Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorAleksey Lim <alsroot@member.fsf.org>2010-03-09 15:04:25 (GMT)
committer Aleksey Lim <alsroot@member.fsf.org>2010-03-09 15:04:25 (GMT)
commit8e510107a901dfa7953a65843dca7ef7c2768e82 (patch)
treea33a988b492995fee92b121b93265225e42c3416
parent39aed416a4cb3c827cf08efc401f7b2b394e1cbd (diff)
parentad7c11558120baf417bcc6195f6fb22a229649c5 (diff)
Merge branch 'master' of git.sugarlabs.org:sugar/mainline
-rw-r--r--po/vi.po459
1 files changed, 266 insertions, 193 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 19a42b8..7cc5e3f 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-05 00:31-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-25 09:18-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-02-11 00:32-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 14:05+0200\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: vi\n"
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Pootle 1.2.1\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
#: ../extensions/cpsection/aboutme/__init__.py:24
msgid "About Me"
@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr "Sai xác định sự sửa đổi màu."
msgid "Error in specified colors."
msgstr "Sai xác định màu."
-#: ../extensions/cpsection/aboutme/view.py:94 ../src/jarabe/intro/window.py:92
+#: ../extensions/cpsection/aboutme/view.py:94 ../src/jarabe/intro/window.py:93
msgid "Name:"
msgstr "Tên: "
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr "Ngày và Giờ"
msgid "Error timezone does not exist."
msgstr "Lỗi: múi giờ không tồn tại."
-#: ../extensions/cpsection/datetime/view.py:68 ../data/sugar.schemas.in.h:27
+#: ../extensions/cpsection/datetime/view.py:68 ../data/sugar.schemas.in.h:33
msgid "Timezone"
msgstr "Múi giờ"
@@ -167,15 +167,15 @@ msgstr "Cạnh"
msgid "Keyboard"
msgstr "Bàn phím"
-#: ../extensions/cpsection/keyboard/view.py:187
+#: ../extensions/cpsection/keyboard/view.py:189
msgid "Keyboard Model"
msgstr "Mô hình bàn phím"
-#: ../extensions/cpsection/keyboard/view.py:243
+#: ../extensions/cpsection/keyboard/view.py:248
msgid "Key(s) to change layout"
msgstr "(Tổ hợp) phím để chuyển đổi bố trí"
-#: ../extensions/cpsection/keyboard/view.py:311
+#: ../extensions/cpsection/keyboard/view.py:318
msgid "Keyboard Layout(s)"
msgstr "Bố trí Bàn phím"
@@ -207,6 +207,26 @@ msgstr ""
"Thêm các ngôn ngữ theo thứ tự đã thích. Nếu không có bản dịch thì dùng ngôn "
"ngữ kế tiếp trong danh sách này."
+#: ../extensions/cpsection/modemconfiguration/__init__.py:21
+msgid "Modem Configuration"
+msgstr "Cấu hình mô-đêm"
+
+#: ../extensions/cpsection/modemconfiguration/view.py:90
+msgid "Username:"
+msgstr "Tên người dùng:"
+
+#: ../extensions/cpsection/modemconfiguration/view.py:101
+msgid "Password:"
+msgstr "Mật khẩu :"
+
+#: ../extensions/cpsection/modemconfiguration/view.py:112
+msgid "Number:"
+msgstr "Số :"
+
+#: ../extensions/cpsection/modemconfiguration/view.py:123
+msgid "APN:"
+msgstr "APN:"
+
#: ../extensions/cpsection/network/__init__.py:21
#: ../extensions/cpsection/network/view.py:28
msgid "Network"
@@ -293,7 +313,7 @@ msgstr ""
msgid "Software update"
msgstr "Cập nhật phần mềm"
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:62
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:63
msgid ""
"Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities, and "
"provide new features."
@@ -301,77 +321,77 @@ msgstr ""
"Bản cập nhật phần mềm thì sửa chữa lỗi, loại trừ trường hợp có thể bị lỗ "
"hổng bảo mật, và cung cấp tính năng mới."
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:122
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:125
#, python-format
msgid "Checking %s..."
msgstr "Đang kiểm tra %s..."
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:124
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:127
#, python-format
msgid "Downloading %s..."
msgstr "Đang tải về %s..."
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:126
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:129
#, python-format
msgid "Updating %s..."
msgstr "Đang cập nhật %s..."
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:135
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:139
msgid "Your software is up-to-date"
msgstr "Phần mềm vẫn còn hiện thời"
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:137
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:141
#, python-format
msgid "You can install %s update"
msgid_plural "You can install %s updates"
msgstr[0] "Bạn có dịp cài đặt %s bản cập nhật"
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:155
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:159
msgid "Checking for updates..."
msgstr "Đang kiểm tra có bản cập nhật chưa..."
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:160
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:164
msgid "Installing updates..."
msgstr "Đang cài đặt bản cập nhật..."
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:165
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:172
#, python-format
msgid "%s update was installed"
msgid_plural "%s updates were installed"
msgstr[0] "%s bản cập nhật đã được cài đặt"
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:244
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:253
msgid "Install selected"
msgstr "Cài đặt mục đã chọn"
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:265
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:274
#, python-format
msgid "Download size: %s"
msgstr "Kích cỡ tải về: %s"
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:353
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:362
#, python-format
msgid "From version %(current)d to %(new)s (Size: %(size)s)"
msgstr "Từ phiên bản %(current)d lên %(new)s (Kích cỡ : %(size)s)"
#. TRANS: download size is 0
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:373
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:382
msgid "None"
msgstr "Không có"
#. TRANS: download size of very small updates
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:376
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:385
msgid "1 KB"
msgstr "1 KB"
#. TRANS: download size of small updates, e.g. '250 KB'
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:379
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:388
#, python-format
msgid "%.0f KB"
msgstr "%.0f KB"
#. TRANS: download size of updates, e.g. '2.3 MB'
-#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:382
+#: ../extensions/cpsection/updater/view.py:391
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
@@ -401,47 +421,94 @@ msgstr "%(hour)d:%(min).2d còn lại"
msgid "Charged"
msgstr "Sạc đầy"
-#: ../extensions/deviceicon/network.py:44
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:49
#, python-format
msgid "IP address: %s"
msgstr "Địa chỉ IP: %s"
-#: ../extensions/deviceicon/network.py:110
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:111
msgid "Disconnect..."
msgstr "Ngắt kết nối..."
-#: ../extensions/deviceicon/network.py:114
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:116
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Tạo mạng vô tuyến mới"
-#: ../extensions/deviceicon/network.py:120
-#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:264
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:122
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:284
+#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:248 ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:537
msgid "Connecting..."
msgstr "Đang kết nối..."
# TODO: show the channel number
-#: ../extensions/deviceicon/network.py:124
-#: ../extensions/deviceicon/network.py:186
-#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:270
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:126
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:198
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:288
+#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:254 ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:543
msgid "Connected"
msgstr "Đã kết nối"
-#: ../extensions/deviceicon/network.py:146
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:158
msgid "Channel"
msgstr "Kênh"
-#: ../extensions/deviceicon/network.py:161
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:173
msgid "Wired Network"
msgstr "Mạng theo dây"
-#: ../extensions/deviceicon/network.py:189
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:201
msgid "Speed"
msgstr "Tốc độ"
-#: ../extensions/deviceicon/network.py:415
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:228
+msgid "Wireless modem"
+msgstr "Mô-đem vô tuyến"
+
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:276
+msgid "Please wait..."
+msgstr "Hãy đợi..."
+
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:279
+#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:164 ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:494
+msgid "Connect"
+msgstr "Kết nối"
+
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:280
+msgid "Disconnected"
+msgstr "Bị ngắt kết nối"
+
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:283
+#: ../src/jarabe/controlpanel/toolbar.py:115
+#: ../src/jarabe/desktop/homebox.py:68
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:700
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:799
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:827
+msgid "Cancel"
+msgstr "Thôi"
+
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:287
+#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:168
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Ngắt kết nối"
+
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:530
#, python-format
-msgid "%s's network %s"
-msgstr "Mạng của %s %s"
+msgid "%s's network"
+msgstr "Mạng của %s"
+
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:597
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:656
+msgid "Mesh Network"
+msgstr "Mạng mắc lưới"
+
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:857
+#, python-format
+msgid "Data sent %d kb / received %d kb"
+msgstr "Dữ liệu đã gửi %d kb / đã nhận %d kb"
+
+#: ../extensions/deviceicon/network.py:868
+msgid "Connection time "
+msgstr "Thời gian kết nối "
#: ../extensions/deviceicon/speaker.py:59
msgid "My Speakers"
@@ -455,39 +522,47 @@ msgstr "Bỏ câm"
msgid "Mute"
msgstr "Câm"
-#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:56
+#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:59
msgid "Mesh"
msgstr "Mesh"
-#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:58
+#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:61
#: ../src/jarabe/frame/zoomtoolbar.py:39
msgid "Group"
msgstr "Nhóm"
-#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:60
+#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:63
#: ../src/jarabe/frame/zoomtoolbar.py:41
msgid "Home"
msgstr "Nhà"
-#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:66
+#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:69
#: ../src/jarabe/frame/zoomtoolbar.py:43
msgid "Activity"
msgstr "Hoạt động"
-#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:69
+#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:72
msgid "Screenshot"
msgstr "Ảnh chụp màn hình"
-#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:71
+#: ../extensions/globalkey/screenshot.py:74
#, python-format
msgid "Screenshot of \"%s\""
msgstr "Ảnh chụp màn hình « %s »"
#: ../data/sugar.schemas.in.h:1
+msgid ""
+"\"disabled\" to ask nick on initialization; \"system\" to reuse UNIX account "
+"long name."
+msgstr ""
+"« bị tắt » để yêu cầu tên hiệu khi sơ khởi; « hệ thống » để dùng lại tên dài "
+"của tài khoản UNIX."
+
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:2
msgid "Backup URL"
msgstr "URL sao lưu"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:2
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:3
msgid ""
"Color for the XO icon that is used throughout the desktop. The string is "
"composed of the stroke color and fill color, format is that of rbg colors. "
@@ -496,31 +571,51 @@ msgstr ""
"Màu của biểu tượng XO được dùng trong toàn môi trường. Chuỗi bao gồm màu nét "
"và màu tô đầy, định dạng là RBG, v.d. #AC32FF,#9A5200"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:3
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:4
msgid "Corner Delay"
msgstr "Trễ góc"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:4
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:5
+msgid "Default font face"
+msgstr "Mặt chữ mặc định"
+
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:6
+msgid "Default font size"
+msgstr "Cỡ phông mặc định"
+
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:7
+msgid "Default nick"
+msgstr "Tên hiệu mặc định"
+
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:8
msgid "Delay for the activation of the frame using the corners."
msgstr "Khoảng đợi khi kích hoạt khung dùng góc."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:5
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:9
msgid "Delay for the activation of the frame using the edges."
msgstr "Khoảng đợi khi kích hoạt khung dùng cạnh."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:6
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:10
msgid "Edge Delay"
msgstr "Trễ cạnh"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:7
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:11
msgid "Favorites Layout"
msgstr "Bố trí Ưa thích"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:8
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:12
msgid "Favorites resume mode"
msgstr "Chế độ tiếp tục lại mục ưa thích"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:9
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:13
+msgid "Font face that is used throughout the desktop."
+msgstr "Mặt phông chữ được sử dụng trên toàn bộ môi trường."
+
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:14
+msgid "Font size that is used throughout the desktop."
+msgstr "Kích cỡ phông chữ được sử dụng trên toàn bộ môi trường."
+
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:15
msgid ""
"If TRUE, Sugar will make us searchable for the other users of the Jabber "
"server."
@@ -528,108 +623,108 @@ msgstr ""
"TRUE (đúng) thì Sugar sẽ cấp các người khác trên máy phục vụ Jabber có quyền "
"tìm kiếm qua chúng ta."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:10
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:16
msgid "If TRUE, Sugar will show a \"Log out\" option."
msgstr "TRUE (đúng) thì Sugar hiển thị một tùy chọn « Đăng xuất »."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:11
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:17
msgid "Jabber Server"
msgstr "Máy phục vụ Jabber"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:12
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:18
msgid "Keyboard layouts"
msgstr "Bố trí bàn phím"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:13
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:19
msgid "Keyboard model"
msgstr "Mô hình bàn phím"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:14
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:20
msgid "Keyboard options"
msgstr "Tuỳ chọn bàn phím"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:15
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:21
msgid "Layout of the favorites view."
msgstr "Bố trí của ô xem các mục ưa thích."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:16
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:22
msgid ""
"List of keyboard layouts. Each entry should be in the form layout(variant)"
msgstr "Danh sách các bố trí bàn phím. Mỗi mục nên có dạng « bố_trí(biến_đổi) »"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:17
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:23
msgid "List of keyboard options."
msgstr "Danh sách các tuỳ chọn về bàn phím."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:18
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:24
msgid "Power Automatic"
msgstr "Tự động năng lượng"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:19
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:25
msgid "Power Automatic."
msgstr "Tự động năng lượng."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:20
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:26
msgid "Power Extreme"
msgstr "Năng lượng cực"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:21
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:27
msgid "Power Extreme."
msgstr "Năng lượng cực."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:22
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:28
msgid "Publish to Gadget"
msgstr "Xuất tới Gadget"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:23
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:29
msgid "Setting for muting the sound device."
msgstr "Thiết lập để câm thiết bị âm thanh."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:24
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:30
msgid "Show Log out"
msgstr "Hiện Đăng xuất"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:25
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:31
msgid "Sound Muted"
msgstr "Âm câm"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:26
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:32
msgid "The keyboard model to be used"
msgstr "Mô hình bàn phím cần dùng"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:28
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:34
msgid "Timezone setting for the system."
msgstr "Thiết lập múi giờ cho hệ thống."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:29
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:35
msgid "Url of the jabber server to use."
msgstr "Địa chỉ URL của máy phục vụ Jabber cần dùng."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:30
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:36
msgid "Url where the backup is saved to."
msgstr "Địa chỉ URL vào đó lưu bản sao lưu."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:31
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:37
msgid "User Color"
msgstr "Màu người dùng"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:32
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:38
msgid "User Name"
msgstr "Tên người dùng"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:33
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:39
msgid "User name that is used throughout the desktop."
msgstr "Tên người dùng được sử dụng trên toàn bộ môi trường."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:34
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:40
msgid "Volume Level"
msgstr "Cấp âm"
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:35
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:41
msgid "Volume level for the sound device."
msgstr "Cấp âm lượng cho thiết bị âm thanh."
-#: ../data/sugar.schemas.in.h:36
+#: ../data/sugar.schemas.in.h:42
msgid ""
"When in resume mode, clicking on a favorite icon will cause the last entry "
"for that activity to be resumed."
@@ -688,90 +783,68 @@ msgstr ""
msgid "To apply your changes you have to restart sugar.\n"
msgstr "Để áp dụng các thay đổi thì cần phải khởi chạy lại pn sugar.\n"
-#: ../src/jarabe/controlpanel/gui.py:280
+#: ../src/jarabe/controlpanel/gui.py:281
msgid "Warning"
msgstr "Cảnh báo"
-#: ../src/jarabe/controlpanel/gui.py:281
+#: ../src/jarabe/controlpanel/gui.py:282
#: ../src/jarabe/controlpanel/sectionview.py:42
msgid "Changes require restart"
msgstr "Có thay đổi thì cần phải khởi chạy lại"
-#: ../src/jarabe/controlpanel/gui.py:284
+#: ../src/jarabe/controlpanel/gui.py:285
msgid "Cancel changes"
msgstr "Thôi thay đổi"
-#: ../src/jarabe/controlpanel/gui.py:289 ../src/jarabe/desktop/homebox.py:70
+#: ../src/jarabe/controlpanel/gui.py:290 ../src/jarabe/desktop/homebox.py:70
msgid "Later"
msgstr "Về sau"
-#: ../src/jarabe/controlpanel/gui.py:293
+#: ../src/jarabe/controlpanel/gui.py:294
msgid "Restart now"
msgstr "Khởi chạy lại ngay"
-#: ../src/jarabe/controlpanel/toolbar.py:61 ../src/jarabe/intro/window.py:188
+#: ../src/jarabe/controlpanel/toolbar.py:61 ../src/jarabe/intro/window.py:206
msgid "Done"
msgstr "Hoàn tất"
-#: ../src/jarabe/controlpanel/toolbar.py:115
-#: ../src/jarabe/desktop/homebox.py:68
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:726
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:822
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:850
-msgid "Cancel"
-msgstr "Thôi"
-
#: ../src/jarabe/controlpanel/toolbar.py:121
-#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:332
+#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:333
msgid "Ok"
msgstr "OK"
-#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:80
-#: ../src/jarabe/journal/listview.py:147
-msgid "Title"
-msgstr "Tên"
-
-#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:91
-msgid "Version"
-msgstr "Phiên bản"
-
-#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:105
-#: ../src/jarabe/journal/listview.py:178
-msgid "Date"
-msgstr "Ngày"
-
-#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:234
+#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:236
#, python-format
msgid "Version %s"
msgstr "Phiên bản %s"
-#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:355
+#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:357
msgid "Confirm erase"
msgstr "Xác nhận việc xoá"
-#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:357
+#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:359
#, python-format
msgid "Confirm erase: Do you want to permanently erase %s?"
msgstr "Xác nhận việc xoá: bạn có muốn xoá hẳn %s không?"
-#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:361
-#: ../src/jarabe/frame/clipboardmenu.py:62
+#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:363
+#: ../src/jarabe/frame/clipboardmenu.py:63
#: ../src/jarabe/view/viewsource.py:218
msgid "Keep"
msgstr "Giữ"
-#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:364
-#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:407
+#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:366
+#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:409
#: ../src/jarabe/journal/journaltoolbox.py:360
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:112
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:105
msgid "Erase"
msgstr "Xoá"
-#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:428
+#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:430
msgid "Remove favorite"
msgstr "Bỏ Ưa thích"
-#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:432
+#: ../src/jarabe/desktop/activitieslist.py:434
msgid "Make favorite"
msgstr "Đặt Ưa thích"
@@ -805,24 +878,24 @@ msgstr "Hộp"
msgid "Triangle"
msgstr "Hình giác"
-#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:323
+#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:324
msgid "Registration Failed"
msgstr "Lỗi đăng ký"
-#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:324
+#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:325
#, python-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
-#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:326
+#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:327
msgid "Registration Successful"
msgstr "Đang ký thành công"
-#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:327
+#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:328
msgid "You are now registered with your school server."
msgstr "Bạn đã đăng ký với máy phục vụ trường học."
-#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:671
+#: ../src/jarabe/desktop/favoritesview.py:630
msgid "Register"
msgstr "Đăng ký"
@@ -854,41 +927,38 @@ msgstr "Xem Ưa thích"
msgid "<Ctrl>1"
msgstr "<Ctrl>1"
-#: ../src/jarabe/desktop/keydialog.py:131
+#: ../src/jarabe/desktop/keydialog.py:135
msgid "Key Type:"
msgstr "Kiểu khoá:"
-#: ../src/jarabe/desktop/keydialog.py:151
+#: ../src/jarabe/desktop/keydialog.py:155
msgid "Authentication Type:"
msgstr "Cách xác thực: "
-#: ../src/jarabe/desktop/keydialog.py:215
+#: ../src/jarabe/desktop/keydialog.py:220
msgid "WPA & WPA2 Personal"
msgstr "WPA và WPA2 Cá nhân"
-#: ../src/jarabe/desktop/keydialog.py:224
+#: ../src/jarabe/desktop/keydialog.py:229
msgid "Wireless Security:"
msgstr "Bảo mật Không dây:"
-#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:136
-msgid "Connect"
-msgstr "Kết nối"
-
-#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:140
-msgid "Disconnect"
-msgstr "Ngắt kết nối"
+#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:492
+#, python-format
+msgid "Mesh Network %d"
+msgstr "Mạng mắc lưới %d"
# TRANS: Action label for resuming an activity.
#. TRANS: Action label for resuming an activity.
-#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:466
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:761
+#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:629
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:735
#: ../src/jarabe/journal/journaltoolbox.py:428
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:72 ../src/jarabe/view/palettes.py:64
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:65 ../src/jarabe/view/palettes.py:67
msgid "Resume"
msgstr "Tiếp tục"
-#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:471
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:235
+#: ../src/jarabe/desktop/meshbox.py:634
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:233
msgid "Join"
msgstr "Vào"
@@ -900,66 +970,66 @@ msgstr "Không thể kết nối tới máy phục vụ."
msgid "The server could not complete the request."
msgstr "Máy phục vụ không thể hoàn tất yêu cầu."
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:240
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:698
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:238
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:672
msgid "Decline"
msgstr "Từ chối"
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:650
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:624
#, python-format
msgid "%dB"
msgstr "%dB"
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:652
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:626
#, python-format
msgid "%dKB"
msgstr "%dKB"
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:654
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:628
#, python-format
msgid "%dMB"
msgstr "%dMB"
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:671
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:645
#, python-format
msgid "%s of %s"
msgstr "%s trên %s"
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:683
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:657
#, python-format
msgid "Transfer from %r"
msgstr "Truyền từ %r"
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:693
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:667
msgid "Accept"
msgstr "Chấp nhận"
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:716
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:840
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:690
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:817
#, python-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:750
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:875
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:724
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:852
msgid "Dismiss"
msgstr "Hủy"
-#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:810
+#: ../src/jarabe/frame/activitiestray.py:787
#, python-format
msgid "Transfer to %r"
msgstr "Truyền tới %r"
-#: ../src/jarabe/frame/clipboardmenu.py:52 ../src/jarabe/view/palettes.py:218
+#: ../src/jarabe/frame/clipboardmenu.py:53 ../src/jarabe/view/palettes.py:221
msgid "Remove"
msgstr "Bỏ"
-#: ../src/jarabe/frame/clipboardmenu.py:57
-#: ../src/jarabe/frame/clipboardmenu.py:80
+#: ../src/jarabe/frame/clipboardmenu.py:58
+#: ../src/jarabe/frame/clipboardmenu.py:81
msgid "Open"
msgstr "Mở"
-#: ../src/jarabe/frame/clipboardmenu.py:85
+#: ../src/jarabe/frame/clipboardmenu.py:86
msgid "Open with"
msgstr "Mở bằng"
@@ -988,59 +1058,59 @@ msgstr "F3"
msgid "F4"
msgstr "F4"
-#: ../src/jarabe/intro/window.py:124
+#: ../src/jarabe/intro/window.py:128
msgid "Click to change color:"
msgstr "Nhấn vào để thay đổi mảu : "
-#: ../src/jarabe/intro/window.py:174 ../src/jarabe/journal/detailview.py:103
+#: ../src/jarabe/intro/window.py:192 ../src/jarabe/journal/detailview.py:103
msgid "Back"
msgstr "Lùi"
-#: ../src/jarabe/intro/window.py:191
+#: ../src/jarabe/intro/window.py:209
msgid "Next"
msgstr "Tiếp"
-#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:164
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:66
+#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:152
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:59
msgid "Untitled"
msgstr "Không tên"
-#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:210
+#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:243
msgid "No preview"
msgstr "Không xem thử"
-#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:229
+#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:262
#, python-format
msgid "Kind: %s"
msgstr "Kiểu : %s"
-#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:229
+#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:262
msgid "Unknown"
msgstr "Không rõ"
-#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:230
+#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:263
#, python-format
msgid "Date: %s"
msgstr "Ngày: %s"
-#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:231
+#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:264
#, python-format
msgid "Size: %s"
msgstr "Kích cỡ : %s"
-#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:253 ../src/jarabe/journal/misc.py:92
+#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:286 ../src/jarabe/journal/misc.py:93
msgid "No date"
msgstr "Không có ngày tháng"
-#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:260
+#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:293
msgid "Participants:"
msgstr "Người dự :"
-#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:283
+#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:316
msgid "Description:"
msgstr "Mô tả:"
-#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:309
+#: ../src/jarabe/journal/expandedentry.py:341
msgid "Tags:"
msgstr "Thẻ:"
@@ -1102,26 +1172,26 @@ msgstr "Bất cứ gì"
# TODO: Add "Start with" menu item
#: ../src/jarabe/journal/journaltoolbox.py:350
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:90
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:83
msgid "Copy"
msgstr "Chép"
# TRANS: Action label for starting an entry.
#. TRANS: Action label for starting an entry.
#: ../src/jarabe/journal/journaltoolbox.py:431
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:75
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:68
msgid "Start"
msgstr "Khởi chạy"
-#: ../src/jarabe/journal/listview.py:361
+#: ../src/jarabe/journal/listview.py:373
msgid "Your Journal is empty"
msgstr "Nhật ký của bạn còn trống"
-#: ../src/jarabe/journal/listview.py:363
+#: ../src/jarabe/journal/listview.py:375
msgid "No matching entries"
msgstr "Không tìm thấy"
-#: ../src/jarabe/journal/listview.py:374
+#: ../src/jarabe/journal/listview.py:386
msgid "Clear search"
msgstr "Xoá trường tìm"
@@ -1148,35 +1218,35 @@ msgstr "Chọn một đối tượng"
msgid "Close"
msgstr "Đóng"
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:73
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:66
msgid "Resume with"
msgstr "Tiếp tục lại với"
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:76
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:69
msgid "Start with"
msgstr "Bắt đầu với"
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:98
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:91
msgid "Send to"
msgstr "Gửi cho"
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:107
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:100
msgid "View Details"
msgstr "Xem chi tiết"
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:185
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:178
msgid "No friends present"
msgstr "Bạn bè không có mặt"
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:190
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:183
msgid "No valid connection found"
msgstr "Không tìm thấy kết nối hợp lệ"
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:218
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:211
msgid "No activity to resume entry"
msgstr "Không có hoạt động để tiếp tục nhập vào"
-#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:220
+#: ../src/jarabe/journal/palettes.py:213
msgid "No activity to start entry"
msgstr "Không có hoạt động cần lại để bắt đầu nhập vào"
@@ -1210,23 +1280,23 @@ msgid "Starting..."
msgstr "Đang khởi chạy..."
#. TODO: share-with, keep
-#: ../src/jarabe/view/palettes.py:71
+#: ../src/jarabe/view/palettes.py:74
msgid "View Source"
msgstr "Xem nguồn"
-#: ../src/jarabe/view/palettes.py:82
+#: ../src/jarabe/view/palettes.py:85
msgid "Stop"
msgstr "Dừng"
-#: ../src/jarabe/view/palettes.py:122
+#: ../src/jarabe/view/palettes.py:125
msgid "Start new"
msgstr "Khởi chạy mới"
-#: ../src/jarabe/view/palettes.py:171
+#: ../src/jarabe/view/palettes.py:174
msgid "Show contents"
msgstr "Hiện nội dung"
-#: ../src/jarabe/view/palettes.py:193 ../src/jarabe/view/palettes.py:243
+#: ../src/jarabe/view/palettes.py:196 ../src/jarabe/view/palettes.py:246
#, python-format
msgid "%(free_space)d MB Free"
msgstr "%(free_space)d MB còn rảnh"
@@ -1248,6 +1318,15 @@ msgstr "Nguồn bó hoạt động"
msgid "View source: %r"
msgstr "Xem nguồn: %r"
+#~ msgid "Title"
+#~ msgstr "Tên"
+
+#~ msgid "Version"
+#~ msgstr "Phiên bản"
+
+#~ msgid "Date"
+#~ msgstr "Ngày"
+
#~ msgid "Cannot obtain data needed for registration."
#~ msgstr "Không thể lấy dữ liệu cần thiết để đăng ký."
@@ -1274,12 +1353,6 @@ msgstr "Xem nguồn: %r"
#~ msgid "Disconnecting..."
#~ msgstr "Đang ngắt kết nối..."
-#~ msgid "Mesh Network"
-#~ msgstr "Mạng mắc lưới"
-
-#~ msgid "Disconnected"
-#~ msgstr "Bị ngắt kết nối"
-
#~ msgid "About my XO"
#~ msgstr "Giới thiệu XO của mình"