Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sq.po
diff options
context:
space:
mode:
authorLaurent Dhima <laurenti@alblinux.net>2005-08-17 08:50:17 (GMT)
committer Laurent Dhima <laurenti@src.gnome.org>2005-08-17 08:50:17 (GMT)
commit5ebd1bb3fdd12efe5fba0113c234102d43147033 (patch)
tree5b7f6c1dfa29b03489623f5e607dcde3fcefba4c /po/sq.po
parent1b943a1adb5fb356a8054af16384141cce8f9779 (diff)
Updated Albanian translation.
2005-08-17 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net> * sq.po: Updated Albanian translation.
Diffstat (limited to 'po/sq.po')
-rw-r--r--po/sq.po246
1 files changed, 131 insertions, 115 deletions
diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index 4868ead..bdcbfaf 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince.HEAD.sq\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-08-16 05:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-16 10:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-08-17 05:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-17 10:49+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgid "Separator"
msgstr "Ndarës"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3128
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3133
msgid "Best Fit"
msgstr "Përshtatja më e mirë"
@@ -69,7 +69,7 @@ msgstr "300%"
msgid "400%"
msgstr "400%"
-#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:607
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:608
msgid "Document Viewer"
msgstr "Shikues dokumentesh"
@@ -346,38 +346,54 @@ msgstr "10x14"
msgid "No document loaded."
msgstr "Nuk është ngarkuar asnjë dokument."
-#: ../ps/ps-document.c:602
+#: ../ps/ps-document.c:604
msgid "Broken pipe."
msgstr "Pipe e ndërprerë."
-#: ../ps/ps-document.c:784
+#: ../ps/ps-document.c:786
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Interpretuesi dështoi."
-#. report error
-#: ../ps/ps-document.c:906
+#: ../ps/ps-document.c:914
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Gabim gjatë dekompresimit të file %s:\n"
-#: ../ps/ps-document.c:962
+#: ../ps/ps-document.c:916
+msgid "Error while decompressing file\n"
+msgstr "Gabim gjatë dekompresimit të file\n"
+
+#: ../ps/ps-document.c:980
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "E pamundur hapja e file %s.\n"
-#: ../ps/ps-document.c:964
+#: ../ps/ps-document.c:982
+msgid "Cannot open file.\n"
+msgstr "E pamundur hapja e file.\n"
+
+#: ../ps/ps-document.c:989
msgid "File is not readable."
msgstr "File nuk është i lexueshëm."
-#: ../ps/ps-document.c:984
+#: ../ps/ps-document.c:1009
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokumenti u ngarkua."
-#: ../ps/ps-document.c:1236
+#: ../ps/ps-document.c:1107
+#, c-format
+msgid "Failed to load document '%s'"
+msgstr "E pamundur hapja e dokumentit '%s'"
+
+#: ../ps/ps-document.c:1112
+msgid "Failed to load document"
+msgstr "E pamundur hapja e dokumentit"
+
+#: ../ps/ps-document.c:1273
msgid "Encapsulated PostScript"
msgstr "Encapsulated PostScript"
-#: ../ps/ps-document.c:1237
+#: ../ps/ps-document.c:1274
msgid "PostScript"
msgstr "PostScript"
@@ -575,53 +591,53 @@ msgstr "Nuk u gjet"
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% akoma për t'u kërkuar"
-#: ../shell/ev-window.c:554
+#: ../shell/ev-window.c:555
msgid "Unable to open document"
msgstr "E pamundur hapja e dokumentit"
-#: ../shell/ev-window.c:601
+#: ../shell/ev-window.c:602
msgid "Document Viewer - Password Required"
msgstr "Shikuesi i dokumentit - Kërkohet fjalëkalimi"
-#: ../shell/ev-window.c:603
+#: ../shell/ev-window.c:604
#, c-format
msgid "%s - Password Required"
msgstr "%s - Kërkohet fjalëkalimi"
-#: ../shell/ev-window.c:738 ../shell/ev-window.c:1066
+#: ../shell/ev-window.c:739 ../shell/ev-window.c:1067
msgid "Loading document. Please wait"
msgstr "Duke ngarkuar dokumentin. Durim, ju lutem"
-#: ../shell/ev-window.c:1077
+#: ../shell/ev-window.c:1078
msgid "Open Document"
msgstr "Hap dokumentin"
-#: ../shell/ev-window.c:1217
+#: ../shell/ev-window.c:1218
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "File nuk mund të ruhet si \"%s\"."
-#: ../shell/ev-window.c:1241
+#: ../shell/ev-window.c:1243
msgid "Save a Copy"
msgstr "Ruaj një kopje"
-#: ../shell/ev-window.c:1420
+#: ../shell/ev-window.c:1424
msgid "Print"
msgstr "Printo"
-#: ../shell/ev-window.c:1424
+#: ../shell/ev-window.c:1428
msgid "Pages"
msgstr "Faqe"
-#: ../shell/ev-window.c:1452
+#: ../shell/ev-window.c:1456
msgid "Generating PDF is not supported"
msgstr "Krijimi i PDF nuk suportohet"
-#: ../shell/ev-window.c:1463
+#: ../shell/ev-window.c:1467
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Printimi nuk suportohet nga ky printer."
-#: ../shell/ev-window.c:1466
+#: ../shell/ev-window.c:1470
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
@@ -630,24 +646,24 @@ msgstr ""
"Jeni duke u munduar të printoni në një printer duke përdorur driver \"%s\". "
"Ky program kërkon një driver PostScript."
-#: ../shell/ev-window.c:1538
+#: ../shell/ev-window.c:1542
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksioni \"Gjej\" nuk punon me këtë dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1540
+#: ../shell/ev-window.c:1544
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Kërkimi i teksteve suportohet vetëm për dokumentet PDF."
#. Toolbar-only
-#: ../shell/ev-window.c:1770 ../shell/ev-window.c:2936
+#: ../shell/ev-window.c:1774 ../shell/ev-window.c:2941
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Largohu nga modaliteti me ekran të plotë"
-#: ../shell/ev-window.c:2096
+#: ../shell/ev-window.c:2100
msgid "Toolbar editor"
msgstr "Edituesi i panelit të instrumentëve"
-#: ../shell/ev-window.c:2448
+#: ../shell/ev-window.c:2453
#, c-format
msgid ""
"PostScript and PDF File Viewer.\n"
@@ -656,7 +672,7 @@ msgstr ""
"Shikuesi i file PostScript dhe PDF.\n"
"Duke përdorur poppler %s (%s)"
-#: ../shell/ev-window.c:2471
+#: ../shell/ev-window.c:2476
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -668,7 +684,7 @@ msgstr ""
"Free Software Foundation; sipas versionit 2 të Liçencës, ose\n"
"(sipas dëshirës suaj) çdo versioni tjetër pasardhës.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2475
+#: ../shell/ev-window.c:2480
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
@@ -680,7 +696,7 @@ msgstr ""
"TREGËTIMIT apo VLEFSHMËRINË PËR NJË PËRDORIM PRECIZ. Shiko\n"
"Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për hollësi të tjera.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2479
+#: ../shell/ev-window.c:2484
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
@@ -690,328 +706,328 @@ msgstr ""
"të Përgjithshme; nëse jo, kërkoja Fondacionit Free Software, INC.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2503 ../shell/main.c:189
+#: ../shell/ev-window.c:2508 ../shell/main.c:189
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:2506
+#: ../shell/ev-window.c:2511
msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2005 Autorët e Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:2512
+#: ../shell/ev-window.c:2517
msgid "translator-credits"
msgstr "Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>"
-#: ../shell/ev-window.c:2855
+#: ../shell/ev-window.c:2860
msgid "_File"
msgstr "_File"
-#: ../shell/ev-window.c:2856
+#: ../shell/ev-window.c:2861
msgid "_Edit"
msgstr "_Ndrysho"
-#: ../shell/ev-window.c:2857
+#: ../shell/ev-window.c:2862
msgid "_View"
msgstr "_Shfaq"
-#: ../shell/ev-window.c:2858
+#: ../shell/ev-window.c:2863
msgid "_Go"
msgstr "_Shko"
-#: ../shell/ev-window.c:2859
+#: ../shell/ev-window.c:2864
msgid "_Help"
msgstr "_Ndihmë"
#. File menu
-#: ../shell/ev-window.c:2862
+#: ../shell/ev-window.c:2867
msgid "_Open..."
msgstr "_Hap..."
-#: ../shell/ev-window.c:2863
+#: ../shell/ev-window.c:2868
msgid "Open an existing document"
msgstr "Hap një dokument ekzistues"
-#: ../shell/ev-window.c:2865
+#: ../shell/ev-window.c:2870
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Ruaj një kopje..."
-#: ../shell/ev-window.c:2866
+#: ../shell/ev-window.c:2871
msgid "Save the current document with a new filename"
msgstr "Ruaj dokumentin aktual me një emër të ri"
-#: ../shell/ev-window.c:2868
+#: ../shell/ev-window.c:2873
msgid "_Print..."
msgstr "_Printo..."
-#: ../shell/ev-window.c:2869
+#: ../shell/ev-window.c:2874
msgid "Print this document"
msgstr "Printo këtë dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:2871
+#: ../shell/ev-window.c:2876
msgid "P_roperties"
msgstr "P_ronësitë"
-#: ../shell/ev-window.c:2872
+#: ../shell/ev-window.c:2877
msgid "View the properties of this document"
msgstr "Shiko pronësitë e dokumentit"
-#: ../shell/ev-window.c:2875
+#: ../shell/ev-window.c:2880
msgid "Close this window"
msgstr "Mbyll këtë dritare"
-#: ../shell/ev-window.c:2880
+#: ../shell/ev-window.c:2885
msgid "Copy text from the document"
msgstr "Kopjo tekst nga dokumenti"
-#: ../shell/ev-window.c:2882
+#: ../shell/ev-window.c:2887
msgid "Select _All"
msgstr "Zgjidh _gjithçka"
-#: ../shell/ev-window.c:2883
+#: ../shell/ev-window.c:2888
msgid "Select the entire page"
msgstr "Zgjidhe të gjithë faqen"
-#: ../shell/ev-window.c:2886 ../shell/ev-window.c:2944
+#: ../shell/ev-window.c:2891 ../shell/ev-window.c:2949
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Gjej një fjalë apo frazë në dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:2888
+#: ../shell/ev-window.c:2893
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Gjej në va_zhdim"
-#: ../shell/ev-window.c:2889
+#: ../shell/ev-window.c:2894
msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
msgstr "Gjej korrispondimin në vazhdim të fjalës apo frazës"
-#: ../shell/ev-window.c:2891
+#: ../shell/ev-window.c:2896
msgid "T_oolbar"
msgstr "Paneli i _instrumentëve"
-#: ../shell/ev-window.c:2892
+#: ../shell/ev-window.c:2897
msgid "Customize the toolbar"
msgstr "Personalizo panelin e instrumentëve"
-#: ../shell/ev-window.c:2894
+#: ../shell/ev-window.c:2899
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Rrotullo _Majtas"
-#: ../shell/ev-window.c:2895
+#: ../shell/ev-window.c:2900
msgid "Rotate the document to the left"
msgstr "Rrotullo majtas dokumentin"
-#: ../shell/ev-window.c:2897
+#: ../shell/ev-window.c:2902
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Rrotullo _Djathtas"
-#: ../shell/ev-window.c:2898
+#: ../shell/ev-window.c:2903
msgid "Rotate the document to the right"
msgstr "Rrotullo djathtas dokumentin"
-#: ../shell/ev-window.c:2903 ../shell/ev-window.c:2965
-#: ../shell/ev-window.c:2968 ../shell/ev-window.c:2983
+#: ../shell/ev-window.c:2908 ../shell/ev-window.c:2970
+#: ../shell/ev-window.c:2973 ../shell/ev-window.c:2988
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Zmadho dokumentin"
-#: ../shell/ev-window.c:2906 ../shell/ev-window.c:2971
-#: ../shell/ev-window.c:2986
+#: ../shell/ev-window.c:2911 ../shell/ev-window.c:2976
+#: ../shell/ev-window.c:2991
msgid "Shrink the document"
msgstr "Ngushto dokumentin"
-#: ../shell/ev-window.c:2908
+#: ../shell/ev-window.c:2913
msgid "_Reload"
msgstr "_Rilexo"
-#: ../shell/ev-window.c:2909
+#: ../shell/ev-window.c:2914
msgid "Reload the document"
msgstr "Rilexo dokumentin"
#. Go menu
-#: ../shell/ev-window.c:2913
+#: ../shell/ev-window.c:2918
msgid "_Previous Page"
msgstr "Faqja _Paraardhëse"
-#: ../shell/ev-window.c:2914
+#: ../shell/ev-window.c:2919
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Shko tek faqja paraardhëse"
-#: ../shell/ev-window.c:2916
+#: ../shell/ev-window.c:2921
msgid "_Next Page"
msgstr "Faqja në _Vazhdim"
-#: ../shell/ev-window.c:2917
+#: ../shell/ev-window.c:2922
msgid "Go to the next page"
msgstr "Shko tek faqja në vazhdim"
-#: ../shell/ev-window.c:2919
+#: ../shell/ev-window.c:2924
msgid "_First Page"
msgstr "_Faqja e parë"
-#: ../shell/ev-window.c:2920
+#: ../shell/ev-window.c:2925
msgid "Go to the first page"
msgstr "Shko tek faqja e parë"
-#: ../shell/ev-window.c:2922
+#: ../shell/ev-window.c:2927
msgid "_Last Page"
msgstr "Faqja e _fundit"
-#: ../shell/ev-window.c:2923
+#: ../shell/ev-window.c:2928
msgid "Go to the last page"
msgstr "Shko tek faqja e fundit"
#. Help menu
-#: ../shell/ev-window.c:2927
+#: ../shell/ev-window.c:2932
msgid "_Contents"
msgstr "_Përmbajtja"
-#: ../shell/ev-window.c:2928
+#: ../shell/ev-window.c:2933
msgid "Display help for the viewer application"
msgstr "Shfaq ndihmën për programin e shikimit"
-#: ../shell/ev-window.c:2931
+#: ../shell/ev-window.c:2936
msgid "_About"
msgstr "_Informacione"
-#: ../shell/ev-window.c:2932
+#: ../shell/ev-window.c:2937
msgid "Display credits for the document viewer creators"
msgstr "Shfaq kreditë në lidhje me krijuesit e shikuesit të dokumenteve"
-#: ../shell/ev-window.c:2937
+#: ../shell/ev-window.c:2942
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Dil nga modaliteti me ekran të plotë"
-#: ../shell/ev-window.c:2947 ../shell/ev-window.c:2953
-#: ../shell/ev-window.c:2962
+#: ../shell/ev-window.c:2952 ../shell/ev-window.c:2958
+#: ../shell/ev-window.c:2967
msgid "Scroll one page forward"
msgstr "Rrotullo një faqe para"
-#: ../shell/ev-window.c:2950 ../shell/ev-window.c:2956
-#: ../shell/ev-window.c:2959
+#: ../shell/ev-window.c:2955 ../shell/ev-window.c:2961
+#: ../shell/ev-window.c:2964
msgid "Scroll one page backward"
msgstr "Rrotullo një faqe mbrapa"
-#: ../shell/ev-window.c:2974
+#: ../shell/ev-window.c:2979
msgid "Focus the page selector"
msgstr "Fokusi tek zgjedhësi i faqes"
-#: ../shell/ev-window.c:2977
+#: ../shell/ev-window.c:2982
msgid "Go ten pages backward"
msgstr "Shko dhjetë faqe mbrapsht"
-#: ../shell/ev-window.c:2980
+#: ../shell/ev-window.c:2985
msgid "Go ten pages forward"
msgstr "Shko dhjetë faqe para"
#. View Menu
-#: ../shell/ev-window.c:2993
+#: ../shell/ev-window.c:2998
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Paneli i instrumentëve"
-#: ../shell/ev-window.c:2994
+#: ../shell/ev-window.c:2999
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Shfaq ose fsheh panelin"
-#: ../shell/ev-window.c:2996
+#: ../shell/ev-window.c:3001
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Shtylla e gjëndjes"
-#: ../shell/ev-window.c:2997
+#: ../shell/ev-window.c:3002
msgid "Show or hide the statusbar"
msgstr "Shfaq ose fsheh panelin e gjëndjes"
-#: ../shell/ev-window.c:2999
+#: ../shell/ev-window.c:3004
msgid "Side _Pane"
msgstr "_Paneli anës"
-#: ../shell/ev-window.c:3000
+#: ../shell/ev-window.c:3005
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Shfaq ose fsheh panelin anësor"
-#: ../shell/ev-window.c:3002
+#: ../shell/ev-window.c:3007
msgid "_Continuous"
msgstr "_Pa ndërprerje"
-#: ../shell/ev-window.c:3003
+#: ../shell/ev-window.c:3008
msgid "Show the entire document"
msgstr "Shfaq krejt dokumentin"
-#: ../shell/ev-window.c:3005
+#: ../shell/ev-window.c:3010
msgid "_Dual"
msgstr "_Dopjo"
-#: ../shell/ev-window.c:3006
+#: ../shell/ev-window.c:3011
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Shfaq dy faqe njëkohësisht"
-#: ../shell/ev-window.c:3008
+#: ../shell/ev-window.c:3013
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Ekran i plotë"
-#: ../shell/ev-window.c:3009
+#: ../shell/ev-window.c:3014
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Zmadho dritaren për t'ju përshtatur krejt ekranit"
-#: ../shell/ev-window.c:3011
+#: ../shell/ev-window.c:3016
msgid "_Presentation"
msgstr "_Prezantim"
-#: ../shell/ev-window.c:3012
+#: ../shell/ev-window.c:3017
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Zbato dokumentin si një prezantim"
-#: ../shell/ev-window.c:3014
+#: ../shell/ev-window.c:3019
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Përshtate"
-#: ../shell/ev-window.c:3015
+#: ../shell/ev-window.c:3020
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "Përshtatja dritares dokumentin aktual"
-#: ../shell/ev-window.c:3017
+#: ../shell/ev-window.c:3022
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Përshtat _gjerësinë e faqes"
-#: ../shell/ev-window.c:3018
+#: ../shell/ev-window.c:3023
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "Përshtatja dokumentin aktual gjerësisë së dritares"
-#: ../shell/ev-window.c:3077
+#: ../shell/ev-window.c:3082
msgid "Page"
msgstr "Faqja"
-#: ../shell/ev-window.c:3078
+#: ../shell/ev-window.c:3083
msgid "Select Page"
msgstr "Zgjidh faqen"
-#: ../shell/ev-window.c:3090
+#: ../shell/ev-window.c:3095
msgid "Zoom"
msgstr "Shkalla e zmadhimit"
-#: ../shell/ev-window.c:3092
+#: ../shell/ev-window.c:3097
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Rregullo nivelin e zmadhimit"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3108
+#: ../shell/ev-window.c:3113
msgid "Previous"
msgstr "Paraardhëse"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3114
+#: ../shell/ev-window.c:3119
msgid "Next"
msgstr "Në vazhdim"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3118
+#: ../shell/ev-window.c:3123
msgid "Zoom In"
msgstr "Zmadho"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3123
+#: ../shell/ev-window.c:3128
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zvogëlo"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3133
+#: ../shell/ev-window.c:3138
msgid "Fit Width"
msgstr "Përshtat sipas gjerësisë"