Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po12
1 files changed, 7 insertions, 5 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 983785c..b89c5ef 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -26,7 +26,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-23 00:31-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-29 00:31-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-15 13:06+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -63,7 +63,8 @@ msgstr "Երես"
#: activity.py:199
#, python-format
-msgid "Hello %s. Type something."
+#, python-format, fuzzy
+msgid "Hello %s. Please Type something."
msgstr "Բարեւ %s: Որեւէ բան տպեք:"
#: activity.py:263
@@ -122,12 +123,12 @@ msgstr "բերանը փոխվել է"
msgid "eyes changed"
msgstr "աչքերը փոխվել են"
-#: activity.py:444
+#: activity.py:445
#, python-format
msgid "Sorry, I can't speak %s, let's speak %s instead."
msgstr "Ներողություն, ես %s չեմ կարող խոսել, փոխարենը եկեք խոսենք %s:"
-#: activity.py:472
+#: activity.py:473
msgid "You are in off-line mode, share and invite someone."
msgstr "Դուք ցանցին միացած չեք, կիսվեք որեւէ մեկի հետ եւ հրավիրեք նրան:"
@@ -151,7 +152,8 @@ msgstr ""
#: brain.py:125
#, python-format
-msgid "Hello, I'm a robot \"%s\". Ask me any question."
+#, python-format, fuzzy
+msgid "Hello, I'm a robot \"%s\". Please ask me any question."
msgstr "Բարեւ, ես ռոբոտ \"%s\"-ն եմ: Տվեք ինձ ցանկացած հարց:"
#: chatbox.py:248