Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/help
diff options
context:
space:
mode:
authorReinout van Schouwen <reinouts@src.gnome.org>2006-01-01 21:24:59 (GMT)
committer Reinout van Schouwen <reinouts@src.gnome.org>2006-01-01 21:24:59 (GMT)
commit9a83150b7784ec772ae18597af816808496db556 (patch)
tree366697dac587dcf95a8912c82d0b675349ed45c9 /help
parenta64762cc7d02276466cd023399f97ef63ad696b2 (diff)
Jan 01 2006 Reinout van Schouwen <reinout@cs.vu.nl>
* Jan 01 2006 Reinout van Schouwen <reinout@cs.vu.nl> * Added partial Dutch translation * Remove section on Quit from par. 3.10 (#325451)
Diffstat (limited to 'help')
-rw-r--r--help/C/evince.xml4
-rw-r--r--help/ChangeLog8
-rw-r--r--help/Makefile.am2
-rw-r--r--help/nl/figures/evince_start_window.pngbin0 -> 10973 bytes
-rw-r--r--help/nl/nl.po709
5 files changed, 718 insertions, 5 deletions
diff --git a/help/C/evince.xml b/help/C/evince.xml
index 77d787d..5410dea 100644
--- a/help/C/evince.xml
+++ b/help/C/evince.xml
@@ -629,10 +629,6 @@
<para>
If the window is the last &app; window open, the application exits.
</para>
- <para>To quit &app; at any time, no matter how many windows are open, choose <menuchoice> <guimenu>File</guimenu> <guimenuitem>Quit</guimenuitem> </menuchoice>. </para>
- <note>
- <para>When you quit, &app; closes all documents opened in the current session.</para>
- </note>
</sect2>
</sect1>
diff --git a/help/ChangeLog b/help/ChangeLog
index 9d88bd9..1db3773 100644
--- a/help/ChangeLog
+++ b/help/ChangeLog
@@ -1,3 +1,11 @@
+2006-01-01 Reinout van Schouwen <reinout@cs.vu.nl>
+
+ * Added nl/nl.po
+ * Added nl/figures/evince_start_window.png
+ * Makefile.am: added nl
+ * C/evince.xml: remove Quit from section 3.10. Fixes #325451.
+ Patch by Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net>
+
2005-10-25 Nickolay V. Shmyrev <nshmyrev@yandex.ru>
* C/evince.xml: Fix typo.
diff --git a/help/Makefile.am b/help/Makefile.am
index 9da4165..37efc87 100644
--- a/help/Makefile.am
+++ b/help/Makefile.am
@@ -6,4 +6,4 @@ DOC_ENTITIES = legal.xml
DOC_INCLUDES =
DOC_FIGURES = figures/evince_start_window.png
-DOC_LINGUAS = el es sr uk
+DOC_LINGUAS = el es sr uk nl
diff --git a/help/nl/figures/evince_start_window.png b/help/nl/figures/evince_start_window.png
new file mode 100644
index 0000000..fc496e3
--- /dev/null
+++ b/help/nl/figures/evince_start_window.png
Binary files differ
diff --git a/help/nl/nl.po b/help/nl/nl.po
new file mode 100644
index 0000000..a3ac6e0
--- /dev/null
+++ b/help/nl/nl.po
@@ -0,0 +1,709 @@
+# Nederlandse vertaling van Evince documentatie
+#
+# Reinout van Schouwen <reinout@cs.vu.nl>, 2006
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Evince \n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-01 13:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-01-01 17:50+0100\n"
+"Last-Translator: Reinout van Schouwen <reinout@cs.vu.nl>\n"
+"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:158(None)
+msgid "@@image: 'figures/evince_start_window.png'; md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:25(title) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:85(revnumber)
+msgid "Evince Document Viewer Manual V1.0"
+msgstr "Handleiding van Evince Documentviewer versie 1.0"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:27(para)
+msgid "User manual for the Evince Document Viewer."
+msgstr "Gebruikershandleiding van de Evince Documentviewer."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:30(year)
+msgid "2005"
+msgstr "2005"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:31(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:88(para)
+msgid "Nickolay V. Shmyrev"
+msgstr "Nickolay V. Shmyrev"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:34(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:35(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:58(orgname)
+msgid "Sun Microsystems"
+msgstr "Sun Microsystems"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:46(publishername) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:64(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:89(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "GNOME Documentation Project"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden en/of wijzigen van dit "
+"document onder de bepalingen van de GNU Vrije Documentatie Licentie, versie 1.1 "
+"of iedere latere versie uitgegeven door de Free Software Foundation; zonder"
+"Invariante Secties, zonder Omslagteksten voor de Voorkant en zonder"
+"Omslagteksten voor de Achterkant. Een kopie van de licentie is opgenomen via "
+"deze <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">referentie</ulink> of in het bestand "
+"COPYING-DOCS dat bijgesloten is bij deze handleiding."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Deze handleiding is onderdeel van een verzameling GNOME-handleidingen die "
+"gedistribueerd worden onder de GFDL. Als u deze handleiding los van de "
+"verzameling wilt distribueren, dan kunt u dit doen door een exemplaar van de "
+"licentie toe te voegen aan de handleiding, zoals omschreven in sectie 6 van "
+"de licentie."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr ""
+"Vele van de namen die door bedrijven worden gebruikt om hun producten en "
+"diensten te onderscheiden zijn geclaimd als handelsmerken. Wanneer deze "
+"namen voorkomen in wat voor GNOME-documentatie dan ook, en de leden van het "
+"GNOME Documentation Project zijn van deze handelsmerken op de hoogte, dan "
+"zijn deze namen in hoofdletters of met een beginhoofdletter weergegeven."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DIT DOCUMENT WORDT “ALS ZODANIG” AANGEBODEN, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, "
+"HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, "
+"GARANTIES DAT HET DOCUMENT OF EEN GEWIJZIGDE VERSIE VAN HET DOCUMENT VRIJ "
+"IS VAN FOUTEN, VERKOOPBAAR IS, GESCHIKT IS VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL OF "
+"GEEN INBREUK MAAKT. HET GEHELE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, "
+"ACCURAATHEID EN PRESTATIES VAN HET DOCUMENT OF EEN GEWIJZIGDE VERSIE VAN HET "
+"DOCUMENT LIGT BIJ U. ALS ENIG DOCUMENT OF GEWIJZIGDE VERSIE OP WELKE WIJZE "
+"DAN OOK FOUTIEF BLIJKT TE ZIJN, DAN NEEMT U (NIET DE OORSPRONKELIJKE "
+"SCHRIJVER, AUTEUR OF IEMAND ANDERS DIE BIJGEDRAGEN HEEFT) DE KOSTEN OP ZICH "
+"VAN AL HET VEREISTE ONDERH0UD, REPARATIE OF CORRECTIE. DEZE "
+"VRIJWARINGSVERKLARING VAN GARANTIE VORMT EEN ESSENTIEEL DEEL VAN DEZE "
+"LICENTIE. GEEN ENKEL GEBRUIK VAN ENIG DOCUMENT OF GEWIJZIGDE VERSIE VAN "
+"HET DOCUMENT IS HIERONDER TOEGESTAAN BEHALVE ONDER DEZE VERKLARING; EN "
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE, "
+"HETZIJ IN DELICT (WAARONDER NALATIGHEID), CONTRACT, OF OP ANDERE WIJZE, "
+"IS DE AUTEUR, OORSPRONKELIJKE SCHRIJVER, ENIGE PERSOON DIE HEEFT BIJGEDRAGEN, "
+"OF ENIGE DISTRIBUTEUR VAN HET DOCUMENT OF GEWIJZIGDE VERSIE VAN HET DOCUMENT, "
+"OF ENIGE TOELEVERANCIER VAN ZULKE PARTIJEN, AANSPRAKELIJK TE STELLEN NAAR "
+"ENIGE PERSOON VOOR WELKE DIRECTE-, INDIRECTE-, SPECIALE-, INCIDENTELE- OF "
+"GEVOLGSCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE "
+"TEN GEVOLGDE VAN VERLIES VAN GOEDE WIL, ONDERBREKING VAN WERK, "
+"SLECHT FUNCTIONEREN OF FALEN VAN DE COMPUTER, OF WAT VOOR ANDERE SCHADE "
+"DAN OOK RESULTEREND UIT OF GERELATEERD MET HET GEBRUIK VAN HET DOCUMENT "
+"EN GEWIJZIGDE VERSIES VAN HET DOCUMENT, ZELFS ALS ZULK EEN PARTIJ "
+"OP DE HOOGTE WAS GEWEEST VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"HET DOCUMENT EN GEWIJZIGDE VERSIES VAN HET DOCUMENT WORDEN TER BESCHIKKING "
+"GESTELD ONDER DE VOORWAARDEN VAN DE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE MET DIEN "
+"VERSTANDE DAT: "
+"<placeholder-1/>"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:56(firstname)
+msgid "Sun"
+msgstr "Sun"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:57(surname)
+msgid "GNOME Documentation Team"
+msgstr "GNOME Documentation Team"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:61(firstname)
+msgid "Nickolay V."
+msgstr "Nickolay V."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:62(surname)
+msgid "Shmyrev"
+msgstr "Shmyrev"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:65(email)
+msgid "nshmyrev@yandex.ru"
+msgstr "nshmyrev@yandex.ru"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:86(date)
+msgid "2005-04-06"
+msgstr "2005-04-06"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:94(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 0.2 of Evince Document Viewer"
+msgstr "Deze handleiding beschrijft versie 0.2 van de Evince documentviewer"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:97(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Terugkoppeling"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:98(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Om een fout te rapporteren of suggestie te doen met betrekking tot de Evince "
+"documentviewer of deze handleiding, volgt u de aanwijzingen "
+"op de <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME "
+"terugkoppelingspagina</ulink>."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:105(primary)
+msgid "Evince Document Viewer"
+msgstr "Evince Documentviewer"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:108(primary)
+msgid "evince"
+msgstr "evince"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:116(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Introductie"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:117(para)
+msgid "The <application>Evince Document Viewer</application> application enables you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript files. <application>Evince Document Viewer</application> follows Freedesktop.org and GNOME standards to provide integration with Desktop Environment."
+msgstr ""
+"De toepassing <application>Evince Documentviewer</application> stelt u in staat "
+"documenten van diverse formaten zoals Portable Document Format (PDF)-bestanden "
+"en PostScript-bestanden te bekijken. <application>Evince Documentviewer</application> "
+"volgt Freedesktop.org- en GNOME-standaarden om integratie met de werkomgeving "
+"tot stand te brengen."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:124(title)
+msgid "Getting Started"
+msgstr "De eerste stappen"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:127(title)
+msgid "To Start Evince Document Viewer"
+msgstr "Het starten van Evince Documentviewer"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:128(para)
+msgid "You can start <application>Evince Document Viewer</application> in the following ways:"
+msgstr ""
+"U kunt <application>Evince Document Viewer</application> starten op de "
+"volgende manieren:"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:132(term)
+msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
+msgstr "<guimenu>Toepassingen</guimenu>-menu"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:134(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Graphics</guisubmenu><guimenuitem>Evince Document Viewer</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Kies <menuchoice><guisubmenu>Grafisch</guisubmenu><guimenuitem>Evince "
+"Documentviewer</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:139(term)
+msgid "Command line"
+msgstr "Opdrachtregel"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:141(para)
+msgid "Execute the following command: <command>evince</command>"
+msgstr "Voer de volgende opdracht uit: <command>evince</command>"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:149(title)
+msgid "When You Start Evince Document Viewer"
+msgstr "Wanneer u Evince Documentviewer gestart heeft"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:150(para)
+msgid "When you start <application>Evince Document Viewer</application>, the following window is displayed."
+msgstr ""
+"Wannere u <application>Evince Documentviewer</application> start, wordt het "
+"volgende venster getoond."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:154(title)
+msgid "Evince Document Viewer Window"
+msgstr "Evince Documentviewer-venster"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:161(phrase)
+msgid "Shows Evince Document Viewer main window. Contains titlebar, menubar, toolbar and display area. Menubar contains File, Edit, View, Go and Help menus."
+msgstr ""
+"Toont het hoofdvenster van Evince Documentviewer. Bevat een titelbalk, "
+"menubalk, werkbalk en weergavegedeelte. De menubalk bevat de menu's "
+"Bestand, Bewerken, Beeld, Ga naar en Hulp."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:167(para)
+msgid "The <application>Evince Document Viewer</application> window contains the following elements:"
+msgstr ""
+"Het venster <application>Evince Documentviewer</application> bevat de "
+"volgende elementen:"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:171(term) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:219(para)
+msgid "Menubar"
+msgstr "Menubalk"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:173(para)
+msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with documents in <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:177(term)
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Werkbalk"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:179(para)
+msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:183(term)
+msgid "Display area"
+msgstr "Weergavegedeelte"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:185(para)
+msgid "The display area displays the document."
+msgstr "Het weergavegedeelte geeft het document weer."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:199(para)
+msgid "UI Component"
+msgstr "UI-component"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:201(para)
+msgid "Action"
+msgstr "Actie"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:206(para)
+msgid "Window"
+msgstr "Venster"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:210(para)
+msgid "Drag a file into the <application>Evince Document Viewer</application> window from another application such as a file manager."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:213(para)
+msgid "Double-click on the file name in the file manager"
+msgstr "Dubbelklik op de bestandsnaam in het bestandsbeheer"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:220(para) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:247(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:224(para)
+msgid "Shortcut keys"
+msgstr "Sneltoetsen"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:225(para)
+msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+msgstr "Druk op <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:190(para)
+msgid "In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the same action in several ways. For example, you can open a document in the following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top\"><placeholder-3/><entry><placeholder-4/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/></entry></row><row valign=\"top\"><placeholder-7/><placeholder-8/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:231(para)
+msgid "This manual documents functionality from the menubar."
+msgstr "Deze handleiding documenteert de functionaliteit van de menubalk."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:239(title)
+msgid "Usage"
+msgstr "Gebruik"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:243(title)
+msgid "To Open a File"
+msgstr "Een bestand openen"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:244(para)
+msgid "To open a File, perform the following steps:"
+msgstr "Om een bestand te openen, neemt u de volgende stappen:"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:251(para)
+msgid "In the <guilabel>Load file</guilabel> dialog, select the file you want to open."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:256(para)
+msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Evince Document Viewer</application> displays the name of the document in the titlebar of the window."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:261(para)
+msgid "To open another document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>Evince Document Viewer</application> opens each file in a new window."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:264(para)
+msgid "If you try to open a document with format that <application>Evince Document Viewer</application> does not recognize, the application displays an error message."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:270(title)
+msgid "To Navigate Through a Document"
+msgstr "Navigeren door een document"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:271(para)
+msgid "You can navigate through a file as follows:"
+msgstr "U kunt als volgt door een bestand navigeren:"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:274(para)
+msgid "To view the next page, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:278(para)
+msgid "To view the previous page, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:282(para)
+msgid "To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:286(para)
+msgid "To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:290(para)
+msgid "To view a particular page, enter the page number or page label in the text box on the toolbar, then press <keycap>Return</keycap>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:297(title)
+msgid "To Scroll a Page"
+msgstr "Een pagina verschuiven"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:298(para)
+msgid "To display the page contents that are not currently displayed in the display area, use the following methods:"
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:301(para)
+msgid "Use the arrow keys or space key on the keyboard."
+msgstr "Gebruik de pijltjestoetsen of spatiebalk op het toetsenbord."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:304(para)
+msgid "Drag the display area in the opposite direction to the direction in which you want to scroll. For example, to scroll down the page, drag the display area upwards in the window."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:307(para)
+msgid "Use the scrollbars on the window."
+msgstr "Gebruik de schuifbalken in het venster."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:314(title)
+msgid "To Change the Page Size"
+msgstr "Het veranderen van de paginagrootte"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:315(para)
+msgid "You can use the following methods to resize a page in the <application>Evince Document Viewer</application> display area:"
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:320(para)
+msgid "To increase the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:325(para)
+msgid "To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:330(para)
+msgid "To resize a page to have the same width as the <application>Evince Document Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Fit page width</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:335(para)
+msgid "To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:340(para)
+msgid "To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to have the same width and height as the screen, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to the original size, click on the <guibutton>Exit Full Screen</guibutton> button."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:348(title)
+msgid "To View Pages or Document Structore"
+msgstr "Het bekijken van pagina's of de documentstructuur"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:349(para)
+msgid "To view bookmarks or pages, perform the following steps:"
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:353(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Sidebar</guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:358(para)
+msgid "Use the drop-down list in the side-pane header to select whether to display document structure or pages in the side pane."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:363(para)
+msgid "Use the side-pane scrollbars to display the required item or page in the side pane."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:368(para)
+msgid "Click on an entry to navigate to that location in the document. Click on a page to navigate to that page in the document."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:374(title)
+msgid "To View the Properties of a Document"
+msgstr "Het bekijken van eigenschappen van een document"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:375(para)
+msgid "To view the properties of a document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:381(para)
+msgid "The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays all information available"
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:387(title)
+msgid "To Print a Document"
+msgstr "Een document afdrukken"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:388(para)
+msgid "To print a Document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:392(para)
+msgid "If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the author of the document has disabled the print option for this document. To enable the print option, you must enter the master password when you open the document. See <xref linkend=\"evince-password\"/> for more information about password-protected files."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:396(para)
+msgid "The <guilabel>Print</guilabel> dialog has the following tabbed sections:"
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:402(link) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:418(title)
+msgid "Job"
+msgstr "Taak"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:407(link) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:440(title) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:442(guilabel)
+msgid "Printer"
+msgstr "Printer"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:412(link) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:534(title)
+msgid "Paper"
+msgstr "Papier"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:420(guilabel)
+msgid "Print range"
+msgstr "Afdrukbereik"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:422(para)
+msgid "Select one of the following options to determine how many pages to print:"
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:425(guilabel)
+msgid "All"
+msgstr "Alle"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:426(para)
+msgid "Select this option to print all of the pages in the document."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:429(guilabel)
+msgid "Pages From"
+msgstr "Pagina's van"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:430(para)
+msgid "Select this option to print the selected range of pages in the document. Use the spin boxes to specify the first page and last page of the range."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:444(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the document."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:446(para)
+msgid "The <guilabel>Create a PDF document</guilabel> option is not supported in this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:452(guilabel)
+msgid "Settings"
+msgstr "Instellingen"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:454(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:456(para)
+msgid "To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed printing, if this functionality is supported by the printer."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:460(guilabel)
+msgid "Location"
+msgstr "Locatie"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:462(para)
+msgid "Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:467(guilabel)
+msgid "CUPS"
+msgstr "CUPS"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:469(para)
+msgid "Print the document to a CUPS printer."
+msgstr "Het document afdrukken naar een CUPS-printer."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:473(para)
+msgid "If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the only entry in this drop-down list."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:480(guilabel)
+msgid "lpr"
+msgstr "lpr"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:482(para)
+msgid "Print the document to a printer."
+msgstr "Het document naar een printer afdrukken."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:488(guilabel)
+msgid "File"
+msgstr "Bestand"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:490(para)
+msgid "Print the document to a PostScript file."
+msgstr "Het document naar een PostScript-bestand afdrukken."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:493(para)
+msgid "Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify the name and location of the PostScript file."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:499(guilabel)
+msgid "Custom"
+msgstr "Aangepast"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:501(para)
+msgid "Use the specified command to print the document."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:504(para)
+msgid "Type the name of the command in the text box. Include all command-line arguments."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:512(guilabel)
+msgid "State"
+msgstr "Status"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:514(para) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:520(para) /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:526(para)
+msgid "This functionality is not supported in this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:518(guilabel)
+msgid "Type"
+msgstr "Type"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:524(guilabel)
+msgid "Comment"
+msgstr "Opmerkingen"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:536(guilabel)
+msgid "Paper size"
+msgstr "Papiergrootte"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:538(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to print the document."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:541(guilabel)
+msgid "Width"
+msgstr "Breedte"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:543(para)
+msgid "Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-down list to change the measurement unit."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:546(guilabel)
+msgid "Height"
+msgstr "Hoogte"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:548(para)
+msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
+msgstr "Gebruik dit draaivakje om de hoogte van het papier aan te geven."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:551(guilabel)
+msgid "Feed orientation"
+msgstr "Invoeroriëntatie"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:553(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the printer."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:556(guilabel)
+msgid "Page orientation"
+msgstr "Paginaoriëntatie"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:558(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:561(guilabel)
+msgid "Layout"
+msgstr "Layout"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:563(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:566(guilabel)
+msgid "Paper Tray"
+msgstr "Papiervak"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:568(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
+msgstr "Gebruik deze uitklaplijst om het papiervak te selecteren."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:578(title)
+msgid "To Copy a Document"
+msgstr "Een document kopiëren"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:579(para)
+msgid "To copy a file, perform the following steps:"
+msgstr "Om een document te kopiëren neemt u de volgende stappen:"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:583(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a Copy</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:588(para)
+msgid "Type the new filename in the <guilabel>Filename</guilabel> text box in the <guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:591(para)
+msgid "If necessary, specify the location of the copied document. By default, copies are saved in your home directory."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:596(para)
+msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
+msgstr "Klik <guibutton>Opslaan</guibutton>."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:605(title)
+msgid "To Work With Password-Protected Documents"
+msgstr "Werken met wachtwoord-beschermde documenten"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:606(para)
+msgid "An author can use the following password levels to protect a document:"
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:611(para)
+msgid "User password that allows others only to read the document."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:615(para)
+msgid "Master password that allows others to perform additional actions, such as print the document."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:619(para)
+msgid "When you try to open a password-protected document, <application>Evince Document Viewer</application> displays a security dialog. Type either the user password or the master password in the <guilabel>Enter document password</guilabel> text box, then click <guibutton>Open Document</guibutton>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:626(title)
+msgid "To Close a Document"
+msgstr "Een document sluiten"
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:627(para)
+msgid "To close a document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Om een document te sluiten, kies " "<menuchoice><guimenu>Bestand</guimenu><guimenuitem>Sluiten</guimenuitem>"
+"</menuchoice>."
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:629(para)
+msgid "If the window is the last <application>Evince Document Viewer</application> window open, the application exits."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:632(para)
+msgid "To quit <application>Evince Document Viewer</application> at any time, no matter how many windows are open, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:634(para)
+msgid "When you quit, <application>Evince Document Viewer</application> closes all documents opened in the current session."
+msgstr ""
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: /tmp/doc-l10n/cvs/evince.gnome-2-12/C/evince.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Reinout van Schouwen <reinout@cs.vu.nl>"
+