Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po92
1 files changed, 48 insertions, 44 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index a3c0ffd..1bb091e 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -34,11 +34,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-29 00:31-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-15 00:33-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-13 23:58+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: vi\n"
+"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -133,18 +133,18 @@ msgstr "mắt đã đổi"
#: activity.py:445
#, python-format
-msgid "Sorry, I can't speak %s, let's speak %s instead."
-msgstr "Xin lỗi, tôi không nói được tiếng %s, hãy nói tiếng %s để thay thế."
+msgid "Sorry, I can't speak %(old_voice)s, let's talk %(new_voice)s instead."
+msgstr ""
-#: activity.py:473
+#: activity.py:476
msgid "You are in off-line mode, share and invite someone."
msgstr "Bạn hiện thời ở chế độ ngoại tuyến: chia sẻ và mời một người nào đó."
-#: brain.py:33 voice.py:66
+#: brain.py:33 voice.py:67
msgid "Spanish"
msgstr "Tây Ban Nha"
-#: brain.py:37 brain.py:52 brain.py:54 brain.py:64 voice.py:57
+#: brain.py:37 brain.py:52 brain.py:54 brain.py:64 voice.py:58
msgid "English"
msgstr "Anh"
@@ -168,7 +168,7 @@ msgstr "Chào bạn. Tôi là một rô-bốt « %s ». Hỏi gì nhé."
msgid "URL from Chat"
msgstr "URL từ chát"
-#: chatbox.py:298
+#: chatbox.py:299
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Chép vào bảng nháp"
@@ -200,134 +200,138 @@ msgstr "Riêng tư"
msgid "My Neighborhood"
msgstr ""
-#: toolkit/activity_widgets.py:166
-msgid "Keep"
-msgstr "Giữ"
-
-#: toolkit/activity_widgets.py:344
+#: toolkit/activity_widgets.py:322
msgid "Activity"
msgstr "Hoạt động"
-#: voice.py:36
+#: voice.py:37
msgid "Brazil"
msgstr "Bra-xin"
-#: voice.py:37
+#: voice.py:38
msgid "Swedish"
msgstr "Thuỵ Điển"
-#: voice.py:38
+#: voice.py:39
msgid "Icelandic"
msgstr "Băng Đảo"
-#: voice.py:39
+#: voice.py:40
msgid "Romanian"
msgstr "Rô-ma-ni"
-#: voice.py:40
+#: voice.py:41
msgid "Swahili"
msgstr "Xouă-hi-li"
-#: voice.py:41
+#: voice.py:42
msgid "Hindi"
msgstr "Hin-đi"
-#: voice.py:42
+#: voice.py:43
msgid "Dutch"
msgstr "Hoà Lan"
-#: voice.py:43
+#: voice.py:44
msgid "Latin"
msgstr "La-tinh"
-#: voice.py:44
+#: voice.py:45
msgid "Hungarian"
msgstr "Hun-ga-ri"
-#: voice.py:45
+#: voice.py:46
msgid "Macedonian"
msgstr "Tiếng Maxêđôni"
-#: voice.py:46
+#: voice.py:47
msgid "Welsh"
msgstr "Oue-l-s"
-#: voice.py:47
+#: voice.py:48
msgid "French"
msgstr "Pháp"
-#: voice.py:48
+#: voice.py:49
msgid "Norwegian"
msgstr "Na Uy"
-#: voice.py:49
+#: voice.py:50
msgid "Russian"
msgstr "Nga"
-#: voice.py:50
+#: voice.py:51
msgid "Afrikaans"
msgstr "Hoà Phi"
-#: voice.py:51
+#: voice.py:52
msgid "Finnish"
msgstr "Phần Lan"
-#: voice.py:52 voice.py:130
+#: voice.py:53 voice.py:157
msgid "Default"
msgstr "Mặc định"
-#: voice.py:53
+#: voice.py:54
msgid "Cantonese"
msgstr "Quảng Đông"
-#: voice.py:54
+#: voice.py:55
msgid "Scottish"
msgstr "E-cốt"
-#: voice.py:55
+#: voice.py:56
msgid "Greek"
msgstr "Hy Lạp"
-#: voice.py:56
+#: voice.py:57
msgid "Vietnam"
msgstr "Việt"
-#: voice.py:58
+#: voice.py:59
msgid "Lancashire"
msgstr "Anh Lan-ca-xi"
-#: voice.py:59
+#: voice.py:60
msgid "Italian"
msgstr "Ý"
-#: voice.py:60
+#: voice.py:61
msgid "Portugal"
msgstr "Bồ Đào Nha"
-#: voice.py:61
+#: voice.py:62
msgid "German"
msgstr "Đức"
-#: voice.py:62
+#: voice.py:63
msgid "Whisper"
msgstr "Nói thầm"
-#: voice.py:63
+#: voice.py:64
msgid "Croatian"
msgstr "Cợ-rô-a-ti-a"
-#: voice.py:64
+#: voice.py:65
msgid "Czech"
msgstr "Séc"
-#: voice.py:65
+#: voice.py:66
msgid "Slovak"
msgstr "Xlô-vác"
-#: voice.py:67
+#: voice.py:68
msgid "Polish"
msgstr "Ba Lan"
-#: voice.py:68
+#: voice.py:69
msgid "Esperanto"
msgstr "Ét-pe-ran-tô"
+
+#, python-format
+#, python-format, fuzzy
+#~ msgid "Sorry, I can't speak %s, let's talk %s instead."
+#~ msgstr "Xin lỗi, tôi không nói được tiếng %s, hãy nói tiếng %s để thay thế."
+
+#~ msgid "Keep"
+#~ msgstr "Giữ"