Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/help
diff options
context:
space:
mode:
authorGil Forcada Codinachs <gforcada@src.gnome.org>2008-10-23 18:19:12 (GMT)
committer Gil Forcada Codinachs <gforcada@src.gnome.org>2008-10-23 18:19:12 (GMT)
commit8888ea056525aff51b0013bb776f90f28587ead2 (patch)
tree2a65e0194ba4352719fce510c9d1164191f12800 /help
parent15e782df70d51e3f841a1ce68226ad293589e3c7 (diff)
Updated Catalan documentation
svn path=/trunk/; revision=3232
Diffstat (limited to 'help')
-rw-r--r--help/ChangeLog4
-rw-r--r--help/ca/ca.po631
2 files changed, 461 insertions, 174 deletions
diff --git a/help/ChangeLog b/help/ChangeLog
index 56ea3f1..c8087e0 100644
--- a/help/ChangeLog
+++ b/help/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2008-09-23 Gil Forcada <gforcada@gnome.org>
+
+ * ca/ca.po: Updated Catalan documentation.
+
2008-09-20 Luca Ferretti <elle.uca@libero.it>
* it.po: Updated Italian translation by Milo Casagrande.
diff --git a/help/ca/ca.po b/help/ca/ca.po
index 318d4a3..0efd2b3 100644
--- a/help/ca/ca.po
+++ b/help/ca/ca.po
@@ -1,8 +1,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Evince\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-31 14:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-31 14:14+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-06 03:16+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-23 20:18+0200\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"Language-Team: catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:146(None)
+#: C/evince.xml:155(None)
msgid ""
"@@image: 'figures/evince_start_window.png'; "
"md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
@@ -19,11 +19,11 @@ msgstr ""
"@@image: 'figures/evince_start_window.png'; "
"md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:25(title)
+#: C/evince.xml:25(title)
msgid "Evince Document Viewer Manual"
msgstr "Manual del visualitzador de documents Evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:27(para)
+#: C/evince.xml:27(para)
msgid ""
"The Evince Document Viewer application enables you to view documents of "
"various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript "
@@ -33,31 +33,28 @@ msgstr ""
"documents en diferents formats, per exemple el Format de Document Portable "
"(PDF) i PostScript"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:33(year)
+#: C/evince.xml:33(year)
msgid "2005"
msgstr "2005"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:34(holder)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:91(para)
+#: C/evince.xml:34(holder) C/evince.xml:100(para)
msgid "Nickolay V. Shmyrev"
msgstr "Nickolay V. Shmyrev"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:37(year)
+#: C/evince.xml:37(year)
msgid "2004"
msgstr "2004"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:38(holder)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:61(orgname)
+#: C/evince.xml:38(holder) C/evince.xml:61(orgname)
msgid "Sun Microsystems"
msgstr "Sun Microsystems"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:49(publishername)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:67(orgname)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:92(para)
+#: C/evince.xml:49(publishername) C/evince.xml:67(orgname)
+#: C/evince.xml:93(para) C/evince.xml:101(para)
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Projecte de Documentació del GNOME"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:2(para)
+#: C/evince.xml:2(para)
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
@@ -66,16 +63,27 @@ msgid ""
"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
+"Teniu permís per a copiar, distribuir i/o modificar aquest document, sota "
+"els termes de la Llicència de documentació lliure GNU (GFDL), versió 1.1 o "
+"qualsevol versió publicada posteriorment per la Free Software Foundation, "
+"sense seccions invariants, sense texts de portada i sense texts de "
+"contraportada. Podeu trobar una còpia de la GFDL en aquest <ulink type=\"help"
+"\" url=\"ghelp:fdl\">enllaç</ulink> o en el fitxer COPYING-DOCS distribuït "
+"amb aquest manual."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:12(para)
+#: C/evince.xml:12(para)
msgid ""
"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
"section 6 of the license."
msgstr ""
+"Aquest manual forma part d'una col·lecció de manuals del GNOME distribuïts "
+"sota la GFDL. Si voleu distribuir aquest manual independentment de la "
+"col·lecció, podeu fer-ho afegint una còpia de la llicència al manual, tal "
+"com es descriu a la secció 6 de la llicència."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:19(para)
+#: C/evince.xml:19(para)
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
@@ -83,8 +91,13 @@ msgid ""
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
+"Molts dels noms que les empreses utilitzen per a distingir els seus "
+"productes i serveis es consideren marques comercials. Quan aquests noms "
+"apareguin en qualsevol documentació del GNOME, si els membres del Projecte "
+"de documentació del GNOME han estat avisats pel que fa a les marques, els "
+"noms apareixeran en majúscules o amb les inicials en majúscules."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:35(para)
+#: C/evince.xml:35(para)
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
@@ -98,8 +111,20 @@ msgid ""
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:55(para)
+"EL DOCUMENT S'OFEREIX «TAL COM ÉS», SENSE CAP TIPUS DE GARANTIA, NI EXPLÍCITA "
+"NI IMPLÍCITA; AIXÒ INCLOU, SENSE LIMITAR-S'HI, LES GARANTIES QUE EL DOCUMENT "
+"O LA VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT NO TINGUI DEFECTES, SIGUI "
+"COMERCIALITZABLE, SIGUI ADEQUAT PER A UN ÚS CONCRET O NO INFRINGEIXI CAP "
+"LLEI. TOT EL RISC PEL QUE FA A LA QUALITAT, EXACTITUD I RENDIMENT DEL "
+"DOCUMENT O LA VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT ÉS VOSTRE. EN CAS QUE EL "
+"DOCUMENT RESULTÉS DEFECTUÓS EN QUALSEVOL ASPECTE, VÓS (NO PAS L'ESCRIPTOR "
+"INICIAL, L'AUTOR O CAP ALTRE COL·LABORADOR) ASSUMIU TOT EL COST DE "
+"MANTENIMENT, REPARACIÓ O CORRECCIÓ. AQUESTA RENÚNCIA DE GARANTIA CONSTITUEIX "
+"UNA PART ESSENCIAL D'AQUESTA LLICÈNCIA. NO S'AUTORITZA L'ÚS DE CAP DOCUMENT "
+"O VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT EXCEPTE SOTA AQUESTA RENÚNCIA DE GARANTIA; "
+"I "
+
+#: C/evince.xml:55(para)
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
@@ -112,52 +137,81 @@ msgid ""
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
+"EN CAP CAS I SOTA CAP INTERPRETACIÓ LEGAL, JA SIGUI PER AGREUJAMENT "
+"(INCLOENT-HI LA NEGLIGÈNCIA), CONTRACTE O ALTRE CAS, L'AUTOR, L'ESCRIPTOR "
+"ORIGINAL, QUALSEVOL DELS COL·LABORADORS O DISTRIBUÏDORS DEL DOCUMENT O UNA "
+"VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT NI CAP PROVEÏDOR D'AQUESTES PARTS NO SERAN "
+"RESPONSABLES DAVANT DE NINGÚ PER CAP DANY DIRECTE, INDIRECTE, ESPECIAL, "
+"ACCIDENTAL O CONSECUTIU DE QUALSEVOL TIPUS; AIXÒ INCLOU, SENSE LIMITAR-S'HI, "
+"ELS DANYS PER PÈRDUA DE CLIENTS, INTERRUPCIONS DE LA FEINA, FALLADA O "
+"MALFUNCIONAMENT DE L'ORDINADOR, O QUALSEVOL ALTRA PÈRDUA O DANY RELACIONAT "
+"AMB L'ÚS DEL DOCUMENT I LES VERSIONS MODIFICADES DEL DOCUMENT, FINS I TOT SI "
+"S'HA INFORMAT AQUESTA PART DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:28(para)
+#: C/evince.xml:28(para)
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<placeholder-1/>"
msgstr ""
+"EL DOCUMENT I LES VERSIONS MODIFICADES DEL DOCUMENT S'OFEREIXEN SOTA ELS "
+"TERMES DE LA LLICÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ LLIURE DE GNU, TENINT EN COMPTE QUE: "
+"<placeholder-1/>"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:59(firstname)
+#: C/evince.xml:59(firstname)
msgid "Sun"
msgstr "Sun"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:60(surname)
+#: C/evince.xml:60(surname)
msgid "GNOME Documentation Team"
msgstr "Equip de documentació del GNOME"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:64(firstname)
+#: C/evince.xml:64(firstname)
msgid "Nickolay V."
msgstr "Nickolay V."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:65(surname)
+#: C/evince.xml:65(surname)
msgid "Shmyrev"
msgstr "Shmyrev"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:68(email)
+#: C/evince.xml:68(email)
msgid "nshmyrev@yandex.ru"
msgstr "nshmyrev@yandex.ru"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:88(revnumber)
+#: C/evince.xml:88(revnumber)
+msgid "Evince Document Viewer Manual V1.1"
+msgstr "Manual del visualitzador de documents Evince v1.1"
+
+#: C/evince.xml:89(date)
+msgid "2008-04-05"
+msgstr "2008-04-05"
+
+#: C/evince.xml:91(para)
+msgid "Niels Giesen"
+msgstr "Niels Giesen"
+
+#: C/evince.xml:92(para)
+msgid "Claude Paroz"
+msgstr "Claude Paroz"
+
+#: C/evince.xml:97(revnumber)
msgid "Evince Document Viewer Manual V1.0"
msgstr "Manual del visualitzador de documents Evince v1.0"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:89(date)
+#: C/evince.xml:98(date)
msgid "2005-04-06"
msgstr "2005-04-06"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:97(releaseinfo)
+#: C/evince.xml:106(releaseinfo)
msgid "This manual describes version 0.2 of Evince Document Viewer"
msgstr ""
"Aquest manual descriu la versió 0.2 del visualitzador de documents Evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:100(title)
+#: C/evince.xml:109(title)
msgid "Feedback"
msgstr "Comentaris"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:101(para)
+#: C/evince.xml:110(para)
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer "
"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:"
@@ -167,19 +221,19 @@ msgstr ""
"documents Evince o aquest manual, seguiu les directrius de la <ulink url="
"\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Pàgina de comentaris del GNOME</ulink>"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:108(primary)
+#: C/evince.xml:117(primary)
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Visualitzador de documents Evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:111(primary)
+#: C/evince.xml:120(primary)
msgid "evince"
msgstr "evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:119(title)
+#: C/evince.xml:128(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Introducció"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:120(para)
+#: C/evince.xml:129(para)
msgid ""
"The <application>Evince Document Viewer</application> application enables "
"you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) "
@@ -193,15 +247,15 @@ msgstr ""
"Evince</application> segueix els estàndards de Freedesktop.org i el GNOME "
"per proporcionar integració amb l'entorn d'escriptori."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:127(title)
+#: C/evince.xml:136(title)
msgid "Getting Started"
-msgstr ""
+msgstr "Primers passos"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:130(title)
+#: C/evince.xml:139(title)
msgid "To Start Evince Document Viewer"
msgstr "Per iniciar el visualitzador de documents Evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:131(para)
+#: C/evince.xml:140(para)
msgid ""
"<application>Evince Document Viewer</application> starts when you open a "
"document such as a PDF or PostScript file."
@@ -209,7 +263,7 @@ msgstr ""
"El <application>visualitzador de documents Evince</application> s'inicia "
"quan obriu un document PDF o PostScript."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:132(para)
+#: C/evince.xml:141(para)
msgid ""
"Alternatively, you can start <application>Evince Document Viewer</"
"application> from the command line, with the command: <command>evince</"
@@ -219,11 +273,11 @@ msgstr ""
"Evince</application> des de la línia d'ordres, amb l'ordre: <command>evince</"
"command>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:137(title)
+#: C/evince.xml:146(title)
msgid "When You Start Evince Document Viewer"
msgstr "Quan inicieu el visualitzador de documents Evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:138(para)
+#: C/evince.xml:147(para)
msgid ""
"When you start <application>Evince Document Viewer</application>, the "
"following window is displayed."
@@ -231,11 +285,11 @@ msgstr ""
"Quan inicieu <application>visualitzador de documents Evince</application>, "
"es mostrarà la finestra següent."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:142(title)
+#: C/evince.xml:151(title)
msgid "Evince Document Viewer Window"
msgstr "Finestra del visualitzador de documents Evince"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:149(phrase)
+#: C/evince.xml:158(phrase)
msgid ""
"Shows Evince Document Viewer main window. Contains titlebar, menubar, "
"toolbar and display area. Menubar contains File, Edit, View, Go and Help "
@@ -246,7 +300,7 @@ msgstr ""
"visualització. La barra de menú conté els menús Fitxer, Edita, Visualitza, "
"Vés i Ajuda"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:155(para)
+#: C/evince.xml:164(para)
msgid ""
"The <application>Evince Document Viewer</application> window contains the "
"following elements:"
@@ -254,12 +308,11 @@ msgstr ""
"La finestra del <application>visualitzador de documents Evince</application> "
"conté els elements següents:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:159(term)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:207(para)
+#: C/evince.xml:168(term) C/evince.xml:216(para)
msgid "Menubar"
msgstr "Barra de menú"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:161(para)
+#: C/evince.xml:170(para)
msgid ""
"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
"with documents in <application>Evince Document Viewer</application>."
@@ -268,11 +321,11 @@ msgstr ""
"treballar amb documents en el <application>visualitzador de documents "
"Evince</application>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:165(term)
+#: C/evince.xml:174(term)
msgid "Toolbar"
msgstr "Barra d'eines"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:167(para)
+#: C/evince.xml:176(para)
msgid ""
"The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the "
"menubar."
@@ -280,27 +333,27 @@ msgstr ""
"La barra d'eines conté un subconjunt de les ordres que podeu accedir des de "
"la barra de menú"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:171(term)
+#: C/evince.xml:180(term)
msgid "Display area"
msgstr "Àrea de visualització"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:173(para)
+#: C/evince.xml:182(para)
msgid "The display area displays the document."
msgstr "L'àrea de visualització mostra el document."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:187(para)
+#: C/evince.xml:196(para)
msgid "UI Component"
msgstr "Component UI"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:189(para)
+#: C/evince.xml:198(para) C/evince.xml:646(para)
msgid "Action"
msgstr "Acció"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:194(para)
+#: C/evince.xml:203(para)
msgid "Window"
msgstr "Finestra"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:198(para)
+#: C/evince.xml:207(para)
msgid ""
"Drag a file into the <application>Evince Document Viewer</application> "
"window from another application such as a file manager."
@@ -309,12 +362,11 @@ msgstr ""
"documents Evince</application> des d'una altra aplicació com un gestor de "
"fitxers."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:201(para)
+#: C/evince.xml:210(para)
msgid "Double-click on the file name in the file manager"
msgstr "Feu un doble clic en un fitxer en el gestor de fitxers"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:208(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:235(para)
+#: C/evince.xml:217(para) C/evince.xml:244(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></"
"menuchoice>."
@@ -322,15 +374,15 @@ msgstr ""
"Trieu <menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Obre</guimenuitem></"
"menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:212(para)
+#: C/evince.xml:221(para)
msgid "Shortcut keys"
msgstr "Tecles de drecera"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:213(para)
+#: C/evince.xml:222(para)
msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
msgstr "Premeu <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:178(para)
+#: C/evince.xml:187(para)
msgid ""
"In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the "
"same action in several ways. For example, you can open a document in the "
@@ -346,23 +398,23 @@ msgstr ""
"\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><placeholder-1/"
"><placeholder-2/></tgroup></informaltable>"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:219(para)
+#: C/evince.xml:228(para)
msgid "This manual documents functionality from the menubar."
msgstr "Aquest manual documenta la funcionalitat des de la barra de menú"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:227(title)
+#: C/evince.xml:236(title)
msgid "Usage"
msgstr "Ús"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:231(title)
+#: C/evince.xml:240(title)
msgid "To Open A Document"
msgstr "Per a obrir un document"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:232(para)
+#: C/evince.xml:241(para)
msgid "To open a document, perform the following steps:"
msgstr "Per a obrir un document, seguiu els passos següents:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:239(para)
+#: C/evince.xml:248(para)
msgid ""
"In the <guilabel>Open Document</guilabel> dialog, select the file you want "
"to open."
@@ -370,7 +422,7 @@ msgstr ""
"En el diàleg d'<guilabel>Obre un document</guilabel>, seleccioneu el fitxer "
"que voleu obrir."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:244(para)
+#: C/evince.xml:253(para)
msgid ""
"Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Evince Document Viewer</"
"application> displays the name of the document in the titlebar of the window."
@@ -379,7 +431,7 @@ msgstr ""
"documents Evince</application> mostra el nom del document en la barra de "
"títol de la finestra."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:249(para)
+#: C/evince.xml:258(para)
msgid ""
"To open another document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. "
@@ -391,7 +443,7 @@ msgstr ""
"<application>visualitzador de documents Evince</application> obre cada "
"fitxer en una finestra nova."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:252(para)
+#: C/evince.xml:261(para)
msgid ""
"If you try to open a document with format that <application>Evince Document "
"Viewer</application> does not recognize, the application displays an error "
@@ -401,15 +453,15 @@ msgstr ""
"<application>visualitzador de documents Evince</application>, l'aplicació "
"mostrarà un missatge d'error."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:258(title)
+#: C/evince.xml:267(title)
msgid "To Navigate Through a Document"
msgstr "Per navegar a través d'un document"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:259(para)
+#: C/evince.xml:268(para)
msgid "You can navigate through a file as follows:"
msgstr "Per navegar per un document heu de fer el següent:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:262(para)
+#: C/evince.xml:271(para)
msgid ""
"To view the next page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
"guimenu><guimenuitem>Next Page</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -417,7 +469,7 @@ msgstr ""
"Per veure la pàgina següent, trieu <menuchoice><guimenu>Vés</"
"guimenu><guimenuitem>Pàgina següent</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:266(para)
+#: C/evince.xml:275(para)
msgid ""
"To view the previous page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
"guimenu><guimenuitem>Previous Page</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -425,7 +477,7 @@ msgstr ""
"Per veure la pàgina anterior, trieu <menuchoice><guimenu>Vés</"
"guimenu><guimenuitem>Pàgina anterior</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:270(para)
+#: C/evince.xml:279(para)
msgid ""
"To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
"guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -433,7 +485,7 @@ msgstr ""
"Per veure la primera pàgina del document, trieu <menuchoice><guimenu>Vés</"
"guimenu><guimenuitem>Primera pàgina</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:274(para)
+#: C/evince.xml:283(para)
msgid ""
"To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
"guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -441,7 +493,7 @@ msgstr ""
"Per veure l'última pàgina del document, trieu <menuchoice><guimenu>Vés</"
"guimenu><guimenuitem>Última pàgina</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:278(para)
+#: C/evince.xml:287(para)
msgid ""
"To view a particular page, enter the page number or page label in the text "
"box on the toolbar, then press <keycap>Return</keycap>."
@@ -450,11 +502,11 @@ msgstr ""
"etiqueta en el requadre de text de la barra d'eines, després premeu "
"<keycap>Retorn</keycap>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:285(title)
+#: C/evince.xml:294(title)
msgid "To Scroll a Page"
msgstr "Per desplaçar-vos per una pàgina"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:286(para)
+#: C/evince.xml:295(para)
msgid ""
"To display the page contents that are not currently displayed in the display "
"area, use the following methods:"
@@ -462,29 +514,30 @@ msgstr ""
"Per mostrar el contingut d'una pàgina que no s'està mostrant en l'àrea de "
"visualització, seguiu els mètodes següents:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:289(para)
+#: C/evince.xml:298(para)
msgid "Use the arrow keys or space key on the keyboard."
msgstr "Feu servir les tecles de fletxa o la tecla d'espai del teclat."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:292(para)
+#: C/evince.xml:301(para)
msgid ""
-"Drag the display area in the opposite direction to the direction in which "
-"you want to scroll. For example, to scroll down the page, drag the display "
-"area upwards in the window."
+"Drag the display area by clicking with the middle mouse button somewhere in "
+"the document and then moving the mouse. For example, to scroll down the "
+"page, drag the display area upwards in the window."
msgstr ""
-"Arrossegueu l'àrea de visualització en la direcció oposada a la direcció que "
-"voleu desplaçar-vos. Per exemple, per desplaçar-vos cap avall de la pàgina, "
-"arrossegueu l'àrea de visualització cap amunt de la finestra."
+"Arrossegueu l'àrea de visualització fent clic amb el botó del mig en "
+"qualsevol lloc del document i després moveu el ratolí. Per exemple, per a "
+"desplaçar-vos cap avall de la pàgina, arrossegueu l'àrea de visualització "
+"cap amunt de la finestra."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:295(para)
+#: C/evince.xml:304(para)
msgid "Use the scrollbars on the window."
msgstr "Utilitzeu les barres de desplaçament de la finestra"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:302(title)
+#: C/evince.xml:311(title)
msgid "To Change the Page Size"
msgstr "Per canviar la mida de la pàgina"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:303(para)
+#: C/evince.xml:312(para)
msgid ""
"You can use the following methods to resize a page in the "
"<application>Evince Document Viewer</application> display area:"
@@ -493,7 +546,7 @@ msgstr ""
"<application>visualitzador de documents Evince</application> podeu utilitzar "
"els següents mètodes:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:308(para)
+#: C/evince.xml:317(para)
msgid ""
"To increase the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
"guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -501,7 +554,7 @@ msgstr ""
"Per incrementar la mida de la pàgina, trieu <menuchoice><guimenu>Visualitza</"
"guimenu><guimenuitem>Amplia</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:313(para)
+#: C/evince.xml:322(para)
msgid ""
"To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
"guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -509,7 +562,7 @@ msgstr ""
"Per decrementar la mida de la pàgina, trieu <menuchoice><guimenu>Visualitza</"
"guimenu><guimenuitem>Redueix</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:318(para)
+#: C/evince.xml:327(para)
msgid ""
"To resize a page to have the same width as the <application>Evince Document "
"Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
@@ -521,7 +574,7 @@ msgstr ""
"guimenu><guimenuitem>Ajusta a l'amplada de la pàgina</guimenuitem></"
"menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:323(para)
+#: C/evince.xml:332(para)
msgid ""
"To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</"
"application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
@@ -532,7 +585,7 @@ msgstr ""
"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Millor ajust</"
"guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:328(para)
+#: C/evince.xml:337(para)
msgid ""
"To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to "
"have the same width and height as the screen, choose "
@@ -548,16 +601,16 @@ msgstr ""
"<application>visualitzador de documents Evince</application> a la mida "
"original, feu clic al botó <guibutton>Surt de pantalla completa</guibutton>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:336(title)
+#: C/evince.xml:345(title)
msgid "To View Pages or Document Structure"
msgstr ""
"Per a visualitzar miniatures de les pàgines o l'estructura del document"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:337(para)
+#: C/evince.xml:346(para)
msgid "To view bookmarks or pages, perform the following steps:"
msgstr "Per a veure adreces d'interès o pàgines, seguiu els passos següents:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:341(para)
+#: C/evince.xml:350(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Sidebar</"
"guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
@@ -565,7 +618,7 @@ msgstr ""
"Trieu <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Barra lateral</"
"guimenuitem></menuchoice> o premeu <keycap>F9</keycap>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:346(para)
+#: C/evince.xml:355(para)
msgid ""
"Use the drop-down list in the side-pane header to select whether to display "
"document structure or pages in the side pane."
@@ -574,7 +627,7 @@ msgstr ""
"per seleccionar si voleu visualitzar l'estructura del document o les "
"miniatures de les pàgines en subfinestra lateral."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:351(para)
+#: C/evince.xml:360(para)
msgid ""
"Use the side-pane scrollbars to display the required item or page in the "
"side pane."
@@ -583,7 +636,7 @@ msgstr ""
"visualitzar l'element desitjat o la miniatura de la pàgina en la subfinestra "
"lateral."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:356(para)
+#: C/evince.xml:365(para)
msgid ""
"Click on an entry to navigate to that location in the document. Click on a "
"page to navigate to that page in the document."
@@ -591,11 +644,11 @@ msgstr ""
"Feu clic en una entrada per navegar a aquella ubicació del document. Feu "
"clic en una miniatura de pàgina per navegar a aquella pàgina del document."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:362(title)
+#: C/evince.xml:371(title)
msgid "To View the Properties of a Document"
msgstr "Per visualitzar les propietats d'un document"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:363(para)
+#: C/evince.xml:372(para)
msgid ""
"To view the properties of a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
"guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -604,18 +657,18 @@ msgstr ""
"<menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Propietats</guimenuitem></"
"menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:369(para)
+#: C/evince.xml:378(para)
msgid ""
"The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays all information available"
msgstr ""
"El diàleg de <guilabel>Propietats</guilabel> mostra tota la informació "
"disponible"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:375(title)
+#: C/evince.xml:384(title)
msgid "To Print a Document"
msgstr "Per a imprimir un document"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:376(para)
+#: C/evince.xml:385(para)
msgid ""
"To print a Document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
"guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -623,7 +676,7 @@ msgstr ""
"Per a imprimir un document, trieu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
"guimenu><guimenuitem>Imprimeix</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:380(para)
+#: C/evince.xml:389(para)
msgid ""
"If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the "
"author of the document has disabled the print option for this document. To "
@@ -637,54 +690,50 @@ msgstr ""
"mestre quan obriu el document. Vegeu <xref linkend=\"evince-password\"/> per "
"a més informació quant al fitxers protegits per contrasenya."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:384(para)
+#: C/evince.xml:393(para)
msgid ""
"The <guilabel>Print</guilabel> dialog has the following tabbed sections:"
msgstr ""
"El diàleg <guilabel>Imprimeix</guilabel> conté les següents seccions amb "
"pestanya:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:390(link)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:406(title)
+#: C/evince.xml:399(link) C/evince.xml:415(title)
msgid "Job"
msgstr "Treball"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:395(link)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:428(title)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:430(guilabel)
+#: C/evince.xml:404(link) C/evince.xml:437(title) C/evince.xml:439(guilabel)
msgid "Printer"
msgstr "Impressora"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:400(link)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:522(title)
+#: C/evince.xml:409(link) C/evince.xml:531(title)
msgid "Paper"
msgstr "Paper"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:408(guilabel)
+#: C/evince.xml:417(guilabel)
msgid "Print range"
msgstr "Rang d'impressió"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:410(para)
+#: C/evince.xml:419(para)
msgid ""
"Select one of the following options to determine how many pages to print:"
msgstr ""
"Seleccioneu una de les opcions següents per determinar quantes pàgines "
"s'imprimiran:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:413(guilabel)
+#: C/evince.xml:422(guilabel)
msgid "All"
msgstr "Totes"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:414(para)
+#: C/evince.xml:423(para)
msgid "Select this option to print all of the pages in the document."
msgstr ""
"Seleccioneu aquesta opció per a imprimir totes les pàgines del document."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:417(guilabel)
+#: C/evince.xml:426(guilabel)
msgid "Pages From"
msgstr "Pàgines des de"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:418(para)
+#: C/evince.xml:427(para)
msgid ""
"Select this option to print the selected range of pages in the document. Use "
"the spin boxes to specify the first page and last page of the range."
@@ -693,7 +742,7 @@ msgstr ""
"del document. Utilitzeu les caixes giratòries per especificar la primera i "
"última pàgina del rang."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:432(para)
+#: C/evince.xml:441(para)
msgid ""
"Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the "
"document."
@@ -701,7 +750,7 @@ msgstr ""
"Utilitzeu la llista desplegable per seleccionar la impressora on imprimir el "
"document."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:434(para)
+#: C/evince.xml:443(para)
msgid ""
"The <guilabel>Create a PDF document</guilabel> option is not supported in "
"this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
@@ -710,17 +759,17 @@ msgstr ""
"aquesta versió del <application>visualitzador de documents Evince</"
"application>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:440(guilabel)
+#: C/evince.xml:449(guilabel)
msgid "Settings"
msgstr "Configuració"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:442(para)
+#: C/evince.xml:451(para)
msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
msgstr ""
"Utilitzeu la llista desplegable per seleccionar la configuració de "
"l'impressora."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:444(para)
+#: C/evince.xml:453(para)
msgid ""
"To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For "
"example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed "
@@ -730,26 +779,26 @@ msgstr ""
"Per exemple, podeu habilitar o inhabilitar la impressió a doble cara, o la "
"impressió a amb retard planificat, si la impressora permet aquesta opció."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:448(guilabel)
+#: C/evince.xml:457(guilabel)
msgid "Location"
msgstr "Ubicació"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:450(para)
+#: C/evince.xml:459(para)
msgid ""
"Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
msgstr ""
"Utilitza aquesta llista desplegable per seleccionar les següents ubicacions "
"d'impressió:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:455(guilabel)
+#: C/evince.xml:464(guilabel)
msgid "CUPS"
msgstr "CUPS"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:457(para)
+#: C/evince.xml:466(para)
msgid "Print the document to a CUPS printer."
msgstr "Imprimeix el document a una impressora CUPS."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:461(para)
+#: C/evince.xml:470(para)
msgid ""
"If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the "
"only entry in this drop-down list."
@@ -757,23 +806,23 @@ msgstr ""
"Si la impressora seleccionada és una impressora CUPS, <guilabel>CUPS</"
"guilabel> és la única entrada en la llista desplegable."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:468(guilabel)
+#: C/evince.xml:477(guilabel)
msgid "lpr"
msgstr "lpr"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:470(para)
+#: C/evince.xml:479(para)
msgid "Print the document to a printer."
msgstr "Imprimeix el document a una impressora."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:476(guilabel)
+#: C/evince.xml:485(guilabel)
msgid "File"
msgstr "Fitxer"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:478(para)
+#: C/evince.xml:487(para)
msgid "Print the document to a PostScript file."
msgstr "Imprimeix el document a un fitxer PostScript."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:481(para)
+#: C/evince.xml:490(para)
msgid ""
"Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify "
"the name and location of the PostScript file."
@@ -781,15 +830,15 @@ msgstr ""
"Feu clic a <guibutton>Anomena i desa</guibutton> per mostrar el diàleg on "
"podeu especificar el nom i la ubicació del fitxer PostScript."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:487(guilabel)
+#: C/evince.xml:496(guilabel)
msgid "Custom"
msgstr "Personalitza"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:489(para)
+#: C/evince.xml:498(para)
msgid "Use the specified command to print the document."
msgstr "Utilitzeu l'ordre específica per imprimir el document."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:492(para)
+#: C/evince.xml:501(para)
msgid ""
"Type the name of the command in the text box. Include all command-line "
"arguments."
@@ -797,13 +846,11 @@ msgstr ""
"Escriviu el nom de l'ordre en el quadre de text. Incloeu tots els arguments "
"de la ordre."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:500(guilabel)
+#: C/evince.xml:509(guilabel)
msgid "State"
msgstr "Estat"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:502(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:508(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:514(para)
+#: C/evince.xml:511(para) C/evince.xml:517(para) C/evince.xml:523(para)
msgid ""
"This functionality is not supported in this version of <application>Evince "
"Document Viewer</application>."
@@ -811,19 +858,19 @@ msgstr ""
"Aquesta funcionalitat no està implementada en aquesta versió del "
"<application>visualitzador de documents Evince</application>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:506(guilabel)
+#: C/evince.xml:515(guilabel)
msgid "Type"
msgstr "Tipus"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:512(guilabel)
+#: C/evince.xml:521(guilabel)
msgid "Comment"
msgstr "Comentari"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:524(guilabel)
+#: C/evince.xml:533(guilabel)
msgid "Paper size"
msgstr "Mida del paper"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:526(para)
+#: C/evince.xml:535(para)
msgid ""
"Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to "
"print the document."
@@ -831,11 +878,11 @@ msgstr ""
"Utilitzeu aquesta llista desplegable per seleccionar la mida del paper al "
"que voleu imprimir el document."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:529(guilabel)
+#: C/evince.xml:538(guilabel)
msgid "Width"
msgstr "Amplada"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:531(para)
+#: C/evince.xml:540(para)
msgid ""
"Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-"
"down list to change the measurement unit."
@@ -843,19 +890,19 @@ msgstr ""
"Utilitzeu aquesta caixa giratòria per especificar l'amplada del paper. "
"Utilitzeu la llista desplegable del costat per canviar les unitats de mesura."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:534(guilabel)
+#: C/evince.xml:543(guilabel)
msgid "Height"
msgstr "Alçada"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:536(para)
+#: C/evince.xml:545(para)
msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
msgstr "Utilitzeu aquesta caixa giratòria per especificar l'alçada del paper."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:539(guilabel)
+#: C/evince.xml:548(guilabel)
msgid "Feed orientation"
msgstr "Orientació de l'alimentació"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:541(para)
+#: C/evince.xml:550(para)
msgid ""
"Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the "
"printer."
@@ -863,21 +910,21 @@ msgstr ""
"Utilitzeu aquesta llista desplegable per seleccionar l'orientació del paper "
"en l'impressora."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:544(guilabel)
+#: C/evince.xml:553(guilabel)
msgid "Page orientation"
msgstr "Orientació del paper"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:546(para)
+#: C/evince.xml:555(para)
msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
msgstr ""
"Utilitzeu aquesta llista desplegable per seleccionar l'orientació de la "
"pàgina."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:549(guilabel)
+#: C/evince.xml:558(guilabel)
msgid "Layout"
msgstr "Disposició"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:551(para)
+#: C/evince.xml:560(para)
msgid ""
"Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout "
"that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
@@ -886,24 +933,24 @@ msgstr ""
"pàgina. En l'àrea de <guilabel>Previsualització</guilabel> es mostrarà una "
"previsualització de cada disposició que seleccioneu."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:554(guilabel)
+#: C/evince.xml:563(guilabel)
msgid "Paper Tray"
msgstr "Safata de paper"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:556(para)
+#: C/evince.xml:565(para)
msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
msgstr ""
"Utilitzeu aquesta llista desplegable per seleccionar la safata de paper."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:566(title)
+#: C/evince.xml:575(title)
msgid "To Copy a Document"
msgstr "Per copiar un document"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:567(para)
+#: C/evince.xml:576(para)
msgid "To copy a file, perform the following steps:"
msgstr "Per copiar un document, seguiu els passos següents:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:571(para)
+#: C/evince.xml:580(para)
msgid ""
"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a Copy</"
"guimenuitem></menuchoice>."
@@ -911,7 +958,7 @@ msgstr ""
"Trieu <menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Desa una còpia</"
"guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:576(para)
+#: C/evince.xml:585(para)
msgid ""
"Type the new filename in the <guilabel>Filename</guilabel> text box in the "
"<guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog."
@@ -919,7 +966,7 @@ msgstr ""
"Escriviu el nom de fitxer nou en el quadre de text <guilabel>Nom del fitxer</"
"guilabel> en el diàleg de <guilabel>Desa una còpia</guilabel>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:579(para)
+#: C/evince.xml:588(para)
msgid ""
"If necessary, specify the location of the copied document. By default, "
"copies are saved in your home directory."
@@ -927,25 +974,25 @@ msgstr ""
"Si és necessari, especifiqueu la ubicació del document copiat. Per defecte, "
"les còpies es desen en el vostre directori d'inici."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:584(para)
+#: C/evince.xml:593(para)
msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
msgstr "Feu clic a <guibutton>Desa</guibutton>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:593(title)
+#: C/evince.xml:602(title)
msgid "To Work With Password-Protected Documents"
msgstr "Per treballar amb documents protegits per contrasenya"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:594(para)
+#: C/evince.xml:603(para)
msgid "An author can use the following password levels to protect a document:"
msgstr ""
"Un autor pot utilitzar els següents nivells de contrasenya per protegir un "
"document:"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:599(para)
+#: C/evince.xml:608(para)
msgid "User password that allows others only to read the document."
msgstr "Contrasenya d'usuari per permetre als altres només llegir el document."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:603(para)
+#: C/evince.xml:612(para)
msgid ""
"Master password that allows others to perform additional actions, such as "
"print the document."
@@ -953,7 +1000,7 @@ msgstr ""
"Contrasenya mestre que permet als altres fer accions addicionals, com "
"imprimir el document."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:607(para)
+#: C/evince.xml:616(para)
msgid ""
"When you try to open a password-protected document, <application>Evince "
"Document Viewer</application> displays a security dialog. Type either the "
@@ -967,11 +1014,11 @@ msgstr ""
"quadre de text <guilabel>Entreu la contrasenya del document</guilabel>, "
"llavors feu clic a <guibutton>Obre el document</guibutton>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:614(title)
+#: C/evince.xml:623(title)
msgid "To Close a Document"
msgstr "Per tancar un document"
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:615(para)
+#: C/evince.xml:624(para)
msgid ""
"To close a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
"guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -979,7 +1026,7 @@ msgstr ""
"Per tancar un document, trieu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
"guimenu><guimenuitem>Tanca</guimenuitem></menuchoice>."
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:617(para)
+#: C/evince.xml:626(para)
msgid ""
"If the window is the last <application>Evince Document Viewer</application> "
"window open, the application exits."
@@ -987,7 +1034,243 @@ msgstr ""
"Si la finestra és l'última finestra oberta del <application>visualitzador de "
"documents Evince</application>, es tanca l'aplicació."
+#: C/evince.xml:635(title)
+msgid "Shortcuts"
+msgstr "Dreceres"
+
+#: C/evince.xml:636(para)
+msgid ""
+"Below is a list of all shortcuts present in <application>Evince Document "
+"Viewer</application>:"
+msgstr ""
+"Aquí sota hi ha la llista de totes les dreceres del "
+"<application>visualitzador de documents Evince</application>."
+
+#: C/evince.xml:644(para)
+msgid "Shortcut"
+msgstr "Drecera"
+
+#: C/evince.xml:651(keycap) C/evince.xml:655(keycap) C/evince.xml:659(keycap)
+#: C/evince.xml:663(keycap) C/evince.xml:667(keycap) C/evince.xml:671(keycap)
+#: C/evince.xml:676(keycap) C/evince.xml:682(keycap) C/evince.xml:701(keycap)
+#: C/evince.xml:747(keycap)
+msgid "Ctrl"
+msgstr "Ctrl"
+
+#: C/evince.xml:651(keycap)
+msgid "O"
+msgstr "O"
+
+#: C/evince.xml:652(para)
+msgid "Open an existing document"
+msgstr "Obre un document existent"
+
+#: C/evince.xml:655(keycap)
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+#: C/evince.xml:656(para)
+msgid "Save a copy of the current document"
+msgstr "Desa una còpia del document actual"
+
+#: C/evince.xml:659(keycap)
+msgid "P"
+msgstr "P"
+
+#: C/evince.xml:660(para)
+msgid "Print document"
+msgstr "Imprimeix un document"
+
+#: C/evince.xml:663(keycap)
+msgid "W"
+msgstr "W"
+
+#: C/evince.xml:664(para)
+msgid "Close window"
+msgstr "Tanca la finestra"
+
+#: C/evince.xml:667(keycap)
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
+#: C/evince.xml:668(para)
+msgid "Copy selection"
+msgstr "Copia la selecció"
+
+#: C/evince.xml:671(keycap)
+msgid "A"
+msgstr "A"
+
+#: C/evince.xml:672(para)
+msgid "Select All"
+msgstr "Selecciona-ho tot"
+
+#: C/evince.xml:676(keycap)
+msgid "F"
+msgstr "F"
+
+#: C/evince.xml:677(para)
+msgid "<keycap>/</keycap> (slash)"
+msgstr "<keycap>/</keycap> (barra inclinada)"
+
+#: C/evince.xml:679(para)
+msgid "Find a word or phrase in the document"
+msgstr "Cerca una paraula o frase en el document"
+
+#: C/evince.xml:682(keycap)
+msgid "G"
+msgstr "G"
+
+#: C/evince.xml:683(para)
+msgid "Find next"
+msgstr "Cerca la següent"
+
+#: C/evince.xml:687(para)
+msgid ""
+"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> (plus sign)"
+msgstr ""
+"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> (signe de suma)"
+
+#: C/evince.xml:688(keycap)
+msgid "+"
+msgstr "+"
+
+#: C/evince.xml:689(keycap)
+msgid "="
+msgstr "="
+
+#: C/evince.xml:691(para)
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Amplia"
+
+#: C/evince.xml:695(para)
+msgid ""
+"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> (minus sign)"
+msgstr ""
+"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> (signe de resta)"
+
+#: C/evince.xml:696(keycap)
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
+#: C/evince.xml:698(para)
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Redueix"
+
+#: C/evince.xml:701(keycap)
+msgid "R"
+msgstr "R"
+
+#: C/evince.xml:702(para)
+msgid "Reload the document"
+msgstr "Torna a carregar el document"
+
+#: C/evince.xml:706(keycap) C/evince.xml:731(keycap)
+msgid "Page Up"
+msgstr "Retrocedir pàgina"
+
+#: C/evince.xml:707(para)
+msgid "Go to the previous page"
+msgstr "Vés a la pàgina anterior"
+
+#: C/evince.xml:710(keycap) C/evince.xml:735(keycap)
+msgid "Page Down"
+msgstr "Avançar pàgina"
+
+#: C/evince.xml:711(para)
+msgid "Go to the next page"
+msgstr "Vés a la pàgina següent"
+
+#: C/evince.xml:715(keycap) C/evince.xml:723(keycap)
+msgid "Space"
+msgstr "Espai"
+
+#: C/evince.xml:716(keycap) C/evince.xml:723(keycap) C/evince.xml:725(keycap)
+#: C/evince.xml:731(keycap) C/evince.xml:735(keycap)
+msgid "Shift"
+msgstr "Majúscules"
+
+#: C/evince.xml:716(keycap) C/evince.xml:724(keycap)
+msgid "Backspace"
+msgstr "Retrocés"
+
+#: C/evince.xml:717(keycap) C/evince.xml:725(keycap)
+msgid "Return"
+msgstr "Retorn"
+
+#: C/evince.xml:719(para)
+msgid "Scroll forward"
+msgstr "Desplaça endavant"
+
+#: C/evince.xml:727(para)
+msgid "Scroll backward"
+msgstr "Desplaça endarrere"
+
+#: C/evince.xml:732(para)
+msgid "Go a bunch of pages up"
+msgstr "Vés unes quantes pàgines endarrere"
+
+#: C/evince.xml:736(para)
+msgid "Go a bunch of pages down"
+msgstr "Vés unes quantes pàgines endavant"
+
+#: C/evince.xml:739(keycap)
+msgid "Home"
+msgstr "Inici"
+
+#: C/evince.xml:740(para)
+msgid "Go to the first page"
+msgstr "Vés a la primera pàgina"
+
+#: C/evince.xml:743(keycap)
+msgid "End"
+msgstr "Final"
+
+#: C/evince.xml:744(para)
+msgid "Go to the last page"
+msgstr "Vés a l'última pàgina"
+
+#: C/evince.xml:747(keycap)
+msgid "L"
+msgstr "L"
+
+#: C/evince.xml:748(para)
+msgid "Go to page by number or label"
+msgstr "Vés a la pàgina per número o etiqueta"
+
+#: C/evince.xml:751(keycap)
+msgid "F1"
+msgstr "F1"
+
+#: C/evince.xml:752(para)
+msgid "Help"
+msgstr "Ajuda"
+
+#: C/evince.xml:755(keycap)
+msgid "F5"
+msgstr "F5"
+
+#: C/evince.xml:756(para)
+msgid "Run document as presentation"
+msgstr "Executa el document com a presentació"
+
+#: C/evince.xml:759(keycap)
+msgid "F9"
+msgstr "F9"
+
+#: C/evince.xml:760(para)
+msgid "Show or hide the side pane"
+msgstr "Mostra o oculta la subfinestra lateral"
+
+#: C/evince.xml:763(keycap)
+msgid "F11"
+msgstr "F11"
+
+#: C/evince.xml:764(para)
+msgid "Toggle fullscreen mode"
+msgstr "Commuta el mode a pantalla completa"
+
#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.HEAD/C/evince.xml:0(None)
+#: C/evince.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>"