most recent object created."
@@ -2237,19 +2348,19 @@ msgstr ""
"Moment obrotowy silnika i szybkość od 0 (wyłączony) do liczb dodatnich; "
"silnik znajduje się na ostatnio stworzonym obiekcie."
-#: taextras.py:215 taextras.py:329
+#: taextras.py:233 taextras.py:350
msgid "pin"
msgstr "pinezka"
-#: taextras.py:216
+#: taextras.py:234
msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
msgstr "Przypnij obiekt żeby nie mógł spaść."
-#: taextras.py:217
+#: taextras.py:235
msgid "joint"
msgstr "Połączenie"
-#: taextras.py:220
+#: taextras.py:238
msgid ""
"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
"point x, y)."
@@ -2257,24 +2368,24 @@ msgstr ""
"Połącz dwa obiekty razem (ostatnio stworzony obiekt z obiektem w punkcie x, "
"y)."
-#: taextras.py:222
+#: taextras.py:240
msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
msgstr "Zapisz projekt w Dzienniku jako Fizykę."
-#: taextras.py:223
+#: taextras.py:241
msgid "density"
msgstr "gęstość"
-#: taextras.py:224
+#: taextras.py:242
msgid ""
"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
msgstr "Ustaw gęstość dla obiektów (gęstość może być wartością dodatnią)."
-#: taextras.py:226
+#: taextras.py:244
msgid "friction"
msgstr "tarcie"
-#: taextras.py:227
+#: taextras.py:245
msgid ""
"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
"friction off and 1 is strong friction)."
@@ -2283,11 +2394,11 @@ msgstr ""
"silne tarcie)."
#. TRANS: bounciness is restitution
-#: taextras.py:230
+#: taextras.py:248
msgid "bounciness"
msgstr "elastyczność"
-#: taextras.py:231
+#: taextras.py:249
msgid ""
"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
"no bounce and 1 is very bouncy)."
@@ -2295,11 +2406,11 @@ msgstr ""
"Ustaw elastyczność dla obiektów (wartość od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak "
"elastyczności a 1 dużą elastyczność)."
-#: taextras.py:233
+#: taextras.py:251
msgid "dynamic"
msgstr "dynamiczny"
-#: taextras.py:234
+#: taextras.py:252
msgid ""
"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
msgstr ""
@@ -2307,11 +2418,11 @@ msgstr ""
"nie porusza się."
#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:240
+#: taextras.py:258
msgid "Palette of WeDo blocks"
msgstr "Paleta klocków WeDo"
-#: taextras.py:242
+#: taextras.py:260
msgid ""
"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
"tilt left, 2 == tilt right)"
@@ -2321,124 +2432,129 @@ msgstr ""
"przechylenie w prawo)"
#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
-#: taextras.py:246
+#: taextras.py:264
msgid "distance sensor output"
msgstr "wyjście czujnika odległości"
-#: taextras.py:247
+#: taextras.py:265
msgid "Motor A"
msgstr "Silnik A"
-#: taextras.py:248
+#: taextras.py:266
msgid "returns the current value of Motor A"
msgstr "zwraca bieżącą wartość Silnika A"
-#: taextras.py:249
+#: taextras.py:267
msgid "Motor B"
msgstr "Silnik B"
-#: taextras.py:250
+#: taextras.py:268
msgid "returns the current value of Motor B"
msgstr "zwraca bieżącą wartość Silnika B"
-#: taextras.py:251
+#: taextras.py:269
msgid "set the value for Motor A"
msgstr "ustaw wartość Silnika A"
-#: taextras.py:252
+#: taextras.py:270
msgid "set the value for Motor B"
msgstr "ustaw wartość Silnika B"
#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:257
-msgid "Palette of LEGO NXT blocks"
-msgstr "Paleta klocków LEGO NXT"
+#: taextras.py:275
+msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
+msgstr "Paleta klocków silników LEGO NXT"
-#: taextras.py:258
+#: taextras.py:276
+msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
+msgstr "Paleta klocków czujników LEGO NXT"
+
+#: taextras.py:277
msgid "touch"
msgstr "dotyk"
-#: taextras.py:259
+#: taextras.py:278
msgid "ultrasonic"
msgstr "ultradźwiękowy"
-#: taextras.py:261
+#: taextras.py:280
msgid "light"
msgstr "światło"
-#: taextras.py:262
+#: taextras.py:282
msgid "PORT A"
msgstr "PORT A"
-#: taextras.py:263
+#: taextras.py:283
msgid "PORT B"
msgstr "PORT B"
-#: taextras.py:264
+#: taextras.py:284
msgid "PORT C"
msgstr "PORT C"
-#: taextras.py:265
+#: taextras.py:285
msgid "PORT 1"
msgstr "PORT 1"
-#: taextras.py:266
+#: taextras.py:286
msgid "PORT 2"
msgstr "PORT 2"
-#: taextras.py:267
+#: taextras.py:287
msgid "PORT 3"
msgstr "PORT 3"
-#: taextras.py:268
+#: taextras.py:288
msgid "PORT 4"
msgstr "PORT 4"
-#: taextras.py:269
+#: taextras.py:289
msgid "Please check the connection with the brick."
msgstr "Sprawdź połączene z klockiem."
-#: taextras.py:270
+#: taextras.py:290
msgid "Please check the port."
msgstr "Sprawdź port."
-#: taextras.py:271
+#: taextras.py:291
msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr "Wartość mocy musi być między -127 a 127."
-#: taextras.py:272
+#: taextras.py:292
msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
msgstr "Wystąpił błąd: sprawdź wszystkie złącza i spróbuj połączyć ponownie."
-#: taextras.py:273
+#: taextras.py:293
msgid "NXT found"
msgstr "znaleziono NXT"
-#: taextras.py:274
+#: taextras.py:294
msgid "NXT not found"
msgstr "nie znaleziono NXT"
-#: taextras.py:275
+#: taextras.py:295
msgid "refresh NXT"
msgstr "odśwież NXT"
-#: taextras.py:276
+#: taextras.py:296
msgid "Search for a connected NXT brick."
msgstr "Wyszukaj podłączone klocki NXT."
-#: taextras.py:277
+#: taextras.py:297
msgid "play tone"
msgstr "odwórz ton"
-#: taextras.py:278
-msgid "freq"
-msgstr "częstotliwość"
+#: taextras.py:298
+msgid "frequency"
+msgstr ""
-#: taextras.py:280
-msgid "Play a tone at freq for time."
+#: taextras.py:300
+#, fuzzy
+msgid "Play a tone at frequency for time."
msgstr "Odtwórz ton o częstotliwości przez czas."
-#: taextras.py:281
+#: taextras.py:301
msgid ""
"turn motor\n"
"rotations"
@@ -2446,201 +2562,203 @@ msgstr ""
"obróć rotacje\n"
"silnika"
-#: taextras.py:282
+#: taextras.py:302
msgid "port"
msgstr "port"
-#: taextras.py:283
+#: taextras.py:303
msgid "power"
msgstr "moc"
-#: taextras.py:284
+#: taextras.py:304
msgid "turn a motor"
msgstr "obróć silnik"
-#: taextras.py:285
+#: taextras.py:305
msgid ""
-"sync motors\n"
+"synchronize motors\n"
"steering"
msgstr ""
-"synchronizuj\n"
-"sterowanie silników"
-#: taextras.py:286
+#: taextras.py:306
msgid "rotations"
msgstr "obroty"
-#: taextras.py:287
-msgid "synchronize two motors"
-msgstr "zsynchronizuj dwa motory"
+#: taextras.py:307
+msgid "synchronize two motors connected in PORT B and PORT C"
+msgstr ""
-#: taextras.py:288
+#: taextras.py:308
msgid "PORT A of the brick"
msgstr "PORT A klocka"
-#: taextras.py:289
+#: taextras.py:309
msgid "PORT B of the brick"
msgstr "PORT B klocka"
-#: taextras.py:290
+#: taextras.py:310
msgid "PORT C of the brick"
msgstr "PORT C klocka"
-#: taextras.py:291
+#: taextras.py:311
msgid "start motor"
msgstr "uruchom silnik"
-#: taextras.py:292
+#: taextras.py:312
msgid "Run a motor forever."
msgstr "Uruchom silnik na zawsze."
-#: taextras.py:293
+#: taextras.py:313
msgid "brake motor"
msgstr "zahamuj silnik"
-#: taextras.py:294
+#: taextras.py:314
msgid "Stop a specified motor."
msgstr "Zatrzymaj określony motor."
-#: taextras.py:295
-msgid "PORT 1 of the brick"
-msgstr "PORT 1 klocka"
+#: taextras.py:315
+msgid "reset motor"
+msgstr "resetuj silnik"
-#: taextras.py:296
-msgid "color sensor"
-msgstr "czujnik koloru"
+#: taextras.py:316
+msgid "Reset the motor counter."
+msgstr "Resetuj licznik silnika."
-#: taextras.py:297
-msgid "light sensor"
-msgstr "czujnik światła"
+#: taextras.py:317
+msgid "motor position"
+msgstr "pozycja silnika"
-#: taextras.py:298
-msgid "PORT 2 of the brick"
-msgstr "PORT 2 klocka"
+#: taextras.py:318
+msgid "Get the motor position."
+msgstr "Pobierz pozycję silnika."
-#: taextras.py:299
-msgid "touch sensor"
-msgstr "czujnik dotykowy"
+#: taextras.py:319
+msgid "PORT 1 of the brick"
+msgstr "PORT 1 klocka"
-#: taextras.py:300
-msgid "distance sensor"
-msgstr "czujnik odległości"
+#: taextras.py:320
+msgid "PORT 2 of the brick"
+msgstr "PORT 2 klocka"
-#: taextras.py:301
+#: taextras.py:321
msgid "PORT 3 of the brick"
msgstr "PORT 3 klocka"
-#: taextras.py:302
+#: taextras.py:322
+msgid "PORT 4 of the brick"
+msgstr "PORT 4 klocka"
+
+#: taextras.py:323
msgid "read"
msgstr "wczytaj"
-#: taextras.py:303
+#: taextras.py:324
msgid "sensor"
msgstr "czujnik"
-#: taextras.py:304
+#: taextras.py:325
msgid "Read sensor output."
msgstr "Wczytaj wyjście czujnika."
-#: taextras.py:305
-msgid "PORT 4 of the brick"
-msgstr "PORT 4 klocka"
+#: taextras.py:326
+msgid "color sensor"
+msgstr "czujnik koloru"
-#: taextras.py:306
-msgid "set light"
-msgstr "ustaw światło"
+#: taextras.py:327
+msgid "light sensor"
+msgstr "czujnik światła"
-#: taextras.py:307
-msgid "Set color sensor light."
-msgstr "Ustaw światło czujnika koloru."
+#: taextras.py:328
+msgid "touch sensor"
+msgstr "czujnik dotykowy"
-#: taextras.py:308
-msgid "reset motor"
-msgstr "resetuj silnik"
+#: taextras.py:329
+msgid "distance sensor"
+msgstr "czujnik odległości"
-#: taextras.py:309
-msgid "Reset the motor counter."
-msgstr "Resetuj licznik silnika."
+#: taextras.py:330
+msgid "sound sensor"
+msgstr "czujnik dźwięku"
-#: taextras.py:310
-msgid "motor position"
-msgstr "pozycja silnika"
+#: taextras.py:331
+msgid "set light"
+msgstr "ustaw światło"
-#: taextras.py:311
-msgid "Get the motor position."
-msgstr "Pobierz pozycję silnika."
+#: taextras.py:332
+msgid "Set color sensor light."
+msgstr "Ustaw światło czujnika koloru."
#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
-#: taextras.py:316
+#: taextras.py:337
msgid "Palette of Arduino blocks"
msgstr "Paleta klocków Arduino"
-#: taextras.py:317
+#: taextras.py:338
msgid "HIGH"
msgstr "WYSOKO"
-#: taextras.py:318
+#: taextras.py:339
msgid "LOW"
msgstr "NISKO"
-#: taextras.py:319
+#: taextras.py:340
msgid "INPUT"
msgstr "WEJŚCIE"
-#: taextras.py:320
+#: taextras.py:341
msgid "OUTPUT"
msgstr "WYJŚCIE"
#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
-#: taextras.py:322
+#: taextras.py:343
msgid "PWM"
msgstr "PWM"
-#: taextras.py:323
+#: taextras.py:344
msgid "SERVO"
msgstr "SERVO"
-#: taextras.py:324
+#: taextras.py:345
msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
msgstr "BŁĄD: Sprawdź Arduino i numer portu."
-#: taextras.py:325
+#: taextras.py:346
msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
msgstr "BŁĄD: Wartość musi być liczbą między 0 a 255."
-#: taextras.py:326
+#: taextras.py:347
msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
msgstr "BŁĄD: Wartość musi być albo WYSOKO albo NISKO."
-#: taextras.py:327
+#: taextras.py:348
msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
msgstr "BŁĄD: Tryb musi być WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWN albo SERVO."
-#: taextras.py:328
+#: taextras.py:349
msgid "pin mode"
msgstr "tryb pin"
-#: taextras.py:330
+#: taextras.py:351
msgid "mode"
msgstr "tryb"
-#: taextras.py:331
+#: taextras.py:352
msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
msgstr "Wybierz funkcję pinu (WEJŚCIE, WYJŚCIE, PWM, SERVO)."
-#: taextras.py:332
+#: taextras.py:353
msgid "analog write"
msgstr "analogowy zapis"
-#: taextras.py:334
+#: taextras.py:355
msgid "Write analog value in specified port."
msgstr "Zapisz analogową wartość w wybranym porcie."
-#: taextras.py:335
+#: taextras.py:356
msgid "analog read"
msgstr "analogowy odczyt"
-#: taextras.py:336
+#: taextras.py:357
msgid ""
"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
@@ -2649,122 +2767,145 @@ msgstr ""
"Vref, aby ustalić napięcie. Dla USB, volt=((odczyt)*5)/1024), w "
"przybliżeniu."
-#: taextras.py:338
+#: taextras.py:359
msgid "digital write"
msgstr "cyfrowy zapis"
-#: taextras.py:339
+#: taextras.py:360
msgid "Write digital value to specified port."
msgstr "Zapisz cyfrową wartość do wybranego portu."
-#: taextras.py:340
+#: taextras.py:361
msgid "digital read"
msgstr "cyfrowy odczyt"
-#: taextras.py:341
+#: taextras.py:362
msgid "Read value from digital port."
msgstr "Odczytaj wartość z cyfrowego portu."
-#: taextras.py:342
+#: taextras.py:363
msgid "Set HIGH value for digital port."
msgstr "Ustaw wartość WYSOKO dla cyfrowego portu."
-#: taextras.py:343
+#: taextras.py:364
msgid "Configure Arduino port for digital input."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wejścia."
-#: taextras.py:344
+#: taextras.py:365
msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino do kierowania servo."
-#: taextras.py:345
+#: taextras.py:366
msgid "Set LOW value for digital port."
msgstr "Ustaw wartość NISKO dla cyfrowego portu."
-#: taextras.py:346
+#: taextras.py:367
msgid "Configure Arduino port for digital output."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla cyfrowego wyjścia."
-#: taextras.py:347
+#: taextras.py:368
msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
msgstr "Skonfiguruj port Arduino dla PWM (modulacji szerokości impulsów)."
-#: turtleart.py:69
+#: turtleblocks.py:79
msgid "usage is"
msgstr "użycie"
-#: turtleart.py:228
+#: turtleblocks.py:231
msgid "No option action:"
msgstr "Brak opcji działania:"
-#: turtleart.py:240
+#: turtleblocks.py:246
msgid "File not found"
msgstr "Nie znaleziono pliku"
-#: turtleart.py:264
+#: turtleblocks.py:270
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr "Nie można zapisać do katalogu z konfiguracją: %s"
-#: turtleart.py:320
+#: turtleblocks.py:326
msgid "New"
msgstr "Nowy"
-#: turtleart.py:321
+#: turtleblocks.py:327
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
-#: turtleart.py:322
+#: turtleblocks.py:328
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
-#: turtleart.py:323
+#: turtleblocks.py:329
msgid "Save as"
msgstr "Zapisz jako"
-#: turtleart.py:330
+#: turtleblocks.py:336
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
-#: turtleart.py:331
+#: turtleblocks.py:337
msgid "File"
msgstr "Plik"
-#: turtleart.py:338
+#: turtleblocks.py:344
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "Przeskaluj współrzędne"
-#: turtleart.py:344
+#: turtleblocks.py:350
msgid "Reset block size"
msgstr "Przywróć rozmiar klocków"
-#: turtleart.py:362
+#: turtleblocks.py:368
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "Pokaż/schowaj schemat"
-#: turtleart.py:364
+#: turtleblocks.py:370
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"
-#: turtleart.py:371
-msgid "Stop"
-msgstr "Stop"
-
-#: turtleart.py:372
+#: turtleblocks.py:378
msgid "Turtle"
msgstr "Żółw"
-#: turtleart.py:402
+#: turtleblocks.py:412
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "Masz niezapisaną pracę. Czy chcesz ją zapisać przed zakończeniem?"
-#: turtleart.py:403
+#: turtleblocks.py:413
msgid "Save project?"
msgstr "Zapisać projekt?"
-#: util/helpbutton.py:42
-msgid "Help"
-msgstr "Pomoc"
+#~ msgid "Hide blocks"
+#~ msgstr "Schowaj klocki"
+
+#~ msgid "follow a turtle color"
+#~ msgstr "idź za kolorem żółwia"
+
+#~ msgid "calibrate"
+#~ msgstr "kalibracja"
+
+#~ msgid "calibrate a color to follow"
+#~ msgstr "koryguj kolor do śledzenia"
+
+#~ msgid "freq"
+#~ msgstr "częstotliwość"
+
+#~ msgid ""
+#~ "sync motors\n"
+#~ "steering"
+#~ msgstr ""
+#~ "synchronizuj\n"
+#~ "sterowanie silników"
+
+#~ msgid "synchronize two motors"
+#~ msgstr "zsynchronizuj dwa motory"
+
+#~ msgid "<Ctrl>b"
+#~ msgstr "<Ctrl>b"
+
+#~ msgid "Palette of LEGO NXT blocks"
+#~ msgstr "Paleta klocków LEGO NXT"
#~ msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
#~ msgstr "Aby uzyskać pomoc przesuń kursor nad pomarańczowy przybornik."