Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/help
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2007-01-17 11:07:28 (GMT)
committer Daniel Nylander <dnylande@src.gnome.org>2007-01-17 11:07:28 (GMT)
commit13f9c16b77e8324881ab34aeccbecf6fc23f72f6 (patch)
tree8d9ff7ebab888fd09cc888f32875397206bef7ee /help
parentc9b6236e3d4f316456f9ea04c26b1b2bc5e2c9da (diff)
sv/sv.po: Updated Swedish translation
svn path=/trunk/; revision=2232
Diffstat (limited to 'help')
-rw-r--r--help/ChangeLog4
-rw-r--r--help/sv/sv.po339
2 files changed, 172 insertions, 171 deletions
diff --git a/help/ChangeLog b/help/ChangeLog
index 6171978..0ead5a3 100644
--- a/help/ChangeLog
+++ b/help/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2007-01-17 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
+
+ * sv/sv.po: Updated Swedish translation.
+
2007-01-16 Marc Brockschmidt <bugzilla.g@marcbrockschmidt.de>
* C/evince.xml: Documentation about document
diff --git a/help/sv/sv.po b/help/sv/sv.po
index 76357da..9e4a088 100644
--- a/help/sv/sv.po
+++ b/help/sv/sv.po
@@ -2,8 +2,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince doc\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-08 23:29+0100\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-10-03 14:20+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-16 23:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-01-17 12:00+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -12,627 +12,624 @@ msgstr ""
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:146(None)
+#: C/evince.xml:146(None)
msgid "@@image: 'figures/evince_start_window.png'; md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
msgstr "@@image: 'figures/evince_start_window.png'; md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:25(title)
+#: C/evince.xml:25(title)
msgid "Evince Document Viewer Manual"
msgstr "Handbok för Dokumentvisaren Evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:27(para)
+#: C/evince.xml:27(para)
msgid "The Evince Document Viewer application enables you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript files"
msgstr "Dokumentvisaren Evince låter dig visa dokument av olika format såsom Portable Document Format-filer (PDF) och PostScript-filer"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:33(year)
+#: C/evince.xml:33(year)
msgid "2005"
msgstr "2005"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:34(holder)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:91(para)
+#: C/evince.xml:34(holder)
+#: C/evince.xml:91(para)
msgid "Nickolay V. Shmyrev"
msgstr "Nickolay V. Shmyrev"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:37(year)
+#: C/evince.xml:37(year)
msgid "2004"
msgstr "2004"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:38(holder)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:61(orgname)
+#: C/evince.xml:38(holder)
+#: C/evince.xml:61(orgname)
msgid "Sun Microsystems"
msgstr "Sun Microsystems"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:49(publishername)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:67(orgname)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:92(para)
+#: C/evince.xml:49(publishername)
+#: C/evince.xml:67(orgname)
+#: C/evince.xml:92(para)
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Dokumentationsprojekt för GNOME"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:2(para)
+#: C/evince.xml:2(para)
msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr "Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och omslagstexter. En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer denna handbok."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:12(para)
+#: C/evince.xml:12(para)
msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
msgstr "Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under villkoren i GFDL. Om du vill distribuera denna handbok separat från övriga handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia av licensavtalet i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:19(para)
+#: C/evince.xml:19(para)
msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
msgstr "Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall dessa namn förekommer i GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de skrivna med versaler eller med inledande versal."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:35(para)
+#: C/evince.xml:35(para)
msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr "DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:55(para)
+#: C/evince.xml:55(para)
msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr "UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:28(para)
+#: C/evince.xml:28(para)
msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
msgstr "DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER VILLKOREN I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR: <placeholder-1/>"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:59(firstname)
+#: C/evince.xml:59(firstname)
msgid "Sun"
msgstr "Suns"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:60(surname)
+#: C/evince.xml:60(surname)
msgid "GNOME Documentation Team"
msgstr "GNOME-dokumentationsteam"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:64(firstname)
+#: C/evince.xml:64(firstname)
msgid "Nickolay V."
msgstr "Nickolay V."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:65(surname)
+#: C/evince.xml:65(surname)
msgid "Shmyrev"
msgstr "Shmyrev"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:68(email)
+#: C/evince.xml:68(email)
msgid "nshmyrev@yandex.ru"
msgstr "nshmyrev@yandex.ru"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:88(revnumber)
+#: C/evince.xml:88(revnumber)
msgid "Evince Document Viewer Manual V1.0"
msgstr "Handbok för Dokumentvisaren Evince v1.0"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:89(date)
+#: C/evince.xml:89(date)
msgid "2005-04-06"
msgstr "2005-04-06"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:97(releaseinfo)
+#: C/evince.xml:97(releaseinfo)
msgid "This manual describes version 0.2 of Evince Document Viewer"
msgstr "Den här handboken beskriver version 0.2 av Dokumentvisaren Evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:100(title)
+#: C/evince.xml:100(title)
msgid "Feedback"
msgstr "Återkoppling"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:101(para)
+#: C/evince.xml:101(para)
msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
msgstr "För att rapportera ett fel eller komma med ett förslag angående Dokumentvisaren Evince eller denna handbok, följ instruktionerna på <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME:s återkopplingssida</ulink>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:108(primary)
+#: C/evince.xml:108(primary)
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Dokumentvisaren Evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:111(primary)
+#: C/evince.xml:111(primary)
msgid "evince"
msgstr "evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:119(title)
+#: C/evince.xml:119(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Introduktion"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:120(para)
+#: C/evince.xml:120(para)
msgid "The <application>Evince Document Viewer</application> application enables you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript files. <application>Evince Document Viewer</application> follows Freedesktop.org and GNOME standards to provide integration with Desktop Environment."
msgstr "Programmet <application>Dokumentvisaren Evince</application> låter dig visa dokument av olika format, såsom Portable Document Format-filer (PDF) och PostScript-filer. <application>Dokumentvisaren Evince</application> följer standarderna från Freedesktop.org och GNOME för att tillhandahålla integration med skrivbordsmiljön."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:127(title)
+#: C/evince.xml:127(title)
msgid "Getting Started"
msgstr "Komma igång"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:130(title)
+#: C/evince.xml:130(title)
msgid "To Start Evince Document Viewer"
msgstr "Starta Dokumentvisaren Evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:131(para)
+#: C/evince.xml:131(para)
msgid "<application>Evince Document Viewer</application> starts when you open a document such as a PDF or PostScript file."
msgstr "<application>Dokumentvisaren Evince</application> startar när du öppnar ett dokument såsom en PDF- eller PostScript-fil."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:132(para)
+#: C/evince.xml:132(para)
msgid "Alternatively, you can start <application>Evince Document Viewer</application> from the command line, with the command: <command>evince</command>."
msgstr "Alternativt kan du starta <application>Dokumentvisaren Evince</application> från kommandoraden, med kommandot: <command>evince</command>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:137(title)
+#: C/evince.xml:137(title)
msgid "When You Start Evince Document Viewer"
msgstr "När du startar Dokumentvisaren Evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:138(para)
+#: C/evince.xml:138(para)
msgid "When you start <application>Evince Document Viewer</application>, the following window is displayed."
msgstr "När du startar <application>Dokumentvisaren Evince</application> kommer följande fönster att visas."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:142(title)
+#: C/evince.xml:142(title)
msgid "Evince Document Viewer Window"
msgstr "Dokumentvisaren Evince-fönstret"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:149(phrase)
+#: C/evince.xml:149(phrase)
msgid "Shows Evince Document Viewer main window. Contains titlebar, menubar, toolbar and display area. Menubar contains File, Edit, View, Go and Help menus."
msgstr "Visar huvudfönstret i Dokumentvisaren Evince. Innehåller titelrad, menyrad, verktygsrad och visningsruta. Menyraden innehåller menyerna Arkiv, Redigera, Visa, Gå och Hjälp."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:155(para)
+#: C/evince.xml:155(para)
msgid "The <application>Evince Document Viewer</application> window contains the following elements:"
msgstr "Fönstret i <application>Dokumentvisaren Evince</application> innehåller följande element:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:159(term)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:207(para)
+#: C/evince.xml:159(term)
+#: C/evince.xml:207(para)
msgid "Menubar"
msgstr "Menyrad"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:161(para)
+#: C/evince.xml:161(para)
msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with documents in <application>Evince Document Viewer</application>."
msgstr "Menyerna på menyraden innehåller alla kommandon som du behöver för att arbeta med dokument i <application>Dokumentvisaren Evince</application>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:165(term)
+#: C/evince.xml:165(term)
msgid "Toolbar"
msgstr "Verktygsrad"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:167(para)
+#: C/evince.xml:167(para)
msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar."
msgstr "Verktygsraden innehåller en mindre uppsättning kommandon som du kan komma åt från menyraden."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:171(term)
+#: C/evince.xml:171(term)
msgid "Display area"
msgstr "Visningsrutan"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:173(para)
+#: C/evince.xml:173(para)
msgid "The display area displays the document."
msgstr "Visningsrutan visar dokumentet."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:187(para)
+#: C/evince.xml:187(para)
msgid "UI Component"
msgstr "Komponent"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:189(para)
+#: C/evince.xml:189(para)
msgid "Action"
msgstr "Åtgärd"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:194(para)
+#: C/evince.xml:194(para)
msgid "Window"
msgstr "Fönster"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:198(para)
+#: C/evince.xml:198(para)
msgid "Drag a file into the <application>Evince Document Viewer</application> window from another application such as a file manager."
msgstr "Dra en fil till fönstret för <application>Dokumentvisaren Evince</application> från ett annat program, såsom en filhanterare."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:201(para)
+#: C/evince.xml:201(para)
msgid "Double-click on the file name in the file manager"
msgstr "Dubbelklicka på filnamnet i filhanteraren"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:208(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:235(para)
+#: C/evince.xml:208(para)
+#: C/evince.xml:235(para)
msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:212(para)
+#: C/evince.xml:212(para)
msgid "Shortcut keys"
msgstr "Tangentgenvägar"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:213(para)
+#: C/evince.xml:213(para)
msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
msgstr "Tryck på <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:178(para)
+#: C/evince.xml:178(para)
msgid "In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the same action in several ways. For example, you can open a document in the following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></tgroup></informaltable>"
msgstr "I <application>Dokumentvisaren Evince</application>, kan du genomföra samma åtgärd på flera olika sätt. Till exempel kan du öppna ett dokument på följande sätt: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/><placeholder-2/></tgroup></informaltable>"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:219(para)
+#: C/evince.xml:219(para)
msgid "This manual documents functionality from the menubar."
msgstr "Den här handboken dokumenterar funktionaliteten på menyraden."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:227(title)
+#: C/evince.xml:227(title)
msgid "Usage"
msgstr "Användning"
-#!To [-Co-]{+O+}p[-y-]{+en+} [-a-]{+A+} Document
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:231(title)
+#: C/evince.xml:231(title)
msgid "To Open A Document"
msgstr "Öppna ett dokument"
-#!To open a [-Fil-]{+docum+}e{+nt+}, perform the following steps:
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:232(para)
+#: C/evince.xml:232(para)
msgid "To open a document, perform the following steps:"
msgstr "Genomför följande steg för att öppna ett dokument:"
-#!In the <guilabel>[-L-]{+Open D+}o[-ad fil-]{+cum+}e{+nt+}</guilabel> dialog, select the file you want to open.
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:239(para)
+#: C/evince.xml:239(para)
msgid "In the <guilabel>Open Document</guilabel> dialog, select the file you want to open."
msgstr "I dialogrutan <guilabel>Öppna dokument</guilabel>, välj filen som du vill öppna."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:244(para)
+#: C/evince.xml:244(para)
msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Evince Document Viewer</application> displays the name of the document in the titlebar of the window."
msgstr "Klicka på <guibutton>Öppna</guibutton>. <application>Dokumentvisaren Evince</application> visar namnet på dokumentet i titelraden på fönstret."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:249(para)
+#: C/evince.xml:249(para)
msgid "To open another document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>Evince Document Viewer</application> opens each file in a new window."
msgstr "För att öppna ett annat dokument, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice> igen. <application>Dokumentvisaren Evince</application> öppnar varje fil i ett nytt fönster."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:252(para)
+#: C/evince.xml:252(para)
msgid "If you try to open a document with format that <application>Evince Document Viewer</application> does not recognize, the application displays an error message."
msgstr "Om du försöker att öppna ett dokument med ett format som <application>Dokumentvisaren Evince</application> inte känner till, kommer programmet att visa ett felmeddelande."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:258(title)
+#: C/evince.xml:258(title)
msgid "To Navigate Through a Document"
msgstr "Navigera genom ett dokument"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:259(para)
+#: C/evince.xml:259(para)
msgid "You can navigate through a file as follows:"
msgstr "Du kan navigera genom en fil på följande sätt:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:262(para)
+#: C/evince.xml:262(para)
msgid "To view the next page, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Page</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att visa nästa sida, välj <menuchoice><guimenu>Gå</guimenu><guimenuitem>Nästa sida</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:266(para)
+#: C/evince.xml:266(para)
msgid "To view the previous page, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Page</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att visa föregående sida, välj <menuchoice><guimenu>Gå</guimenu><guimenuitem>Föregående sida</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:270(para)
+#: C/evince.xml:270(para)
msgid "To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att visa första sida i dokumentet, välj <menuchoice><guimenu>Gå</guimenu><guimenuitem>Första sidan</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:274(para)
+#: C/evince.xml:274(para)
msgid "To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att visa sista sidan i dokumentet, välj <menuchoice><guimenu>Gå</guimenu><guimenuitem>Sista sidan</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:278(para)
+#: C/evince.xml:278(para)
msgid "To view a particular page, enter the page number or page label in the text box on the toolbar, then press <keycap>Return</keycap>."
msgstr "För att visa en specifik sida, ange sidans nummer eller sidetikett i textrutan på verktygsraden, tryck sedan på <keycap>Return</keycap>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:285(title)
+#: C/evince.xml:285(title)
msgid "To Scroll a Page"
msgstr "Rulla en sida"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:286(para)
+#: C/evince.xml:286(para)
msgid "To display the page contents that are not currently displayed in the display area, use the following methods:"
msgstr "Använd följande metoder för att visa sidinnehållet som för närvarande inte visas i visningsrutan:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:289(para)
+#: C/evince.xml:289(para)
msgid "Use the arrow keys or space key on the keyboard."
msgstr "Använd piltangenterna eller blankstegstangenten på tangentbordet."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:292(para)
-msgid "Drag the display area in the opposite direction to the direction in which you want to scroll. For example, to scroll down the page, drag the display area upwards in the window."
-msgstr "Dra visningsrutan i motstående riktning till riktningen i vilken du vill rulla. Till exempel, för att rulla nedåt i sidan, dra visningsrutan uppåt i fönstret."
+#: C/evince.xml:292(para)
+msgid "Drag the display area by clicking with the middle mouse button somewhere in the document and then moving the mouse. For example, to scroll down the page, drag the display area upwards in the window."
+msgstr "Dra visningsrutan genom att klicka med mittenknappen på musen någonstans i dokumentet och flytta sedan musen. Till exempel, för att rulla nedåt i sidan, dra visningsrutan uppåt i fönstret."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:295(para)
+#: C/evince.xml:295(para)
msgid "Use the scrollbars on the window."
msgstr "Använd rullisterna i fönstret."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:302(title)
+#: C/evince.xml:302(title)
msgid "To Change the Page Size"
msgstr "Ändra sidstorleken"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:303(para)
+#: C/evince.xml:303(para)
msgid "You can use the following methods to resize a page in the <application>Evince Document Viewer</application> display area:"
msgstr "Du kan använda följande metoder för att förstora eller förminska en sida i visningsrutan i <application>Dokumentvisaren Evince</application>:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:308(para)
+#: C/evince.xml:308(para)
msgid "To increase the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att öka sidstorleken, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Zooma in</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:313(para)
+#: C/evince.xml:313(para)
msgid "To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att minska sidstorleken, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Zooma ut</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:318(para)
+#: C/evince.xml:318(para)
msgid "To resize a page to have the same width as the <application>Evince Document Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Fit page width</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att förstora eller förminska en sida till samma bredd som visningsrutan i <application>Dokumentvisaren Evince</application>, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Anpassa till sidbredd</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:323(para)
+#: C/evince.xml:323(para)
msgid "To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att förstora eller förminska en sida för att passa in i visningsrutan i <application>Dokumentvisaren Evince</application>, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Bästa anpassning</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:328(para)
+#: C/evince.xml:328(para)
msgid "To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to have the same width and height as the screen, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to the original size, click on the <guibutton>Exit Full Screen</guibutton> button."
msgstr "För att förstora fönstret i <application>Dokumentvisaren Evince</application> till att ha samma bredd och höjd som skärmen, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Helskärm</guimenuitem></menuchoice>. För att förstora eller förminska fönstret i <application>Dokumentvisaren Evince</application> till att ha ursprunglig storlek, klicka på knappen <guibutton>Lämna helskärmsläget</guibutton>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:336(title)
+#: C/evince.xml:336(title)
msgid "To View Pages or Document Structure"
msgstr "Visa sidor eller dokumentstruktur"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:337(para)
+#: C/evince.xml:337(para)
msgid "To view bookmarks or pages, perform the following steps:"
msgstr "Genomför följande steg för att visa bokmärken eller sidor:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:341(para)
+#: C/evince.xml:341(para)
msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Sidebar</guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Sidopanel</guimenuitem></menuchoice> eller tryck på <keycap>F9</keycap>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:346(para)
+#: C/evince.xml:346(para)
msgid "Use the drop-down list in the side-pane header to select whether to display document structure or pages in the side pane."
msgstr "Använd rullgardinslistan i sidopanels huvud för att välja huruvida dokumentstruktur eller sidor i sidopanelen ska visas."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:351(para)
+#: C/evince.xml:351(para)
msgid "Use the side-pane scrollbars to display the required item or page in the side pane."
msgstr "Använd sidopanelens rullister för att visa det begärda objektet eller sidan i sidopanelen."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:356(para)
+#: C/evince.xml:356(para)
msgid "Click on an entry to navigate to that location in the document. Click on a page to navigate to that page in the document."
msgstr "Klicka på ett objekt för att navigera till den platsen i dokumentet. Klicka på en sida för att navigera till den sidan i dokumentet."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:362(title)
+#: C/evince.xml:362(title)
msgid "To View the Properties of a Document"
msgstr "Visa egenskaperna för ett dokument"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:363(para)
+#: C/evince.xml:363(para)
msgid "To view the properties of a document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att visa egenskaperna för ett dokument, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Egenskaper</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:369(para)
+#: C/evince.xml:369(para)
msgid "The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays all information available"
msgstr "Dialogrutan <guilabel>Egenskaper</guilabel> visar all information som finns tillgänglig"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:375(title)
+#: C/evince.xml:375(title)
msgid "To Print a Document"
msgstr "Skriv ut ett dokument"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:376(para)
+#: C/evince.xml:376(para)
msgid "To print a Document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att skriva ut ett dokument, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Skriv ut</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:380(para)
+#: C/evince.xml:380(para)
msgid "If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the author of the document has disabled the print option for this document. To enable the print option, you must enter the master password when you open the document. See <xref linkend=\"evince-password\"/> for more information about password-protected files."
msgstr "Om du inte kan välja menyobjektet <guimenuitem>Skriv ut</guimenuitem>, kan författaren av dokumentet inaktiverat utskriftsalternativet för det här dokumentet. För att aktivera utskriftsalternativet måste du mata in huvudlösenordet när du öppnar dokumentet. Se <xref linkend=\"evince-password\"/> för mer information om lösenordsskyddade filer."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:384(para)
+#: C/evince.xml:384(para)
msgid "The <guilabel>Print</guilabel> dialog has the following tabbed sections:"
msgstr "Dialogrutan <guilabel>Skriv ut</guilabel> har följande flikade sektioner:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:390(link)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:406(title)
+#: C/evince.xml:390(link)
+#: C/evince.xml:406(title)
msgid "Job"
msgstr "Jobb"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:395(link)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:428(title)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:430(guilabel)
+#: C/evince.xml:395(link)
+#: C/evince.xml:428(title)
+#: C/evince.xml:430(guilabel)
msgid "Printer"
msgstr "Skrivare"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:400(link)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:522(title)
+#: C/evince.xml:400(link)
+#: C/evince.xml:522(title)
msgid "Paper"
msgstr "Papper"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:408(guilabel)
+#: C/evince.xml:408(guilabel)
msgid "Print range"
msgstr "Utskriftsintervall"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:410(para)
+#: C/evince.xml:410(para)
msgid "Select one of the following options to determine how many pages to print:"
msgstr "Välj ett av följande alternativ för att bestämma hur många sidor som ska skrivas ut:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:413(guilabel)
+#: C/evince.xml:413(guilabel)
msgid "All"
msgstr "Alla"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:414(para)
+#: C/evince.xml:414(para)
msgid "Select this option to print all of the pages in the document."
msgstr "Välj det här alternativet för att skriva ut alla sidorna i dokumentet."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:417(guilabel)
+#: C/evince.xml:417(guilabel)
msgid "Pages From"
msgstr "Sidor från"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:418(para)
+#: C/evince.xml:418(para)
msgid "Select this option to print the selected range of pages in the document. Use the spin boxes to specify the first page and last page of the range."
msgstr "Välj det här alternativet för att skriva ut det valda intervallet av sidor i dokumentet. Använd väljaren för att ange första och sista sidan i intervallet."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:432(para)
+#: C/evince.xml:432(para)
msgid "Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the document."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja skrivaren till vilken du vill skriva ut dokumentet."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:434(para)
+#: C/evince.xml:434(para)
msgid "The <guilabel>Create a PDF document</guilabel> option is not supported in this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
msgstr "Alternativet <guilabel>Skapa ett PDF-dokument</guilabel> stöds inte av den här versionen av <application>Dokumentvisaren Evince</application>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:440(guilabel)
+#: C/evince.xml:440(guilabel)
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:442(para)
+#: C/evince.xml:442(para)
msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja skrivarinställningar."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:444(para)
+#: C/evince.xml:444(para)
msgid "To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed printing, if this functionality is supported by the printer."
msgstr "För att konfigurera skrivaren, klicka på <guibutton>Konfigurera</guibutton>. Till exempel kan du aktivera eller inaktivera dubbelsidig utskrift, eller schemalägga utskriften, om funktionaliteten stöds av skrivaren."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:448(guilabel)
+#: C/evince.xml:448(guilabel)
msgid "Location"
msgstr "Plats"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:450(para)
+#: C/evince.xml:450(para)
msgid "Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja ett av följande utskriftsmål:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:455(guilabel)
+#: C/evince.xml:455(guilabel)
msgid "CUPS"
msgstr "CUPS"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:457(para)
+#: C/evince.xml:457(para)
msgid "Print the document to a CUPS printer."
msgstr "Skriv ut dokumentet på en CUPS-skrivare."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:461(para)
+#: C/evince.xml:461(para)
msgid "If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the only entry in this drop-down list."
msgstr "Om den valda skrivaren är en CUPS-skrivare, är <guilabel>CUPS</guilabel> det enda objektet i den här rullgardinslistan."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:468(guilabel)
+#: C/evince.xml:468(guilabel)
msgid "lpr"
msgstr "lpr"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:470(para)
+#: C/evince.xml:470(para)
msgid "Print the document to a printer."
msgstr "Skriv ut dokumentet på en skrivare."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:476(guilabel)
+#: C/evince.xml:476(guilabel)
msgid "File"
msgstr "Fil"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:478(para)
+#: C/evince.xml:478(para)
msgid "Print the document to a PostScript file."
msgstr "Skriv ut dokumentet till en PostScript-fil."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:481(para)
+#: C/evince.xml:481(para)
msgid "Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify the name and location of the PostScript file."
msgstr "Klicka på <guibutton>Spara som</guibutton> för att visa en dialogruta där du anger namnet och platsen för PostScript-filen."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:487(guilabel)
+#: C/evince.xml:487(guilabel)
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:489(para)
+#: C/evince.xml:489(para)
msgid "Use the specified command to print the document."
msgstr "Använd det angivna kommandot för att skriva ut dokumentet."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:492(para)
+#: C/evince.xml:492(para)
msgid "Type the name of the command in the text box. Include all command-line arguments."
msgstr "Skriv in namnet på kommandot i textrutan. Inkludera alla kommandoradsargument."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:500(guilabel)
+#: C/evince.xml:500(guilabel)
msgid "State"
msgstr "Tillstånd"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:502(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:508(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:514(para)
+#: C/evince.xml:502(para)
+#: C/evince.xml:508(para)
+#: C/evince.xml:514(para)
msgid "This functionality is not supported in this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
msgstr "Den här funktionaliteten stöds inte i den här versionen av <application>Dokumentvisaren Evince</application>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:506(guilabel)
+#: C/evince.xml:506(guilabel)
msgid "Type"
msgstr "Typ"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:512(guilabel)
+#: C/evince.xml:512(guilabel)
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:524(guilabel)
+#: C/evince.xml:524(guilabel)
msgid "Paper size"
msgstr "Pappersstorlek"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:526(para)
+#: C/evince.xml:526(para)
msgid "Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to print the document."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja storleken på pappret till vilket du vill skriva ut dokumentet."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:529(guilabel)
+#: C/evince.xml:529(guilabel)
msgid "Width"
msgstr "Bredd"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:531(para)
+#: C/evince.xml:531(para)
msgid "Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-down list to change the measurement unit."
msgstr "Använd den här väljaren för att ange bredden på pappret. Använd den närliggande rullgardinslistan för att ändra mätenheten."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:534(guilabel)
+#: C/evince.xml:534(guilabel)
msgid "Height"
msgstr "Höjd"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:536(para)
+#: C/evince.xml:536(para)
msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
msgstr "Använd den här väljaren för att ange höjden på pappret."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:539(guilabel)
+#: C/evince.xml:539(guilabel)
msgid "Feed orientation"
msgstr "Matningsorientering"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:541(para)
+#: C/evince.xml:541(para)
msgid "Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the printer."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja orienteringen på pappret i skrivaren."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:544(guilabel)
+#: C/evince.xml:544(guilabel)
msgid "Page orientation"
msgstr "Sidorientering"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:546(para)
+#: C/evince.xml:546(para)
msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja sidorienteringen."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:549(guilabel)
+#: C/evince.xml:549(guilabel)
msgid "Layout"
msgstr "Layout"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:551(para)
+#: C/evince.xml:551(para)
msgid "Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja sidlayouten. En förhandsvisning av varje layout som du väljer visas i rutan <guilabel>Förhandsgranskning</guilabel>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:554(guilabel)
+#: C/evince.xml:554(guilabel)
msgid "Paper Tray"
msgstr "Utskriftsfack"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:556(para)
+#: C/evince.xml:556(para)
msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
msgstr "Använd den här rullgardinslistan för att välja utskriftsfacket."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:566(title)
+#: C/evince.xml:566(title)
msgid "To Copy a Document"
msgstr "Kopiera ett dokument"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:567(para)
+#: C/evince.xml:567(para)
msgid "To copy a file, perform the following steps:"
msgstr "Genomför följande steg för att kopiera en fil:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:571(para)
+#: C/evince.xml:571(para)
msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a Copy</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Spara en kopia</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:576(para)
+#: C/evince.xml:576(para)
msgid "Type the new filename in the <guilabel>Filename</guilabel> text box in the <guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog."
msgstr "Ange filnamnet i textrutan <guilabel>Filnamn</guilabel> i dialogrutan <guilabel>Spara en kopia</guilabel>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:579(para)
+#: C/evince.xml:579(para)
msgid "If necessary, specify the location of the copied document. By default, copies are saved in your home directory."
msgstr "Om det behövs, ange platsen för dokumentkopian. Som standard sparas kopior i din hemkatalog."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:584(para)
+#: C/evince.xml:584(para)
msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
msgstr "Klicka på <guibutton>Spara</guibutton>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:593(title)
+#: C/evince.xml:593(title)
msgid "To Work With Password-Protected Documents"
msgstr "Arbeta med lösenordsskyddade dokument"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:594(para)
+#: C/evince.xml:594(para)
msgid "An author can use the following password levels to protect a document:"
msgstr "En författare kan använda följande lösenordsnivåer för att skydda ett dokument."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:599(para)
+#: C/evince.xml:599(para)
msgid "User password that allows others only to read the document."
msgstr "Användarlösenord som endast låter andra läsa dokumentet."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:603(para)
+#: C/evince.xml:603(para)
msgid "Master password that allows others to perform additional actions, such as print the document."
msgstr "Huvudlösenord som låter andra genomföra ytterligare åtgärder, såsom att skriva ut dokumentet."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:607(para)
+#: C/evince.xml:607(para)
msgid "When you try to open a password-protected document, <application>Evince Document Viewer</application> displays a security dialog. Type either the user password or the master password in the <guilabel>Enter document password</guilabel> text box, then click <guibutton>Open Document</guibutton>."
msgstr "När du försöker att öppna ett lösenordsskyddat dokument, kommer <application>Dokumentvisaren Evince</application> att visa en säkerhetsdialogruta. Ange antingen användarlösenordet eller huvudlösenordet i textrutan <guilabel>Ange lösenord för dokumentet</guilabel>, klicka sedan på <guibutton>Öppna dokument</guibutton>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:614(title)
+#: C/evince.xml:614(title)
msgid "To Close a Document"
msgstr "Stänga ett dokument"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:615(para)
+#: C/evince.xml:615(para)
msgid "To close a document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "För att stänga ett dokument, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Stäng</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:617(para)
+#: C/evince.xml:617(para)
msgid "If the window is the last <application>Evince Document Viewer</application> window open, the application exits."
msgstr "Om fönstret är det sista öppnade fönstret av <application>Dokumentvisaren Evince</application>, kommer programmet att avslutas."
#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:0(None)
+#: C/evince.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006"