Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorAndre Klapper <a9016009@gmx.de>2009-03-09 18:31:28 (GMT)
committer Andre Klapper <aklapper@src.gnome.org>2009-03-09 18:31:28 (GMT)
commite487530a9da6f8394bfb7e93bd09b3c1368292a9 (patch)
tree94fd59086b6cadb025215c000b677aa2880ec322 /po
parentac9ab8de63fe610f28d358aa3eca06851efcacfc (diff)
Updated Czech translation by Martin Picek.
2009-03-09 Andre Klapper <a9016009@gmx.de> * cs.po: Updated Czech translation by Martin Picek. svn path=/trunk/; revision=3527
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/cs.po299
2 files changed, 155 insertions, 148 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index 4a20fd5..133edd1 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-03-09 Andre Klapper <a9016009@gmx.de>
+
+ * cs.po: Updated Czech translation by Martin Picek.
+
2009-03-09 Sandeep Shedmake <sshedmak@redhat.com>
* mr.po: Updated Marathi Translations.
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 72e22ec..24f9b70 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,20 +1,22 @@
# Czech translation of evince.
# Copyright (C) 2005, 2006, 2008, 2009 the author(s) of evince.
# Copyright (C) 2005, 2006 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
+# Copyright (C) 2009 Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>.
# This file is distributed under the same license as the evince package.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2005, 2006.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
# Kamil Páral <ripper42@gmail.com>, 2008.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009.
# Adrian Guniš <andygun@seznam.cz>, 2008, 2009.
+# Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-02 15:52+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-02 15:52+0100\n"
-"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-03-09 19:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-08 17:04+0100\n"
+"Last-Translator: Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -25,18 +27,18 @@ msgstr ""
#: ../backend/comics/comics-document.c:131
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:143
-#: ../libdocument/ev-document-factory.c:284
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:286
msgid "Unknown MIME Type"
msgstr "Neznámý typ MIME"
#: ../backend/comics/comics-document.c:165
#, c-format
msgid "Not a comic book MIME type: %s"
-msgstr "Nejedná se o typ MIME kniha komiksů: %s"
+msgstr "Nejedná se o typ MIME pro komiks: %s"
#: ../backend/comics/comics-document.c:186
msgid "File corrupted."
-msgstr "Soubor poškozen."
+msgstr "Soubor je poškozen."
#: ../backend/comics/comics-document.c:198
msgid "No files in archive."
@@ -60,8 +62,8 @@ msgid ""
"The document is composed of several files. One or more of such files cannot "
"be accessed."
msgstr ""
-"Dokument sestává z několika souborů. Jeden nebo více těchto souborů je "
-"nepřístupných."
+"Dokument se skládá z několika souborů. K jednomu nebo více souborům se "
+"nepodařilo přistoupit."
#: ../backend/djvu/djvudocument.evince-backend.in.h:1
msgid "Djvu Documents"
@@ -115,7 +117,7 @@ msgstr "TrueType (CID)"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:797
msgid "Unknown font type"
-msgstr "Neznámý typ písma"
+msgstr "Neznámý řez písma"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:823
msgid "No name"
@@ -127,11 +129,11 @@ msgstr "Vložená podmnožina"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:833
msgid "Embedded"
-msgstr "Vložen"
+msgstr "Vložené"
#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:835
msgid "Not embedded"
-msgstr "Nevložen"
+msgstr "Nevložené"
#: ../backend/pdf/pdfdocument.evince-backend.in.h:1
msgid "PDF Documents"
@@ -159,7 +161,7 @@ msgstr "Nedostatek paměti"
#: ../backend/impress/zip.c:59
msgid "Cannot find zip signature"
-msgstr "Nelze najít podpis zip"
+msgstr "Nepodařilo se najít podpis zip"
#: ../backend/impress/zip.c:62
msgid "Invalid zip file"
@@ -167,19 +169,19 @@ msgstr "Neplatný soubor zip"
#: ../backend/impress/zip.c:65
msgid "Multi file zips are not supported"
-msgstr "Nejsou podporovány vícesouborové zipy"
+msgstr "Vícesouborové zipy nejsou podporovány"
#: ../backend/impress/zip.c:68
msgid "Cannot open the file"
-msgstr "Nelze otevřít soubor"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor"
#: ../backend/impress/zip.c:71
msgid "Cannot read data from file"
-msgstr "Nelze číst data ze souboru"
+msgstr "Ze souboru se nepodařilo přečíst data"
#: ../backend/impress/zip.c:74
msgid "Cannot find file in the zip archive"
-msgstr "Nelze najít soubor v archivu zip"
+msgstr "V archivu zip se nepodařilo najít soubor"
#: ../backend/impress/zip.c:77
msgid "Unknown error"
@@ -188,42 +190,42 @@ msgstr "Neznámá chyba"
#: ../backend/ps/ev-spectre.c:113
#, c-format
msgid "Failed to load document “%s”"
-msgstr "Načítání dokumentu “%s” selhalo"
+msgstr "Nepodařilo se načíst dokument „%s“"
#: ../backend/ps/ev-spectre.c:146
#, c-format
msgid "Failed to save document “%s”"
-msgstr "Ukládání dokumentu “%s” selhalo"
+msgstr "Nepodařilo se uložit dokument „%s“"
#: ../backend/ps/psdocument.evince-backend.in.h:1
msgid "PostScript Documents"
-msgstr "Dokumenty v PostScriptu"
+msgstr "Dokumenty PostScript"
#: ../libdocument/ev-attachment.c:304 ../libdocument/ev-attachment.c:325
#, c-format
msgid "Couldn't save attachment “%s”: %s"
-msgstr "Nelze uložit přílohu “%s”: %s"
+msgstr "Nepodařilo se uložit přílohu „%s“: %s"
#: ../libdocument/ev-attachment.c:373
#, c-format
msgid "Couldn't open attachment “%s”: %s"
-msgstr "Nelze otevřít přílohu “%s”: %s"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít přílohu „%s“: %s"
#: ../libdocument/ev-attachment.c:408
#, c-format
msgid "Couldn't open attachment “%s”"
-msgstr "Nelze otevřít přílohu “%s”"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít přílohu „%s“"
#: ../libdocument/ev-document-factory.c:168
#, c-format
msgid "File type %s (%s) is not supported"
-msgstr "Typ souboru %s (%s) není podporovaný"
+msgstr "Typ souboru %s (%s) není podporován"
-#: ../libdocument/ev-document-factory.c:357
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:359
msgid "All Documents"
msgstr "Všechny dokumenty"
-#: ../libdocument/ev-document-factory.c:389
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:391
msgid "All Files"
msgstr "Všechny soubory"
@@ -262,7 +264,7 @@ msgstr "_Pamatovat si heslo, dokud se uživatel neodhlásí"
#: ../cut-n-paste/evmountoperation/ev-mount-operation.c:569
msgid "_Remember forever"
-msgstr "_Zapamatovat si napořád"
+msgstr "Zapamatovat si _napořád"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:165
#, c-format
@@ -272,7 +274,7 @@ msgstr "Soubor není platným souborem .desktop"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:188
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "Nerozpoznaný soubor pracovní plochy verze '%s'"
+msgstr "Nerozpoznaný soubor typu .desktop ve verzi „%s“"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:958
#, c-format
@@ -287,17 +289,17 @@ msgstr "Aplikace nepřijímá dokumenty z příkazové řádky"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1168
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "Nerozpoznaná volba spuštění: %d"
+msgstr "Nerozpoznaná volba spouštění: %d"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1373
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr "Nelze předat URI dokumentu položce pracovní plochy 'Type=Link'"
+msgstr "Nelze předat URI dokumentu položce .desktop „Type=Link“"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1392
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Nespustitelná položka"
+msgstr "Není spustitelnou položkou"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:224
msgid "Disable connection to session manager"
@@ -305,7 +307,7 @@ msgstr "Zakázat spojení se správcem sezení"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:227
msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Stanovit soubor obsahující uloženou konfiguraci"
+msgstr "Zadejte soubor obsahující uložené nastavení"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:227
msgid "FILE"
@@ -313,7 +315,7 @@ msgstr "SOUBOR"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:230
msgid "Specify session management ID"
-msgstr "Stanovit ID Správy sezení"
+msgstr "Zadejte ID správce sezení"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:230
msgid "ID"
@@ -321,11 +323,11 @@ msgstr "ID"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:244
msgid "Session management options:"
-msgstr "Možnosti Správy sezení:"
+msgstr "Volby správce sezení:"
#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:245
msgid "Show session management options"
-msgstr "Zobrazit možnosti Správy sezení"
+msgstr "Zobrazit volby správce sezení"
#. Translaters: This string is for a toggle to display a toolbar.
#. * The name of the toolbar is automatically computed from the widgets
@@ -337,7 +339,7 @@ msgstr "Zobrazit možnosti Správy sezení"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:918
#, c-format
msgid "Show “_%s”"
-msgstr "Zobrazit “_%s”"
+msgstr "Zobrazit „_%s“"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1381
msgid "_Move on Toolbar"
@@ -345,23 +347,23 @@ msgstr "_Přesunout na lištu nástrojů"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1382
msgid "Move the selected item on the toolbar"
-msgstr "Přesunout vybranou položku na lištu nástrojů"
+msgstr "Přesunout vybranou položku na nástrojovou lištu"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1383
msgid "_Remove from Toolbar"
-msgstr "_Odstranit z lišty nástrojů"
+msgstr "_Odstranit z nástrojové lišty"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1384
msgid "Remove the selected item from the toolbar"
-msgstr "Odstranit vybranou položku z lišty nástrojů"
+msgstr "Odstranit vybranou položku z nástrojové lišty"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1385
msgid "_Delete Toolbar"
-msgstr "_Odstranit lištu nástrojů"
+msgstr "_Odstranit nástrojovou lištu"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1386
msgid "Remove the selected toolbar"
-msgstr "Odstranit vybranou lištu nástrojů"
+msgstr "Odstranit vybranou nástrojovou lištu"
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:485
msgid "Separator"
@@ -369,7 +371,7 @@ msgstr "Oddělovač"
#: ../cut-n-paste/totem-screensaver/totem-scrsaver.c:117
msgid "Running in presentation mode"
-msgstr "Spuštěno v prezentačním režimu"
+msgstr "Běží v režimu prezentace"
#. translators: this is the label for toolbar button
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:5296
@@ -378,47 +380,47 @@ msgstr "Přizpůsobit"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
msgid "Fit Page Width"
-msgstr "Přizpůsobit šířce strany"
+msgstr "Přizpůsobit šířce stránky"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
msgid "50%"
-msgstr "50%"
+msgstr "50 %"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
msgid "70%"
-msgstr "70%"
+msgstr "70 %"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
msgid "85%"
-msgstr "85%"
+msgstr "85 %"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
msgid "100%"
-msgstr "100%"
+msgstr "100 %"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
msgid "125%"
-msgstr "125%"
+msgstr "125 %"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
msgid "150%"
-msgstr "150%"
+msgstr "150 %"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
msgid "175%"
-msgstr "175%"
+msgstr "175 %"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
msgid "200%"
-msgstr "200%"
+msgstr "200 %"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
msgid "300%"
-msgstr "300%"
+msgstr "300 %"
#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:60
msgid "400%"
-msgstr "400%"
+msgstr "400 %"
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:4274
#: ../shell/ev-window-title.c:149
@@ -428,7 +430,7 @@ msgstr "Prohlížeč dokumentů"
#: ../data/evince.desktop.in.in.h:2
msgid "View multipage documents"
-msgstr "Zobrazovat dokumenty s více stranami"
+msgstr "Zobrazovat dokumenty po více stránkách"
#: ../data/evince.schemas.in.h:1
msgid "Override document restrictions"
@@ -436,8 +438,7 @@ msgstr "Ignorovat omezení dokumentu"
#: ../data/evince.schemas.in.h:2
msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
-msgstr ""
-"Ignorovat omezení dokumentu, například omezení kopírovat nebo tisknout."
+msgstr "Ignorovat omezení dokumentu, například zákaz kopírování nebo tisku."
#: ../properties/ev-properties-main.c:113
msgid "Document"
@@ -485,7 +486,7 @@ msgstr "Počet stránek:"
#: ../properties/ev-properties-view.c:69
msgid "Optimized:"
-msgstr "Optimalizováno:"
+msgstr "Optimalizace:"
#: ../properties/ev-properties-view.c:70
msgid "Format:"
@@ -501,7 +502,7 @@ msgstr "Velikost papíru:"
#: ../properties/ev-properties-view.c:202
msgid "None"
-msgstr "Žádný"
+msgstr "Žádné"
#. Translate to the default units to use for presenting
#. * lengths to the user. Translate to default:inch if you
@@ -540,7 +541,7 @@ msgstr "%s, na šířku (%s)"
#: ../libview/ev-jobs.c:949
#, c-format
msgid "Failed to create file “%s”: %s"
-msgstr "Selhalo vytváření souboru “%s”: %s"
+msgstr "Nepodařilo se vytvořit soubor „%s“: %s"
#: ../libview/ev-view-accessible.c:41
msgid "Scroll Up"
@@ -564,23 +565,23 @@ msgstr "Pohled na dokument"
#: ../libview/ev-view.c:1417
msgid "Go to first page"
-msgstr "Přejít na první stranu"
+msgstr "Přejít na první stránku"
#: ../libview/ev-view.c:1419
msgid "Go to previous page"
-msgstr "Přejít na předchozí stranu"
+msgstr "Přejít na předchozí stránku"
#: ../libview/ev-view.c:1421
msgid "Go to next page"
-msgstr "Přejít na následující stranu"
+msgstr "Přejít na následující stránku"
#: ../libview/ev-view.c:1423
msgid "Go to last page"
-msgstr "Přejít na poslední stranu"
+msgstr "Přejít na poslední stránku"
#: ../libview/ev-view.c:1425
msgid "Go to page"
-msgstr "Přejít na stranu"
+msgstr "Přejít na stránku"
#: ../libview/ev-view.c:1427
msgid "Find"
@@ -589,12 +590,12 @@ msgstr "Najít"
#: ../libview/ev-view.c:1455
#, c-format
msgid "Go to page %s"
-msgstr "Přejít na stranu %s"
+msgstr "Přejít na stránku %s"
#: ../libview/ev-view.c:1461
#, c-format
msgid "Go to %s on file “%s”"
-msgstr "Přejít na %s v souboru “%s”"
+msgstr "Přejít na %s v souboru „%s“"
#: ../libview/ev-view.c:1464
#, c-format
@@ -608,16 +609,16 @@ msgstr "Spustit %s"
#: ../libview/ev-view.c:2387
msgid "End of presentation. Press Escape to exit."
-msgstr "Konec prezentace. Opusťte klávesou Esc."
+msgstr "Konec prezentace. Prezentaci opustíte stisknutím Esc."
#: ../libview/ev-view.c:3280
msgid "Jump to page:"
-msgstr "Jít na stranu:"
+msgstr "Přejít na stránku:"
#: ../libview/ev-view.c:3543 ../shell/ev-sidebar-layers.c:125
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:267
msgid "Loading..."
-msgstr "Načítá se..."
+msgstr "Probíhá načítání…"
#: ../shell/eggfindbar.c:146
msgid "Search string"
@@ -703,7 +704,7 @@ msgid ""
"This document is locked and can only be read by entering the correct "
"password."
msgstr ""
-"Tento dokument je uzamčen a lze jej číst jen po zadání správného hesla."
+"Tento dokument je zaheslován a lze jej číst jen po zadání správného hesla."
#: ../shell/ev-password-view.c:153 ../shell/ev-password-view.c:269
msgid "_Unlock Document"
@@ -715,13 +716,13 @@ msgstr "Zadejte heslo"
#: ../shell/ev-password-view.c:301
msgid "Password required"
-msgstr "Vyžadováno heslo"
+msgstr "Je vyžadováno heslo"
#: ../shell/ev-password-view.c:302
#, c-format
msgid ""
"The document “%s” is locked and requires a password before it can be opened."
-msgstr "Dokument “%s” je uzamčen a pro otevření vyžaduje heslo."
+msgstr "Dokument „%s“ je zaheslován a pro otevření vyžaduje heslo."
#: ../shell/ev-password-view.c:365
msgid "Forget password _immediately"
@@ -738,20 +739,20 @@ msgstr "Zapamatovat si _napořád"
#. Initial state
#: ../shell/ev-print-operation.c:318
msgid "Preparing to print ..."
-msgstr "Připravuje se tisk..."
+msgstr "Připravuje se tisk…"
#: ../shell/ev-print-operation.c:320
msgid "Finishing..."
-msgstr "Dokončování..."
+msgstr "Probíhá dokončování…"
#: ../shell/ev-print-operation.c:322
#, c-format
msgid "Printing page %d of %d..."
-msgstr "Tiskne se strana %d z %d..."
+msgstr "Tiskne se stránka %d z %d…"
#: ../shell/ev-print-operation.c:1010
msgid "Printing is not supported on this printer."
-msgstr "Tisk na této tiskárně není podporován."
+msgstr "Tisk není touto tiskárnou podporován."
#: ../shell/ev-print-operation.c:1136 ../shell/ev-window.c:5081
msgid "Print"
@@ -776,7 +777,7 @@ msgstr "Písmo"
#: ../shell/ev-properties-fonts.c:162
#, c-format
msgid "Gathering font information... %3d%%"
-msgstr "Získávají se informace o písmech... %3d%%"
+msgstr "Získávají se informace o písmech… %3d %%"
#: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:697
msgid "Attachments"
@@ -788,7 +789,7 @@ msgstr "Vrstvy"
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:340
msgid "Print..."
-msgstr "Tisk..."
+msgstr "Tisk…"
#: ../shell/ev-sidebar-links.c:720
msgid "Index"
@@ -796,25 +797,25 @@ msgstr "Rejstřík"
#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:751
msgid "Thumbnails"
-msgstr "Miniatury"
+msgstr "Náhledy"
#: ../shell/ev-window.c:843
#, c-format
msgid "Page %s - %s"
-msgstr "Strana %s - %s"
+msgstr "Stránka %s – %s"
#: ../shell/ev-window.c:845
#, c-format
msgid "Page %s"
-msgstr "Strana %s"
+msgstr "Stránka %s"
#: ../shell/ev-window.c:1267
msgid "The document contains no pages"
-msgstr "Dokument neobsahuje žádné strany"
+msgstr "Dokument neobsahuje žádné stránky"
#: ../shell/ev-window.c:1491 ../shell/ev-window.c:1639
msgid "Unable to open document"
-msgstr "Nelze otevřít dokument"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít dokument"
#: ../shell/ev-window.c:1613
#, c-format
@@ -824,7 +825,7 @@ msgstr "Načítá se dokument z %s"
#: ../shell/ev-window.c:1751 ../shell/ev-window.c:1944
#, c-format
msgid "Downloading document (%d%%)"
-msgstr "Stahuje se dokument (%d%%)"
+msgstr "Stahuje se dokument (%d %%)"
#: ../shell/ev-window.c:1890
#, c-format
@@ -833,7 +834,7 @@ msgstr "Obnovuje se dokument z %s"
#: ../shell/ev-window.c:1923
msgid "Failed to reload document."
-msgstr "Obnovování dokumentu selhalo."
+msgstr "Nepodařilo se obnovit dokument"
#: ../shell/ev-window.c:2072
msgid "Open Document"
@@ -842,11 +843,11 @@ msgstr "Otevřít dokument"
#: ../shell/ev-window.c:2133
#, c-format
msgid "Couldn't create symlink “%s”: %s"
-msgstr "Nelze vytvořit symbolický odkaz “%s”: %s"
+msgstr "Nepodařilo se vytvořit symbolický odkaz „%s“: %s"
#: ../shell/ev-window.c:2162
msgid "Cannot open a copy."
-msgstr "Nelze otevřít kopii."
+msgstr "Nepodařilo se otevřít kopii."
#: ../shell/ev-window.c:2402
#, c-format
@@ -866,22 +867,22 @@ msgstr "Obrázek se ukládá do %s"
#: ../shell/ev-window.c:2453 ../shell/ev-window.c:2550
#, c-format
msgid "The file could not be saved as “%s”."
-msgstr "Soubor nelze uložit jako “%s”."
+msgstr "Soubor nelze uložit jako „%s“."
#: ../shell/ev-window.c:2481
#, c-format
msgid "Uploading document (%d%%)"
-msgstr "Nahrává se dokument (%d%%)"
+msgstr "Nahrává se dokument (%d %%)"
#: ../shell/ev-window.c:2485
#, c-format
msgid "Uploading attachment (%d%%)"
-msgstr "Nahrává se příloha (%d%%)"
+msgstr "Nahrává se příloha (%d %%)"
#: ../shell/ev-window.c:2489
#, c-format
msgid "Uploading image (%d%%)"
-msgstr "Nahrává se obrázek (%d%%)"
+msgstr "Nahrává se obrázek (%d %%)"
#: ../shell/ev-window.c:2596
msgid "Save a Copy"
@@ -897,28 +898,28 @@ msgstr[2] "%d nevyřízených úloh ve frontě"
#: ../shell/ev-window.c:2855 ../shell/ev-window.c:3965
msgid "Failed to print document"
-msgstr "Tisk dokumentu selhal"
+msgstr "Nepodařilo se vytisknout dokument"
#: ../shell/ev-window.c:2912
#, c-format
msgid "Printing job “%s”"
-msgstr "Tiskne se úloha “%s”"
+msgstr "Tiskne se úloha „%s“"
#: ../shell/ev-window.c:3109
#, c-format
msgid "Wait until print job “%s” finishes before closing?"
-msgstr "Pozdržet uzavření, dokud se nedokončí tisková úloha “%s”?"
+msgstr "Odložit uzavření, dokud se nedokončí tisková úloha „%s“?"
#: ../shell/ev-window.c:3112
#, c-format
msgid ""
"There are %d print jobs active. Wait until print finishes before closing?"
msgstr ""
-"%d tiskové úlohy jsou aktivní. Pozdržet uzavření, dokud se nedokončí tisk?"
+"%d tiskové úlohy jsou aktivní. Odložit uzavření, dokud se nedokončí tisk?"
#: ../shell/ev-window.c:3124
msgid "If you close the window, pending print jobs will not be printed."
-msgstr "Pokud okno zavřete, nebudou vytištěny nevyřízené tiskové úlohy."
+msgstr "Pokud zavřete okno, nebudou vytištěny nevyřízené tiskové úlohy."
#: ../shell/ev-window.c:3128
msgid "Cancel _print and Close"
@@ -930,11 +931,11 @@ msgstr "Zavřít _po vytištění"
#: ../shell/ev-window.c:3735
msgid "Toolbar Editor"
-msgstr "Editor lišty nástrojů"
+msgstr "Editor nástrojové lišty"
#: ../shell/ev-window.c:3867
msgid "There was an error displaying help"
-msgstr "Při zobrazování nápovědy nastala chyba"
+msgstr "Při zobrazování nápovědy se vyskytla chyba"
#: ../shell/ev-window.c:4270
#, c-format
@@ -943,7 +944,7 @@ msgid ""
"Using poppler %s (%s)"
msgstr ""
"Prohlížeč dokumentů.\n"
-"Používá se poppler %s (%s)"
+"Je použit poppler %s (%s)"
#: ../shell/ev-window.c:4298
msgid ""
@@ -985,11 +986,13 @@ msgstr "Evince"
#: ../shell/ev-window.c:4333
msgid "© 1996-2007 The Evince authors"
-msgstr "© 1996-2007 Autoři Evince"
+msgstr "© 1996–2007 Autoři Evince"
#: ../shell/ev-window.c:4339
msgid "translator-credits"
msgstr ""
+"Martin Picek <picek.martin@gnome-cesko.cz>\n"
+"\n"
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Kamil Páral <ripper42@gmail.com>\n"
@@ -1003,14 +1006,14 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
-msgstr[0] "%d výsledek na této straně"
-msgstr[1] "%d výsledky na této straně"
-msgstr[2] "%d výsledků na této straně"
+msgstr[0] "%d výsledek na této stránce"
+msgstr[1] "%d výsledky na této stránce"
+msgstr[2] "%d výsledků na této stránce"
#: ../shell/ev-window.c:4565
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
-msgstr "Zbývá prohledat %3d%%"
+msgstr "Zbývá prohledat %3d %%"
#: ../shell/ev-window.c:4993
msgid "_File"
@@ -1036,7 +1039,7 @@ msgstr "_Nápověda"
#: ../shell/ev-window.c:5000 ../shell/ev-window.c:5179
#: ../shell/ev-window.c:5258
msgid "_Open..."
-msgstr "_Otevřít..."
+msgstr "_Otevřít…"
#: ../shell/ev-window.c:5001 ../shell/ev-window.c:5259
msgid "Open an existing document"
@@ -1044,7 +1047,7 @@ msgstr "Otevřít existující dokument"
#: ../shell/ev-window.c:5003
msgid "Op_en a Copy"
-msgstr "Ot_evřít kopii"
+msgstr "Otevřít _kopii"
#: ../shell/ev-window.c:5004
msgid "Open a copy of the current document in a new window"
@@ -1052,7 +1055,7 @@ msgstr "Otevřít kopii aktuálního dokumentu v novém okně"
#: ../shell/ev-window.c:5006 ../shell/ev-window.c:5181
msgid "_Save a Copy..."
-msgstr "_Uložit kopii..."
+msgstr "_Uložit kopii…"
#: ../shell/ev-window.c:5007
msgid "Save a copy of the current document"
@@ -1060,7 +1063,7 @@ msgstr "Uložit kopii aktuálního dokumentu"
#: ../shell/ev-window.c:5009
msgid "Print Set_up..."
-msgstr "_Nastavení tisku..."
+msgstr "Vlastnosti tisk_u…"
#: ../shell/ev-window.c:5010
msgid "Setup the page settings for printing"
@@ -1068,7 +1071,7 @@ msgstr "Nastavit stránku pro tisk"
#: ../shell/ev-window.c:5012
msgid "_Print..."
-msgstr "_Tisk..."
+msgstr "_Tisk…"
#: ../shell/ev-window.c:5013 ../shell/ev-window.c:5082
msgid "Print this document"
@@ -1080,11 +1083,11 @@ msgstr "_Vlastnosti"
#: ../shell/ev-window.c:5023
msgid "Select _All"
-msgstr "Vybrat vš_e"
+msgstr "Vy_brat vše"
#: ../shell/ev-window.c:5025
msgid "_Find..."
-msgstr "N_ajít..."
+msgstr "Na_jít…"
#: ../shell/ev-window.c:5026
msgid "Find a word or phrase in the document"
@@ -1092,7 +1095,7 @@ msgstr "Najít v dokumentu slovo nebo frázi"
#: ../shell/ev-window.c:5032
msgid "T_oolbar"
-msgstr "_Lišta nástrojů"
+msgstr "Nás_trojová lišta"
#: ../shell/ev-window.c:5034
msgid "Rotate _Left"
@@ -1125,35 +1128,35 @@ msgstr "Automaticky po_sunovat"
#. Go menu
#: ../shell/ev-window.c:5054
msgid "_Previous Page"
-msgstr "_Předchozí strana"
+msgstr "_Předchozí stránka"
#: ../shell/ev-window.c:5055
msgid "Go to the previous page"
-msgstr "Přejít na předchozí stranu"
+msgstr "Přejít na předchozí stránku"
#: ../shell/ev-window.c:5057
msgid "_Next Page"
-msgstr "_Následující strana"
+msgstr "_Následující stránka"
#: ../shell/ev-window.c:5058
msgid "Go to the next page"
-msgstr "Přejít na následující stranu"
+msgstr "Přejít na následující stránku"
#: ../shell/ev-window.c:5060
msgid "_First Page"
-msgstr "P_rvní strana"
+msgstr "P_rvní stránka"
#: ../shell/ev-window.c:5061
msgid "Go to the first page"
-msgstr "Přejít na první stranu"
+msgstr "Přejít na první stránku"
#: ../shell/ev-window.c:5063
msgid "_Last Page"
-msgstr "Po_slední strana"
+msgstr "Po_slední stránka"
#: ../shell/ev-window.c:5064
msgid "Go to the last page"
-msgstr "Přejít na poslední stranu"
+msgstr "Přejít na poslední stránku"
#. Help menu
#: ../shell/ev-window.c:5068
@@ -1184,19 +1187,19 @@ msgstr "Spustit prezentaci"
#. View Menu
#: ../shell/ev-window.c:5135
msgid "_Toolbar"
-msgstr "_Lišta nástrojů"
+msgstr "_Nástrojová lišta"
#: ../shell/ev-window.c:5136
msgid "Show or hide the toolbar"
-msgstr "Zobrazit nebo skrýt lištu nástrojů"
+msgstr "Zobrazit nebo skrýt nástrojovou lištu"
#: ../shell/ev-window.c:5138
msgid "Side _Pane"
-msgstr "_Postranní panel"
+msgstr "_Postranní lišta"
#: ../shell/ev-window.c:5139
msgid "Show or hide the side pane"
-msgstr "Zobrazit nebo skrýt postranní panel"
+msgstr "Zobrazit nebo skrýt postranní lištu"
#: ../shell/ev-window.c:5141
msgid "_Continuous"
@@ -1224,7 +1227,7 @@ msgstr "Zvětšit okno, aby vyplnilo obrazovku"
#: ../shell/ev-window.c:5150
msgid "Pre_sentation"
-msgstr "Pre_zentace"
+msgstr "Pr_ezentace"
#: ../shell/ev-window.c:5151
msgid "Run document as a presentation"
@@ -1232,7 +1235,7 @@ msgstr "Spustit dokument jako prezentaci"
#: ../shell/ev-window.c:5153
msgid "_Best Fit"
-msgstr "_Přizpůsobit"
+msgstr "Přizpůsob_it"
#: ../shell/ev-window.c:5154
msgid "Make the current document fill the window"
@@ -1253,7 +1256,7 @@ msgstr "_Otevřít odkaz"
#: ../shell/ev-window.c:5166
msgid "_Go To"
-msgstr "_Jít na"
+msgstr "_Přejít na"
#: ../shell/ev-window.c:5168
msgid "Open in New _Window"
@@ -1265,15 +1268,15 @@ msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
#: ../shell/ev-window.c:5172
msgid "_Save Image As..."
-msgstr "_Uložit obrázek jako..."
+msgstr "_Uložit obrázek jako…"
#: ../shell/ev-window.c:5174
msgid "Copy _Image"
-msgstr "Kopírovat _obrázek"
+msgstr "Kopí_rovat obrázek"
#: ../shell/ev-window.c:5220
msgid "Page"
-msgstr "Strana"
+msgstr "Stránka"
#: ../shell/ev-window.c:5221
msgid "Select Page"
@@ -1327,19 +1330,19 @@ msgstr "Přizpůsobit šířce"
#: ../shell/ev-window.c:5467 ../shell/ev-window.c:5485
msgid "Unable to launch external application."
-msgstr "Nelze spustit externí aplikaci."
+msgstr "Nepodařilo se spustit externí aplikaci."
#: ../shell/ev-window.c:5528
msgid "Unable to open external link"
-msgstr "Nelze otevřít externí odkaz"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít externí odkaz"
#: ../shell/ev-window.c:5684
msgid "Couldn't find appropriate format to save image"
-msgstr "Nelze zjistit vhodný formát pro uložení obrázku"
+msgstr "Nepodařilo se najít vhodný formát pro uložení obrázku"
#: ../shell/ev-window.c:5723
msgid "The image could not be saved."
-msgstr "Obrázek nelze uložit."
+msgstr "Nepodařilo se uložit obrázek."
#: ../shell/ev-window.c:5755
msgid "Save Image"
@@ -1347,11 +1350,11 @@ msgstr "Uložit obrázek"
#: ../shell/ev-window.c:5817
msgid "Unable to open attachment"
-msgstr "Nelze otevřít přílohu"
+msgstr "Nepodařilo se otevřít přílohu"
#: ../shell/ev-window.c:5868
msgid "The attachment could not be saved."
-msgstr "Přílohu nelze uložit."
+msgstr "Nepodařilo se uložit přílohu."
#: ../shell/ev-window.c:5913
msgid "Save Attachment"
@@ -1360,7 +1363,7 @@ msgstr "Uložit přílohu"
#: ../shell/ev-window-title.c:162
#, c-format
msgid "%s - Password Required"
-msgstr "%s - Vyžadováno heslo"
+msgstr "%s – Vyžadováno heslo"
#: ../shell/ev-utils.c:330
msgid "By extension"
@@ -1372,23 +1375,23 @@ msgstr "Prohlížeč dokumentů pro pracovní prostředí GNOME"
#: ../shell/main.c:67
msgid "The page of the document to display."
-msgstr "Strana dokumentu, kterou zobrazit."
+msgstr "Stránka dokumentu, kterou chcete zobrazit."
#: ../shell/main.c:67
msgid "PAGE"
-msgstr "STRANA"
+msgstr "STRÁNKA"
#: ../shell/main.c:68
msgid "Run evince in fullscreen mode"
-msgstr "Spustit evince v celoobrazovkovém režimu"
+msgstr "Spustit Evince v celoobrazovkovém režimu"
#: ../shell/main.c:69
msgid "Run evince in presentation mode"
-msgstr "Spustit evince v prezentačním režimu"
+msgstr "Spustit Evince v prezentačním režimu"
#: ../shell/main.c:70
msgid "Run evince as a previewer"
-msgstr "Spustit evince v náhledovém režimu"
+msgstr "Spustit Evince v náhledovém režimu"
#: ../shell/main.c:71
msgid "The word or phrase to find in the document"
@@ -1400,28 +1403,28 @@ msgstr "ŘETĚZEC"
#: ../shell/main.c:75
msgid "[FILE...]"
-msgstr "[SOUBOR...]"
+msgstr "[SOUBOR…]"
#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:1
msgid ""
"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
"creation of new thumbnails"
msgstr ""
-"Dostupné booleovské možnosti, hodnota PRAVDA povoluje tvorbu miniatur a "
-"hodnota NEPRAVDA zakazuje vytváření nových miniatur"
+"Dostupné logické hodnoty; pravdivá hodnota povoluje tvorbu náhledů a "
+"nepravdivá hodnota zakazuje tvorbu nových náhledů."
#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
-msgstr "Povolit tvorbu miniatur dokumentů PDF"
+msgstr "Povolit tvorbu náhledů dokumentů PDF"
#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:3
msgid "Thumbnail command for PDF Documents"
-msgstr "Příkaz miniatury pro dokumenty PDF"
+msgstr "Příkaz náhledů pro dokumenty PDF"
#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:4
msgid ""
"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
"thumbnailer documentation for more information."
msgstr ""
-"Platný příkaz a argumenty pro tvůrce miniatur dokumentu PDF. Chcete-li "
-"zjistit více informací, podívejte se do dokumentace tvůrce miniatur nautila."
+"Platný příkaz a argumenty pro tvůrce náhledů dokumentu PDF. Chcete-li se "
+"dovědět více informací, podívejte se do dokumentace tvůrce náhledů Nautilu."