Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po28
1 files changed, 15 insertions, 13 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 570219e..a3c0ffd 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -34,9 +34,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-23 00:31-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-07 17:20+0200\n"
-"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-29 00:31-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-13 23:58+0200\n"
+"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -71,7 +71,8 @@ msgstr "Mặt"
#: activity.py:199
#, python-format
-msgid "Hello %s. Type something."
+#, python-format, fuzzy
+msgid "Hello %s. Please Type something."
msgstr "Chào bạn, %s. Gõ gì nhé."
#: activity.py:263
@@ -130,12 +131,12 @@ msgstr "miệng đã đổi"
msgid "eyes changed"
msgstr "mắt đã đổi"
-#: activity.py:444
+#: activity.py:445
#, python-format
msgid "Sorry, I can't speak %s, let's speak %s instead."
msgstr "Xin lỗi, tôi không nói được tiếng %s, hãy nói tiếng %s để thay thế."
-#: activity.py:472
+#: activity.py:473
msgid "You are in off-line mode, share and invite someone."
msgstr "Bạn hiện thời ở chế độ ngoại tuyến: chia sẻ và mời một người nào đó."
@@ -159,7 +160,8 @@ msgstr ""
#: brain.py:125
#, python-format
-msgid "Hello, I'm a robot \"%s\". Ask me any question."
+#, python-format, fuzzy
+msgid "Hello, I'm a robot \"%s\". Please ask me any question."
msgstr "Chào bạn. Tôi là một rô-bốt « %s ». Hỏi gì nhé."
#: chatbox.py:248
@@ -172,7 +174,7 @@ msgstr "Chép vào bảng nháp"
#: toolkit/activity_widgets.py:83
msgid "Stop"
-msgstr ""
+msgstr "Dừng"
#: toolkit/activity_widgets.py:95
msgid "Undo"
@@ -184,15 +186,15 @@ msgstr ""
#: toolkit/activity_widgets.py:110
msgid "Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Chép"
#: toolkit/activity_widgets.py:117
msgid "Paste"
-msgstr ""
+msgstr "Dán"
#: toolkit/activity_widgets.py:127
msgid "Private"
-msgstr ""
+msgstr "Riêng tư"
#: toolkit/activity_widgets.py:134
msgid "My Neighborhood"
@@ -200,11 +202,11 @@ msgstr ""
#: toolkit/activity_widgets.py:166
msgid "Keep"
-msgstr ""
+msgstr "Giữ"
#: toolkit/activity_widgets.py:344
msgid "Activity"
-msgstr ""
+msgstr "Hoạt động"
#: voice.py:36
msgid "Brazil"