Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2014-04-29 00:29:25 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2014-04-29 00:29:25 (GMT)
commit665834285748e1e6e14b4b58b954c747addb0cdd (patch)
tree19f2ad7b6a9bb9477014a1519ded14706e22262f
parentde87ac7f01b0a096670294d74573203afcdd4993 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 55 of 55 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po112
1 files changed, 62 insertions, 50 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 2827aac..8318e97 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -6,9 +6,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-06-12 00:30-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-19 19:58+0200\n"
-"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-12-20 00:30-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-12 06:58+0200\n"
+"Last-Translator: Aram <ararat.info@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,168 +30,164 @@ msgstr ""
"Պիկա՞սո, Վան Գո՞գ. Կարող ես լինել նրանցից մեկը: Պարզապես ազատիր քո ներսում "
"գտնվող արվեստագերին: Վերածիր քո մտքում եղած պատկերները գեղեցիկ նկարների:"
-#: fontcombobox.py:89
+#: fontcombobox.py:90
msgid "Select font"
msgstr "Ընտրել տառատեսակը"
-#: toolbox.py:118
+#: toolbox.py:139
msgid "Edit"
msgstr "Խմբագրել"
-#: toolbox.py:122
+#: toolbox.py:143
msgid "Shapes properties"
msgstr "Ձևերի հատկանիշները"
-#: toolbox.py:133
+#: toolbox.py:159
msgid "Shapes"
msgstr "Ձևեր"
-#: toolbox.py:143
+#: toolbox.py:175
msgid "Fonts"
msgstr "Տառատեսակները"
-#: toolbox.py:149
+#: toolbox.py:181
msgid "Image"
msgstr "Պատկեր"
-#: toolbox.py:188
+#: toolbox.py:249
msgid "Undo"
msgstr "Ետարկել"
-#: toolbox.py:189
+#: toolbox.py:250
msgid "Redo"
msgstr "Կրկին կատարել"
-#: toolbox.py:190
+#: toolbox.py:251
msgid "Copy"
msgstr "Պատճենել"
-#: toolbox.py:191
+#: toolbox.py:252
msgid "Paste"
msgstr "Փակցնել"
-#: toolbox.py:199
+#: toolbox.py:260
msgid "Clear"
msgstr "Մաքրել"
-#: toolbox.py:298 widgets.py:322
-msgid "Brush properties"
-msgstr "Վրձնի հատկանիշները"
-
-#: toolbox.py:307 toolbox.py:311
+#: toolbox.py:359 toolbox.py:363
msgid "Brush"
msgstr "Վրձին"
-#: toolbox.py:314
+#: toolbox.py:366
msgid "Eraser"
msgstr "Ռետին"
-#: toolbox.py:317
+#: toolbox.py:369
msgid "Bucket"
msgstr "Դույլ"
# Սելեկտոր
-#: toolbox.py:320
+#: toolbox.py:372
msgid "Picker"
msgstr "Ընտրիչ"
-#: toolbox.py:323
+#: toolbox.py:375
msgid "Stamp"
msgstr "Դրոշմ"
-#: toolbox.py:336
+#: toolbox.py:388 widgets.py:329
msgid "Select Area"
msgstr "Ընտրել տարածքը"
-#: toolbox.py:415
+#: toolbox.py:485
msgid "Fill"
msgstr "Լիցք"
-#: toolbox.py:421 widgets.py:286
+#: toolbox.py:491 widgets.py:286
msgid "Keep aspect"
msgstr "Պահել արտաքին տեսքը"
-#: toolbox.py:438
+#: toolbox.py:508
msgid "Sides: "
msgstr "Կողմեր. "
-#: toolbox.py:511
+#: toolbox.py:580
msgid "Ellipse"
msgstr "Էլիպս"
-#: toolbox.py:514
+#: toolbox.py:583
msgid "Rectangle"
msgstr "Ուղղանկյուն"
-#: toolbox.py:517
+#: toolbox.py:586
msgid "Line"
msgstr "Գիծ"
-#: toolbox.py:520
+#: toolbox.py:589
msgid "Free form"
msgstr "Ազատ գիծ"
-#: toolbox.py:523
+#: toolbox.py:592
msgid "Polygon"
msgstr "Բազմանկյուն"
-#: toolbox.py:526
+#: toolbox.py:595
msgid "Heart"
msgstr "Սիրտ"
-#: toolbox.py:529
+#: toolbox.py:598
msgid "Parallelogram"
msgstr "Զուգահեռագիծ"
-#: toolbox.py:532
+#: toolbox.py:601
msgid "Arrow"
msgstr "Սլաք"
-#: toolbox.py:535
+#: toolbox.py:604
msgid "Star"
msgstr "Աստղ"
-#: toolbox.py:538
+#: toolbox.py:607
msgid "Trapezoid"
msgstr "Սեղան"
-#: toolbox.py:541
+#: toolbox.py:610
msgid "Triangle"
msgstr "Եռանկյուն"
-#: toolbox.py:574
+#: toolbox.py:643
msgid "Type"
msgstr "Տպել"
-#: toolbox.py:665
+#: toolbox.py:734
msgid "Insert Image"
msgstr "Զետեղել պատկեր"
-#: toolbox.py:678
+#: toolbox.py:745
msgid "Rotate Left"
msgstr "Շրջել Ձախ"
-#: toolbox.py:682
+#: toolbox.py:749
msgid "Rotate Right"
msgstr "Շրջել Աջ"
-#: toolbox.py:687
+#: toolbox.py:754
msgid "Horizontal Mirror"
msgstr "Հորիզոնական հայելի"
-#: toolbox.py:692
+#: toolbox.py:759
msgid "Vertical Mirror"
msgstr "Ուղղահայաց հայելի"
-#: toolbox.py:700
+#: toolbox.py:767
msgid "Grayscale"
msgstr "Գորշասանդղակ"
-#: toolbox.py:703
+#: toolbox.py:770
msgid "Rainbow"
msgstr "Ծիածան"
-#: toolbox.py:708
+#: toolbox.py:775
msgid "Invert Colors"
msgstr "Հակադարձել Գույները"
@@ -215,11 +211,11 @@ msgstr "Քառակուսի"
msgid "Choose brush properties"
msgstr "Ընտրեք վրձնի հատկանիշները"
-#: widgets.py:245
+#: widgets.py:241
msgid "Size"
msgstr "Չափս"
-#: widgets.py:259
+#: widgets.py:255
msgid "Opacity"
msgstr "Անթափանցիկություն"
@@ -227,10 +223,26 @@ msgstr "Անթափանցիկություն"
msgid "Shape"
msgstr "Ձև"
-#: widgets.py:317
+#: widgets.py:312
+msgid "Brush properties"
+msgstr "Վրձնի հատկանիշները"
+
+#: widgets.py:318
msgid "Stamp properties"
msgstr "Դրոշմի հատկանիշները"
+#: widgets.py:322
+msgid "Eraser properties"
+msgstr "Ռետինի հատկանիշները"
+
+#: widgets.py:325
+msgid "Bucket properties"
+msgstr "Դույլի հատկանիշները"
+
+#: widgets.py:327
+msgid "Picker properties"
+msgstr "Ընտրիչի հատկանիշները"
+
#~ msgid "Height"
#~ msgstr "Բարձրություն"