Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Rose <menthos@menthos.com>2004-12-22 20:14:25 (GMT)
committer Christian Rose <menthos@src.gnome.org>2004-12-22 20:14:25 (GMT)
commitfed46aa2fad79244d5ecc6eccea232e822c7b2e8 (patch)
tree857d78de38282b17fbb8aa84a6c41959b6ced75c /po/sv.po
parent5d2b1ce36bdb57859aedf96b5764c44fd6982883 (diff)
Added "sv" to ALL_LINGUAS. Added Swedish translation.
2004-12-22 Christian Rose <menthos@menthos.com> * configure.ac: Added "sv" to ALL_LINGUAS. * po/sv.po: Added Swedish translation.
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po550
1 files changed, 550 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
new file mode 100644
index 0000000..5af30b0
--- /dev/null
+++ b/po/sv.po
@@ -0,0 +1,550 @@
+# Swedish messages for evince.
+# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
+# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004.
+#
+# $Id$
+#
+# "PostScript" bör enligt Datatermgruppen skrivas "Postscript" på svenska.
+# http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f19
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: evince\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2004-12-22 21:10+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-22 21:10+0100\n"
+"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
+"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ps/ggvutils.c:31
+msgid "BBox"
+msgstr "BBox"
+
+#: ps/ggvutils.c:32
+msgid "Letter"
+msgstr "Letter"
+
+#: ps/ggvutils.c:33
+msgid "Tabloid"
+msgstr "Tabloid"
+
+#: ps/ggvutils.c:34
+msgid "Ledger"
+msgstr "Liggare"
+
+#: ps/ggvutils.c:35
+msgid "Legal"
+msgstr "Legal"
+
+#: ps/ggvutils.c:36
+msgid "Statement"
+msgstr "Uttalande"
+
+#: ps/ggvutils.c:37
+msgid "Executive"
+msgstr "Executive"
+
+#: ps/ggvutils.c:38
+msgid "A0"
+msgstr "A0"
+
+#: ps/ggvutils.c:39
+msgid "A1"
+msgstr "A1"
+
+#: ps/ggvutils.c:40
+msgid "A2"
+msgstr "A2"
+
+#: ps/ggvutils.c:41
+msgid "A3"
+msgstr "A3"
+
+#: ps/ggvutils.c:42
+msgid "A4"
+msgstr "A4"
+
+#: ps/ggvutils.c:43
+msgid "A5"
+msgstr "A5"
+
+#: ps/ggvutils.c:44
+msgid "B4"
+msgstr "B4"
+
+#: ps/ggvutils.c:45
+msgid "B5"
+msgstr "B5"
+
+#: ps/ggvutils.c:46
+msgid "Folio"
+msgstr "Folio"
+
+#: ps/ggvutils.c:47
+msgid "Quarto"
+msgstr "Quarto"
+
+#: ps/ggvutils.c:48
+msgid "10x14"
+msgstr "10×14"
+
+#: ps/ggvutils.c:53
+msgid "Portrait"
+msgstr "Stående"
+
+#: ps/ggvutils.c:54
+msgid "Landscape"
+msgstr "Liggande"
+
+#: ps/ggvutils.c:55
+msgid "Upside Down"
+msgstr "Uppochner"
+
+#: ps/ggvutils.c:56
+msgid "Seascape"
+msgstr "Liggande uppochner"
+
+#: ps/gtkgs.c:331
+msgid "No document loaded."
+msgstr "Inget dokument är inläst."
+
+#: ps/gtkgs.c:423
+msgid "File is not a valid PostScript document."
+msgstr "Filen är inte ett giltigt Postscript-dokument."
+
+#: ps/gtkgs.c:694
+msgid "Broken pipe."
+msgstr "Brutet rör."
+
+#: ps/gtkgs.c:884
+msgid "Interpreter failed."
+msgstr "Tolk misslyckades."
+
+#. report error
+#: ps/gtkgs.c:988
+#, c-format
+msgid "Error while decompressing file %s:\n"
+msgstr "Fel vid uppackning av filen %s:\n"
+
+#: ps/gtkgs.c:1094
+#, c-format
+msgid "Error while converting pdf file %s:\n"
+msgstr "Fel vid konvertering av pdf-filen %s:\n"
+
+#: ps/gtkgs.c:1366
+#, c-format
+msgid "Cannot open file %s.\n"
+msgstr "Kan inte öppna filen %s.\n"
+
+#: ps/gtkgs.c:1368
+msgid "File is not readable."
+msgstr "Filen är inte läsbar."
+
+#: ps/gtkgs.c:1387
+#, c-format
+msgid "Error while scanning file %s\n"
+msgstr "Fel vid genomsökning av filen %s\n"
+
+#: ps/gtkgs.c:1390
+msgid "The file is not a PostScript document."
+msgstr "Filen är inte ett Postscript-dokument."
+
+#: ps/gtkgs.c:1421
+msgid "Document loaded."
+msgstr "Dokument inläst."
+
+#: shell/eggfindbar.c:139
+msgid "Search string"
+msgstr "Söksträng"
+
+#: shell/eggfindbar.c:140
+msgid "The name of the string to be found"
+msgstr "Namnet på strängen som ska hittas"
+
+#: shell/eggfindbar.c:153
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"
+
+#: shell/eggfindbar.c:154
+msgid "TRUE for a case sensitive search"
+msgstr "SANT för en skiftlägeskänslig sökning"
+
+#: shell/eggfindbar.c:161
+msgid "Highlight color"
+msgstr "Färgmarkeringsfärg"
+
+#: shell/eggfindbar.c:162
+msgid "Color of highlight for all matches"
+msgstr "Färg för färgmarkering av alla träffar"
+
+#: shell/eggfindbar.c:168
+msgid "Current color"
+msgstr "Aktuell färg"
+
+#: shell/eggfindbar.c:169
+msgid "Color of highlight for the current match"
+msgstr "Färg för färgmarkering av den aktuella träffen"
+
+#: shell/eggfindbar.c:286
+msgid "F_ind:"
+msgstr "S_ök:"
+
+#: shell/eggfindbar.c:299
+msgid "_Previous"
+msgstr "_Föregående"
+
+#: shell/eggfindbar.c:300
+msgid "_Next"
+msgstr "_Nästa"
+
+#: shell/eggfindbar.c:312
+msgid "C_ase Sensitive"
+msgstr "_Gör skillnad på gemener/VERSALER"
+
+#: shell/ev-application.c:122
+msgid "Open document"
+msgstr "Öppna dokument"
+
+#: shell/ev-application.c:132
+msgid "PostScript and PDF Documents"
+msgstr "Postscript- och PDF-dokument"
+
+#: shell/ev-application.c:138
+msgid "PostScript Documents"
+msgstr "Postscript-dokument"
+
+#: shell/ev-application.c:143
+msgid "PDF Documents"
+msgstr "PDF-dokument"
+
+#: shell/ev-application.c:148
+msgid "Images"
+msgstr "Bilder"
+
+#: shell/ev-application.c:153
+msgid "All Files"
+msgstr "Alla filer"
+
+#: shell/ev-window.c:204
+msgid "Unable to open document"
+msgstr "Kan inte öppna dokument"
+
+#: shell/ev-window.c:288
+#, c-format
+msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
+msgstr "Ohanterad MIME-typ: \"%s\""
+
+#: shell/ev-window.c:446
+msgid "Exit Fullscreen"
+msgstr "Avsluta helskärmsläge"
+
+#: shell/ev-window.c:642
+msgid "Many..."
+msgstr "Många..."
+
+#: shell/ev-window.c:647
+msgid "Not so many..."
+msgstr "Inte så många..."
+
+#: shell/ev-window.c:652
+msgid ""
+"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+msgstr ""
+"Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls\n"
+"i informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
+"originaltexten.\n"
+"\n"
+"Evince är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera\n"
+"det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av\n"
+"Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
+"någon senare version.\n"
+
+#: shell/ev-window.c:656
+msgid ""
+"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+msgstr ""
+"Evince distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
+"men UTAN NÅGON GARANTI, även utan underförstådd garanti vid\n"
+"KÖP eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se\n"
+"GNU General Public License för ytterligare information.\n"
+
+#: shell/ev-window.c:660
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+msgstr ""
+"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans\n"
+"med Evince. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
+
+#: shell/ev-window.c:682 shell/main.c:86
+msgid "Evince"
+msgstr "Evince"
+
+#: shell/ev-window.c:685
+msgid "© 1996-2004 The Evince authors"
+msgstr "© 1996-2004 Författarna av Evince"
+
+#: shell/ev-window.c:688
+msgid "PostScript and PDF File Viewer."
+msgstr "Visare för Postscript- och PDF-filer."
+
+#: shell/ev-window.c:691
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Christian Rose\n"
+"Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"
+
+#: shell/ev-window.c:912
+msgid "_File"
+msgstr "_Arkiv"
+
+#: shell/ev-window.c:913
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Redigera"
+
+#: shell/ev-window.c:914
+msgid "_View"
+msgstr "_Visa"
+
+#: shell/ev-window.c:915
+msgid "_Go"
+msgstr "_Gå"
+
+#: shell/ev-window.c:916
+msgid "_Help"
+msgstr "_Hjälp"
+
+#. File menu
+#: shell/ev-window.c:919
+msgid "_Open"
+msgstr "_Öppna"
+
+#: shell/ev-window.c:920
+msgid "Open a file"
+msgstr "Öppna en fil"
+
+#: shell/ev-window.c:922
+msgid "_Print"
+msgstr "Skriv _ut"
+
+#: shell/ev-window.c:923
+msgid "Print this document"
+msgstr "Skriv ut detta dokument"
+
+#: shell/ev-window.c:925
+msgid "_Close"
+msgstr "S_täng"
+
+#: shell/ev-window.c:926
+msgid "Close this window"
+msgstr "Stäng detta fönster"
+
+#. Edit menu
+#: shell/ev-window.c:930
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Kopiera"
+
+#: shell/ev-window.c:931
+msgid "Copy text from the document"
+msgstr "Kopiera text från dokumentet"
+
+#: shell/ev-window.c:934
+msgid "_Find"
+msgstr "_Sök"
+
+#: shell/ev-window.c:935
+msgid "Find a word or phrase in the document"
+msgstr "Sök ett ord eller en fras i dokumentet"
+
+#. View menu
+#: shell/ev-window.c:939
+msgid "Zoom _In"
+msgstr "Zooma _in"
+
+#: shell/ev-window.c:940
+msgid "Enlarge the document"
+msgstr "Förstora dokumentet"
+
+#: shell/ev-window.c:942
+msgid "Zoom _Out"
+msgstr "Zooma _ut"
+
+#: shell/ev-window.c:943
+msgid "Shrink the document"
+msgstr "Krymp dokumentet"
+
+#: shell/ev-window.c:945
+msgid "_Normal Size"
+msgstr "_Normal storlek"
+
+#: shell/ev-window.c:946
+msgid "Zoom to the normal size"
+msgstr "Zooma till den normala storleken"
+
+#: shell/ev-window.c:948
+msgid "_Best Fit"
+msgstr "_Bästa anpassning"
+
+#: shell/ev-window.c:949
+msgid "Zoom to fit the document to the current window"
+msgstr "Zooma så att dokumentet passar i det aktuella fönstret"
+
+#: shell/ev-window.c:951
+msgid "Fit Page _Width"
+msgstr "Anpassa till sid_bredd"
+
+#: shell/ev-window.c:952
+msgid "Zoom to fit the width of the current window "
+msgstr "Zooma så att det passar bredden på det aktuella fönstret"
+
+#. Go menu
+#: shell/ev-window.c:956
+msgid "_Back"
+msgstr "_Bakåt"
+
+#: shell/ev-window.c:957 shell/ev-window.c:960
+msgid "Go to the page viewed before this one"
+msgstr "Gå till sidan som visades innan denna"
+
+#: shell/ev-window.c:959
+msgid "Fo_rward"
+msgstr "F_ramåt"
+
+#: shell/ev-window.c:962
+msgid "_Previous Page"
+msgstr "_Föregående sida"
+
+#: shell/ev-window.c:963
+msgid "Go to the previous page"
+msgstr "Gå till föregående sida"
+
+#: shell/ev-window.c:965
+msgid "_Next Page"
+msgstr "_Nästa sida"
+
+#: shell/ev-window.c:966
+msgid "Go to the next page"
+msgstr "Gå till nästa sida"
+
+#: shell/ev-window.c:968
+msgid "_First Page"
+msgstr "_Första sidan"
+
+#: shell/ev-window.c:969
+msgid "Go to the first page"
+msgstr "Gå till första sidan"
+
+#: shell/ev-window.c:971
+msgid "_Last Page"
+msgstr "_Sista sidan"
+
+#: shell/ev-window.c:972
+msgid "Go to the last page"
+msgstr "Gå till sista sidan"
+
+#. Help menu
+#: shell/ev-window.c:976
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Innehåll"
+
+#: shell/ev-window.c:977
+msgid "Display help for the viewer application"
+msgstr "VIsa hjälp för visarprogrammet"
+
+#: shell/ev-window.c:980
+msgid "_About"
+msgstr "_Om"
+
+#: shell/ev-window.c:981
+msgid "Display credits for the document viewer creators"
+msgstr "Visa tack till skaparna av dokumentvisaren"
+
+#. View Menu
+#: shell/ev-window.c:988
+msgid "_Toolbar"
+msgstr "_Verktygsrad"
+
+#: shell/ev-window.c:989
+msgid "Show or hide toolbar"
+msgstr "Visa eller dölj verktygsraden"
+
+#: shell/ev-window.c:991
+msgid "_Statusbar"
+msgstr "_Statusrad"
+
+#: shell/ev-window.c:992
+msgid "Show or hide statusbar"
+msgstr "Visa eller dölj statusraden"
+
+#: shell/ev-window.c:994
+msgid "Side_bar"
+msgstr "Sido_rad"
+
+#: shell/ev-window.c:995
+msgid "Show or hide sidebar"
+msgstr "Visa eller dölj sidoraden"
+
+#: shell/ev-window.c:997
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "_Helskärm"
+
+#: shell/ev-window.c:998
+msgid "Expand the window to fill the screen"
+msgstr "Expandera fönstret så att det fyller skärmen"
+
+#: shell/ev-window.c:1015
+msgid "Document Viewer"
+msgstr "Dokumentvisare"
+
+#: shell/ev-window.c:1076
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "Bokmärken"
+
+#: shell/ev-window.c:1083
+msgid "Thumbnails"
+msgstr "Miniatyrbilder"
+
+#: shell/main.c:90
+msgid "Evince Document Viewer"
+msgstr "Dokumentvisaren Evince"
+
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Sök"
+
+#~ msgid "Search..."
+#~ msgstr "Sök..."
+
+#~ msgid "Find:"
+#~ msgstr "Sök:"
+
+#~ msgid "Previous"
+#~ msgstr "Föregående"
+
+#~ msgid "_Open document"
+#~ msgstr "_Öppna dokument"
+
+#~ msgid "Image"
+#~ msgstr "Bild"
+
+#~ msgid "Best Fit"
+#~ msgstr "Bästa anpassning"
+
+#~ msgid "Zoom to fit the width of the current window"
+#~ msgstr "Zooma så att det passar bredden på det aktuella fönstret"
+
+#~ msgid "Display help for this application"
+#~ msgstr "Visa hjälp för detta program"
+
+#~ msgid "Statusbar"
+#~ msgstr "Statusrad"