Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/hy.po4
1 files changed, 3 insertions, 1 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 33a3338..a70845c 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-24 00:31-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-18 20:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-19 15:32+0200\n"
"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
@@ -27,6 +27,8 @@ msgid ""
"A Logo-inspired turtle that draws colorful pictures with snap-together "
"visual programming blocks"
msgstr ""
+"Լոգո-ոգեշնչված կրիա, որը նկարում է գունազարդ նկարներ \"snap-together\" "
+"տեսողական ծրագրային բլոկերով"
#: TurtleArt/tabasics.py:123
msgid "Palette of turtle commands"