Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po950
1 files changed, 490 insertions, 460 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 000ad16..848b382 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-24 00:31-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-17 00:31-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-31 06:22+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -33,102 +33,101 @@ msgid ""
"visual programming blocks"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:123
+#: TurtleArt/tabasics.py:119
msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "Bảng chọn lệnh rùa"
-#: TurtleArt/tabasics.py:128
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+#: TurtleArt/tabasics.py:124
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:740
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:751
msgid "forward"
msgstr "tiếp"
-#: TurtleArt/tabasics.py:132
+#: TurtleArt/tabasics.py:128
msgid "moves turtle forward"
msgstr "chuyển rùa đi tới"
-#: TurtleArt/tabasics.py:139
+#: TurtleArt/tabasics.py:135
msgid "back"
msgstr "lùi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:143
+#: TurtleArt/tabasics.py:139
msgid "moves turtle backward"
msgstr "chuyển rùa đi lùi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:151
+#: TurtleArt/tabasics.py:147
msgid "clean"
msgstr "gột"
-#: TurtleArt/tabasics.py:154
+#: TurtleArt/tabasics.py:150
msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "xoá màn hình và đặt lại rùa"
-#: TurtleArt/tabasics.py:162
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
+#: TurtleArt/tabasics.py:158
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:871
msgid "left"
msgstr "trái"
-#: TurtleArt/tabasics.py:166
+#: TurtleArt/tabasics.py:162
msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "quay rùa theo ngược chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:174
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:878
+#: TurtleArt/tabasics.py:170
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:895
msgid "right"
msgstr "phải"
-#: TurtleArt/tabasics.py:178
+#: TurtleArt/tabasics.py:174
msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
msgstr "quay rùa theo chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:186
+#: TurtleArt/tabasics.py:182
msgid "arc"
msgstr "cung"
-#: TurtleArt/tabasics.py:186
+#: TurtleArt/tabasics.py:182
msgid "angle"
msgstr "góc"
-#: TurtleArt/tabasics.py:186
+#: TurtleArt/tabasics.py:182
msgid "radius"
msgstr "bán kính"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190
+#: TurtleArt/tabasics.py:186
msgid "moves turtle along an arc"
msgstr "chuyển rùa theo một hình cung"
-#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
+#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
msgid "set xy"
msgstr "đặt xy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
+#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
+#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
msgid "y"
msgstr "y"
-#: TurtleArt/tabasics.py:203 TurtleArt/tabasics.py:269
+#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
msgid ""
"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
msgstr "di chuyển rùa tới vị trí xcor, ycor; (0, 0) là trung tâm của màn hình."
#
-#: TurtleArt/tabasics.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:209
msgid "set heading"
msgstr "đặt hướng về"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217
+#: TurtleArt/tabasics.py:213
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "đặt sự hướng về của rùa (0 là hướng về đầu màn hình)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:225 TurtleArt/tawindow.py:3862
-#: TurtleArt/tawindow.py:3868 TurtleArtActivity.py:604
+#: TurtleArt/tabasics.py:221 TurtleArt/tawindow.py:4105
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:226
+#: TurtleArt/tabasics.py:222
msgid ""
"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -136,12 +135,11 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ X hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:236 TurtleArt/tawindow.py:3862
-#: TurtleArt/tawindow.py:3868 TurtleArtActivity.py:605
+#: TurtleArt/tabasics.py:232 TurtleArt/tawindow.py:4106
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:237
+#: TurtleArt/tabasics.py:233
msgid ""
"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -149,12 +147,11 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ Y hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:247 TurtleArt/tawindow.py:3863
-#: TurtleArt/tawindow.py:3869 TurtleArtActivity.py:605
+#: TurtleArt/tabasics.py:243 TurtleArt/tawindow.py:4106
msgid "heading"
msgstr "tiêu đề"
-#: TurtleArt/tabasics.py:248
+#: TurtleArt/tabasics.py:244
msgid ""
"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
"block)"
@@ -162,604 +159,604 @@ msgstr ""
"giữ hướng về hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế một "
"khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:282
+#: TurtleArt/tabasics.py:278
msgid "Palette of pen commands"
msgstr "Bảng chọn lệnh bút"
-#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:298
+#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:294
msgid "fill screen"
msgstr "đầy màn hình"
-#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:298
-#: TurtleArt/tabasics.py:348
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1158
+#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:294
+#: TurtleArt/tabasics.py:344
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1197
msgid "color"
msgstr "màu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:299
-#: TurtleArt/tabasics.py:358
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1154
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1159
+#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:295
+#: TurtleArt/tabasics.py:354
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1193
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1198
msgid "shade"
msgstr "sắc màu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:291 TurtleArt/tabasics.py:303
+#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:299
msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "tô đầy nền bằng (màu, sắc)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:299 TurtleArt/tabasics.py:367
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1160
+#: TurtleArt/tabasics.py:295 TurtleArt/tabasics.py:363
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1199
msgid "gray"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:313
+#: TurtleArt/tabasics.py:309
msgid "set color"
msgstr "đặt màu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:317
+#: TurtleArt/tabasics.py:313
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "thiết lập màu sắc cho đường do rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:325
+#: TurtleArt/tabasics.py:321
msgid "set shade"
msgstr "Tô bóng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:329
+#: TurtleArt/tabasics.py:325
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "đặt sắc màu của đường được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:337
+#: TurtleArt/tabasics.py:333
msgid "set gray"
msgstr "tô xám"
-#: TurtleArt/tabasics.py:340
+#: TurtleArt/tabasics.py:336
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "tô xám đường được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:349
+#: TurtleArt/tabasics.py:345
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr "giữ màu bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:359
+#: TurtleArt/tabasics.py:355
msgid "holds current pen shade"
msgstr "giữ sắc màu bút hiện thời"
-#: TurtleArt/tabasics.py:368
+#: TurtleArt/tabasics.py:364
#, fuzzy
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"giữ giá trị tỷ lệ hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:376
+#: TurtleArt/tabasics.py:372
msgid "pen up"
msgstr "bút lên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:379
+#: TurtleArt/tabasics.py:375
msgid "Turtle will not draw when moved."
msgstr "Con rùa sẽ không vẽ khi được di chuyển."
-#: TurtleArt/tabasics.py:385
+#: TurtleArt/tabasics.py:381
msgid "pen down"
msgstr "bút xuống"
-#: TurtleArt/tabasics.py:388
+#: TurtleArt/tabasics.py:384
msgid "Turtle will draw when moved."
msgstr "Con rùa sẽ vẽ khi được di chuyển."
-#: TurtleArt/tabasics.py:394
+#: TurtleArt/tabasics.py:390
msgid "set pen size"
msgstr "đặt kích cỡ bút"
-#: TurtleArt/tabasics.py:398
+#: TurtleArt/tabasics.py:394
msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
msgstr "đặt kích cỡ của đường được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:408
+#: TurtleArt/tabasics.py:404
msgid "start fill"
msgstr "bắt đầu lấp đầy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:410
+#: TurtleArt/tabasics.py:406
msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
msgstr "bắt đầu việc lấp đầy đa giác (bằng cách kết thúc việc lấp đầy khối)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:417
+#: TurtleArt/tabasics.py:413
msgid "end fill"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:419
+#: TurtleArt/tabasics.py:415
#, fuzzy
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr "bắt đầu việc lấp đầy đa giác (bằng cách kết thúc việc lấp đầy khối)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:426
+#: TurtleArt/tabasics.py:422
msgid "pen size"
msgstr "kích cỡ bút"
-#: TurtleArt/tabasics.py:427
+#: TurtleArt/tabasics.py:423
msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"giữ kích cỡ bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:441
+#: TurtleArt/tabasics.py:437
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "Bảng chọn màu sắc bút"
-#: TurtleArt/tabasics.py:443
+#: TurtleArt/tabasics.py:439
msgid "red"
msgstr "đỏ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:444
+#: TurtleArt/tabasics.py:440
msgid "orange"
msgstr "cam"
-#: TurtleArt/tabasics.py:446
+#: TurtleArt/tabasics.py:442
msgid "yellow"
msgstr "vàng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:448
+#: TurtleArt/tabasics.py:444
msgid "green"
msgstr "lục"
-#: TurtleArt/tabasics.py:449
+#: TurtleArt/tabasics.py:445
msgid "cyan"
msgstr "lục lam"
-#: TurtleArt/tabasics.py:450
+#: TurtleArt/tabasics.py:446
msgid "blue"
msgstr "xanh"
-#: TurtleArt/tabasics.py:451
+#: TurtleArt/tabasics.py:447
msgid "purple"
msgstr "tím"
-#: TurtleArt/tabasics.py:453
+#: TurtleArt/tabasics.py:449
#, fuzzy
msgid "white"
msgstr "trong khi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:454
+#: TurtleArt/tabasics.py:450
#, fuzzy
msgid "black"
msgstr "lùi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:460
+#: TurtleArt/tabasics.py:456
msgid "set text color"
msgstr "đặt màu chữ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:463
+#: TurtleArt/tabasics.py:459
msgid "sets color of text drawn by the turtle"
msgstr "đặt màu của các chữ được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:471
+#: TurtleArt/tabasics.py:467
msgid "set text size"
msgstr "đặt kích cỡ chữ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:474
+#: TurtleArt/tabasics.py:470
#, fuzzy
msgid "sets size of text drawn by the turtle"
msgstr "đặt kích cỡ của các chữ được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:557
+#: TurtleArt/tabasics.py:553
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "Bảng chọn toán tử thuộc số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:563
+#: TurtleArt/tabasics.py:559
msgid "plus"
msgstr "cộng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:567
+#: TurtleArt/tabasics.py:563
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "thêm hai đầu vào chữ số, chử cái"
-#: TurtleArt/tabasics.py:575
+#: TurtleArt/tabasics.py:571
msgid "minus"
msgstr "trừ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:578
+#: TurtleArt/tabasics.py:574
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "trừ đầu vào thuộc số dưới từ đầu vào thuộc số trên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:589
+#: TurtleArt/tabasics.py:585
msgid "multiply"
msgstr "nhân"
-#: TurtleArt/tabasics.py:592
+#: TurtleArt/tabasics.py:588
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "nhân lên nhau hai đầu vào thuộc số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:601
+#: TurtleArt/tabasics.py:597
msgid "divide"
msgstr "chia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:604
+#: TurtleArt/tabasics.py:600
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr "chia đầu vào thuộc số trên (tử số) cho đầu vào thuộc số dưới (mẫu số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:614
+#: TurtleArt/tabasics.py:610
msgid "identity"
msgstr "nhận dạng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:616
+#: TurtleArt/tabasics.py:612
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "toán tử nhận diện dùng để mở rộng khối"
-#: TurtleArt/tabasics.py:624 TurtleArt/tabasics.py:625
+#: TurtleArt/tabasics.py:620 TurtleArt/tabasics.py:621
msgid "mod"
msgstr "sửa"
-#: TurtleArt/tabasics.py:628
+#: TurtleArt/tabasics.py:624
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "toán tử đơn thể (phần dư)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:635
+#: TurtleArt/tabasics.py:631
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:636
+#: TurtleArt/tabasics.py:632
msgid "square root"
msgstr "căn bậc hai"
-#: TurtleArt/tabasics.py:639
+#: TurtleArt/tabasics.py:635
msgid "calculates square root"
msgstr "tính căn bậc hai"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:642
msgid "random"
msgstr "ngẫu nhiên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:642
msgid "min"
msgstr "tiểu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:642
msgid "max"
msgstr "đại"
-#: TurtleArt/tabasics.py:650
+#: TurtleArt/tabasics.py:646
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"trả lại một số ngẫu nhiên nằm giữa hai giá trị là tối thiểu (bên trên) và "
"tối đa (bên dưới)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:662
+#: TurtleArt/tabasics.py:658
msgid "number"
msgstr "số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:663
+#: TurtleArt/tabasics.py:659
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "dùng để nhập thuộc số trong toán tử toán học"
-#: TurtleArt/tabasics.py:671
+#: TurtleArt/tabasics.py:667
msgid "greater than"
msgstr "lớn hơn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:674
+#: TurtleArt/tabasics.py:670
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "toán tử lớn-hơn lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:683
+#: TurtleArt/tabasics.py:679
msgid "less than"
msgstr "nhỏ hơn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:687
+#: TurtleArt/tabasics.py:683
msgid "logical less-than operator"
msgstr "toán tử nhỏ hơn lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:695
+#: TurtleArt/tabasics.py:691
msgid "equal"
msgstr "bằng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:699
+#: TurtleArt/tabasics.py:695
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "toán tử bằng-với lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:705
+#: TurtleArt/tabasics.py:701
msgid "not"
msgstr "không phải"
-#: TurtleArt/tabasics.py:708
+#: TurtleArt/tabasics.py:704
msgid "logical NOT operator"
msgstr "toán tử KHÔNG_PHẢI lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:714 TurtleArt/tabasics.py:717
+#: TurtleArt/tabasics.py:710 TurtleArt/tabasics.py:713
msgid "and"
msgstr "và"
-#: TurtleArt/tabasics.py:718
+#: TurtleArt/tabasics.py:714
msgid "logical AND operator"
msgstr "toán tử VÀ lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:725 TurtleArt/tabasics.py:728
+#: TurtleArt/tabasics.py:721 TurtleArt/tabasics.py:724
msgid "or"
msgstr "hoặc"
-#: TurtleArt/tabasics.py:729
+#: TurtleArt/tabasics.py:725
msgid "logical OR operator"
msgstr "toán tử HOẶC lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:738
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
+#: TurtleArt/tabasics.py:734
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Bảng chọn toán tử luồng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:743
+#: TurtleArt/tabasics.py:739
msgid "wait"
msgstr "đợi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:747
+#: TurtleArt/tabasics.py:743
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "tạm dừng thực hiện chương trình trong một số giây đưa ra"
-#: TurtleArt/tabasics.py:754
+#: TurtleArt/tabasics.py:750
msgid "forever"
msgstr "hẳn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:758
+#: TurtleArt/tabasics.py:754
msgid "loops forever"
msgstr "lặp lại vô hạn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:765 TurtleArt/tabasics.py:769
+#: TurtleArt/tabasics.py:761 TurtleArt/tabasics.py:765
msgid "repeat"
msgstr "lặp lại"
-#: TurtleArt/tabasics.py:770
+#: TurtleArt/tabasics.py:766
msgid "loops specified number of times"
msgstr "lặp lại một số lần được ghi rõ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:789
+#: TurtleArt/tabasics.py:772 TurtleArt/tabasics.py:785
msgid "if"
msgstr "nếu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:789
+#: TurtleArt/tabasics.py:772 TurtleArt/tabasics.py:785
msgid "then"
msgstr "thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:779
+#: TurtleArt/tabasics.py:775
msgid "if then"
msgstr "nếu thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:781
+#: TurtleArt/tabasics.py:777
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử nếu-thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:789
+#: TurtleArt/tabasics.py:785
msgid "else"
msgstr "không thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:793 TurtleArt/tabasics.py:801
+#: TurtleArt/tabasics.py:789 TurtleArt/tabasics.py:797
msgid "if then else"
msgstr "nếu thì không thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:794 TurtleArt/tabasics.py:802
+#: TurtleArt/tabasics.py:790 TurtleArt/tabasics.py:798
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử nếu-thì-không_thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:811
+#: TurtleArt/tabasics.py:807
msgid "horizontal space"
msgstr "khoảng nằm ngang"
-#: TurtleArt/tabasics.py:812
+#: TurtleArt/tabasics.py:808
msgid "jogs stack right"
msgstr "đẩy nhẹ đống qua phải"
-#: TurtleArt/tabasics.py:819
+#: TurtleArt/tabasics.py:815
msgid "vertical space"
msgstr "khoảng nằm dọc"
-#: TurtleArt/tabasics.py:820
+#: TurtleArt/tabasics.py:816
msgid "jogs stack down"
msgstr "đẩy nhẹ đống xuống dưới"
-#: TurtleArt/tabasics.py:826
+#: TurtleArt/tabasics.py:822
msgid "stop action"
msgstr "dừng hành vi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:829
+#: TurtleArt/tabasics.py:825
msgid "stops current action"
msgstr "dừng hành vi đang làm"
-#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: TurtleArt/tabasics.py:834
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "Bảng chọn khối biến đổi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:843 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:839 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "đầu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:846
+#: TurtleArt/tabasics.py:842
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "kết nối hành vi đến nút chạy thanh công cụ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:853 TurtleArt/tabasics.py:854
-#: TurtleArt/tabasics.py:855
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:188
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:208
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:223
+#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
+#: TurtleArt/tabasics.py:851
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:192
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:193
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:201
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:214
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:229
msgid "text"
msgstr "văn bản"
-#: TurtleArt/tabasics.py:856
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:189
+#: TurtleArt/tabasics.py:852
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
msgid "string value"
msgstr "giá trị chuỗi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:860 TurtleArt/tabasics.py:863
-#: TurtleArt/tabasics.py:871 TurtleArt/tabasics.py:875
-#: TurtleArt/tawindow.py:1292 TurtleArt/tawindow.py:1371
-#: TurtleArt/tawindow.py:1384 TurtleArt/tawindow.py:1854
-#: TurtleArt/tawindow.py:4125
+#: TurtleArt/tabasics.py:856 TurtleArt/tabasics.py:859
+#: TurtleArt/tabasics.py:867 TurtleArt/tabasics.py:871
+#: TurtleArt/tawindow.py:1351 TurtleArt/tawindow.py:1448
+#: TurtleArt/tawindow.py:1461 TurtleArt/tawindow.py:2077
+#: TurtleArt/tawindow.py:4363
msgid "action"
msgstr "hành vi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:865
+#: TurtleArt/tabasics.py:861
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "đầu của đống hành vi có thể đặt tên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:876 TurtleArt/tawindow.py:4139
+#: TurtleArt/tabasics.py:872 TurtleArt/tawindow.py:4377
msgid "invokes named action stack"
msgstr "gọi đống hành vi đặt tên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:883
+#: TurtleArt/tabasics.py:879
msgid "store in box 1"
msgstr "lưu vào hộp 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:888
+#: TurtleArt/tabasics.py:884
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:896
+#: TurtleArt/tabasics.py:892
msgid "store in box 2"
msgstr "lưu vào hộp 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:901
+#: TurtleArt/tabasics.py:897
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:909
+#: TurtleArt/tabasics.py:905
msgid "box 1"
msgstr "hộp 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:912
+#: TurtleArt/tabasics.py:908
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "Biến 1 (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:919
+#: TurtleArt/tabasics.py:915
msgid "box 2"
msgstr "hộp 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:922
+#: TurtleArt/tabasics.py:918
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "Biến 2 (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tawindow.py:4189
+#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tawindow.py:4427
msgid "store in"
msgstr "lưu vào"
-#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tabasics.py:942
+#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tabasics.py:939
msgid "box"
msgstr "hộp"
-#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tawindow.py:4189
+#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tawindow.py:4427
msgid "value"
msgstr "giá trị"
-#: TurtleArt/tabasics.py:932 TurtleArt/tabasics.py:945
-#: TurtleArt/tawindow.py:1296 TurtleArt/tawindow.py:1409
-#: TurtleArt/tawindow.py:1858 TurtleArt/tawindow.py:4152
-#: TurtleArt/tawindow.py:4180
+#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tabasics.py:942
+#: TurtleArt/tawindow.py:1355 TurtleArt/tawindow.py:1486
+#: TurtleArt/tawindow.py:2081 TurtleArt/tawindow.py:4390
+#: TurtleArt/tawindow.py:4418
msgid "my box"
msgstr "hộp mình"
-#: TurtleArt/tabasics.py:933 TurtleArt/tawindow.py:4194
+#: TurtleArt/tabasics.py:929 TurtleArt/tawindow.py:4432
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong biến đặt tên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:948 TurtleArt/tawindow.py:4166
+#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4404
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "biến đặt tên (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:955 TurtleArt/tabasics.py:974
+#: TurtleArt/tabasics.py:952 TurtleArt/tabasics.py:971
msgid "action 1"
msgstr "hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:958
+#: TurtleArt/tabasics.py:955
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "đầu của đống Hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:964 TurtleArt/tabasics.py:984
+#: TurtleArt/tabasics.py:961 TurtleArt/tabasics.py:981
msgid "action 2"
msgstr "hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:967
+#: TurtleArt/tabasics.py:964
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "đầu của đống Hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:977
+#: TurtleArt/tabasics.py:974
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "gọi đống Hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:987
+#: TurtleArt/tabasics.py:984
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "gọi đống Hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:995
+#: TurtleArt/tabasics.py:992
msgid "trash"
msgstr "thùng rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:999
+#: TurtleArt/tabasics.py:996
msgid "empty trash"
msgstr "đổ rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1000
+#: TurtleArt/tabasics.py:997
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "xoá hoàn toàn các mục trong thùng rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1004
+#: TurtleArt/tabasics.py:1001
msgid "restore all"
msgstr "phục hồi tất cả"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1005
+#: TurtleArt/tabasics.py:1002
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "phục hồi từ sọt rác tất cả các khối"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1009
+#: TurtleArt/tabasics.py:1006
msgid "clear all"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:1010
+#: TurtleArt/tabasics.py:1007
msgid "move all blocks to trash"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:1833
-#: TurtleArtActivity.py:703
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:2055
+#: TurtleArtActivity.py:751
msgid "Share selected blocks"
msgstr ""
#: TurtleArt/taconstants.py:209 TurtleArt/taconstants.py:231
#: TurtleArt/taconstants.py:252 TurtleArt/taconstants.py:294
#: TurtleArt/taconstants.py:336 TurtleArt/taconstants.py:378
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:963
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:978
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:993
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1008
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1023
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1038
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:980
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:995
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1010
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1025
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1040
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1055
msgid "Title"
msgstr "Tiêu đề"
-#: TurtleArt/talogo.py:374 TurtleArtActivity.py:683
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1492
+#: TurtleArt/talogo.py:370 TurtleArtActivity.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1538
msgid "Stop turtle"
msgstr "Dừng rùa"
-#: TurtleArt/talogo.py:384 TurtleArtActivity.py:322 TurtleArtActivity.py:684
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1485
+#: TurtleArt/talogo.py:380 TurtleArtActivity.py:360 TurtleArtActivity.py:732
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1529
msgid "Show blocks"
msgstr "Hiện khối"
-#: TurtleArt/talogo.py:388 TurtleArtActivity.py:326 TurtleArtActivity.py:894
+#: TurtleArt/talogo.py:384 TurtleArtActivity.py:364 TurtleArtActivity.py:996
msgid "Hide blocks"
msgstr "Ẩn khối"
-#: TurtleArt/talogo.py:511
+#: TurtleArt/talogo.py:508
msgid "did not output to"
msgstr "đã không xuất tới"
-#: TurtleArt/talogo.py:570
+#: TurtleArt/talogo.py:567
msgid "I don't know how to"
msgstr "Tôi chưa biết cách"
-#: TurtleArt/talogo.py:624
+#: TurtleArt/talogo.py:623
msgid "doesn't like"
msgstr "không thích"
-#: TurtleArt/talogo.py:624
+#: TurtleArt/talogo.py:623
msgid "as input"
msgstr "làm đầu vào"
@@ -771,233 +768,253 @@ msgstr "hiển thị bảng chọn kế tiếp"
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "thay đổi hướng của bảng chọn khối"
-#: TurtleArt/tautils.py:196
+#: TurtleArt/tautils.py:295
msgid "Load..."
msgstr "tải xuống"
-#: TurtleArt/tautils.py:206
+#: TurtleArt/tautils.py:305
msgid "Save..."
msgstr "lưu lại"
-#: TurtleArt/tautils.py:483
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:713
+#: TurtleArt/tautils.py:586
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:730
msgid "click to open"
msgstr "nhấn để mở"
-#: TurtleArt/tawindow.py:989 TurtleArt/tawindow.py:990
+#: TurtleArt/tawindow.py:1033 TurtleArt/tawindow.py:1034
msgid "orientation"
msgstr "hướng"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1000 TurtleArt/tawindow.py:1470
+#: TurtleArt/tawindow.py:1044 TurtleArt/tawindow.py:1644
msgid "next"
msgstr "tiếp"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1012 TurtleArt/tawindow.py:1013
-#: TurtleArt/tawindow.py:1490
+#: TurtleArt/tawindow.py:1063 TurtleArt/tawindow.py:1664
msgid "shift"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:1256
+#: TurtleArt/tawindow.py:1316
msgid ""
"Please hit the Stop Button before making changes to your Turtle Blocks "
"program"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:1310
+#: TurtleArt/tawindow.py:1369
msgid "Select blocks to share"
msgstr ""
-# Tên: không nên dịch
-#: TurtleArt/tawindow.py:3868 pysamples/grecord.py:205
-msgid "Turtle Art"
-msgstr "Turtle Art"
+#: TurtleArt/tawindow.py:1530 TurtleArtActivity.py:632
+#: TurtleArtActivity.py:781 turtleblocks.py:397
+msgid "Save stack"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:1531 TurtleArt/tawindow.py:1546
+msgid "Really overwrite stack?"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:3977
+#: TurtleArt/tawindow.py:1534 TurtleArt/tawindow.py:1574
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:144
+msgid "Cancel"
+msgstr "Hủy bỏ"
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:1538 TurtleArt/tawindow.py:1549
+msgid "Overwrite stack"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:1570 TurtleArt/tawindow.py:1578
+#: TurtleArt/tawindow.py:1588 TurtleArtActivity.py:634 turtleblocks.py:399
+msgid "Delete stack"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:1571 TurtleArt/tawindow.py:1585
+msgid "Really delete stack?"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:4215
msgid "image"
msgstr "ảnh"
-#: TurtleArtActivity.py:166 TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:823
-#: TurtleArtActivity.py:853 turtleblocks.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:188 TurtleArtActivity.py:757 TurtleArtActivity.py:925
+#: TurtleArtActivity.py:955 turtleblocks.py:371
msgid "Save as Logo"
msgstr "Lưu dạng Biểu hình"
-#: TurtleArtActivity.py:203 TurtleArtActivity.py:708 TurtleArtActivity.py:820
-#: TurtleArtActivity.py:850 turtleblocks.py:358
+#: TurtleArtActivity.py:235 TurtleArtActivity.py:756 TurtleArtActivity.py:922
+#: TurtleArtActivity.py:952 turtleblocks.py:369
msgid "Save as image"
msgstr "Lưu dạng ảnh"
-#: TurtleArtActivity.py:211
+#: TurtleArtActivity.py:243
msgid "snapshot"
msgstr "hiện trạng"
-#: TurtleArtActivity.py:219 TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:685
-#: TurtleArtActivity.py:829 TurtleArtActivity.py:856
+#: TurtleArtActivity.py:251 TurtleArtActivity.py:691 TurtleArtActivity.py:733
+#: TurtleArtActivity.py:931 TurtleArtActivity.py:958
msgid "Save snapshot"
msgstr "Lưu ảnh chụp"
-#: TurtleArtActivity.py:260 TurtleArtActivity.py:616 TurtleArtActivity.py:759
-#: turtleblocks.py:378
+#: TurtleArtActivity.py:296 TurtleArtActivity.py:657 TurtleArtActivity.py:808
msgid "Turn off hover help"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:266 turtleblocks.py:380
+#: TurtleArtActivity.py:303 turtleblocks.py:390
msgid "Turn on hover help"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:274 turtleblocks.py:390
+#: TurtleArtActivity.py:312 turtleblocks.py:404
msgid "Show palette"
msgstr "Hiện bảng chọn"
-#: TurtleArtActivity.py:280 TurtleArtActivity.py:882 turtleblocks.py:392
+#: TurtleArtActivity.py:318 TurtleArtActivity.py:984 turtleblocks.py:406
msgid "Hide palette"
msgstr "Ẩn bảng chọn"
-#: TurtleArtActivity.py:447
+#: TurtleArtActivity.py:485
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Giảm toạ độ theo tỷ lệ"
-#: TurtleArtActivity.py:451 TurtleArtActivity.py:608 TurtleArtActivity.py:755
+#: TurtleArtActivity.py:489 TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:804
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Tăng toạ độ theo tỷ lệ"
-#: TurtleArtActivity.py:541 TurtleArtActivity.py:577 TurtleArtActivity.py:677
-#: TurtleArtActivity.py:730 turtleblocks.py:387
+#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:615 TurtleArtActivity.py:725
+#: TurtleArtActivity.py:778 turtleblocks.py:401
msgid "Edit"
msgstr "Sửa"
-#: TurtleArtActivity.py:546 TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:678
-#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:382
+#: TurtleArtActivity.py:584 TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:726
+#: TurtleArtActivity.py:796 turtleblocks.py:392
msgid "View"
msgstr "Xem"
-#: TurtleArtActivity.py:573 TurtleArtActivity.py:679
+#: TurtleArtActivity.py:611 TurtleArtActivity.py:727
msgid "Project"
msgstr "Dự án"
-#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:676 TurtleArtActivity.py:705
-#: TurtleArtActivity.py:707 TurtleArtActivity.py:815
+#: TurtleArtActivity.py:617 TurtleArtActivity.py:724 TurtleArtActivity.py:753
+#: TurtleArtActivity.py:755 TurtleArtActivity.py:917
msgid "Save/Load"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:587 TurtleArtActivity.py:731 turtleblocks.py:385
+#: TurtleArtActivity.py:625 TurtleArtActivity.py:779 turtleblocks.py:395
msgid "Copy"
msgstr "Chép"
-#: TurtleArtActivity.py:589 TurtleArtActivity.py:732 turtleblocks.py:386
+#: TurtleArtActivity.py:627 TurtleArtActivity.py:780 turtleblocks.py:396
msgid "Paste"
msgstr "Dán"
-#: TurtleArtActivity.py:591
+#: TurtleArtActivity.py:629
#, fuzzy
msgid "Restore blocks from trash"
msgstr "phục hồi từ sọt rác tất cả các khối"
-#: TurtleArtActivity.py:594 TurtleArtActivity.py:748
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
+#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:797
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:806
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn màn hình"
-#: TurtleArtActivity.py:596 TurtleArtActivity.py:749 turtleblocks.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:798 turtleblocks.py:377
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "Toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: TurtleArtActivity.py:598 TurtleArtActivity.py:751 turtleblocks.py:368
+#: TurtleArtActivity.py:642 TurtleArtActivity.py:800 turtleblocks.py:379
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Toạ độ cực"
-#: TurtleArtActivity.py:601 TurtleArtActivity.py:753
+#: TurtleArtActivity.py:645 TurtleArtActivity.py:802
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Tọa độ theo hệ Mét"
-#: TurtleArtActivity.py:611 TurtleArtActivity.py:757 turtleblocks.py:372
+#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:806 turtleblocks.py:383
msgid "Grow blocks"
msgstr "Khối lớn hơn"
-#: TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:758 turtleblocks.py:374
+#: TurtleArtActivity.py:654 TurtleArtActivity.py:807 turtleblocks.py:385
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Khối nhỏ hơn"
-#: TurtleArtActivity.py:630 TurtleArtActivity.py:647 TurtleArtActivity.py:686
-#: TurtleArtActivity.py:832
+#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:695 TurtleArtActivity.py:734
+#: TurtleArtActivity.py:934
msgid "Load example"
msgstr "Tải ví dụ"
-#: TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:888 turtleblocks.py:399
+#: TurtleArtActivity.py:728 TurtleArtActivity.py:990 turtleblocks.py:413
msgid "Clean"
msgstr "Làm sạch"
-#: TurtleArtActivity.py:681 TurtleArtActivity.py:890 turtleblocks.py:400
+#: TurtleArtActivity.py:729 TurtleArtActivity.py:992 turtleblocks.py:414
msgid "Run"
msgstr "Chạy"
-#: TurtleArtActivity.py:682 TurtleArtActivity.py:892 turtleblocks.py:401
+#: TurtleArtActivity.py:730 TurtleArtActivity.py:994 turtleblocks.py:415
msgid "Step"
msgstr "Bước"
-#: TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:408 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:735 turtleblocks.py:422 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "Trợ giúp"
-#: TurtleArtActivity.py:688 turtleblocks.py:403
+#: TurtleArtActivity.py:736 turtleblocks.py:417
msgid "Stop"
msgstr "Dừng"
-#: TurtleArtActivity.py:710 TurtleArtActivity.py:836 TurtleArtActivity.py:858
+#: TurtleArtActivity.py:758 TurtleArtActivity.py:938 TurtleArtActivity.py:960
msgid "Load project"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:713 TurtleArtActivity.py:841 TurtleArtActivity.py:863
+#: TurtleArtActivity.py:761 TurtleArtActivity.py:943 TurtleArtActivity.py:965
msgid "Load plugin"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:714 TurtleArtActivity.py:844 TurtleArtActivity.py:866
+#: TurtleArtActivity.py:762 TurtleArtActivity.py:946 TurtleArtActivity.py:968
msgid "Load Python block"
msgstr "Tải khối Python"
-#: TurtleArtActivity.py:766
+#: TurtleArtActivity.py:895
msgid "Palettes"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:810
+#: TurtleArtActivity.py:912
msgid "Sharing blocks disabled"
msgstr ""
# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
-#: TurtleArtActivity.py:883
+#: TurtleArtActivity.py:985
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+p"
-#: TurtleArtActivity.py:888
+#: TurtleArtActivity.py:990
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+e"
-#: TurtleArtActivity.py:890
+#: TurtleArtActivity.py:992
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+r"
-#: TurtleArtActivity.py:892
+#: TurtleArtActivity.py:994
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+w"
-#: TurtleArtActivity.py:895
+#: TurtleArtActivity.py:997
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+s"
-#: TurtleArtActivity.py:1049 TurtleArtActivity.py:1054
-#: TurtleArtActivity.py:1121
+#: TurtleArtActivity.py:1152 TurtleArtActivity.py:1157
+#: TurtleArtActivity.py:1238
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:1117
+#: TurtleArtActivity.py:1234
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:1135
+#: TurtleArtActivity.py:1252
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:1136
+#: TurtleArtActivity.py:1253
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr ""
@@ -1100,10 +1117,6 @@ msgstr "Mô tả:"
msgid "Submit to Web"
msgstr "Gửi lên web"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:144
-msgid "Cancel"
-msgstr "Hủy bỏ"
-
#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:166
msgid "Login failed"
msgstr "Đăng nhập thất bại"
@@ -1116,7 +1129,7 @@ msgstr "tải lên thất bại"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:63
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
@@ -1152,7 +1165,7 @@ msgstr "âm lượng đầu vào máy vi âm"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
msgid "pitch"
msgstr "cường độ"
@@ -1190,7 +1203,7 @@ msgid "microphone input voltage"
msgstr "điện áp đầu vào máy vi âm"
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:67
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:133
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
msgid "Palette of media objects"
msgstr "Bảng chọn của đối tượng phương tiện truyền thông"
@@ -1235,333 +1248,333 @@ msgstr "Nhận dạng tần số vô tuyến"
msgid "read value from RFID device"
msgstr "đọc giá trị từ thiết bị Nhận dạng tần số vô tuyến"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:106
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:109
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:112
msgid "while"
msgstr "trong khi"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:107
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử làm-trong-khi-Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:116
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:119
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:122
msgid "until"
msgstr "đến khi"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:117
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:123
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử làm-đến-khi-Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:124
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:886
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:130
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:732
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
msgid "top"
msgstr "trên"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:126
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:132
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "đầu của một đống có thể thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:140
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:146
msgid "journal"
msgstr "nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:141
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:147
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "đối tượng phương tiện truyền thông Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:157
msgid "audio"
msgstr "âm thanh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:153
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:159
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "đối tượng âm thanh Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:169
msgid "video"
msgstr "hình ảnh chuyển động"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:171
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "đối tượng hình ảnh chuyển động Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
msgid "description"
msgstr "mô tả"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:183
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "trường mô tả Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:200
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:228
msgid "show"
msgstr "hiển thị"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:198
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:211
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:204
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:217
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "vẽ văn bản hoặc hiển thị phương tiện truyền thông từ Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:207
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
msgid "show aligned"
msgstr "hiện liên kết"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:240
msgid "set scale"
msgstr "đặt tỷ lệ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:238
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
msgid "sets the scale of media"
msgstr "đặt tỷ lệ của phương tiện truyền thông"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:251
msgid "save picture"
msgstr "lưu ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:247
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:258
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:253
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
msgid "picture name"
msgstr "tên ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:248
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "lưu một ảnh vào Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:256
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:262
msgid "save SVG"
msgstr "lưu SVG"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:259
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "lưu đồ họa rùa dưới dạng một tập tin SVG trong Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:266
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:272
msgid "scale"
msgstr "tỷ lệ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:276
msgid "holds current scale value"
msgstr "giữ giá trị tỷ lệ hiện thời"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:275
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
msgid "media wait"
msgstr "Chờ chạy chương trình chơi nhạc"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:277
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "đợi cho đoạn video hoặc âm thanh chạy hết"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:289
msgid "media stop"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:291
msgid "stop video or audio"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:290
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
msgid "media pause"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:292
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:298
msgid "pause video or audio"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:303
msgid "media resume"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:299
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
msgid "resume playing video or audio"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:311
msgid "speak"
msgstr "Nói"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:313
msgid "hello"
msgstr "Chào"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:308
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:314
msgid "speaks text"
msgstr "Nguyên bản lời nói"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
msgid "sinewave"
msgstr "Sóng hình sin"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
msgid "amplitude"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
msgid "duration"
msgstr "Duy trỳ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:320
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:326
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr "Sử dụng sóng hình sin tai tần số, biên độ và thời gian( tính bằng giây)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:337
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:348
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:354
msgid "button down"
msgstr "nút xuống( trong bàn phím vi tính)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:340
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:346
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "trả về 1 nếu nhấn chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:351
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:357
#, fuzzy
msgid "returns True if mouse button is pressed"
msgstr "trả về 1 nếu nhấn chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:358
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:364
msgid "mouse x"
msgstr "Tọa độ x của chuột(vói x là tọa độ của trục hoành)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "Trả về toạ độ x của con trỏ chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:368
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:374
msgid "mouse y"
msgstr "Tọa độ y của chuột(vói y là tọa độ của trục hoành)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:377
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "Trả về tọa độ y của con trỏ chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:379
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
msgid "query keyboard"
msgstr "truy vấn bàn phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:381
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "yêu cầu đầu vào bàn phím (kết quả được lưu vào khối bàn phím)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
msgid "keyboard"
msgstr "bàn phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:392
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:398
#, fuzzy
msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "giữ kết quả của khối yêu-cầu-bàn-phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:424
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
msgid "read pixel"
msgstr "Đọc điểm ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:427
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:433
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "Khối màu RGB theo màu mà con rùa nhìn thấy được đưa vào stack"
# Số màu rùa thấy được
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:435
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
msgid "turtle sees"
msgstr "Màu mà rùa nhìn thấy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:437
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:443
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "trả về màu mà con rùa nhìn thấy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:445
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
msgid "time"
msgstr "Thời gian"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:448
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "Thời gian trôi qua từ khi khởi động chương trình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:457
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Bảng chọn tuỳ chọn bổ sung"
#. TRANS: push adds a new item to the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:470
msgid "push"
msgstr "đẩy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:473
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "đẩy giá trị vào miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
msgid "show heap"
msgstr "hiện miền nhớ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "hiển thị các giá trị trong miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:490
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:496
msgid "empty heap"
msgstr "miền nhớ trống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:493
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "trống miền FILO ( vào trước, ra sau)"
#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:504
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:510
msgid "pop"
msgstr "Đẩy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:508
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:514
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "đẩy giá trị ra miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:535
#, fuzzy
msgid "empty heap?"
msgstr "miền nhớ trống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:522
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:532
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:528
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:538
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:539
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:547
msgid "comment"
msgstr "ghi chú"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:543
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
msgid "places a comment in your code"
msgstr "đặt một ghi chú vào mã nguồn của bạn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:555
msgid "print"
msgstr "in"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:559
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "in giá trị trạng thái ở phần dưới màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:563
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:569
msgid "Python chr operator"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:578
msgid "Python int operator"
msgstr ""
# Tên ngôn ngữ lập trình: đừng dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:579
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:592
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:606
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:585
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
msgid "Python"
msgstr "Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:589
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1569,7 +1582,7 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đơn biến như "
"sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:602
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1577,7 +1590,7 @@ msgstr ""
"Một phương thức lập trình: được sử dụng để thêm nhiều phương trình toán học "
"đa biến"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1585,221 +1598,234 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đabiến như "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:622
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:638
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:628
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:659
msgid "Python block"
msgstr "Khối ngôn ngữ lập trình Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:640
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:656
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:630
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "chạy mã nguồn được tìm trong mô-đun tamyblock.py có trong Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:675
msgid "Cartesian"
msgstr "thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:671
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
msgid "polar"
msgstr "cực"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:685
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ cực"
# Tên: không nên dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:685
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:756
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:691
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:773
msgid "turtle"
msgstr "rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:695
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "chọn con rùa nào cần điều khiển"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:707
+#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
+msgid "active turtle"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:706
+msgid "the name of the active turtle"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
msgid "turtle shell"
msgstr "mai rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:700
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:725
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "đặt một chiếc mai tùy thích lên chú rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:716
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "đầu của một đống đã thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:721
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:738
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:748
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:759
msgid "load"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:741
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
#, fuzzy
msgid "loads a block"
msgstr "nạp khối của mình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:762
#, fuzzy
msgid "setxy"
msgstr "đặt xy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:754
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "palette"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:757
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
msgid "selects a palette"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:765
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:782
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Bảng chọn mẫu trình diễn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:772
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
msgid "hide blocks"
msgstr "ẩn khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "làm sạch sẽ vùng vẽ bằng cách ẩn các khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:781
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:798
msgid "show blocks"
msgstr "hiện khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:783
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "phục hồi các khối bị ẩn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:808
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "ẩn các thanh công cụ Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
msgid "list"
msgstr "danh sách"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1039
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1056
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "trình diễn danh sách nút"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:812
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1041
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:829
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1058
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "mẫu trình diễn: danh sách chấm điểm"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:819
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:836
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:998
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (không mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:843
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:983
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (với mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:833
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:850
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1043
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 4 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1013
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1028
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 2 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "xcor bên trái màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:862
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:879
msgid "bottom"
msgstr "dưới"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:865
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "ycor bên dưới màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:887
msgid "width"
msgstr "rộng"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:873
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:890
msgid "the canvas width"
msgstr "chiều rộng vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:881
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:898
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "xcor bên phải màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:889
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "ycor bên trên màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:911
msgid "height"
msgstr "độ cao"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:897
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:914
msgid "the canvas height"
msgstr "chiều cao vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:904
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:921
msgid "title x"
msgstr "tiêu đề x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:913
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:930
msgid "title y"
msgstr "tiêu đề y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:922
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:939
msgid "left x"
msgstr "tọa độ x phía trái"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:931
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:948
msgid "top y"
msgstr "tọa độ y phía trên"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:940
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:957
msgid "right x"
msgstr "tọa độ x phía phải"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:949
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
msgid "bottom y"
msgstr "tọa độ y phía dưới"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:964
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:979
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
msgid "presentation 1x1"
msgstr "trình diễn 1×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:994
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
msgid "presentation 2x1"
msgstr "trình diễn 2×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1009
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
msgid "presentation 1x2"
msgstr "trình diễn 1×2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1024
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1041
msgid "presentation 2x2"
msgstr "trình diễn 2×2"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1073
+msgid "Palette of user-defined operators"
+msgstr ""
+
#: pysamples/brain.py:43
msgid "Please install the Speak Activity and try again."
msgstr ""
@@ -1851,85 +1877,89 @@ msgstr ""
msgid "make a uturn"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:86
+#: turtleblocks.py:89
msgid "usage is"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:240
+#: turtleblocks.py:250
msgid "No option action:"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:255
+#: turtleblocks.py:265
msgid "File not found"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:279
+#: turtleblocks.py:289
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:354
+#: turtleblocks.py:365
msgid "New"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:355
+#: turtleblocks.py:366
msgid "Open"
msgstr "Mở"
-#: turtleblocks.py:356
+#: turtleblocks.py:367
msgid "Save"
msgstr "Lưu"
-#: turtleblocks.py:357
+#: turtleblocks.py:368
#, fuzzy
msgid "Save as"
msgstr "Lưu dạng"
-#: turtleblocks.py:362
+#: turtleblocks.py:373
msgid "Quit"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:363
+#: turtleblocks.py:374
msgid "File"
msgstr "Tập tin"
-#: turtleblocks.py:370
+#: turtleblocks.py:381
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "Đặt lại tỷ lệ toạ độ"
-#: turtleblocks.py:376
+#: turtleblocks.py:387
msgid "Reset block size"
msgstr "Đặt lại kích cỡ khối"
-#: turtleblocks.py:394
+#: turtleblocks.py:408
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "Hiện/ẩn khối"
-#: turtleblocks.py:396
+#: turtleblocks.py:410
msgid "Tools"
msgstr "Công cụ"
-#: turtleblocks.py:402
+#: turtleblocks.py:416
msgid "Debug"
msgstr "Gỡ lỗi"
# Tên: không nên dịch
-#: turtleblocks.py:404
+#: turtleblocks.py:418
msgid "Turtle"
msgstr "Rùa"
-#: turtleblocks.py:407
+#: turtleblocks.py:421
msgid "About..."
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:447
+#: turtleblocks.py:461
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:448
+#: turtleblocks.py:462
msgid "Save project?"
msgstr ""
+# Tên: không nên dịch
+#~ msgid "Turtle Art"
+#~ msgstr "Turtle Art"
+
#, fuzzy
#~ msgid "Palette of physics blocks"
#~ msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"